"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > NAVIS
NAVIS
Higher
31.07.2000 16:37
#141

Endre
Link til forrige topic: http://stocktalk.solbors.no/Forum2/HTML/016289-2.html

Akseptansetesten av NAVIS Explorer startet i dag, og det forjtener ny topic.

Dette betyr kort tid før videre kursøkning. Har noen referater fra testingen?

Recon
31.07.2000 16:44
#211

Endre
Nå er det på tide at Fred forbereder seg på å flagge et tilbud.

Går ut fra at han ikke kan bringe nye momenter på banen nå. Håper OSE har jobbet godt med verdien av driftskonseptet, slik at vi får med 1-2 kr ekstra i tilbudsprisen.

Recon

rkm
31.07.2000 20:20
#64

Endre
Re Higher

Akseptansetest eller ikke, denne kursen kommer ikke til å røre særlig på seg. Grunnen til det er FO. Dette har jeg skrevet om i en måned nå, og kursen står stille. FO kan dette. Han har vært ute en kald vinterdag før. Han vet at de svakeste gir seg. Han står. Til han sitter med alle aksjene til billigst mulig kurs. Han er gjerrig, og derfor tjener han *****g mye penger. Men det tar tid. Og det har han *****g mye av. Men det har ikke vi. Og derfor solgte jeg for en måned siden. Lykke til!

Mvh

rkm
31.07.2000 20:22
#65

Endre
Dessuten er det innbakt i kursen at Explorer er i tipp topp stand. En akseptansetest kan bare føre til at kursen står stille, eller går ned.
Recon
31.07.2000 21:01
#214

Endre
Re rkm
Test av NE I utløser handel av aksjer fra R&B til FO og utløser tilbudsplikt. Vi vet at tilbudet må ligge omkring 12-12,50 + evt. verdi av driftsavtalen. Dvs fra kr 12-14, avhengig av om, og hvor mye av driftsavtalen som skal inkluderes, samt dollarkurs. Kan vente litt på det, på tross av at jeg kjøpte de første på kr 6,65.

Men det hadde selvfølgelig ikke vært feil å gått ut for en mnd. siden og posisjonert seg igjen nå........

Recon

bno
31.07.2000 21:36
#469

Endre
Re dere
Er ikke NIS aksjonær. (Men "tung" i FOE) Men er veldig enig med recon. Dette papiret må være det sikreste 12-15%´eren på OSE spør du meg. Kom over noe info her vedrørende NIS som jeg poster her for ordens skyld. Dere NIS´ere har vel allerede denne?
Navis OKs transfer of drillship management
July 31, 2000

Navis ASA of Oslo announced that its board of directors
approved an assignment of the management agreement on
the drillship Navis Explorer I from R&B Falcon to Fred Olsen
Energy ASA. The agreement is subject to clarifying issues with
Fred Olsen and R&B Falcon regarding operation and
marketing of the vessel. The rig is currently in Brazil where it is
undergoing final preparations for the customer acceptance
testing by BP Amoco and Petrobras. The testing is expected
to commence at the end of July. The approval is subject to
Fred Olsen Energy buying R&B Falcon's shares in Navis.
Navis has retained Pareto Fonds ASA as its financial advisor.
Navis has been informed that R&B Falcon has made an
agreement with Fred Olsen Energy for the sale of 50,925,377
shares in Navis ASA at a price of $71 million and for the
transfer of the management agreement at a price of $12
million. The transfer is subject to satisfactory technical
inspection of the Navis Explorer I, due diligence, and passing
the customer acceptance test under the Petrobras drilling
contract.

Mvh
bno
NB! En slik test antar jeg tar fra 10-15 dager...

[This message has been edited by bno (edited 31-07-2000).]

Shogun
31.07.2000 22:56
#1

Endre
quote:
Originally posted by Recon:
Nå er det på tide at Fred forbereder seg på å flagge et tilbud.

Går ut fra at han ikke kan bringe nye momenter på banen nå. Håper OSE har jobbet godt med verdien av driftskonseptet, slik at vi får med 1-2 kr ekstra i tilbudsprisen.

Recon


Hei!
Jeg tror du kan glemme gaver fra den kanten.
Dersom Freddy betaler mere en han må da er det for å kjøpe seg ro rundt en handel som er for god til å være sann.
Dere som ennå er aksjonerer, les "Ranger" sine innlegg angående NIS.
De er meget insiktsfulle og etter min mening nesten pinelig presise.

MVH
Shogun.

Recon
31.07.2000 23:13
#216

Endre
quote:
Originally posted by Shogun:
Hei!
Jeg tror du kan glemme gaver fra den kanten.
Dersom Freddy betaler mere en han må da er det for å kjøpe seg ro rundt en handel som er for god til å være sann.
Dere som ennå er aksjonerer, les "Ranger" sine innlegg angående NIS.
De er meget insiktsfulle og etter min mening nesten pinelig presise.

MVH
Shogun.Snakker ikke om gaver, men om juridiske forpliktelser og verdipapirloven. Les tidliger topic om denne saken.

Recon

Higher
31.07.2000 23:16
#143

Endre
Re Shogun
Du har helt rett mht Ranger sine innlegg. De er veldig bra og presise. Uansett vil tilbudsplikten komme, og pliktig pris kan bli økt av OSE pga driftsavtalen.

Prisen vil kunne stige til over 14 om FO skal ha 100 %, men tidshorisonten er selvsagt avgjørende.

I forbannelse på FO er jeg i da i stand til å vente lenge, men det kan for bli så lenge at jeg kommer tapende ut av den situasjonen.

Uansett må det være en av de sikreste + 15% i løpet av en måned.

hunter
01.08.2000 09:58
#178

Endre
Hvor har dere det fra at FO vil betale 14 kr. Det høyeste han har kjøpt aksjer for er 12 og da blir vel innløsningen 12? Uansett, det er jo greie rentepenger for en kort periode.
karin
01.08.2000 11:36
#9

Endre
Re hunter:
12,20 litt avhengig av kurs.
Ligger noen bra kjøpsordre inne nå på 10,80 og 10,90. Acceptance testen nærmer seg slutten - FO må begynne å røre på seg og vil nok rense bort det han kan rundt kr. 11
SellHigh
01.08.2000 11:45
#14

Endre
Enorm selgerinteresse på 11.50,- idag og i går (ordrebildet). Noen som vet hvem det er og evt. hvorfor (11.50)?
Higher
01.08.2000 12:07
#149

Endre
Vet noen hvem kjøper'en på 100K på 10,90 var? Er det noen som handler for FO?
Recon
01.08.2000 12:35
#217

Endre
Re Hunter
Høyeste kurs omkring 12,25 avhengig av dollarkurs. Det ligger i kortene at OSE kan skjære gjennom og si at en del av driftsavtalen som FOE overtar fra R&B er en del av oppgjøret for aksjene (Overpriset driftsavtale for å holde kjøpskursen nede). Dette utgjør differansen mellom 12,25 og maks. kr 14,-.

Recon

Higher
01.08.2000 15:34
#150

Endre
Re Hunter
Staddeland hos Ugland har sendt brev til OSE angående at del av driftsavtalen bør inngå pliktig tilbudspris. Ref artikkel fra aksjeforum som inneholder alle elementer omkring pris ved tilbudsplikt (se spesielt avsnittet om gjennomskjæring) : http://www.aksjeforum.com/view.php3?page=/articles/?artid=2010
Affen
02.08.2000 13:45
#28

Endre

Litt info om de forpliktelser som verdipapirhandelloven setter for den vider prosess.

FOE er forpliktet til å gi melding til børsen om de vil fremsette tilbud om kjøp av de øvrige aksjene i NIS samtidig med at tilbudsplikten innrer. Tilbudsplikten for FOE er ennå ikke inntrådd i og med at det er tatt flere forbehold i avtalen om kjøp av R & B ‘s aksjepost i NIS.

Disse forbeholdende er som følger;
- tilfredsstillende teknisk inspeksjon av Navis Explorer I
- tilfredsstillende due diligence
- gjennomføring av testprogram under Petrobras kontrakten og
- `no material adverse change`

Først når FOE er av den oppfatning at alle forbeholdene er oppfylt, innterer tilbudsplikten som nevnt ovenfor. FOE har i sin børsmelding datert 3. juli sagt at de venter at en avgjørelse om dette vil bli tatt i løpet av sommeren 2000.

Når tilbusplikten endelig inntrer så skal tilbudet om innløsning av de øvrige aksjonærer fremsettes "uten ugrunnet opphold, og senest innen fire uker etter at tilbusplikten inntrådte". Tilbudsprisen skal være minst like høy som det høyeste vederlag FOE har betalt eller avtalt i perioden 6 måneder før tilbusplikten inntrådte. Det er verd å merke seg at det nyttes ord som "vederlag" og i det ligger at managementavtalen kan trekkes inn i prisfastsettelsen dersom denne må anses som en del av vederlaget.

Det er videre verd å merke seg at loven også sier at dersom det er klart at markedskursen "når tilbudsplikten inntrer" (denne har ennå ikke inntrådt) er høyere enn det høyeste vederlag som FOE har betalt for NIS aksjene i den 6 måneders perioden som er nevnt ovenfor, så skal tilbudsprisen være minst like høy som markedskursen. Det er i nåværende situasjon derfor helt påkrevet for FOE å holde NIS prisen i sjakk slik at de ikke får en økt markedkurs over en lengre tid. De må under enhver omstendighet "time" dagen for tilbudsplikten slik at den ligger under det nivå som FOE tidligere har betalt i vederlag for NIS.

Dette var mye formell jus, men jeg håper det var av interesse. Jeg holder fortsatt på mine aksjer og avventer situasjonen.


Higher
02.08.2000 17:26
#151

Endre
Re Affen
Denne er veldig grei, holder også på mine aksjer.
Recon
04.08.2000 17:12
#227

Endre
Stigende volum og stigende kurs. Dette liker vi. Kommer vel melding om aksept i begynnelsen av neste uke.

Recon

Higher
04.08.2000 17:16
#157

Endre
Kjenner noen til dato for ferdig akspetansetest (var dette idag). Start var mandag denne uken. Etter kort evaluering kommer vel meldingen.
vanHalen
04.08.2000 17:34
#270

Endre
Det var jo fælt så mange som måtte hive seg ut på 11 idag da! Skulle helst sett att disse hadde litt mer is i magen slik at Fred. må ut med et anstendig tilbud.
Shogun
04.08.2000 18:15
#11

Endre
Det hele er forbannet........

Men, en hel del mennesker er bekymret når Fred og Jon danser "Jeg og du og vi to"

Eller hur?

Recon
04.08.2000 21:04
#229

Endre
Re VanHalen
Det var jo noen som kjøpte på 11,- og da. Hadde det ikke vært for at jeg er stinn i NAVIS fra før, ville jeg nok kjøpt selv. Det er jo tross alt min 1,25 - 3 kr sikker fortjeneste.

Recon

[This message has been edited by Recon (edited 04-08-2000).]

Recon
04.08.2000 21:08
#230

Endre
Er det noen som kjenner verdipapirloven i forbindelse med tilbudsplikt.

1. Etter transaksjon har kjøper 4 uker frist til å komme med tilbud.

2. Hva er maksimal svarfrist fra aksjonærene?

3. Hva er maksimal oppgjørstid kjøper kan tillate seg.

Disse spørsmålene begynner etterhvert å bli interessante.

Recon

Affen
05.08.2000 12:42
#29

Endre
Recon
Svarene som du etterlyser finner du på følgende link: www.lovdata.no/all/tl-19970619-079-005.html
Se nærmere på paragraf 4-11 og 4-10, 8. ledd.

For de som ikke gidder å slå opp så skal tilbudsfristen ikke settes kortere enn fire uker og ikke lengre enn seks uker.

Oppgjør skal finne sted snarest og innen 14 dager etter tilbudsperiodens utløp.

Higher
06.08.2000 12:04
#158

Endre
Takk skal du ha Affen.
Ice
06.08.2000 13:29
#16

Endre
Det vil altså si at det kan gå inntil 3 mnd fra aksjene overføres fra FLC til FOE og til en mottar oppgjør.
Recon
06.08.2000 17:35
#232

Endre
Re Ice
Tror du FOE tør vente 4 uker, dersom "alle" vet at FOE skal tilby likevel? De risikerer jo at kursen tar av.

I løpet av sommeren var det ikke noe problem å selge ut noen aksjer omkring 11,- for å holde kursen nede. (Under 11,50) Det vil imidlertid by på problem og være high-gambling dersom FOE velger selv å presse kursen ved å pøse aksjer ut på markedet nå.

Dypvannsmarkedet er jo inne i et skikkelig Bonanza om dagen. Økt interesse for bransje og dette konseptet gjør at en uthaling kan koste FOE dyrt.

Jeg tror tilbudet kommer i neste uke. Dersom dette ikke skjer, vil FOE se seg fornøyd med bare en andel av selskapet.

Recon

Ice
06.08.2000 17:44
#17

Endre
Faren er vel at "alle" vet at NIS er i klørne på FOE. Dersom det etterlengtede offshore-rallyet starter på OSE, kan en risikere at NIS blir liggende død. Hvilke større investorer vil være interessert i å ta opp kampen med FOE når de har kontroll med 65% av aksjene?
Recon
06.08.2000 17:55
#235

Endre
65%? Trodde det var vel 50%.

Recon

Affen
06.08.2000 18:00
#30

Endre
Det beste som kunne skje var at noen gikk inn og begynte å kjøpe opp de aksjene som legges ut i markedet nå. Si f.eks at Ugland var interesert i og overta NIS eller å presse prisen opp. Da kunne de begynne og kjøpe nå. Kursen vil i så fall stige og den vil fort kunne gå høyere enn hva FOE har tenkt å by. Når så tilbudsplikten innntrer er FOE pliktig til å betale hva markedsprisen viser. Husk på at FOE er pliktig til å innløse de øvrige aksjonærene dersom FOE har mer enn 40 %. De kan innen 4 uker velge å selge seg ned under 40 %'s grensen, men risikerer i så fall å selge til en pris som liggere lavere enn hva de har gitt for aksjene.
Den som venter får se.
Ice
06.08.2000 18:12
#18

Endre
Re Recon

Du har rett. Jeg tror at FOE kontrollerer ca 55% av aksjene. Det som imidlertid forundrer meg er at ingen av de andre riggselskapene ga FOE konkurranse. Hvor var f.eks Smedvig og Transocean da NIS ble solgt på billigsalg?

Recon
06.08.2000 21:48
#236

Endre
Re Ice
Gikk endel rykter om at Transocean var i forhandlinger med R&B og at disse strandet. Er litt forundret på at Gjedebo ikke har solgt resten ennå, eller Ugland for den saks skyld. Blir nok en spennende uke uansett for NIS aksjonærene.

Recon

siesta
07.08.2000 12:42
#445

Endre
Re Recon:
Siste oversikt FOE kontrollerer 55-56% av aksjene i NIS.
Acceptance testen skal være ferdig idag eller imorgen .
Ser at kursen har løftet seg noe idag, er det FO som nå plukker aksjer rundt 11,10 ?
Må være litt forsiktig så ikke kursen spretter for høyt opp også.
Recon
07.08.2000 13:05
#240

Endre
Både kjøpere og selgere er fraværende. Hva skjer?

Recon

Recon
07.08.2000 18:54
#241

Endre
Re Siesta
Tror du vi kan forvente litt mer rally fremover og endelig komme oss ut på en fornuftig kurs? Tror det blir mer guff når akseptanse test er i boks. Volumet går jo rette veien.

Recon

vanHalen
07.08.2000 19:26
#275

Endre
Har sett at aksjen har en tendens til å duppe ned rett før stengetid så også i dag.

siesta
07.08.2000 19:35
#448

Endre
Re recon:
Jeg tror ikke FO's 1.bud blir en øre høyere enn det han må gi etter bestemmelsene. Dvs. rundt 12 kr. Frem til da vil de kontrollere at kursen holder seg under dette. Hva som skjer til slutt avhenger av de gjenstående større aksjonærene. Tror nok Gjedebo og FOE er samkjørte. Ville overraske meg mye om de ikke har en avtale...
boerson
07.08.2000 20:35
#155

Endre
Re: siesta
Helt enig med deg. Det er egentlig veldig lite å diskutere når det gjelder Navis, bare å vente på tilbudet på kr. 12.
Shogun
07.08.2000 20:39
#19

Endre
Re ICE & Sista
Husker jeg vldig feil når jeg sier at der bare var noen dager mellom at Freddy hadde fått en nøkkel av Gjedeboe og KJØPET.
Nøkklen var 5,7 mill aksjer, som sendte FOE over 40% i selskapt, dersom han "ville" ta imot den posten han hadde avtalt med R&B.
Når en da ikke vet hvordan store poster i sværen rundt ledelsen Navis reagerer da er det duket for følgende.
Som økonom må du ha IQ som er mindre en skonummert ditt dersom du anbefaler et konkurerende selskap å gå til motbud.
Konkurerende drilling selskaper aksepterer nesten aldrig negative poster hos hverandre.
Med Freddy aldrig, for det er alle rede bevist, .....
Det er jo ikke alltid roser på døra til med aksjonærer når Freddy banker på.

Han ga vist et "utbytte" en gang og det har han angret siden.

Recon
07.08.2000 20:48
#242

Endre
Re Siesta & Boerson
Eller med påslag for driftsavtalen dersom OSE skjærer gjennom, kr 13,-?

Recon

Affen
07.08.2000 22:02
#31

Endre
Aksjeforum hadde en tabell som viser hva Fred skal betale ved ulike dollarkurser. Denne er basert på kjøpesummen har ikke tatt hensyn til en eventuell gjennomskjæring fra OSE. Tabellen er som følger

dollar kurs
>8,2 11,5
8,3 11,6
8,4 11,7
8,5 11,85
8,6 12,0
8,7 12,13
8,8 12,27
8.9 12,4
9,0 12,55
9,1 12,7

Dollarkursen lå vel idag på ca kr. 8.90 hvilket skulle tilsi at prisen pr. aksje vil bli kr. 12.40. Når vi vet at OSE ikke har rykte på seg for å bistå småaksjonærene, velger jeg å tro at de ikke våger å la noe av managementavtalen inngå i salgssummen. En pris på kr. 12.40 er OK for meg all den tid det gir en avkastning opp mot 40 %.

Higher
08.08.2000 00:51
#161

Endre
Re Affen
Om ikke OSE bruker å bistå småaksjonærer, tror jeg det kan være en fair mulighet denne gangen siden det var Ugland (Staddeland) som kom med denne henvendelsen til OSE.
Higher
08.08.2000 00:52
#162

Endre
Ranger
Har du noe info vedr. fremdrift?
ranger
08.08.2000 07:45
#294

Endre
God morgen Higher! Nei,jeg har egentlig ikke det. Men jeg ha blitt mer og mer overbevist om at: 1. Enten er Gjedebo blitt lurt og da vil han straffe Fred hardt,- eller 2.- så er vi blitt lurt (av Gjedebo),- og da må vi bare vente på en kurs mellom 12,2 og 14? Tror imidlertid at Gjedebo tar det siste stikket og da gjør vi det også. Ett er et faktum: Skipet er verd ca 15-16 pr aksje. Forøvrig så har vi jo spenning andre steder: DNO vil gi oss mye glede i tiden som kommer.Ranger
foxbat
08.08.2000 15:58
#10

Endre
Hva skjer ? Er det noen som vet noe. Omsettes i skrivende stund for 11.60 og stort volum
ranger
08.08.2000 16:02
#296

Endre
Kanskje det er Jon som har våknet. Skal Fred få smake sin egen medisin nå?. Dette er gøy. Hilsen Ranger
boerson
08.08.2000 17:16
#158

Endre
Re: ranger

Det er nok Fred som driver med renteberegning. Noen prosenter å spare på 2 måneder i forhold til 12,- blir det vel.

siesta
08.08.2000 17:34
#449

Endre
Da er nok acceptance testen i havn. Spekulasjon nå blir hvor mye over 12 -tilbudet vil ligge på. Tipper på kurs rundt 12,20 når kunngjøringen om godkjent test kommer.
Recon
08.08.2000 17:59
#243

Endre
Re Siesta
...tror det finnes muligheter for at den kan gå som et skudd i morgen. Dette er jo rett og slett d r i t b r a !!!
Recon
08.08.2000 18:57
#244

Endre
Re Siesta II
Selger du på 12,20?

Recon

lihaug
08.08.2000 20:58
#12

Endre
Acceptance test forventes avsluttet i slutten av uken. Ingen problemer så langt.
fred
08.08.2000 21:35
#11

Endre
Jeg forstår Affen sitt innlegg foran slik at om markedskursen går over den kurs FOE skal betale ihh inngått avtale, så må det pliktige tilbudet være minst like høyt som markedskursen. M.a.o. går markedskursen i de neste dagene til f.eks. 12,70 drives prisen på det pliktige tilbudet opp på minst dette nivået. Er dette riktig forstått?
Øyvind
08.08.2000 21:45
#129

Endre
fred

Utgangspunktet blir dollar-kursen på det tidspunkt som FOE kjøper aksjene fra R&B Falcon. Foreløpig er det bare inngått en intensjonsavtale hvor det blant annet er krav til at boreskipet skal bli godt kjent av kunden før endelig avtale undertegnes. Akkurat nå er dollaren tett opp under 9 og dermed blir tilbudet på 12,40-12,50. Jo høyere dollaren stiger før endelig avtale undertegnes, jo høyere blir tilbudet fra FOE.

Jeg har hørt at testprogrammet for Navis Explorer 1 er "stort sett ferdig". Det gjenstår bare litt "papir-arbeid". Jeg regner med det kommer en hyggelig melding før helgen.

Affen
08.08.2000 23:19
#32

Endre
fred
Det er riktig. Det springende punkt er markedsprisen den dagen tilbudsplikten inntrer. Tilbudsplikten inntrer når all de tre forbehold er innfridd, hvilket i henhold til FOE selv er anslått til i løpet av sommeren. Dersom markedskursen legger seg på kr. 12.70 og blir liggende der også for den dag tilbudsplikten inntrer, ja så må FOE gi et bud på kr. 12.70 per aksje til NIS eierne. Vil han ikke det så må han selge seg ned under 40 % eiersits.
Øyvind
09.08.2000 00:07
#132

Endre
Affen

Jeg forstår ikke helt hva du mener. FOE plikter seg å legge frem et tilbud til de resterende aksjonærene i NIS som tilsvarer den høyeste pris de har betalt for aksjene. Hvis USD holder seg på 8,90-9,00 blir tilbudet på 12,40-12,50. Hvis NIS på det tidspunktet tilbudsplikt inntrer blir omsatt til 12,70 på Oslo Børs så betyr ikke det at FOE må betale det samme.

Higher
09.08.2000 02:00
#163

Endre
Re Øyvind
Jo akkurat det betyr det. FO er pliktig til å tilby minst det høyeste kursen har vært i løpet av de siste 6 mnd. Dvs må FO betale 12,8 pga høy dollarkurs må pliktig tilbud være minimum 12,8.
I tillegg skal du sjekke tidligere link om at OSE kan komme til å øke pliktig tilbudspris utfra "gunstig priset driftsavtale". Aksjerforum vurderer denne til 1 kr (ref tidligere link).
Konklusjon: Det skal svært lite til for at kursen er 14. Om alt går veldig galt, kan pliktig tilbud bli kun 12,5.

Dette er jo herlig!

Affen
09.08.2000 09:21
#33

Endre
Higher/Øyvind
Higher er litt upresis i hva han skriver. Hva gjelder 6 måneders perioden så plikter FOE kun å gi den høyeste pris som de selv har gitt for aksjer i nevnte periode. De nytter f.eks ikke om du og jeg har kjøpt aksjer i NIS de siste 6 måneder som er høyere enn hva FOE har gitt for sine.
Men så til markedsprisen på tilbudstidspunktet. Er denne høyere enn hva FOE har gitt for sine tidligere aksjer, så må de innløse aksjonærene til den høyere markedskursen. Det er imidlertid markedskursen på tilbudstidspunktet som er avgørende her. Spretter f.eks kursen opp til kr. 15.-, men faller så tilbake til kr. 11.- på tilbudstidspunktet, så er ikke FOE bundet av å tilby kr. 15.-
Var dette klarere ?
fred
09.08.2000 09:36
#12

Endre
Takk Affen, det hjalp.
foxbat
09.08.2000 09:47
#11

Endre
Det var First som kjøpte de store postene i går. Jeg vet ikke om noen av dere ser noen sammenhenger med tidligere handler.
Øyvind
09.08.2000 10:50
#134

Endre
Analyse fra Carnegie:

Although FOE is trying to downplay expectations, there is no doubt in our mind that a bid will be made to Navis shareholders once the conditions of the R&B Falcon transaction are lifted. The question is whether or not FOE will offer a price sufficiently attractive for Navis’s shareholders to give up their shares. FOE probably needs to pay up to NOK13 per share, although it is only obliged to offer NOK12.1 (which is highest price paid by FOE for Navis shares over last six months) in a mandatory offer.

We doubt that an ultra-deepwater drilling asset can be built below USD350m at present (which yard would do that?). Acquiring such an asset at some USD310m, without bearing construction risk and without having to wait two to three years before employing it in the market seems like a good deal to us—if FOE can pull it off.

FOE could afford to pay up to NOK13.5 per share without negatively affecting our EPS(00e) and EPS(01e).

Recon
09.08.2000 17:19
#246

Endre
Re Øyvind
Betale kr 13,50 vil si gjennomsnitt. De har vel allerede ervervet eller opsjon på 55% av selskapet til gjennomsnitt 12,20, hvilket gir en kurs på kr 15,08 for de resterende 45%. He-he, og det er oss. Waiting for you, Olsen.

Recon

[This message has been edited by Recon (edited 09-08-2000).]

vanHalen
09.08.2000 17:32
#280

Endre
Se dagens artikkel på aksjeforum.com ang USD kurs og forventet tilbuds pris. http://www.aksjeforum.com/view.php3?page=/articles/?artid=2331
JKL
09.08.2000 17:51
#57

Endre
Øyvind, Fred og dere andre.
Her er loven. http://www.lovdata.no/all/tl-19970619-079-005.html#4-10
Høyeste kurs betalt siste 6 mnd eller markedskurs på tilbudstidspunktet.
Ice
09.08.2000 18:29
#19

Endre
Dette ser bedre og bedre ut! Tror at Freddy er nødt til å komme med et bud på 13-14 kr for å løse ut de resterende aksjonærene. Hvorfor skulle de store (Ugland, Gjedebo ...) - og oss andre - selge ut på kurser under dette?
Det er ikke julekvelden ennå - og når den tid kommer er nok dypvannsmarkedet gått helt bananas og Navis Explorer II under bygging med 5-års kontrakt på 200.000 USD/D !!!!
Breed
09.08.2000 19:02
#299

Endre
he-he

Hadde ikke vært dumt det.

siesta
09.08.2000 23:41
#452

Endre
Det som skjer rundt NIS nå er at FO følger strategien lagt opp ved starten av oppkjøpet:
Kursen på USD er usikker, den kan endres frem til overtakelsen av R&B aksjer.
Ellers har FOE betalt kr. 11,50 for aksjen.
Det som skjer nå er at FO & company sørger for at markedsprisen holder seg under eller rundt 11,50. Skulle ikke forundre meg om FO er selger også for å oppnå dette...
Skulle dollarprisen falle ned mot kr.8,- ,vel så er "høyeste" pris betalt kr.11,50...
Tror at FO legger tilbudet 20 øre over det han må - så la oss fortsatt håpe på høy dollarkurs fremover.

P.S. Jeg tror også at FO ønsker å ta NIS av børs, så hva budet eventuelt blir på de aksjene som eventuelt "mangler" opp til 90%, det er en annen "skål"...

[This message has been edited by siesta (edited 09-08-2000).]

karin
10.08.2000 09:11
#13

Endre
re siesta:
M.a.o. er det duket for kurs 11,20 - 11,50 idag også !
karin
10.08.2000 20:22
#17

Endre
Javisst ja.
JKL
10.08.2000 20:52
#59

Endre
Siesta
Fred selger ingen aksjer han kjøper heller ingen i markedet akkurat nå. Da måtte han ha meldt.
Høyeste pris (med dårlig dollarkurs)er ikke 11,50 men 11,90 opsjonene til FOE har opsjonspremie 0,40 og innløsningskurs 11,50.
0,40+11,50=11,90
boerson
10.08.2000 22:05
#159

Endre
Re: JKL
Det du sier er ikke riktig. FOE er ikke innsider i Navis. FOE har kun plikt til å flagge kjøp når eierandelen passerer 10%, 20% etc.. FOE eier såvidt jeg vet 16% av aksjene og har opsjon på ca. 39%. Jeg antar at FOE må flagge når de passerer 20% grensen d.v.s. eide aksjer.
Higher
10.08.2000 23:59
#166

Endre
Re JKL og Boerson
FOE har kun meldeplikt som du sier Boerson. Men det er jo nesten for ille da han har "kontroll" på over 50% (tar en med opsjonene).
Higher
11.08.2000 00:01
#167

Endre
Ikke volum i dag, mot over millen to siste dager?
Vet noen hvem som var på kjøper'n?Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS