"
Du er her: Forside > Utenlandske aksjer - Valuta - Råvarer > Nordiske anbefalinger
Nordiske anbefalinger
StLink
15.12.2008 15:29
#380

Endre
DDB:
Ericsson (Sælg)
Efter vores undersøgelse af aktivitetsniveauet hos forhandlere foretaget gennem de sidste to uger, vurderer vi, at selvom udsigterne for 4. kvartal for Networks er forværret i forhold til tidligere estimater, så ser forretningen stadig ud til at klare sig relativt godt. Vi venter, at væksten i salget å/å for Networks falder lidt i 1. kvartal og yderligere i 2009. For SonyEricsson venter vi et kraftigt fald i væksten og rentabiliteten i løbet af 4. kvartal og 1. kvartal 2009.

Endret 15.12.2008 15:29 av StLink
StLink
15.12.2008 15:29
#381

Endre
DDB:
Novo Nordisk (Køb)
Novo Nordisk har oplyst, at man har modtaget et brev fra FDA, hvori der kræves yderligere kardiovaskulær testing i de potentielle fase 3-studier for Novos GLP-1, NN9535, der administreres en gang ugentligt. Dette vil øge omkostningerne for fase-3 med NN9535. Dog er det positivt, at FDA ikke har stillet tilsvarende krav i forbindelse med Novos GLP-1, Liraglutide, der administreres en gang dagligt. Vi venter ikke, at et sådant krav vil blive stillet. Vi gentager således Køb-anbefalingen, men ændrer ikke vores estimater for nuværende.

Endret 15.12.2008 15:29 av StLink
StLink
15.12.2008 15:29
#382

Endre
DDB:
Bavarian Nordic (Akkumuler)
Vi ser 2009 som et overgangsår for Bavarian Nordic med påbegyndelsen af registreringsstudierne med IMVAMUNE og de første leveringer af 20 mio. doser til den amerikanske regering som de vigtigste milepæle. Men trods manglen på væsentlige kurstriggere mener vi, at omfanget af det seneste kursfald ikke er berettiget. Aktien handler nu i omegnen af selskabets cash position og betydeligt under vores estimerede fair værdi på DKK271 per aktie. Vi ser den aktuelle aktiekurs som en købsmulighed, men fastholder Akkumuler-anbefalingen
StLink
15.12.2008 15:30
#383

Endre
DDB:
Fortum (Akkumuler - optager dækning)
Vi genoptager dækning af Fortum med en Akkumuler-anbefaling. Vi venter, at prispresset på elektricitet fortsætter på kort sigt som følge at faldet i olieprisen, men vi mener, at Fortums lavpris atom- og vandkraftværker, der samtidig udleder et lavt niveau af CO2, betyder, at selskabet vil nyde godt af de klart højere fremtidige elektricitetspriser. Vi venter, at elektricitetspriserne drives op af stigende CO2-priser som følge af EU-regulering af udledning, samt nødvendige prisstigninger som følge af investeringer i ny kapacitet. Også integrationen af de europæiske elektricitets-markeder ventes at hæve Nordpool-elektricitetspriserne fremadrettet.
StLink
16.12.2008 20:10
#386

Endre
DDB:
Finnair (Hold - optager dækning)
Vi genoptager dækning af Finnair med en Hold-anbefaling. Vi venter et driftsunderskud fra Finnair i 2009 pga. den markant lavere globale efterspørgsel efter flytransport. Selskabet ventes ikke at få fordel af sin vækststrategi for Asien i 2009, da den tidligere stærke vækst i Asien-Europa-trafikken er midlertidigt negativ. På længere sigt kan Finnairs attraktive Asien-strategi imidlertid gøre selskabet til en vinder blandt de europæiske flyselskaber, og den moderne brændstofeffektive flåde er også et værdifuldt aktiv. Aktiens aktuelle lave værdiansættelse ser ud til at inddiskontere de negative faktorer - vi ser en begrænset risiko på nedsiden, men endnu ingen positive kurstriggere.
StLink
17.12.2008 13:26
#397

Endre
DDB:
Danisco (Akkumuler)
Vi gentager vores Akkumuler-anbefaling på Danisco efter regnskabet for 2. kvartal, idet vi venter, at selskabet fortsat vil outperforme, såfremt aktiemarkederne fortsat falder i 1. halvår 2009. På baggrund af den svagere margin reducerer vi vores estimater, men kvartalsregnskabet viste, at efterspørgslen efter selskabets produkter holdes oppe på trods af den økomiske afmatning. Såfremt Xylitol stabiliserer sig, venter vi, at marginerne kan begynde at rette sig fra 4. kvartal. Danisco vil desuden have en meget stærk balance efter frasalget af Sukker-divisionen - hvilket er en relativ fordel under de aktuelle markedsvilkår.
StLink
18.12.2008 12:14
#404

Endre
DDB:
Nokia (Sælg)
Vi forventer at Nokia og andre mobiltelefonproducenter vil fokusere på det billige segment og at et stort indtjeningspres derfor er sandsynligt, hvorfor vi har reduceret vores indtjeningsestimater. Markedsvæksten falder kraftigt i de nye økonomier, mens Europa og USA holder stand. Vi mener at lande som Kina, Rusland, Brasilien med flere fører an i faldet, der vil føre til en betydelig nedgang i driftresultatet for 2009 og 2010. Vi fastholder derfor vores Salg-anbefaling.
StLink
19.12.2008 14:19
#413

Endre
DDB:
Scania (Køb)
SCV indpriser i øjeblikket et markant fald i rentabiliteten, hvilket også svarer til vores scenario for 2009-10. Vi mener dog, at Scania vil klare sig relativt godt gennem denne recession i lyset af selskabets fleksible produktionssystem og omfattende serviceforretning. Selvom Scania har meddelt væsentligt færre tiltag til at reducere kapaciteten end andre producenter, ønsker vi først at se at cash flows under kontrol, før vi føler os mere tilpas med vores estimater på mellemlangt sigt.
StLink
19.12.2008 14:19
#414

Endre
DDB:
Harboe (Køb)
Vi fastholder vores Køb-anbefaling på Harboe. Vi betragter aktien som en interessant turnaround case og mener, at Harboe kan stå over for et markant indtjeningsløft i 2009 og 2010, hvilket er en sjælden egenskab under de nuværende markedsforhold. Desuden har Harboe en stærk balance, og aktien handler med en rabat på 58 % på 2009 EV/EBITDA i forhold en global gruppe af sammenlignelige selskaber.
StLink
22.12.2008 14:24
#417

Endre
DDB:
Bang & Olufsen (Reducer - nedjustering)
Efter vores mening har fredagens nedjustering fra B&O øget selskabets finansielle risiko markant. Det næste problem kan blive betaling af ydelser på selskabets gæld, da bankernes tålmodighed formentlig ikke er stor i lyset af den aktuelle situation for banksektoren og økonomien. Vi har nedjusteret vores estimater betydeligt, og da vi forventer et negativt frit cash flow i de kommende år, mener vi, at en aktieudstedelse er mere sandsynlig. Trods det markante kursfald nedjusterer vi aktien til Reducer (Hold) og sænker kursmålet, eftersom vi ser yderligere risici på kort og lang sigt.
StLink
06.01.2009 12:06
#429

Endre
DDB:
GN Store Nord (Køb)
GN ReSound har annonceret en reduktion i medarbejderstaben på mere end 200 personer ud af en samlet medarbejderstyrke på 3.700. Der kommer flere ændringer senere i 1. kvartal. Ledelsen bekræftede samtidig endnu en gang sin finansielle guidance for 2008 for GN ReSound, men kommenterede ikke på GN Netcom. Vi betragter GN Store Nord-aktien som en undervurderet restrukturerings-case, men der kan være mere dårligt nyt på vej fra GN Netcom, hvorfor risikoen er høj. GN Store Nord offentliggør sit regnskab for 4. kvartal samt resultatforventninger for 2009 den 26. februar. Vi fastholder anbefaling og kursmål.
StLink
08.01.2009 14:21
#438

Endre
DDB:
Neste Oil (Akkumuler)
I går blev offentliggjort data for udviklingen i de amerikanske lagre af olie- og petroleumsprodukter i perioden 24.-31. december. Lagrene steg generelt betydeligt mere end ventet. Olielagrene steg med 6.682.000 tønder i forhold en forventet stigning på 800.000 tønder. Også benzinlagrene steg mere end ventet. Efterspørgslen efter olie og benzin i forhold til for et år siden har fortsat faldet gennem de seneste fire uger med hhv. 2,9 % og 2,2 %. Den seneste svage udvikling er på linje med vores forventninger. Vi venter, at de såkaldte crack spreads kommer under pres i de kommende uger pga. svag efterspørgsel efter raffinerede produkter. Vi gentager Akkumuler-anbefalingen.
StLink
08.01.2009 14:22
#439

Endre
DDB:
Fortum (Akkumuler)
I sidste uge steg de nordiske spotpriser på elektricitet for anden uge i træk, efter at niveauet bundede ud i EUR40/MWh lige før jul. Spotprisen steg 11 % til EUR46/MWh på ugebasis, mens gennemsnitsprisen på elektricitet til levering i 2010 steg EUR1/MWh på ugebasis, eller 2 %, til EUR39,1 per MWh. I går var prisen på elektricitet til levering i 2010 EUR40,7 per MWh. Den aktuelle trend i elektricitetsmarkedet har været til Fortums fordel, men svage økonomiske fundamentals fremadrettet kan gøre den seneste stigning i olie- og brændstofpriserne kortvarig. Vi fastholder Akkumuler-anbefalingen.
StLink
20.01.2009 08:54
#445

Endre
DDB:
A. P. Moller - Maersk (Akkumuler)
Omsætningen af containere i Hong Kongs havn (Fjernøstens tredjestørste havn målt på antallet af håndterede containere) faldt til et nyt rekordlavt niveau i december. Faldet på årsbasis accelererede med udviklingen i finanskrisen i 2. halvår 2008, og eftersom krisen fortsætter, venter vi, at tallene på årsbasis fortsat vil vise en negativ tendens ind i 1. kvartal 2009. Vi gentager Akkumuler-anbefalingen.
StLink
20.01.2009 16:42
#446

Endre
DDB:
Ericsson (Sælg)
Vi venter, at Ericssons resultat for 4. kvartal udløser en negativ kursreaktion. Vi mener, at selskabets forventninger har holdt relativt godt, men vurderer, at ledelsen vil ændre sine forventninger til salgsvækst og marginer for 2009. En sådan ændring i guidance vil udløse en negativ reaktion i markedet. Vi fastholder Sælg-anbefalingen.
StLink
22.01.2009 16:29
#450

Endre
DDB:
Ericsson (Sælg)
Vi fastholder vores Sælg-anbefaling efter resultatet for 4. kvartal. Selvom salget steg kraftigt i 4. kvartal og nød godt af den svage valuta, så tyder udbyttereduktionen på 26 % i forhold til 2007 på, at der venter hårde tider forude, om end den intense konkurrence i sektoren kan være ved at lette.
StLink
22.01.2009 16:30
#451

Endre
DDB:
Nokia (Sælg)
Vores undersøgelse i perioden 16.-20. januar af aktivitetsniveauet hos forhandlere af mobiltelefoner indikerer, at markedsforholdene fortsat forværres. Vi nedjusterer vores estimater for væksten i det globale marked samt for Nokias afskibninger i 2009. Desuden reducerer vi vores EPS-estimat og kursmål. Sælg-anbefalingen fastholdes.
StLink
22.01.2009 16:30
#452

Endre
DDB:
Neste Oil (Akkumuler)
Helt exceptionelt offentliggøres tallene for de amerikanske olielagre i dag i stedet for som sædvanlig onsdag. Markedet forventer en stigning i olielagrene på yderligere 1.500.000 tønder. Selvom benzinlagrene også ventes at stige med 2.000.000 tønder, er estimatet for middeldestillat et fald på 1.000.000 tønder. Vi gentager Akkumuler-anbefalingen.
StLink
23.01.2009 14:47
#459

Endre
DDB:
Novozymes (Akkumuler - opjustering)
Vi opjusterer vores anbefaling på Novozymes fra Hold til Akkumuler på baggrund af selskabets opjustering af sine langsigtede forventninger. Selvom der er risici på kort sigt i det amerikanske 1. generations-bioethanolmarked, ser vi også et potentiale på opsiden for vores estimater, hvis Novozymes får et gennembrud inden for visse områder så som surfactant-erstatning, 2. generations-ethanol og i Biobusiness. På trods af selskabets høje multipler mener vi, at Novozymes kan blive et bud på en relativt sikker aktie, hvis turbulensen i markedet fortsætter, i lyset af stabiliteten i efterspørgslen efter selskabets produkter.
StLink
23.01.2009 14:48
#460

Endre
DDB:
Rockwool (Sælg)
Vi gentager vores Sælg-anbefaling på Rockwool-aktien. Vi mener, at aktien, der på det seneste - uberettiget - har klaret sig bedre end den europæiske sektor, kan komme ind i en periode, hvor den klarer sig dårligere end sektoren. Udsigterne for den europæiske byggesektor i 2009-10 er dystre, og dertil skal lægges en negativ valutakurseffekt fra de østeuropæiske aktiviteter. Vi estimerer således nu med et fald i toplinjen på 17 % i 2009E, hvilket er betydeligt mere end konsensusestimatet på blot 4%.
StLink
26.01.2009 14:54
#464

Endre
DDB:
AstraZeneca (Køb - opjustering)
Den nyligt annoncerede USD 68 mia. megafusion mellem Pfizer og Wyeth kan tænkes at udløse spekulation i en ny bølge af M&A-aktivitet i medicinalindustrien. Det vil efter vores mening være mest nærliggende at satse på AstraZeneca i den forbindelse - ikke kun fordi AstraZeneca er den billigste aktie på multipler i den europæiske medicinalindustri, det er også det selskab, der oftest nævnes som en potentiel overtagelseskandidat i sektoren. Valutaeffekter ventes at øge AstraZenecas indtjening med et tocifret tal i 2009, hvilket markedet stadig ikke fuldt ud har indregnet. Vi opjusterer vores anbefaling til Køb.
StLink
27.01.2009 17:16
#468

Endre
DDB:
Thrane & Thrane (Akkumuler)
Thrane har underskrevet en partneraftale med amerikanske KVH Industries om Ku-band. Afskibninger af de nye Ku-band-løsninger ventes at finde sted fra 1. marts, og Thrane forventer at sælge Ku-band for DKK 40 mio. i 2009/10. Vi ændrer ikke på vores estimater og gentager Akkumuler-anbefalingen. Vi ser produktlanceringen som positiv og betragter produktet som en ny, men forventet, indtægtskilde for Thranes maritime forretning.
StLink
29.01.2009 09:37
#471

Endre
DDB:
Jyske Bank (Sælg - nedjustering)
Jyske Bank offentliggør sit resultat for 4. kvartal 2008 den 17. februar kl. 10.00-11.00. Jyske Bank leverede et lidt skuffende resultat for 3. kvartal med en negativ udvikling i vigtige poster. Det gælder især omkostningerne, som viste en stigning på 5 % k/k. I tider som disse mener vi, at et af de vigtigste fokusområder skal være stram omkostningsstyring. Vi er usikre på, om Jyske Bank har viljen til det, og vi holder øje med ethvert initiativ, der kan bevise, at vi tager fejl. Vi nedjusterer anbefalingen til Sælg.
StLink
29.01.2009 09:38
#472

Endre
DDB:
Nordea (Hold - nedjustering)
Nordea-aktien er faldet markant i år, men handler stadig på niveau med sine nordiske konkurrenter. Hvor indtjeningen i 2008 primært afspejlede beholdninger af såkaldte 'toxic' assets og afhængighed af gebyrindtægter, vil indtjeningen i 2009 være fuldstændig afhængig af kreditkvalitet. Vi synes, at Nordea har klaret sig udsædvanligt godt gennem de vanskelige markedsforhold i 2008, men vi anerkender samtidig, at indeværende år vil byde på endnu større udfordringer for de nordiske banker, og her er Nordea ingen undtagelse. Vi reducerer derfor vores anbefaling på Nordea fra Akkumuler til Hold.
StLink
29.01.2009 15:59
#473

Endre
DDB:
Vestas Wind Systems (Køb)
Højere end ventet markedsvækst i USA sidste år ventes at reducere Vestas' globale markedsandel (23 % i 2007) og bringe GE op i nærheden af et par procentpoint fra Vestas' førende position inden for vindmølleproduktion. Vi gentager vores Køb-anbefaling i lyset af Vestas' mere diversificerede markedsgrundlag og konkurrencedygtige produktudbud (GE udbyder stort set kun et produkt), hvilket bør opveje det forventede fald i det amerikanske marked i år.
StLink
30.01.2009 15:15
#481

Endre
DDB:
Ericsson (Hold - opjustering)
Vi opjusterer anbefalingen af Ericsson fra Sælg til Hold. Vi forventer, at både salg og overskudsgrad fortsat vil drage fordel af den svage SEK, som er selskabets rapporteringsvaluta. Desuden tror vi, at Ericsson har landet en vigtig kontrakt til en værdi af ca. SEK 20 mia. med China Unicom, med levering i 1. halvår 2009. Vi mener dog ikke, at priskonkurrencen fra Huawei er væk, ligesom vi ikke mener, at den billige SEK vil vare ved. Problemerne med Ericssons omkostningsstruktur eksisterer stadig.
StLink
01.02.2009 12:09
#482

Endre
DDB:
Hennes & Mauritz (Køb)
H&M viste igen i 4. kvartal, at selskabet har en forretningsmodel med lav risiko, da stram lagerstyring betød et lavere niveau af varer solgt til nedsat pris i forhold til sidste år - et sjældent syn i detailhandlen i øjeblikket. Vi venter rekordhøj EPS-vækst i H&M i 2008/09 - igen et sjældent syn i detailhandlen. Vi venter dog lavere EPS-vækst i 1. kvartal. Køb-anbefalingen fastholdes.
StLink
02.02.2009 15:26
#488

Endre
DDB:
SAS Group (Køb)
SAS meddelte i fredags, at der er blevet indgået en endelig aftale om salget af Spanair. SAS beholder en andel på 19,9 % i Spanair og sælger de resterende aktier til en gruppe spanske investorer for EUR1. Som et resultat af transaktionen bogfører SAS en nedskrivning på SEK 712 mio. i 4. kvartal, og dertil kommer restruktureringsomkostninger i Spanair på SEK 907 mio. i 4. kvartal (oven i driftstabet på SEK 560 mio.). Samlet set mener vi, at det er en meget dyr exit fra Spanair for SAS (det samlede tab for 2008 bliver SEK 4,9 mia.), og aktiemarkedet ventes at reagere negativt på kort sigt. Salget er dog positivt på mellemlangt sigt, da SAS-ledelsen nu kan rette opmærksomheden mod at reducere enhedsomkostningerne i kerneforretningen. Vi gentager Køb-anbefalingen.
StLink
03.02.2009 15:07
#493

Endre
DDB:
Carlsberg (Køb)
Vi reducerer vores estimater markant og indregner nu en væsentlig devaluering af rublen i 2009 i forhold til 2008 samt depreciering af andre hovedvalutaer og en opbremsning i ølmarkedet i 2009. Vi ser flere kurstriggere på kort til mellemlangt sigt. I 2. halvår 2009 vil det store tema være såkaldt COGS deflation, hvilket bør gavne industrien frem til 2010. Carlsberg synes at være positioneret til at blive det første bryggeri, der har får fordel heraf, hvilket kan resultere i et potentiale på opsiden for vores estimater. Vi gentager Køb-anbefalingen.
StLink
03.02.2009 15:08
#494

Endre
DDB:
Vestas Wind Systems (Køb)
Markedsdata viser, at Vestas markant øgede sin markedsandel i de to største europæiske markeder, Tyskland og Spanien, sidste år. I kraft af høje politisk bestemte afregningspriser for vindgenereret el bør disse markeder udgøre en stabil platform for Vestas gennem den aktuelle periode med høj finansiel risikoaversion. Et fald i den samlede globale markedsandel og en negativ nyhedsstrøm fra sektoren ventes at medføre et fortsat svagt momentum i aktiekursen på kort sigt med begrænset støtte fra resultatet for 4. kvartal, der offentliggøres i næste uge. Vi mener dog, at selskabets fundamentale markeds- og teknologiske egenskaber understøtter en Køb-anbefaling på mellemlangt til langt sigt.
StLink
04.02.2009 13:37
#498

Endre
DDB:
SEB (Hold)
Fortegningsemission bekræftet: Efter en artikel i gårsdagens udgave af Dagens Industri, hvori det hævdes, at SEB planlægger en fortegningsemission i niveauet SEK 15-20 mia., har banken bekræftet, at man overvejer en fortegningsemission. Vi gentager vores Hold-anbefaling i lyset af den væsentlige usikkerhed i både Baltikum og Sverige.
StLink
06.02.2009 16:20
#505

Endre
DDB:
A. P. Moller - Maersk (Akkumuler)
A. P. Moller - Maersk har reduceret sine resultatforventninger for 2008E til DKK17 mia. fra DKK 20-22 mia. Der er tre årsager til selskabets profit warning, hvoraf to relaterer sig til et svagere end ventet resultat fra Danske Bank og den tredje indregner effekten af den globale recession på A.P. Møllers kerneaktiver. Vi reducerer vores estimater yderligere på baggrund af lavere estimater for Danske Bank og de sorte skyer, der hænger over containerindustrien. Vi fastholder dog vores positive syn på aktien, idet værdiansættelsen peger på et upside, og fordi makroøkonomer ser begyndende tegn på, at konkunkturcyklusen er ved at bunde ud, hvilket vil være en kurstrigger for APM-aktien.
StLink
10.02.2009 15:02
#510

Endre
DDB:
Lundbeck (Akkumuler)
Vi bibeholder vores akkumuler-anbefaling, men reevaluerer vores estimater inklusivt bygger en ny model op ovenpå selskabets annoncering i går om at købe det amerikanskbaserede Ovation Pharmaceuticals Inc. Umiddelbart ser handlen ud til at være positiv og er faktisk den handel vi har argumenteret for i adskillige år. Trods det faktum at overtagelsen kun delvist vil løse problemerne angående patentudløbet af Lexapro/Cipralex i henholdsvis 2012 og 2014, vil det med sikkerhed dæmpe dets indvirkning. Hvis Lundbeck også kan levere positive fase 3 data på Lu AA21004, der er et antidepressivt middel, senere i år, vil vi have tilstrækkeligt med argumenter til at forsvare en ny og mere positiv case for selskabet.
StLink
11.02.2009 13:12
#520

Endre
DDB:
Tele2 (Akkumuler)
Tele2 rapporterede salg og indtjening for fjerde kvartal, der var bedre end ventet. Indtjeningsforbedringerne kom gennem gode marginer i det nedadgående fastnettelefonimarked, lave markedsføringsomkostninger indenfor bredbånd og fortsat vækst indenfor mobil, alt sammen på linie med selskabets strategi, og derfor alt i alt ikke en stor overraskelse. Vi beholder stort set vores estimater uændret og beholder vores akkumuler-anbefaling.
StLink
11.02.2009 13:15
#521

Endre
DDB:
Nordea (Hold)
I forbindelse med selskabets regnskab, annoncerede Nordea en garanteret aktieudvidelse på EUR 2,5 mia. Betingelserne vil blive annonceret 11 marts. Som en foreløbig kommentar, forventer vi en udvandingseffekt på 4 pct. af net asset value og 13-14 pct. på estimeret 2009-indtjening pr. aktie, forudsat den nuværende aktiekurs. Nordea's resultat var bedre end ventet. Men, hvis man sammenligner med konkurrenterne SEB og SHB, der leverede resultater væsentligt bedre end vores forventninger, er resultatet svagere. Nordea er den eneste svenske bank, der giver guidance. Guidance er på linie med vores tidligere estimater, men vi har nu sænket vores før skat estimater for 2009 og 2010 med henholdsvis 11 pct. og 5 pct., grundet højere tab på udlån.
StLink
12.02.2009 15:15
#526

Endre
DDB:
Neste Oil (Akkumuler)
Der blev i går offentliggjort data for sidste uges udvikling i de amerikanske olielagre. Olielagrene steg med 4.717,000 tønder i forhold til en forventet stigning på 2.750,000 tønder. Benzinlagrene faldt dog med 2.662.000 tønder i forhold til en forventet stigning på 500.000 tønder. Middel-distillatlagrene faldt i overensstemmelse med forventningerne med 1.026.000 tønder i forhold til de estimerede -1.500.000 tønder. Den samlede efterspørgsel å-t-å er faldet i de sidste fire uger.
StLink
12.02.2009 15:15
#527

Endre
DDB:
Vestas Wind Systems (Køb)
Med en stærk afslutning på 2008 viste Vestas, at man er i stand til at generere EBIT-marginer over 15 %, selvom processerne stadig langt fra er optimale. Ikke desto mindre synes Vestas nu mere sårbar på kort sigt efter store leverancer i 4. kvartal samt et svagere end ventet ordreindtag kombineret med en tilsyneladende højere eksponering mod USA i 2009 ifølge selskabets guidance, end vi havde ventet. Vi har tillid til, at de nye politiske initiativer globalt vil forbedre markedsforholdene for Vestas, men timingen af de positive effekter er stadig usikker. På grund af vores mere forsigtige estimater på kort sigt og en lavere værdiansættelse af sektoren reducerer vi kursmålet, men gentager Køb-anbefalingen.
StLink
18.02.2009 16:22
#546

Endre
DDB:
Jyske Bank (Sælg)
Vi fastholder vores Sælg-anbefaling efter det skuffende resultat for 4. kvartal. De samlede indtægter var bedre end ventet, men det var på grund af positive afvigelser i handelsindtægter og gebyrer, hvilket vi ikke anser som vedvarende. I øjeblikket er al fokus på nettorenteindtægter og tab på debitorer, og begge poster var på den forkerte side af vores såvel som konsensusestimaterne. Jyske Bank-aktien er meget dyr på det aktuelle niveau og handler med en præmie på 68 % i forhold til den nærmeste konkurrent, Sydbank, hvilket vi finder uberettiget.
StLink
18.02.2009 16:23
#547

Endre
DDB:
IC Companys (Køb - opjustering)
IC Companys opjusteres fra Sælg til Køb. Vi vurderer, at kursfaldet på 88 % fra topniveauet p.t. indpriser et overdrevent pessimistisk scenario og muligvis også en aktieudstedelse for at imødegå øget gearing. Den aktuelle prisfastsættelse byder på en rigtig god mulighed for investering i en potentielt attraktiv omstruktureringshistorie, hvis - som vi venter - selskabet begynder at skære i omkostningerne som reaktion på markedssituationen og således ikke behøver at rejse ny aktiekapital.
StLink
19.02.2009 12:45
#554

Endre
DDB:
Carlsberg (Køb)
Vi hæver vores estimater og øger kursmålet efter det opmuntrende helårsresultat fra Carlsberg. Vi venter en revurdering af værdiansættelsen af den globale bryggerisektor i løbet af 2009, og i den forbindelse fremstår Carlsberg i øjeblikket som den mest attraktive aktie. Vi anbefaler således investorer at købe aktien i lyset af den attraktive risiko/afkast-profil.
StLink
24.02.2009 08:25
#565

Endre
DDB:
Royal Unibrew (Reducer)
Det primære fokus i regnskabet vil være på den nye strategi fra den nye CEO. Vi ser en mulighed for, at den nye CEO kan overveje en exit fra den polske forretning, selvom vi dog tvivler på, at noget større bryggeri i Polen vil se væsentlig værdi i disse aktiver. Vi mener ikke, at Royal Unibrews forretningsmodel i Polen og nogle selskabets øvrige markeder er holdbar på længere sigt. Såfremt den nye strategi ikke indeholder planer for en forbedring af Royal Unibrews platform og struktur på mellemlangt til langt sigt, vurderer vi, at det vil være negativt for aktiekursen. Vi gentager Reducer-anbefalingen.
StLink
24.02.2009 08:25
#566

Endre
DDB:
D/S Norden (Sælg)
I denne uge var vi vært for en præsentation af tørlastmarkedet ved Philip Rogers, Head of Consultancy for ICAP Shipping. Han præsenterede et meget negativt syn på tørlastsektoren for de kommende fire år. Philip Rogers venter, at udbuddet langt vil overstige efterspørgslen og dermed vil presset på raterne vare ved, mens skibspriserne både på nye og brugte skibe ventes at fortsætte nedad. Dette synspunkt er helt i overensstemmelse med vores vurdering af industrien, og vi fastholder dermed vores Sælg-anbafaling.
StLink
04.03.2009 16:58
#594

Endre
DDB:
Swedbank (Reducer - nedjustering)
Vi nedjusterer vores anbefaling til Reducer for at afspejle den tiltagende forværring i de baltiske lande og Ukraine. Vi har endnu en gang justeret vores prognose for nedskrivninger på udlån markant og forventer nu, at Swedbank vil rapportere tab i både helåret 2009E og helåret 2010E. I lyset af sandsynligheden for en negativ indtjeningsjustering og den fortsatte risiko for en udvandende aktieudstedelse forventer vi kun ringe udvikling i kursen trods den tilsyneladende lave prisfastsættelse.
StLink
04.03.2009 16:58
#595

Endre
DDB
LifeCycle Pharma (Køb)
Vi fastholder efter helårsresultatet vores Køb-anbefaling, men reducerer kursmålet på aktien. Vi mener, at partnerforhandlingerne vedr. LCPAtorFen skrider langsommere frem end ventet, og finder indgåelse af en aftale i 1. halvår 2009 usandsynligt. Dette er hovedårsagen til, at vi ændrer kursmålet. Driftsresultatet og nettotabet var meget bedre end guidance, men på linje med vores estimater. Påbegyndelsen af fase 3 for LCP-Tacro blev udsat i 2008, og F&U-omkostningerne blev derfor fremrykket til 2009. Selskabet venter at øge sine F&U-udgifter markant i 2009, specielt pga. de igangværende Tacro-studer. Vi mener, at dette kan lægge pres på selskabets cash position efter 2009, såfremt der ikke findes en partner til LCP-AtorFen.
StLink
04.03.2009 16:58
#596

Endre
DDB:
TrygVesta (Hold)
TrygVesta rapporterede et særdeles flot resultat for 4. kvartal og annoncerede en akkvisition til en attraktiv pris, finansieret på exceptionelt gunstige vilkår. Alt i alt meget positivt, men fokus var på guidance, hvor konsensus, som vi havde frygtet, var alt for optimistisk. Eftersom vi allerede havde taget højde for effekten af et fald i obligationsafkastet på omkring 150bp siden offentliggørelsen af resultatet for 3.kvartal, reducerer vi vores helårsestimat for 2009 med beskedne 4 % (ekskl. Moderna). Vores nye helårsestimat for 2009 er 19 % under konsensus. Vi ser ingen grund til, at konsensusestimaterne efter resultatet ikke vil blive nedjusteret på linje med vores estimater. Vi anbefaler ikke at købe aktien på kort sigt, men vores Hold-anbefaling afspejler TrygVestas særdeles defensive kvaliteter og attraktivitet i et overordnet negativt marked.
StLink
05.03.2009 14:22
#601

Endre
DDB:
Lundbeck (Køb, Opjustering)
Vi hæver vores anbefaling på Lundbeck fra Akkumulér til Køb efter selskabet kom med regnskab for 2008 og vi fastholder vores kursmål på DKK 135 pr. aktie. Salget i fjerde kvartal imponerede ikke og selskabets forventninger til 2009 var lave relativt til vores guidance, hvilket skyldtes højere end ventede omkostninger til forskning og udvikling. Vi venter fortsat, at selskabet inden årets udgang vil have løst en stor del af udfordringerne omkring udløbet på dets patent på Lexapro, der sker i 2012. Opkøbet af Ovation er et skridt i den rigtige retning, men endnu vigtigere er offentliggørelsen af den første fase af fase3 studiet på anti-depressivet LU AA 21004 i andet kvartal 2009.
StLink
05.03.2009 14:23
#602

Endre
DDB:
Neste Oil (Hold)
Sidste uges data for USA's olie og benzinlagre blev offentliggjort i går og det viste betydelige fald i olielagrenes størrelse, hvor stigninger faktisk var ventet. Til gengæld steg benzinlagrene på en svag efterspørgsel. De større lagre driver formentlig Neste Oils marginer på produktion af diesel ned og derfor må vi muligvis sænke vores forventninger til selskabets indtjening i første kvartal betydeligt.
StLink
10.03.2009 16:49
#610

Endre
DDB:
Vestas Wind Systems (Køb)
Markedsstatistik fra MAKE Consulting for 2008 viste som ventet, at Vestas sidste år mistede markedsandel på installeret kapacitet, fra 21 % til 19 %. MAKE's tal er dog generelt noget lavere end tallene fra BTM Consult, der oftest bruges. GE var ifølge MAKE-tallene det selskab, der tog størst markedsandel i 2008, fra 14 % til 18 %, især drevet af boomet i det amerikanske marked. Den største taber synes at være Gamesa, der gik fra en markedsandel på 16 % til 11 %. Selvom afstanden til nummer to vindmølleproducent ifølge MAKE blev indsnævret markant sidste år, finder vi det usandsynligt, at Vestas både på volumen og teknologi står til at miste sin førende position til GE. Vi venter, at afstanden mellem de to selskaber vil blive større igen i 2009, også som følge af Vestas' tilstedeværelse i Kina. Vi fastholder vores Køb-anbefaling.
StLink
10.03.2009 16:49
#611

Endre
DDB:
DFDS (Reducer)
DFDS meddelte i sit regnskab for 4. kvartal, at fragtvoluminerne var 25 % lavere i januar og februar i forhold til sidste år. Det er et betydeligt fald, der understreger, at næste år vil blive vanskeligt for selskabet. DFDS venter et nulresultat for 2009, hvilket stort set er på niveau med vores estimater. Det er dog positivt, at selskabets omfattende omkostningsbesparelser begynder at have gavnlig effekt på indtjeningen. Vi fastholder vores overordnede syn på DFDS efter kvartalsresultatet og gentager vores Reducer-anbefaling.
StLink
12.03.2009 15:48
#612

Endre
DDB:
Nokia (Akkumuler - opjustering)
Vi opjusterer Nokia fra Sælg til Akkumuler og hæver kursmålet. Vi forhøjer vores estimater for Nokias volumensalg af mobiltelefoner i 1. halvår. Om der er tale om kortvarig lageropbygning hos forhandlerne af mobiltelefoner eller ny fremgang på mobiltelefonmarkedet, kan afgøres af Kina, hvor vi vurderer, at efterspørgslen efter mobiltelefoner er begyndt at stige.
StLink
12.03.2009 15:48
#613

Endre
DDB:
Harboe (Køb)
Vi fastholder vores Køb-anbefaling efter regnskabet for 3. kvartal, der viste at resultatet var påvirket af højere marketingomkostninger, der ikke gentager sig i 4. kvartal. Vi ser stadig Harboe som en attraktiv turnaround-case.
StLink
12.03.2009 15:49
#614

Endre
DDB:
Topdanmark (Køb)
Topdanmark leverede endnu et stærkt forsikringsresultat i 4. kvartal med en combined ratio på 83,4 %, hvilket er klart bedre end både vores og konsensusestimatet. Samtidig reducerede Topdanmark, som vi havde ventet, sine helårsforventninger for 2009E til godt under konsensus. Vi venter således betydelige nedjusteringer i konsensusestimaterne efter regnskabet. Vi lå i forvejen i bunden af konsensusintervallet, og vi øger vores justerede helårsestimat for 2009E med blot 2,8 %, men forhøjer vores helårsestimater for 2010E med 9,6 % som følge af præmieforhøjelser. Vi fastholder Køb-anbefalingen.
StLink
13.03.2009 15:49
#617

Endre
DDB:
Telenor (Akkumulér, Opjustering)
En russisk domstol har besluttet, at beslaglægge Telenors aktier i det russiske teleselskab Vimpelcom og vi mener, at Telenor har ramt bunden i det retslige slagsmål med Alfa Group. Vi kan ikke se situationen blive værre fremover, men nærmere, at der er en mulig kurstrigger i politiske initiativer i sagen eller hvis Telenor vinder en appel. Hvis Telenors Vimpelcom-aktier værdiansættes til nul, får vi en samlet værdi af Telenor-selskabet på NOK 53 pr. aktie. Vi fastholder et kursmål på NOK 50 pr. aktie og vi hæver vores anbefaling til Akkumulér fra Hold.
StLink
13.03.2009 15:49
#619

Endre
DDB:
Rockwool International (Sælg)
Vi fastholder vores Sælg-anbefaling og kursmål på DKK 250 pr. aktie. og venter, at selskabet må gå en hård fremtid i møde på det europæiske konstruktionsmarked. Gårsdagens regnskab for fjerde kvartal var OK, men et 60 pct. fald i den forventede indtjening for 2009 understreger de problemer Rockwool står overfor. Den betydelige gældsætning i driften giver desuden usikkerhed som følge af en faldende omsætning. Aktien handles til en P/E på 13,5 gange indtjeningen og det nøgletal ser vi som højt og dermed uattraktivt.
StLink
17.03.2009 20:57
#621

Endre
DDB:
Auriga Industries (Køb)
Vi mener, at den vigtigste faktor i forbindelse med regnskabet for 4. kvartal bliver præsentationen af den nye forretningsplan. I januar udstedte Auriga en profit warning for 2008 og 2009, hvilket betyder, at de faktiske tal for 2008 vil være kendt, og at Auriga vil fastholde sine forventninger til indtjeningen i 2009. Vi gentager Køb-anbefalingen.
StLink
17.03.2009 20:57
#622

Endre
DDB:
TopoTarget (Akkumuler)
TopoTarget har udsendt opfølgende data fra sit fase-2 PTCL-studie i Belinostat. Vi betragter dataene som positive, da de yderligere underbygger de pivotale fase-3 studier i PTCL og måske kan bidrage positivt til partnerforhandlingerne, hvad der godt kan være brug for. Selskabet meddelte samtidig, at fase-2 studiet med Avugane ikke viste en statistisk signifikant forskel i behandlingen af acne. Vi betragter nu dette program som droppet. Samlet set ser vi meddelelserne med en positiv bias, idet Belinostat (56 % af den samlede værdi af pipelinen) er nøgleproduktet i TopoTargets pipeline. Avugane udgjorde kun 4 % af vores pipelineværdi. Vi gentager Akkumuler-anbefalingen.
StLink
19.03.2009 12:24
#628

Endre
DDB:
Danisco (Hold)
På trods af aktiens tilsyneladende attraktive værdiansættelse fastholder vi vores neutrale holdning til Danisco og anbefaler i stedet at købe aktier i Carlsberg (Buy), hvor vi ser mere værdi og mere potentiale på opsiden inden for den danske fødevareindustri. Vi vil gerne se bevis på, at Daniscos EBIT-margin kan overstige konsensusestimatet, før vi indtager en mere positiv holdning til aktien. Ledelsens udmeldinger indikerer, at sigtbarheden er lav. Det vil tage i hvert fald et til to kvartaler, før vi kan få et tydeligt bevis på dette. Vi gentager Hold-anbefalingen.
StLink
27.03.2009 16:50
#633

Endre
DDB:
NKT Holding (Reduce)
Vi ser en risiko for, at NKT vil overraske markedet og annoncere en kapitaludvidelse indenfor de næste seks måneder. På trods af det ikke er vores basis case, er NKT helt sikkert i farezonen med en høj gældssætning samt en stor kreditaftale, som har brug for refinansiering. Vores værdiansættelse indikerer en kursværdi per aktie på DKK 76-96, som tyder på at NKT's overperformance er slut. Vi anbefaler investorer at reducere aktien ud fra de nuværende niveauer.
StLink
30.03.2009 15:41
#635

Endre
DDB:
Hennes & Mauritz (Køb)
Vi fastholder vores Køb-anbefaling på Hennes & Mauritz. Når vi ser udover effekten af de usædvanlige valutakursudsving i de seneste måneder, ser resultatet for 1. kvartal solidt ud med yderligere bekræftelse af H&M's lavrisiko forretningsmodel. Da selskabet nu har lagt de værste komparative tal bag sig (EPS voksede 28 % i 1. kvartal 2008), vil indtjeningen i de kommende kvartaler begynde at se mere imponerende ud (EPS voksede 9 % i 2.-4. kvartal 2008). Præmien på 6 % i forhold til Inditex på 12M forward P/E-multipler er den laveste siden november 2007.
StLink
30.03.2009 15:43
#636

Endre
DDB:
Parken Sport & Entertainment (Reducer)
Vi fastholder vores Reducer-anbefaling, da vi er bekymrede for Parkens eksponering mod det danske ejendomsmarked. Vi er også skuffet over at se, at selskabets cash cow, Lalandia, tilsyneladende ikke er så indtjenende som tidligere. På den anden side ser det ud til, at fitness dk's turnaround har været vellykket og kan blive en god forretning, selvom den igangværende priskrig kan lægge en dæmper på lønsomheden på kort sigt. Værdiansættelsen ser fortsat anstrengt ud på hhv. 25x og 17x indtjeningen i 2010 og 2011. Selvom Parkens gennemsnitlige forward P/E i de seneste 10 år har været 22x, finder vi stadig præmien for stor, idet den europæiske rejse- og fritidssektor i øjeblikket handler på 13,3x fremtidig indtjening.
StLink
02.04.2009 15:40
#643

Endre
DDB:
TGS-Nopec (Køb - optager dækning)
Vi optager dækning af TGS-Nopec (TGS) med en Køb-anbefaling. I den aktuelle usikre markedssituation synes vi godt om TGS' kontracykliske forretningsmodel, de høje og stabile marginer, den lave absolutte og relative værdiansættelse samt - ikke mindst - den markante nettolikviditetsposition, som sætter selskabet i stand til at investere, mens markedet er nede. Vores kursmål på NOK 74 er på niveau med det historiske EV/EBIT-gennemsnit på 6,1x på diskonteret EBIT for 2010E.
StLink
02.04.2009 15:40
#644

Endre
DDB:
NeuroSearch (Køb - opjustering)
Vi forhøjer anbefalingen fra Akkumuler til Køb, da vi vurderer, at selskabets pipeline, især hvad angår ACR16, har langt større værdi end inddiskonteret i den nuværende aktiekurs. På den ene side anerkender vi, at risiciene er øget markant på grund af den vanskelige finansielle situation i øjeblikket samt fiaskoen med både NS2359 og ABT-894, som mere end nogensinde betyder, at selskabet er afhængigt af udfaldet af fase III-studierne for ACR16 og udviklingen i tesofensine-programmet. På den anden side mener vi, at den aktuelle aktiekurs giver en yderst attraktiv købsmulighed i aktien. Vi forventer øget fokus på tesofensine efter End-of-Phase II-mødet med de amerikanske sundhedsmyndigheder FDA i 2. kvt. samt på grund af spekulationer om et positivt udfald af fase III-studiet for ACR16 i 4. kvt. Men selv om vi forhøjer anbefalingen, har vi sænket kursmålet for at afspejle de store finansielle risici og forøgede pipeline-risici, der følger af selskabets store afhængighed af ACR16.
StLink
15.04.2009 10:46
#649

Endre
DDB:
Nokia (Akkumuler)
Vi opjusterer Nokia fra Hold til Akkumuler og forhøjer vores 12 mdr. kursmål. Vi er fortsat bekymrede for Nokias overskudsgrad på mobiltelefoner i 2. halvår, men er blevet mere positive med hensyn til selskabets volumensalg af mobiltelefoner i 2009-2010, markedsandel målt på enheder samt den fremtidige styrke i selskabets produktlinje af mobiltelefoner, især på high-end markedet.
StLink
17.04.2009 15:18
#653

Endre
Nokia Raised To Buy From Neutral By Goldman Sachs
StLink
21.04.2009 10:53
#656

Endre
DDB:
Nordea (Reducer - nedjustering)
Vi forventer, at Nordea fremlægger et solidt regnskab for 1. kvt. På den ekstraordinære generalforsamling forventede Nordea en stærk udvikling i januar og februar, og det ville overraske, hvis banken skuffede markedet. Selvom kvartalsrapporten ventes at blive solid med en P/E (08A, justeret for fortegningsemissionen) på 8x og en K/IV (08A, justeret) på 1,2x, ventes opmærksomheden igen at blive rettet mod Nordeas kreditkvalitet. Der er sket en markant forværring på alle Nordeas markeder, og vi mener, at prisfastsættelsen er for anstrengt. Vi nedjusterer derfor anbefalingen til Reducer.
StLink
23.04.2009 17:12
#664

Endre
DDB:
Electrolux (Akkumuler - nedjustering)
På baggrund af selskabets 1. kvt.-resultat nedjusterer vi anbefalingen til Akkumuler, da vi ser mindre stigningspotentiale i værdiansættelsen. Derimod forhøjer vi kursmålet. Trods flere positive faktorer er der på kort sigt ikke udsigt til nogen særlig bedring i voluminerne, og det ventes at betyde en længere periode med relativt svage marginer. Positive indtjeningsoverraskelser er derfor ikke sandsynlige, men en attraktiv værdiansættelse berettiger til yderligere akkumulering.
StLink
26.04.2009 18:04
#670

Endre
DDB:
Electrolux (Akkumulér, Nedjustering)
Vi sænker vores anbefaling på Electrolux, men hæver kursmålet til SEK 100 efter vi har vurderet regnskabet for første kvartal. Vi kan ikke se flere relevante kurstriggere i aktien og venter ikke at selskabet vil ramme tidligere omsætningshøjder foreløbig og derfor vil marginerne forblive uattraktive og overraskelser omkring selskabets indtjening virker urealistisk.
StLink
26.04.2009 18:04
#671

Endre
DDB:
Carlsberg (Køb)
Vi fastholder vores Køb-anbefaling på Carlsberg med kursmål på DKK 315 pr. aktie efter Heineken onsdag kom med regnskab for første kvartal, der viste en markant nedgang i salgsvolumen i de fleste regioner, særligt i Rusland, hvor Carlsberg har et betydeligt salg. Vi tror Carlsberg vil fortsætte med at øge markedsandelen i Rusland og selskabet har indtil videre formået at opretholde fornuftige priser. Vi fastholder derfor vores estimater på Carlsberg.
StLink
26.04.2009 18:04
#672

Endre
DDB:
Tele2 (Akkumulér)
Tele2 viste en stigning i omsætningen på seks pct. i første kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Desuden levede selskabets bruttoindtjening op til vores forventninger, men vi er bekymrede for udviklingen i selskabets indtjeningsmix, hvor PSTN forretningen faldt, sammen med bredbåndsdivisionen og Mobile. Desuden skuffede selskabet på nettoresultatet som følge af valutakurstab og høje skatteomkostninger. Vi fastholder vores kursmål på SEK 95 pr. aktie og beholder vores Akkumulér-anbefaling.
StLink
27.04.2009 14:17
#674

Endre
DDB:
NCC (Sælg, nedjustering).
Det er klart for os, at NCC nu har taget initiativer til at reducere balancen og frigøre kapital fra bolig- og ejendomsudviklingsdivisionen. Men i forhold til de senere års store investeringer, forventer vi, at der er en betydelig risiko for at det bliver en dyr proces, særligt på boligområdet. Med stor risiko for nedskrivninger i løbet af 2009 og en presset indtjening i 2009-10, tror vi det er for tidligt, at tage en positiv holdning til NCC. Vi sænker vores anbefaling af NCC til Sælg fra Reducér, men hæver vores kursmål til SEK 55 pr. aktie.
StLink
27.04.2009 14:18
#675

Endre
DDB:
SEB (Hold).
SEB opnåede solide resultater i første kvartal, hvilket var forventet efter fuldførelsen af dets udstedelse af nye aktier. Som vi ventede steg nettorenteindtægterne fortsat som følge af den stigende afkastkurve, og samtidig var kurtage- og kommissionsindtægterne pæne. Omkostningerne var højere end ventet på grund af afskrivninger på Ukrainske goodwill og pensioner, mens tab på udlån mødte markedets forventninger. Vi fastholder vores Hold-anbefaling og kursmål på SEK 30 pr. aktie.
StLink
28.04.2009 14:31
#684

Endre
DDB:
Bavarian Nordic (Reducer, nedjustering)
Vi nedjusterer vores anbefaling til reducer fra akkumuler efter selskabets regnskab for første kvartal. Selskabet fastholdt dets guidance for helåret, men efter den seneste stigning i aktiekursen, ser vi nu et begrænset potentiale for de kommende 12 måneder. Aktien er steget primært grundet positive fase 3 data fra Dendreon's Provenge vaccine til behandling af prostatakræft. Vi ser fortsat 2009 som et overgangsår for Bavarian Nordic, og ser derfor begrænset potentiale over de næste 9-12 måneder; vi forventer en potentiel PROSTVAC partneraftale vil øge fokus mens vi indtræder i 2010.
StLink
29.04.2009 16:13
#691

Endre
DDB:
Nokia (Reducer - nedjustering)
Vi forventer, at den frie adgang til Android for OEM-producenter af mobiltelefoner fører til et stort langsigtet prispres. Vi mener, at Google er ved at nå kritisk masse med sin Android-platfom og have held med en strukturel ændring på mobiltelefon¬markedet. Dette marginpres tror vi begynder, når den første billige Android-telefon når markedet en gang mellem 4. kvt. 2009 og 1. halvår 2010. Vi sænker vores estimater for Nokias mobiltelefonforretning og nedjusterer anbefalingen til Reducer (Akkumuler).
StLink
29.04.2009 16:24
#692

Endre
DDB:
Jyske Bank (Sælg)
Vi fastholder vores Sælg-anbefaling efter Jyske Banks resultat for 1. kvartal. Jyske Bank rapporterede et tab før skat på DKK67 mio. på trods af positive indtægter fra investeringsporteføljen, specielt som følge af et meget højere end ventet tab på udlån. Jyske Bank handler på en P/NAV ratio for 1. kvartal 2009 på 0,76x, hvilket vi finder for højt i lyset af den høje usikkerhed til bankens overskud.
StLink
29.04.2009 16:27
#693

Endre
DDB:
Sydbank (Hold - opjustering)
Efter offentliggørelsen af bankens resultat for 1. kvartal opjusterer vi anbefalingen til Hold (Reducer). Resultatet var stort set på linje med vores forventninger. Inden regnskabssæsonen nedjusterede vi anbefalingen fra Hold til Reducer på grund af stor usikkerhed om nedskrivningerne på udlån. Vores bekymringer viste sig dog at være ubegrundede, da bankens nedskrivninger på udlån lå på DKK 270 mio., hvilket var 41 % lavere end i 4. kvt. Sydbank handles til en P/NAV for 1. kvt. 2009 på 0,88x og er efter vores vurdering dermed rimeligt prisfastsat med en berettiget præmie i forhold til den nærmeste peer, Jyske Bank.
StLink
01.05.2009 09:46
#699

Endre
DDB:
SparNord (Sælg)
Vi gentager efter et bedre end ventet resultat for 1. kvartal fra Spar Nord vores Sælg-anbefaling, men øger kursmålet. Den eneste reelt negative afvigelse relaterede sig til omkostninger og indtægter fra investeringsporteføljen. Nettorenteindtægterne er fortsat solide, men er faldet 3 % k/k, især drevet af faldende renteudgifter til interbank-indeståender. Vi stiller spørgsmålstegn ved holdbarheden heraf og fastholder vores Sælg-anbefaling.
StLink
05.05.2009 09:55
#708

Endre
DDB:
Ericsson (Akkumuler - opjustering)
Vi opjusterer Ericsson-aktien til Akkumuler og forhøjer kursmålet fra SEK 65 til SEK 85. Ifølge vores estimater er overskudsgraden i Ericssons Networks-forretning - justeret for risikoafdækning - steget fra lavpunktet på 8,1 % i 2. kvt. 2008 til 20,5 % i 1. kvt. 2009. Vi forventer, at denne effekt slår igennem i den rapporterede indtjening i de næste 12 måneder, hvor de vigtigste risikoafdækninger udløber. Men hvis SEK styrkes, vil det gå ud over overskudsgraden.
StLink
12.05.2009 14:09
#734

Endre
DDB:
Alfa Laval (Akkumulér)
Vi optager dækning af det svenske ingeniørselskab Alfa Laval med en akkumulér anbefaling. Trods få nye ordre kan Alfa' indtjening formentlig vise sig at være bedre end markedet forventer, som følge af en deling af de faste omkostninger samt en høj andel af variable omkostninger ud af de samlede omkostninger. Denne vurdering er solidt begrundet i den overordnede værdiansættelse, der er stimuleret af et stærkt cash flow og en af branchens stærkeste balancer. På den negative side er det sandsynligt at Alfa' tidligere indtjeningsniveau vil genfinde sig senere end hos mange af selskabets konkurrenter i branchen, på trods af en hurtig forretningsgang fra ordrebookning til fakturering.
StLink
15.05.2009 17:18
#754

Endre
DDB:
Vestjysk Bank (Køb, opjustering)
Vi opgraderer Vestjysk Bank (VJB) til Køb fra Hold, idet vi mener at forskellen i værdiansættelsen mellem VJB og dets sammenligningsgruppe er blevet for stor. VJB's pris pr. nettoaktivværdi i Q1 09 på 0,39x set imod dets konkurrenters gennemsnit på omkring 9x, betyder at VJB for tiden handles til en rabat på 50 pct., hvilket ikke er retfærdiggjort. Opkøbet af to problemfyldte banker i slutningen af 2008 betyder i vore øjne, at VJB bør handles til en vis rabat, men bogføring af badwill og de opbyggede reserver til dækning af tab på udlån burde begrænse risikoen. Derfor fastsætter vi et nyt kursmål, hvor VJB vil blive handlet til en pris pr. nettoaktivværdi i Q1 09 på 0,56x, hvilket begrænser rabatten baseret på den nuværende værdiansættelse til 30 pct.
StLink
18.05.2009 16:28
#762

Endre
DDB:
Atlas Copco (Reducer - nedjustering)
Vi er i stigende grad bekymrede for Atlas Copcos eksponering. Der er risiko for, at opsvinget i efterspørgslen efter kompressorteknik vil ske meget senere end opsvinget for selskaber, hvor cyklusen er kortere og også senere end i tidligere opsving på grund af den aktuelt ekstremt lave kapacitetsudnyttelse. Vi har reduceret vores EPS-estimat for 2009-11E med 2-6 % og nedjusterer vores anbefaling fra Hold til Reducer.
StLink
19.05.2009 14:59
#764

Endre
DDB:
Nokia (Reducer)
Aggressivt prisfastsatte 3G-mobiltelefoner lanceret af kinesiske mobiltelefonleverandører ventes at få en negativ effekt på Nokias marginer i 3G-segmentet, hvor den kombinerede markedsandel for de syv største leverandører er faldet til det laveste niveau i fire år. Vi fastholder vores Reducer-anbefaling.
StLink
19.05.2009 14:59
#765

Endre
DDB:
Svenska Handelsbanken (Akkumuler - opjustering)
Handelsbanken har klaret sig væsentligt dårligere end sektoren i de seneste måneder. Vi opjusterer vores anbefaling til Akkumuler fra Sælg. På trods af en svag bedring i de globale makroøkonomiske udsigter forværres udsigterne i Baltikum stadig, og vi vil derfor hellere betale en præmie på 41 % i forhold til sektoren for SHB i dag end en præmie på 100 % for tre måneder siden, 70 % for to måneder siden, eller 60 % for en måned siden. Dette synspunkt understreges af, at vi har foretaget en yderligere reduktion af vores estimater for de svenske banker, der er eksponeret mod Baltikum, men ikke ændret vores estimater for SHB. Vi mener samtidig, at risikoen i relation til tab i segmentet erhvervsejendomme, der udgør den største absolutte og relative risiko i SHB, er reduceret som følge af lavere renter. Selvom vi fortsat mener, at det lave niveau for tab på udlån i 1. kvartal ikke bør overvurderes, mener vi dog, at der stadig er plads til en øget præmie for SHB. Vi opjusterer vores anbefaling på SHB til en topposition i vores anbefalingsstruktur for de nordiske banker med en Akkumuler-anbefaling.
StLink
19.05.2009 15:00
#766

Endre
DDB:
Nordea (Sælg - nedjustering)
Vi nedjusterer vores anbefaling på Nordea til Sælg fra Reducer. Vores primære argument imod Nordea er værdiansættelsen, hvor vi har svært ved at se væsentligt upside. Vi nedjusterede anbefalingen på Nordea til Reducer fra Hold forud for offentliggørelsen af selskabets resultat for 1. kvartal, idet vi argumenterede for, at præmien var for høj i lyset af Nordeas relative kvalitet. Siden da er kursen steget lidt, og aktien har dermed underperformet i forhold til sektoren. Med et solidt kvartal bag os forudser vi en svagere performance fremadrettet, især i Baltikum og Finland. Vi mener, at risikoen i Nordea-aktien overstiger den potentielle gevinst og nedjusterer således vores anbefaling til Sælg.
StLink
25.05.2009 20:44
#778

Endre
DDB:
SAS Group (Hold)
Vi giver SAS-aktien en Hold-anbefaling (anbefaling suspenderet). Vi mener stadig, at SAS tager de rigtige strategiske skridt ved at fokusere på kerneforretningen. Men selskabet må også levere omkostningsreduktioner for at komme gennem den nuværende økonomiske nedgang med tilfredsstillende rentabilitet. Det bliver meget svært for SAS at holde omkostningerne nede og samtidig reducere kapaciteten med 15 % i år. Vi skal se en reduktion i SAS' enhedsomkostninger, før vi bliver mere positive i forhold til det langsigtede indtjeningspotentiale.
StLink
26.05.2009 13:34
#781

Endre
DDB:
Rockwool International (Sælg)
Vi frygter fortsat en langvarig nedgang i isolationsmarkedet og mener, at Rockwools svage resultat for 1. kvartal understreger risikoen i markedet samt den meget lave sigtbarhed. Den cykliske nedgang i byggesektoren ventes at fortsætte, og vi vurderer, at Rockwool befinder sig i en dårlig position med hensyn til kursudviklingen, da aktien rammes senere end øvrige selskaber i byggesektoren og handler på uattraktive multipler.
StLink
28.05.2009 09:19
#787

Endre
DDB:
DLH (Sælg - nedjustering)
Selvom DLH fik et tiltrængt cash flow boost i 1. kvartal, er vi fortsat bekymrede over selskabets høje gearing. Indtjeningen ventes at falde markant i den resterende del af 2009 i forhold til 2008 i takt med, at aktiviteten i den globale byggesektor aftager, og vi vurderer, at DLH vil få vanskeligt ved at nedbringe omkostningerne hurtigt nok til at blive rentable i 2010. Vi nedjusterer aktien til Sælg fra Hold.
StLink
28.05.2009 09:19
#788

Endre
DDB:
Solar (Køb - opjustering)
Regnskabet for 1. kvartal bekræftede, at Solar har et stærkt cash flow, en fornuftig gearing og en klog ledelse, der reducerer omkostningerne på baggrund af konservative forventninger om, at efterspørgslen fortsat aftager frem til 2010. Vi mener derfor, at Solar kan opleve en forbedring i marginerne til næste år på trods af de vanskelige markedsforhold. Værdiansættelsen er attraktiv, og i et normaliseret indtjeningsscenarie venter vi cirka 60 % upside for aktien. Da aktien dog er eksponeret mod byggesektoren, mener vi , at det er for tidligt fuldt ud at indregne normaliseret indtjening. Vi opjusterer anbefalingen til Køb.
StLink
29.05.2009 17:43
#791

Endre
DDB:
FLSmidth & Co. (Akkumulér, nedjustering)
FLSmidth har klaret sig bedre end de andre kapitalapparatsproducenter på det nordiske marked, og ligeledes bedre end OMXC20, siden selskabet offentliggjorde helårsrapporten for 2008. Endvidere nærmer aktien sig vores kursmål. Vi mener det er tid til at tage et pusterum, selvom det stærke første kvartal muliggør potentielle indtjeningsoverraskelser senere på året. Vi nedjusterer således fra Køb til Akkumulér.
StLink
03.06.2009 11:17
#796

Endre
DDB:
Bavarian Nordic (Reducer)
Vi fastholder vores Reducer-anbefaling efter præsentationen af detaljerede data fra PROSTVAC fase 2b-studiet i patienter med fremskreden prostatacancer. Data viste en svag forbedring i den prognosticerede overlevelse i forhold til tidligere præsenterede data. Vi betragter dette som positivt, idet det yderligere underbygger vaccinens langvarige effekt i prostata kræft.
StLink
05.06.2009 17:04
#803

Endre
DDB:
Neste Oil (Akkumuler)
Data for sidste uges udvikling i de amerikanske olielagre blev offentliggjort i går. Olielagrene steg med 2.866,000 tønder i forhold et forventet fald på 1.500.000 tønder. Benzinlagrene faldt dog med 215.000 tønder i forhold en forventet stigning på 650.000 tønder. Lagrene af distillat-produkter fortsatte stigningen med 1.661.000 tønder, hvilket næsten var dobbelt så højt som den estimerede stigning på 900.000 tønder. Den samlede efterspørgsel gennem de seneste fire uger faldt med 7,7 % å/å, efterspørgslen efter middel-distillat faldt med 8,8 % og efterspørgslen efter benzin med 0,4 %.
StLink
05.06.2009 17:04
#804

Endre
DDB:
Tele2 (Akkumuler)
Danske Markets Research ser nu høj sandsynlighed for en snarlig devaluering af den estiske kroon. Devalueringen ventes at blive efterfulgt at Letland og Litauen. I lyset af Tele2's eksponering mod de baltiske markeder kan det have en betydelig negativ effekt på salg og indtjening i SEK. Vi estimerer med en udvanding af indtjeningen på 7-8 % ved en devaluering på 50 %. Vi gentager Akkumuler-anbefalingen, med reducerer kursmålet som følge af den lavere indtjening.
StLink
09.06.2009 10:57
#805

Endre
SAXO:

Buy Roche Holding (ROG:xvtx) - Current Price: CHF 144.3
Buy Roche on its ability to generate dividends in all kinds of weather. In times of economic and equity market downturns Roche has shown a remarkably continuation of dividend payout.
Roche has a strong underlying free cash-flow stream with very little debt to service (debt to assets ratio is 5.37%). With dividend coverage of 2.09 and a pay-out ratio of 47.9% we expect the strong stability in the dividend payout history to continue.
We have so far only seen a modest pickup in Roche compared to the Swiss index (SMI) and further more Roche's dividend yield at 3.45% looks attractive when compared with the 2.77% yield from SMI and the 3.31% yield from US 10yr Treasuries.

Key triggers
A stronger focus on working capital management could increase Roche's free cash flow by 1.9%. Further M&A activity where Roche is a potential buyer. Their product that treats colorectal cancer will pass the trials.

Key risks
Regulation from governments that will put pressure on Roche's margins.

Trading Strategy
Buy on dips, target left open and keep a stop-loss below 122.
StLink
09.06.2009 10:59
#806

Endre
SAXO:

Buy AT&T (T:xnys) - Current Price: USD 24.67

- We recommend AT&T due to its long-term dividend growth stability and defensive qualities AT&T has proved itself capable of consistently increasing dividend payments irrespective of the macroeconomic environment.
- Sporting an above average expected dividend yield of 6.4% and fine dividend coverage, AT&T is an attractive investment for conservative investors.
- YTD price change of -16.95% (vs. -1.65% in S&P500) highlights our conviction that many high-yield stocks have gone missing in the bear market rally of late.
- A robust free cash flow ensures that both dividend payments and capital expenditures can be honored.

Key Triggers:
- AT&T's cheaper U-Verse technology will prove to be a superior strategy if user bandwidth requirements do not increase too much (Verizon's technology is faster, but more expensive).

Key Risks:
- A low-end battle between the two behemoths AT&T and Verizon can result in a costly price war.
- Premature end to the AT&T and Apple partnership.
- Wireless technology proves insufficient relative to competitors (Verizon).

Trading Strategy
Buy on dips, target left open and keep a stop-loss below 21.50
StLink
10.06.2009 11:15
#810

Endre
DDB:

Volvo (Reucer - nedjustering)
Vi nedjusterer Volvo-aktien til Reducer fra Hold. Volvos resultat for 2. kvartal ventes at blive ligeså svagt som resultatet for det exceptionelt vanskelige 1. kvartal, drevet af de fortsat meget usikre forhold i transport- og byggesektoren. Cashflowet ventes ikke at være væsentligt forbedret i forhold til det svage niveau i 1. kvartal, hvilket vil presse balancen yderligere. Vi venter, at resultatet for 2. kvartal vil fremhæve de finansielle risici i Volvo-aktien, og vi kan bestemt ikke udelukke en aktieemission.
StLink
10.06.2009 11:16
#811

Endre
DDB:

Ericsson (Akkumuler)
Skiftet fra IP-routing til Ethernet-teknologi i alle netværk, der er drevet af operatørernes behov for meget større kapacitet til meget lavere priser, ventes at medføre radikale ændringer i den måde, netværk fungerer på. For Ericsson betyder dette formentlig lidt bedre udsigter for det globale marked for netværks-infrastruktur mellem 2010 og 2012. Vi fastholder vores Akkumuler-anbefaling.
StLink
16.06.2009 15:08
#815

Endre
DDB:

Nokia (Reducer)
Vi fastholder vores Reducer-anbefaling på Nokia-aktien. Vi forventer stabile markedsforhold og gradvist stigende afskibninger for Nokia i 2. og 3. kvartal, men vi er stadig pessimistiske i forhold til udsigterne for Nokias mobiltelefon-marginer efter 2. kvartal, på trods af selskabets lancering af nye mobiltelefoner.
StLink
16.06.2009 15:09
#816

Endre
DDB:

Norden (Sælg)
Vores undersøgelse hos aktørerne i den globale handel med jernmalm indikerer fortsat stærk kinesisk import af jernmalm hen over sommeren. De adspurgte i vores undersøgelse venter import på 49 millioner ton i juli og august, hvilket er 12 % lavere end niveauet i april og maj, men stadig et højt absolut niveau. Den omfattende handel med jernmalm vil forhindre et stort fald i tørlastmarkedet i sommer. Vi venter en nedadgående tendens i Baltic Dry-indekset til et niveau på 3.000 ved udgangen af juli (i forhold til det aktuelle niveau på 3.583) på baggrund af den sæsonmæssige nedgang i efterspørgslen efter de fleste øvrige råvarer.
StLink
18.06.2009 11:04
#819

Endre
DDB:

Carlsberg (Køb)
Gårsdagens svage produktionsdata for maj for det russiske ølmarked kan på kort sigt give anledning til hjemtagelse af profit i Carlsberg-aktien. Vi venter dog bedre væksttal i 2. halvår 2009, når sammenligningstallene bliver bedre. Vi mener desuden, at det er for tidligt at justere vores vækstforudsætninger for det russiske marked, da bryggerisektorens vigtigste måneder stadig ligger foran os. Endelig indikerer vores beregninger, at Carlsbergs EPS ikke er så følsom over for væksten i ølmarkedet, som tidligere kursbevægelser har indikeret. Vi fastholder vores estimater og en Køb-anbefaling.
StLink
08.07.2009 08:29
#823

Endre
DDB:

Rockwool International (Sælg)
Vi nedjusterer vores estimater væsentligt for 2010-11, reducerer kursmålet og gentager vores Sælg-anbefaling på Rockwool-aktien. Vi indregner nu et fald på 12 % i salget i 2010 samt et fald i EBIT-marginen til 1 % i 2010 fra 5 % i 2009 på baggrund af fortsat svaghed i de europæiske byggemarkeder og højere risiko for et worst case scenarie som i USA. Vores 2010 indtjeningsforventninger afviger fra markedets forventning om uændrede marginer.
StLink
14.07.2009 08:50
#828

Endre
DDB:

Vestas (Køb)
Det amerikanske finansministerium annoncerede i torsdag retningslinjerne for ansøgningerne til investeringstilskuddene (ITC). Dette er rigtig gode nyheder og støtter vores syn på at ordreindgangen, vil stige betydeligt i de næste kvartaler. Dette øger ligeledes chancerne for at Vestas kan sikre sig yderligere ordrer for levering i 2009. Vi mener at aktiemarkedet indregner et for negativt scenarie for Vestas med hensyn til resultatet for 2009 og vi er overbeviste om at Vestas vil overgå konsensusforventningerne. Hvis to store amerikanske kontrakter bliver annonceret har Vestas en god chance for at nå dets guidance. Vi fastholder vores indtjeningsscenarium og beholder vores Købs-anbefaling.Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS