"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Natural: solen titter frem..
Natural: solen titter frem..
Risky trader jr.
11.07.2000 20:09
#461

Endre
re: Natural,

-----------
"Let ikke under stjernene over mangel på
lyspunkter i ditt liv"
-----------

Med disse ord av Henrik Wergeland innleder jeg til nok en Natural-debatt. Dette fordi vi i disse "tørke-dager" til stadighet får høre "Alt går ned, hva skal jeg sette pengene i...?". I steden for å spørre, se dere rundt. Natural ligger åpen, foreta kjøp i aksjen og bli sittende ett år eller to. Vend så tilbake til ST og del noen XO-flasker med oss...


Det kom i går en børsmelding fra Natural vedr. en emisjon. Selskapet har hentet inn 31 millioner fra en gruppe investorer til kurs 62. De øvrige aksjonærene vil få mulighet til å tegne nye aksjer begrenset til den eierposisjon de hadde før emisjonen. Dette til samme kurs ( 62,- ). Jeg har ingen innvendelser til denne emisjonen. Lite tyder på at deler av markedet fikk vite om denne emisjonen på forhånd. Dette øker troverdigheten til Natural, som tidligere har slitt med et særdeles ødeleggende rykte-stempel. Pengene skal brukes til ytterligere forskning og markedsføring. Mye tyder på at selskapet vil satse på nye produkter på CLA-grunnlaget.


Jeg har registrert at enkelte skribenter har utifra FAs artikkel i dagens utgave vedr. emisjonen, konkludert med at selskapet ikke vil gå med overrskudd. Dette føler jeg blir for "sleivete". Fiansdirektør Nils Vogt ønsker ikke å kommentere hvorvidt det blir overskudd i år. Han avviser altså på ingen måte Danielsens tidligere kommentarer, hvor de lover overskudd i 2000. Vogt har, halveis i året, ikke forutsetning for å konkludere med at vi vil se røde/blå tall. Mye kan skje videre...

Første kvartal viste bra tall, med et overskudd på ca. 1mill. Andre kvartal har tidligere vist seg å være bra, jfr. 2q 1999 da selskapet presenterte 2mill i overskudd. Selskapet meldte også om en royalty-inntekt på ca.4mill som vil føres for 2q. Disse medfører sjeldent kostnader av betydning og vil følgelig gi et positivt bidrag til 2q.


Jeg ønsker også å kommentere bruk av penger til markedsføring. Emisjonspengene skulle delvis brukes til dette. Selskapets produkter, deriblant Tonalin selges i over 40 000 butikker verden over. I USA alene distribueres Tonalin til ca.20 000 butikker. Salget i USA har ennå ikke "tatt av", men med god markedsføring kan dette snu. Mange kommenterer også forskjellen mellom Nutri Pharma og Natural. Til sammenligning selges NUTs slankemiddel i ca.10 000 butikker verden over, og innehar ingen verdenspatenter. De er samtidig verdsatt til ca. 3,6mrd. Natural ca. 500 mill.


Det er for tiden svært vanskelig å hente penger i kapital-markedet. At Natural uten problemer skaffet 31millioner sier sitt. For denne gruppen investorer er det selvsagt ønskelig å betale så lite som mulig for disse aksjene. Den siste tiden har aksjen sunket jevnt og trutt fra kr.90-100. I dag ble den notert lik emisjonskursen, 62,-. Store eiere har solgt seg ned i selskapet, deriblant Øystein Tvenge ( Munkenes ) og Rock Financial Services. Disse to har solgt tilsammen 130 000 aksjer. En teori på hvorfor kursen har sunket ca. 35% fra BASF-avtalen ble kjent er at følgende to selskaper, eller andre større aksjonærer, fant det ønskelig å vekte seg ytterligere opp i Natural. De kan da bevisst ha presset kursen nedover ved å selge disse 130 000 aksjene på stadig lavere kurser. Jeg understreker at dette kun er en teori, og de to nevnte selskaper kun var et eksempel på selskaper som har solgt seg ned i Natural.


Om dette er tilfelle vil kursen bli kvitt sterke manipulatorer og et stort salgspress. Jeg tror dette er bunnen, og at kursen kan få betydelige løft i tiden fremover. 65% av CLa omsetningen verden over stammer fra Natural ( jfr deres hjemmesider.

Sitat "Approximately 65% of sales of CLA is in
bulk from Natural. Internationally Tonalin
(CLA) is distributed and sold through a
number of chains and distributors")

Naturals potensiale ligger i FF-markedet, og ikke i salget av Tonalin. Slankemiddelet Tonalin gir riktinok gode penger i kassen, men oppfattes av mange aviser som kjernevirksomheten til Natural. Heldigvis har flere og flere aviser forandret syn på dette. FF-markedet ligger i dag på ca.6mrd. I blant annet anslag fra FA kan vi lese at markedet er spådd en verdi på 500mrd i 2003. Disse anslagene er gjort av flere selskaper og flere bedrifter ønsker å få innpass på dette sterkt voksende markedet. Grunnprinsippet er: Spis deg sunn! Markedet består av flere kategorier, deriblant av mat tilsatt vitaminer, mineraler, sporstoffer, aminosyrer, fettsyrer, urter og andre planteekstrakter. Naturals produkt går selvsagt ikke inn under alle disse 500mrd. men emisjonspengene skal brukes bla. på ytterligere forskning på nye produkter. Med BASF-avtalen har Natural gjort seg bemerket internasjonalt. Det kan vise seg å bli gull verdt for oss aksjonærer. BASF omsatte for ca.250mrd i 1999. Selskapet har sagt at de ønsker å ta del i FF-markedet og vi kan vente oss flere avtaler med BASF om Natural klarer å utvikle nye produkter innen CLA. Selskapet har i dag flere patenter som sikrer dem mot kopiering, og en slik strategisk plass de har idag, gjør dem svært aktuelle for mange internasjonale bedrifter som ønsker innpass i FF-markedet.


Teknisk ser aksjen god ut. Lite motstand oppover mot 100. Etter det er veien åpen. Jeg er ingen TA-ekspert og det ville vært flott om andre kommer inn på banen ( BAFI? )

med vennlig hilsen,


Karl-Axel Bauer
--------------------

Beholdning: 4,5k snitt 73


Kilder:
http://www.scisoc.org/aacc/FuncFood/top.htm
http://chemistry.about.com/education/chemistry/ library/weekly/aa122799a.htm?rnk=r3&terms=%22functional+food%22+CLA&PM=112_300_T
http://www.wisc.edu/fri/clarefs.htm

[This message has been edited by Risky trader jr. (edited 11-07-2000).]

[This message has been edited

NetromO
11.07.2000 23:02
#129

Endre
Bravo!

Et meget godt og seriøst innlegg, Risky!

Dette oppsummerer på en grei måte de siste dagers debatt om selskapet. Jeg er langt på vei enig i dine vurderinger.

Jeg ble overrasket over at kursen gikk opp etter emisjonskursen ble kjent. Jeg ville trodd at den ble liggende rundt 62 inntil de eksisterende aksjonærer får kjøpt sin kvote. Faller den under 62 er det bare å kjøpe i markedet. Etter tildelingen er klar ligger alt til rette for take-off.

Det blir spennende å se hvem som deltok i emisjonen. Dette vil ha en stor signaleffekt.

------------------
NetromO

BKaz
12.07.2000 00:11
#239

Endre
Re jr:

Bra og lesverdt innlegg, hilser

BKaz

HOTSPUR
12.07.2000 00:12
#45

Endre
Og sånn går nu dagan !

Det er 365 dager i året,52 uker og 12 mnd.
Også for NTR... Børsmelding AUGUST.99:
NTR har i dag fått patentert 2 RENE CLAkomposisjoner ....mer effektiv....veldig stor betydning for NTR i fremtiden...(omtrent slik for 11 ! mnd.siden)

APRIL 2000 anielsen uttaler seg for fremtiden og sier bl.a: "at i år skal de gå i overskudd,det er viktig å vise til overskudd før inntensivering av forskning og utvikling" kursen har steget kraftig på nyåret.(3 mnd.siden)

MAI 2000:BASF (kursen ned 25 % !)
og 1 million i overskudd 1.Kvartal (TONALIN)
Basf avtalen i hende:kjempegreier,CLA i foret osv.registrering 2001?.Lansering 2002 ?

JUNI 2000:1.Analytiker mener NÅ verdien av avtalen er 1,4 Milliarder...kursmål 230 kr hvis BASF kaprer 20 % av markedet når det gjelder dyrefor.
og nå går det unna...:22:emisjonsplaner (jeg var ihvertfall ikke i tvil)
22.forts.salgsinntekter APR-MAI:21,5 mill,herav 7,1 mill i fra dyrefor.M.a.o salget er upåklagelig i 2.Kvart og Juni er ennå ikke med....28:Basf lanserer CLA i USA allerede i år!!!!.

JULI:Emisjon,62,-....ja ja..idag (noen timer siden) Inntensivere UTVIKLING, selv om det kan gå litt utover det uttalte i APRIL om å trappe ned på forkning for å vise til overskudd ved årets slutt.

KONKLUSJON:Et år er ikke lenge,og ting går fortere enn NTR trodde bare for 3 mnd.siden.
Fundamentet er der,om ikke før så ihvertfall nå.

DYREFOR MENNESKEFØDE MEDISIN !

------------------
WHITE HART

Risky trader jr.
12.07.2000 01:02
#467

Endre
Bør også legge merke til følgende bemerkning fra ledelsens side:

"Vi hadde ingen anelse hvor vanvittig stort potensiale vårt produkt har for ett år siden, dette vil bli stort!"

fritt memorert...

:-D

Tigern2
12.07.2000 07:55
#96

Endre
Lenge siden jeg har sett et så seriøst og bra innlegg på ST, Risky! Nytting info til "nybegynnere" i NTR-aksjen og en gledeshøyner for oss som har sittet en stund i aksjen. Jeg sitter fortsatt langsiktig og handler mer ved enhver anledning.
Vibecke
12.07.2000 08:03
#15

Endre
Er litt usikker på NTR, den gikk ned på tirsdag... Har vi sett bunnen nå, eller vil den korrigere enda mer ned før neste løft??? Her gjelder det å finne rette tidspunkt for en inntreden...
NetromO
12.07.2000 09:21
#131

Endre
Re. Vibecke.

Hvis du har tro på selskapet og produktene så tenk langsiktig. Gi blaffen i om om inngangen er 62 eller 63. Dette er å regne for pølser i slaktetida om 12 mndr.

Ingen klarer å snuse ut en absolutt bånn. Kom deg inn før saueflokken.

------------------
NetromO

Natural1000
12.07.2000 11:33
#214

Endre
Med kurser rundt 62-63 er det meget begrenset hvor mye lavere vi antagelig kommer. Skal en inn bør tidspunktet være nå,
det blir vanskelig å spekulere hvor bunnen blir. Om inngangskursen er 55 eller 95 så spiller det liten rolle når det kommer til stykke.
lhb
12.07.2000 12:07
#86

Endre
du får 72,72% flere aksjer ved å kjøpe
på 55,- istedet for 95,-
er ikke dette noe å ta hensyn til?
Risky trader jr.
12.07.2000 12:18
#469

Endre
re: ihb,

Selvsagt er det noe å ta hensyn til. Poenget til flere av oss er som følger:

Få analytikere ved Oslo Børs har satt seg inn i selskapet. Natural har i en årrekke hatt et noe anstrengt forhold til norske meglerhus ( av ulike grunner ) og inntil nylig har ingen fulgt selskapet eller foretatt oppdaterte analyser. Det er også svært få som har den kompetanse som skal til for å forstå de verdier som ligger i deres produkt. Det gir en liten grupppe investorer en stor fordel ( det vil da være oss :-D ), vi kan "hamstre" aksjer på lave kurser. Denne fordelen varer ikke lenge, da selskapet har fått internasjonal oppmerksomhet, og som vi vet har utenlandske analytikere mye bedre kunnskap om bioteknolgi. Oslo Børs har også vist noe interesse rundt biotekn. og interessen vil bare øke...


En kan selvsagt spekulere i lavere kurser. Lykkes en, kan en tjene gode penger. Men om en kjøper i dag vil disse sparte pengene være "vekslepenger" om et par år...


Derfor teller det lite om en kjøper på 55 eller 95 så lenge en kjøper...

:-)

NetromO
12.07.2000 13:37
#132

Endre
Risky.

Vet du hvordan tildelingen til eksisterende aksjonærer skal foregå? Blir det 1 ny aksje for hver gammel? Blir kursen 62?

Hvor skal aksjene komme fra?

Det er noen spørsmål her som det vil være interessant å få svar på.

------------------
NetromO

Risky trader jr.
12.07.2000 14:01
#473

Endre
re: NetromO,

Viktige spørsmål du striller.

Natural har satt som prinsipp i denne emisjonen at ingen aksjonærer skal ufrivillig bli vannet ut. Da emisjonen er på 500 000 nye aksjer og nåværende aksjebeholdning er 6,5mill. må regnestykket følgelig se slik ut:

500 000/ 6 500 000 = 7,7%

Antall aksjer økes altså med 7,7%.

jeg vil da få tilbud om å tegne meg for:

4 500stk x 0,077 = 350 aksjer

På denne måten vil jeg opprettholde min prosentvise andel av selskapet.


Aksjene "trykkes" opp, og selges ikke av remmereit som mange uheldigvis tror...

Kursen vil selvsagt bli 62,-. Alt annet ville vært skandale!

jeg tviler på at det vil notert tegningsrettigheter på OB, men ingenting er sikkert...

Konklusjon: Jeg vil bli tildelt en tengningsblankett hvor jeg kan tegne meg for 350 aksjer kurs 62,-. Tallene er avrundet.

lhb
12.07.2000 14:58
#87

Endre
bør det ikke noteres tegningsretter for å ivareta interessen til de som ikke vil/kan tegne 7,7% nye aksjer?
NetromO
12.07.2000 14:59
#135

Endre
Risky.

Takk for svaret. Men antall aksjer er vel p.t. 8,7 mill. 500/8700 = 5,75%. Det tildeles altså ikke mange aksjer. Det betyr at jeg heller får kjøpe noen i markedet mens vi ser 60 tallet.

Jeg tror ikke de trykker opp nye aksjer. Det betyr nemlig at emisjonen utvides noe det ikke er lagt opp til. Børsmeldingen lyder slik:

"For at eksisterende aksjonærer skal ha anledning til å opprettholde sin eierandel er det foreslått et videresalg av aksjer til eksisterende aksjonærer pro rata i forhold til det antall aksjer eksisterende aksjonærer eier i Natural pr. i dag 10. Juli 2000".

Det som er interessant er hvem som skal videreselge og til hvilken kurs. Jeg er enig i at kr 62 bør være utgangspunktet.

------------------
NetromO

Risky trader jr.
12.07.2000 15:12
#478

Endre
re: NetromO,

Jeg sjekket SolBors kurser, hvor det sto 6,5mill aksjer. Dine tall stemmer nok bedre, sikkert ikke oppdatert...

Interessant bemerkning du kom med. Jeg har tydeligvis ikke lest børsmeldingen godt nok. Jeg vil tippe Remmereit da vil selge oss våre emisjonsaksjer...

Risky trader jr.
12.07.2000 15:13
#479

Endre
re: ihb,

Jeg vil etter en liten tenkepause konkludere med det samme som deg...

Tigern2
12.07.2000 15:56
#98

Endre
Bare en liten hyggelig melding litt på siden...
Bio-indeksen i USA passerer nå straks All Time High på noe over 800 punkter. Bio har steget jevnt og trutt, og de siste månedene er farmasi, helse og Bio de store vinnerene i USA. Jeg er klar over at dette ikke er direkte relatert til NTR, men det kan tyde på at investorene har begynt å flytte pengene over fra TMT til andre sektorer. Absolutt ingen ulempe for NTR som nå med stor sikkerhet vil komme mer i fokus framover.
Dorf
12.07.2000 17:08
#6

Endre
Ser i dag at biotech-indeksen går litt tilbake, men det er vel naturlig med gevinstsikring etter en slik oppgang. Den har jo steget nesten 100% fra bunnen i april. Er det noen som kan si hvorfor den falt så kraftig tilbake i mars og april?
Jeg har fått opp øynene for aksjer som NTR og MEC. De har en enorm oppside hvis ideene/produktene slår gjennom. Det samme kan vel sies om NUT.
Sliteren
12.07.2000 18:37
#103

Endre
Jeg ser det også sånn som endel av skribentene over, at det nødvendigvis må være Remmereit som står for salget av aksjer som skal opprettholde de øvrige aksjonærenes eierandeler.
Følgelig er det altså han alene som "finansierer" emisjonen for de ajsonærene som ikke er spesielt invitert.
Og kursen bør absolutt være 62 her også!

Ellers syns jeg kanskje stemningen jevnt over er noe optimistisk, jeg tror vel kanskje at vi enda må være tålmodig en stund før klatringen starter, men har naturligvis ingenting i mot å ta feil her!
En viktig indikasjon på at jeg kan ta feil, er jo markedets klare tendens til å prose aksjen i overkant av emisjonskursen. Man har tro på at den skal opp etter emisjonen..... spørsmålet er hvor raskt.

Natural1000
13.07.2000 12:01
#216

Endre
lhb.

Ser at Risky forklartr hva jeg mente.

Problemstillingen blir heller inngang på 95 eller 2500. Etternølere vil nok teoretisk kunne komme inn på for eksempel 2500, på samme måte som mange i Opticom har kjøpt seg inn etter den slo 1000 grensa.

Hvorfor er det viktig å ikke være etternøler ? Jo fordi man får 2532% flere aksjer ved å kjøpe på 95 enn ved 2500.
Er ikke dette noe å ta hensyn til ?

Etter min mening er det slik vi må se på problemstillingen angående inngang og "jakten på bunnen" som mange er interessert i. Skal man hele tiden tenke slik som "Nei, den snur nok ned igjen" og "Den skal videre nedover" så kan man faktisk gå glipp av ***** mange penger i en aksje man i utgangspunktet var positiv til.
Det ville vært fryktlig leit.

jack
14.07.2000 14:38
#46

Endre
Stille omkring NTR. Har noen en anelse når neste melding eller avtale kommer ?
NetromO
14.07.2000 14:50
#142

Endre
Jeg tror at kursen vil ligge mellom 60-65 frem til det avklares hvem av de eksisterende aksjonærene som ønsker å tegne seg i etterkant av den rettede emisjonen på 62. Dette blir antagelig avklart relativt kjapt. Etter dette kommer 2Q tallene som antageligvis blir bra, noe som gjør at 70 tallet vil vises.

Hvis NTR og BASF er litt aktive med informasjon i august samt at ytterligere avtaler innen dyrefor og FF ryktes kommer NTR til å ta av.

The sky is the limit.

Jeg råder alle til å kjøpe seg opp på kurser på 60 tallet. Det er et veddemål du ikke kan tape.

------------------
NetromO

NetromO
17.07.2000 14:59
#152

Endre
Det ble 14.42 omsatt en post på 30.000 aksjer til 62,-. Det er lenge siden vi har sett poster av denne type i Natural. Ikke siden oppgangen satt inn i våres.

Kan det være noe på gang.

Emisjonen er nå gjennomført på kurs 62 og disse investorene er antagelig lovet rask avkastning på kronene. Det er ikke uvanlig med gode nyheter i etterkant av emisjoner for å underbygge løftene.

Kjøp nå! NTR på 60 tallet er billig!!

------------------
NetromO

NetromO
17.07.2000 15:25
#153

Endre
Dessverre plukket han ikke sine 30k i markedet, men avtalte den direkte med en selger.

Hvis denne hadde blitt tradet kunne kursen nemlig blåst til himmels, så lite skal til på NTR.

Highlander, kan du se hvilket meglerhus som har gjort dealen?

------------------
NetromO

jac
17.07.2000 15:33
#241

Endre
Re: Netrom

Hvordan vet du at emisjonen er gjennomført?
Har ikke sett noen meldinger om det.
Det som har stått i meldingene er at det skulle gjennomføres så raskt som mulig og at fra 11 juli er aksjen notert uten rettigheter til utvidelse,til samme prosentvise nivå som før utstedelsen, for eksistende aksjonærer.
Jeg har dessuten ikke mottatt noe tilbud om kjøp ennå.

[This message has been edited by jac (edited 17-07-2000).]

NetromO
17.07.2000 15:41
#154

Endre
Jac

Du har rett i at pengene ikke er innbetalt ennå. Beløpet og kursen er imidlertid kjent, så dette er jevngodt med at den er gjennomført.

"I den forbindelse er det gjort avtaler med et mindre antall investorer som har forpliktet seg til å tegne til sammen 500.080 aksjer til tegningskurs 62,- i en rettet emisjon av nye aksjer i Natural ASA."

------------------
NetromO

jac
17.07.2000 15:47
#242

Endre
Men jeg tror grunnen til at NTR ligger rundt 62 er netopp på grunn av at emisjonen ikke er gjennomført.
Er redd vi kommer til å ligge her til den er gjennomført.
Men jeg tør ikke gå ut av aksjen, sitter 100% og langsiktig.Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS