"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > gorwell stopper KT
gorwell stopper KT
gorwell
13.07.2000 03:26
#904

Endre
Om det er kronasje og behov, jeg betaler det ikke selv, ettersom jeg også er "aktiv" på ST, stiller jeg opp som den personen som går til frontalangrep mot KT gjennom rettsystemet.

Eller låner ut navnet mitt i en slik sak, selvfølgelig. Je accuse!

Ikke pannekake om jeg finner meg i å bli overvåket "for sikkerhets skyld"!

gorwell

[This message has been edited by gorwell (edited 13-07-2000).]

gorwell
13.07.2000 03:27
#905

Endre
Om det er noe ønske, da. Dobbeltlarsen kjenner min person.

gorwell

larsenlarsen
13.07.2000 10:29
#689

Endre
Jada,
Gorwell er en grei gutt han!

SE

Fast bucks
13.07.2000 10:44
#1397

Endre
Re Gorwell

Opprette et konto, så sender jeg 1000 kr og oppmaner herved at flere gjører detsamme !

Du får bokføre utgifter, og det som evt blir kvar siden fester vi ST-are opp på Plaza, OK !

he he

mvh

------------------
"Jeg sverger på tro og ære, ved min farmors grav og min farfars hellig minne om at jeg overhodet ikke vet en dritt om selskapet, men bare syntes at dere andre også skulle få anledning til å glede dere over at det faktisk finnes selskap som har framgang uten at noe skribenter på St behøver å frykte for å tape sin frihet ved å uttale seg om selskapet, dets eiere, ansatte, kunder, dere nære familie,eller noen i dets nærhets gjøren og laden."
- Published with Permission from Finbeck

fastbucks40@hotmail.com

gorwell
13.07.2000 11:25
#906

Endre
Hei larsenlarsen,
dette kan gå langt, og om det gjør det, trenges høyprofilert juridisk ekspertise antakelig helt frem til høyesterett (HR), kanskje endog ut av landet. Hør med din arbeidsgiver om de vil ta regningen?

Takker FB for tilbudet! Slik skal det være!

gorwell

caligula
13.07.2000 11:28
#914

Endre
Støtter også med en "tusing" når det måtte trenges.

Mvh
cal

peddan
13.07.2000 11:30
#646

Endre
Jeg er med!
cito
13.07.2000 11:30
#324

Endre
Per Ulv stiller sikkert med det som trengs.

Selv bidrar jeg med Zero!

gorwell
13.07.2000 13:49
#910

Endre
Kan være hensiktsmessig for Solbørs å bidra frivillig, så er de sikre på at de slipper de å bli saksøkt for ulovlig spredning av informasjonen med tilhørende negativ omtale i andre såvel norske som internasjonale media. Saksøkt med krav om erstatning for prosessomkostninger mot KT samt tort og svie eller hva det i disse dager betegnes som, f.eks tap av aktelse? Vær sikker på at et advokatkobbel kan trylle frem minst like negative beskyldninger som et aktorat!

Forsettelig, overlagt, grovt uaktsomt, fest-tale beskrivende ord på ytringsfrihet, fravær av politistat, ulovlig overvåking og andre blomstrende beskrivelser.

Og yes, St er selv ansvarlig for sine handlinger, det nytter lite å skjule seg bak andre kriminelle (KT).

gorwell

larsenlarsen
13.07.2000 13:52
#691

Endre
les innlegg: Bing tar saken!

SE

Fast bucks
13.07.2000 17:12
#1401

Endre
Jeg hadde trodd at fans flere ildsjeler her på ST, men som det ser ut så virker det være mye snakk men lite aksjon fra mange her, slikt det generelt er i samfunnet….

Hur som helst så merkes KT´s nærvar , færre personer poster innlegg , og innleggene er mye ”tamare” en tidligere, ser og at flere og flere editerer gamle innlegg..

Det er egentlig dette som er forkastelig at ”vanlige” folk må gå og være redde for at ”noe” de skriver ikke skulle falle i tykke for statsmakten og at de på grunn av noe som de publisert må være redde for at bli oppringte av the ”Men in Grey” her etter ref. til som MIG som synonym til KT !

Skall en etter hver postet innlegg på ST føle seg som en 15 åring som går igjennom tullen på Gardermoen uten at ha noe som helst at bekymre seg over men enda går opp i puls på > 200 hver gang en tull-tjenestemann ser på en med skarp blikk ?

Det er just dette the MIG har påført oss, hele forumets allmen-tilstand har blitt svekket, …………

Jeg tror ikke at ST blir seg lik noensinne etter alt dette, både ST og the MIG har opprett veldig forhastet og klumsete i hele denne saken !

Eg ser Gorwells forslag som et virkeligen godt initiativ og mener at evt denne vei bør gjøres et forsøk på , den lille mannen på gaten har alt for mange ganger oversett overtramp og det er på tiden at det dras en grense ……..

Det begynner med et litet register, siden et større, og siden et ennå større ......

mvh

------------------
"Jeg sverger på tro og ære, ved min farmors grav og min farfars hellig minne om at jeg overhodet ikke vet en dritt om selskapet, men bare syntes at dere andre også skulle få anledning til å glede dere over at det faktisk finnes selskap som har framgang uten at noe skribenter på St behøver å frykte for å tape sin frihet ved å uttale seg om selskapet, dets eiere, ansatte, kunder, dere nære familie,eller noen i dets nærhets gjøren og laden."
- Published with Permission from Finbeck

fastbucks40@hotmail.com

Fast bucks
13.07.2000 18:14
#1402

Endre
Wow, responsen her var ju bare helt enorm !

Er det virkligen ikke noen som har noen mening lengere, eller sitter alle og skjelver ?

?

------------------
"Jeg sverger på tro og ære, ved min farmors grav og min farfars hellig minne om at jeg overhodet ikke vet en dritt om selskapet, men bare syntes at dere andre også skulle få anledning til å glede dere over at det faktisk finnes selskap som har framgang uten at noe skribenter på St behøver å frykte for å tape sin frihet ved å uttale seg om selskapet, dets eiere, ansatte, kunder, dere nære familie,eller noen i dets nærhets gjøren og laden."
- Published with Permission from Finbeck

fastbucks40@hotmail.com

gorwell
13.07.2000 18:29
#922

Endre
Har med vilje unngått å holde topic`en varm selv, det ville sett ut som sjøldigging. Takk til FB som har vært interessert og til caligula og peddan som har sagt seg villig til å bidra. Må nok stille adskillig sterkere for å få til noe, desverre.

Tar jeg for hardt i når jeg påstår at det er mange som ikke setter pengene sine der munnen var de siste par dagene? Greit at noen står frem og taler vår sak så lenge det ikke koster noe?

Svakt, folkens! Dette må dere bli bedre på!

gorwell

faber
13.07.2000 18:30
#115

Endre
Stiller selfølgelig med noen tusinger om det skulle hjelpe,men i og med at jeg har 99% av mine inlegg som ?, så er jeg heller ikke redd for "mappa mi".
Skulle vel heller ha sett at data tilsynet med Apenes i spissen var innom og klargjorde for hva som er lov og ikke lov.
Det som Lx2 sier om at det ikke hjemmel i loven å ikke gi ut div.er feil da alle slike ting er privat,og private ting som utleveres må ha en retslig godkjennelse,uansett hva det måtte være.
Ser ut som SOL var litt tidlig ute med å gi ut div.ting.Noe som de sikkert har tatt lærdom av nå.
Fast bucks
13.07.2000 18:37
#1403

Endre
Re Gorwell

Med alle bidrag idag så har vi fått ihop nok penger til en flybiljet til Oslo, men det ser ut som om du dessverre må flyga Braathens Back ..

he he

mvh

Finbeck
13.07.2000 18:40
#760

Endre
Stiller selfølgelig med noen høvdinger hvis det skulle bli aktuelt å prøve en slik sak.

Skulle bare mangle, i ytringsfrihetens (eller mangel på sådans) navn

Fast bucks
13.07.2000 19:03
#1404

Endre
Re Gorwell

Her er litt nyttig lesning :

Fra Personvern på nettet
http://www.personvern.uio.no/

5 Den enkeltes rettigheter

--------------------------------------------------------------------------------

5.1 Innledning
Utvalget omtaler i kapittel 11 i utredningen såkalte individuelle personverngarantier, dvs garantier som gir rettigheter for den enkelte registrerte til å ivareta sitt personvern. Som eksempel på en slik rettighet kan nevnes rett til innsyn i personregistre og til å kreve personopplysninger slettet i registrene. I et samfunn der mengden av personopplysninger øker, vil det bli en stadig mer krevende oppgave for borgerne å vareta personvernet gjennom de rettighetene som tilstås den enkelte. Utvalget understreker derfor behovet for å legge til rette for at disse rettighetene skal være effektive hjelpemidler for folk flest (utredningen s 61).

Det er naturlig å dele de forskjellige rettighetene inn i følgende grupper:

-Rett til å kreve innsyn
-Rett til å bli varslet om innsamling av personopplysninger
-Rett til å motsette seg visse typer behandling av personopplysninger
-Rett til å kreve personopplysninger rettet, supplert eller slettet.

Utvalget foreslår utvidede regler om rett til å kreve innsyn i behandlingen av personopplysninger og nye regler som pålegger de behandlingsansvarlige å varsle de registrerte når opplysninger om dem samles inn. Utvalget går også inn for gi den registrerte større adgang til å kreve opplysninger om seg selv sperret eller slettet enn det som følger av gjeldende lov. EU-direktivet utgjør en sentral premiss for de fleste elementene i utvalgets forslag på dette området, ettersom direktivet her har utførlige regler, ikke minst når det gjelder innsyn og varsling i artiklene 10-13.

Det har vært generell oppslutning under høringen om å styrke de registrertes rettigheter. En del instanser har imidlertid hatt kommentarer til enkeltheter i de ulike varslings,- innsyns,- og slettingsreglene. Noen instanser har også påpekt at utvalgets forslag kan medføre urimelig store kostnader for de behandlingsansvarlige.

5.2 Den enkeltes rett til innsyn
Personregisterloven, personverndirektivet og europarådskonvensjonen har en rekke regler som gir den enkelte mulighet for kjennskap til behandling av personopplysninger. Utvalget deler reglene inn i følgende hovedgrupper:

plikt for tilsynsmyndigheten til å føre en allment tilgjengelig fortegnelse over melde- og konsesjonspliktige databehandlinger
plikt for den behandlingsansvarlige som ikke er undergitt melde- og konsesjonsplikt til å gjøre informasjon om behandling av personopplysninger allment tilgjengelig
rett for den enkelte til å få innsyn i generell informasjon om formål, opplysningstyper, kilder for opplysningene m v
rett for den registrerte til å få innsyn i innholdet av konkrete behandlinger som gjelder en selv
rett for den registrerte til innsyn i behandlingsregler («logikken»).
Innsynsreglene må ses i sammenheng med den plikten som EU-direktivet pålegger den behandlingsansvarlige til å informere (varsle) enkelte registrerte om visse generelle forhold knyttet til behandlingen av personopplysninger, jf nærmere under punkt 5.3.

Reglene om innsyn er indirekte knyttet til innholdet av melde- og konsesjonsplikten, jf kapittel 6 i proposisjonen. De opplysningene som foreslås inntatt i meldingen til Datatilsynet, vil grovt sett være de samme som hver enkelt skal kunne kreve innsyn i og som skal fremgå av den alminnelige fortegnelsen som Datatilsynet skal opprette om melde- og konsesjonspliktige databehandlinger.

Reglene om innsyn vil supplere innsynsbestemmelsene i offentlighets- og forvaltningsloven, jf punkt 5.2.4.5 og kapittel 12.

5.2.1 Plikt for tilsynsmyndigheten til å føre en allment tilgjengelig fortegnelse over meldepliktige og konsesjonspliktige personopplysnings behandlinger

etc
etc


Les mer her:


http://www.odin.dep.no/jd/norsk/publ/otprp/012005-050050/index-hov005-b-n-a.html

_____________________________________________________


mvh

Ps
Det ser ganske mørkt ut for ST og the MIG når en leser igjennom alt dette.....


mvh

[This message has been edited by Fast bucks (edited 13-07-2000).]

gorwell
13.07.2000 19:45
#925

Endre
Bare sånn for pressen som måtte være innom for å sjekke tilstanden på de rabiate ST`erne som tror de har noe de skulle ha sagt, kopiert over fra www.imarkedet.no hvor loggføring ikke foregår:

Hei Lunde,
jeg har annetsteds vist til at Datatilsynet er underlagt Justisdepartementet, og det samme er KT. Så DT er nok i denne forbindelse såkaldt "ikke kompetent".

Åsså er det forskjell på Kong Salomo og Jørgen Hattemaker må vite. Om en myndighet eller to skulle ha behov for nevnte kamera, er det NO problem, det er vel ikke engang meldeplikt! Policyen overfor et privat firma derimot, er heldigvis rigid.

Det er ikke aktuelt å gi omfattende tillatelser til private å overvåke noen, og argumentet om privatlivets fred er tilstrekkelig for "yours truly". Det er forresten heller ikke tillatt å filme øvrigheta i arbeid, og massiv privat overvåkning vil kunne bryte med denne politikken. Et lite poeng her er at den som måtte kunne legge frem dokumentasjon på uberettiget voldsbruk mot demonstranter mv fra politiets side kan selv regne med å bli satt i fengsel!

Det burde være unødvendig å nevne det, men jeg kan ikke dy meg for å påpeke at lovverket er til for at myndighetene skal kunne kontrollere befolkningen, ikke for at befolkningen skal kunne kontrollere myndighetene!

Yep, KT har driti på draget ved å avsløre at de har innsamlet data om en rekke personer. Ikke det at de var mistenkt for noe, men de var aktive skribenter på ST.

HERREGUD OG BEVARES for et oppstyr det ville blitt om det var kommet frem at journalister eller ansatte i tradisjonelle medier som tv, radio og aviser mv var blitt loggført bare med NICK for en sånn "forseelse".

WHOHA for noen overskrifter det ville blitt til og med i Togo-Togo!

gorwell

gorwell
13.07.2000 19:51
#926

Endre
MIG er nok ikke melde- eller konsesjonspliktig, så her er det mest sannsynlig at mørkemennene kan operere fritt, utenfor demokratisk kontroll.

For ST kan det dog bli et problem når et kobbel av skarpskodde advokater krever utlevert alle opplysninger, herunder om utleverte opplysninger.

gorwell

[This message has been edited by gorwell (edited 13-07-2000).]

Fast bucks
13.07.2000 20:11
#1406

Endre
re Gorwell

fra ditt innl. oven :
"HERREGUD OG BEVARES for et oppstyr det ville blitt om det var kommet frem at journalister eller ansatte i tradisjonelle medier som tv, radio og aviser mv var blitt loggført bare med NICK for en sånn "forseelse". "

Jeg tror ikke at det er så usannsynlig at ”the MIG” ikke har samlet inn info om finans/journalister i form av deres slekt-band/kjenninger til ledende personer i Norges næringsliv….

Ikke før at låte helt paranoid, men her ser jeg alt som muligt .....

Jeg mener hadde du trodd meg om jeg for noen uker siden sa til deg at ”the MIG” samlet in info fra ST om frekvente brukere av forumet bare ”just in case” ?

Ser en på dette ur denne synsvinkel så blir bilden helt annen !


" the truth is out there !"


"her skall intro til the X-files, høres...."


he he

[This message has been edited by Fast bucks (edited 13-07-2000).]

Fast bucks
13.07.2000 20:20
#1407

Endre
!
gorwell
13.07.2000 20:30
#929

Endre
Hei Fast,
he, he, he, he. Det ER morro detta, skjelle ut myndighetene over nettet sånn i all offentlighet. Bare synd "underliggende" er så alvorlig, eh? Dere andre bleikfiser må også delta, ellers er det ikke nubbetjangs for å få stoppa dem!

gorwell

[This message has been edited by gorwell (edited 13-07-2000).]

Fast bucks
13.07.2000 20:40
#1408

Endre
En til sak innen jeg slutter:

Det er vel så med dette tema som det er når noen blir ranet i Oslos innerstad mitt på dagen og alla bare ser åt et annet håll uten at inngripe og håper at de ikke blir konfronterte eller blir neste offer ..

Dette berører alle, førstår ikke at ikke fler innser dette !


Under kriget så viste det norske folket mye ”stake” har senere generasjoner genmanipu-lerets frem til at bli ukritiske ”sauer” ?

"den dagen noen trampar på meg er når jeg ligger begravd under 3 m jord"

mvh

[This message has been edited by Fast bucks (edited 13-07-2000).]

Fast bucks
13.07.2000 20:41
#1409

Endre
Sorry, ble postet 2ggr

[This message has been edited by Fast bucks (edited 13-07-2000).]
Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS