"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Altinex/ Mercur Subsea Products - En lillebror som kan bli storebror, del 2
Altinex/ Mercur Subsea Products - En lillebror som kan bli storebror, del 2
Akira
16.05.2000 23:06
#18

Endre
Hei MSP/ Altinex venner!

Her er en liten aritikkel som oppfølging av den første med samme tittel.

Teknologien i subsea markedet er hele tiden i utvikling. To trender er gjeldende:

1. Utbygginger av oljefelt skjer på stadig dypere vann.
2. Mer og mer utstyr søkes plassert på sjøbunnen.

Jeg vil gå litt inn på dette og søke å relatere dette til noe av det MSP og WST driver med.

For det første: Det er to områder i verden som er "hot" når det gjelder undervannsutbygginger i de nærmeste årene. Dette er GoM og WoA (Gulf of Mexico og West of Africa). Begge steder er det funnet olje på dypt vann (jeg regner dypt vann for alt som overstiger 1000 meters vanndyp).

I GoM, har man rett og slett lett gjennom alt som ligger på grunnere vann, og har blitt nødt til å bevege seg ut på på dypere områder. En rekke funn er gjort.

I WoA er det området utenfor Angola som har fått mest oppmerksomhet. Girassol feltet der ELF er operatør er meget stort. Både Statoil og Norsk Hydro er med som partnere. Første fase startes opp i 2001, mens andre kommer i 2005. Dybden der produksjonsfartøyet ligger er 1400m. Et annet stort funn er også gjort - Dalia. Det vil bli startet opp mot midten av dette tiåret. Hele området er meget "hot" og man forventer å gjøre en rekke flere funn. Norsk Hydro har posisjonert seg meget bra, da de på et par blokker har 50-50 partnerskap med Sonangol (for dette har de sikkert måtte grave dypt i lommeboka). Også området utenfor Nigeria er "hot" i disse dager - der tilbydere har gitt sine anbud til Bonga - feltet.

For alle disse feltene er det subsea-løsninger. Har hjemme har vi Vøring-platået som er et dypvannsområde, og også utenfor Brasil er man "ute på meget dypt vann".

Hva er så en subsea løsning? Enkelt forklart vil dette si at man på sjøbunnen har et nettverk med brønner (brønnhoder) som leder opp til en flyter (fartøy). En intrikat infrastruktur er ofte nødvendig, med satelitter (enkeltbrønner) og templater (stasjoner med flere brønner) som produserer gjennom stadig større rør opp til en plattform eller via en manifold på sjøbunnen. Førtøyet som benyttes er oftest en FPSO (Floating Production Storage on Offloading vessel - dvs. et produksjonsskip). Dette benyttes i GoM, WoA, utenfor Brasil, og f.eks. på Norne feltet her hjemme. I GoM synes også DDCV'er å slå an (Deep Draft Caisson Vessel - dvs. en overdimenjonert "sparbøye")

Hva så med MSP og WST? MSP har som nevnt i første artikkel allerede benyttet sitt CTS-system (undervanns borekakssystem) utenfor Angola, til berging av en utblåsningsventil (BOP). Jeg antar dette var på Girassol. Om dette har skjedd gjennom kontakten man har med NH/Statoil tør jeg ikke si. Ihvertfall synes det ikke å mangle på kontakter, og nye har sikkert blitt knyttet i forbindelse med dette oppdraget. Forøvrig har man meget gode kontakter mot Norsk Hydro, og hvis dette utvikles kan produktene komme til anvendelse en rekke steder i verden.

Det at man går mot mange og komplekse brønnhoder, gjør at man får en rekke flere operasjoner som skal utføres gjennom et felts levetid. Dette kan være alt fra vedlikehold (workover), til at man må "trekke" utstyr og erstatte det m.m. MSP har sin Hydraulic Workover Rig som er aktuell. (snubbing enhet). I tillegg leverer de skreddersydde hydrauliske håndteringssystemer til BOP og ventiltre (Blow Out Preventer og "juletreet" som sitter på toppen av hver brønn). Her har man nasjonale og internasjonale kunder.


For det andre: Som sagt søkes mer og mer utstyr plassert på sjøbunnen. Grunnen til dette er at det gir en sterkt redusert utbyggingskostnad fordi man unngår å måtte plassere dette utstyret "topside". Det er veldig mye dyrere å måtte øke deplasementet (oppdriften) til flyteren for å få plassert utstyr der, enn å sette det direkte på sjøbunnen. Det nyeste her er Troll Pilot som er levert av ABB til Norsk Hydro. Her er prosessoranlegget (sjøvannsprosessering) plassert på havbunnen, og dette er veien utviklingen går. Ikke bare sparer man deplasement, man sparer også infrastruktur fordi man skiller vannet fra oljen tildligere i systemet (slipper å frakte olje-vann-blandingen til plattformen og skille det der - noe som f.eks. gjør at man kan gå ned på dimensjonen på "flowlines").

Det er fire store aktører i verden som leverer subsea-systemer i dag: Dette er ABB, KOS (Kongsberg Offshore), KOP (Kværner Oilfield Products) og Cameron.

Alle de tre første grupperinger ser allerede på neste ledd i teknologiutviklingen - nedihullsprosessering. Her flytter man prosessoren ned i selve brønnen, filterer ut vannet og reinjiserer det.

Det som kjennetegner utviklingen er altså at mer og komplekst utstyr flyttes til havbunnen. Dette innbærer et større behov for MSP's produkter, og likeså for WST sine. WST samarbeider i dag med Kværner Oilfield Products i det å tilby helhetlige løsninger.

Tendensen er at oljeselskapene kjøper inn spisskompetanse relatert til utbygging, kartlegging og operasjon av oljefelt, i steden for å ha all kompetanse innomhus. WST er blant de største i Europa innenfor dette området og har oljeselskapene som sine viktigste kunder.

Når WST nå kommer inn sammen med MSP, vil dette lette inngangsbilletten for MSP sine produkter. Dette fordi WST har kompetansen som "backer" opp produktene, ved at man kan gi deltajerte tekniske og økonomiske risikoanalyser der fordeler og ulemper kvantifiseres. Det er derfor sannsynlig at man vil oppnå kontrakter der kontrahenten satser på en kombinasjon av MSP's og WST's produkter.

Det var alt for denne gangen. Jeg har tatt meg den frihet å starte nytt emne.

Her er forrige emne: http://stocktalk.solbors.no/Forum2/HTML/013919.html

Her er min forrige artikkel: http://stocktalk.solbors.no/Forum2/HTML/013593.html

Altinex går en fin tid i møte når de store aktørene virkelig oppdager potensialtet til dette selskapet!

PS! Jeg har sett et noen stjeler mine innlegg og publiserer disse andre steder. Dette har jeg ingenting imot, men man kan g

DRAGON
16.05.2000 23:11
#575

Endre
Att. Akira ..

Et glimrende innlegg.
Mvh.

------------------
DRAGON

FirstTime
16.05.2000 23:25
#21

Endre
Meget bra og sakelig innlegg Akira. Har ikke aksjer selv i MSP men følger nøye med av forskjellige årsaker. En liten kommentar til ditt innlegg er bruken av MSP's borekaksesystem på Girassol i Angola. Er ikke sikker på om dette er rett. Såvidt jeg vet så mistet de BOP'en på Girassol MSP fikk kontrakten for å få denne opp av gjørma der nede (ca. 10-20 meter under seabed). DVS at MSP's involvemang i Girassol var en spesiell og ikke beregnet operasjon. Hvis jeg tar feil, så kommenter gjerne. Vet ikke om de er inne på drilling aktivitetene på Girassol.
NB!Dahlia er bare ett av de nye feltene som er identifisert der nede, der er 3-4 andre felt i tillegg mener jeg, men de husker jeg ikke navnene på i kveld. Hydro er som du sier partner i Girassol.
siesta
16.05.2000 23:31
#155

Endre
Meget interessant innlegg akira ...
Akira
16.05.2000 23:41
#19

Endre
Dragon,

takker. Du har ikke svart på min siste email...

FirstTime,

det du sier høres helt riktig ut. Jeg kjenner ikke detaljene, men vet at det dreiet seg om en redningsaksjon, altså en engangsjobb med begrenset omfang. Feltet starter ikke opp før til neste år.

Det gledlige er jo at MSP utførte aksjonen og at den ble sett på som meget vellykket.

Taipan,

Girassol er fransk og betyr solsikke.

--------
Akira

FirstTime
16.05.2000 23:43
#22

Endre
Taipan,
Totalt usakelig og idiotisk kommentar. Foreslår at du logger deg ut, slår av PC'en og gjør noe fornuftig, som f.eks. banke naboen......
Prøv heller en chat kanal neste gang du slår på PC'en!!!!!!
tba
16.05.2000 23:56
#9

Endre
Mener det var BOPen til "Pride of Africa" MSP "var med på" å få opp. MSP del i dette var vel heller begrenset, nemlig til å få vekk "gjørma" rundt BOPen. Hva ellers er det av utstyr som gjør MSP attraktiv i forbindelse med dypvannsutbygginger? Jeg kjenner ikke til noe. "Harstad"-riggen ser det jo ikke ut som det blir noen som kjøper. I det hele tatt ser det ut som om markedet for nye brønnintervensjons-løsninger er helt dødt for tiden. Gudene vet hvorfor....

Ellers er det også gjort funn utenfor Kongo, hvor Elf har truffet på et kjempe-felt. Ser ut som hele WoA flyter over av olje.

O.J
16.05.2000 23:58
#105

Endre
Re Akira!

Et glimrende, men litt teknisk innlegg om MSP/Altinex.
Som økonom er det ikke lett å følge dine forklaringer ad teknisk art. Men slik jeg forstår deg så har altså MPS et fortrinn framfor sine konkurenter når det gjelder utvinning av oljeressurser på dypt vann.
Er dette den omtalte "Harstadriggen" som har disse fortreffelighetene?

Dette er altså forklaringen på at NHY har sikret seg opsjon på kjøp av aksjer i selskapet. NHY ser vel her potensialet i et sammarbeid med MPS når det gjelder utvinning av dine overnevnte felt?

Slik jeg antar , vil utvinninger av oljeressursjer de nermeste 10-20 årene skje på felt som ligger på havbunnen på dybder som du ovenfor har omtalt?( utenom gulfen)

Etter din gode innføring, med vekt på fakta forstår jeg mere av Goliat`s holdning når det gjelder fusjon. Men av en eller annen grunn( jeg er herved overbevist) fester jeg lit til din henvisning av at et sammensveiset Well/MPS vill ha en større verdi enn en søkt annen mulig sammenslåing/oppkjøp.

Det ser nå mer og mer ut for meg til at rent økonomisk skal jeg av vinnings hensyn la mine aksjer i MSP ligge forvart i en lengre periode.
Akira , sett i lys av dine henvisninger bør jeg altså ha disse aksjene i en 3-4 års perspektiv, og ikke falle for fristelsen av å selge dem ved , la oss si et nivå på 45-50 kroner.??

Dette ble en lang rekke spørsmål , men jeg ser at din innsikt er overveldene av hva min er på dette felt.

MVH O.J


DRAGON
17.05.2000 00:13
#577

Endre
Att. Akira..
Jeg har forsøkt mange ganger , men kommer tydligvis ikke igjennom..

------------------
DRAGON

Akira
17.05.2000 00:35
#20

Endre
Tha/ OJ

detaljerte tekniske spørsmål henstiller jeg til andre å bidra med å svare på også. For å kunne svare detaljert på en del spørsmål krever det nesten at man jobber i selve selskapet. Jeg er heller ikke i stand til å spå noe om utfallet for Mercur Riggen. Generelt vil jeg si at jo lenger tid som løper fra et produkt er utviklet, jo vanskeligere blir det å få noen til å kontrahere det. Men ettersom jeg forstår har man ikke latt Mercur Riggen være et hvilende produkt, i steden har man sørget for at nytt utstyr kan integreres med Mercur Riggen (for det av utstyret som dette er aktuelt for). I verste fall blir riggen ikke kontrahert. Da har man likevel fått en intern kompetanseheving med støtte fra Shell og Norsk Hydro.

OJ,

jeg gir ikke råd av noe slag til andre angående horisont på investeringer, kursmål o.l. Som du har sett har Goilat og jeg ulik oppfatning av WST's rolle. Alle får gjøre seg opp sine egne meninger. Selv sitter jeg langsiktig i MSP, og betviler ikke DnB Markets vurdering av hvordan bytteforholdet bør være. Prøvde forøvrig forgjeves å få Goliat til å konkretisere hva som skulle være urettferdig. I historisk perspektiv er MSP lavt verdsatt, men dette er ikke problemstillingen, da jo dette også kan gjelde WST. Her er det et bytteforhold det dreier seg om. Med dagens kurs verdsettes altså MSP til ca. 130 MNOK og WST til 146 MNOK. Det lyder ikke så galt.

---------
Akira

Akira
17.05.2000 00:45
#21

Endre
Dragon,

nå virker det! Fire meldinger føyk inn.

----------
Akira

O.J
17.05.2000 00:50
#108

Endre
Re Akira

Takker for svar.

Enig med deg. Vi får alle ta våre egne beslutninger når det kommer til det økonomiske.

Din spredning av kunskap om emnet er alikevel særs velkommen.

Så får du og dine ha en fin 17.mai

MVH O.J

Lament
17.05.2000 04:24
#32

Endre
Oljemannen Lament holder seg unna, hvorfor?
Goliat
17.05.2000 21:26
#565

Endre
Re O.J.,

Verdi WST:
Skal prøve enda en gang. Hvis jeg blir verdsatt til 145 mill, så skal jeg iløpet av en dag ansette 10-20 personer med bransjeerfaring og søke om fusjon med et eller annet selskap. Så tar vi strøjobber offshore, etter oppdrag fra megler i London!

Verdi MSP:
Komplett verksted med utviklet rigg, og landbasert produkter i tillegg. Har vært notert en tid på børs, og således markedsført navnet meget godt.
Alt dette lar seg ikke ordnes på en uke!

Bytteforholdet er helt unormalt, eller det foreligger noe som ikke tåler å offentliggjøres!

Hvis samtlige her på ST stemte NEI på GF, kunne vi i MSP kanskje få et bedre tilbud eller samarbeid med et annet selskap!

Mvh goliat

DRAGON
17.05.2000 22:51
#581

Endre
Att.Goliat...

Jeg tror du er en av de mest dobbeltmoralistiske personer----jeg noen gang har møtt på nett.. I det ene øyeblikket sier du kjøp. Og i det neste selg ...for så igjen si kjøp.. Hvor stikker tornen dypest????. Hvor ligger feilen?? Vil du ikke at MSP skal ha flyt...? Du er ikke lett å bli klok på... bortsett fra at du ikke vil ha en fusjon. Hvordan kan du bedre din inflytelse i selskapet dersom du selv selger deg ut??? Dette er for meg "Gresk".

Hilsen forvirret.....

[This message has been edited by DRAGON (edited 12-08-2000).]

BAFI
18.05.2000 12:34
#296

Endre
Den er nå innen i en flaggformasjone. DVS. den stiger, går så svakt ned det samme gjør volumet, så stiger den igjen på høyt voulm. Dette er en av de sikkreste formasjonene som finnes, og slå riktig i 90 % av tilfellene.

Den skal sannsynlig vis bare sideveis idag og imorgen, mens på mandag tar den et kraftig byks oppover, og på tirsdag kan man vente seg at den står i 17.

BRG
18.05.2000 14:01
#38

Endre
Det ser ikke ut til at selgerene lar seg lure av lite kjøpere. Volumet i denne aksjen svinger volsomt, og i løpet av foregående handledager har det vært veldig stille, for så å få en liten rekyl i omsettning, og igjen avta. Det ligger en tyngde i at selgere ikke selger, dersom de ikke får prisen de vil ha, den ligger, og vil ligge på +/- 13kr inntil kjøperene kommer på banen. Kjøperne kommer, vær sikker. Det blir økende volum fram mot G.fors. Utfallet av fusjon eller ikke tror jeg har liten innvirkning på kursen. Betydningen ligger i hvilke trumfkort som skal brukes framover. Driftsinntekter fra utlandet har en stigning de siste år, og MSP er klare for å satse stort utenlands. 2-3 år siden første utenlandsoppdrag, og prøveperioden er over. Jeg tror G.fors vil vise et selskap som vil utenlands for å kapre marked, samtidig som økende innenlands aktivitet er ventet stor.
Har stor tro på G.fors BRG
wwenche
18.05.2000 14:08
#268

Endre
Hva kan en forvente av 1Q 25/5?

wenche w

Mec Iver
18.05.2000 14:19
#857

Endre
Hva slags flagg snakker du om BAFI, dette:

BAFI
18.05.2000 14:36
#298

Endre
Mec Iver:

Ikke akkurat.

Mec Iver
18.05.2000 14:40
#859

Endre
re BAFI:

he he, nei tenkte nok det. Men, det går ikke akkurat unna i kuponghaugen idag heller. Stort sett bare små til mellomstore studentposter 1k - 4k i slengen, men selgerne holder stand, så det er ikke fare for krakk virker det som.

caligula
19.05.2000 15:14
#745

Endre
Stillt på MSP-fronten i dag!
Er det tid for innlasting,eller skal det drøyes til Mandag? Etter eventuelle gevinstsikkringer?

cal

newboy
19.05.2000 15:26
#26

Endre
Det ser endelig ut for at markedet har forstått at MSP er en flopp. Det er ingen substans i selskapet. Alt har vært hausset opp fra første dag. Rigg konsepter og lignende er flyttet i et annet selskap og verksted og kontor i Harstad går på tomgang og venter på at det nye selskapet Altinex skal overta. Kom dere ut mens det er noe å hente.
DRAGON
12.08.2000 14:53
#683

Endre
Att..MSP ere og andre med interesse for Altinex..

Sendte opp denne igjen, da jeg synes Akira sitt innlegg er glimrende..

mvh.

------------------
DRAGON

newboy
12.08.2000 22:56
#37

Endre
Æ kan ikkje skjønne hvorfor DRAGON flytter fra den ene til den andre topicen.
Ser at du begynnher å skjønne hva som skjer med MSP. Det har det siste 1,5 år vært en leder flukt fra bedriften som man skal lete lenge etter i andre "teknologibedrifter". Oslo kontoret til MSP er "idoter", og i Harstad er det tre som kan kalle seg ING. Ikke alle av disse er ING.Det er på tiden ikke en eneste SIV.ING i det gamle MSP. Kjekt for oss investorer at kursen vandrer opp og ned så vi kan tjene oss noen prosenter.
Hva ALTINEX blir har jeg ingen formening om, tror faktisk at det kan bli et bra papir når de har fått lagt ned Harsted avdelingen.

------------------

sluggern
14.08.2000 19:10
#2

Endre
Jeg registrerer at noen har litt større innsikt i selskapene enn visse andre. Noen ser ut til å være sint på Harstad avdelingen, eller kanskje det er et spill for å prøve å holde kursen nede? hva vet vel jeg.

I forbindelse med utprøving av div. patenter fra MSP/Altinex kunne det vært interessant om noen her på dette fora vet om NHY har nært forestående prøveboringer??

Jeg har planer om å øke beholdninger i aksjen, men må løse ut andre papirer først, og da kunne det være greit å vite sånn ca hvor lang tid jeg har til å øke beholdningen.
Jeg har (er ganske sikker) på at aksjekursen vil sprette i været når/hvis det blir kjent at siste delen av testingen på overnevnte patent blir en succes og at dette blir kjent i markedet.

Noen her som sitter inne med info om tidshorisont for nye borehull/letehull i regi av NHY??

MVH

[This message has been edited by sluggern (edited 14-08-2000).]

DRAGON
14.08.2000 19:58
#687

Endre
Att.sluggeren..

Er det noen som vet svar på ditt spørsmål,kommer det neppe ut på ST, da dette er kurssensitiv informasjon..

mvh.

------------------
DRAGON

phil
14.08.2000 20:16
#30

Endre
Virker som om OBX selskapene tar det meste av "kjøpskapasiteten" / (oppmerksomheten) i markedet idag. Dette går tilsynelatende ut over de forholdsvis mindre selskapene på børsen. Tror dette vil endre seg drastisk når en del når sine kursmål og skal ut av de "store". Da mener jeg Altinex må være et godt alternativ for å plassere kapital. (Dette kan ikke gjentas for ofte!)
mvh phil
BRG
16.08.2000 00:11
#70

Endre
Har hørt noen rykter igjen.
Dette 3Q skal vist gå ganske så bra(fortiden). Et godt forbedret resultat kan henge i luften. Vi venter i spenning på den neste meldingen, skal vi tippe begynnelsen av sept.
O.J
16.08.2000 15:18
#227

Endre
Hei igjen etter en lang sommer.

Fikk idag aksjonærbrev fra Altinex, hvor det framgår at fusjonen går etter plan og at ledelsen ser klare tegn til at markedssiden er bedret
"På markedssiden har vi allerede oppnådd større gjennomslag ....."
Samtidig sier selskapet at : "Arbeidet med å identifisere og ta ut synergieffekter er godt igang og bekrefter fusjonens berettigelse"

Dette er jo som musikk i mine ører, og ennå faller aksjekursen! Forklar det den som kan.

Mulig det er folk som begynner å bli utolmodige?? Jeg har i allefall tolmodigheten til å sitte så lenge at gevinsten blir MEGET hyggelig.

MVH O.J

krush
16.08.2000 19:51
#220

Endre
Tar med en liten sak fra en aksjonær som heter Gerhardt.

Det her er vesentlig for at en stigning ikke har funnet sted enda (de siste par månedene):

**********
Kjøpte noen tusen aksjer for et pr mnd siden i den tro at vi ville få en snarlig oppgang i aksjekursen, men dengang ei. Så derfor kan jeg forstå at folk blir utolmodige, og kanskje skifter "beite".

Jeg har derimot bestemt meg for å beholde mine , når jeg alikevel "bommet" på inngang med et pr mnder.(?)

Når jeg nå reflekterer over at aksjekursen har holdt seg på et lavt nivå TROSS de gode meldingene som selskapet har kommet med, tror jeg det skyldes at både jeg og andre har hatt for urealistisk stor tro på en tidshorisont som har vert ALLT for knapp.

Jeg har derfor bestemt meg for å la selskapet få den tiden den trenger(les. antagelig ennå et par-tre mnd)til å vise til kontrakter/resultater som vil være kursdrivende.

De kontrakter/meldinger som allerede er kommet fra det nyfusjonerte selskapet er sannsynligvis nok til å forsvare dagens aksjekurs, og man må vel forvente at flere gode meldinger vil være om hjørnet ?!

Når selskapet legger fram det første qvartallstall for det fusjonerte selskapet,(er ikke det i slutten av denne mnd tro?) og hvis det skulle vise seg at de allerede nå kan vise til positive tall, vil dette jo i seg selv mest sannsynlig virke kursdrivende. Når jeg personlig forventer at Altinex også vil komme med flere "godbiter" framover er jeg jo av disse grunnene ganske sikker på at jeg har gjort en god investering(selv om jeg kunne ha tjent litt på å vente med inngang).

Det hadde vært interessant om du Dragon kunne være litt behjelpelig med å anslå dine antagelser for videre tidsperspektiver. Jeg ser jo at du besitter en betyderlig viten for selskapet.

På forhånd takk

MVH Gerhardt
****************

Mye kloke ord. Jeg er delvis enig. Jeg har hele tiden sagt august/september, så jeg kan forsåvidt fortsatt ha rett. Jeg tror vi vil se 30 kroner før september er omme. 50 kroner vil ta ytterligere 2 måneder. Dette er høye tall, men jeg tror de kan forsvares med det som har skjedd, og er i ferd med å skje med ALX.

Det er kortere vei opp enn ned, om du skjønner hva jeg mener.

Derfor sitter jeg og venter på noe godt.

Tjente noen skarve flis på GOD denne uken, så jeg skal nok klare å passere 30K i ALX før oppgangen begynner.

krush
16.08.2000 19:55
#221

Endre
Det er ikke aksjen eller selskapet det er noe i veien med. Det er selgerne det er noe alvorlig i veien med.

phil
16.08.2000 20:06
#32

Endre
Krush

De som selger seg ut nå vil sikkert inn igjen på et senere tidspunkt og på langt høere kurs enn idag. Dem om det.
mvh phil

krush
17.08.2000 11:11
#222

Endre
Opp 16%. Ser man det, ser man det.

Volumet er jo ikke eksisterende, men selgerne har hvertfall lagt seg på et høyere nivå.

Så får dagen vise om amatør-selgerne skal legge seg foran, eller om vi kan etablere et høyere nivå.

O.J
17.08.2000 15:05
#228

Endre
att Krush.

Det ser ikke ut til at enkelte har tolmodighet i det hele tatt. Å legge ut akser på dette nivået når det KAN omsettes over 11 kroner synes litt pussig.
Selvsakt vil jo volumet synke en periode, men dog.

Håper virkelig disse utolmodige selger seg ut.

MVH O.J

BRG
17.08.2000 21:51
#72

Endre
Det er fortsatt mye vi ikke har fått svar på. Husk på at dette er et selskap som ikke går med de store overskuddene akkuratt nå. Mange trenger mer info ang. sammenslåing, omorganisering, resultatbedring, osv. Kanskje 2Q hjelper litt på usikkerheten, der vi får en smakebit på en heller knirkefri fusjon. Altinex er svaret på et nytt spennende ekspansivt firma, med satsing og godt rykte utenlands. Det forhandles om flere gode kontrakter som ved inngåelse kan bli meget god butikk. Gode kontrakter tar tid, og tolmodigheten har preget alle de store, og mange av de små aksjonærene. Man mister ikke troen på dette selskapet, men mange er fristet til å handle der ting skjer. På sikt vil de fleste både tjene og tape i mellomtiden, om det er lurt får vi svar på når ALX kommer, og ting kan skje ganske fort i et selskap priset til 200 mill. Ledende produkter og store oljeselskaper på kroken kan gi aksjekursen kjempeløft når avtaler offentligjøres. Mitt inntrykk er at organisasjonen og systemet er på plass. Videre utfordring er kontraktinngåelser, markeddsføring og utvikling. Vi har passert motgangen, og nå når ting ser lysere ut kan konsentrasjonen rundt salg intensiveres. ALX har en så god oppside at en prislapp på 500 mill innen årsslutt er langt innenfor rekkevide.
Dette ser lyst ut Mvh BRG.Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS