"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > CANARGO I JUNI 2
CANARGO I JUNI 2
dammerud
05.06.2000 12:56
#809

Endre
Skrev feil dato, her er den riktige.
dammerud
Senior Member
Posts: 1758
Registered: Nov 98
posted 05-06-2000 12:50
--------------------------------------------------------------------------------
Mandag 5. juni har vært så langt temmelig turbulent for Canargo.
Kraftig nedselging like etter åpning, børspause og melding fra selskapet.

Her er børsmeldingen hvor jeg tror 1 innsider hadde tolket denne på sin måte.
35 k ned til 11 kl. 10.12.

Senere har det gått i berg og dalbane.


05.06.2000 Kl. 12:11 Kilde: OBI
CNR - RAISING ADDITIONAL EQUITY CAPITAL

June 5, 2000 - CanArgo considers raising additional equity
capital for corporate expansion

Calgary, Alberta, Oslo, Norway - CanArgo Energy Corporation
(OTCBB: GUSH, OSE: CNR) announced today that it is
considering raising additional equity capital to finance the
expansion of the company......
Dette viser at Canargo står foran en meget stor utvidelse i Milliardklassen for å finansiere de store oppgavene. Det er ikke utvanning.

CanArgo is in the process of finalising an Engagement Letter
with three major Norwegian finance houses which contemplates
CanArgo raising significant additional equity capital by way
of a placement of new shares in the near future. This
capital will be used for further development of the
company`s activities in Georgia (where the company already
has active projects in exploration, production and
downstream), further development of the company`s assets in
the Caspian area and for new projects aimed at expansion of
the company`s business in the region. This would be
contingent on several factors, including shareholder
approval of an increase in the company`s authorised share
capital which is to be voted on at the company`s AGM on June
14th. .........
For å skaffe så mye kapital er selskapet i forhandlinger med tre norske finansinstitusjoner. Disse har sikkert foretatt en grundig gjennomgang av Canargos muligheter. Ikke minst DNB.

Dr David Robson, Chairman and Chief Executive Officer,
commented, `The Company is currently in a very strong
position in its area of activities and we see very real
opportunities for significant growth of the company and
addition of shareholder value....
Her sier Robson at han regner med "significant" vekst og verdiøkning for aksjeeierne

In order to exploit these
opportunities, we would require further capital and we are
considering raising additional equity capital for this
purpose in the near future....


Jeg synes at denne redegjørlsen er en av de sterkeste som er lagt fram av et selskap.

Hva markedet mener og småinvestorene gjør, det får vi se.
Men det er alltid tungt å komme opp når en aksje er kjørt ned.

Håper denne kommentaren vil hjelpe.

MVH.`


IP: Logged

jac
Junior Member
Posts: 191
Registered: Mar 2000
posted 05-06-2000 12:52
--------------------------------------------------------------------------------
Hva slags kalender bruker du?
IP: Logged


DDD68
05.06.2000 13:00
#171

Endre
Synes meldingen er meget positiv (langsiktig) men det er tydelig at jeg har markedet mot meg...
G_Gekko
05.06.2000 13:01
#463

Endre
Siste 10.30, det er noen som bomber kursen ned igjen.
DDD68
05.06.2000 13:02
#172

Endre
Ikke usansynnlig om den slutter under 10 i dag...
Groucho
05.06.2000 13:03
#131

Endre
CNR i fritt fall! Her er det bare en ting å gjøre: selge seg ut i en fart og komme seg inn hos oss i DNO! Velkommen!
Breed
05.06.2000 13:06
#200

Endre
Oioioiiiiii
Jeg hadde et håp om at den iallefall skulle stoppe på støtta på 10,60, men den for rett gjennom den også.
De bør komme med en god melding ganske snart skal markedet snu. Jeg frykter at dette råkjøret kan skremme bort en del folk slik at aksjen blir illikvid.
appolonia
05.06.2000 13:09
#33

Endre
Trodde alle visste om aksjeutvidelsen som skal behandles på GF 14 juni.
Dette er jo helt absurd !
dammerud
05.06.2000 13:11
#810

Endre
Markedet er så langt negativ.
Men her er det et moment i meldingen som er meget interessant.

....further development of the company`s assets in
the Caspian area and for new projects aimed at expansion of
the company`s business in the region.

Dette betyr at de NÅ tenker på aktivisere sine interesser i DAGESTAN. Her ligger det store verdier og venter å bli aktivisert.

Canargo hadde tidligere ikke kapital til å aktivisere sine blokker her. Disse så langt basert på seismikk i 1996, men skal skytes mer , estimert til 1.4 milliarder boe.
Her er CNR inne med nesten 10 %.

Denne delen synes jeg er meget , meget viktig.

Så får markedet for meg reagere som det gjør.
Dette er min egen tolkning.

MVH

toram
05.06.2000 13:17
#1447

Endre
Puhh. Trodde ikke den skulle så lavt, jeg fikk den imot meg her. Men hadde bare 1000 aksjer.
pladask
05.06.2000 13:18
#125

Endre
Kun et ydmykt, lite spørsmål:
Når CNR nå skal emittere; vil ikke da prisen måtte fastsettes på bakgrunn av et slags historisk gj. snitt, -basert på de siste f.eks. 30 dager? Vil denne prisen i såfall kunne settes høyere enn (+/-) 9,- ?
toram
05.06.2000 13:21
#1448

Endre
Ser jo ut som det kan snu nå da men. Store selgeren på 10.4 trakk seg ut. Kommer han tilbake??
pegasus
05.06.2000 13:24
#479

Endre
Det er helt naturlig at canargo faller. Det er mye tradere i aksjen. mange tradere selger akjsen for 10,50. Deretter blir de med på emisjonen. Pegasus tror emisjonskursen vil ligge på 9,50 til 10.
I tilleg så vil IKKE aksjen bevege seg oppover , ved en slik stor emisjon.

Vi får se det positive i det og det er at vi får "billige" Canargo aksjer.

dammerud
05.06.2000 13:31
#811

Endre
Et ydmykt svar til pladask i en sådan stund.

Vet ikke.
Dette skal behandles på genf. 14. juni og er beskrevet i innkallingen til genf.

Vanskelig å si hvor vi havner i dag.

Litt av en reaksjon og som appolonia bemerker, dette skulle jo taes opp på genf.

Det som faktisk er det nye og positive er referansen til det kaspiske hav , hvor det gjort kjempefunn litt nord og øst for Dagestanblokkene og litt lenger bort øst i Kasakstan.

Robson kaller gassindikasjonene i CR-strukturen for a sea of gas og vi kan kalle nordlige del av Kaspiske hav som et hav over et hav av olje (brukt som et utrykk og ikke dekkende for hvordan oljen er "trapped.).

I det sydlige område av havet kan man via sat-foto konstatere oljeutdunsting over store områder.

dammerud
05.06.2000 13:36
#812

Endre
Til Pegasus.

Hvorfor tror du emisjonskursen blir på 9-tallet.

Aksjen har lenge ligget på 12- tallet.

Er det noen som har fortalt deg dette,har du lest det et sted eller har du foretatt beregninger.

MVH.

atob
05.06.2000 14:08
#86

Endre
Ad rettet emmisjon
Børmeldingen sier at 3 finansieringselskap i Norge skal være med på en betydelig finansiering av Canargo. Tidligere har det vært slik at prisen på de nye aksjene blir bestemt som gjenomsnittet av en bestemt periode. La oss si at denne perioden går fra 01.06.00 til 14.06.00. Hva burde finanshusene så gjøre? Jo de burde selge jevnt og trutt i hele denne perioden, slik at emmisjonsprisen blir lavest mulig. Disse finanshusene sitter allerede på store mengder aksjer i forbindele med tidligere rettede emmisjoner (Desember ifjor 3 millioner akjser til kr 7.) Nå kan de sikre gevinst samtidig som de sørger for at prisen på de ny aksjene blir lav. Tipper salgspresset vil fortsette i dagene som kommer. Hvis mine spekulasjoner er riktig kan vi komme til å se 8 tallet igjen. Hvis gjennommsnittsprisen bestemmes av sluttkurs vil vi se økt salgspress mot slutten av dagen. Følg med å gjør deres egne antakelser.
More money
05.06.2000 14:18
#44

Endre
men som aksjonærer kan vi jo stemme ned hele emisjonen.
atob
05.06.2000 14:25
#87

Endre
Re more money
They need more money. Skal de få realisert sitt potensiale må de hente inn mer penger. GF vil helt sikkert godkjenne emmisjonsfullmakten.
Odin
05.06.2000 14:26
#145

Endre
Som tidligere sagt så tolker jeg børsmeldingen som positiv og
at den viser at CNR har et særdeles spenstig fremtidspotensiale.

Markedet reagerer imidlertid som alltid kortsiktig negativt på emisjoner selv
om dette langsiktig er klart positivt. Er det mye kortsiktige penger inne i aksjen blir reaksjonen destod sterkere kortsiktig nedover

Det er klart at spekulasjoner om emisjonskursen til en viss grad vil være
bestemmende for kursutviklingen i nærmeste fremtid. Tatt det fundamentale bilde i betraktning er jeg temmelig overbevist om at kjøp rundt de kursene vi nå har vil være en fantastisk god investering på noe sikt.

Det er heller ikke usannsynlig at kursen bunner ut nå idag og at kjøp nå
både kortsiktig og langsiktig er optimalt.

Har kjøpt en del og tror neppe kunne ha fått en bedre kjøpsmulighet
enn det jeg nå har fått.

Kursmål kr 17 i løpet av sommeren og det dobble innen utgangen av året!

dammerud
05.06.2000 14:35
#813

Endre
Til Odin.

Hyggelig å ha deg med på laget. Godt å ha med en som har greie på TA,kan lese markedet og samtidig ha sans for det fundamentale.

Ser at du liker det fundamentale.

Vi andre i C-gjengen er stort sett oljerelaterte fundamentalister men som har fulgt den fantastiske utviklingen av Canargo det siste året.

Denne utviklingen har hart fantastisk på så kort tid og mer i kjømda.

Snøballen vokser så fort at de må ha mer kapital til å følge opp sine prosjekter.

Det ligger en sperre på 10.60.

Er dette en av ATOBs finanshus som prøver å holde kursen nede ?

En kan bare lure ?

MVH.

NILSERIK
05.06.2000 14:56
#304

Endre
Alle som eier aksjer i CNR (på et visst tidspunkt) har fått tilsendt årsregneskapet for CNR pluss ett A4 ark som skulle fylles ut og sendes tilbake til DNB (tror det var DNB).
Ett av feltene som skulle krysses av på var om en var for eller imot eller nøytral til aksjeutvidelsen (100 million nye aksjer).
Dette burde med andre ord ikke være noen overaskelse.
Jeg tror tidsfristen for svar var 5 eller 7 Juni.

Hvor stor den forestående emisjonen er, er ikke nevnt i dagens børsmelding.

DDD68
05.06.2000 15:08
#173

Endre
Emisjonen omtalt på Hegnar Online med kommentar fra Robson. Irriterende at evt. emisjonskurs ikke er nevnt...
Breed
05.06.2000 15:09
#201

Endre
Var ikke det snakk om en økning fra 50 til 150 mill?
DDD68
05.06.2000 15:12
#174

Endre
Fra dagens 50 millioner aksjer til totalt 150 millioner aksjer. Men til hvilken kurs?
DDD68
05.06.2000 15:13
#175

Endre
Og det bare strømmer til med selgere... 3 ganger så mange selgere som kjøpere.

[This message has been edited by DDD68 (edited 05-06-2000).]

NILSERIK
05.06.2000 15:16
#305

Endre
Re Breed

Yes.
Men det er ikke sikkert hele emisjonen blir tatt nå.
Dette var en aksept sånn at CNR kunne ta ut emisjoner ved en passende anledning.
Ikke så godt formulert men du forstår forhåpentligvis.

dammerud
05.06.2000 15:20
#814

Endre
Tror Hegnar online må ha sitert noe av det jeg skrev like etter at ærklæringen kom.

Eller så har vi samme forståelse. Ikke så værst av Hegnar.

Når en vedtar en emisjon må det gjennom Genf.s.
som gir styret fullmakt til gjøre dette . Men de er ikke nødt til dette.

Det kan gjøres på strategisk riktige tidspunkt og gir styret muligheter til å styrke kapitalen der og da.

Dette gir bedriften stor økonomisk handlefrihet.

Denne emisjonsfullmakten er ikke for å utvanne, dvs betale gammel gjeld osv.

Bildet ser meget positivt ut og markedet ser jeg er i ferd med å komme tilbake selv om det butter på.

atob
05.06.2000 15:39
#88

Endre
Gush i USA
Aksjen åpner uforandret i USA. Dette styrker min spekulasjon om at det er de Norske finanshusene som kjører kursen ned. Det betyr at de nærmeste dagene blir gode for de som vil inn.
More money
05.06.2000 15:55
#45

Endre
klart at det er de norske finanshusene som tukler med kursen her. De har forresten kjørt kursen på CNR omtrent slik de har ønsket i det siste. CNR er et av de få selskapene som det er mulig og manipulere kursen dersom en har litt kapital.
DDD68
05.06.2000 15:58
#176

Endre
Nå handles CNR med nesten 1 krone rabatt i forhold til GUSH. Hvordan er det mulig?

[This message has been edited by DDD68 (edited 05-06-2000).]

EGIL CHR
05.06.2000 17:44
#88

Endre
Hei!
Siden 05-04 har Canargo hatt en merkelig kurve(se teknisk analyse på net fonds).den gjorde et bykks fra 8.8 opp mot 10.5 så kom DNB og anbefalte aksjen da solgte jeg meg ut med en gang.De har fikklet opp kursjen for og ta vinnster.Når et meglerhus anbefaler, gjør de det for å tjene penger å ikke noe annet.Tror kursjen nå vil stabilisere seg på 10 kr frem til GF.Da må vi spørre hvem megler hus de har vært i forbindelse med i 2000.Jeg tror DNB har en finger med i spille,de ser her en aksje med et stort potensiale som de skal leke seg med!

------------------
egil.th@usa.net

rakafant
05.06.2000 17:47
#57

Endre
Har nettopp mottatt en særdeles positiv email fra CNR USA; om man har en rimelig horisont på investeringene (- hvilket jeg ikke har; her går det på minutter), så vi er dagen's melding og kursnedgang en ubetinget kjøpsanledning !!

Go for it !!

driller
05.06.2000 19:03
#331

Endre
Jeg har vært "out of bounds" i dag. Her har det tydeligvis vært action. Etter å ha lest dagens børsmeldinger og ST-skriving sitter jeg igjen med følgende oppfatninger:

Robson & Co som tidligere har vært veldig flinke til å "time" de rettede emisjonene har denne gangen spurt 3 finanshus (sannsynligvis Orkla, SundalCollier og DNB) om å tilrettelegge en noe større emisjon i løpet av sommeren/høsten. Rykter om, og senere børsmelding om dette har fått noen til å selge i panikk.

At de har planer om emisjon har vært kjent lenge, fordi de a) har bedt om utvidet emisjonsfullmakt på GF (kommer ikke under noen omstendighet til å benytte alt på en gang) og b) at SundalCollier i sin siste analyse har "forutsett" at det er nødvendig med en emisjon i størrelsesorden USD 3-15M.

Jeg har ingen tro på at finanshusene kjører kursen opp eller ned i forbindelse med emisjonen. Til det er volumet i dag alt for lavt. Jeg tror de som selger nå er kortsiktige som enten har OK gevinst eller faller ut på stop loss etter å ha kjøpt ved siste oppgang. Jeg blir også litt oppgitt over å lese at noen tror det skal emitteres 100 mill aksjer på en gang. Jeg trodde virkelig at de fleste visste forskjellen på en romslig emisjonsfullmakt (som de fleste selskaper i vekst skaffer seg) og en emisjon. Jeg er heller ikke sikker på at det blir en offentlig emisjon med fastsettelse av kurs på bakgrunn av historisk kurs. Det er like sannsynlig at de også denne gangen foretar en rettet emisjon, hvor de tre finanshusene plasserer et visst antall aksjer hver i markedet.

rakafant: jeg ville sette stor pris på å få en kopi av mailen til oildriller@siliconinvestor.com Jeg vet at du tidligere har vist deg som en troverdig skribent. Man lærer seg fort hvem som er til å stole på her på ST.

dammerud
05.06.2000 20:09
#815

Endre
Takk driller.

Du kom med det som jeg prøvde å forklare i løpet av dagen.
Var meget turbulent for å si det pent.

Uttalelsen fra Robson var jo meget sterk sett positiv.

La dagens aktivitet være og komme tilbake til redegjørelsen var som jeg har tidligere nevnt tidligere. Her er noen små utdrag....

Det som faktisk er det nye og positive er referansen til det kaspiske hav , hvor det gjort kjempefunn litt nord og øst for Dagestanblokkene og litt lenger bort øst i Kasakstan.

Robson kaller gassindikasjonene i CR-strukturen for a sea of gas og vi kan kalle nordlige del av Kaspiske hav som et hav over et hav av olje (brukt som et utrykk og ikke dekkende for hvordan oljen er "trapped.).

I det sydlige område av havet kan man via sat-foto konstatere oljeutdunsting over store områder.
posted 05-06-2000 13:11
--------------------------------------------------------------------------------
Markedet er så langt negativ.
Men her er det et moment i meldingen som er meget interessant.
....further development of the company`s assets in
the Caspian area and for new projects aimed at expansion of
the company`s business in the region.

Dette betyr at de NÅ tenker på aktivisere sine interesser i DAGESTAN. Her ligger det store verdier og venter å bli aktivisert.

Canargo hadde tidligere ikke kapital til å aktivisere sine blokker her. Disse så langt basert på seismikk i 1996, men skal skytes mer , estimert til 1.4 milliarder boe.
Her er CNR inne med nesten 10 %.

Denne delen synes jeg er meget , meget viktig.

Så får markedet for meg reagere som det gjør.
Dette er min egen tolkning.

Når folk får studert erklæringen litt nøyere,tror jeg at kursen igjen vil stige.

I dag har jeg nesten vært alene om å forsvare Canargo. Godt du er tilbake.

Hei på deg Rakafant. Godt å ha deg med på Canargo.

MVH.

driller
05.06.2000 20:52
#332

Endre
Egil Chr:
Jeg skjønner at ditt innlegg er farget av at du pt er ute av CNR, men jeg trodde du kjente CNR så godt at du vet at ikke DNB alene kan leke seg med CNR. Håper forøvrig du snart er tilbake som CNR-aksjonær.

Under oppgangen i midten av mai fra kurser på 10-tallet til ca 13 ble det omsatt over 5 mill aksjer på 3-4 dager. Jeg tror ST'ere sto bak en minimal andel av omsetningen de dagene, men kanskje en større andel i dag. Det blir litt komisk når noen mener at det er en for positiv topic på ST som førte til oppgangen. Jeg er fortsatt så "beskjeden" at jeg tror SundalCollier, DNB og Orkla har 1000 ganger mer innvirkning på det norske finansmiljøet enn Dammerud, NilsErik og meg for å nevne noen. Den som tror noe annet er naiv. Veldig naiv.

HabaHaba
05.06.2000 21:41
#24

Endre
Ingen tvil om at kursen i Canargo ble kjørt opp av f. eks de tre nevnte meglerhusene i forkant av emisjonen. Det stridet mot sunn fornuft at aksjen skulle stige såpass mye frem mot en mulig emisjonsdato som den gjorde i mai. Meglerhusene har strødd om seg med positive analyser, kanskje for å kvitte seg med aksjer fra forrige emisjon + gjøre kunden fornøyd ved å få opp kursen.

For meget langsiktige aksjonærer er det egentlig positivt at selskapet får inn mest mulig penger ved å trykke færre aksjer men tilliten som langsom var bygd opp rundt Canargo rakner når det foregår åpenbar kursmanipulering og dobbeltspill.

Heldigvis husket jeg Tore Hunds innlegg fra noen uker tilbake "Ikke glem FOU" og fikk solgt ut, ikke på topp som de fleste her på Stcktalk pleier å hevde at de gjør hver gang de selger, men på vei oppover på drøyt 10,-
Mer er ikke Canargo verdt, de må bevise mer først.

EGIL CHR
05.06.2000 21:49
#89

Endre
Re driller
Hei
Da kursjen steg raskt i forkant av anbefalinge til DNB,begynte jeg å føle en usikkerhet.Aksjen hadde før dette steget i små trinn,noe jeg syntes var en naturlig utvikling i forhold til påvente av posetive meldinger(noe jeg har stor tro på kommer).Venter nå til kursjen roer seg 10-11kr?Kommer så tilbake for fullt.Kaspiske Hav er et av verdens beste leteområder, og der har de også et bein innenfor.Potensialet i aksjen er meget stort, så her er det mange som vil inn.

Det at jeg er ute av Canargo nå,har ikke noe med selskapet å gjøre,men jeg er meget skeptisk til uttalesne fra meglere.Karnsje jeg overdriver,men har dette som et prinsipp,samme hvilket selskap jeg er i.

dammerud
05.06.2000 22:14
#816

Endre
Til HabaHaba.

Lenge før analysene og anbefalingene fra meglerhusene hadde Driller og co. analysert
CNR og funnet dets potensiale ut fra de brikker som hadde blitt lagt og de som kunne bli lagt senere.
Vi hadde den gangen kursmål fra 25 - 100 alt etter.

Våre analyser har senere blitt bekreftet av tidligere nevnte meglerhus og dette har selvsagt bidratt til kursstigning.

Vi har selv betraktelig høyere kursmål men på langsiktig basis ut fra når de viktige brikkene kommer på plass.

Ellers har driller og Atob og jeg redegjort for dette med fullmakt til en emisjon i milliardklassen for å aktivisere potensielle funn.

I nordsjøen har jo funn krevd store kapitalinvesteringer for å utvinne olje og gass. Men etterpå har installasjonene vært rene pengemaskiner.

Dette skal en ha i bakhodet når det gjelder emisjonsfullmakten på 100 millioner aksjer.

Blir det gjort funn,så er kapitalen til å utvikle dette til produksjon tilstede meget raskt ved å nytte emisjonen.

Ber deg se gjennom det fundamentale som er beskrevet i rekke topicer her på Canargo og
så vil gjerne lese dine kommentarer.

At kursen raste nedover i dag er ikke helt klarlagt. Det er forskjellige teorier ute og går.

MVH.

toram
05.06.2000 22:19
#1455

Endre
Huff, føler litt med dere canargoaniere. Dette var ufortjent.

Dammerud: Har du sittet inne under hele nedturen fra 13?

dammerud
05.06.2000 22:24
#817

Endre
TIL TORAM.

Svaret er ja. Takk for medfølelelsen.

Hva synes DU om selskapet og de langsiktige perspektivene.

HabaHaba
05.06.2000 22:26
#26

Endre
Dammerud!

Har fulgt med på Canargo kontinuerlig siden 6 tallet i vinter. Er klar over at bl.a. du har kommet med seriøse og konstruktive innlegg om CNR, men som Egil Chr også sier, når meglerhusene overgår hverandre med positive analyser er det som regel lurt å være litt skeptisk.

Er helt enig i at potensialet til CNR er skyhøyt på litt lengre sikt, men det er synd hvis denne kursmanipuleringen (haussingen) ødelegger tilliten til selskapet i aksjemarkedet, det taper vi alle på, spesielt de som investerer på kort/mellomlang sikt.

Pr. idag anser jeg DNO som en bedre investering.

Gentle Star
05.06.2000 22:37
#49

Endre
At CNR er en high risk aksje bekreftes av Dammerud: OM det blir gjort funn.
OM det blir gjort store funn skjønner alle at CNR blir en gullkantet investering.

Vi husker vel alle Saga sin leteboring for noen år siden, optimismen var stor, ja den var så stor at pressen ble innvetert med og fulgte boringen meter for meter.
Forhåpningene om norges neste elefantfunn låg tjukkt som tåka på fiskbanken.
Vi husker alle hvordan dette eventyret endte, og til slutt ble lille Rødhette spist av den store stygge ulven......

Gentle Star trakk seg stille og rolig ut av CNR da produksjonstrategien på N. feltet (ref årsrapporten) etter min tolkning viser klare trekk av kortsiktig profittjag, og er ikke optimalisert m.h.t. den langsiktiges innvestors avkastning.

Pr. dags dato er det ingenting som tilsier at CNR forsvarer noe verdi over dagens sluttkurs.

Den dagen de de eventuelt finner noe blir det et annet spm. men å satse sparepengene på eventuelle funn blir rein gambling.

CNR er uten tvil et spennende selskap og GS vil følge med i utviklingen fremover og fortløpende vurdere en gjennintreden.

Foreløpig vurderer eg dog DNO som en bedre innvestering da DNO alt sitter på reserver som med en god produksjonstrategi kan gi svært hyggelig avkastning til aksjonærene.

Lykke til videre!!

GS

[This message has been edited by Gentle Star (edited 05-06-2000).]

Cardinal
05.06.2000 23:26
#93

Endre
Re Gentle Star

Problemet med å være ute den dagen en mulig gladmelding kommer er prisen du da må betale for å komme inn. Jeg tør rett og slett ikke sitte ute i kulden da.

Tror dagens lille kor var daytradernes verk, og er egentlig uvesentlig på litt sikt.

Det var fokus på Norges handelsforbindelser med Tyrkia pga. rørledningen og bla Statoils engasjement i kveldsnytt i kveld. Er med på å sette fokus på området. fant også denne på Bloomberg, og selv om det stort sett er dekket av Dammerud tidligere, tillater jeg meg å ta den med her:

06/05 07:10 Caspian Region Finds New Interest as Oil Prices Rise (Update2)
By Vladimir Todres

Baku, Azerbaijan, June 5 (Bloomberg) -- Last year, when oil was trading at an average of $18 a barrel, Houston-based Conoco Inc. abandoned a Caspian oil field that needed as much as $1.4 billion to develop.

Now, with oil prices 60 percent higher, the company has returned and is debating spending billions of dollars at a different Azerbaijani field, hoping to tap Caspian reserves that some oil companies say could be 40 billion barrels, a third larger than those in the U.S. and more than what's in the North Sea.

Azerbaijan, Kazakhstan and other Caspian countries have regained their allure, bolstered by a jump in oil prices and a potentially massive discovery. Exxon Mobil Corp. and Eni SpA are hoping to develop fields in Kazakhstan, where Chevron Corp. also is drilling. BP Amoco Plc and its partners are already selling Azeri oil and plan to increase investment this year.

``Exploration budgets are going up,'' said Jean-Christophe Fueg, an administrator for non-member countries of the Paris-based International Energy Agency. ``With oil above a mark of $14 to $15 a barrel, an average Caspian project can fly.''

Corporate and government representatives will discuss prospects for Caspian oil at a conference in the Azeri capital of Baku this week.

Historically, a poor infrastructure and high risks in the region have discouraged development. Late last year, Conoco pulled out of the project to rehabilitate the field with Ramco Energy Plc and Azerbaijan's state-owned oil company, Socar, balking at costs estimated at between $400 million and $1.4 billion.

Two other groups, led by BP Amoco of London and PennzEnergy Co. of Houston, as well as Atlantic Richfield Co. also gave up on exploration in Azerbaijan after they failed to strike enough oil to justify further drilling.

Turnaround

How things have changed as oil prices rebounded. Conoco has returned to Baku to explore a new oil field together with Exxon and Socar. Development of the Zafar-Mashal field may take $7 billion, Conoco said.

``We have a lot of long-term interest in the entire region,'' said Martin Lockley, Conoco's manager for Eurasia.

Ramco, which is testing a newly found onshore field in Azerbaijan, has started talks to bring Paris-based Total Fina Elf SA in where Conoco abandoned.

So far, a group of 11 companies led by BP Amoco is the only international group selling oil from an Azeri offshore field. This year, the group plans to boost investment by 10 percent to $225 million to develop the field, where first-quarter output rose 12 percent from a year earlier to 110,000 barrels a day.

Exploration in the region is beginning to shift across the sea from Azerbaijan to the Kazakh shore, where a recent find by Exxon and Eni may be the biggest in 20 years, analysts said.

Eni Chairman Gian Maria Gros-Pietro told Bloomberg television last month the field was ``a huge discovery'' though the Italian company is still assessing the deposit.

Some massive fields have already been identified. Chevron in Kazakhstan is developing the Tengiz field, which holds as much as 9 billion barrels of recoverable oil, more than half as much as Alaska's Prudhoe Bay.

OAO Lukoil Holding, Russia's top oil producer, is exploring another field at the Russian-Kazakh border that may contain as much as 2 billion barrels of oil.

And plenty of acreage remains unexplored. Kazakhstan so far has granted licenses only for about one-quarter of its potential oil fields in the Caspian Sea.

``We are looking at Kazakhstan,'' Ramco Finance Director Steven Bertram said. ``So far, we're looking alone, without any partners.''

Pipelines

As interest in Caspian oil rebounds, demand is rising for new pipelines to carry crude to world markets from the region, which is separated from the Mediterranean Sea by 800 miles of rough terrain. The U.S., Russia and others have thrown their support behind pipeline routes that would shape both economic development and political alliances in the region.

The U.S. government backs plans to build a 1,000-mile pipeline to the Mediterranean port of Ceyhan, Turkey, as a way to limit Russia's influence over Azerbaijan and Georgia and to boost their ties with Turkey. The pipeline is estimated to cost $2.4 billion to $3.7 billion.

Producers have been hesitant to pay such a price until more oil is found. BP Amoco built a smaller pipeline to the Black Sea port of Supsa from Baku last year to carry its current output.

Russia, keen to take the oil to the Black Sea across its own territory, resists both the Ceyhan and Supsa routes. Turkey has opposed any pipeline to the Black Sea, saying the Bosporus would choke on increased tanker traffic.

Government officials and oil executives now say the ultimate choice will be based on economics. Having lost hope for finding Middle East-sized fields, companies after recent exploration can make more realistic assumptions and cost estimates.

``Having been through the excitement and the disappointment, we can see a reasonably big oil province that will yield significant amounts of oil in five years,'' said James Henderson, an analyst at MFK Renaissance in Moscow. ``It's definitely a place to go and hunt -- and see what you get.''

--------------------------------------------------------------------------------

© Copyright 2000, Bloomberg L.P. All Rights Reserved.

siesta
06.06.2000 00:04
#234

Endre
Re Cardinal:
CNR er et miniselskap med eierinteresser i Georgia og andeler i to andre lisenser i det Kaspiske hav.
Regionen er enorm med alle store oljeselskaper inne på de mest lovende feltene. CNR's muligheter må vurderes ut fra disse lisensene separat og ikke for regionen som et hele.
Gjør man det siste er det omtrent som å presentere DNO's Heather muligheter ved å vise til Grane feltet.
CNR kan kanskje vise seg å bli en god investering, men haussing p.g.a. lovende funn andre steder i regionen er ikke særlig fruktbar.
Solgte meg ut på 13.10 ikke fordi jeg trodde den ville falle, men for å sikre fortjenesten - Er glad idag, kanksje ikke om en uke ?

[This message has been edited by siesta (edited 06-06-2000).]

dammerud
06.06.2000 00:07
#818

Endre
Til dere som ennå leser og bidrar til info og kommentarer her takk for det.

Blir en spennende dag i morgen om vi får en rekyl opp. Får se.

Takk for innlegget fra Bloomberg om Kapiske basseng. Kunne nesten ha skrevet det selv ( i allefall litt av det)

Får et halvt år siden laget jeg en topic om det kaspiske basseng og de fantastiske muligheter som forelå der.

Nå har disse betraktninger vist seg å være riktige. Det er litt moro å være tidlig ute.

Nå ser også andre mulighetene.

Kommer igjen tilbake til Robsons referanse til engasjement i kaspiske område. Her ligger jackpotten eller jokeren i det som skjer tror jeg.


På oljeseminaret i 1970 (det første og viktigste hvor Norges egasjement ble aktivisert og hvor jeg hadde gleden av å være
med på, var det en geologiprofessor fra Randers som ut fra analogi med strukturen i Venezuela pekte på områdene utenfor sognefjorden som potensielle områder.

Det ble Stadtfjord og Troll.

Slike sammenfellende strukturer kan også finnes i områdene i og rundt det Kaspiske hav.

Blokkene i Dagestan kan ha samme potensiale som de i Kasakstan og like nordøst for disse blokkene litt ute i Kaspiske hav, har russerne funnet en svær elefant

Det sies at jeg sier "Om man finner" og detreferes til Saga. Men Canargo "har reva full
av blokker både med allerede produktive gass og oljefelt, boringer som pågår og sismikkerte med glimrende estimater + +.

Kan man forlange mer.

Og som jeg har nevnt tidligere. Fokusen på det kaspiske basseng er bare i sin begynnelse.

Sov godt og håper på en god tirsdag.

Cardinal
06.06.2000 00:47
#96

Endre
Re Siesta:

Denne runden tror jeg vi har gått tidligere?
Poenget er foruten fokus, infrastruktur og muligheter, økt stabilitet i regionen som følge av økt "industrialisering". Hvem som får rett om en uke vet ikke jeg, horisonten min er litt lengre, så, for å sitere en annen spekulant:

"Den som har flest penger når han dauer har vunni"

dammerud
06.06.2000 08:01
#819

Endre
God morgen.

Når vi ser tilbake på gårsdagens begivenheter,så startet problemet ved pretrade. Kjøper på 12 og selger på 11.6 og 11.7 omsatt 11.7. detetter via 1 og 1 k ned til 11.2 i løpet av noen få minutter.
7 k kjørte kursen ned 60 øre på under 10 minutter deretter 35 k kl. 11.12 som befestet dette og 1 k ned til 11. Så kom det kjøpere på 11.1 og så ble det børspause.
At noen få k kan kjøre kursen så lavt det er så, men at den straks blir befestet av en større børspost er så.
Etter pausen styrket kursen seg bra og plutselig ble det nedselging med 2 k ned til 10.2 før kjøperne igjen kunne komme på banen.

Litt opp og ned før kursen ble 10.4 etter massiv motstand på 10.5 og 10.6.

Når en aksje blir nedkjørt på denne måten er det tungt opp igjen.

Hva var årsaken? Rykter om at canargo forhandlet om kapitalbehov førte til dette,kanskje. Børspausen var oljen på ilden.

Børsmeldingen som inneholdt omtrendt alt i papirene foran gen.f var mer positiv en denne.

Håper at vi får en rekyl i dag.

Og at nedselgerne hvem de enn var får sitt.

Men markedet er uberegnelig.

Skal til tannlegen kl.11 i dag, så det er litt spennende å se hva som har skjedd når jeg kommer tilbake.

Ha en god dag.

dammerud
06.06.2000 08:13
#820

Endre
Her hva andre skriver om Canargo.
Tillater meg å sitere fra Aksjeforum:
........

Canargo vurderer kapitalutvidelse
av Helge Lunde (e-post: helge@aksjeforum.com)

Først publisert: 05.06.2000 14:26

Det norske oljeselskapet Canargo vurderer å foreta en emisjon for å finansierer videre vekst og ekspansjon i Georgia.


Selskapet er i sluttfasen av forhandlinger med tre norske meglerhus i forbindelse med et corperate oppdrag. I følge pressemeldingen som er sendt ut fra selskapet ønsker de å foreta en emisjon for å finansierer videre ekspansjon og utvikling av selskapet aktiviteter i Georgia. Den tilførte kapitalen skal sikre videre leting og utvikling av konsesjoner selskapet har i den Kaspiske regionen.

Selskapet har i følge selskapet en sterk posisjon i regionen og adm dir David Robson ser gode muligheter for å vekst og økning av aksjonærenes verdier. Og for å ta ut disse mulighetene trengs det nå mer penger. Det er så langt ikke sagt noe om når denne emisjonene vil lanseres eller hvor stor den blir. Selskapet ble av Oslo børs satt til observasjon i en kort periode mens det var uklarheter omkring denne nyheten. Kapitalutvidelsen krever godkjennelse fra de eksisterende aksjonærene på selskapets generalforsmaling som skal avholdes den 14 juni.

Aksjen omsettes i dag til 12 kroner men var tidligere i år nede i underkant av 7 kroner. Den oppgangen som har kommet de to-tre siste måneder er mye årsaket av nettopp feltet som ble avdekket i Georgia og selskapets aktiviteter der.

Prat med andre om dette tema på forumet! Hva tror du er potensialet for Canargo fremover, og er potensialet verdt risikoen?

Tidligere emisjon
Så sent som for bare to måneder siden avsluttet selskapet enda en emisjon. Den gang var det en rettet emisjon på 3.7 millioner aksjer til 7,5 kroner som utgjør 28 millioner kroner. Etter denne emisjonene var antall aksjer i selskapet 40.664.263 aksjer. Kapitaltilførselen skulle da bli brukt til fullføringen av utviklingen av Ninotsminda feltet, se egen artikkel om kjøpet......sitat slutt.

Meget bra forklart synes jeg.

Og her er det positivt også.atob
06.06.2000 08:35
#89

Endre
Re Driller
Du sier du ikke tror finashusene som skal dekke inn den rettede emisjonen vil "kjøre" kursen ned. Hvilken begrunnelse har du for det? Også prisen i en rettet emisjon blir fastsatt av gjennomsnittskursen i en bestemt periode. Trolig blir perioden avatlt mellom Robson og Finanshusene i forkant. Finanshusene får sin fortjeneste av emisjonen dels gjennom oppdragsgebyr, men den største gevinsten oppnår de i differensen mellom emmisjonsprisen og den prisen de selger aksjen videre for. I denne situasjonen sitter de med all makt. De kunne ikke gjøre dette i forrige runde da de ikke satt på akjser de kunne selge for å presse prisene nedover. Det beste vi kan gjøre er å lære av hendelsen og handle i forkant. Jeg tror vi vil fortsatt se stort selgerpress de nærmeste dagene.
dammerud
06.06.2000 08:54
#822

Endre
Til Atob.

Ut fra dine betraktninger vil det være katastrofalt for disse finansinstitusjonene
at Canargo finner noe olje på horisontalen,gass på CRT-strukturen osv.

Kapitalbehovet øker når det er konstatert funn og feltet må utbygges.

Her er det emisjonsfullmakt som gir Canargo solid økonomisk ryggrad.

Hvis jeg var direktør i et selskap med emisjon i milliardklassen og så at de aktuelle finansinstitusjonene bevisst kjører kursen ned , og dermed tilflyter selskapet 200 -300 millioner kroner mindre enn det ville ha vært før nedselging, da ville jeg lagt dette ut på en annen måte.


Dessuten er det ikke nevnt tid. Bruk av disse emisjonene tror jeg vil komme når tida er inne og store funn er konstatert.

En faktor til. Når et selskap med 40 millioner + aksjer får fullmakt til emisjon inntil 100 millioner aksjer vil dette gi et selskap som kan verdsettes til 1.5 milliarder
+ -. Canargo vil fra å være et lite selskap med begrensede ressurser, bli et stort og funksjonelt og som ut fra Robson også øke verdien for sine aksjonærer.

Jeg synes børsmeldingen var meget positiv, mens en del av markedet reagerte negativt.

MVH.

driller
06.06.2000 09:23
#333

Endre
Nyheten om en emisjon vil som regel bli oppfattet som negativ i markedet, spesielt blandt kortsiktige investorer. CanArgos planlagte emisjon er ikke noe unntak. Jeg tror ikke CanArgo hadde tenkt å gjennomføre denne emisjonen før til høsten, de var nå i innledende samtaler med de meglerhusene som skal står for emisjonen. I tråd med god norsk innsideskikk tilfløt denne informasjonen enkelte. Dermed måtte de gå ut og informere markedet. Jeg mener CanArgo og meglerhusene som skal gjennomføre emisjonen nå må raskt på banen og informere om hva pengene skal benyttes til og hvor mange aksjer og til hvilken kurs de har tenkt å emmittere.

Kortsiktig ser vi nå at det selvfølgelig ville lønt seg å gått ut på 13 for noen dager siden. I etterpåklokskapens lys fortoner det meste seg som helt åpenbart.

atob: Jeg skrev at jeg ikke trodde meglerhusene kjørte ned kursen, all den tid volumet i går var så lavt. Jeg tror heller ikke at et meglerhus som vil fremstå som troverdig og ha forhåpninger om å få flere corporate-oppdrag vil presse kursen ned før en emisjon hos en av sine kunder.

G_Gekko
06.06.2000 09:26
#464

Endre
Dammerud

Ser det har kommet en sperre på 10.40 allerede. Skulle vært veldig interessant å visst hvem som er selgeren. Finnes det noen muligheter til å få tak i disse opplysningene...?

atob
06.06.2000 09:29
#90

Endre
Til Dammerud
Du kan ikke ha forstått hva jeg skrev. Jeg rekapitulerer; Emmisjonsprisen i den rettede emmisjonen blir fastsatt av gjennomsnitsprisen i en bestemt periode (10 handledager)Finanshusene skal bare holde prisen nede i denne perioden slik at de aksjene de har fått i oppdrag og skaffe kapital til skal få lavest mulig pris. Robson og vi derimot ønsker at prisen skal være høyest mulig. Et smart trekk av Robson ville derfor være å slippe en "nyhet" i den aktuelle perioden. Nettop dette gjorde han i forbindelse med emmisjonen i Desember ifjor. Finanshusene vil passe på at ikke det skjer igjen (snittkursen ble meget høy pga nyheter om gass). Aksjene sto ikke med gevinst før langt ut i Mars.
DDD68
06.06.2000 09:38
#178

Endre
Det er nå liten tvil om at noen prøver å presse kursen ned. Sperren på 10,40 viser dette tydelig og føyer seg i en lang rekke sperrer de siste 6-7 handledager.
dammerud
06.06.2000 09:42
#823

Endre
Atob.
Ok. Jeg gir meg.

Re pretrade sperre. Vet ikke hvem.

Ut fra pretrade ville det bli omsatt kl.10
1 k på 10.2 og 1 k på kjøpet på 10.2 og selger 29 k på 10.4. Ellers er det få opp til 11.4.

Et slikt pretradebilde kan holde aksjen nede i dag også. Får se.

dammerud
06.06.2000 09:51
#825

Endre
Avslutter her og går over til nr. 3
appolonia
06.06.2000 09:53
#34

Endre
re atob
Meget spennende det som skjer her.Forstår jeg deg riktig så vil Finanshusene gjennom aksjekapitalutvidelsen ta hånd om 1 mill.aksjer.Kjøre kursene ned med å spekulere i ca. 10% ( hundre tusen)for å få en lavere emisjonskurs.Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS