"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Analyse
Analyse
trotter
09.07.2000 22:19
#22

Endre
Semiconductors: Salomon skaber tvivl om fortsat optur!
Semiconductorsektoren blev i går udsat for et chok
efter at Salomon ændrede deres anbefaling fra outper-form
til neutral. Dette sker på baggrund af følgende
faktorer:
1. Salomon mener at investeringerne i produktions-udstyr
topper (procentmæssigt) med en vækst på
50-55% i år mod forventet 25-30% i 2001.
2. Samtidig mener de at de lavere forventninger til
mobiltelefonsalget (belyst af Ericsson, Nokia),
pga. af de dyre UMTS licenser vil medføre lavere
efterspørgsel.
3. Endelig mener de at leveringstiderne på en række
standardprodukter (bl.a. Flash memory der bruges
i mobiltelefoner ) vil falde, hvilket normalt er en
indikator for at trenden er ved at vende. Samtidig
har man set et mindre fald i priserne over de sidste
par uger (- 2-7%).
Dette er en væsentlig udmelding fra Salomon, der som
det første store investeringshus har ændret deres anbe-faling
på sektoren. Det er utroligt svært at forudsige de
forskellige trendvendinger der kendetegner sektoren.
Det er meget sjældent lykkes at forudsige hvornår bund
og top niveau har indfundet sig. Vi vil her prøve at se
nærmere på Salomons bekymringer.
Ad. 1) Det er rigtigt at investeringer målt i procent-mæssige
termer topper i 2000, men målt i USD er der
jo fortsat en vækst på 25-30%.
Ad. 2) Markedet for mobiltelefon udstyr har været
overophedet gennem en længere periode, leveringsti-derne
for f.eks. Flash memory er i øjeblikket 12-18
måneder. Vi mener ikke det er nogen katastrofe med en
afkøling af markedet. Desuden bør dette allerede være i
priserne eftersom det har været kendt de sidste 2-3
uger. Det er dog helt klart en udvikling, der skal følges
tæt.
Ad. 3) Der har altid været prisudsving på Flash memo-ry.
Dette kan bl.a. skyldes mikset i mobiltelefon efter-spørgslen.
Salomon har ret i flere af deres pointer, men vi mener
det er for tidligt at nedjustere sektoren. De seneste
meldinger vi har modtaget vedr. semiconductor sekto-ren
indikerer fortsat vækst.
1. For et par uger siden var der semiconductor konfe-rence
i London. Her indikerede selskaberne under
et af de forventer den nuværende optur vil fort-sætte
endnu 2-3 år.
2. Morgan Stanley har fornylig været på rundtur i
Taiwan hos udstyrsproducenterne. Efter denne tur
var meldingen fra selskaberne, at de næste 12 må-neders
produktion allerede er booket. Producenter-ne
i Taiwan forventer tidligst en trendvending i 2.
halvår 2002.
3. Man har de sidste 4-5 måneder været klar over at
vækstraterne vil falde for semiconductorselskaber-ne
fordi sammenligningstallene bliver sværere.
Men dette er allerede afspejlet i de nuværende
estimater.
På baggrund af ovenstående fastholder vi vores anbe-ling
(overvægt på semiconductor sektoren). Vores
favorit er fortsat LSI Logic, der ikke vil være væsent-lig
påvirket at en nedgang i commodity priserne og en
tilbagegang indenfor mobiltelefoni. LSIs kommunika-tionsomsætning
(50% af totalomsætningen) opnås for
75% vedkommende indenfor netværk og bredbånd der
ikke påvirkes af mobiltelefon salget. Den anden store
driver er chips til forbrugerapparater som DVD, Set top
bokse og Sonys Playstation II, hvor der fortsat forven-tes
høj vækst.
Intel fastholder vi på Hold/Kerneposition. Selskabet vil
i mindre grad blive ramt på flash segmentet, men dette
ændrer ikke vores anbefaling.
Det vigtigste budskab må være at man skal undgå pa-nik.
Markedsudviklingen med et fald på 9,7% i semi-conductor
indekset virker efter vores mening som en
overreaktion. Det tyder fortsat på, at optrenden vil
fortsætte et par år endnu. Der er absolut ingen tegn på
afmatning indenfor bredbånd, kabel og internetudbyg-ningen
som også er vigtige drivere i denne optur. Selv-følgelig
skal man være meget opmærksomme på tegn
på en trendvending fordi semiconductor aktierne falder
kraftigt når denne indtræffer. Vi mener dog det er for
tidligt at forlade markedet endnu. Typisk skal man
forlade sektoren 9-12 måneder før opturen slutter,
hvilket indikerer en fortsat overvægt de næste 6-12
måneder.
trotter
10.07.2000 22:54
#23

Endre
Vigtige nøgletal og begivenheder uge 28
Fra Euroland etailsalg fra Tyskland for maj
(mandag-fredag), forbrugerpriser
fra Frankrig for juni (onsdag) og
industriproduktion fra Italien for
maj (fredag)
Fra USA: Producentpriser, detailsalg,
kapacitetsudnyttelse og industri-produktion
for juni (fredag)
Fra Danmark:Betalings- og handelsbalance for
april samt forbrugerpriser for juni
(onsdag)
Fra Sverige: Forbrugerpriser for juni (tirsdag)
Fra Japan: Industriproduktion for maj (tors-dag)
Fra England: Producentpriser for juni (mandag),
forbrugerpriser for juni (tirsdag)
og arbejdsløshed for juni og en-hedslønomkostninger
for maj (ons-dag)
Norge: Forbrugerpriser og producent-priser
for juni (mandag)
I denne omgang venter der os nogle vigtige nøgle-tal
sidst på ugen fra USA, hvor specielt detailsalget
og kapacitetsudnyttelse vil have markedets fokus.
Fra Euroland er der ikke så mange nyheder, dog
kan detailsalget fra Tyskland blive interessant at
følge for eventuelt at se om den økonomiske ud-vikling
fortsat peger på mere gang i efterspørgse-len.
Fra Danmark, Norge og Sverige får vi forbru-gerpriser
og fra England får vi en stribe af vigtige
tal m.h.t. udviklingen i inflationen.
Derudover er der G-7 møde i Japan i w/e 8-10 juli
hvor finansministerne fra de pågældende lande vil
være repræsenteret.
Som dagsorden har man den generelle udvikling på
valutamarkederne og vækstudsigterne for verden-søkonomien.
Japan´s økonomiske udvikling stadig usikker
Tankan rapporten, der bliver offentliggjort kvar-talsvis,
er en undersøgelse af omkring 9000 for-skellige
virksomheder i Japan, der gengiver et godt
stemningsbillede af tilliden og forventningerne til
den økonomiske udvikling i landet. Rapporten er
groft sagt delt op på 4 forskellige områder, nemlig
de ikke producerende erhverv og de producerende
erhverv (fremstilling), der splittes op i hhv. store
og små virksomheder. Der var fremgang at spore i
undersøgelsen og specielt tallet for de store, pro-ducerende
virksomheder viste pæn fremgang.
Derimod viste tallet for de små, ikke producerende
virksomheder kun en marginal fremgang og
desuden var der tilbagegang på investeringssiden
for denne del. Der er noget der tyder på at dette
skyldes at de nye områder såsom IT-industrien,
ikke er nær så positive for fremtiden. Og det er
denne del af økonomien, som er vigtig for at væk-sten
og efterspørgselen igen vil kunne stige. Der er
både positive og negative tegn i rapporten, men det
er langtfra nok til entydigt at kunne forvente mere
skub i den japanske økonomi for nærværende.
Dansk krone under pres
Den danske krone har været under pres de seneste
uger på baggrund af usikkerheden om afstemnin-gen
den 28. september. Derudover er der kommet
pres på renten i opadgående retning, hvor markedet
fokuserer på at potentialet for rentestigninger er
større ved et nej end potentialet for ren-tesænkninger
er med et ja ved afstemningen.
Hvorvidt der kommer rentestigninger fra Dan-marks´s
Nationalbank inden den 28 september, vil
være at åbent spørgsmål, dog kan det konstateres at
vor Nationalbank alene i juni har solgt valuta for
ca. 9,9 mia.kroner. Det er forholdsvis meget sam-menholdt
med at vore valutareserver er faldet til
omkring 122 mia. kroner fra 165 mia. kroner til-bage
i december 1999. Omlægninger bærer også en
del af skylden for at reserverne er faldet, men
tempoet og størrelsen af interventionen i juni er
foruroligende. Centralbankchefen for ECB, Duis-enberg,
udtalte officielt at ECB ville støtte DKK i
ERM "med alle mulige midler - under alle om-stændigheder",
for at holde den inde for de aftalte
rammer. Dvs det gælder også såfremt vi får et nej
ved afstemningen. Dette er klar tale for fortsat
støtte for en stabil DKK. Udsvingsbåndet er +/-2,25
pct. fra midterparieteten på EUR/DKK
746,038 og for nærværende ligger vi omkring
746,45, hvilket er det højeste vi har set i år.
Den seneste meningsmåling fra Greens viste et
klart forspring til nej-siden på 7 pct. Fra at have
været 46 mod 46 er der i denne omgang 50 pct.
nej og 43 pct. ja, hvilket må siges at være en klar
indikation på at nej-siden er i front. Dette vil selv-følgelig
være medvirkende til yderligere at sætte
ja-siden under pres i den kommende periode.
Vi forventer stor volatilitet, specielt på de danske
rentemarkeder frem mod afstemningen.
Forventede intervaller for uge 28:
USD 93,00 - 97,00 (EUR)
770,00 - 803,00 (DKK)
GBP 62,00 - 64,00 (EUR)
1165,00-1205,00 (DKK)
JPY 99,00 - 104,00 (EUR)
7,18 - 7,55 (DKK)
CHF 153,00 - 156,00 (EUR)
478,50 - 488,00 (DKK)
SEK 830,00 - 848,00 (EUR)
88,00 - 90,00 (DKK)
NOK 815,00 - 825,00 (EUR)
90,50 - 91,60 (DKK)

Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS