"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Ken - etter 1. kvartal 2000 (2)
Ken - etter 1. kvartal 2000 (2)
Alopex
09.05.2000 11:10
#212

Endre
Forrige topic, som var den første etter resultatpresentasjon av 1 Q, ble i lengste laget. Her følger topic nr. 2 etter kvartalsresultatet.

Ordrebildet begynner å ta seg pent opp. Har vi endelig blitt kvitt noen bleiebarn nå? Gullet stoppet sin videre nedtur så langt og har snudd litt opp igjen. Skal strikken som holder gull nede ryke snart? Nå hadde vært et tidspunkt for oss Ken-ianere som hadde gitt rakettfart mot nye høyder.

Cash is King
09.05.2000 11:17
#215

Endre
De beste vi Kenianere kan gjøre er å ta en tur på brygga, drikke øl og kose oss, la kursen ta seg opp- sier se selv det der- store kjøpere er avhengig av at noen selger, fuck it ikke gi bort aksjene deres, det er fortsatt noen som sitter og må selge, la de bli ferdige først..... Mine er i alle fall ikke til salgs for langt over femmer`n.
De har fan meg godt ( de store high.. KJF og andre fond) av å blø litt for sin kortsiktighet..... Ps bæsjer man i skapet så skal det lukte litt !!!!!!

------------------
Cash

BigWolf
09.05.2000 11:21
#77

Endre
Jeg viser til gårsdagens resultat. Ta dere tid til å lese dette! Kenor tjener penger som gress, og inntjeningen vil bli enda bedre i 2. kvartal. Se også at varelageret har økt med noen titalls millioner i løpet av 1. kvartal. Dersom dette gullet hadde blitt solgt i 1. kvartal, ville resultatet blitt veldig mye bedre. Men dette kommer som sagt med i resultatet for 2. kvartal.

Kenor produserer nå helt i henhold til "den nye gruveplanen".

Selv tror jeg at Kenor vil oppnå et resultat på rundt kr. 0,80 - 1,00 pr. aksje for år 2000. Dette gir en P/E på latterlig lave ca. 4,5 - 5!

Sammenlignbare utenlandske selskaper har en P/E på 15-20!!!

Og nå har jeg bare snakket om det ene produksjonsanlegget til Kenor som pr. i dag er i virksomhet i Guinea.

I tillegg kommer mulig diamantproduksjon i samme land, samt gullprosjekter i både Ghana og Norge m.m. - som det ikke i det hele tatt er tatt hensyn til i prisingen av aksjen!

Dette gjør Kenor til en oppkjøpskandidat. Allerede pågår det stor kamp om aksjene i Kenor. Iflg. VPS-oversikt har Karl Johan Fonds akkumulert ca. 800.000 aksjer på sin meglerkonto. Ifølge Highlander begynte Sundal Collier storstilte kjøp i går, og Kenor selv kjøper tilbake både aksjer og konvertible obligasjoner.

Kampen om Kenor har begynt!

(Beklager at jeg har gjentatt argumenter fra mange av dere andre i mitt innlegg her, men se på det som en kort oppsummering av essensen.)

Mikkel Rev
09.05.2000 11:49
#19

Endre
re: tidligere innlegg ang mer info på norsk

HUGIN har rapporten på begge språk med tabeller og grafer osv. Den norske fant jeg på
http://reports.huginonline.com/780419.pdf

Her er innholdet minus grafikk:

KVARTALSRAPPORT Q1-2000


KENOR ASA fikk et overskudd på MNOK 6,3 (NOK 0,12 per aksje) for årets første tre måneder, mot MNOK 1 (NOK 0,02 per aksje) i samme periode i 1999 og MNOK 5,9 (NOK 0,11 per aksje) for året 1999 i sin helhet.

I første kvartal ble 20 137 oz rent gull solgt til en gjennomsnittlig gullpris av USD 289/oz. Varelager økte i perioden fra MNOK 69,2 til MNOK 93,7. Denne økningen står i forhold til KENORs produksjonsmål for år 2000 på 103 000 oz mot 60 320 oz produsert i 1999.


Finansielle nøkkeltall NOK Q1-2000 Q1-1999 1999

Driftsinntekter ‘000 45 560 32 492 127 536
Driftskostnader ‘000 36 030 32 015 125 758
Driftsresultat '000 9 530 477 1 779
Overskudd ‘000 6 424 1 010 5 895
Antall aksjer 55 223 651 46 223 651 55 223 651
EPS 0,12 0,02 0,11

Produksjon
Produksjonen økte med 32% mot samme periode i fjor. Det ble i første kvartal levert 20 137 oz rent gull til raffinering mot 15 256 oz i første kvartal 1999. Gjennomsnittlig oppnådd gullpris var USD 289/oz mot USD 285/oz for Q1-99. Produksjonskostnadene utgjør per utgangen av første kvartal USD 196/oz, mot USD 205/oz etter tre måneder av 1999. Det ble i løpet av årets tre første måneder lagt 384 756 tonn malm til laking mot 149 000 tonn etter tre måneder i 1999. Økningen i malm til laking er muliggjort ved den kapasitetsøkning som ble gjennomført i 1999, og man behandler nå økte mengder malm fra både Karta og Fayalala gruver. Det tar fra 90 til 120 dager fra malmen legges på haug til gullet kan leveres, og produksjonen ventes følgelig å øke i andre kvartal 2000.


Produksjonstall (SMD) Q1-2000 Q1-1999
1999

Malm lagt til laking (tonn) 384 756 149 000 686 000
Gull levert (unser) 20 137 15 265 60 320
Gullpris (USD/unse) 289 285 280
Produksjonskostnad (USD/unse) 196 205 211
NOK/USD 8,23 7,70 7,79
En unse (oz) tilsvarer 31.104 gram


Gullprisen
Gjennomsnittlig gullpris (spot) i perioden var USD 289/oz. Høyeste og laveste spotpris var henholdsvis USD 319 og USD 274. KENOR har et rullerende program for sikring av gullpris ved bruk av derivater i gull-markedet. Nedsiden sikres ved kjøp av salgsopsjoner ("puts") som finansieres ved salg av kjøpsopsjoner ("calls") på oppsiden. Selskapets policy er å sikre inntil 1/3 av produksjonen inntil 12 måneder frem i tid. Programmet vurderes kontinuerlig i lys av utviklingen i gullmarkedet, og det er ikke foretatt vesentlige endringer i perioden.

Dollaren (USD) har i perioden styrket seg vesentlig mot norske kroner (NOK), slik at gullprisen regnet i NOK har styrket seg tilsvarende. Dette vil imidlertid ikke ha noen dramatisk effekt på KENORs resultater, da selskapets kostnader i all hovedsak også er i USD.

Videre utvikling
KENORs letevirksomhet i tiden fremover vil være fokusert på tilførsel av nye oksidressurser i og omkringer den såkalte LEFA-korridor (Léro/Karta-Fayalala). Selskapet er også i ferd med å initiere nye leteprogram på selskapets konsesjoner i Guinea, Ghana og Norge.

KENORs produksjonsmål for år 2000 er på 103.000 unser. Økende volum vil gi synkende cash cost og dermed gi KENOR solide marginer og god inntjening i tiden som kommer.

KENOR ASA - KONSERNREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP
Alle tall i NOK, hele tusen
Q1-2000 Q1-1999 1999

Driftsinntekter 45 560 32 492 127 536

Malmfangst 25 135 12 874 72 611
Lønnskostnader 6 325 5 134 19 851
Andre driftskostnader 1 786 7 695 11 991
Avskrivninger 2 784 6 312 18 054
Nedskrivning av prosjekter - - 3 251
Driftskostnader 36 030 32 016 125 758

Driftsresultat 9 530 477 1 779

Finansposter -947 362 3 980

Resultat før skatt og minoritet 8 583 838 5 759

Skattekostnad 1 325 - 225

Endring i minoritetsinteresser 834 172 361

Overskudd 6 424 1 011 5 895
KENOR ASA
Balanse
Alle tall i NOK, hele tusen

Eiendeler
31.03.2000
31.03.1999
31.12.1999
Anleggsmidler
Varige driftsmidler og imatrielle eiendeler
Aktiverte lete- og utvikl. kostnader 71 499 56 830 68 862
Driftsmidler 14 856 32 339 16 031
Utsatt skattefordel 1 024 - 2 349
Sum varige driftsmidler 87 378 89 169 87 242

Finansielle anleggsmidler
Langsiktige fordringer 20 424 3 433 14 464
Aksjer i andre selskaper 8 985 8 985 8 985
Sum finansielle anleggsmidler 29 409 12 418 23 449

Omløpsmidler
Varer
Lager av forbruksmateriell 9 530 8 228 7 178
Varer i arbeid 84 185 32 296 62 043
Sum varer 93 714 40 523 69 221

Fordringer
Kortsiktige fordringer 11 512 23 940 28 892
Sum fordringer 11 512 23 940 28 892
- - -
Bankinnskudd, kontanter o.l - - -
Bankinnskudd, kontanter o.l 45 931 27 703 37 418
Sum bankinnskud, kontanter o.l 45 931 27 703 37 418

Sum eiendeler 267 944 193 754 246 222


Alle tall i NOK, hele tusen

Egenkapital og gjeld
31.03.2000
31.03.1999
31.12.1999
Egenkapital
Selskapsk

highlander
09.05.2000 11:52
#295

Endre
Re. Cash...

På fredag gamblet jeg på at det var lurt å selge KEN rundt NOK 4,80 til "sauene" som var litt vel ivrige. Det har vært fullt mulig å kjøpe seg tilbake på vesentlig lavere kurser. Har nå kjøpt tilbake noe over 200' med snitt NOK 4,46, men skal ha mer...

Det var egentlig ikke meningen å gjenta hva jeg har gjort i KEN de siste dagene, men når du hevder at jeg har "bæsja i skapet", tar du helt feil...

Som sagt i forrige topic bør KEN nå ha solid støtte i intervallet NOK 4,40 - 4,50. Første motstandsnivå av betydning er i intervallet NOK 5,00 - 5,20, men potensialet er mye større...

Avventer også meldinger fra selskapet angående fremdriften på de forskjellige prosjektene... og meldinger om disse kan komme når som helst...

Ha en fin dag...

Mvh.
Highlander

[This message has been edited by highlander (edited 09-05-2000).]

timing
09.05.2000 12:05
#169

Endre
Et spørsmål:

Ved PE beregning brukes da resultat før eller etter skatt.
Hva er PE pr. i dag på Ken?

corus
09.05.2000 12:09
#31

Endre
Får man ikke kursen opp på et fornuftig nivå etter 2.kvartal blir KEN solgt.
Hvem skjuler seg bak 800.000 aksjer på klient konto hos Karl Johan fonds.
Om noen dager får vi svaret.
Cash is King
09.05.2000 12:15
#216

Endre
Re High.....
skal slutte og mase om det der nå, ble bare så jevla provosert av det du skrev i går, det er det faktisk ingen som er tjent med hvis man ser lengre enn en uke frem i tid....... Personlig så syns jeg ganske enkelt å grei at du fikk noen veldig stygge riper i lakken..!
Men som sagt vi lar det være, og ser fremover med positive øyne og trend, det er dessuten så veldig lite relativ info her på ST nå om dagen, så jeg rekker ut min hånd hvis det er greit........!

------------------
Cash

Alopex
09.05.2000 12:15
#213

Endre
Plutselig er det en tomskalle som dumper ut 100000 aksjer på rundt 4,5! Hva er dette for noe? Skulle likt å ha hørt argumentasjonen for dette.
corus
09.05.2000 12:24
#33

Endre
Tvangssalg??????
Novice
09.05.2000 12:26
#253

Endre
For en merkelig aksje.. nå er ordredybden over 6.. (lille ordredybde)
highlander
09.05.2000 12:28
#296

Endre
Re. cash...

Riper i lakken? Skjønner ikke helt hva du mener. Jeg gikk faktisk åpent ut med hva jeg gjorde - og hvorfor jeg gjorde det - både på fredag og i går. Men OK, nå har du mitt håndtrykk på at vi avslutter denne tullete diskusjonen.

Re. Alopex

Ca. kl. 12.00 var det CM som solgte ut ca. 80' aksjer t.o.m. NOK 4,50. Etter dette har de fått selskap av et par mindre aktører. Kjøperne avventer. Selv ligger jeg nå og skal ha nye 100' på NOK 4,41, men går opp hvis KEN ikke kommer lenger ned...

Mvh.
Highlander

[This message has been edited by highlander (edited 09-05-2000).]

Alopex
09.05.2000 12:31
#214

Endre
Hallo Ken og Trygve K.!!! Nå ligger det 200000 aksjer opp til 4,75. RØSK DE UTI EN FEI! Statuer et eksempel og tro på egen aksje. Legger det seg nye 200000 selgere på dette nivået etterpå, røsk ut dem og. Så blir det nok fart i sakene skal dere se.

[This message has been edited by Alopex (edited 09-05-2000).]

highlander
09.05.2000 12:36
#297

Endre
Re. corus

Det vi ser nå er at mange av "sauene" som kjøpte på fredag selger. Mange internettkunder handler av og til på kreditt hos megleren sin, og disse må ut nå...

skyblue
09.05.2000 12:36
#149

Endre
re High, hvor lurt er det å annonsere at du vil øke limit ?
highlander
09.05.2000 12:43
#298

Endre
Re. skyblue

Jeg tror det er veldig lurt.

Da jeg på fredag annonserte at nå selger jeg, og at jeg ville selge meg helt ut i løpet av dagen, hadde det absolutt ingen betydning...

Som sagt har jeg valgt en åpen stil i det siste, og ikke tapt noe på det...

siesta
09.05.2000 13:03
#107

Endre
jeg hadde egentlig ikke tenkt å gå inn i KEN - altfor luftig for meg, men akk, etter å ha fulgt debatten rundt aksjen, bøyer jeg meg i støvet for Highlander. Hans vurderinger før helgen var midt i blinken.
Håper treffprosenten er like stor fremover.
Inngang: 4.44
Alopex
09.05.2000 13:46
#215

Endre
Angående forventningene til 2. kvartal må vi huske på at gullet nå er priset svært lavt og ser ut til å finne et stabilt nivå mellom 277 og 275, mer eller mindre. Alle prognoser har tatt utgangspunkt i gull på over 280, men det ser det ut til at vi kan glemme. Hver gang gull topper ut et kort øyeblikk over 280 faller det raskt tilbake mot 275 for en lang periode. I tillegg må vi anta at USD blir svakere fremover. Dersom gullet ikke reagerer opp samtidig får dette stor betydning for Ken på bunnlinjen. Nå ser vi også Ken's andre problem (det første er at eierne stort sett er smågutter med bleier), at volumene skrumper inn raskt etter en dag med høy omsetning. Selv om det nå ser ut som om selgerne er borte, er det stadig en og annen selger som dumper ned noe aksjer. Kjøpere er ikke villig til å gå opp i det hele tatt. Motstanden fra 4,6 til 5 er formidabel i Ken, og det er dette Highl. har oppdaget og bruker. Går Ken mot 4,8 er det nærmest garantert at den skal ned mot 4,4 igjen, uansett hvordan ordrebildet ser ut og uansett hav slags resultater og meldinger som legges fram. Om noen dager nå vil det igjen være nesten null i omsetning og Ken har da igjen bevist for tyngre nysgjerrige investorer at den ikke oppfyller kriteriene om stor nok omsetning for å være interessant. Den eneste som kan bryte denne onde sirkel er Ken selv. Kjøp nå for helveete noen egne aksjer nå! Og en annen ting Ken, hvordan kan dere finne på å komme med den diamantmeldingen dere hadde og så ikke et ord mere om det nå ved resultatframleggelse? Markedet slår hardt ned på slikt som fremstår som ren haussing.
highlander
09.05.2000 14:50
#299

Endre
Største aksjonærer i VPS-registeret pr. 09.05.2000:

12.723.285 23,03 AS PRECO
800.000 1,44 RAVLO PER
662.000 1,19 HETLAND MORTEN
585.000 1,05 MORGAN GUARANTY TRUST EUROCLEAR OPERATIONS
486.000 0,88 KENOR ASA
480.000 0,86 ATLANTIS VEST A/S
448.000 0,81 RR TRANSINVEST AS
400.000 0,72 RR EUROINVEST AS
400.000 0,72 EKI A/S V/EINAR KLOSTER
370.000 0,67 HASTAD LEIF TERJE
343.000 0,62 ELSETH LARS
340.000 0,61 EIKA GRUPPEN AS V/TERRA FONDS
316.000 0,57 BERNTSEN BJØRN
307.000 0,55 HESTAD JOHN
300.000 0,54 SVÆREN KÅRE
300.000 0,54 HJELDE KLAUS
300.000 0,54 BAYFIELD LABORATORY SERVICES (GHANA) LTD
300.000 0,54 ÅRDAL OVE
273.000 0,49 TH. JOHANSEN AS
264.875 0,47 CHRISTIANIA EIENDOMS

Nå er identiteten til Mr. X klar:

Per Ravlo, heter han...

Jeg vet en del om dennne personen og kan komme med oppfølgningsinnlegg i løpet av kvelden, men jeg vil gjerne få kjøpt en del flere KEN-aksjer først...

Mvh.
Highlander

Smurf
09.05.2000 15:16
#54

Endre
Re Alopex

Blir ikke så mye utslag som du tror.

Gull fra 290 til 275 gir en nedgang i årets resultat på ca 2 mill.

USD fra 8.9 til 8.5 gir 1,5 mill mindre.

Det er ikke mye sett i forhold til det resultatet KEN kommer til å vise ved årsslutt! Det som teller nå er at man har skaffet seg mye å gå på ved at kostnadene er redusert.....

Alopex
09.05.2000 15:29
#216

Endre
Et lite scenario for slutten av dagen og begynnelsen på morgendagen. Highl. løfter sin kjøpslimit og støvsuger litt oppover slik at kursen får et løft på slutten av dagen. Dette lokker frem nye kjøpere i morgen tidlig som hiver seg på for å bli med på det rallyet de tror begynner. Det de da kjøper er Highl. sine aksjer i haugevis, som når de er ute har gjort at flere selgere hiver seg på i frykt for tilbakefall. Og så er Highl. der igjen og fisker på 4,30 eller lavere i morgen. Dette heter å kjøre en aksje. Kan ikke rett og slett de som lar seg rive med og stadig selger seg ut mellom 4,6 og 5 ta seg en pause i sola slik det ble foreslått. Det må da være bedre å glemme Ken nå en stund for så å selge dem for nærmere 10 oppunder jul.
poorboy
09.05.2000 15:34
#39

Endre
Re:Alopex
Slapp nå av, skjønner at du er litt oppgitt og forbannet. Jeg er tror at det
beste en kan gjøre nå er å sette seg på terassen å nyte en iskald pils i
solvarmen å la KEN være KEN i noen uker. Tror at det vil komme mange
positive meldinger fra KEN fremover. Det er vel heller ikke lenge før gullstrikken ryker slik at vi igjen kommer til å se 300++ på gull. Etter dette
vil nok de tullingene som "gir bort" aksjene sine nå virkelig skjønne hvilken
stor tabbe de har gjort.

mvh pb

poorboy
09.05.2000 15:37
#40

Endre
Re: Alopex

Innlegget mitt kom inn litt sent. Det var til ditt nest siste innlegg.

mvh pb

Alopex
09.05.2000 15:48
#217

Endre
Ja la oss nyte pilsen og håpe, men.......

Det begynner å se ut som de store gullmanipulatørene (sentralbankene) klarer å forsterke strikken hver gang den nesten ryker. Gode meldinger fra Ken, vil det hjelpe? Kan det komme bedre melding enn det resultatet som ble lagt fram nå? Prosentvis forbedring var formidabel, men kursen raste på høyt volum. For noen år siden stod Ken i kr. 10,- og tjente ikke penger. Nå er de vel etablert, tjener penger og har lysende utsikter, og kursen har likevl mindre sjans enn en snøball i ******* på å overleve en kurs over 5.

highlander
09.05.2000 16:16
#300

Endre
quote:
Originally posted by Alopex:
Et lite scenario for slutten av dagen og begynnelsen på morgendagen. Highl. løfter sin kjøpslimit og støvsuger litt oppover slik at kursen får et løft på slutten av dagen. Dette lokker frem nye kjøpere i morgen tidlig som hiver seg på for å bli med på det rallyet de tror begynner. Det de da kjøper er Highl. sine aksjer i haugevis, som når de er ute har gjort at flere selgere hiver seg på i frykt for tilbakefall. Og så er Highl. der igjen og fisker på 4,30 eller lavere i morgen. Dette heter å kjøre en aksje. Kan ikke rett og slett de som lar seg rive med og stadig selger seg ut mellom 4,6 og 5 ta seg en pause i sola slik det ble foreslått. Det må da være bedre å glemme Ken nå en stund for så å selge dem for nærmere 10 oppunder jul.

Huff, Alopex...

Din beskrivelse av min måte å handle KEN på gjenkjenner jeg ikke i det hele tatt...

Som tidligere nevnt nøyer jeg meg ikke med en 10-øring eller to når jeg trader KEN. Selvfølgelig er det mye magefølelse innblandet, men jeg nøyer meg sjelden med mindre enn 10 % gevinst hvis jeg skal selge. Største gevinst var ca. 70 %, men da satt jeg med aksjene i over en måned...

Riktignok vet jeg ikke om jeg skal takke deg eller ikke, for da du begynte din svartmaling av situasjonen, dukket selgere opp i hopetall og jeg fikk mine 100' på NOK 4,41. Noe senere fikk kjøperne på 4,40 også det de skulle ha...

Ellers syns jeg forslaget om å ta en tur ut i sola - og bli der - høres bra ut... Dette akter jeg å gjøre selv i hvert fall...

Det med at Per Ravlo har kjøpt seg tungt inn i Kenor er i høyeste grad interessant. Han har hatt nær kontakt med selskapet siden det kom på børs for mange år siden... At han har kjøpt bør være et like sterkt kjøpssignal som om Trygve Kroepelien hadde kjøpt flere aksjer selv...

Ha en fin kveld alle sammen!

Mvh.
Highlander

Alopex
09.05.2000 16:30
#218

Endre
Re Highl.

Beskrivelsen var ikke ment som noe angrep, men som et hjertesukk over en død utvikling i aksjen på nyheter som hadde fortjent bedre.

Interessant med Mr. X Ravlo. Hva er hans intensjoner tro? Kan det være at han forventet en helt annen utvikling etter resultatframleggelse og nå sitter skuffet og slukøret tilbake?

PS. Gratulerer med kjøpet High. Takk meg du! Jeg måtte flire litt når jeg så at de gikk.

Polarbear
09.05.2000 16:44
#100

Endre
Nå stuper både Nasse og Dow!

Skal vi om et lite øyeblikk se gull ta et lite sprang opp?

Følg med!

PB

Finbeck
09.05.2000 17:01
#513

Endre
Mr Ravlo ser ut til å være en investor. Han er inne i bla Natural.

Hvilken kobling har han til KEN?? High?

Finbeck
09.05.2000 17:03
#514

Endre
re polare,

Omgående respons i XAU i alle fall. Men jeg tror det skal mer til før vi får en fast oppgang i gull.

highlander
09.05.2000 17:16
#301

Endre
Re. Finbeck

Stemmer at herr Ravlo er investor nå. Han har imidlertid bygget seg opp innen meglerbransjen.

Han arbeidet i Handelsbanken på det tidspunktet at Kenor ble børsnotert. Så vidt jeg husker var det han som stod for selve børsintroduksjonen og de første emisjonene.

Siden har han arbeidet hos Fearnley og sist hos Terra Fonds. Det som er verdt å merke seg er at Kenor har fulgt Ravlo, ved senere valg av meglerkontakter.

Han har hele veien hatt en veldig tett kontakt med Kenor.

Nettopp derfor er det veldig interessant at han har kjøpt såpass mange KEN. Han har neppe kjøpt de for å spekulere på resultattallene. Det er nok et eller annet på gang, men hva...?

Trygve Kroepelien vet det. Per Ravlo vet det.

Vi som ikke vet noe får vel bare vente på en eller annen melding... Den kommer nok, men når...?

Nei, nå sitter jeg her og venter på at middagen skal bli ferdig. Etter samlivsbruddet har jeg blitt en av de beste kundene til Stabburet, og salget av ferdigretter har føket i været! Etterpå må jeg bare ut i solen... Har samme hudfarge som Georg... og får satse på å stille litt brunere enn han på generalforsamlingen i PDR..

Mvh.
Highlander

[This message has been edited by highlander (edited 09-05-2000).]

Alopex
09.05.2000 18:09
#219

Endre
Jøss. Dette var interessant lesing. En oldtimer i Ken som hiver seg på med full tyngde. Dette er vel en kursdrivende nyhet i seg selv. Hvor lenge har det vært kjent at Ravlo har vært inne i Ken? Skal vi ta en liten spekulasjonsrunde på hva vi kan forvente oss av hans inntreden! Er det flere som kjenner til fyren og hvilken filosofi han har når han går inn såpass tungt som nå?
Mr X
09.05.2000 18:10
#4

Endre
Re High!

Trist med samlivsbruddet... Men den som venter på noe godt får som regel lønn for strevet!

Husk at insidekjøp ikke er lov!

Men med litt kløkt og noen få undersøkelser "i felt" er det mulig å kunne trekke noen konklusjoner. Det er en del ting som ikke lar seg skjule så lett "på stedet" når det gjelder gruvedrift.

Hva med en liten ferietur til Afrika nå når du er kvitt både familie og husvære High? Så kan du kanskje komme med en ny "analyse" av Kenor etter ferien!

Mr X, alias Per Ravlo - eller ikke??

bjornmu
09.05.2000 18:16
#20

Endre
High: kjøp heller Toro! Sier en RIEB-aksjonær... :-)

Ang. Mr.X: som det ble påpekt av flere: det virket som han hadde hastverk med å kjøpe seg opp. Kan det være at han *trodde* noe skulle skje da, som åpenbart (ennå) ikke har skjedd?

- Tålmodig kenorianer...

Finbeck
09.05.2000 18:18
#516

Endre
re high,

Artig med denne kroppen inne. Det er innsidekjøp så godt som noe. Han har neppe kommet fram til dette kun med passer og linjal alene.

Noe som jo også er litt å reflektere over er at han ikke kom ut av skapet før etter Q1. Ønsker muligens å ligge gjemt for å hindre et for vilt race på Q1 spekulasjoner??.

Vel, dette blir litt tynn suppe. Allikevel syntes jeg mange faktorer peker vegen nå.

Kan hende Alopex er litt mer fornøyd om en uke eller to??


Per Ravlo
09.05.2000 19:04
#1

Endre
Nå syns jeg dere her på ST skulle slutte å spekulere for mye.

Forhold dere til realitetene. ST er et amatørforum med de samme aktørene (les studentene) - og ikke et representativt profesjonellt investorforum. Det foregår mer over deres hoder og deres lille cyberspace enn dere er klar over.

PU

elivero
09.05.2000 19:16
#40

Endre
Re, Per Ravlo

Håper du er den Per de snakker om. Noe slitsomt med alle disse lange ken topicene.
Sitter med en liten post i ken håper den kan bringe noe slanter. Forøvrig ville det være hyggelig om du også kunne delta i ulike diskusjoner ved en senere anledning.

------------------

prillabayer
09.05.2000 19:27
#224

Endre
re Per Ravlo

Har vanskelig for å tro at du er den du gir deg ut for, men just in case:

Du kaller deg profesjonell? Aksjene jeg solgte deg på 4,45 kunne jeg (hvis jeg delte din tiltro til Kenors fremtid) kjøpt tilbake for 3,97 uken etter.

re alle (de andre)

Jeg vurderer Kenor fortløpende, men gullet står i stampe, resultatene var som vi ventet (ikke bedre i hvert fall), og selskapet er fortsatt ikke interessert i å markedsføre seg selv mot investorer som betyr noe (ganske symptomatisk at det er en fyr som Ravlo som etter det Highlander forteller oss, er så å si insider som gjemmer seg bak kjempeposten) mm.

Men selskapet virker for meg like fullt å være underpriset, og følgelig kan det, tross ovenstående, være lurt å ta posisjon. Igjen er jeg rådvill.

Smurf
09.05.2000 20:16
#55

Endre
Jasså, så Per Ravlo = Per Ulv

Godt å se at ulven er tilbake under nytt nickname!

sqorpio
09.05.2000 22:42
#217

Endre
Tallene til Kenor var absolutt OK, men jeg ville likevel vært forsiktig med å investere på dagens kurser:
1. Kenor er ikke fundamentalt billig i forhold til større gullselskaper.
2. Gullprisen går opp pga. usikkerhet mht. rente og teknoselskapers utvikling. Når dette roer seg kan gullprisen falle tilbake.
3. Kenor har sikret endel av produksjonen til gode priser (meget dyktig av Kenor forresten), men efter et år kommer de tilbake til markedspriser. Man kan jo håpe at prisen er høyere da, selvfølgelig.

------------------
Mvh. sqorpio

Finbeck
09.05.2000 22:55
#518

Endre
re scorpio,

Der vil jeg arrestere deg;

- At KEN er billig har jeg sett i andre sammenheng hvor kursen knapt reflekterer verdien av den løpende drift, og ressursene de sitter på er satt til 0.

-At gullprisen er høy tror jeg de fleste som følger gullmarkedet er uenig i. Dessuten har samtlige gullselskaper jeg har sett Q1 res. til, lagt seg på en stigende gullpris i sine prognoser framover.

- Gullprisen KEN har oppnådd på sitt Q1 er helt i tråd med hva de øvrige gullselskaper har oppnådd i sine Q1.

Jeg tror KEN er en god investeering framover med en meget liten nedside, og med mulighet for en meget stor oppside.
Det er ikke mange selskaper idag som har så stabilt inntektsgrunnlag og så stor potesiale til å stige.

(alt. er noen dått kåm, men vi har sett hvor stor nedsiden er hvis de ikke lykkes)

Finbeck
09.05.2000 22:59
#519

Endre
som jeg har sett i andre sammenheng
sqorpio
10.05.2000 02:08
#220

Endre
Finbeck:
Re.:Arrestere.
1.Alle i Norge tror at Kenor er billig fordi det er et lite norsk selskap. Analytikerne som prøver å selge caset (Kenor), bruker det som salsgsargument.
Sjekk prisingen på Kenor i forhold til de store gullproduksjonsselskapene, så vil du se at Kenor ikke er spesielt billig. (selv under kr.4.-)
2. Jeg har aldri sagt at gullprisen er høy, derimot tviler jeg sterkt på at den skal over $300 i år. Bl.a. p.g.a. hva jeg mener om at usikkerheten m.h.t. rente og aksjefall i USA allerede nå er meget høy. Og at det er disse faktorene (blant mange), som gir gullprisen en kortsiktig topp!
På sikt bør gullprisen gå videre, men ikke før Japan og India viser god økonomisk oppgang. I tillegg er det mange gruver som vil åpne når gullprisene over tid har vært over $300.
3. Gullprisen Kenor har oppnådd efter prisrallyet høsten 99 er bedre enn de fleste andre har klart. Det er uansett beundringsverdig, og gir håp om flere gode prissikringer.

M.a.o.: Jeg tror at en investering i Kenor må begrunnes med tro på betydelig høyere pris på gull, ihvertfall i en kortere periode. Ellers er Kenor dyr nok.

Har man tro på prisoppgang på gull, bør man kjøpe gull og ikke gullselskaper!!!

------------------
Mvh. sqorpio

[This message has been edited by sqorpio (edited 10-05-2000).]

haussemann
10.05.2000 04:22
#46

Endre
Re: smurf

PU er ikke Per Ravlo!!!

ARK
10.05.2000 06:02
#51

Endre
Det står et lite stykke om Per Ravlo i Finansavisen i dag,der han blir omtalt som ken ekspert.Han var meget sentral da ken ble børsnotert i 94.
EYN
10.05.2000 08:43
#99

Endre
scorpio, jeg skulle likt å høre begrunnelsen din for at KEN ikke er billig på dagens nivåer. hva slags P/E mener du er rimelig da? 0.05? og hva slags estimat på 2000 resultatet opererer du med, og hvorfor?
Alopex
10.05.2000 08:59
#222

Endre
Et selskap som mest sannsynlig kommer til å ha et netto overskudd på minimum 50 øre og kanskje mest sannsynlig i overkant av 1 kr. per aksje må jo være riemlig når aksjen står i kr. 4,40. Hvilken rente forventer man egentlig på pengene? I tillegg bør sannsylig fremtidig verdiskapning, eiendeler og ressurser legges til. Nei, Ken er nærmest til gi-bort-pris!
Per ulv
10.05.2000 09:14
#469

Endre
Hei Folkens...

At Per Ravlo undertegner med PU har jeg liten sans for. At han er en hovmoden blei kommer tydlig frem i hans innlegg. Kvalifisert "Dustehue" spor du meg. Jeg tror neppe at Per Ravlo har reflektert over hvem som leser og skriver paa ST. Om hans karakteristikk av ST ere er riktig innebefatter dette at en rekke ledere, styremedlemmer og finansfolk generelt er "idioter". Dette begrunnes gjennom det faktum at det er en betydelig gruppe av disse som daglig leser ST.

At ST har tapt seg vesentlig gjennom det som naa blir skrevet er et faktum. Dette kan vel muligens endre seg noe om flere av "de kvalifiserte lesere" ogsaa hadde engasjert seg noe og bidratt i fellesskapet...

------------------
Når selv det beste ikke er godt nok…

PU

Alopex
10.05.2000 09:19
#223

Endre
Mr. gold himself er fortsatt, eller skal vi si igjen, extremely bullish til gull. http://www.goldminingoutlook.com/ I argumentasjonen for dette ligger balnt annet fallet på Nasse og Dow som noe av det viktigste. Gull fremstår som en sikker investering som tradisjonelt stiger når alt annet faller. Jeg tror imidlertid dette er en vurdering som ikke holder stikk i våre dager. Forskjellen nå er at en meget stor andel av de midlene som var investert i IT kom fra småinvestorer, taxisjåfører husmødre osv osv, som så på sin investering som et avansert lottospill hvor utsiktene til de helt store avkastningene lyste i det fjerne. For disse å flytte sine midler over i gull tror jeg er utopi å håpe på. Har de penger igjen etter at Nasse har tryna skikkelig går de i cash og ferdig med aksjer. Hadde gull utgjort noe reellt alternativ til alt som faller i USA idag hadde spotprisen føket i været for lengst.
Finbeck
10.05.2000 09:27
#520

Endre
Legger ut artikkelen i dagens FA.
Ser ut til at de har rappet info'n fra highlander.

Kilde: FA
Den ukjente mannen bak storkjøpene i Kenor er investoren Per Ravlo. Dette er Kenor-ekspert nummer én i det norske finansmarkedet, med bakgrunn fra meglerhusene til Handelsbanken, Fearnley og Terra.

Finansavisen skrev i går om de ukjente storkjøpene i Kenor, der aksjene har vært lagret på Karl Johan Fonds’ meglerkonto siden slutten av mars. Dette er en meget uvanlig måte å gjennomføre transaksjonene på, og bevisst oppbevaring på meglerkonto over lang tid er ikke lovlig for norske investorer. Årsaken til den lange overføringstiden er ifølge adm. direktør Kristian Lund i Karl Johan Fonds «oppgjørstekniske årsaker».

Langsiktig kjøp
Nå har omsider den ukjente Kenor-investoren dukket opp på de offisielle aksjonærlistene, og personen bak kjøpet av 800.000 aksjer i selskapet er ingen ringere enn Per Ravlo. Som analytiker i Handelsbanken var Ravlo meget sentral da Kenor ble børsnotert i 1994, og gullselskapet har siden vært en av Ravlos favorittanbefalinger. Like etter introduksjonen var Kenor en langt mer spekulativ aksje, og finanskjendiser som Christen Sveaas og daværende Sveeas-forvalter Øystein Stray Spetalen var blant investorene - og traderne - som besøkte aksjen.

Per Ravlo har senere jobbet i meglerhusene Fearnley Fond og Terra Finans, men han hoppet ut av Terra i fjor høst for å begynne med egne investeringer. Det var ikke mulig å få kommentarer fra Per Ravlo i går.highlander
10.05.2000 09:29
#303

Endre
Alopex hevdet på forrige side at det er negativt for KEN om kursen på USD skulle falle. Dette medfører for så vidt riktighet, men vær klar over at gjennomsnittlig dollarkurs i løpet av Q1 har vært ca. NOK 8,30 - 8,40. Ved begynnelsen av året lå kursen på USD under NOK 8,00, nå er vi over NOK 9,00. Inntjeningen i NOK vil således bli bedre i Q2 selv med fall i dollarkursen fra dagens nivå, så lenge gjennomsnittlig dollarkurs holder seg over gjennomsnittlig nivå for Q1!

Dette er for øvrig uten hensyn til at Kenors omsetning av ferdig utvunnet gull vil bli vesentlig høyere i Q2 enn i Q1.

Hvis USD bare faller litt fra dagens nivå, holder seg eller enda bedre stiger (selv om jeg ikke tror USD skal stige særlig lenger), vil resultatet for Q2 bli tilsvarende bedre enn Q1...

For øvrig merket jeg meg en viss pessimisme både fra Alopex og Scorpio hva angår utviklingen i gullprisen. Her hadde jeg satt veldig stor pris på om PU kunne bistå oss, men for meg virker det som om USD 274 - 275 utgjør et støttenivå, på samme måte som USD 280 - 282 enn så lenge utgjør et lite motstandsnivå...

Men som sagt er det gullprisen i NOK som er avgjørende...

Viser i denne sammenheng til chart utarbeidet av Joergen:

Gull mot NOK og USD

Mvh.
Highlander

[This message has been edited by highlander (edited 10-05-2000).]

highlander
10.05.2000 09:40
#304

Endre
Hei PU - og velkommen tilbake!

Tviler på at vedkommende som skrev under nicket "Per Ravlo" i går faktisk er Per Ravlo. Det er nok heller en av de barnslige hasjrøykende uintelligente nye ST-erne som er sur for at han ikke har noen KEN i "samlinga" si... Uansett var det teit av vedkommende å slenge med "PU" på slutten, men de fleste burde jo skjønt at det ikke var deg...

Re. Finbeck

Ja, nyhetene kan en sjelden gang leses først på StockTalk... Vi få som bidrar med med slikt burde snart få betalt for å være her... Ellers kan vi jo slå knock out på ST ved å starte et seriøst konkurrerende forum...

Mvh.
Highlander

highlander
10.05.2000 10:00
#305

Endre
quote:
Originally posted by sqorpio:
Finbeck:
Re.:Arrestere.
1.Alle i Norge tror at Kenor er billig fordi det er et lite norsk selskap. Analytikerne som prøver å selge caset (Kenor), bruker det som salsgsargument.
Sjekk prisingen på Kenor i forhold til de store gullproduksjonsselskapene, så vil du se at Kenor ikke er spesielt billig. (selv under kr.4.-)
2. Jeg har aldri sagt at gullprisen er høy, derimot tviler jeg sterkt på at den skal over $300 i år. Bl.a. p.g.a. hva jeg mener om at usikkerheten m.h.t. rente og aksjefall i USA allerede nå er meget høy. Og at det er disse faktorene (blant mange), som gir gullprisen en kortsiktig topp!
På sikt bør gullprisen gå videre, men ikke før Japan og India viser god økonomisk oppgang. I tillegg er det mange gruver som vil åpne når gullprisene over tid har vært over $300.
3. Gullprisen Kenor har oppnådd efter prisrallyet høsten 99 er bedre enn de fleste andre har klart. Det er uansett beundringsverdig, og gir håp om flere gode prissikringer.

M.a.o.: Jeg tror at en investering i Kenor må begrunnes med tro på betydelig høyere pris på gull, ihvertfall i en kortere periode. Ellers er Kenor dyr nok.

Har man tro på prisoppgang på gull, bør man kjøpe gull og ikke gullselskaper!!!


Pisspreik!

Ingen analytikere har prøvd å selge KEN i det siste, og i hvert fall ikke med det argumentet du hevder!

KEN er billig sammenlignet med utenlandske gullselskaper! Hvilke utenlandske gruveselskaper er det i tilfelle du sammenligner med?

KEN har mer gearing enn å kjøpe rent gull hvis man tror på stigning i gullprisen!

Jeg tror på nytt rally i gullprisen og at vi igjen skal over 300 USD/oz, men er veldig usikker på når det skjer...

Hvor henter du alle dine gullkorn, Scorpio?

perry
10.05.2000 10:07
#113

Endre
Hei ulven, fint å ha deg tilbake!

Årsaken til at forumet har tapt seg tror jeg ligger i at det ikke er noen "meldeplikt" på hvem man er. Surfere kan kalle seg hva de vil, og skrive omtrent ubegrenset sprøyt, og uten å avsløre sin identitet.

Men jeg forstår problemstillingen ved en eventuell meldeplikt.

Kanskje "politiet" kan bli flinkere til å ekskludere de verste morroklompene?

dobbel
10.05.2000 10:20
#91

Endre
God mårran alla snygga tjeier och fula gubbar!
Det som ikke skjedde den 8., 9. og 10. skjer i løpet av et par uker...
Min investering i Kenor har 2 hensikter der "voksenopplæring i tålmodighet" er den mest fremherskende for tiden.
Men, jeg er optimist på Kenor's vegne og spørsmålet bli bare om Kenor reddes av gongongen (les: gullprisen) eller egne grep.
3 meldinger på rappen den 8. vitner om informasjonsplanlegging utifra kursutvikling. Sitter med følelsen av at Kenor ikke forlater oss på "Stillehavet" fram til Q2. Foreløpig kan ikke Kenor hvile på laubærene, og det er viktig at ressursene økes og kommuniseres fortløpende. Med dobbling av ressursene må det flere hender til...
Finbeck
10.05.2000 10:33
#522

Endre
re high,

Det med USD har jeg spekulert en del på. Og grunnen er følgende:

- KEN sier i Q1 rapport at høy USD ikke har speisielt stor innvirkning..
- Høy USD er sagt å være hemmende for ny stigning i gull prisen fordi gullet blir "dyrt"
- Dårlig USD mot Australske dollar medfører lavt kjøps aktivitet hos Aussiene.

USD kan visst brukes for hva det er verd.Men slik jeg ser det er gir høy USD lavt gullsalg men høy NOK verdi for KEN. Mens lav USD gir større gullsalg og høyere USD/oz pris og dermed større inntekt for KEN.

Ikke værst regna det?

Denne Valutakalkulatoren er bedre enn ditt chart high.

Smurf
10.05.2000 11:11
#57

Endre
Jeg har jobbet en del med kalkulatoren.

Resultatet viser at 2Q vil bli meget sterkt. Driftsresultatet havner rundt 18 mill. Dette er nesten en dobling av 4Q- og 1Q-tallene, hvor driftsmarginen lå over 20%.

Ved utgangen av året forventer jeg at driftsresultatet vil ligge i overkant av 50 mill.

Jeg skal ta livet med ro i lang tid fremover og nyde synet av KEN på vei oppover.....

Alopex
10.05.2000 12:18
#225

Endre
Det er bare et stort men. Disse tallene er lett å regne seg til med en noenlunde treffsikkerhet. Intet nytt i det med andre ord, men likevel faller kursen flere dager i strekk når det første resultatet som virkelig bekrefter dette regnestykket kommer. Utrolig i grunnen. Så fremtiden blir å sitte å se på at millionene ruller inn i Ken, mens kursen faktisk ikke reagerer annet enn ned på gode nyheter.

Det var en diskusjon her på ST for en tid siden om det var ønskelig med et oppkjøp. Mange mente da at det var det ikke fordi kursen ikke gjenspeilte det rette verdien av selskapet, og man ønsket først en "reprising". I dag heller jeg til at det er nettopp et oppkjøp man bør gå for og kanskje invitere til. På OSE er det ikke mulig å få til en riktig prising av Ken i forhold til driftsresultat og underliggende verdier. Et oppkjøp som må skje til en betydeldig høyere kurs enn dagens vil uansett ligge langt over det vi kan forvente oss med en "normal" utvikling. Kanskje er det her mr. Ravlo kommer inn? Jeg tror Ken ville være best tjent med et oppkjøp og så ut på andre børser.

Finbeck
10.05.2000 12:46
#525

Endre
re Alopex,

Oppkjøps diskusjonene som gikk rundt priser på 3,00 var ihvertfall uinteressante.

Men reaksjonen til KEN etter Q1 er helt normalt for selskaper på OB. Nesten i alle tilfelle er det lønnsomt å selge rett før Q1 og kjøpe rett etter. Hvis man vil trade optimalt.

Legg imidlertid merke til KVI. Den steg i etterkant fordi investorer var fulle av angst&rædsle for et dårlig resultat. Også typisk.

highlander
10.05.2000 13:03
#309

Endre
Re. Alopex og Finbeck

Men i motsetning til tidligere har det dukket opp interessante kjøpere som handler gjennom tunge meglerhus som KJF, Sundal Collier og Terra (sistnevnte er riktignok ikke noe tungt meglerhus, men gaske "store" på KEN) kort tid etter resultattallene. Tidligere har større meglerhus vært store nettoselgere i timene og dagene etter en positiv nyhet... Det virker som denne tendensen kan være snudd, og det er etter mitt syn en fin begynnelse!

For øvrig merket jeg meg i går at KJF (storkundeavdelingen) både kjøpte og solgte aksjer. Det samme har de gjort i dag. Det at KJF selger skyldes nok at de har forskjellige kunder som tenker ulikt. Jeg lurer imidlertid på om den KJF-kunden som har fortsatt å kjøpe er herr Per Ravlo...

Alopex
10.05.2000 13:21
#226

Endre
Hvor stor er denne Ravlo egentlig? Kan han komme med et bud på hele Ken til slutt?
highlander
10.05.2000 15:01
#311

Endre
Re. Alopex

Nei, herr Ravlo er nok ikke så stor... men det som bør være interessant for alle oss andre er hvorfor han har kjøpt...

Perry2
10.05.2000 15:55
#172

Endre
Hjelper gjør det iallefall ikke...
Møkk!!!
mvh. håpefull gullgraver. Perry2Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS