"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Norske aksjer er kraftig overpriset!
Norske aksjer er kraftig overpriset!
Eskonsipo
07.09.2000 11:25
#1529

Endre
Tenk at folk aldri lærer...
kjøper på topp..

de smarte selger alt nå..

Mikro Midas
07.09.2000 11:27
#139

Endre
Nå må du pinadø gi deg Esko, du er så gjennomsiktig att det lyser
Att du ikke får somlet deg til å solgt puttene dine er ikke vårt problem

mm

Mona
07.09.2000 11:28
#34

Endre
knøl...
KursNedgang
07.09.2000 11:29
#120

Endre
Sukk.. Alle vet at du satser på nedgang på børsen. Du må snart innse at DINE topic og meninger ikke påvirker børsen!

Kan ikke du la oss være i fred med dommedagsprofetiene dine? Etter at du har kvittet deg med dette, hausser du snart MEC og EVE som aldri før..

KN

caligula
07.09.2000 11:29
#1223

Endre
Krampetrekkninger, Esko?
KENT
07.09.2000 11:30
#407

Endre
jeg sa til deg at vi snudde i går kl 1430 Esko solgte du ikke puttene da?
Slutt å vær så til di grader useriøs da jeg vet at du gjør dette bare for å få enkelte irriterte og at du koser deg over alle som svarer men å si at Norske aksjer er overvurderte er da vel noe på jordet vel?

he he

Kent

spoon
07.09.2000 11:31
#20

Endre
Alle,

Dere kan valge hvilke inlegg er interessant og hvilke ikke !

Eskonsipo, neste 4000 inlegg. Så flink !

larsenlarsen
07.09.2000 11:31
#849

Endre
Har du lyst på en suspensjon Esko??? Denne var i det drøyeste laget. Selg nå de puttene dine før de går mot 0,-

SE

Snorre
07.09.2000 11:33
#89

Endre
Vi får håpe Esko tar feil , eller kommer han vel til å sitte le i 14 dager så mye pepper som han får her !?!
Eskonsipo
07.09.2000 11:35
#1531

Endre
hvis jeg tar feil så er det kjipt og hvis jeg får rett så ler jeg hele veien til banken..
he-he

jeg har 50/50 sjanse

gode odds med andre ord..

TorEK
07.09.2000 11:35
#147

Endre
Tror Europa tar teten

Veksten over? Sentralbanksjef Alan Greenspan må overlate førerseter til Europa tror eksperter.


Sjefsøkonomene Kevin Gainor fra UBS Warburg og Stephen Hall fra Goldman Sachs er enige om at den europeiske veksten vil overgå den amerikanske iløpet av fem år. Allerede neste år vil vi se en styrket euro og svekket dollar, mener de to.
Av PETER J. HAGEN

Gainor og Hall la frem sine spådommer på et konjunkturseminar i regi av Sosialøkonomenes forening torsdag.

UBS Warburg har lenge vært negativ til veksten i amerikansk økonomi, men nå er Gainor sikker på at den amerikanske veksten er over og at Europa skal innta førersetet. Amerikansk økonomi har ikke mer å gå på fordi det ikke er mer kapasitet igjen i arbeidsmarkedet, mener han.

I Europa er det derimot masse ledig kapasitet. De to sjefsøkonomene bifaller også den nye trenden i Europa, der flere av EU-landene er i ferd med å gjennomføre milliarder i skattelette. Det er bra for veksten og vil bidra til en styrket euro og svekket dollar allerede neste år, mener Gainor og Hall.

Men EU-landene er fortsatt veldig forskjellige. Frankrike har en stor tjenestesektor mens Tyskland har en stor industrisektor. Det er dermed ingen entydig vei for Europa, og det er fortsatt et stykke igjen før økonomien får et like fleksibelt arbeidsmarked og en like høy produktivitet som i USA.

Omstillingen til amerikansk modell med et fleksibelt arbeidsmarked vil ikke finne sted før det oppstår en europeisk økonomisk krise som tvinger frem en omstilling, mener ekspertene.


larsenlarsen
07.09.2000 11:39
#850

Endre
Du må begrunne påstanden din, Esko!


SE

TorEK
07.09.2000 11:43
#148

Endre
Høykonjunkturen fortsetter
Torsdag 7. september 10:22 Av: Øystein Byberg


Statistisk sentralbyrå mener kapasitetsutnyttelsen i norsk økonomi vil holde seg høy de nærmeste årene.

Aktivitetsnivået i fastlandsøkonomien økte ytterligere i andre kvartal i år, og det ser nå ut til at kapasitetsutnyttelsen i norsk økonomi vil holde seg høy de nærmeste årene. Gjennomføringen av den femte ferieuken trekker i retning av et fortsatt stramt arbeidsmarked. Prisveksten blir høyere i år enn i fjor, men kan gå noe ned gjennom de neste to årene, opplyser Statistisk sentralbyrå (SSB) i en pressemelding..
Utviklingen i norsk økonomi hittil i år underbygger inntrykket av at vekstpausen i andre halvår 1998 og første halvår 1999 er slutt. Aktiviteten i fastlandsøkonomien økte litt sterkere i første kvartal i år enn gjennom de tre foregående kvartalene. Også sysselsettingen ser ut til å ha gått noe opp fra det relativt stabile nivået gjennom fjoråret, og ledigheten ligger nå om lag på samme lave nivå som i første halvår i fjor.

Markert oppgang i energiprisene og relativt sterk vekst i importprisene har bidratt til at konsumprisveksten så langt i år har vært sterkere enn i fjor. Målt ved den harmoniserte konsumprisindeksen er inflasjonen nå 1 prosentpoeng høyere i Norge enn i euro-området.

Norges Bank har gjennom det siste halve året økt sine signalrenter overfor bankene med 1 1/4 prosentpoeng. Rentenivået i pengemarkedet har økt tilsvarende, og finansinstitusjonenes utlåns- og innskuddsrenter er på vei opp.

Kombinasjonen av en sterk dollar og høy oljepris målt i dollar bidro til at overskuddet på driftsbalansen kom opp i 79 milliarder kroner i første halvår, over 30 milliarder mer enn resultatet for hele 1999.

Sterkere etterspørselsimpulser i år enn i fjor
På etterspørselssiden trekker flere forhold nå i retning av at veksten i aktivitetsnivået vil bli høyere inneværende år enn i fjor. Sterkere oppgang i aktiviteten hos Norges viktigste handelspartnere bidrar til noe høyere vekst for eksporten av tradisjonelle varer.

Høyere inntektsvekst og noe lavere realrente enn i fjor tilsier at også husholdningenes forbruk vil øke noe raskere. I tillegg ser det ut til at fastlandsinvesteringene går litt opp igjen, etter nedgang i 1999. Det sterke fallet i oljeinvesteringene gjennom fjoråret og inn i inneværende år bidrar imidlertid til å dempe veksten i samlet etterspørsel, og til at industriproduksjonen vil vise nedgang for annet år på rad, skriver SSB i meldingen.

I de to neste årene kan en klar oppgang i realrentenivået bidra til at veksten i husholdningenes forbruk og veksten i fastlandsinvesteringene reduseres fra i år, mens veksten i den tradisjonelle vareeksporten holder seg om lag uendret. Med utsikter til ytterligere nedgang i oljeinvesteringene neste år tilsier dette at BNP for Fastlands-Norge kan øke noe mindre neste år enn i år.

I 2002 kan en økning i oljeinvesteringene bidra til å trekke aktivitetsveksten noe opp. Den historisk sett relativt moderate veksten i fastlandsøkonomien i 2001 og 2002 må ses i forhold til at lengre ferie og normale kalendervariasjoner isolert sett innebærer en nedgang i antall arbeidsdager på nærmere 1,5 prosent i hvert av årene.

Til tross for en forventet økning i produktivitetsveksten fremover, bidrar reduksjonen i antall arbeidsdager til å øke etterspørselen etter arbeidskraft i en situasjon med lite ledige ressurser. Selv med en vekst i arbeidstilbudet i overkant av det den demografiske utviklingen tilsier, ligger det derfor an til at ledigheten vil holde seg på dagens lave nivå.Eskonsipo
07.09.2000 11:45
#1532

Endre
vel, vi har hatt en usannsynlig oppgang vil jeg si. Jeg hadde ikke trodd vi skulle
så høyt så raskt, rett før telenor skal børsnoteres. Kanskje kommer Statoil også på børs snart. Vi har en skummel måned rett foran oss, oktoberskrekken er nok fortsatt
tilstede i investors. De smarte vil nok selge ut store deler før sauseflokken begynner å selge. slik får man tatt ut det meste av porteføljen før overoptimsitene skifter mening.
Oljeprisen har gått helt bananas, noen som ikke vedvarer lenger enn til søndag\mandag hvor jeg tror vi får kjempefall ned til 25-26 dollar.
Mange investors selger short nå i påvente av oktobermåneden.
Shortsalg av obx aksjer kan gi store svigninger på børsen.

orker ikke skrive mere så dette får holde som en begrunnelse.

jeg har all rett til å mene noe annet enn alle andre LL så hvis jeg mener vi er overpriset så mener jeg det.

med unntak av masse aksjer selvsagt som feks. SFJ og KVI på lang sikt.

Finbeck
07.09.2000 11:45
#995

Endre
Hørte en sjeføkonom idag, med litt bedre record en Esko, som mente det norkse markedet kunne få en korreksjon.

På den annen side mente han også at markedet var 25-30% underpriset.

Tryggtrader
07.09.2000 11:46
#226

Endre
re Eskon..
Kraftig overpriset?.. du er ikke sann.. hehe
Det var en drøy påstand.
Mange aksjer jobber i bunnformasjon nå.
Hvilken aksjer mener du er overpriset?
gorwell
07.09.2000 11:48
#1222

Endre
Ja, det er å håpe på at Europa snart får fingen ut, tar rev i seila og andre vendinger og uttrykk for at NÅ ER DET F**N MEG PÅ TIDE. For JPY-lånet mitt er i ferd med å gå surt..... Æsj.


Stå på Esko, drit i LL, han sto opp med feil fot i dag. Komme her og true med utestengelse for haussing av noen sølle put`er, hørt på makan?

Forøvrig skal markedet KRAFTIG ned. Og jeg har ikke put`er å back`e engang. (Satser på å komme billig inn i noen høye call`er da, he, he....).

Bytt dem inn i call`er på 840 nivået, Esko, det kan bli en sabla hurtig rekyl opp før neste nedtur. For det er ikke over, ikke på langt nær. Slik det ser ut i dag, vel å merke. Ikke sikkert det ser slik ut i morgen, da.

gorwell

sqorpio
07.09.2000 11:50
#655

Endre
Enig med Eskonsipo i at det er 50/50 sjanse.
Men, hvordan kan han da være så sikker på at aksjene er på topp??

Mange begynner nå å bli negative, det er ihvertfall et godt tegn for videre oppgang.

Eskonsipo
07.09.2000 11:51
#1533

Endre
nhy er min største fiende akkurat nå...
Montgomery
07.09.2000 11:55
#65

Endre
Staa paa Esko... Det verste som kan skje er jo at du
faktisk blir godkjent som lege... Groess og gru!
Eskonsipo
07.09.2000 11:59
#1534

Endre
ikke sant montgomery, he-he
det verste som kan skje for øvrig er at jeg taper penger..
penger er ikke så mye verdt som mange andre fine ting.
beat pete
07.09.2000 12:04
#343

Endre
Gi en 15-20 eksempler på selskap som er kraftig overpriset da. Da skal du se det blir fart i diskusjonen.
Har selv NSGb, TAD, PCL, JIN, RCL, EVE, ASI, + noe annet rusk. Hadde jeg trodd på en nedgang/overprising av disse så hadde jeg ikke hatt dem.
pladask
07.09.2000 12:07
#337

Endre
"Moderator":
-det er ikke rare konsekvensen i moderasjonslinja for tiden?
-den ene blir utestengt for å besitte et noe uvanlig sjelsliv, samt å tråkke i feil bol
-den andre får fritt opprette et dusin topics som ikke kan tolkes som annet enn strengt personlig motiverte, ikke-kollektivt ansvarlige spam-topics.
-HÆ?


hepp

Eskonsipo
07.09.2000 12:11
#1535

Endre
ok , skal prøve å nevne noen overprisede selskap her..

BERGESEN
FRONTLINE
MERKANTILDATA
NORSK HYDRO
NYCOMED
TANDBERG TELEVISJON
OPTICOM
PAN FISH
STOREBRAND
SCHIBSTED
TANDBERG

D

Eskonsipo
07.09.2000 12:30
#1536

Endre
og alle er enige siden ingen kommenterer, fint!
freshman
07.09.2000 12:34
#468

Endre
Re,Esko
Jeg kan se nervene dine på skjermen min nå, hold deg borte fra putter og caller hvis du sliter slik med nervene.
Et lite spørsmål, du skriver at SCH er overpriset det er meget vanskelig for meg og forstå ettersom dette er et selskap jeg har brukt mye tid og energi på å anlysere.
Jeg vil gjerne høre fra deg hvorfor du ser SCH som overpriset. Jeg ser nemlig på SCH pr. idag som en av de beste kjøpene man kan gjøre på OSE på sikt.
Mvh. Freshman
oistein
07.09.2000 12:51
#133

Endre
vel...
jfr DnB Markets er aksjer på OSE 25% UNDERpriset!
Eskonsipo
07.09.2000 13:06
#1537

Endre
ja,ja, skulle solgt puttene igår og kjøpt igjen idag...
vel, nå har jeg kunne solgt 2 ganger med gevinst, men gjorde
det ikke,, 3 eller 4 mulighet bør jeg nok benytte...

1. mål gir 1 poeng
2. mål gir 2 poeng
3. mål gir 3 poeng
4. mål gir 4 poeng

markedet leder 3-0 over meg nå..

freshman
07.09.2000 13:06
#469

Endre
Vel Esko
OBX stiger og du unnlater å svare på mitt høfflige spørsmål. Jeg har ingenting imot og få belyst en aksje jeg selv har fundamental tro på fra flere sider.
Den som tier samtykker er det vel noe som heter.
Mvh.
Tryggtrader
07.09.2000 13:07
#227

Endre
re Esko
Både NSG og NHY viser en positiv undertone og
kommer fortsatt til å stige.
Selg dine putter nå!!
Crom
07.09.2000 13:10
#514

Endre
Det løper vel et visst tidstap også på disse puttene dine? Har du regnet ut hvor mye OBX må falle for å oppveie dette?

Crom

Eskonsipo
07.09.2000 13:14
#1538

Endre
tid er penger...

schibstedt nyter godt av sco noteringen. hvis sco faller, faller sch

nhy faller sammen neste uke etter at opec viser muskler..

Ikaros
07.09.2000 13:40
#53

Endre
Esko...hvis opec viser muskler stiger oljeprisen. Dersom opec skal vise muskler må de la være å gi etter for usa's press om økt produksjon...eller?
I tillegg mener diverse analytikere at det eneste opeclandet som har noen mulighet til å øke produksjonen i nevneverdig grad er Saudi. Time will show.

freshman
07.09.2000 13:44
#470

Endre
Esko
Hvis det var argumentasjonen din for at SCH er overpriset skuffer du meg. Sannheten er vel at SCH ikke akkurat har nytt godt av SCO noteringen, den har fallt kraftig etter at SCO ble notert og ikke steget tilsvarende på langt nær etter at SCO kursen har gått opp.
> TV2 skal på børs, dette bør gi SCH et puff i ryggen.
> Finn.no vurderes børsnotert
> UMTS søknaden i samarbeid med Orange, Nera m.flere
> mange prosjekter i utlandet som gratisaviser, nettportaler etc som ikke er med i prisingen av SCH idag.
> Stort fokus på oljeaksjer som gjør at aksjer som SCH vil virke litt "kjedelige" akkurat nå.
Ta en titt på SCH og hjemmesiden deres og sjekk "investor relationes", jeg tror du vil bli overrasket over hvor mye skjulte verdier det er i dette selskapet.
> 3Q vil bli kanonbra etter salget av Peak (ca 250mil fortjeneste på salget) i tilegg går avisdriften meget bra for tiden.
Vell Esko, overpriset.....tror ikke det.
Mvh. Freshman
Stockamateur
07.09.2000 14:18
#80

Endre
Gratulerer Esko.
(med at du sitter på puttene dine!.......)

Med din generelle negative holdning regner jeg med at du har lastet opp ytterligere med "far out-of-the money" putter i dag. Du får 830sept putten for 1.50 kr nå. Hvis jeg ikke husker feil, ga du 1.50 for 810 og 0.75 for 790. Siden disse snart er verdiløse,må du gå for en høyere strike.......

Fra spøk til alvor: Sjekk 2xL's put-handling under "opsjoner og andre derivater" for å lære deg hvordan putter skal kjøpes og selges i et generellt bullmarked. Legg merke til valgt strike og at han svei dem av fort som juling (en natt med dårlig søvn, 2xL?).

Eskonsipo
07.09.2000 14:23
#1544

Endre
re stockamateur, jeg har desidert størst post med stike 830...
skal lese litt senere på det du nevnte.
Stockamateur
07.09.2000 19:11
#83

Endre
Re gorwell

"Forøvrig skal markedet KRAFTIG ned. Og jeg har ikke put`er å back`e
engang. (Satser på å komme billig inn i noen høye call`er da, he, he....).

Bytt dem inn i call`er på 840 nivået, Esko, det kan bli en sabla hurtig
rekyl opp før neste nedtur. For det er ikke over, ikke på langt nær. Slik
det ser ut i dag, vel å merke. Ikke sikkert det ser slik ut i morgen, da."

Jeg skjønner f... ikke hva du prøver å si i dette innlegget.
Hvorfor skal markedet kraftig ned? (Altså, si innen 2-4 ukers tid.) Fundamentalt? Nei (høy oljepris, undervurderte OB aksjer, mulig utbytte beskatning er allerede inkludert etter de siste dagers fall). Teknisk: Nei (OBX/tot i stigende trendkanal med skyhøy RSI, det skulle da bare mangle om det ikke skulle komme korreksjoner på veien. Hvorfor skal de siste dagers nedgang være starten på en mer alvorlig nedtur? Jeg ser dog antydning til dobbel topp).

Jeg tar siste del av innlegget som spøk, da jeg regner med at du ikke skifter generell holdning til markedet fra dag til dag.

Stockamateur
13.09.2000 17:24
#86

Endre
Tenkte jeg skulle holde denne topicen varm. Er det noen som har noen meninger om den nærmeste tids utvikling? (Som kjent er jeg bullish på OB's vegne inntil jeg får signaler om noe annet.)

gorwell ?
esko ?
seaman ?
andre ?

Eskonsipo
13.09.2000 18:53
#1657

Endre
jeg har ikke peiling lenger.. er usikker på retningen nå.Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS