"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > DNO - det lukter svidd.
DNO - det lukter svidd.
BigWolf
23.08.2000 01:51
#709

Endre
Termin liker den angivelige pengelukta i DNO på disse nivåene, jeg syns den lukter svidd..

DNO er heftig markedsført og profilert i det siste. Jeg har fra meglermiljøet hørt rykter om at motivet for dette skal være en stor emisjon i løpet av høsten..

Jeg viser til den enormt store emisjonsfullmakten som ble gitt ved GF i år. Berge Larsen er dessuten kjent for generøsitet i forbindelse med kursfastsettelse ved emisjoner. Generøsiteten er ikke i favør av vanlige aksjonærer (for de av dere som måtte tro det), men sin egen lommebok, venner og kjente..

I tillegg har sjeiken Fy-Al-Kasim benyttet markedsføringa til å komme seg ut av DNO med bra betaling for aksjene sine, før den emisjonen som trolig kommer..

"21/08-2000 15:36:45: DNO - MELDEPLIKTIG HANDEL

Farouk Al-Kasim har idag, 21.08.00, solgt 100.000 aksjer i
DNO til kurs kr. 30,80 pr. aksje. Ny beholdning er 0 aksjer
og 125,000 opsjoner."

Jeg tipper DNO er langt under 30 kr. igjen i løpet av få dager..

BW

juma
23.08.2000 02:13
#2

Endre
Javel,-
Skal du inn i DNO under 30 i morgen ?

Du sitter vel i en del cash etter dumping
av TCM. Skal bli spennende å se om en så
(for tiden) likvid aksje som DNO lar seg
påvirke av ST sauene.


juma
23.08.2000 02:14
#3

Endre
Javel,-
Skal du inn i DNO under 30 i morgen ?

Du sitter vel i en del cash etter dumping
av TCM. Skal bli spennende å se om en så
(for tiden) likvid aksje som DNO lar seg
påvirke av ST sauene.


Blueboy
23.08.2000 02:15
#199

Endre
Jeg har tatt gevinst for noen dager siden. Det kan være noe i dette som Big Wolf kommer med. Jeg skal ihvertfall tenke meg godt om før jeg går inn igjen.
BigWolf
23.08.2000 02:18
#710

Endre
juma

Hvorfor kjøpe DNO nå, når man kan få så mye DNO man vil ha veldig mye billigere under/etter emisjonen..?

Til orientering (siden du lurte på det): Fortløpende realisasjonsvederlag fra TCM reinvesteres p.t. i MEC.

BW

[This message has been edited by BigWolf (edited 23-08-2000).]

runnym
23.08.2000 08:20
#266

Endre
Tror dere ikke at vi skal opp mot 35/37 før det snur? Det er jo i disse områdene de fleste analyser ligger + TA.
georg
23.08.2000 08:50
#831

Endre
Det er helt klart at det ikke foreligger noen planer om emisjon for å gjennomføre eksisterende prosjekter.Dette er selskapet helt tydelig på. Nåværende prosjekter inklusive på Heather vil bli lånefinansiert og gearingen i selskapet vil etter hvert derved også bli mye bedre og potensialet vil øke.

Emisjonsfulmakten dreier seg om å ha fleksibilitet til å videreutvikle selskapet utover eksisterende prosjekter.Videre så vil det være slik at denne fullmakten vil benyttes dersom de rette businessmulighetene dukker opp.

Dette kan for eksempel muligheten til å ta over deler ett annet oljeselskap eller deler av dette med oppgjør i aksjer. I tilfellet dette vil skje vil det være på en måte som etter selskapets vurdering tjener aksjonærenes interesser. Selvfølgelig. Måten selskapet pleier å gjøre dette på er å overta oljeandeler til langt under normalmarkedspris da det ikke er ett marked som funker skikkelig når det gjelder eierandeler f.eks i norge. Dette gir DNO spesielle muligheter for lønnsom vekstog dette er noe selskapet selvfølgelig er klar over og søker å ha maksimal fleksibilitet til å utnytte. At det er en del aktører som ikke evner å forstå hva selskapet sier til tross for at det gjenntas ved flere anledninger er bare noe en må leve med.

Dersom det foreligger en plan om en aksjekapitalutvidelse for finansiering av eksisterende prosjekter så kunne heller ikke Faruk av innsideregler ha solgt nå. At en statspensjonist ønsker å få 3 millioner kroner inn på konto og derved trygge sin pansjonalder har jeg lite problemer med å forstå. Særlig når han likevel er eksponert med 125000 opsjoner i DNO.

Det er noen som ikke kan forstå og det er noen som ikke ønsker å forstå. Slik er det bare.

Oljeprisen er videre opp, Heather produksjonen er økt ytterligere og resultatet for 3 Q vil bli knallbra. Her er det mye potensiale å gå på. At noen skal gevinstsikre litt under veis er en del av en helt normal prosess. Samtidig er det mange nye som nå vil inn i aksjen, men mine får de i allfall ikke. De får høre hos BiG Wolf eller noen av hans meningsfeller, men jeg tipper de er utsolgt. Da blir det værre.

juma
23.08.2000 08:56
#4

Endre
BW

Jeg skal på ingen måte driste meg til verken
å anbefale kjøp eller salg av denne aksjen.

Når det gjelder emisjonsfullmakten er jo dette gammelt nytt. Jeg vil anta at en slik
emisjon (hvis den kommer) kobles opp mot et
investeringscase. Hvis markedet er positiv til caset så vil jeg anta at det ikke skulle medføre noen fare å sitte i aksjen. Uansett vil jeg tro at alle aksjonærer behandles likt og får samme rabatten ved en slik emisjon.

Ut i fra det jeg kan lese meg til så ser det ut som om DNO genererer nok cashflow til å dekke alle løpende forpliktelser.

Uansett gikk min kommentar mer i retning av i hvilken grad ST er i stand til å påvirke en aksje som DNO kortsiktig. Skulle askjen falle betydlig under 30 idag skal i hvert fall jeg vurdere å legge meg på kjøpern.

Den vanskeligste vurderingen blir om jeg skal pumpe ut min egen (relative beskjedne) beholdning av DNO akjser hvis kursen kommer under press.

Det er nok flere av ST leserene som vil sitte i samme dillemma ut over formiddagen hvis kursen begynner å dippe under 30.

NILSERIK
23.08.2000 09:14
#420

Endre
Re Juma

Er du langsiktig så er det vel ikke vanskelig å vite om en skal selge eller hva.
Langsiktig er DNO en av OB beste investeringer, så enkelt er det.
Kortsiktig så vet ingen hvilken vei høna sparker.
I DNO's tilfelle burde den sparke oppover, og vi kan mest sansynlig vente oss positive meldinger utover høsten ang. prod.økning etc.
Er foresten helt enig med Georg.

rik
23.08.2000 09:25
#1233

Endre
quote:
Originally posted by georg:
Dersom det foreligger en plan om en aksjekapitalutvidelse for finansiering av eksisterende prosjekter så kunne heller ikke Faruk av innsideregler ha solgt nå. At en statspensjonist ønsker å få 3 millioner kroner inn på konto og derved trygge sin pansjonalder har jeg lite problemer med å forstå. Særlig når han likevel er eksponert med 125000 opsjoner i DNO.

Det er noen som ikke kan forstå og det er noen som ikke ønsker å forstå. Slik er det bare.

.


Faruk er ingen dumming.... Tviler på at han selger til 30..., hvis han er sikker på å få 40 om 1 mnd....

Jeg solgte på denne meldingen..., og jeg tror som BW..., på en enorm emisjon...

Papps
23.08.2000 09:36
#603

Endre
En emisjon i et selskap som driver bra og som ønske å vokse trenger ikke være negativt.

Har ikke DNO, men har den på observasjonslisten, for tiden er "min" oljeakseje HYD, tror det er lettere å vri en tier til ut av den enn tilsvarende i DNO

Per ulv
23.08.2000 09:41
#942

Endre
Hei gutter..

Begynner dere aa faa hoydeskrekk?.. (He,.he)

Vel.. Med den fine stigningen man har i DNO er det vel innlysende at man avventer en eventuell emisjon.. Med dagens oljepriser sammen med DNO sin akselrerende og stadig okende produksjon samt fallende oljelagere i US maa man vel karakteriseres som "Komplett idiot" om man selger DNO paa disse nivaaer.

Og.. Selv om man ikke "liker" meglermiljoet og Berge Larsen bor man ikke fraskrive seg den muligheten at disse ogsaa kan regne..

Til Big Wolf har jeg kun en kommenter.. La ikke din "galle" gaa ut over andre som velger selskap som gaar opp og ikke MEC..

RIK har du ennaa ikke solgt JIN?...

Vel.. Selv sitter jeg sokklastet i DNO. Det vil jeg fortsettte med. Min argumentasjon vil bli den samme som for. Det er livsfarlig aa selge med den tro at man senere kan handle aksjen billigere.. For all del.. Det kan man sikkert, men... Sporsmaalet er og blir fra hvilket nivaa.

Det er helt sikkert en rekke "Amatorer i TA" som har solgt... Grunnen er enkel. Om man ikke er i stand til aa lese og forstaa momentumanalyser taper man i et spill hvor volumene inntrer gjennom engasjementer fra store aktorer..

PU

rik
23.08.2000 09:52
#1234

Endre
PU

ang jin, hva tror du... hvis jeg sier 3,3245....?

Sitter kun i ENI og VIS...blant noterte...

Gnisten
23.08.2000 09:55
#86

Endre
Re BW

Jeg var på presentasjonen mandag. Det ble ikke nevnt noe om emisjon der. Ingen av de fremmøtte spurte heller om dette.

I Styrets beretning for 2.kvartal og 1.halvår 2000 står bl.a. følgende:

quote
DNO har etablert nødvendig lånefinansiering av selskapets transaksjoner og investeringer foretatt i 1.halvår 2000.

unqoute

I kommentar til resultatet står følgende:

quote

Regnskapet for DNO for 1.halvår 2000 reflekterer også produksjon fra andelene i Jotun- og Tor feltene. Pr. avleggelsen av regnskapet for 1.halvår 2000 har DNO ikke mottatt formell godkjennelse fra norske myndigheter. Styret i DNO avlegger kvartalsregnskapet basert på "beste estimat", og det er således styrets vurdering at disse formalia blir avklart i nær fremtid, slik at lisensandelene formelt overføres til DNO konsernet.

I DNO konsernets driftsresultat inngår et overskudd på NOK 50.3 mill fra de norske lisensandelene, og resultatbidraget etter finansielle poster og estimert skattekostnad på NOK 31.9 mill ble NOK 5.4 mill. Den beregnede skatten er en avsetning i rengskapet, og grunnet de planlagte investeringer i blant annet Glitne feltet, regner selskapet ikke med å være i skatteposisjon i Norge i inneværende år.

Som følge av at salg av olje ikke alltid skjer i takt med produksjonen , er "produksjonemetoden" for føring av regnskapet anvendt.


unqoute.

Det ble spurt om hjemmeside for DNO ASA, og svaret var at de jobbet med saken, men foreløpig henviste de til HUGIN.

Jeg mener DNO er et selskap i rask vekst, de har foretatt en vellykket snuoperasjon.


vlg hilsen

Gnisten


Per ulv
23.08.2000 09:59
#943

Endre
Hei RIK..

He, he..

Antar alikevel at jeg tok tilbake de 2 orene fra 2,58 til 2,60 paa saget 3,50..

Ellers har jeg bare det og si at jeg sansynlig kjoper mere DNO i dag...

He, he...
PU

skipper
23.08.2000 10:08
#682

Endre
DNO
kan noen gi en rimelig forklaring hvorfor myndighetene drar ut godkjenningen av DNO sine andeler på norsk sokkel...
eller er det ok allerede....
georg
23.08.2000 10:14
#832

Endre
En enkel påvisningsbrønn som skal bores av hydro nå kan alene øke bruttoverdien av DNO sine verdier med 4000 millioner kroner og nåverdien med ca 750 millioner kroner eller en nåverdi på ca 20 kr per aksje. Dette kommer til å gå i rykk og napp og det kan vær dumt og være ute når toget går. Med mer fokus på DNO som følge av sterk vekst og høy oljepris vil momentet bli slik at markedet vil virke. Dette betyr igjen at markedet etterhvert vil begynne å diskontere inn en positiv utvikling. Så lang er det imidlertid ren bading da potensialet er mer enn nok basert på påviste reserver. Dette er jo nok til tredobling av produksjonen og vel så det.Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS