"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > ProSafe har p.t. 100% utnyttelse av selskapets flåte.
ProSafe har p.t. 100% utnyttelse av selskapets flåte.
jovi
05.07.2000 12:18
#351

Endre
BØRSMELDING:

Ocean Oil har forlenget kontrakten for bruk av riggen Safe
Jasminia med ytterligere 91 dager fra 11. juni 2000.
Kontrakten, som er en bareboat kontrakt, har en verdi på
ca. kr. 29 mill.

Forlengelsen er en bekreftelse på styrken i det meksikanske
markedet, hvor det forventes høy aktivitet i forbindelse
med utbyggingen av Kantarell feltet de nærmeste årene.
Selskapet forventer basert på dette å ha minimum 4 rigger
posisjonert i Mexico i 2001.

ProSafe har p.t. 100% utnyttelse av selskapets flåte.

ProSafe ASA, som består av forretningsområdene Offshore
Support Services, Offshore Drilling & Related Services og
Technology & Engineering, er størst innenfor
plattformboring på norsk sokkel, og er verdens ledende
operatør av bolig- og service rigger, der selskapet i dag
eier 6 av verdens totalt 8 enheter. Selskapet innehar i
tillegg ledende posisjoner innenfor utstyr knyttet til
borevæske prosessen og offshore fabrikasjon gjennom
datterselskapene Procon Engineering og Consafe
Engineering. Selskapet er notert på Oslo Børs med ticker
kode PRS.

Esperanza
05.07.2000 12:30
#18

Endre
Dette var gode nyheter for meg!
PRS er nemlig min første (og hittil eneste) aksje!
dreamofjoy
05.07.2000 12:42
#162

Endre
Men da finnes det jo ikke lenger noen oppside i aksjen, heretter kan det bare gå nedover. Noe å tenke på ?
Bonanza
05.07.2000 12:49
#43

Endre
Oppsiden ligger i:
* Aksjen er altfor billig.
* Dagratene vil stige.

For dere som liker å slappe av om sommeren:
*Bra å eie en bunnsolid aksje mens man er på ferie.

jovi
05.07.2000 12:50
#352

Endre
re dream

Som eksempel kan nevnes:
Økte riggrater fremover.
Økt salg av service/tjenester ellers.
Etc, etc....

:-)

jovi
06.07.2000 10:24
#353

Endre
Ordrene strømmer inn til Prosafe:
http://www.stocklink.no/bin/Server?x-service=showMessage&messageid=5494083

opo
06.07.2000 23:22
#83

Endre
2/8 legger PRS frem 2Q som kommer til å bli meget bra,
etter dagens handler så ser dette meget bra ut.
Teknisk så skal PRS opp.
Stor støtte på 127-128 liten ned side.
Vil være et bra case.

------------------
opo

jovi
18.07.2000 11:47
#368

Endre
Børsmelding:

PRS - FORLENGELSE AV FLOTELLKONTRAKT - 18.07.2000 10:23
Statoil har erklært opsjon for forlengelse av
flotellkontrakten på Åsgard B med 1 måned.
Safe Britannia vil dermed være i operasjon på Åsgard frem
til 24. september 2000. Kontraktsforlengelsen har en verdi
på ca. USD 3 mill. I tillegg har Statoil opsjoner på
ytterligere 4 x 7 dager.

ProSafe har p.t. 100% utnyttelse av selskapets flåte med 3
rigger på kontrakt i Mexico og 3 rigger på kontrakt i
Nordsjøen, og vil ved slutten av året ha minimum 4 rigger i
Mexico. Forlengelsen av flotellkontrakten på Åsgard B
sikrer ProSafe tilnærmet full flåteutnyttelse også for
3. kvartal 2000.

ProSafe ASA, som består av forretningsområdene Offshore
Support Services, Offshore Drilling & Related Services og
Technology & Engineering, er størst innenfor
plattformboring på norsk sokkel, og er verdens ledende
operatør av bolig- og service rigger, der selskapet i dag
eier 6 av verdens totalt 8 enheter. Selskapet innehar i
tillegg ledende posisjoner innenfor utstyr knyttet til
borevæske prosessen og offshore fabrikasjon gjennom
datterselskapene Procon Engineering og Consafe Engineering.
Selskapet er notert på Oslo Børs med ticker kode PRS.


jovi
19.07.2000 14:54
#373

Endre
ordrene strømmer inn.....


PRS - OPPGRADERINGSKONTRAKT PÅ OSEBERG C - 19.07.2000 14:39
ProSafe ASA sitt heleide datterselskap Procon Drilling
Services AS er tildelt kontrakt av Norsk Hydro for
oppgradering av boreanlegget på Oseberg C. Kontrakten har
en verdi på ca kr 21 millioner. Oppstart vil skje
umiddelbart og arbeidet skal være ferdig primo desember
2000.

Procon Drilling Services AS har allerede borekontrakten på
Oseberg, og tildelingen av oppgraderingskontrakten
innebærer at selskapet vil starte boringen på ytterligere
én installasjon så snart oppgraderingen av boreanlegget er
ferdigstilt.

ProSafe ASA, som består av forretningsområdene Offshore
Support Services, Offshore Drilling & Related Services og
Technology & Engineering, er størst innenfor
plattformboring på norsk sokkel, og er verdens ledende
operatør av halvt-nedsenkbare service-rigger, der selskapet
i dag eier 6 av verdens totalt 8 enheter. Selskapet innehar
i tillegg ledende posisjoner innenfor utstyr knyttet til
borevæske prosessen og offshore fabrikasjon, gjennom
datterselskapene Procon Engineering AS og Consafe
Engineering.

Selskapet er notert på Oslo Børs med ticker kode PRS.


Tananger, 19. juli 2000


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Bjørn Henriksen, Finansdirektør ProSafe, Tlf.51642540
Trygve Arnesen, Adm.dir. Procon Drilling Services AS,
Tlf: 901 81966

jovi
27.07.2000 10:18
#394

Endre
nye ordrer:

PRS - UMOE OLJE OG GASS AS TILDELER PROSAFE KONTRAKT PÅ
BOREVÆSKEUTSTYR OG ENGINEERING SUPPORT PÅ OSEBERG C

ProSafe ASA sitt heleide datterselskap Procon Engineering
AS er tildelt kontrakt av Umoe Olje og Gass AS for levering
av borevæskeutstyr og teknisk støtte knyttet til
engineering, bygging, testing og igangkjøring av ny
boreslam-modul på Oseberg C. Kontrakten har en verdi på ca
kr 28 millioner. Oppstart vil skje umiddelbart og arbeidet
skal være ferdig i juni 2001.

Tildelingen bekrefter Procon Engineering sin ledende
posisjon innenfor design og levering av borevæskesystemer.

ProSafe har den siste måneden fått tildelt nye kontrakter i
størrelsesorden kr 148 mill.

ProSafe ASA, som består av forretningsområdene Offshore
Support Services, Offshore Drilling & Related Services og
Technology & Engineering, er størst innenfor
plattformboring på norsk sokkel, og er verdens ledende
operatør av halvt-nedsenkbare service-rigger, der selskapet
i dag eier 6 av verdens totalt 8 enheter. Selskapet innehar
i tillegg ledende posisjoner innenfor utstyr knyttet til
borevæskeprosessen og offshore fabrikasjon gjennom
datterselskapene Procon Engineering og Consafe Engineering.

Selskapet er notert på Oslo Børs med ticker kode PRS.

Tananger, 27. juli 2000

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Arne Austreid, Adm. dir. ProSafe ASA, Tlf. 51 642500
Roy Hallås, Adm. dir. Procon Engineering AS, Tlf. 66 760750sniff-sniff - Her lukter det pene resultattall framover....

Ice
27.07.2000 11:27
#14

Endre
Her er vurderingen fra Karl Johan Fonds:

"Alle av selskapets 6 floteller er nå på oppdrag til gode betingelser. ProSafe er verdens ledende operatør av bolig- og service rigger, der selskapet i dag eier 6 av verdens totalt 8 enheter.
Av nye kontraktsmuligeter fremover trekkes fram nye feltutbygginger på norsk sokkel, som
for eksempel Kvitebjørn. ProSafe er her en god kandidat for både borekontrakten og
utstyrsleveranser. Tildeling av denne kontrakten skjer trolig i august/sept. Selskapets verft i UK, Consafe, sliter fortsatt med tynn ordrebok men, kostnadsbasen er tilsvarende slanket slik
at virksomheten går i null. ProSafe ventes å legge frem et solid resultat for Q2 den 3.august. Vår anbefaling er STERKT KJØP i forkant av resultatene."

LØP OG KJØP !


jovi
27.07.2000 12:49
#395

Endre
Vil bare minne på om at selskapet også er i ferd med å posisjonere seg i forhold til det kommende markedet for platformfjerning. Markedet for slike tjenester blir ganske stort i årene framover. Jeg vil tro at dette markedssegmentet blir rimelig stabilt og ikke svinger særlig mye med oljeprisene. Og det er jo bra! Tror det stod beskrevet litt om dette i siste årsrapport.
jovi
03.08.2000 12:30
#410

Endre
PRS - Rekordresultat i 2. kvartal 2000 - 03.08.2000 12:19
Høydepunkter
· ProSafe legger frem sitt hittil beste kvartalsresultat:
· Driftsinntektene økte med 33% til NOK 573 mill
sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.
· Driftsresultatet økte med 211% til NOK 146 mill
sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.
· Ocean Oil forlenger kontrakten for bruk av Safe Lancia med
14 måneder. Verdi USD 14 mill.
· Ocean Oil forlenger kontrakten for bruk av Safe Jasminia
med 91 dager. Verdi NOK 29 mill.
· ProSafe selger boreskipet Discoverer 1 til Seatankers
Management for NOK 100 mill.
· Statoil tildeler intensjonsavtale for oppgradering av
boreanlegget på Gullfaks C. Verdi NOK 44 mill.
· Statoil forlenger flotellkontrakten på Åsgard med 1 måned.
Verdi USD 3 mill.
· Norsk Hydro tildeler oppgraderingskontrakt på Oseberg C.
Verdi NOK 21 mill.
· Umoe tildeler kontrakt for levering av borevæskeutstyr på
Oseberg C. Verdi NOK 28 mill.

(Tall i parentes refererer til tilsvarende periode i fjor.)
Sammendrag
ProSafe hadde i 2. kvartal et driftsresultat på NOK 146 mill
(NOK 47 mill). Økningen i driftsresultatet sammenlignet med
tilsvarende periode i fjor skyldes rekordresultater innen
Offshore Support Services. Flåteutnyttelsen økte med
31%-poeng til 91%. De øvrige områdene viste som forventet en
nedgang som følge av lavere aktivitet.

Resultat etter skatt utgjorde i 2. kvartal NOK 112 mill (NOK
27 mill), mens kontantstrømmen utgjorde NOK 167 mill (NOK 70
mill). Regnskapet er belastet NOK 13 mill i urealisert
valutatap på selskapets langsiktige lån i USD.

Resultat og kontantstrøm pr aksje utgjorde i 2. kvartal
henholdsvis NOK 4,26 (NOK 1,03) og NOK 6,35 (NOK 2,72).
Korrigert for det urealiserte valutatapet utgjorde resultat
pr aksje NOK 4,76.

Driftsresultatet for 1. halvår utgjorde NOK 201 mill (NOK 74
mill), resultat etter skatt NOK 112 mill (NOK 28 mill) og
resultat og kontantstrøm pr aksje henholdsvis NOK 4,27 (NOK
1,10) og NOK 6,41 (NOK 5,90).

Forretningsområdene
Offshore Support Services hadde i 2. kvartal et
driftsresultat på NOK 152 mill (NOK 32 mill). Dette er det
beste resultatet dette området har oppnådd noensinne.
Utnyttelsesgraden for riggene var 91% som er 31%-poeng opp
sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Safe Britannia
og Safe Caledonia gikk på kontrakt for henholdsvis Statoil
og Shell UK 24. og 26. april, og operasjonene går som
forutsatt.

Offshore Drilling & Related Services hadde i 2. kvartal et
driftsresultat på NOK 10 mill (NOK 23 mill). Nedgangen
sammenlignet med tilsvarende periode i fjor skyldes færre
tilleggsprosjekter og generelt lavere aktivitet, også innen
relaterte tjenester. Videre har bortfallet av Valhall
operasjonen hatt en negativ effekt på driftsresultatet.
Lettvektsriggen Rubicon var i perioden under mobilisering
for oppdrag på Snorre TLP for Norsk Hydro. Den lave
aktiviteten forventes å være forbigående. Aktivitetsnivået
vil øke allerede i 3. kvartal i forbindelse med oppstart av
Rubicon operasjonen samt boreoperasjonen på Oseberg Sør.

Technology & Engineering hadde i 2. kvartal et
driftsresultat på -NOK 10 mill (NOK 0 mill). Det negative
driftsresultatet skyldes lav aktivitet. Aktiviteten på
anbudssiden har imidlertid vært høy. Ordrereserven ved
utløpet av perioden utgjorde NOK 116 mill.

Fremtidsutsikter
Innenfor forretningsområdet Offshore Support Services har
ProSafe merket en markant forbedring i markedet. Mot slutten
av året vil Safe Caledonia mobilisere for en 9-måneders
kontrakt for Ocean Oil for arbeid på Cantarell feltet i
Mexico. Polycrown vil fullføre sin kontrakt på Statfjord i
inneværende år. Safe Jasminia er på kontrakt i Mexico frem
til midten av september i år, mens Safe Regency er på
kontrakt frem til utgangen av november i inneværende år.
ProSafe er optimistiske med hensyn til forlengelse av disse
kontraktene. Safe Lancia er på kontrakt i Mexico frem til
august 2001. Ved inngangen til 2001 forventer ProSafe å ha
minimum 4 rigger lokalisert i Mexico. ProSafe forventer
fortsatt god utnyttelse av flåten også etter utgangen av
2000.

Offshore Drilling & Related Services ser positivt på
mulighetene for nye boreoppdrag i forbindelse med oppstart
på utbygginger som Ringhorn, Kvitebjørn og Grane, samt flere
tilleggsprosjekter basert på forventningen om en generell
aktivitetsøkning utover i 3. og 4. kvartal. Revidert
oppstartstidspunkt for Rubicon på Snorre TLP for Norsk Hydro
er satt til begynnelsen av august. ProSafe er i ferd med å
starte boringen på Oseberg Sør. Aktivitetsnivået forventes
således å bli høyere i 2. halvår enn i 1. halvår av
inneværende år.

Virksomheten innen Technology & Engineering er i størst grad
utsatt for følgene av lav aktivitet innen offshoresektoren.
Markedsførings- og anbudsaktiviteten er imidlertid høy, og
markedsutsiktene i den norske delen av Nordsjøen er generelt
positive.

Odin
03.08.2000 12:51
#245

Endre
Knallresultat!

Meget sterk inntjening i de to første kvartalene.
Resultat etter skatt for 1Q og 2Q er tilsammen kr 8,53 pr. aksje.

Med stigende rater i oljesevice kan man minimum anta tilsvarende for 2. halvår 2000.

Dette gir kr 17,06 pr. aksje for 2000 og en P/E på 7,9 basert på nåværende kurs
kr 135.

Basert på dette resultatet tror jeg PRS raskt bryter motstanden ved kurs kr 140,-
for så å fortsette opp.

Odin
03.08.2000 20:30
#246

Endre
PRS er det oljeservice selskapet på OSE som nå har den sterkeste inntjeningen pr.
aksje.
Et meget solid selskap, med sterk ledelse og hvor aksjekursen nå bør ha minimal nedside og en stor oppside.

Tror at et av årsakene til at oljeservice i Norge har hengt etter USA er at et eller
annet er "feil" med de fleste selskapene. Enten går de med dundrende underskudd,
får enorme nybyggingsoverskridelser eller havner i omfattende rettsaker og tvister.

PRS og TGS har vært unntakene.

Teknisk har aksjekursen nå vendt opp fra bunnen i den stigende langsiktige trendkanalen. Den har i lengere tid stanget i motstandsnivået kr 140. Blir denne
motstanden brutt, noe jeg tror vil skje på basis av det fremlagte knallresultatet, vil
kursen kunne gå meget raskt opp fra 140 nivået. RSI-21 er nå 58.

Tipper vi får en test på kr140 allerede imorgen da de fundamentale og tekniske bildet nå ser meget lyst ut for PRS.


Esperanza
04.08.2000 00:37
#21

Endre
Hehe - beginner's luck! Min første aksje.
Gudskjelov at jeg ikke mistet troen, selv om den ble liggende ganske stille.

Mvh "Forhåpningen" (hvis noen skulle være usikker på terminologien uti de fremmede språk)

jovi
04.08.2000 10:20
#415

Endre
Herregud, dette er så deilig. Enda en kontrakt!!!

PRS - Ny rigg kontrakt til ProSafe - 04.08.2000 10:11
PRS - Ny service-rigg kontrakt til ProSafe i Nordsjøen

Safe Rigs AS, et heleid datterselskap av ProSafe ASA, har
mottatt hensiktsmelding for levering av flotelltjenester
til Phillips Petroleum Company United Kingdom Limited på
Judy feltet i britisk sektor av Nordsjøen.

Kontrakten, som har en varighet på 42 dager eksklusive
mobilisering og demobilisering, har forventet oppstart i
månedsskiftet april/mai 2001, og omfatter støtte til
modifikasjonsprogrammet på Judy plattformen. Kontrakten
inkluderer også en opsjon på å tilby samme tjenester i
forbindelse med installasjon og uttesting av Jade
plattformen etter at oppdraget på Judy er utført.
Kontrakten vil bli utført av Polycrown. Kontraktsverdien
for den faste perioden forventes å utgjøre i
størrelsesorden GBP 3 mill, eksklusive anker-håndtering og
catering.

ProSafe ASA, som består av forretningsområdene Offshore
Support Services, Offshore Drilling & Related Services og
Technology & Engineering, er størst innenfor
plattformboring på norsk sokkel, og er verdens ledende
operatør av halvt-nedsenkbare service-rigger, der selskapet
i dag eier 6 av verdens totalt 8 enheter. Selskapet innehar
i tillegg ledende posisjoner innenfor utstyr knyttet til
borevæske-prosessen og offshore fabrikasjon, gjennom
datterselskapene Procon Engineering og Consafe Engineering.

Selskapet er notert på Oslo Børs med ticker kode PRS.

Tananger, 4. august 2000


Ved ønske om ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Arne Austreid, Adm. dir. ProSafe ASA, Tlf.: 51 64 25 81

Robin Laird, General Manager Safe Service Ltd, Tlf.: +44
1224 406 921

Relax
04.08.2000 21:14
#4

Endre
Hva i all verden skyldes det at kursutviklingen er så lite spennende etter at det i lang tid har haglet gode nyheter - sist resiltatfremleggelsen og kontrakten i dag. Kan noen forklare meg hvorfor?
Odin
04.08.2000 22:29
#253

Endre
Kursutviklingen er ganske så uforklarling.

En grunn kan imidlertid være at K-Bank i sin ukerapport idag nedgraderte PRS
fra outperform til match. Begrunnelsen for dette var etter min oppfattning svært dårlig
begrunnet.

Før eller siden må det fundamentale prises inn i aksjen. Dersom jeg i farten ikke husker feil så er verdijustert egenkapital for PRS ca. 200 kr pr. aksje.

Ice
04.08.2000 22:56
#15

Endre
For å illustrere kvaliteten på CMs offshore-analytikere, har jeg hentet et lite utdrag fra ukerapporten som kom i dag:

"Gjennomsnittet av norske analytikere forventer at DSND skal tape ytterligere
penger i 2. kvartal. Der er vi av en annen oppfatning. Vi forventer ikke noe
sterkt kvartal, men vi forventer et positivt resultat før skatt. Vi forventer at
dette vil kunne løfte aksjen 10-15%"

jovi
05.08.2000 13:51
#421

Endre
re Relax m.fl.

Jeg tror altfor mange kjøper aksjer i "tapsluk-selskaper" i det håp at ting skal forbedre seg og aksjekursen forhåpentligvis mangedobles. Skal ikke nevne eksempler, men Prosafe er ikke blandt disse. Prosafe surfer inn penger i dag. I de dårlige tidene for et par år siden greide Prosafe seg langt bedre enn selskaper i andre markedssegmenter.

Som oftest slik at der det er begynt å gå dårlig vil det dårlige fortsette i lang tid. Og omvent - der driften p.t. er god vil driften fortsette å være god i lang tid. (...løper det en rotte over veien, står det mange flere og venter på tur....og motsatt: ser du en hvit due fly mot himmelen kommer det mange flere...hehe!...)

Jeg prøver (stort sett) å kjøpe i undervurderte kvalitetsaksjer. Jeg har sett flere ganger at med litt tålmodighet blir belønningen god, av og til veldig god. Jeg har sansen for Benjamin Grahams og Warren Buffests investingsfilosofier - kjøp i undervurderte kvalitetsaksjer. Dvs selskaper med god og økende omsetning og resultater. Samt med underliggende verdier som sikkerhet. Buffet ble da heller ingen smågutt med denne filosofien i bakhodet.....

B.Graham: Vær investor, ikke spekulant.

jovi
09.08.2000 20:33
#432

Endre
Pass på gutter og jenter. Om få strakser spenger vi vekk 140-sperringen! Enkelttransaksjoner til over 140 ble gjort i dag.
jovi
15.08.2000 10:58
#445

Endre
Sikkert mange som har vært på ferie og ikke er oppdatert på PRS-nyheter, så kanskje denne kunne hentes fram igjen.........Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS