"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > SFJ – Noen enkle betraktninger…
SFJ – Noen enkle betraktninger…
Per ulv
12.08.2000 12:37
#865

Endre
INNLEDNING

Det er delte meninger om Det Søndenfjelske og selskapets fremtidige kursutvikling her på ST Selskapets meldinger om dårlig inntjening teller tydeligvis meren flere interessante innsidekjøp i selskapet. Disse innsidekjøp blir nok derfor oppfattet av mange som rene støttekjøp. Om de er det eller ikke skal ikke jeg ta stilling til. Sannsynligheten er imidlertid stor for at selskapets kursutvikling kanskje hadde vert ennå mer begredelig om ikke disse innsidekjøpene hadde blitt foretatt.

SFJ opererer i en sektor som er ”hot” og blir hottere for ver dag. Med de nyheter som har fremkommet skulle man tro at disse nå er priset inn i kursen. At flere meglerhus nå anbefaler salg kan, utfra fundamentale forhold forsvares. Om de, utfra substans og kursnivå kan forsvares i samme grad stiller jeg meg imidlertid tvilende til. Meglerhus har dessverre en vane i å anbefale salg når alle dårlige nyheter er kjent og kursen allerede er på et lavnivå. Som en konsekvens av dette kan selvfølgelig kursen falle ytterligere noe som i mange tilfeller fører til en ekstremt underpriset aksje med påfølgende store muligheter for investorer om selskapet kan snu ting rundt. SFJ er et slikt selskap. Samtidig opererer selskapet innen en sektor som nå kommer i skuddet og vil sannsynligvis være det i lang tid fremover. SFJ har skapt formuer for aksjonerer før og vil helt sikkert gjøre dette igjen….

SFJ - I ET TEKNISK BILDE….

Jeg vil oppfordre andre som kjenner SFJ til å komplimentere denne topic med de fundamentale forhold i SFJ. Ellers kan jeg referere til Rolf Olsen sin tidligere topic hvor disse forhold er grundig belyst. Selv skal jeg prøve å formidle et teknisk bilda av aksjen..

Først må jeg påpeke at SFJ ikke har noen teknisk støtte i form av tidligere bunner/topper på nedsiden i mine chart. Disse dateres tilbake til års skifte 1996/97. Det er derfor ”nesten” umulig å antyde et definert bunn nivå i et teknisk perspektiv. Det er imidlertid et faktum at vi har en support i ovre diagonal i gammel negativ trendkanal med utbrudd siste del av juni. Det er denne support aksjen closet på onsdag i forrige uke. Denne support og close kan være en bunn. Dog skal sies at aksjekursen kan sige ned langs diagonalen, noe som, om hypotesen inntrer, sannsynligvis ikke vil gi store fall men en sigende negativ trend hvor argumenterte diagonal nå vil gjelde som nedre diagonal i ny trendkanal. Worst case er imidlertid at utbruddet ut av tidligere negative trendkanal dannet et negativt duplikat på oversiden. Jeg tror ikke dette. Men, om dette er tilfellet vil den argumenterte diagonal representere ”danger line” i en bredere kanal.

Om vi forutsetter at argumenterte diagonal nå er nedre diagonal i en kommende trendkanal kan man godt ta en spekulativ posisjon i området 34/37 med kortsiktig mål om test av NOK 42/43 som gir et ”close” av ”gap” samtidig som man vil få bekreftet / avkreftet om aksjen danner en ny negativ kanal. Man skal imidlertid da være klar over ”danger line” som i øyeblikket leser NOK 38/39

Når så er sakt er det faktisk noen lyspunkter man kan ta tak i. Et av disse er det ”run away gap” aksjen har dannet mellom NOK 42,00 og 40,00 mellom 3 august og 4 august. Setter man dette i relasjon til bunn noteringen intraday 10 August på NOK 35,30 som harmonerer med diagonalen argumentert i forrige avsnitt, og antar samtidig at dette kan være en bunn, vil vi få en close av gapet relativt raskt. ”Gaps” har i de fleste tilfeller en tendens til å lukkes. I tilfellet med SFJ er vil dette fenomenet regnes som ”bankers”.. Utfordringen ligger i å time denne bevegelse samt å vurdere de kommende formasjoner som etter hvert vil inntre i chartet. For å danne oss et nøyaktig bilde som mulig må vi i ”caset” SFJ benytte dag, uke og måned charts samt de analysemodellene vi har tilgjengelig for hver av disse. Vel dette begynner og bli et langt innlegg så jeg skal spare dere for detaljene i de ulike analysemodeller relatert til ulike tidsfaktorer.

KONKLUSJON

Konklusjonen må være at vi trenger en close av gap med videre avkreftelse av øvre diagonal som antydes i området NOK 43,- Dette området representerer også en solid teknisk motstand dannet gjennom tidligere bunnformasjon i tidsrommet juni/juli først når dette skjer vil aksjen utløse et ”standardisert” teknisk kjøps signal. Veien opp til dette området representerer imidlertid en ”hyggelig avkastning”. Jeg vil derfor selv sannsynlig prøve meg på en spekk om kursen finner veien ned til området NOK 34/36 til uken…

Jeg ønsker alle SFJ’ere lykke til..

PU

budfox
12.08.2000 13:30
#325

Endre
re PU
Ang. negative "gaps";

Er det ikke slik statistisk sett at jo høyere volum negative "gaps" blir dannet på, jo lengre tid tar det for at de vil bli fyllt igjen. Og er volumet ekstremt høyt, vil vel dog sannsynligheten øke for at de aldri blir fyllt igjen.

Ser man på volumet i nevnte aksje da den negative "gap" ble dannet, så må man tilbake til 17/1 i år for å finne høyere volum. Volumet da og etterfølgende dag var på over 1 mill. omsatte aksjer, og historisk sett har ikke omsetningen rundet 1 mill. så veldig mange ganger tidligere. Dette kan vel bidra til at det kan ta noe tid for at det blir fyllt igjen...?

Per ulv
12.08.2000 15:52
#866

Endre
Re.: Budfox..

Du har selvfølgelig rett i at et close av Runaway Gap (RG) kan ta tid…

Hva som får meg til å anta at gapet kan closes relativt raskt er at gapet ble dannet ned fra hva som antydet en bunnformasjon etter en meget langvarig negativ trend som startet ved ALH forste halvdel av 1998… Man kan faktisk også argumentere for at man så konturene av en gryende positivitet og trend inntil Q2 og PW ble fremlagt. (litt luftig denne.)

Som du sikker vet er Runaway Gaps en av de mest kjente analysemetoder innen TA. Analysemodellen har som formål å danne kjøps/salgsposisjoner. Ulempen ved RG er at det er vanskelig a konkludere betydningen for en tid har godt. RG må derfor sees på sammen med andre trendanalyser og gjerne i kombinasjon med momentumanalyser. RG i SFJ sit tilfelle er som du påpeker negativt og ble dannet på stort volum. Teoretisk sett gir dette signalet derfor signal om videre fall i aksjen. Basert på de overordnede fundamentale forhold i sektoren kombinert med SFJ sin situasjon og det chart tekniske bilde finner jeg caset interessant og følge uansett kursutviklingen fremover. Vi kan kalle det en studie hvor jeg får anledning til å teste ut et par av mine ”noe luftige” teorier innen AITA...

PU

[This message has been edited by Per ulv (edited 12-08-2000).]

Lillesøster
12.08.2000 16:55
#74

Endre
re Per Ulv

Det var tungt-men interessant lesestoff.Skjønte ikke så mye (foreløpig)av den tekniske analysen men jeg håper at SFJ snart begynne å røre på seg(rette veien altså).Jeg har 4600 aksjer ,med et snitt på 40.60.

MP
12.08.2000 20:51
#59

Endre
Hadde egentlig lagt om taktikken og kjøper kun aksjer som beviselig har snudd;ref nest siste kjøp, RCL for ganske få dager siden til nok 190.-
Denne gang ble SFJ rett og slett for fristende og kjøpte torsdag, inn 37.- . Har fulgt selskapet et par år og vært inne 2 ganger før med pen gevinst. Sammeligner en charts for SFJ og RCL ser vi at siste kursfall er relativt bratt og på høyt volum. For RCL sitt vedkommende inntraff dette i juni, hvoretter aksjen snudde kraftig opp.
Gambler på at dette også skjer med SFJ. Alle negative forhold burde nå være kjente, og markedet "overdriver" selvfølgelig og sender aksjen uforholdsvis langt ned.
Rundt juletider i fjor hadde "alle" kjøpsanbefaling på RCL ved kurs 400+. Noen måneder senere har de samme aktørene salgsanbefaling ved kurs 200-160. Aksjen vendte som vi alle vet kraftig opp.
Personlig synes jeg at en børsverdi i området 2 mrd for SFJ er grisebillig!
MP
12.08.2000 20:52
#60

Endre
Hadde egentlig lagt om taktikken og kjøper kun aksjer som beviselig har snudd;ref nest siste kjøp, RCL for ganske få dager siden til nok 190.-
Denne gang ble SFJ rett og slett for fristende og kjøpte torsdag, inn 37.- . Har fulgt selskapet et par år og vært inne 2 ganger før med pen gevinst. Sammeligner en charts for SFJ og RCL ser vi at siste kursfall er relativt bratt og på høyt volum. For RCL sitt vedkommende inntraff dette i juni, hvoretter aksjen snudde kraftig opp.
Gambler på at dette også skjer med SFJ. Alle negative forhold burde nå være kjente, og markedet "overdriver" selvfølgelig og sender aksjen uforholdsvis langt ned.
Rundt juletider i fjor hadde "alle" kjøpsanbefaling på RCL ved kurs 400+. Noen måneder senere har de samme aktørene salgsanbefaling ved kurs 200-160. Aksjen vendte som vi alle vet kraftig opp.
Personlig synes jeg at en børsverdi i området 2 mrd for SFJ er grisebillig!
rakas
12.08.2000 20:56
#31

Endre
re Lillesøster

Du er heldig du Lillesøster.Jeg har 4000 til 55. SL .hva var nå det igjen?
Men........jeg har en merkelig god følelse med SFJ denne gang. Noe positivt vil plutselig dukke opp, synes det ligger så mye "rart" i luften om dagen, og da vil ihvertfall du få godt betalt.

rakas

borch
13.08.2000 12:16
#700

Endre

Flere prosjekter i Brasil er utsatt,
og DSND venter ikke å bli tildelt
større enterpriseoppdrag i 2000.
Årsaken er at selskapets krav til
marginer er høyere enn det markedet
for tiden opererer med. Effekten vil
særlig merkes på beskjeftigelsen
av «Skandinavika» og
konstruksjonsflåten. Brasil-
organisasjonen vil bli tilpasset
markedet for integrerte tjenester
frem til enterpriseoppdrag igjen
viser tilfredsstillende marginer.

- På bakgrunn av dette forventer ikke
DSND forbedring av resultatene for
tredje og fjerde kvartal sammenlignet
med andre kvartal. Både omsetnings-
og resultatforventningene for 2000 er
derfor betydelig nedjustert
, heter
det i meldingen.

SFJ som julenisse;
De velger å justere opp prisene i sine anbud på Brasiliansk sokkel.Melder markedet at de ikke forventer å få tilslag på anbudene sine.
Men de får arbeid.
Markedet der nede har nå sett at SFJ har arbeidet gratis i et par år snart.
Nå vil SFJ ha penger for det arbeidet de utfører.
Smart av ledelsen å innta en offentlig/offensiv-defensiv holdning-så fikk vi andre billige aksjer.
Det er bare å vente nå.
Aune har nettopp kjøpt 200000 aksjer i selskapet.SFJ er dårlig på drift.Elendige-hva er det da som gjør at Aune kjøper?
Han er ikke kjent for å være spesielt langsiktig,den karen.Tidshorisont ut året kanskje?
Enten så får de vel en masse arbeid til eventyrlige priser..eller?


Øyvind
13.08.2000 20:50
#137

Endre
borch

Synes du ikke det er et problem at SFJ er i ferd med å bli presset ut av markedet rett før oppturen starter? SFJ skal leie ut kapasitet til konkurrentene og mister dermed både kompetanse og markedsandeler. Andre aktører innenfor subsea kommer til å styrke sin posisjon overfor oljeselskapene, mens SFJ er i ferd med å miste sitt grunnlag for eksistens.

SFJ har ikke justert opp prisene slik du skriver. Selskapet er ikke konkurransedyktige og har ikke mulighet å kjempe om de få kontraktene som finnes i markedet. Hvis du leser mellom linjene i pressemeldingen fra SFJ ser du at selskapet hverken har kompetanse, kapasitet eller økonomi til å kjempe om de store kontraktene. Siden det ikke blir noe nye oppdrag på SFJ i løpet av høsten betyr dette at også 2001 blir et fryktelig år. Det er mulig at markedet blir bedre i 2002 og 2003, men er det ikke litt tidlig å fokusere på hva som skal skje om 2-3 år når probleme er betydelige på kortsikt?

Det er mulig du ikke ser på dette som et problem på kortsikt, men det er ingen tvil om at SFJ har store problemer og det spørs om selskapet overlever. En mulighet kan være å leie ut tonnasje til konkurrenter eller operere som en nisje leverandør i enkelte markeder. Dette er faktisk i ferd med å skje... I et slikt case kan ikke markedet prise SFJ som et vekstselskap. Jeg tror heller du bør begynne å se litt nærmere på bokførte verdier. EK pr aksje er ca 28 kr (enn så lenge).

Som jeg tidligere har skrevet synes jeg ikke SFJ er noen oppkjøpskandidat. Markedet preges av betydelig overkapasitet og i tillegg sitter SFJ med en flåte bestående av gamle skip. De store innenfor subsea vil heller velge spesialiserte nybygg foran kjøp av selskaper med store problemer. Dette har Coflexip sagt flere ganger. I tillegg skal jo også SFJ leie ut kapasitet/tonnasje til sine konkurrenter og dermed forsvinner vel litt av oppkjøpscaset. Det er heller ikke særlig med synergieffekter å snakke om. SFJ har en børsverdi på ca 2 mrd, men hvis du i stedet ser nærmere på EV (som er vanlig ved oppkjøp) vil du se at prisen blir en helt annen. Det er mulig man kjøper 1 krone for 90 øre, men samtidig får man 10 kr i gjeld. Billig?

[This message has been edited by Øyvind (edited 14-08-2000).]

CA
13.08.2000 21:07
#10

Endre
Re: Øyvind

Du bør i det minste være kapabel til å lese pressemeldingene før du uttaler deg. Det var f a e n ikke Siem som kjøpte aksjer for i overkant av 7 mill. i forrige uke, Aune derimot.

Scorpion
13.08.2000 21:24
#341

Endre
re: borch

Jeg håper du har rett, er selv tungt inne i SFJ.

Men: Selskapet forventer ikke at de blir tildelt kontrakter i 2000. Hvis de på tross av dette får det likevel, hva sier da børsstyret om kjøpet til Aune? Da har jo selskapet hausset ned verdien, samtidig som en innsider handler. Det tror jeg ikke de tør. Spørsmålet er om selskapet BØR vite om det kan bli noe av anbudene eller ikke. Mener børsen det, kan det bli hett for Aune og selskapet.

borch
13.08.2000 22:00
#702

Endre
re øivind

Jeg registrerer at samtlige norske meglerhus har "sell" på SFJ.Kursen har da også gått ned fra ca 70 kr til kr 37-en nedgang på ca 50 %.
Jeg tror fusjonene/konsolideringen innen bransjen vil skyte fart framover.Større enheter/
Jeg tror radarparet Siem/Aune kommer til å trekke et par ess ut av ermet i løpet av forholdsvis kort tid.
Ellers er det vel når det ser som svartest ut man skal kjøpe?
Slik Aune nå har gjort.

ncella
13.08.2000 22:13
#171

Endre
SFJ – et godt bet PU m.fl?

Månedschart- synkende trend siden mai 98 – utflating i 99 for så igjen fortsette ned nedadgående tendensen i 2000 med øket styrke. Ergo den ”lange” trenden er entydig.
Ukechartet viser bunnformasjoner som fra juni/juli 99 som ble testet i november samme året og i perioden april – juli 2000 – for deretter å bære skikkelig utfor i juli.
I dagchartet viser 4 august seg å være dagen som underbygger og forsterker at selskapet er i en negativ trend. Det store volumet denne og etterfølgende dag tilsier at dette ikke dreier seg om en bear-trap, men en utvikling med styrke. I positiv lei er utflatingen vi har sett de siste par børsdager, men her mangler volumet igjen!
Så til indikatorene: Momentum negativ
MACD: stor sprik mellom kort og lang middelverdi (hurtig signalkurve –3,5 middelkurven –1,5) peker fortsatt nedover.
Stohcastics: Den hurtige kurven er over den trege, på lavt nivå – det er positivt!
RSI – viser at aksjen er oversolgt (men det hadde vært tryggere ved evtuelt kjøp at kurven var vridd mot oppadgående!)
DSI – her kan man med godvilje tolke inn at det etableres en bunn over forrige bunn (11.7.) – (det må mye god risikovilje til!)

Konklusjon: Her er svært få (om noen) tekniske holdepunkter som tilsier at SFJ er et greit kjøp, slik jeg kan se det.
Imidlertid kan dat jo selvsagt være slik laget at den positive trenden vi ser ellers innen olje og offshore smitter over på sentimentet kjøpere måtte ha overfor SFJ.
I så fall kan det være tryggere å holde seg til ordtaket ”A rising tide will raise all vessels”, og kaste vrak på både ”leading” og ”lagging” indikatorer?

Har jeg kan hende oversett noe i mine diagrammer?

fuglen
13.08.2000 22:15
#181

Endre
borch, det var vel etter resultatfremleggelsen at meglerhusene og CM- spesielt anbefalte salg. CM har hatt kjøpsanbefaling på SFJ ved flere anledninger og senest rett før resultatfremleggelse tror jeg det var. Kjenner personer som har kjøpt ut fra dette og mener at det har vært temmelig dårlig hådtverk fra analytikeren.
God kveld fra fuglen, selv SFJ aksjonær under sterkt tvil. Avventer imidlertid utfalet av innsidekjøpet, men ikke for lenge.
Øyvind
14.08.2000 00:01
#138

Endre
borch

I slutten av juli anbefalte du kjøp av SFJ og skrev at selskapet ville overraske med et driftsresultat som ville blåse luften ut av kritikerne (jfr innlegg 25.07). I dag anbefaler du kjøp av SFJ basert på forventninger om at konsolideringer innen bransjen vil skyte fart fremover.

Vel... Du har kanskje fått med deg at det har allerede vært betydelig konsolidering innenfor denne bransjen. At SFJ som en mindre aktør fortsatt står ledig kan være et dårlig tegn. Jeg kan ikke se hvem som skulle ha interesse av å kjøpe SFJ. De største selskapene som har kapital til et oppkjøp har valgt å benytte seg av nybygg. De mindre aktørene har allerede gjennomført betydelige oppkjøp. Nå er det faktisk slik at 3-5 selskaper kontrollerer hele dette markedet. Jeg forstår dermed ikke at du kan snakke om større enheter. I tillegg tilbyr SFJ store deler av sin flåte til leie i markedet. Hvorfor kjøpe dyrt når man kan leie billig?

I tillegg så synes jeg balansen til SFJ ser veldig svak ut. Det er absolutt grunn til bekymring med tanke på at det er bare litt over 2 mnd siden selskapet hentet inn 450 mill i obligasjonslån. Siden den gang har utviklingen i rammebetingelsene vært betydelig svakere enn det ledelsen la til grunn. Vi skal ikke se bort i fra at SFJ nok en gang må hente inn mer kapital.

- Etter 1. kvartal skrev ledelsen at de ventet et overskudd i 2000. Det var dette som har utgangspunktet for obligasjonlånet på 450 mill.

- Etter 2. kvartal skriver ledelsen at de venter et underskudd på 200 mill i 2000. Om ikke det er nok forventer ledelsen at også 2001 blir et svakt år. Hva nå?

Du har likevel rett... De fleste meglerhusene sitter med salgsanbefalinger. Samtidig skriver alle analytikerne om selskapets svake finansielle situasjon. Det første meglerhuset som kommer med en kjøpsanbefaling får et corporate oppdrag. Jeg kan nesten lukte at en kjøpsanbefaling fra Orkla er rett rundt svingen.

Jeg vet du har analysen fra Carnegie. Les den en gang til.

CA
14.08.2000 11:44
#11

Endre
Nå stiger den, og ordrebildet bedrer seg kontinuerlig. Er du med PU?
borch
14.08.2000 11:52
#704

Endre
re øivind
Det er betryggende å vite at du har fått med deg min mislykkede anbefaling av SFJ tidligere i vår.
Jeg har faktisk bommet et par ganger på kjøp-det er helt korrekt.Har også tapt penger på aktivert sl i SFJ.Det har tydeligvis du også gjort,noe jeg leser av den bitre undertonen i innlegget ditt.Jeg sitter nå relativt tungt investert i SFJ igjen-inngang 35.50.
Jeg anbefaler kjøp av SFJ nå.Jeg tror SFJ vil bli solgt.
borch
14.08.2000 11:55
#705

Endre
originally posted by Storebror:
Storebror
Junior Member
Posts: 139
Registered: Jun 2000
posted 14-08-2000 11:17
--------------------------------------------------------------------------------
Parhestene Siem/Aune kommer til å selge SFJ til en konkurrent?Jeg blir ikke overrasket dersom det jobbes mot en slik løsning.
gorwell
14.08.2000 12:01
#1022

Endre
Hei borch,
hvem til? Har det noe for seg at jeg kjente lukta av KVI+SFJ?

Største kjøper så langt i dag på 19600 aksjer, de andre postene ser ut til å være dominert av små-spekk`ere og studenter, om det ikke er større rovdyr som holder seg tilbake for å kunne plukke rimelige småposter, da.

M-faktor på 102,7 gir for SFJ en "nøytral" egenstyrke. Bitte lite overkjøpt, mest sannsynlig ingenting å bry seg om da det for SFJ er normalt å bevege seg mye. Aksjen snur litt ned nå, da.

gorwell

gorwell
14.08.2000 12:17
#1023

Endre
Ser ut til å komme flere selgere på banen....

gorwell

Øyvind
14.08.2000 15:44
#142

Endre
borch

Det er vel ingen som har tjent penger på SFJ de siste årene. Jo, jeg har også tapt min del. Jeg har kjøpt SFJ på 169, 158, 132, 81, 62, 59, 55 og 50. Alle gangene er SFJ blitt solgt på stop loss.

Greit, du tror at SJF blir solgt. Men... hvem er interessert i å kjøpe SFJ? Jeg kan ikke se aktører som kunne vært interessert i et oppkjøp av SFJ. Kan du? SFJ er etter mitt syn ikke noen oppkjøpskandidat. Hvorfor?
- SFJ sliter med økonomiske problemer.
- SFJ har ikke tilstrekkelig kompetanse og er stadig utsatt for tap på sine prosjekter.
- SFJ prøver å leie ut kapasitet til sine konkurrenter.
- SFJ har en flåte bestående av gamle skip som ikke er særlig fleksible.
- SFJ tilbyr i stor grad alternativ teknologi i forhold til sine konkurrenter.
- SFJ er i ferd med å bli presset ut av markedet.
- SFJ har hverken kompetanse, kapasitet eller økonomi til å kjempe om kontrakter i dagens situasjon.
- SFJ "lover" at resultatene for 2000 og 2001 blir veldig dårlige.
- Det er betydelig overkapasitet i markedet.
- De største aktørene i markedet har valgt å kontrahere nybygg.
- De mindre aktørene har gjennomført betydelige oppkjøp.
- Det er små synergieffekter i denne bransjen.

Vi kan gjerne diskutere dette caset. Håper du kan komme med noen mer hardtslående argumenter enn at Aune kjøper 200.000 aksjer. Du vet sikkert at både Aune og Siem har kjøpt mye tidligere uten at det har skjedd noe. Inside kjøp i SFJ har historisk sett vært et sterkt salgssignal.

Per ulv
16.08.2000 09:38
#883

Endre
Trekker frem denne igjen..

Det kan se ut som om hypotesen om bunn og close av "Runaway gap" holder..

Atter en bunnformasjon pinpointed fra..

He, he & Urg
PU

Lillesøster
16.08.2000 09:44
#90

Endre
Bra Per Ulv.Jeg leser dine TA- med interesse.
Har du noe kursmål på SFJ?
Klem fra Lillesøster.
timing
16.08.2000 10:02
#400

Endre
Pre ordreboken viser at alt under 39,4 vil bli rykket vekk i et jafs.
Det er endel store kjøpsordrer inne.
Ender nok over 40 rimelig raskt i dag.
eigthtimes
16.08.2000 16:28
#12

Endre
Jeg har trukket meg ut av aksjen - får SJF styrket ordrebeholdning og ikke minst begynner å få pluss på bunnlinjen på sikt, ja så kan det ha interesse. Eneste positive signaler nå er de foretatte innsiderkjøp. Som situasjonen er nå er det vel neppe noe oppside på kort/mellemlangt sikt, men risiko for en betydelig nedside.
Storebror
16.08.2000 22:15
#143

Endre
Oil Service i USA opp 3 % i dag og øverst på vinnerlisten. Spennende dag i morgen for oss som er posisjonert innenfor denne sektoren!
Jeg tror SFJ får nok å gjøre i tiden framover-enten alene eller som et oppkjøpt selskap.
gorwell
17.08.2000 10:56
#1064

Endre
Har vært interessert lenge, men denne er det jo ikke engang handel i, idag!

gorwell

gorwell
17.08.2000 13:36
#1066

Endre
Hmmm...
RSI-10/15 har fått seg en kraftig dipp ned og ser innbydende ut. RSI-50/100 har fått seg et kraftig løft fra bunn i månedsskiftet juni/juli 1999. Har fulgt en stigende trend med høyere topper og bunner, fikk en liten nedtur ved fallet umiddelbart etter månedsskiftet.

Aksjen som falt på en blow-off, har nå fått rekyl til sitt 10 dagers snitt. Går den gjennom der, vil den finne støtte på glidende snitt i ettertid.

SFJ treffer sitt 30-dagers snitt på 42. Dette området vil innebære motstand også i form av tidligere gulv på 44-45. Mange aksjer som vil ut på dette nivået, da det var mange som fikk seg en ubehagelig overraskelse da den falt igjennom den 4/8.

100 dagers snittet ved 46 vil nok i alle fall by på en rekyl ned, kan være den ikke blir stor. Det vil være fornuftig å følge med på bevegelsene i RSI. Så snart RSI har dippet ned, vil det være fornuftig å vurdere en inngang.

Ser ut til å være betydelig støtte i området 38,50 og at SFJ derfor ikke, i alle fall ikke som dagens sluttkurs, vil falle tilbake under dette nivået. Kan kanskje være nivået å fiske rundt på intradagkurser, da.

Vente eller gå inn nå, that is the question.

gorwell

gorwell
17.08.2000 16:32
#1068

Endre
OSX fortsetter gjennom ATH, http://207.61.23.98/t/timely5html?fa=OSX&fd=1&le=2&lg=2&ff=3&fg=2&fh=1&fc=25&fq=0&fe=61 ser "berre lekker" ut foreløpig.

Fin tid for SFJ? Går nok inn i morgen.....

gorwell

borch
18.08.2000 07:59
#768

Endre
re gorwell
SFJ må vel være det beste oljerelaterte å kjøpe nå.
Aksjen er utbombet og innsiderne bøtter innpå.
Tidspunktet for kjøp må vel være bortimot optimalt.
Ingen meglerhus anbefaler SFJ-bortsett fra salgsanbefalinger da.
Men fondene kjøper nå...?
gorwell
18.08.2000 12:59
#1069

Endre
Hei borch,
For små volumer til å se noen fond, men jeg hadde rett i antakelsen om mulig fiske på 38,50. Kom meg inn i 20K SFJ, får se om det hjelper?

gorwell

gorwell
18.08.2000 13:02
#1070

Endre
SFJ har betydelig støtte på 38,50 (som dagens sluttkurs), og vil også finne gulv i stigende kanal på dette nivået. Om OSX fortsetter å sette ATH, ser vi nok et rally i neste uke. Også fordi alle andre OSX selskaper på OSE ser ut til å løpe som gale, er det på tide at noen tar tak i SFJ og løfter den i samsvar med utviklingen i de andre aksjene.

gorwell

[This message has been edited by gorwell (edited 18-08-2000).]

CryWolf
18.08.2000 14:32
#170

Endre
meget interessant topic dette også.
jeg er med nå med totalt 24K.
go SFJ
Filofax
18.08.2000 17:12
#13

Endre
Gorwell:

14/8 skrev du i denne topic'en;
"M-faktor på 102,7 gir for SFJ en "nøytral" egenstyrke. "

Hva er M-factor/ hva sier den/ hvordan beregnes den...??

Filo

Lada
18.08.2000 18:54
#9

Endre
M faktor er en metode Gorwell har utviklet, som han nødig deler, ettersom han da mister "the edge".
Per ulv
21.09.2000 19:06
#1244

Endre
Vel..

Det er kanskje ikke saa dumt aa se litt paa chartene?

RSI24 MACD Sto CMB P&F
ca.55 1.8 ca.65/75 ca.12 3x0
K 92 K 27, K 6 S 29 S 2 (Dager)

Avlesningene er pr. 20.09 og hentet fra Aksjesiden..

En tolkning av chartet i tilligg til automatisk tracking av parametere vil vel kanskje fortelle de fleste mere en dette..

PU


Olsen driver
21.09.2000 22:45
#155

Endre
Halliburton på dypt vann!

http://cbs.marketwatch.com/archive/20000921/news/current/hal.htx?source=blq/yhoo&dist=yhoo

von mozz
22.09.2000 00:24
#59

Endre
Re Gorwell

Må ærlig innrømme jeg har sans for M-FAKTOR,
personlig bruker jeg kraften - the force som Obi Wan lærte meg for lysår siden. ha ha

may the force be with you

mvh
m
Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS