"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Havila - liten gjennomgang --> kursmål 9 kroner
Havila - liten gjennomgang --> kursmål 9 kroner
J Dal
13.07.2000 12:56
#86

Endre
Jeg har tatt for meg Havila Supply med en enkel gjennomgang av de siste børsmeldingene for 1999 og 2000, og kan ut fra dette oppsummere dette;

Litt om selskapets drift
Selskapet disponerer en flåte bestående av 19 skip, 7 AHTS (ankerhåndteringsskip), 7 PSV (Platform supplyskip) og 5 standbyskip. Ett av ankerhåndteringsfartøyene er leid inn på en 8 års bareboat avtale, med kjøpsopsjon etter 3, 5 og 8 år. Skipenes alder er fra helt nye til Ca 20 år gamle. I tillegg har selskapet under bygging to flerbruks/standby skip av typen UT 719 R med levering henholdsvis november 2000 og mars 2001. For begge disse skipene er det inngått fem års befraktningsavtaler fra levering med Shell UK. Og nylig kjøpt ett kabel leggingsfartøy med kontrakt for store deler av perioden frem til 2004

Markedet for supplyskip


Selskapet skriver
I perioden har rederiets skip operert i Nordsjøområdet, med unntak av Havila Scotia som er på kontrakt i Brasil. Flåtens kontraktsdekning utgjør for resten av 2000 ca. 75 %, mens den for år 2001 er på ca 55 %.

Selskapet har i første kvartal hatt fire til fem skip i spotmarkedet. Dette markedet har vært svakt i første kvartal. Selskapet har merket en klar forbedring i spot markedet siden slutten av mars og forventer et bedre marked enn i første kvartal.


Dagens erfaring;
Selskapet har i dag 17 skip (mener jeg å ha talt) på lengre eller kortere kontrakter, dette innebærer en kontraktsdekning på Ca 90 % der resten 2 skip for øyeblikket ligger i spotmarkedet. De kontraktenene som er inngått er etter selskapets opplysninger tilfredsstillende jfr. Kvartals og avtale meldinger. Hva har så endret seg fra sist.


  • Tidligere kvartal (1999 4Q) lå 5-6 skip på spot 3 under reparasjon og to fastlåst i bøyene. Dvs av 19 båter var kun 8 – 9 under kontrakt. Dette var en katastrofe for resultatet og dertil kurs nedgang.

  • 1Q 2000 var 4-5 båter i spot markedet, mens det tidvis også her har vært båter innlagt til reparasjon/oppgradering for nye oppdrag, disse reparasjonene var først planlagt i 2Q men ble ferdig gjort tidligere siden selskapet er forutseende og sett tilstramming av markedet utover året. Til tross for dette skriver selskapet Styret registrerer til tross for svakt resultat i 1. kvartal klar fremgang i forhold til siste kvartal 1999. Dette gjelder både hva angår fraktinntekter som er forbedret med NOK 17, 8 mill., og ordinært resultat før skatt som er forbedret med NOK 6 mill

  • Mest sannsynlig for 2Q 2000 vil være 2-3 i spotmarkedet. Dette fordi markedet har strammet seg inn og oljeselskapene leier ikke båter i spotmarkedet til høyere pris når de kan få de ”billigere” over kontrakt. Og resten mer eller mindre under kontrakt.

  • Hvorfor er dette bra? Først og fremst fordi at gjennomsnitts inntjeningen blir mer stabil og sannsynligvis høyere enn når en skal bytte mellom kunder da det fort forsvinner en dag, en uke eller for den sags skyld en mnd.

  • Ut fra regnskapene så kan en lese at driftskostnader skip mer eller mindre er uavhengig av om skipet ligger i opplag, er i spotmarkedet eller er utleid under kontrakt. Når en så kan slutte at de fleste av båtene er ute på oppdrag (tidvis trolig så mye som 100 %) så trenger jeg vel strengt tatt ikke fremheve at resultatet i 2Q bør være bedre enn de foregående.

  • Jeg vil si at usikre momenter er for øyeblikket noe fraværende. Hvorfor sier du noe fraværende? vil de fleste da spørre seg, det største problemet nå er at noen av kontraktene er av kortvarig karakter, dette kan være seg alt fra noen måneder eller så. En med avslutning i august og noen i oktober november. Men er det egentlig et problem?? Det står i de fleste kvartalsrapporter fra bransjen at ”markedet strammer seg til” ”markedet ser bedre ut” osv

Verdi setting av selskapet

Hva er fair pris på selskapet? For å få svar på dette er det viktig å vite nøyaktig hva selskapet tjener pr dag, kvartal eller år, samt hvilke fremtidsutsikter det har. Samtidig vil det være retningsgivende å se på lignende selskaper og hvordan disse prises. Siden jeg ikke har funnet ut nøyaktige inntekter og utgifter for hver enkelt båt vil det være en enkel sammenligning å se på prising av andre selskaper. Ut fra tidligere topick skrev jeg at for eksempel FAR ble priset til 120 % av EK. Dette regnestykket fremkommer ved å ta børsverdi verdi på 1468 mill og deler på bokkført verdi på 1223, noe som gir en børsverdi på 120 % av bokført EK, noe som faktisk kan sies å være relativt lavt. Mens HAV blir priset til en børsverdi på 384 og har en bokført EK på 815 noe som gir en prising av EK på 47%
Hvorfor er det så en slik forskjell, dersom alt annet hadde vert likt ville jo HAV vært priset i klasse med FAR, da ville prisen på HAV vært (Bokført pr aksje 815mill / 107 mill aksjer = 7,59 * 1,2 = ) 9,1 kroner,

Som jeg skrev sist

Konklusjon; HAV er *****g billig og Prises til 38 % av fair value og skal ikke lenger ned, trenden er snudd vi er på vei opp. Dette kan vises ved chartet som jeg postet i går. Og for de som allerede har glemt det så kommer det ett til her


Oppdatert til 19.07.2000Mer har jeg ikke laget til for denne analysen siden dette holder mer enn nok for meg, utsiktene er om ikke rosenrøde (oppsiden er ikke på mer enn 260 %) så kan vi si som Willoch sa en gang nu går alt så meget bedre.

PS . til etterretning så har jeg i dag kjøpt ytterligere andeler i selskapet


------------------
J Dal

[This message has been edited by J Dal (edited 13-07-2000).]

[This message has been edited by J Dal (edited 14-07-2000).]

[This message has been edited by J Dal (edited 14-07-2000).]

[This message has been edited by J Dal (edited 19-07-2000).]

borch
13.07.2000 13:01
#501

Endre
Er fremdeles med.
ghe
13.07.2000 13:36
#29

Endre
jeg og alikevel..nå etter at jeg har lest det han skriver om HAV (ser lovende ut ja)vi for vente kanskje det er lurt å kjøpe mer nå?
quote:
Originally posted by borch:
Er fremdeles med.

Storebror
13.07.2000 13:39
#78

Endre
re ghe

Kjøpte nettopp mere jeg også.

J Dal
13.07.2000 14:24
#87

Endre
fremdeles noen som legger ut "billige" aksjer sent på dagen, er det tradere som svetter litt, denne har ikke det helt store volumet til å trade i da.
men men det gir oss som har råd til å sitte litt lenger billige aksjer som vi kan selge til tradere om morgenen.

happy trading

------------------
J Dal

Quest
13.07.2000 14:27
#221

Endre
JDal,glimrende.Vil også vente,om ikke før vil det nok bli bevegelse når det nærmer seg res.dato,9/8.
Q
JKL
13.07.2000 14:42
#54

Endre
quote:
Originally posted by J Dal:
[b] Verdi setting av selskapet

...vil det være en enkel sammenligning å se på prising av andre selskaper. Ut fra tidligere topick skrev jeg at for eksempel FAR ble priset til 120 % av EK. Dette regnestykket fremkommer ved å ta børsverdi verdi på 1468 mill og deler på bokkført verdi på 1223, noe som gir en børsverdi på 120 % av bokført EK, noe som faktisk kan sies å være relativt lavt. Mens HAV blir priset til en børsverdi på 384 og har en bokført EK på 815 noe som gir en prising av EK på 47%
Hvorfor er det så en slik forskjell, dersom alt annet hadde vert likt ville jo HAV vært priset i klasse med FAR, da ville prisen på HAV vært (Bokført pr aksje 815mill / 107 mill aksjer = 7,59 * 1,2 = ) 9,1 kroner,


[/B]


Ser man på verdijustert EK (justert for virkelig verdi på skipene ikke bokført) er den for FAR 44,05 pr aksje og for HAV 5,55 pr aksje (Siste årsregnskap tallene oppgitt av selskapene selv).
FAR omsettes med en rabatt på 29% og HAV med en på 37%. Verdien på skipene har vel gått noe opp siden årsskiftet grunnet bedre marked.

[This message has been edited by JKL (edited 13-07-2000).]

Lauvasen
13.07.2000 19:57
#248

Endre
Havila.

Stigende rater for supply i Nordsjøen.
"1.NORTH SEA: With several AHTS requirements outstanding and the scheduled Veba F/2 development towout expected next week, as well as the Statoil Heidrun buoy project, the spot market will tighten with day
rates rising above the fixtures reported earlier this week."

På dette kursnivået er Havila billig.

gorwell
13.07.2000 20:21
#928

Endre
Hei lauv,
skulle tro den tauinga varte lenge? Trenger nok noe bedre fundament enn som så, og her er ett:
HAV brøt ved årsskiftet opp av sin fallende trend, møtte motstand på sitt 100 dagers glidende snitt hvor den holdt seg frem til den hadde bygget tilstrekkelig konsolideringsstyrke til å gå videre fra månedskiftet mars/april. Etter en rask stigning tilsvarende 40%, har HAV nå atter konsoliedert tilbake til sitt 100-dagers snitt.

Det er sammenfallende 30-dagers og 100-dagers snitt HAV nå har konsolidert tilbake til, så det virker troverdig med en kursøkning fremover. 40% til en snau femmer høres mye ut, i alle fall i en engang.

gorwell

[This message has been edited by gorwell (edited 13-07-2000).]

J Dal
13.07.2000 23:19
#92

Endre
og for å støtte oppunder gorwll sin verbale fremstilling så legger jeg inn et lite bilde her som viser 30 og 100 dagers gjennomsnitt.------------------
J Dal

[This message has been edited by J Dal (edited 14-07-2000).]

[This message has been edited by J Dal (edited 19-07-2000).]

Lauvasen
13.07.2000 23:23
#249

Endre
Havila.

Re.Dal, meget bra.

Ved å se på FAR,SOF og DOF ser en at supply aksjene er i ferd med å bryte en konsoliderings formasjon.
Denne formasjonen vil gi et løft til 40 kr for eks..FAR.
Dette skal påvirke HAV positivt,jeg tror Hav vil ta igen det tapte ganske raskt.

gorwell
13.07.2000 23:26
#934

Endre
Takker J Dahl! Og viser til DET volumet oppgangene har kommet på.

gorwell

J Dal
13.07.2000 23:30
#93

Endre
Jeg skal forsøke å holde bildene oppdatert i dagene som kommer, slik at dersom det kommer en endring så vil de bildene dere ser være upp to date

------------------
J Dal

Lauvasen
13.07.2000 23:44
#250

Endre
Re,Dal.

Kan du gjøre meg en tjeneste.
I vikingen bruker du multirelativ,med Havila som objekt,legg inn som andre objekt-FAR,SOF-du vil da se et kraftig prik mellom disse selskapene.Dette gapet skal Havila reprises på.Havila ligger på ca.3,5 og skal opp til 8.
Takk.

Lauvasen
14.07.2000 09:44
#251

Endre
Havila.

Det har vært enkelte slutninger opp mot £22500 dette er samme nivået som tidligere topper.

J Dal
14.07.2000 10:35
#94

Endre
re lauvåsen,

hvilken analyseperiode vil du ha da, fra nyttår eller fra 3Q

------------------
J Dal

J Dal
14.07.2000 10:46
#95

Endre
Jeg tok hele fjoråret jeg. fra nyttår 01.01.99 frem til i dag.
Her ser vi at selskapene mangler litt på å matche hverandre. Forskjellen ligger veldig mye i de problemene de hadde sommeren og høsten i fjor. Disse er som tidligere så godt som borte, og det er på tide med en reprising av selskapet.

------------------
J Dal

[This message has been edited by J Dal (edited 14-07-2000).]

Lauvasen
14.07.2000 12:00
#252

Endre
Re.dal Takk.

Ved å kjøre litt lengre tilbake vil en se at alle selskapene utvikler seg likt.

Havila har med andre ord mye å ta igjen.
Dette skal normalt taes igjen ved et normalt marked.
Etterhvert er Havila nødt til å komme på linje med de andre supply rederiene.

scorpio
14.07.2000 18:37
#33

Endre
Har fulgt med HAV over tid og er forundret over at kursen ikke har beveget seg oppover i likhet med FAR og SOF mm. Markedsutsiktene har bedret seg vesentlig. HAV ledelsen ser til synelatende ut for å gjøre de riktige grepene - men kursen er på vikende front. Kjøperne legger seg på 3.30 nivå.
Jeg lurer på hva som er årsaken til dette, for en årsak må det jo være. Det må være noe negativt rundt HAV som jeg ikke kjenner til. Jeg - og mange med meg - er spent på Q2 som kommer 9. august. Forventer et vesentlig bedre resultat en Q1. Etterspørselen hittil gjør meg noe usikker. Når vil HAV begynne å oppføre seg "normalt"? For ordens skyld - har ikke tenkt å selge selv om tapet i øeblikket har passert 10%.
scorpio
14.07.2000 21:04
#34

Endre
8.6. 22:49 skrev KENT følgende under en HAV topic:
Bare så dere vet det så tapper sævik rederiet.
Hav står ikke engang som eier av nybyggene, bare som driver.
Hvor tar pengene veien tror dere?
Jo til inndekning av aksjetap som ble kjøpt på 10,-
kjøp noe annet innen supply, noe mere seriøst.
KENT

I lys av HAV's kursutvikling. Antyder KENT fra Ålesund noe som alle i markedet burde være kjent med? Ligger her noe av forklaringen til den svake kursutviklingen så langt?

risky
15.07.2000 12:43
#162

Endre
FAR har da ikke steget så voldsomt? Den er jo omtrent på samme nivå som i 1998!

Markedet for supply har vært helt dødt siden HAV kom på børs - kursen har ligget rundt 3-4 kr de siste 2 årene. Med et mere spenstig supplymarked tror jeg vi vil få et kraftig løft i aksjen. Tallene for 1999 gjenspeilte jo markedet - fremover tror jeg og mange fler at regnskapene for denne næringen vil vise pluss. Første tegn på denne bedringen vil vise seg i 2q-tallene. Å antyde at kursutviklingen i HAV nærmest skyldes "underslag" blir etter min mening noe søkt. Det er uten tvil mest å hente i HAV, men det forutsetter selvsagt en mye bedre inntjening enn hva var tilfelle for 1999.
På 6- 12 mndr. sikt kan det godt være mulig med kurser rundt 7-8kr om tendensen i markedet fortsetter, og intet uforutsett inntreffer. Ha litt tolmodighet - utpå høsten kan det hende du angrer om du selger nå. De siste dagers "nervøse" utvikling tror jeg rett og slett skyldes daytrading.

Odin Invest
15.07.2000 13:06
#1

Endre
re Risky

Jeg har også fulgt HAV en kort tid og sett på utviklingen i ordreboken, det som faktisk kan skremme enhver som følger godt med er at det sjeldent "kjøpes" aksjer i selskapet men at det "dumpes" aksjer etter noens godtbefinnende.
Dette er noe jeg ikke helt forstår da Supply markedet er forventet å levere gode resultater i året fremover, det første beviset kommer når 2Q fremlegges litt ut i august. Jeg ringte selskapet forleden og gravde litt om hvordan de hadde det, under denne runden (ble oversatt til en mengde personer) var det vanskelig å få ut noe vesentlig, men jeg fikk forståelse av at de hadde det komfortabelt akkurat nå med (offentlig 75 % kontraktsdekning presisert lange kontrakter) og bare et fåtall båter i spotmarkedet. jeg tyder det slik at de derfor har kortvarige kontrakter inne i mellom her som de ikke har villet oppgi til børs systemet. Dette spurte jeg om når jeg spurte om gjennomsnittlig kontraktsdekning i periodene 1Q og 2Q men fikk tørt tilbake at dette var info de ikke ville ut med.

Summen av dette er at enten så har de høyere kontraktsdekning enn de vil ut med eller så kommer dette en pressemelding. ops er dette inside info, jeg ser det kan være farlig å legge ut??
Dette er kun gjetning fra min side men jeg har stor tro på at de har lykkes med snuoperasjonen av selskapet, husk at tidligere Daglig leder/Direktør eller hva det enn var han var gikk over i spesiell stilling for å få en stilling som markedsansvarlig eller noe slikt. Ansvaret var i hvertfall å få ALLE båtene inn i arbeid.

------------------
Odin Invest

Lauvasen
15.07.2000 13:48
#253

Endre
Havila.

Salget siste dagene kan tyde på et "sell off" fra en megler.
Megleren ønsket nok å kvitte seg med aksjen fort .
Jeg tror vi ser bunnen her.

Siste rate for en av båtene til Havila,
Havila Captain £12500 pr,dag,dette er meget god rate for forsyningsskip.


Quest
15.07.2000 15:44
#223

Endre
Kan noen gi en oversikt over eiertrukturen i HAV?
Q
Pentium
15.07.2000 21:43
#227

Endre
Willoch har aldri sagt "nu går alt så meget bedre" - han er tilegnet å ha sagt det etter en "parodi" på en lørdagskveld.

Enig med analysen, men har HAV tid til å vente til jeg er ferdig med CNR og DNO?

KT-knuser
17.07.2000 11:44
#26

Endre
Veldig liten interesse, ser ikke ut til at innleggene har overbevist ST`erne om HAV`s fortreffelighet. Jeg dropper den planlagte inngangen.

gorwell

kap1000
17.07.2000 17:43
#65

Endre
Re-KTknuser

Det var beklagelig du utsatte din inntreden
som HAV-aksjonær. De nærmeste dagene vil vise at du gjorde noe dumt. Har selv fylt på
med ennå flere HAV-aksjer idag. At vi på ST
skulle ha noen særlig innvirkning på kursen
tillater jeg meg å tvile på, men dersom så er tilfelle håper jeg alle STs HAV-aksjonærer
kjøper 10 tusen aksjer hver i morgen.

uturen
17.07.2000 19:19
#20

Endre
Re Quest
Årsrapport 99 opplyser følgende om eierne:
B.Skaugen Seabord AS 13,2% (14161597 stk)
Havila Shipping AS 12,44 %
Remøy Rescue Rederi AS 10 %
Havila AS 5,2 %
Lombard, Odier & 3,3 %
Borgstein AS 2,7 %
Nordås Invest AS 1,8 %
Klipra AS 1,75 %
Scantank Rederi AS 1,7 %
----- 20 største 61,36 %
(ingen opsjoner til styre og ledende ansatte)
Har vært med siden selskapet gikk på børs og deltok i emisjonen i fjor. Denne topicen gir meg økt tru på at jeg ihvertfall vil få pengene tilbake i løpet av dette året (gj.ca 5,-)
KT-knuser
17.07.2000 20:48
#40

Endre
Er da ikke helt uten kronasje! For all del, den ser fin ut i chartene, så jeg vokter på den, og hopper kanskje på i fart!

gorwell

Quest
17.07.2000 21:23
#224

Endre
re uturen
takk for info.Det jeg lurte på var hvor stor eierandel som kontrolleres av Sævik og nærstående.Det er ting som tyder på at selskaper med en dominerende eierandel har problemer med å bli fullt priset av markedet,derav nysgjerrigheten.Kjøpte selv mer på fredag mot slutten av dagen,og føler meg trygg på at det var riktig.Positivt idag,ser ut til at det kan begynne å rykke litt.Fra tidligere har vi sett at det går fort når det tar av.Ang.st-lesere:tror nok at mange av småhandlene på 2-4-6K aksjer som har dominert omsetningen en tid,blir utført via nettmeglere,og av kundene hos disse aner jeg at mange,om ikke de fleste,iallefall smugleser på st!
Q
Per-Magne
17.07.2000 21:53
#22

Endre
Re: Scorpio.
Jeg har hørt (lest i en tidl. topic ?) noen rykter som går på at Sævik "dynastiet" utnytter HAV til fordel for egene selskaper. Som langsiktig aksjonær ble jeg bekymret men har ikke klart å få noe mere håndfast enn ryktene. Det hadde vært interesant å hvite hvilke andre selskaper Sævik familien er involvert i og om disse eventuelt gjør forretninger med HAV.
scorpio
18.07.2000 00:35
#35

Endre
Re Per Magne
Jeg kan hverken bekrefte eller avkrefte noe av det du antyder. Vet at Per Sævik er en erfaren supply reder. Før Havila epoken drev han Sævik Supply som vistnok ble solgt.
For 2 år siden - mai 98 - ble jeg sterkt anbefalt å være med på Havila's aksjekapitalutvidelse- Tegningskursen var kr 15,-. Så langt en dårlig anbefaling kan en trygt si. Mange med meg har selvfølgelig tapt på denne utvidelsen. Heldigvis var pågangen så stor at jeg bare ble tildelt halvparten av antallet jeg tegnet meg for. Kursen falt som kjent meget raskt etter at aksjen kom på børs. I ettertid kan en si at tegningskursen ble satt alt for høyt.Imidlertid har jeg senere kjøpt flere HAV aksjer til langt lavere kurser og regner totalt med å komme godt ut av investeringen. 2Q vil si noe om hvor lang tid det vil ta. Foreløpig ser det ut for at traderne råder grunnen. Positivt at veldig få er villig å selge på dagens kurser.
Cardinal
18.07.2000 01:13
#195

Endre
Re J Dal:
Strammer du inn chartet til fom. aug99, blir tegningen klarere.

Jeg har samme i MetaStock, og det sier nå kjøp på alle fronter!

Rektanglene fra topp til utbrudd, er nå tidsmessig perfekt. RSI ca 48 som ved begge forrige brudd. Tror i morgen eller senest onsdag! Laster inn...

Hansemann
18.07.2000 01:48
#429

Endre
Jeg var klar til å ta Hav for noen dager siden på 3,54, men en eller annen solgte ut store poster uten limit før jeg trykket på kjøp knappen. Ombestemte meg for inngang, og har siden fulgt med. Det er merkelig, jeg var villig til å betale 3,54, men ikke 3,40.
KT-knuser
18.07.2000 08:30
#47

Endre
Har sett det samme Cardinal. Bare et drawback, ettersom den daglige omsetningen i aksjen er på nivå med en middels helg på byen, er den kun for spesielt interesserte.

Men følger med, absolutt!

gorwell

Hansemann
18.07.2000 13:59
#430

Endre
Da er jeg inne på 3,41. Tok av en post på 64k, bare 20k igjen.
Quest
18.07.2000 14:13
#225

Endre
re hans..så,da er den på 3.41 borte..
Q
Lauvasen
18.07.2000 23:19
#255

Endre
Havila,

Siste oppdaterte rater:The spot market has tightened once again with very few vessels prompt and available.
With the rig move of the West Vanguard and the Galaxy III due to commence this week, and a number
requirements outstanding, this should lead to a significant rise in day rates.

Ratene stiger ,nå starter oppturen i Havila.

risky
19.07.2000 16:57
#163

Endre
Lauvasen:

Hvor er kilden for supplyratene dine?

Alle bør merke seg at HAV er en aksje med tynn historikk på OB. Den har omtrent falt helt siden børsnotering og således bare produsert skuffelse hos aksjonærene.

Markedet er nå derimot et helt annet enn for 2 år siden. Det er intet som tilsier at ikke HAV vil tjene gode penger når markedet er oppe og går igjen. Det er mange andre olje/offshore-aksjer som heller ikke har tatt av ennå - (PDR-NIS-DOF-FOE for å nevne noen).
Slik jeg ser det, er potensialet absolutt størst i HAV - svært få selger under 3.45.

Foreløpig må vi sette vår lit til chartene og la disse tale inntil res. fremleggelsen.

Lauvasen
19.07.2000 18:34
#256

Endre
Havila.
Rater:Kilde ,Petrodata.

J Dal
19.07.2000 18:54
#103

Endre
re lauvaasen

ligger petrodata sine rater på webben og evt hvor??

som en ekstra opplysning så er bildene over oppdatert. Jeg beklager den dårlige kvaliteten men de er postet på en hotailside antagelig i USA. Hvorfor det blir så dårlig er jeg ikke sikker på. Når enitel får fart på sin server igjen så legger jeg dem over der.

------------------
J Dal

Quest
20.07.2000 14:09
#226

Endre
Er det noen der ute som har en kvalifisert forklaring på hvorfor det finnes så nervøse selgere i HAV?Ventes dårlig resultat,emisjon i vente,eller..?
Q
Castello
20.07.2000 14:42
#242

Endre
Selskap,ledelse og hovedaksjonær er pill
råtent.- En katastrofe.
Jeg har tidligere utdypt dette grundig.
-Søk i arkivet!
-Og fremfor alt selg og ligg unna.
-selskapet er så og si konkurs og styres i dag tilnærmelsesvis av sine bankforbindelser.
scorpio
20.07.2000 20:40
#36

Endre
Innlegget over (Castello) anser jeg for useriøst. Imidlertid, som jeg har påpekt tidligere, det er en grunn til at kjøpersiden har sunket ned på 3.30 - 3.40 nivå. Det må da være noen som følger med på ST sidene som kan bidra med seriøs informasjon om årsaken til dette. Har det noe med Sævik familien å gjøre? Eller vil inntjeningen forsatt være svak en tid fremover. Vil 2Q være svakere en forventet?
Selv kjøpte jeg på 3.75 nivået og burde vel ha solgt etterhvert, men velger å sitte ombord da jeg forventer høyere kurser etterhvert. Det er et faktum at supplyflåten er inne i en periode med økende rater. Jeg tror at Havila flåten vil ha gode tider i overskuelig fremtid både innen supply og kabellegging. Det omsettes kun småposter for tiden og kjøperne klarer å dra prisen nedover. Dette vil forandre seg fort når "storkjøperne" finner tidspunktet riktig. Dette kan skje i morgen - neste uke, eller senere. I mellomtiden stjeler noen "sukkertøy fra barn."
Lim Gordon
20.07.2000 21:49
#36

Endre
Re Scorpio:

Gikk relativt tungt inn på 3,50, så jeg er vel i litt bedre situasjon enn deg. Trodde jeg hørte godbrum fra rakettmotorene allerede forrige uke, men det må ha vært støy fra toalettene. Nå vet jeg faktisk ikke hva jeg skal tro. Kursen går ned og endel av passasjerene har gått fra borde. Men rykter om Sævik familiens fikserier, er på et lavmål.Det burde ikke presenters her uten substans. Men, under forutsetningen av at alt er iorden: Når take-off kommer, så blir den desto kraftigere!

Lim

Utmothavet
21.07.2000 00:10
#1

Endre
Det er trist å lese en del av innleggene om HAV og ledelsen. Har antatt dette som "svartsjuke personer", men det må finnes grenser til useriøs person hets. Påstander om triksing, pil råttent, etc. Selskapet er seriøst, og har tilgjengelig kapital.

Har hatt den ære i mere en 10 år å ha Sævik familien som medeiere i felles firma, der Per Sævik har vært styreformann i mange år. Per Sævik og sonen Njål er en meget dyktige og hardt arbeidende personer, og har skapt utrulig mange sikre arbeidsplasser. I mere en 10 årene har vi sammarbeidet med Per Sævik, og mer rettskaffen person skal man lete lenge etter.

HAV; Kjenner ikke til situasjonen mere en andre lokale personer, men kroppspråket til ledelsen gir meg en posetiv følelse av bedre tider. Stalltips; innen Q3 og utgangen nov.00 kurs 7-8 kr. Trur på ett posetivt resultat pr 30.06.00. Har lastet for oppgangen.

Årsk til nedgangen tror jeg skyldes useriøs omtale i ST. Dette skaper usikkerhet blant dem som ikke kjenner ledelsen.

Hansemann
21.07.2000 01:33
#431

Endre
Re Utmothavet

Det var kjekt å få deg med på laget, og dine svar på negativ omtale fremsatt her på ST. En traust kar fra Fosnavåg som kjenner Sævikfamilien.
Du sier at du har samarbeidet med Per Sævik i mere en 10 år, og mer rettskaffen person skal man lete lenge etter. Det er vel et godt nok svar på de beskyldninger som enkelte fremsetter mot Sævik, eller har de mer på lager.

Når noen står frem med beskyldninger som:

"Selskap, ledelse og hovedaksjonær er pill
råtent.- En katastrofe.
Jeg har tidligere utdypt dette grundig.
-Søk i arkivet!
-Og fremfor alt selg og ligg unna.
-selskapet er så og si konkurs og styres i dag tilnærmelsesvis av sine bankforbindelser."

Så må de vel stå til ansvar ovenfor KT hvis påstandene er falske?

RSI-kurven.

Ser vi på RSI-kurven så divergerer den i forhold til kursen. RSI-kurven stiger, mens kursen ligger flatt/faller.
Ofte kan dette tolkes som at kursen snart skal fortsette i samme retning som divergensen. Det har vist seg å være gode kjøpssignaler.

Cardinal
21.07.2000 01:48
#211

Endre
Re Hansemann;

Relative Strenght Index er vel satt sammen av stort sett kurs? (og den alene!)

Teori:
Relative Strenght Index ble utviklet av J.Wells i 1978. Navnet er tildels misvisende da en ikke relaterer to forskjellige aksjer, men snarere en enkeltaksjes egen styrke. Formelen er temmelig enkel, og baserer seg på et gjennomsnitt av økende priser dividert på et gjennomsnitt av synkende priser over en valgt tidsperiode. (Vanligvis 14 dager, men 9 og 25 er også brukt.)

RSI er altså en indikator som følger prisutviklingen på en aksje og kan teoretisk gå fra 0 til 100. Verdier over 70 indikerer en overkjøpt aksje som sannsynligvis snart vil korrigere ned. Verdier under 30 representerer en oversolgt aksje som snart vil korrigere opp igjen

Hvordan da RSI kan indikere kursen må du forklare!

Stratten
21.07.2000 03:34
#70

Endre
Re Castello:

Du hevder at selskap, ledelse og hovedaksjonær er pill råtne, og at du tidligere har utdypet dette grundig. Hvor da?

Ved søk på "HAVILA" og "Sævik" finner iallfall jeg ingen utdypning (eller for såvidt noe som helst som støtter dine synspunkter). Kan du gjenta hovedpunkter eller legge inn link?

Mvh Stratten, som har stor tro på Havila

Quest
22.07.2000 02:07
#229

Endre
re flere
jeg erindrer at det for en god stund siden var en her på st som skrev utrolig negativt om Sævik,men jeg husker ikke hvilket nick det var.Har også prøvd å lete frem dette i arkivet,men det er nok slettet.Kanskje det var en som var med ved børsnoteringen for et par år siden(15,-)?
Castello?
Q
Hansemann
22.07.2000 03:33
#432

Endre
Re Cardinal

Det du skrev om rsi er helt korrekt, men jeg skrev:
"ofte kan dette TOLKES som at kursen snart skal fortsette i samme retning som divergensen. Det har vist seg å være gode kjøpssignaler."

Tolkes, tolkes, Cardinal, alt kan tolkes! Dette har jeg lært hos en eller annen.

Forresten - så du at idag kom det en kjøper på slutten av dagen med kjøp på 30k på 3,35. Det lå en selger med 8k som ble tatt, og kjøperen ble liggende med kjøp på 22k uten at noen solgte, helt utrolig!
Er salget slutt?

Mvh


[This message has been edited by Hansemann (edited 22-07-2000).]

Møringen
22.07.2000 09:43
#28

Endre
Re: Utmothavet

Takk for saklig innlegg. Har ikke vært så mye inne på denne topicen tidliger , men synes også at HAV fortjener respekt for det de gjør.

Har tidliger fulgt FAR nøye . _ Forstår ikke hvorfor HAV ikke har fulgt etter FAR.

Kan ikke forstå at ST skal ha så stor innflytelse på aksjen. _ Men det kan være at jeg tar feil.

Dersom ST har så stor innflytelse , så hadde det vært fint om du kunne følge opp i denne topicen og avkrefte eventuelle usanheter som dukker opp framover.

hawk
22.07.2000 12:03
#50

Endre
Re: Castello
Du hadde samme innlegg før forrige stigning fra 2 til overkant 3 kr. ( http://stocktalk.solbors.no/Forum2/HTML/011143.html ) Jeg antar ut fra dine noe hatske innlegg at du har vært med på nedturen i dette selskapet, svelg nå heller tapet og ta det som en mann isteden for å rakke ned på et selskap som ligger i rett segment, og der chartret tydelig signaliserer vekst.
R2D2
24.07.2000 12:22
#8

Endre
Dette er dagen for Hav, ser vi 4,- før Fredag?
Utmothavet
25.07.2000 01:06
#2

Endre
Re; R2D2
Tror ikke den paserer 4 før neste uke. Q2 trur jeg blir bra. mener jeg har lest at det skal pressenteres 8.aug.

Spott markedet har vert meget bra siden midten av mars, derfor blir Q2 første hele Q med gode rater. HAV er trolig det selskap som har størst andel av flåten i spott.

Re; Møringen
Har oppfattet det som FAR har lite spott, mest langtidskontrakter. I øyeblikket er spott bedre og derfor tror jeg HAV har større oppside en FAR. Noen i ST skriver HAV har 40% i spott, som tilsvarer 7-8 båter. Ryktene antyder snitt rate på +120' pr dag i Q2, og det var langt mellom oppdragene de 2 første månedene i år.

pladask
25.07.2000 10:34
#208

Endre
Fin eksponering av supply og de gode utsiktene for bransjen i dagens DN.
Hansemann
25.07.2000 13:55
#435

Endre
Det var stille i Hav topicen.
Har dere solgt dere ut på kurser nede på 3,30 tallet, eller? Jeg er fremdeles med, og blir i Hav inntil resultatet foreligger. Det ser ut som om at det er gode tider innen supply for tiden, og bedre kan det bli.
Quest
25.07.2000 14:05
#231

Endre
re h.mann,har ikke engang vurdert å selge nå.
Har brukt dødperioden til å få snittet til 3.38,og tror det idag er en "utristing" av kortsiktige som har kommet inn på 3.30-3.40 de siste ukene.Konsolidering på 3.50+,så er veien videre opp.Noen med innsikt som kan undersøke om det er et/flere meglerhus som er på banen nå?
Bra idag,det blir enda bedre.
Q
scorpio
25.07.2000 16:14
#37

Endre
Gratulerer til alle som har beholdt troen på HAV. Tålmodighet er en dyd. Dagens vinner aksje på høyt volum. Det gikk fort på slutten - et godt tegn. Vi gleder oss til fortsettelsen.
borch
25.07.2000 18:01
#568

Endre
Kjopte HAV i morges da jeg saa at aksjen viste fenomenale styrketegn!
Dro saa bort og ser naa at det har vaert 13 %`s oppgang på et eventyrlig volum.
Forventer snarlig melding fra selskapet ...eller er det bare en etterlengtet og fornuftig reprising av HAV som er paa gang?
Ellers vil jeg bare si til Jdal at det er et forsiktig kursmaal han har satt seg;9 kr.

Vel,han om det.Ok,kortsiktig kanskje.
Jeg forventer at HAV etterhvert vil dra seg opp mot 20-30 kroner.

uturen
25.07.2000 19:01
#36

Endre
I dag gjorde jeg skam på nikket mitt. Før jeg slo av PC-en (på jobben) oppdaget jeg volumet. Fant ut at jeg hadde 40.000 på en konto og la inn bestilling på 10 k.
Kjøpet bekreftet kl 1529 (3,55), kl 1531 kom Reuters artikkel.
Bare tur,tur og atter tur for uturen!
borch
25.07.2000 19:14
#569

Endre
og en spesiell spesialhilsen JP Dal som viste veien.
Lim Gordon
25.07.2000 20:47
#42

Endre
Denne avgangen har vært litt av en tålmodighetsprøve, men jamen var det morsomt å være vitne til den. Nå blir det spennende
å se hvor den lander.

Lim

Castello
25.07.2000 21:39
#252

Endre
Jeg har desverre ikke mer tid å kaste bort på dette selskapet. Jeg har skrevet mye om Sævik - se arkiv.
Et avsluttende eksempel:
Sævik bestilte nye båter til HAV fra sitt eget skipsbyggeri til langt fra markedes beste pris. I tillegg trekker han ut et enormt hoonorar til seg selv (fra HAV) for å ha meglet kontrakten fra seg selv til seg selv.
Denne moralen burde få røde lamper til å blinke hos de fleste.- Min oppfordring er enkel; Gjør hjemmeleksen før dere satser sparepengene.
Odin
25.07.2000 21:53
#208

Endre
Var heldig med inngang idag på kr 3,50-3,52. I siste liten før alle skulle inn i
HAV på slutten av dagen.

Substandmessig synes HAV å være svært billig på dette kursnivået.
Bokført egenkapital er 815 millioner pr. 31.03.00. Dvs. kr 6.7 pr.aksje.

Idag skriver Finansavisen bla. følgende: "Supplyrederiene i Nordsjøen opplever stadig slutninger til drømmerater. Økende boreaktivitet og knapphet på skip kan drive ratene enda høyere".

Med flere skip i spotmarkedet kan Havila nå skumme fløten av et meget sterkt
marked med knapphet på supplyskip, noe som vil komme frem i resultregnskapene for de resterende kvartaler i 2000.

Det kan bli morsomt å sitte på HAV aksjer utover sommeren og høsten, og inngangsbiletten synes fortsatt svært billig.
Med det supplymarkedet som nå er kommet tror jeg at HAV kan bli en av børsvinnerne frem til nyttår.

Per-Magne
25.07.2000 22:29
#23

Endre
Endelig litt positive takter. NB! Har sett slike sprang tidligere for så å falle tilbake. Har sittet alt for lenge i HAV (siden dag en), deltatt i emisjonen (kr.2)og venter nå bare på at HAV skal få sin andel av oppgangen i markede. Er også inne i SOF, som ar gitt bedre avkastning (mindre tap). Har studert kvartalsrapportene til disse selskapene"side om side" uten å finne naturlige forklaringer på den store pris forskjellen til disse selskapene.
Derfor er en selvsakt var for negative opplysninger om selskapet selv om de kommer i dette forumet.(les: konkurs, utnyttelse av HAV til fordel for seg selv, etc.)

Re: Utmothavet.
Det var litt betryggende med din attest til fam. Sævik, men attest veier litt lett. Dette kan du kompensere med å gi oss informasjon om i hvilket omfang Sævik eide eller kontrolerte selskaper gjør forretninger med HAV.

hawk
25.07.2000 22:32
#52

Endre
Re: castello
Vedr. deres portefølje som jeg har forstått består av NOV, er det den 24.07 gitt salgsignal fra investtec. Ta tapet og innse at ting går opp og ned. HAV har akkurat begynt på oppturen, NOV på nedturen.
J Dal
25.07.2000 22:44
#104

Endre
Beklager laber aktivitet her på ST men jeg er bortreist på en liten bursdag. Den starter på torsdag og vi regner med å være ferdig på søndag eller noe sånt. I den forbindelse så har jeg ikke tilganf til vikingen og vil derfor ikke kunnelegge ut charts for dere. dersom Borch kan skaffe noen og sende meg disse på mail så kan jeg klare dette i løpet av natten eller morgen dagen.

Stå på gutter denne selges overhode ikke før den er passert 4,50 Alt ligger tilrette for en fin tur i de kommende ukene..

mvh

Hansemann
25.07.2000 23:02
#436

Endre
Re castello

Havila, Borgstein AS og Langsten Slip & Baatbygeri eier selskapet Island Offshore II.

Langsten Slip & Baatbygeri er kontrollert av Røkke, og Havila sin eierandel i Island Offshore II er 26,1%.

Det nye selskapet har samtidig kontrahert et ankerhåndteringsfartøy for levering i mai 2001. Kontraktverdien er 270 millioner kroner.

Du sier at Sævik bestilte nye båter til HAV fra sitt eget skipsbyggeri til langt fra markedes beste pris. Er det ankerhåndteringsfartøyet du mener, og var Røkke enig med Sævik i det?

Samtidig selger Havila supply-skipet Havila Hidra til det nyopprettede selskapet for 165 millioner kroner med en femårig bareboat-avtale. Havila har en opsjon på å kjøpe tilbake skipet etter to år.
Havila Hidra er bygget i 1999 og ble overlevert fra SIMEK A/S i Flekkefjord 24. februar 1999.

Er det Sævik som eier SIMEK A/S i Flekkefjord?

Havila Supply ASA ble i september 1999 tildelt to befraktningsavtaler (pluss en opsjon) med Shell UK. Begge kontraktene har en løpetid på 5 år, og i tillegg kommer befrakters rett til å erklære fem årlige opsjoner per båt.
Kontraktene medførte kontrahering av to nybygg av typen UT 719 R med levering rundt årsskiftet 2000/2001.

Når det gjelder kontrahering av de to nybyggene var selskapet i sluttforhandlinger med både norske og utenlandske verft. Nybyggingskontraktene har en kostnadsramme på totalt ca. NOK 240 millioner. Hvem som fikk kontrakten vet jeg ikke, men det var sikkert ikke dyreste anbud. Hvis Sævik bygger skipene så er det helt greit for for de aller fleste.

I tillegg trekker han ut et enormt honorar til seg selv (fra HAV) for å ha meglet kontrakten fra seg selv til seg selv, sier du. Ok, hvilket beløp var det på, og hva er vanlig beløp? Hvis han gjorde det selv, og fikk honorar for det, kunne en innleid konsulent gjort det gratis?

Jeg tror Sævik er mer ærlig enn du prøver å gi uttrykk for.

Du sier; "Gjør hjemmeleksen før dere satser sparepengene," hmmm, sparepengene våre har økt. Mulig at vi dobler, ergelig?

Mvh

borch
25.07.2000 23:06
#570

Endre
re JDal
Lykke til med HAV.Din besluttsomhet og utholdenhet lonte seg til slutt.
Er i utlandet for tiden,naermere bestemt Sor-Amerika.
Her er det daarlig med charts.Saa dessverrre...
Mest jungel,hehe..
+ et par senoritaer som danser i skyggene..
uturen
25.07.2000 23:22
#38

Endre
Re Hansemann
Årsrapporten til HAV opplyser at et skip er innleid. Går da ut fra at de øvrige er i egen eie.
Sævikfamilien eide Simek da HH ble bygd. Verkstedet er seinere solgt tilbake til tidl. eiere, pga dårlig personkjemi etter det jeg minnes.
Langsten er er fullt ut Røkkekontrollert verft. Borgstein AS er (om jeg ikke husker feil) et investeringsselskap opprettet av et eller flere av Ulsteinfamiliens nyslåtte mangemilionærer.
Når blikket nå rettes mot rederier med forsyningsskip o.l, så ikke overse DOF. Bare langsiktige lønnsomme kontrakter og en moderne flåte. Kursen holdes nede av Møgster/Stangelandfamilienes dominerende eierskap. Men den dagen dem finner en fusjonspartner (Polar mislyktes første gang)eller selger seg ned, da vil DOF ta av.
Utmothavet
25.07.2000 23:44
#3

Endre
Re; Per-Magne E?
Vårt selskap har ikke levert noe til Havila p.g.a. vi ikke hadde konkurransedyktig pris. Håper dette er tilfredsstillende svar, for dette er det jeg kan svare for.....

Dersom markedet i følge DN er nå som i 98, bør 98/Q3 være av interesse. Med 16 skip var driftsinntektene på 125 mill.kr og resultat på 34 mill.kr. Med dagens 19 skip og rater, håper jeg Q2 vil gi bortimot dette resultat.

Trudde ikke vi skulle se 4 tallet denne uken, men interessen for HAV ble meget stor på slutten av dagen. Det skal bli interesann storm i HAV i morgen, selv med fallende oljepris......

[This message has been edited by Utmothavet (edited 25-07-2000).]

kap1000
26.07.2000 01:05
#68

Endre
"Castello" skal nå ha en laaaang ferie, og jeg håper vi slipper mer drittsnakk UTEN
begrunnelse om fam.Sævik. Er selv en stor
HAV-aksjonær(i ST.målestokk) og har klokketro på at dette går rette vegen.
Skal vi tippe kurs kr.4,30 i morgen.
Ikke gråt "Castello", kos deg med NOV. på ferien, håper du har noen kroner i banken i tillegg til din aksjeinvestering.
borch
26.07.2000 09:52
#571

Endre
Har dere sett på maken!
For en forestilling dette kommer til aa bli.
Naar vi 5 kroner i dag?
Omsatt 2.5 millioner aksjer i gaar og dagens vinner!
Baerer bud om bedre tider!
JDal,aapne ny traad,denne ble litt uhaandterlig.
molund
26.07.2000 10:14
#18

Endre
For en åpning, omsetning på nesten 900K på 12 minutter!
hmm
26.07.2000 10:34
#14

Endre
Folte meg tvungen til aa vaere med!
HOTSPUR
26.07.2000 12:17
#67

Endre
Har en god følelse her
Hav har nå steget kun 1,72 % siste 12 mnd
her er reprising igangsatt.
mvh

------------------
WHITE HART

Lillesøster
31.07.2000 09:50
#38

Endre

Jeg lurer på om jeg skal kjøpe mere i HAVILA SUPPLY idag.Jeg tror HAV kan gå mye opp i sommer.Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS