"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Nera Next
Nera Next
countdown
04.02.2000 19:16
#43

Endre
Tillater meg å åpne en ny Nera da den forrige (av Termin) hadde passert 50.
...........

Nera skal opp, ikke bare pga forventede kontrakter og de gode res som legges frem på torsdag til uken.

Viktigst og det som vil bidra mest til oppgangen er at det i løpet av 14 dg kommer et tilbud på selskapet.
Dette er et vennlig oppkjøp som ledelsen er klar over og sterkt innvolvert i..
Dermed lekker det, tro meg 2-3 uker..65-70 første bud

Når budet på ocr kommer, flytter jeg til Ner

Crom
04.02.2000 20:45
#8

Endre
Hvordan vet du dette? Nydelig hvis det er fakta- jeg bare lurer...
burnside
04.02.2000 20:46
#35

Endre
re: countdown

Budet du refererer til velger jeg å se på som et "hausse" forsøk inntil du kommer med mer substansiell informasjon. Mine forsøk på å verifisere oppkjøpsryktet som gikk på OSE forigge fredag gav ikke frukter. Imidlertid er naturligvis NERA en oppkjøpskandiadat i den forstand at et bud fra en større inetrnasjonal aktør ikke ville være usannsynlig. Selskapet er bl.a allerede i et tett samarbeide med større aktører.

Imidlertid trenger ikke NERA å hausses opp.

Selskapet forventes å legge frem et resultat i overkant av forventning kilde:Christianina Markets, DNB Markets). Gode kontrakter inngås kontinuerlig.

Tidligere har jeg estimert at kursen på NERA vil ligge på over 40 kroner når resultat 99 presenteres den 10.2. Forutsatt at det ikke oppstår en større korreksjon på NASDAQ.Og 50 (konservativt) innen året er ute.

Forventer at et positivt avvik over forventning vil kunne drive kursen ytterligere like etter presentasjon.

Fremhever også at bredbåndspotensialet ikke er tilstrekkelig priset inn i kursen i dag.
Noe som blir desto mer åpenbart sammenliknet med Telecom i USA.

bellest
04.02.2000 21:47
#59

Endre
Re. Countdown!
Dersom du har tenkt å venta med inngang i NER til eit evt. bod på OCR kjem, og samstundes er rimeleg viss på oppkjøpscase i NER, må du skunda deg til banken din med desse opplysingane.
Legg dei fram for banksjefen, ta opp så stort lån du vågar, len deg attende og avvent.
Jolenissen kjem til jol.
Noko bod på OCR innan to veker har eg lita tru på.
Bod på NER, kan det nok kome, men i løpet av to-tre veker....?
Tvilar sterkt.
Gjekk ut av NER i dag kurs 39,30.
Trur nok eg er inne att på måndag eller tysdag. Vil jo vera med på det endelege brotet av 40,-
men først skal me sjå 38,- att.

bellest

Camelot
04.02.2000 21:55
#44

Endre
RE COUNTDOWN

Jeg sitter med samme informasjon som deg ang. Nera oppkjøp om ca 14 dager. Har snakket med noen av disse informantene som har kursmål på kr. 80.
Når det gjelder OCR er det ingen tvil bud vil komme.

RE BURNSIDE

Selv om noen vet noe du ikke vet, må du ikke konkludere med at det er Haussing, enig?

Vic
04.02.2000 22:23
#70

Endre
Oppkjøp i telecom bransjen har blitt et hett tema i kjølevannet av Vodofones og Mannesmann sammenslåing. Tenker spesielt på rykter/spekulasjoner, med vekt på det siste, angående oppkjøp av Nera!

Jeg kom over en spesielt aktuell artikkel som beskriver situasjonen, kan tenke meg den vil interessere flere her.

En korreksjonsadvarsel i telecom sektoren første halvår nevnes også

Camelot
04.02.2000 22:30
#46

Endre
Kom over følgende

Tenkte dette kunne være av interesse

Sats på satellitt for norsk bredbåndsnett!
AV Eirik Rossen
Første gang publisert 03.02.2000 16:40. Sist endret 04.02.2000 11:34

Oslo (03.02.2000) - Adm. dir. Bjørn Ove Skjeie i Nera
mener satellitt vil kunne tilby befolkningen både digital
tv og bredbånds Internett om halvannet år - til en
tiendedel av de 50 milliardene andre prognoser har
kommet fram til.


I fjor vår ble infrastrukturen til henholdsvis digitalt fjernsyn og bredbånds Internett
fortsatt sett på som to helt forskjellige prosjekter. Men fra sommeren 1999 demret
det også for norske politikere at digital tv - med returkanal - og bredbånds Internett
er tjenester som kan bæres av den samme infrastrukturen.

Demringen ble utløst av to utspill med hvert sitt ensidige utgangspunkt. I juni
oversendte Kulturdepartementet sin Stortingsmelding 46 (1998-1999) om digitalt
fjernsyn. I august tenkte kommunalminister Odd Roger Enoksen høyt om
fiberbasert bredbåndsnett for hele landet.

Stortingsmeldingen om digital tv forholdt seg bare til denne ene tjenesten. Den
gjenspeilte at både NRK og Norkring hadde tatt klare standpunkter for et eget
landsomfattende bakkebasert nettverk som eneste medium for tjenesten. Ifølge
meldingen ville kapasiteten i nettet være så begrenset at spesielle tiltak måtte
gjennomføres for å sikre sendingene fra NRK.

Mens meldingen var under behandling i Stortingets familie-, kultur og
administrasjonskomite skiftet NRK standpunkt. Kringkastingssjef Einar
Førde hadde plutselig forstått at digitalt fjernsyn og bredbåndsnett er to sider av
samme sak, og at det kunne bli betraktelig enklere å ordne finansieringen av
infrastrukturen for digitalt fjernsyn dersom man koplet til flere tjenester og ikke
bandt seg for tidlig til en bestemt teknologi. NRK ba følgelig komiteen om at
muligheten for et bredbåndsnett måtte utredes før man tok endelig standpunkt til å
bygge ut et jordbundet digital nett spesielt tiltenkt digital tv. Komiteen ble også
informert om at NRK ikke lenger støttet bakkenett for digital tv som sitt
hovedalternativ.

I august kom kommunalministerens utspill om bredbåndsnett. Ønsket om
bredbånd vekket selvsagt ingen motstand, det gjorde derimot Enoksens
henfallenhet til fiberoptikk. I september innkalte Enoksen og næringsminister Lars
Sponheim til uformelle drøftinger med ulike aktører. Tilbakemeldingen var at
konvergens er en realitet, at flere teknologier bør betraktes som aktuelle, og at
epoken med tjenestespesifikke teknologier er over.

På den internasjonale telekomsamlingen Telecom 99 i Genève i oktober
presenterte Nera en skisse som antydet at bredbåndsnett og digitalt
fjernsyn for alle innbyggere i Norge kunne løses gjennom en samlet
investering på rundt fem milliarder kroner ved at man satset på satellitter
for å fordele tjenestene til brukerne.

I november kom en utredning fra NHO og IKT Norge, der prislappen på et
bredbåndsnett ble anslått til 50 milliarder kroner.

I desember leverte Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen sin
innstilling til Stortingsmeldingen om digitalt fjernsyn. 16. desember endte
stortingsdebatten med et vedtak om å føre meldingen til protokollen.
Saken ble med andre ord sendt tilbake til regjeringen. I komiteens innstilling heter
det blant annet: "Komiteen ber departementet vurdere anslagene for hvor stor
andel av befolkningen som kan nås av kabel eller satellitt på nytt." Tilrådingen fra
komiteen lyder slik: "Komiteen stiller seg positive til innføring av et riksdekkende
digitalt fjernsyn i Norge. Komiteen ber departementet arbeide videre med valg av
sendeplattform i samarbeid med de ulike aktørene i markedet. Komiteen vil
understreke at en avklaring av satsing på fibernett eller eventuelle andre tekniske
løsninger må vektlegges i det videre arbeid. Komiteen vil understreke viktigheten
av at regjeringen koordinerer sitt arbeid på dette området. Komiteen ber
departementet komme tilbake til Stortinget på egnet måte når det gjelder
utvikling av et riksdekkende digitalt fjernsyn i Norge."

- Det er nå satt ned en interdepartemental gruppe som vurderer saken videre,
forklarer Skjeie. - Her har Samferdselsdepartementet lederrollen.

Skjeie mener at satellittoverføring er stadig mer aktuelt, og holder fast ved
prislappen på rundt fem milliarder kroner.

- Om det blir fem eller sju milliarder spiller ingen rolle. Det som er poenget, er at vi
ikke snakker om femti eller hundre milliarder.

Skjeie understreker at satellitt ikke må betraktes som eneste teknologi i et felles
nett for digitalt fjernsyn og bredbånds Internett.

- Poenget er at bruker du satellitt for den ene tjenesten, får du den andre med på
kjøpet. Kommer det et politisk vedtak i år på digital tv ti

Silk
04.02.2000 22:39
#7

Endre
Meget bra utklipp, slukte det som stod der.
Kanskje noen etterhvert skjønner betydningen av sattelittbasert bredbånd i Norge og resten av verden. Ting går for sakte, jeg vil ha 2Mbit og fastlinje nååå. 18 mnd lyder dog forlokkende.
Sniffer
04.02.2000 22:49
#12

Endre
Er det noen som vet hvor mange prosent en evt. oppkjøper kan ha før flagging i selskapet ??? Det har vært veldig høy omsetning de siste ukene. Anser det som meget sannsynlig at et oppkjøp er på vei. Den det måtte være er selvfølgelig interessert i å kjøpe mest mulig aksjer før et evt. bud foreligger. Det meglerselskapet som kjøper er i tilfelle meget dyktige til å gribbe til seg aksjer til lave kurser !!!
fuglen
04.02.2000 22:56
#8

Endre
Hørte på N-TV, som gir en oppsummering av dagen på Dow og Nas, aber der Reporter hat sehr schnell gesprochen, at Motorola hadde fått en meger stor kontrakt i Tyrkia, for utbygging av GSM nettet der? Likeså sa de at CreditSuisse forventet en økning på minst 20 % innenfor denne sektoren i år.

Gode nyheter for Nera?

Sniffer
04.02.2000 23:14
#13

Endre
Forøvrig stod det i Aftenposten i dag at Merril Lynch, ettter å ha spurt de største fondsforvaltere verden over, mente at trådløs telekommunikasjon ville være vinnersektoren de neste månedene.
Jeg ønsker primært ikke å hause på ST, men når det gjelder Nera er det meget nær jeg roper LØØØPPP OG KJØØØØØPP !!!!
dr. Jekyll
05.02.2000 01:23
#35

Endre
Håper ikke dette papiret blir kjøpt, oppkjøp på 70 vil riktignok gi kjappe penger men ila. kort tid 6 mnd vil nera gi samme result og mere til for den tålmodige.
Morpheus
05.02.2000 03:39
#53

Endre
Re. Burnside

Begrepet "forventes å legge frem resultat i overkant av forventing" er strålende! Godt sirkel-resonnement av de sjeldne...

Ellers er jeg tungt lastet med Nera, og har knalltro på at dette går veien. Men skjerping på logikken har vi alle godt av....

Morphy

[This message has been edited by Morpheus (edited 05-02-2000).]

dow
05.02.2000 03:54
#54

Endre
Hva **** er vitsen med det siste inlegget ditt Camelot. Er det for de som ikke trodde på oppkjøpet ditt. Hvorfor skrev du ikke dette igår da du ga uttrykk for at du viste noe spesielt men ikke ville fortelle det. Også OCR på kjøpet. Hvem blir neste. Ikke vær redd for å si det før alle andre sier det din d.

Forøvrig har jeg stor tro på Nera enten de blir kjøpt eller ikke.

burnside
05.02.2000 09:41
#37

Endre
AboveTrade i USA oppgraderte NERA(Y) til "BUY" etter børsslutt i går.

Nera vil gå bra både med eller uten oppkjøp.

Re: dere som har info om oppkjøp.

Benekter ikke at dere gjerne kan ha rett, men oppfordrer til å komme med litt "substans". Nera er et attraktivt selskap og de er tett integrert med en del større aktører hva leveranser angår m.v.

Jeg skriver bare at jeg betrakter slike innlegg som hausse innlegg inntil det kommer mer "kjøtt" rundt det. Hvem ? Når ? Ledelsens bevegelser ? Signaler fra andre/større selskaper ?

Jeg har forøvrig oppjustert mine egne anslag på NERA kursen til 40 kr innen 10.2 til 42 kr. Og kursmål ut året til minumum 55 kr.


countdown
05.02.2000 11:44
#44

Endre
Att: Bellesr
SITAT BELLEST:
"Dersom du har tenkt å venta med inngang i NER til eit evt. bod på OCR kjem, og samstundes er rimeleg viss på oppkjøpscase i NER, må du skunda deg til banken din med desse opplysingane.
Legg dei fram for banksjefen, ta opp så stort lån du vågar, len deg attende og avvent.
Jolenissen kjem til jol.
Noko bod på OCR innan to veker har eg lita tru på.
Bod på NER, kan det nok kome, men i løpet av to-tre veker....?
Tvilar sterkt."

---------------

For å svare deg på ditt spørsmål kan jeg opplyse deg om at jeg selvfølgelig ikke sitter og venter på OCR før jeg kjøper NER... Jeg har lastet opp med oppsjoner ( 30 dg ad hock) med break even snitt på 41.9
Og det sier nok om hva jeg tror..
På den annen side ville det vært idiot å selge ocr nå, (dette er ikke ocr topic, men dog) når jeg vet bud kommer. At et par små nervøse små investor skiter i buksa når FOE kremter betyr ingen ting budet på OCR kommer nå.. Vent og se.

Dersom du gikk ut av Nera nå så håper jeg du fikk en fin gevinst, men denne skal opp. Dette er ikke et haussings forsøk, men et forsøk på å dele info med investorer på stocktalk (som er litt av vitsen med tjenesten).

Camelot har rett (se tidl innlegg) bud kommer på begge selskaper og jeg tror 80 er riktig target (NER), men jeg er litt forsiktig og satser på 70 som første.

Mulig vi sitter på samme info camelot, så du hadde nokså lik info som meg på ocr når den var på 33-34..
Vi hadde rett den gangen også.

Norge er fritt kjøp den som vil, og lær hvem som hausser og hvem som kommer med korrekt info.
Trenger bare å bla i tidligere topics for å forstå dette...

countdown
05.02.2000 11:50
#45

Endre
Tillegg:
Konkret info, ledelsen er positive til kommende tilbud, de satt hele forrige helg i samtaler med ev budgiver som nå er i ferd med en gjennomgang av selskapet..
Derfor tror jeg to - tre uker er realistisk.
bellest
05.02.2000 11:57
#60

Endre
Re. Countdown!

Takkar for oppkåring, og, som sagt tidlegare; eg skal innatt i NER over helga!
Gevinsten min i NER var akseptabel; inn på torsdag, ut på fredag, 0,70/PS.
På på måndag var tanken óg å vere kortsiktig, men kanhende eg skulle revurdere dette, og høyre litt på deg. Vil det vera lurt å sitje i NER i alle fall til over resultatframlegging?
OCR, ja. Var nok ein av dei som trudde på bratt veg til himmels forrige fredag, gadd ikkje venta lenger enn til onsdag, så var eg ute med eit bra tap. Dersom eg kunne hatt litt meir tolmod, og venta til i går ettermiddag, ville eg i alle fall fått attende pengane.
Men, men.... Ein kan ikkje gå gjenom livet utan sår.

bellest

Martin Vindheim
05.02.2000 19:13
#1

Endre
Sakset fra www.nera.no
Er det denne vi alle venter på ?
""The agreement with Nera gives us a foothold in the Norwegian market and confirms our strategy to be represented in all strategic locations, close to our customers", says Ronny Nilsson, President of Flextronics International, Western Europe. "This agreement is a very suitable basis for our future expansion in Norway. Thanks to Nera's competence, we will also be stronger and more competitive in helping customers to develop, industrialize and manufacture their telecom products".

The formal agreement is to be approved by the companies and is expected to be ready before April 1st, 2000. "


burnside
05.02.2000 19:46
#38

Endre
At NERA er interessant for Flextronics er meget sannsynlig. Flextronics med hovedkontor i California og i Singapore (hvor NERA også er lokalisert) følger en meget ekspansiv oppkjøpstrategi og er et finansielt sterk foretak med 29.000 ansatte.

De signaliserer også at denne oppkjøpsstrategi vil forsette meget tydelig.

Se forøvrig www.flextronics.com

Jeg har ikke konkrete holdepunkter for min del for å kunne komme med mer substans enn at et bud ikke ville være usannsynlig. Det har versert konkrete rykter på OSE og andre på tråden her relaterer til informasjon rundt et forestående bud.

Svartenatta
05.02.2000 20:00
#35

Endre
Det er ikke snakk om oppkjøp av Nera men overtakelse av produksjonen på Billingstad.
Endlig overtakelse ventes i April.
Meget positivt at Flextronic overtar produksjonen pga Større organisasjon bedre leveringsvolum/presisjon

mvh svartenatta

fuglen
05.02.2000 20:18
#10

Endre
REf. Svartenatta.

Enig, dette er gammelt nytt. Jeg forsto dette som at Nera har solgt / skal selge et anlegg for produkson av deler til deres produkter, slik at Flextronics blir en underleverandør til Nera. Begynner å bli litt nervøs av alle disse ryktene, sitter med gangske mange aksjer og hadde satt meg et kursmål, men nå???

Svartenatta
05.02.2000 22:07
#36

Endre
Ingen grunn til å være nærvøs pga rykter da dette er et så stort selskap at det neppe påvirkes av rykter på ST. Hva er kursmålet ditt?

mvh svartenatta

countdown
05.02.2000 22:46
#46

Endre
Avtalen med Flextronics er som dere sier (fuglen og svartenatta) "gammelt nytt", og det er ikke den jeg sikter til.

Det jeg har hørt er snakk om et bud på selskapet på 55 - 70, avhengig av res.

Resultat fremlegges på Torsdag og jeg antar det er lurt å gå inn i forkant, resultatet vil bli bra...

Svartenatta
05.02.2000 22:52
#37

Endre
Hvor har du dette fra?
Kilde?

mvh svartenatta

countdown
05.02.2000 22:59
#48

Endre

Vile vel ikke vært så veldig smart å oppgi kilde?
Forstår skepsisen, det er mye rare rykter på stock talk.
Og ikke lett å vite hvem man kan tro på hva.

Kan egentlig ikke be deg om annet enn å se på andre innlegg jeg har hatt, og hva som skjer i ukene fremover med Nera / OCR.
Etter en stund (ikke lenge) skilles klinten fra hveten..

Sann mine ord ; 2-3 uker..!

Svartenatta
05.02.2000 23:02
#38

Endre
Satser på klinten da vel??

mvh svartenatta

countdown
05.02.2000 23:06
#49

Endre
Tror nok det er smart, men nå blir det snart svartenatta her også, dama roper.
(Skal vel ha lørdagskosen).

Tilbake i morgen..

Uansett hva du gør lykke til og husk Nera !

Svartenatta
05.02.2000 23:12
#39

Endre
Takk det samme til deg!
Ja, mørkt så det holder her også, Nera er allerede kjøpt i bøtter å spann som en langsiktig investering.

Kos deg

mvh svartenatta

Sniffer
06.02.2000 18:22
#14

Endre
Jeg har forståelse for at småinvestorer blir nervøse pga. rykter på ST. I dette tilfelle er det derfor viktig å poengtere at Nera uansett holdbarheten i ryktene er i en bransje som nå er definert som vinnersektoren de nærmeste mnd. av de største fondsforvalterne verden over (puh !!! dette var trolig den mest krøkkete setning i ST sin historie). Jeg anbefaler derfor uansett å ikke selge Nera ettersom ryktene bekreftes/avkreftes. "Buy the future, buy NERA ".

PS! Jeg har ingen innsideinformasjon, og har derfor ingen garantier for at Nera ikke kan synke etter resultatfremleggelse. Tror derimot sannsynligheten for dette er ufattelig liten !

SOL
06.02.2000 20:10
#4

Endre

RE: Countdown

Meget oppstemmende info du har.

Kan du angi sted for NER-ledelsens møteviksomhet sist helg.

Dersom man leser info fra NER-ledelsen sist vinter er det meget sannsynlig at evt oppkjøp er i samarbeid med ledelsen. Jeg tror kanskje det her likegodt kan være et utvidet samarbeid med SIMENS på Wordcommunicator , Ericsson på radiolinje infrastruktur eller USAbasert firma på bredbånd (satelitttekno kombinert med høyhastighetsradio.

Jeg skal ha kontakt med konsernledelsen i morgen å ønsker konkret info om møteaktiviteten sist helg for å få dem ut på glattisen.

fuglen
06.02.2000 20:27
#11

Endre
Ref: Svartenatta, Kursmål.
Det har vært store volum omsatt av Nera i løpet av uka, sikkert også noen storfiskere som har drevet med kursmanipulasjon (se kjøper - selger bildet). Nera har klart brutt ut av trendkanalen på stigende volum og signaliserer en klar styrke. Opprinnelig hadde jeg satt meg et mål på 42 - 44 innen torsdag, men det blir spennende å følge med i løpet av de første dagene. Vi får håpe at
USA ikke lager for mye trøbbel og at resultatet blir bra. Noen som har sett noen meglerestimater på resultatet?
Svartenatta
06.02.2000 22:13
#41

Endre
Re fuglen

Stort volum og mange store poster er omsatt.
Mulighetene for at noen store posisjonerer seg er tilstede. Vi for se om det er noe i ryktene etterhvert, spennende er det i hvertfall. Mulighetene er absolutt tilstede for en liten korreksjon i USA, håper bare ikke den sammenfaller med resultatfremleggelsen på torsdag.

mvh svartenatta

Cruise
07.02.2000 13:22
#17

Endre
Her kommer det nyheter på løpende bånd, og kursen går rette veien. Dette blir bra når vi får servert et bra årsresultat i tillegg.
50,- på fredag??
burnside
07.02.2000 14:51
#40

Endre
Nera har i dag brutt motstandsnivået i investtech sine charts (41.02 kr).

Jeg var klar over at Nera hadde en del positive nyheter å komme med, dette har jeg indikert i tidligere innlegg. Imidlertid trodde jeg de ville vente med presentasjon av disse til årsresultatet skal presenteres.

Jeg vet positivt at det finnes flere "godbiter på lager". Oppkjøpsryktet som her fremkommet her på ST har det fremedeles ikke lykkes meg å få verifisert, men usannsynlig ville det ikke være.

Mit eget kursmål ved resultatpresentasjon oppjusterte jeg fra 40 til omlag 43 kroner. Ser ut som om dette holder stikk.

Mit eget kursmål den 31.12.00 var konservativt satt til 50 kroner, det kan nå se ut som om dette er underestimert.

Jeg tror vi kan regne med en liten korreksjon på NASDAQ med det første, men jeg tror ikke dette vil gi de store utslag på NERA kursen. Vi kan dog regne med at kortsiktig gevinstsikring vil forekomme når årsresultatet legges frem.

Dette er imidlertid bare en fordel for oss som har et litt mer langsiktig perspektiv på NERA enn denne uken. Dette vil kunne bidra til å rydde motstand av veien foran et substansielt løft i kursen i et 30-60 dagers perspektiv slik jeg ser det.

termin
07.02.2000 14:58
#277

Endre
Etter og ha tilbrakt dagen vekke fra PC og mobil tlf, er det ekstra moro og se at NER nå stormer videre og med det trøkket her så stopper den nok ikke enda , alt som heter volum blir jo bare tygget opp så denne skal tydeligvis bare videre opp.
termin
07.02.2000 16:30
#280

Endre
Jeg solgte mine 35000 NER, innkjøpt med snitt 36,62 tallet på ONSDAG, ut i dag med snitt 45.15, Har ikke mistet troen på NER men når en aksje går ca 25% på 3 dager da sier jeg takk for meg for denne gang, og ønsker alle NER aksjonærer lykke til videre, jeg kommer nok innom NER igjen, men tror at det kortsiktig er andre kandidater som vil gi meg bedre avkastning.
burnside
07.02.2000 17:04
#43

Endre
re: Termin

Ingen grunn til å hoppe av toget nå.

Motstand ved 41 kr er definitivt brutt, neste støttenivå 52 kroner innen kort tid
uten tvil. Selv med kortsiktig gevinstsikring på torsdag beholder jeg roen,
selv om også NASDAQ korrigerer noe innen den tid. Muligens 3-4 kroner ned på kursen svært kortsiktig, så er NERA i rask rute mot 50 kroner igjen.

Vic
07.02.2000 17:48
#80

Endre
Det er et faktum at Telecom sektoren er iferd med å reprises. Amerikanske selskaper tilsvarende Nera er til sammenligning priset svært mye høyere. Dessuten så blir Nera nå anbefalt av 7 meglerhus. Tror nok termin var lur, men vi som er med er enda lurere. Hopper selv av på kr.50,- (ing. 34,5 og 39,40,)
cooler
07.02.2000 18:05
#2

Endre
Ner var det tredje mest omsatte selskapet på Oslo børs i dag.

Når det gjelder Nasdaq er jeg mer bullish enn noensinne m.h.t. inneværende år. Tipper vi skal i 6000 før året er omme.

Det ville være rart om ikke Nera passerer 100 kr. i løpet av samme tidsrom.

jemo
07.02.2000 22:32
#12

Endre
Hvor ender Nera i morgen? Nasdaq opp igjen i kveld + kjøpsanbefaling fra de fleste meglerhus. En ting er i hvert fall sikkert og det er at vi skal videre oppp!!!!
God kveld
jemo
eldarh
07.02.2000 22:56
#2

Endre
Sakser inn denne - bare for å understreke situasjonen.

Nera - Analytikerne ser 263 mln f/skatt 1999

OSLO, 7 feb (Reuters) - Nera er ventet å presentere
et resultat på 263 millioner kroner før skatt for 1999, viser
snittet av syv analytikerestimater innhentet av Reuters. Tallene
inkluderer en gevinst på 105 millioner kroner fra nedsalget og
børsnoteringen av Nera Telecomunications i Singapore.
Analytikerne i Reuters-panelet er unisont positive til Nera,
selv om aksjen har gått som en kule siden presentasjonen av
tredjekvartalsresultatet. Aksjen har siden presentasjonen i
slutten av oktober mer enn doblet seg fra under 20 kroner til
dagens kurs på over 40 kroner.
- Vi tror det fremdeles er endel å gå på, sier en analytiker
som har snudd fra "reduce" til "accumulate" siden forrige
resultatpresentasjon.
Forventet resultat for 1999 (tall i millioner kroner):

Snitt Høy / Lav Median 1998
Driftsinntekter 2.737 2.807 2.703 2.728 3.035
Driftsresultat 164 171 156 168 -295
Driftsres per område (5 est.):
- Transmisjon 98 110 86 98 -140
- Satelittkom. 39 40 37 39 -74
- Dedikert kom. 8 9 8 8 16
- Produksjon 34 40 13 38 -1
- Elimineringer -14 -14 -15 -14 n/a
Resultat før skatt 263 273 252 262 -389
Periodens resultat 187 196 173 189 -395

EPS 1999 1,94 2,05 1,80 1,97
EPS 2000 1,32 1,60 0,79 1,34
EPS 2001 1,89 2,30 1,52 1,93

Anbefaling: Kjøp 7 stk (Forrige: 5 stk)
Hold 0 stk (Forrige: 0 stk)
Selg 0 stk (Forrige: 2 stk)
--NERA HAR GJENVUNNET TILLITT
Nera er igjen blant de fleste meglerhusenes favoritt. Selv
om aksjen har mer enn doblet seg de siste tre-fire månedene
anbefaler syv av Norges største meglerhus sine kunder å kjøpe
aksjen.
- Selskapet gjør nå de riktige tingene, og det har vært en
ekstrem utvikling i aksjekursen for Neras amerikanske
konkurrenter. Sett i forhold til flere av disse så er aksjen
fremdeles billig, sier en representativ analytiker.
For ett år siden slet selskapet med manglende tillit etter
tunge nedskrivninger og avsetninger gjennom 1998.
- Nå er det en helt annen stemning i selskapet. Mens de
tidligere virket unnvikende, er alle skikkelig "bull" når man nå
prater med dem. Når da hele sektoren går internasjonalt og man
ser at de gjør det de skal internt i organisasjonen så blir man
positiv, sier en analytiker.

Nera har i løpet av fjerde kvartal solgt unna
produksjonsenhetene både i Bergen og på Billingstad utenfor
Oslo. I tillegg har selskapet inngått en strategisk avtale med
Flextronics , en av verdens største
elektronikkprodusenter. Begge deler er steg som gleder
analytikerne.
- Da Nera skjønte at de ikke vil være verdens beste på
masseproduksjon av elektronikk var lettelsen stor, sier en
analytiker.
Flextronics vil være en strategisk produksjonspartner for
Nera. Senest mandag annonserte Nera at de to selskapene vil
satse på produksjon sammen i Brasil.

Nera legger frem tallene for 1999 torsdag 10. februar.


I morgen ender Nera på 48,50 - før ferden videre opp...og opp....

Hihi....

10 ganger'n
07.02.2000 23:41
#5

Endre
Voldeberg inn i NERA...

Dette høres litt for utrolig ut, men jeg vet positivt at V. kjøpte 50.000 NERA aksjer på fredag rett før stengetid. Det er for V. å være kun snakk om ca. 2.mill. men når dette blir kjent i markedet vil jeg tro at flere kommer etter.

Så vil alle spørre hvordan vet jeg dette osv....tilfeldigheter, jeg hverken er eller prøver å utgi meg selv som noe annet enn en ubetydelig småaksjonær. Jeg håper bare dette blir kjent så dere vil se at jeg ikke forteller eventyr.

Lykke til !

termin
07.02.2000 23:51
#285

Endre
RE .10 X..

At Voldberg er inni NER er en like stor nyhet som at Tom Ado.... mener at MED er underpriset, NER er jo uten sammenligning favoritt aksjen til Voldberg og trade i, og det har den vært siden Voldberg startet med trading på OSE så jeg ville vel heller si at det var et salgsignal at den samme Voldberg nå er ute av NER ..... Så der fikk den den så.

Dagen
08.02.2000 00:03
#28

Endre
RE: 10 ganger'n
Fint at du meddeler informasjon du har snappet opp. Fortsett med det!

Ps! Ikke hør på "termin". Han har ikke greie på aksjer (he,he).

dovretroll
08.02.2000 00:04
#77

Endre
Yum-yum-yum-Yummmmmmmm

Kom tibake fra oljebyen for en time siden, og gikk rett til Solbørs .... Forventer en reaksjon i NER i løpet av uka.

Gikk inn for 16 mnd sider - etter emisjonen til 8 - åtte. Ser ingen grunn nå til å gå ut før 70. Dette vil nok være Nasseavhengig, men det går nok en uke før vi får et inntrykk av neste motstandsnivå. Etter 70 vil jeg nok vurdere om jeg blir med videre .....

eldarh
08.02.2000 01:27
#3

Endre
NERAY opp 15,79% i kveld. Ting skjer.
Camelot
08.02.2000 08:32
#60

Endre
re dovretroll

Riktig at man er noe avhengig av Nasse, men NASSSE gikk bra opp igår, så her er det duket for fortjeneste.

termin
08.02.2000 12:31
#291

Endre
Nå er det snart på tide med ny inngang i NER, nå er det snart ferdig vasket med korte selgere, så nå tror jeg faktisk at NER snart løper videre, virker nå knallsterkStocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS