"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > PDR - et case som kan gjenoppstå fra de døde?
PDR - et case som kan gjenoppstå fra de døde?
highlander
10.05.2000 12:10
#307

Endre
PDR – et case som kan gjenoppstå fra de døde?


1. INNLEDNING:

Det har vært påfallende stille rundt PDR i det siste...

Første gang jeg ble kjent med StockTalk – da utelukkende som leser – var gjennom det i finanspressen omtalte ”aksjonæropprøret” i PDR. Da var det en livete gjeng her, men etter hvert falmet opprøret...

Isteden begynte bl.a. Georg å geniforklare absolutt alt som ledelsen gjorde, og postet hausseinnlegg i et forrykende tempo og han snakket om at aksjekurser rundt NOK 200 – 250 pr. aksje kunne bli en realitet i løpet av et par år.

Malin var blant de aller første som tok et skikkelig oppgjør med Georg. Jeg syns det er spennende at også kjære Malin har kjøpt PDR nå... Hun har også kommet med en veldig god begrunnelse, men alt drukner – alt er så vanskelig å se – i dagens ST, der det faktisk har blitt ganske krevende å lete seg frem til de virkelig gode innleggene...

I mellomtiden har også Georg fått et mye mer edruelig forhold til sin store kjærlighet, PDR, og har i den senere tid postet svært realistiske analyser og refleksjoner rundt selskapet og dets sannsynlige fremtidige strategi...

Men noen syns det fortsatt er gøy å mobbe Georg, noen syns fortsatt det er moro å snakke om ”rustholker”, synkende rigger og spiker. Noen kaller selskapet svindel, mens andre syns det er gøy å editere inn sjørøverflagg... Man henger seg opp i resultattallene, og hevder at PDR er nødt til å emittere for å holde selskapet flytende... Majoriteten på ST er nå enige om at dette er et svært negativt møkkaselskap uten fremtid og med stadige emisjoner for å dekke underskuddene...

Jeg vil i det følgende forsøke å gi en begrunnelse for hvorfor PDR etter mitt syn er en god investering på dagens nivå.

Dette er ingen analyse, men kun refleksjoner og gjengivelse av fakta.


2. TANGERING AV HISTORISK LAVE BUNNER:

Hvis man tar for seg et langsiktig chart for PDR vil man kunne se at den i korte perioder har vært under NOK 10, men hver gang har aksjen kommet seg opp igjen. Noen ganger har den prestert å rykke opp til ca. NOK 11 - 12, andre ganger til NOK 14 - 15 nivået.

Jeg mener at aksjen helt klart er moden for et rykk igjen. Hvilket av de to kursintervallene som kan nås denne gangen er jeg imidlertid usikker på.


3. DET KAN SKJE ET ELLER ANNET I SLUTTEN AV MAI ELLER I BEGYNNELSEN AV JUNI:

Jeg vil vise til følgende børsmelding av 25.02.2000:

”DNO har idag ervervet amerikansk kjøpsopsjon på 700.000
aksjer i Petrolia Drilling ASA. Forfallsdato på opsjonen er
25.05.00. Stike er kr. 8.- og opsjonspremie er 3.30. DNO
eier p.t. 14.795.614 aksjer i Petrolia Drilling ASA
tilsvarende 33,03% av selskapet. Ved en innløsning av
opsjonen vil eierandelen øke til 34,60% av selskapet.”

Samt følgende børsmelding av 23/03-2000:

”DNO ASA har i dag ervervet en amerikansk kjøpsopsjon på
800.000 aksjer i Petrolia Drilling ASA. Forfallsdato på
opsjonen er 21. juni 2000. Strike er NOK 8,- og
opsjonspremie 3,30. Samtidig selger DNO ASA 250.000 aksjer i
Petrolia Drilling til kurs 10,65. Selskapets
nettoeksponering i Petrolia Drilling ASA øker således med
550.000 aksjer.

DNO ASA eier p.t. 14.795.614 aksjer i Petrolia Drilling ASA,
tilsvarende 33,03% av selskapet, samt opsjoner for
ytterligere 700.000 aksjer. Ved innløsning av dagens
ervervede opsjon på 800.000 aksjer, vil DNO ASA kontrollere
35,82% av Petrolia Drilling ASA.”

Sannsynligvis kan det dreie seg om kontrakt til SS Petrolia og/ eller Deep Sea Bergen innenfor bortfallet av i hvert fall den siste opsjonskontrakten. Forsommeren er en normal høysesong for riggmarkedet i Nordsjøen. Da finnes det beste været og de gunstigste forhold for å få utført og startet oppdragene. Og dette gir en "boost" til spesielt korttidskontrakter. Og det er også her den største oppgangen i ratene har kommet. Men også langtidskontrakter reflektere et bedret marked med redusert riggtilgang og større aktivitet. For en kortidskontrakt på en standard semisub i den norske sektoren er prisbeltet i april notert fra 75.000 dollar til 80.000. Er kravene til riggene avanserte er hyren opp til 100.000 dollar dagen. For langtidskontraktene ligger tilsvarende rigg for april måned helt opp til 120.000. Tendensen både for beskjeftligelsesgrad så vel som ratenivå er relativt stigende for øyeblikket.


4. NOEN ORD TIL DE SOM IKKE KAN LESE REGNSKAP:

Ikke fokuser ensidig på resultatet. Når det gjelder regnskapstekniske avskrivninger gjelder dette tross alt investeringer som allerede er foretatt – og som for lengst er kjøpt og betalt av tidligere aksjonærer, som foreløpig ikke har fått særlig avkastning på sine investeringer i denne aksjen.

Vi som går inn og kjøper nå taper m.a.o. ikke det andre aksjonærer allerede har tapt!

Og til en del av dere (særlig Fastbucks og rik):

Ingen selskap emitterer for å dekke avskrivninger på investeringer som allerede er foretatt!

I lys av dette er det jo cashflowen som er interessant! Viser til nylig analyse fra Pareto Fonds hva angår den gunstige stillingen PDR kan komme i når det gjelder fremtidig cashflow.

Cashflowen fra Valentin Shashin er tilstrekkelig til å dekke løpende drift for hele PDR, selv med de to øvrige enheter i opplag.

Oppsiden ligger i at DSB og/eller SS Petrolia får kontrakt, eller at Valentin Shashin oppnår bedre rater når kontrakten med Petrobras skal reforhandles.


5. FORSIKRINGSOPPGJØRET:

Viser til børsmelding av 02.05.2000:

”I forbindelse med børsmelding av 18. februar 2000 vedr.
fremleggelse av regnskap 1999, kommenterte selskapet at man
var forelagt et forsikringsoppgjør på ca. USD 1 mill. for
reparasjon av kran, herunder tap av inntekt som ikke var
inntektsført i regnskapet. Kravet fra selskapet var
vesentlig høyere.

Petrolia Drilling ASA har nå akseptert et netto
forsikringsoppgjør på ca. NOK 52 mill. i forbindelse med
ovennevnte krav.”


6. VEDR. EMISJONSFULLMAKTEN:

Viser til punkt 8 i innkallingen til generalforsamlingen:

”Fullmakt til styret å gjennomføre utvidelse av
aksjekapitalen med inntil NOK 107.500.000,-.

Styret gis fullmakt

risky
10.05.2000 12:17
#92

Endre
Highlander:

Jeg skammer meg dypt over mine mange puslete innlegg gjennom tidene!

Dette siste fra deg synes jeg er glimrende skrevet - mesterlige refleksjoner. Jeg savner slike innlegg - det var mere "kjøtt på beina" før.

Takk for ditt innspill i en ellers så brokete ST-verden!!

Mvh risky

henrix
10.05.2000 12:22
#212

Endre
Highlander:

Ser ut som markedet fatter poenget, PDR stiger ihvertfall nå, og kjøperne flytter seg etter.

Fast bucks
10.05.2000 12:28
#1046

Endre
Re Georg=Highlander

Dine journalistiske ferdigheter er fremdeles på sin topp !


Men PDR har eg ikke tro på, men min bedømmninskraft er nok ikke heller helt tipp-topp, hvordan kan jeg ellers forklare mitt MED innehav kjøpt på > 100 kr/aksjen....


mvh

highlander
10.05.2000 12:34
#308

Endre
Jeg vil ikke bli beskyldt for å fare med haussing...

Innlegget over er kun gjengivelse en del forhold som de fleste burde ha fått med seg... men som mange tilsynelatende hadde glemt...

Selv ervervet jeg nylig noen aksjer på NOK 9,85. Disse selges nå på ca. NOK 10,50 for å kjøpe mer i KEN... som etter min mening er den aksjen på OSE som har det største potensialet både på kort og lang sikt, spesielt vurdert i forhold til den svært begrensede risikoen...

Mvh.
Highlander

[This message has been edited by highlander (edited 10-05-2000).]

sinober
10.05.2000 12:37
#240

Endre
high: hva tror du om cru?
perry
10.05.2000 12:38
#117

Endre
Halleluja, highlander; hvor jeg har lært å sette pris på dine dyptgående refleksjoner!

oppi alt ST-sølet, kan man altså finne "gull"

Kanskje forumet kan reise seg og bli på høyde med hva det var den gang ulven regjerte med sine ordspill...

Øyvind
10.05.2000 13:24
#65

Endre
highlander

Har du begynt å selge deg ut?

highlander
10.05.2000 13:30
#310

Endre
Re. Fastbucks

Takk, men jeg er nok ikke Georg. Han er "litt" mer langsiktig enn meg når det gjelder PDR...


Re. Sinober

Jeg sitter med en del CRU selv, men vil vise til følgende topic når det gjelder CRU:
http://stocktalk.solbors.no/Forum2/HTML/013166-2.html

I denne topicen finner du mye relevant info. om CRU, og du finner svar på ditt spm. nederst på side 2.


Til alle PDR-aksjonærer:

Lykke til! Dra på generalforsamlingen! Den gangen jeg var der sist hamret ledelsen bare igjennom viljen sin... Reis dere, still kritiske spørsmål og still krav! Det ville jeg gjort spesielt når det gjelder betingelsene ved den emisjonen som skal vedtas, og også mer konkret hva pengene skal brukes til. Man bør hindre at venner og kjente av Berge-Larsen og co. får tusket til seg billige PDR-aksjer gjennom en rettet emisjon - og på bekostning av aksjonærene som blir utvannet - evt. rett før den stikker.

Mvh.
Highlander

[This message has been edited by highlander (edited 10-05-2000).]

highlander
10.05.2000 15:11
#312

Endre
Re. Øyvind

De er solgt... noen måtte riktignok selges litt under NOK 10,50... men hadde det ikke vært for at det nå er mulig å kjøpe KEN lavere enn NOK 4,40 ville jeg sittet i PDR litt lenger...

Ha en fortsatt fin dag!

BigWolf
10.05.2000 20:55
#78

Endre
Interessant og oversiktlig!

Fikk nesten lyst til å kjøpe PDR selv, men er det ikke lurt å avvente emisjonen først?

highlander
11.05.2000 00:07
#315

Endre
Re. BigWolf

Jeg er også noe usikker på denne emisjonsfullmakten, men vil som sagt anbefale alle aksjonærer å møte opp og stille krav i forbindelse med en evt. emisjon.

Re. alle

I tilfelle noen har aksjer og ikke kan møte, og ønsker å få talt aksjonærenes sak ved generalforsamlingen, gi gjerne uttrykk for det her, evt. legg igjen email-adr., så vil jeg ta kontakt.

Ved interesse kan jeg og/eller en kamerat møte med fullmakter fra dere på GF-en.

Jeg er bl.a. sterkt uenig i ordlyden i den fullmakten som PDR's styre vil ha, og kan evt. utarbeide et alternativt forslag, som sikrer nåværende aksjonæres rettigheter i større grad.

Mvh.
Highlander

[This message has been edited by highlander (edited 11-05-2000).]

haboe98
11.05.2000 17:01
#30

Endre
Rigutnytelsen fortsetter aa stige: http://www.rigzone.com/utilization_trends.asp
Hopper naa at det snart kommer meldinger om kontrakt.
Har noen her paa ST info paa anbud som er ute for tiden?
Halvar
11.05.2000 21:19
#18

Endre
Re: Highlander

Har 45K i PDR
Hvordan kan jeg overføre fullmakt til deg?

mvh Halvar

highlander
11.05.2000 23:18
#329

Endre
Re. Halvar

Legg ut din email-adr., så vil jeg ta kontakt.

Mvh.
Highlander

highlander
11.05.2000 23:27
#330

Endre
Dette gjelder ikke bare de som vil ha en fullmektig, men også de som har tenkt å møte selv og er interessert i å koordinere strategien før GF-en...

LA AKSJONÆRENE BLI HØRT!!!

Halvar
11.05.2000 23:51
#19

Endre
Re: Highlander

e-mail: enoksc@c2i.net
Trenger bare et fax-nr. å faxe fullmakten til!

mvh
Halvar

highlander
12.05.2000 11:55
#342

Endre
Den fullmakten styret vil ha lyder som følger:

”Fullmakt til styret å gjennomføre utvidelse av
aksjekapitalen med inntil NOK 107.500.000,-.
Styret gis fullmakt til å gjennomføre utvidelse av
aksjekapital med inntil NOK 107.500.000,- ved utstedelse av
inntil 21.500.000 aksjer pålydende NOK 5,- til betingelser
som fastsettes av styret. Forhøylsen kan innenfor disse
rammer skje med beløp som styret bestemmer ved en eller
flere aksjeemisjoner eller fusjoner. Styret gis rett til å
fravike aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne egne aksjer,
hvor det finner dette formålstjenlig ut fra en komersiell
vurdering. Inntil 2.000.000 aksjer skal kunne tegnes av
selskapets tillitsmenn/nøkkelpersoner, til betingelser som
fastsettes av styret.”

Jeg mener at aksjonærene bør forlange å få med følgende tilleggsklausul:

”Styret skal så sant det er mulig tilby alle aksjonærer å være med ved emisjonen. Styret kan ved fastsettelsen av tegningskursen - dersom emisjonen skjer i form av en rettet emisjon istedenfor en fortrinnsrettemisjon - ikke gå mer enn 20 øre lavere enn børskursen på det aktuelle tidspunkt. Dette gjelder også de inntil 2.000.000 aksjer som skal kunne tegnes av selskapets tillitsmenn/nøkkelpersoner”

De som er enige og vil at noen skal stemme for dette forslaget, legg ut deres email-adresse, eller kontakt undertegnede på:

highlander_no@hotmail.com

Mvh.
Highlander

BKaz
12.05.2000 12:04
#179

Endre
Re High:

Ønsket bare å gi et kompliment mht analysen over. Bra saker, faktisk blandt det bedre jeg har lest på ST på aldrig så lenge. Stå på!!

Hilser

BKaz

(PS: Ja til ST som fjortisfri sone)

sistut
12.05.2000 12:26
#116

Endre
Jøss Highlander, jeg visste ikke at det var mulig å poste så lange innlegg.

Når det gjelder emisjonsfullmakten synes hele greia stinker. Hvorfor ikke forlange en fortrinnsrettsemisjon?

highlander
12.05.2000 12:35
#345

Endre
re. sistut

Fortrinnsrettemisjoner tar tid... og det kan jo hende at PDR trenger pengene med en gang, hvis det dukker opp et eller annet...

Men fordelen med tilleggsklausulen - som foreslått over - er at PDR ikke kan "gi bort" aksjer til underpris til venner og kjente, men i hvert fall må sette en kurs i nærheten av børskurs...

Highlander

highlander
12.05.2000 16:26
#351

Endre
Møt opp!!!

De som ikke kan møte, kan ta kontakt hvis de vil være representert ved fullmektig...

Fullmaktene strømmer inn, men det er ønskelig med størst mulig oppslutning!

Husk at møtesedler/fullmakter må være selskapet ihende i løpet av førstkommende mandag.

Re. Georg

Hva syns du om forslaget om tilleggsklausul?

Mvh.
Highlander

inbjerke
12.05.2000 22:43
#195

Endre
Georg har antydet at han har gitt 5 kr for sine aksjer. Det betyr at han har flere opsjoner i vente. Er det rart den mannen er taus nå? Hvis ikke Georg hadde drevet med sin haussing, hadde PDR vært i enten 5 eller 15! Dessverre for alle PDR-aksjonærer er
15 mest sannsynlig. Som en nær "Berge-deg-selv-svindler" tjener han rått på å holde kursen nede! FORBLI TAUS GEORG - VENNLIGST IKKE SVAR MED NOEN AV DINE MANGE "UserName"!
tomcat
12.05.2000 23:18
#6

Endre
Hvorfor er det så mye følelser med i bildet når det gjelder PDR? Er det mange her som har tapt mye penger på selskapet? Enhver er selv ansvarlig for sine investeringer, og jeg synes det blir for patetisk å skylde på Georg eller ledelsen i selskapet dersom man har tapt penger. Selv ligger jeg langsiktig inne med noen K aksjer i PDR, og har tro på at høy stabil oljepris, øket riggutnyttelse og i beste fall kjøp av VS vil gi en bra avkastning på litt sikt. (Og nei, jeg er ikke Georg dersom noen skulle tro det.)
georg
13.05.2000 10:05
#706

Endre
Highlander
Hvorfor i all verden skulle PDR dele ut billige aksjer til venner å kjente? Dette er en så meningsløs påstand at den faller på egen urimelighet. Forøvrig så er jeg ikke tilhenger av forslaget ditt da det er upraktisk å håndtere og gir ikke det nødvendige handlingsrom for å optimalisere muligheten for å skape "shareholder value". Dersom du ikke har tro på at det er shareholder value selskapet er ute etter å skape så er konklusjonen enkel. Finn deg ett selskap som du tror på. Dette burde da være barnelærdom for enhver investor.
highlander
13.05.2000 10:58
#367

Endre
Re. Gerorg

Upraktisk å håndtere...?!? Kan du utdype det litt nærmere...?

Her kommer jeg med et lite forslag, nettopp for å gardere akjonærene mot salg av nye aksjer til særlig underkurs i forhold til børskurs...

Du hevder at PDR ikke vil gjøre det, neivel, men her har man bare med en liten tilleggsklausul, just in case...

Monica
13.05.2000 13:27
#1

Endre
highlander

Bare gi deg. PDR er et selskap for spesielt interesserte.

arrow
14.05.2000 01:54
#32

Endre
PDR blir snart jack-up på DNO-kusen. Det blir bare vill tipping hva som skjer først- Petrolia, Deep Sea Bergen, Shashin, NN.......
Imidlertid en drittdag for Berge Larsen & co i går. Hartlepool tapte play-off hjemmekampen mot Darlington med 0-2. det blir hardt å ta igjen på bortebane om 2.divsjonsfotball skal sikres. Martin Hollund ble utvist også.
Har nærtstående svar på tippekonkurransen så mail senoka@yahoo.com
highlander
14.05.2000 19:28
#373

Endre
Jeg minner om GF-en. Husk påmelding til selskapet i løpet av mandag.

De som ikke kan møte selv, og ønsker at jeg skal ytre ønske om en mer aksjonærvennlig strategi fra selskapets side, kan sende en mail til:

highlander_no@hotmail.com

Men slaget om en mer aksjonærvennlig linje er kanskje tapt på forhånd, ettersom DNO, Berge Larsen og venner trolig vil ha mer enn 90 % av de fremmøtte stemmene...

Selv om Berge Larsen utvilsomt er en dyktig kar, er det jo lov å si hva man mener om enkelte av hans transaksjoner og handlinger... og gi et lite direktiv fra aksjonærene i forbindelse med den forestående emisjonen...

Mvh.
Highlander

[This message has been edited by highlander (edited 14-05-2000).]

joergen
14.05.2000 21:51
#69

Endre
Det hadde vært artig om ST'ere kunne møtes etter GF'en.

For at man skal kjenne igjen oss samtidig som vi er diskret vil Highlander stille i nøytral kilt (uten sekkepipe) og jeg som en helt vanlig oljesjeik.

georg er som vanlig noe blek, men fortsatt ved fatning.


Vel møtt i DNO's lokaler, Aker Brygge 18/5 kl. 11:00.

Petrus
14.05.2000 23:31
#44

Endre
InBjercke:

Tror du virkelig kommentarer og analyse av PDR og DNO her på ST flytter aksjene i den ene eller annen retning? Georg er en dyktig innen makro-området innen offshore.
(Svikter innen mikronivået ved utplukking av riggselskap. Ingeniør, ikke økonom) Dog, ingen påvirkningskraft i markedet.

En ting som bekymrer meg som PDR aksjonær er at hovedaksjonæren er et oljeselskap. De vil være på jakt etter billigst mulig borekapasitet. Ikke bra.

siesta
17.05.2000 20:07
#162

Endre
Hei highlander - General forsamling 18.mai..
---- http://cbs.marketwatch.com/archive/20000517/news/current/flc.htx?source=blq/yhoo&dis t=yhoo
----
en ide til etterfølgelse? - skulle vekke forsamlingen....Jeg ser for meg FastBucks med sjørøver habitt + granat på generalforsamlingen....

[This message has been edited by siesta (edited 17-05-2000).]

arrow
17.05.2000 20:13
#35

Endre
Argumentet i Highlanders innledningsinnlegg om at kursen nå er den samme som da oljeprisen var rundt USD 10 blir ikke fullt så uforståelig når vi vet at det er nå ca 14,5 millioner aksjer mer å dele (overskuddet) på nå enn det var dengang. Vi har hatt to emisjoner på lave kurser.
Selv har jeg lenge hatt aksjer i både PDR og DNO, men har nå gått 100% i DNO. Jeg har fortsatt god tro på PDR i det lengre løp, men risikoen er mindre i DNO samtidig som en får en god del av PDR-effekten.Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS