"
Du er her: Forside > After hours > Flest skilsmisser blant lesbiske
Flest skilsmisser blant lesbiske
limit
18.06.2002 10:55
#621

Endre
Flest skilsmisser blant lesbiske
Lesbiske skiller seg dobbelt så ofte som homser, viser ny undersøkelse. Samlet skiller lesbiske og homofile seg like ofte som heterofile par.


ESTER NORDLAND (EPOST)
Det kommer fram i en ny analyse av registrerte partnerskap. Studien er gjennomført av forskerne Turid Noack, Harald Fekjær og Ane Seierstad, og er den første i sitt slag i Norge.


FLEST MENN
Noe lignende er heller ikke gjort i andre land. Resultatene offentliggjøres i dag i Statistisk sentralbyrås tidsskrift Samfunnsspeilet.

Ved utgangen av 2000 var det inngått nærmere 1.100 partnerskap i Norge. Lov om registrerte partnerskap trådte i kraft i 1993. Etter en forbigående nedgang har det i de senere årene vært en svak vekst i antall inngåtte partnerskap. Så langt har det vært flest menn som har inngått partnerskap og en klar overvekt av oslofolk. Dette har imidlertid endret seg med årene, andelen lesbiske par har økt og Oslo-dominansen er ikke lenger så stor.MINDRE MONOGAME
De lesbiske parene har over to ganger så stor risiko for å skille seg som de homofile. Dette er helt ny viten. Hva denne forskjellen skyldes, må det andre typer studier til for å finne ut av, understreker forskerne.

De peker på at det er vanlig å tro at menn har større evne til å frikoble seksualitet fra kjærlighet, og at de ikke er like monogame i sine forhold. Men det har vært hevdet at større toleranse for sidesprang snarere kan bidra til å sikre stabiliteten i forholdet. En kan også spekulere i om terskelen for å inngå partnerskap er høyere for menn enn for kvinner.TVERRNASJONALE HAVARIER
Partnerskap der den ene er fra utlandet er mer utsatt for skilsmisse enn andre partnerskap. Der en av partnerne var fra et tredje verden-land, var risikoen for skilsmisse om lag to og en halv gang større enn i partnerskap der bare nordiske statsborgere inngikk.

Forskerne minner om at kulturforskjeller ikke trenger å være den eneste grunnen til at de tverrnasjonale partnerskapene oftere ender med skilsmisse. Registrerte partnere står ikke like fritt til å velge hvilket av de to landene de vil bosette seg i, siden registrert partnerskap foreløpig bare er anerkjent i noen få land. Mangel på oppholdstillatelse kan også gjøre det vanskelig for noen av disse parene å få testet ut forholdet over lengre tid før partnerskapsinngåelsen.HOMOFIL BABYBOOM?
I media har det kommet sjokkoverskrifter som «homofil babyboom». Så langt er det imidlertid ganske få som har fått barn i partnerskap, totalt 18 personer. Turid Noack understreker imidlertid at det bare er barn født i partnerskap vi vet noe om. Hvor mange homofile og lesbiske samboere som har barn, er ikke kjent. Dessuten er registrerte partnerskap en ung samlivsform, så barnetallet vil sannsynligvis øke etter hvert.


LITEN FORSKJELL
Mange lurer på hva som holder best, partnerskap eller ekteskap. Foreløpige beregninger tyder på at det er liten forskjell mellom de to samlivsformene, heter det i rapporten.

Men Noack minner om at en bør være forsiktig med å gjøre enkle sammenligninger når det gjelder dette. Eventuelle forskjeller trenger ikke skyldes den seksuelle legningen, men kan like gjerne komme av forskjeller i andre forhold, som for eksempel barnetall og alder. Det samme forskerteamet arbeider imidlertid med en ny analyse der dette tas opp.Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS