"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > KEN – Noen enkle betraktninger.
KEN – Noen enkle betraktninger.
Per ulv
10.08.2000 21:20
#855

Endre
INNLEDNING…

Som et supplement til Higlander sitt åpene brev til ledelsen i Kenor har jeg lyst til å kommentere bildet noe..

Det er riktig som noen antyder her på ST.. Kenor sin ledelse og styre er neppe ”forelsket” i Per Ulv.. Dette kan vel, på en måte sies å være gjensidig. (He, he..) Når så er sakt har jeg faktisk ikke så mye galt å si om Trulsemann.

For at en investor skal ha tillit til et selskap med primer næring innen et området investor ikke kan forholde seg til i vesentlig grad, kreves informasjon. Med dette mener jeg generell informasjon om primer området, utvikling innen segmentet, politiske holdninger til segmentet og ikke minst fremtidsutsikter for segmentet. Når så segmentet er volatilt med negativ undertone gjelder det selvfølgelig å gjøre markedet oppmerksom på dette samtidig som man orienterer om hvilke tiltak man skal benytte under de ulike scenario for på en best måte og om mulig å dra nyte av situasjonen. Selv er jeg av den oppfatning at det og benytte ”dyre” hedgingmetoder hvor utskriving av puttopsjoner er en del av ikke er den mest lønnsomme hedgingstratergi samtidig som dette er med på og undergrave en positiv prisutvikling på gull. Dessverre tror jeg Kenor ikke har skjønt alvoret i dette og heller ikke har iverksatt tiltak som kan gi bedriften en positivitet selv med negativ undertone i primersegmentet.

De av dere som følger litt med i denne bransjen vet sikkert også at Berrick, med sin lavkostnadsprofil, tjener godt på sitt hedgingprogram. Dessverre er ikke investorer like lykkelig da man klart fra dette hold har vist, gjennom uforholdsmessige lave aksjekurser, at man heller ønsker høyere gullpris. Gull selskapene må, basert på ovennevnte faktum, selv være med og ta skylden for at gullprisen til stadighet er under press. Dessverre har det imidlertid blitt slik i det internasjonale ”gull miljø” at om de enkelte produsenter ønsker likviditet og lån til utvikling av prosjekter forlanger gjerne bankforbindelsen at man samtidig binner en hedgingavtale til denne finansiering. Bankene tjener rått på dette mens aksjonærene i de enkelte produsentselskapene blør..

Ovenfor finner man forklaringen på, og årsaken til at kursen på Kenor aksjer fortsatt er lav. Dessverre er den en god del lavere en hva den kunne hvert om ledelsen i Kenor hadde fortsatt alvoret i denne bransjen slik at man på forhånd kunne informert markedet om de ulike markedsmekanismer, hvorfor de inntrer og når de inntrer. Nok om dette. La oss heller se litt på fremtidsutsiktene for gull og Kenor…

HVA VI KAN FORVENTE AV GULLPRISEN…

Jeg har i den senere tid ”blitt” kritisert her på ST fordi, jeg etter en tids fraværenes som Kenor skribent, kom tilbake med negative uttalelser.. Vel. jeg har tidligere skrevet at man kunne forvente et gull rally.. Selv gikk jeg inn i Kenor uken før avtalen om ”Golden Sunday” hvorpå jeg enkelt kan påberope meg at jeg fikk rett… Det ble så antydet mulighet for videre stigning opp mot USD 400 pr. unse. Denne hypotese var relatert til avansert TA samtidig som det også ble stilt flere fundamentale og politisk orienterte krav for at hypotesen skulle gjelde. Disse forutsetningene inntraff ikke og man fikk på nytt et press ned i gull. Her har jeg imidlertid et par ”spekulasjoner” om hvorfor så ikke skjedde. Selv med enighet mellom Clinton/Blear administrasjonen om tak på gull USD 290.00 tror jeg denne ”avtalen” hadde blitt ”løftet” om ikke de uforutsette hendelser med Ashanti hadde innfunnet. Ashanti er den størse industribedrift i Ghana” og med staten som eier. Selskapet er et av de få som gir utenlandsk valuta i en ellers slunken statskasse. De av dere som husker geografitimen vet også at Ghana inntil nyere tid var en av UK kolonier. Etter fristillelsen ble det knyttet sterke samarbeidsbånd og store forpliktelser mellom de to land. Gjennom den avtale som har blitt inngått mellom Ashanti og dets kreditorer, forårsaket av en teoretisk konkurs basert på selskapets hedging program og hvor den Engelske regjering også har vert representert, vil jeg anta at vi finner svarene til hvorfor BoE fortsatt opprettholder sitt scedulerte auksjonsprogram til tross for den kritikk som fremkommer. Et press på gullprisen er tross alt i motstrebende interesse til Whasington agreement, populært kalt ”Golden Sunday”. Dette bringer meg frem til timingen på når vi kan forvente en sterkere gullpris samt argumentene for dette…

Jeg har, for noen måneder tilbake, antydet september som mulig turningpoint for gull. Dette kan dog være noe tidlig. De fundamentale grunner for dette er det faktum at Ashanti gjennom den tiden som nå har godt har hatt en god mulighet til å rette opp det hedgingprogram som tidligere omtalt gjennom tilbake kjøp til relativt gunstige priser, relatert til selve hedging programmet. Man har på denne måte vert i stand til å redusere et gigant tap til et minimum. Kombinert med dette har man nå absorbert det faktum at Sveits har generert et salgsprogram for 3000 tonn sentralbank gull. BoE nærmer seg gjennomfort salg av 2/3 av det volum som er annonsert samtidig som kommersiell etterspørsel akselererer. Man kan således vente at fremtidig leasing arrangementer ikke lenger vil være betydelige noe som fratar shortspekulanter det verktøy de har for å shorte gull i en arbitragemotivert spekulasjonsprogram. La oss så se litt på det tekniske bildet….

GULL I ET TEKNISK PERSPEKTIV…

Det er dessverre ikke mye positivt som støtter gull i et teknisk perspektiv.. Gull ser ut til å bryte ned i en P&F kileformasjon med referanser i bunnene USD 253.00 og 270.00 samt med referanse i toppene ca. 320 og 310. Et brudd opp tilbake gjennom 275 må inntre innen relativt kort tid samtidig som videre fall må ungås for at formasjonen ikke skal bryte ned. Et brudd opp pr. dato krever noteringer over USD 291.00 Ved et brudd ned gjennom USD 270.00 er det ingen støtte for 20 års lav USD 253.00

KENOR I ET TEKNISK PERSPEKTIV..

Kenor har etablert en kortsiktig negativ trend som i første omgang kun kvalifiserer som en korreksjonstrend i et større nøytralt bilde mellom NOK 4,00 og 4,50. Det er nærliggende og konkludere med mulig brudd ned gjennom N
Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS