"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > BRA - Gode tall?
BRA - Gode tall?
TKaarud
18.05.2000 14:12
#167

Endre
Har hørt noe sladder om at BRA knuser alle estimater.
Bud Nibor
18.05.2000 22:03
#8

Endre
Føler meg trygg på at resultatet til BRA imorgen blir minst like dårlig som forventet.
Med belåning i USD, høy oljepris, og fortsatt høye restruktureringskostnader skal man ikke vente for meget.
Skal vi si -180 mill på driften ??
TKaarud
19.05.2000 09:10
#168

Endre
...vel, de slo nok alle estimater ja..... re bud: -18 mill på drift (!)

Driftsinntekter 1 584 1 563
Driftskostnader -1 535 -1 714
Driftsresultat -18 -379
Finansposter -37 -33
Ord res før skatt -55 -412
Skattekostnad 10 90
Periodens resultat -45 -321

Bedre i Braathens

Resultatet for Braathens i første kvartal 2000 viser klare
tegn til forbedring. Bakgrunnen er ikke minst økt
effektivitet i driften av Braathens ved at målene i
resultatforbedringsprogrammet IMPROVE 800 ble nådd. I
tillegg er overkapasiteten redusert, gjennomsnittsprisen på
flybiletter noe høyere og tapene i Sverige stoppet etter
omleggingen av denne virksomheten. Høy oljepris og høy
dollarkurs påfører imidlertid Braathens ekstra utgifter på
om lag NOK 60 millioner sett i forhold til samme kvartal i
fjor.

Omsetningen i første kvartal ble på NOK 1.584 millioner (NOK
1.563 i første kvartal 1999). Brutto driftsresultat ble på
NOK 49 millioner (-161). Resultat før skatt ble på NOK - 55
millioner (- 412). Resultatet inneholder salgsgevinster
etter salg av fly på NOK 176 millioner.

-Også år 2000 vil bli et vanskelig år for Braathens, sier
adm.dir Arne A. Jensen. -Vi forventer en klar
resultatforbedring sammenlignet med fjoråret, men ikke
overskudd på driften for dette året. Men reduksjonen av
overkapasiteten, bedringen av setebelegget, omleggingen av
virksomheten i Sverige og at vi oppnår noe høyere
gjennomsnittspriser gjør at vi ser en utvikling i riktig
retning sett i forhold til 1999. Det som gleder mest er at
effektiviteten i selskapet utvikler seg tilfredstillende og
at punktligheten har bedret seg markert, ikke minst som
følge av at Oslo Lufthavn på Gardermoen og
lufttrafikk-kontrollen stadig forbedrer seg. Samlet sett er
imidlertid resultatet fortsatt ikke godt nok, sier Jensen.

Antallet passasjerer på Braathens norske innenlandsruter
økte med 2,5 prosent sett i forhold til samme periode i
fjor. Kabinfaktoren ( setebelegget ) økte fra 46,6 prosent
til 49 prosent. Totale inntekter fra innenlandsrutene økte
med 10,3 prosent og inntekten pr. solgte setekilometer økte
til NOK 1,78 (1,69).

Braathens billettløse reise, e-pass, har vært en suksess
siden introduksjonen i fjor og i løpet av første kvartal
reiste mer enn en tredjedel av de forretningsreisende med
e-pass.

Braathens Malmø Aviation i Sverige har gjennomgått en
kraftig omlegging av virksomheten som nå gir positive
resultater. Selskapet la i november i fjor ned alle
innenlandsruter til nord-Sverige. På selskapets ruter fra
Stockholm flyplass Bromma til Gøteborg og Malmø som i dag
utgjør selskapets hovedvirksomhet økte antallet passasjerer
med 0,9 prosent. Kabinfaktoren økte fra 57,2 prosent til
61,9 prosent og inntekt pr. setekilometer fra NOK 2,01 til
2,39. Selskapet vil styrke sin posisjon på rutene fra Bromma
og vil fra tredje kvartal gradvis skifte ut sine BAe 146-200
med den nyere flytypen RJ-100, noe som også øker
setekapasiteten med 16 prosent.

Det totale antallet passasjerer på Braathens internasjonale
ruter og charter økte med 14,8 prosent. Inntekten pr. solgte
passasjerkilometer økte fra NOK 1,06 til NOK 1,07
sammenlignet med samme periode i fjor.


I første kvartal 2000 tok 86 prosent (75 prosent) av alle
flyvninger i Braathens av punktlig (innen femten minutter av
tidtabell). Dette økte i april til 91 prosent.

Driftskostnadene pr. tilbudte setekilometer (ASK) endte på
NOK 0,89 (0,97), en nedgang på 8,3 prosent fra tilsvarende
periode i fjor. Justert for den økte drivstoffprisen og
økningen i dollarkursen har driftskostnadene blitt redusert
med elleve prosent sammenlignet med fjoråret. Hovedårsaken
er en markert effektivitetsøkning i hele organisasjonen.
Dette arbeidet vil bli videreført i tiden framover.

siesta
19.05.2000 09:14
#173

Endre
Re: Bud Nibor
Bra gjettet ...
Trekker vi fra salgsgevinsten av fly, ble driftsresultatet - 194 mill kr.
Nå har vel BRA knapt mer å selge ....Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS