"
Du er her: Forside > Politikk > Real Social Democracy Part I
Real Social Democracy Part I
MrWord
15.05.2001 16:22
#1275

Endre
En liten historie fra det virkelige sosialdemokratiet:

En kompis og undertegnede driver en liten hobbyvirksomhet som er registrert som ansvarlig selskap, med 50% andel hver. I tillegg jobber vi på hver vår kant, siden vi foreløpig ikke kan leve av denne virksomheten. Denne kompisen min skyldte ca. kr. 6000 i restskatt fra 1999, og dette ble nettopp trukket fra moms som firmaet hadde tilgode. Jeg ringte den ansvarlige på kemnerkontoret, Kari Strømme, og hun kunne fortelle meg at dette hadde de rett til, til tross for at de da i praksis gjorde meg til innkrever overfor ham som skyldte skatten. Skattebetalerloven sier bare uttrykkelig at dette kan gjøres ved likvidasjon av firmaet, menmen, vi fant ut at det var ikke bryet og tiden verdt å krangle mer med dem, så vi avtalte å gjøre opp oss imellom og ferdig med det. Men neida. Nå har de i tillegg fått vedkommendes arbeidsgiver å trekke nøyaktig samme beløp for nøyaktig samme krav fra hans lønn (i den andre jobben). Vedtakene om begge trekkene ble gjort på samme avdeling på Bergen Kemnerkontor med få dagers mellomrom. Kl. 14.00 i dag var det dessverre bare én person tilstede på Bergen Kemnerkontor (damen i resepsjonen på rådhuset prøvde ALLE internnumrene hos kemneren, og kun på det ALLER SISTE var det noen som svarte). Han jeg fikk snakke med kom først med en masse vås på byråkratisk (et språk som kun er egnet til å fremføre tautologier ala "disse pengene er trukket fra mva til gode fordi et vedtak om å trekke pengene er oversendt skattefuten i hordaland"). Etter masse om og men lot han i det minste være å benekte at pengene ikke skulle trekkes to ganger når kompisen min bare skyldte dem én gang. Han kunne likevel ikke bekrefte at jeg hadde rett, men lovet "å se på saken". Noen som har sett/lest "Prosessen" av Franz Kafka?

Den godeste Kari Strømme gikk hjem rundt lunsjtider (11.30-12.00), noe som jo er fullt forståelig med det fine været vi har i Bergen for tiden. Om hun kommer på jobb i morgen er nok en funksjon av mange ting, deriblant værmeldingen. Det som er det fine i den sammenhengen med en slik jobb som hun har, er at hun faktisk bidrar mer til verdiskapningen i landet når hun holder seg hjemme. På den annen side skulle det ikke forundre meg om behovet for vikarer og eksterne konsulenter øker betydelig i takt med varmegradene, så derfor bør kanskje kommunene få litt ekstra bevillninger om sommeren.

Så nå blir det spennende å se om/når firmaet vårt får tilbakebetalt det lånet Kemnerkontoret har bevilget seg, og om vi er så heldige at vi får noen renter på det. Tror det er 4-5% de opererer med der, så det er jo litt bedre enn foliokonto, men inni*****ttes mye dårligere enn kontokreditten som belastes for dette beløpet inntil kommunistpakket hos kemneren finner det for godt å gjøre noe med saken.

Vil du gjøre arbeidsdagen kortere og lønnen høyere for eminente, uunnværlige og samfunnsnyttige mennesker som Kari Strømme? Stem AP! Don't think, Just do it!
tenops
15.05.2001 17:41
#85

Endre
Byråkratisk skal besvares besvares med god gammel bannskap, og gjerne en trussel eller to....

Ringte ligningskontoret i min hjemmkommune, for å gjøre oppmerksom på at jeg har pendlet noe mindre nordover enn det som i utgangspunktet kreves for å få pendler-status.
(hver tredje uke)

Byråkrat-svinet: DET ER ET UFRAVIKELIG KRAV!

Undertegnede: Det er det F A E N ikke!

BS: JO!

Når jeg så siterer fra en brosjyre hentet på skatteetaten.no, hvor det er beskrevet de situasjonene som gir anledning til å pendle mindre enn hver 3. uke og fortsatt beholde fradragene, får jeg bare et svar om hvilken post det skal føres under(!). Svinet var trolig fullstendig klar over hvilke regler som gjaldt, men er på inntekts-jakt.

Idioter som ikke skjønner at de er i offentlige service-stillinger FOR borgerne!

Mvh.
Tom-E.N


[Endret 15.05.01 17:41 av tenops]
Aahhaawaa Zaawie
15.05.2001 18:26
#444

Endre


Arbeiderpartiet - og ikke minst deres øvrige partnerne i nakkeskudd-kompisene - har ikke skjønt en viktig sak:

At skatte-og-avgiftsgrunnlagsfilosofene i Finansdepartementet - i sin gode hensikt og funksjon - har gjort seg selv til Ap's og sentrumspartienes verste fiende ...

Og kommunekassererne har fått helt frie hender når det gjelder valg av henrettelsesmåter når det gjelder skatterestanser hos vanlig folk. D e har jo ikke råd til advokat, - spesielt ikke når det nå skal være 24 % moms-påslag

Også her ordnær de store seg greitt. Får de altfor hard behandling, - så flytter de bare utenlands .....

tenops
15.05.2001 21:30
#86

Endre
Det virkelige paradokset er at vi bor i en nasjon hvor arbeiderklassen er blitt så velstående at gamle fane-saker om frihet, likhet og brorskap blir lempet ut av vinduet til fordel for kravene om mer, mer og mer.
Industriarbeideren føler seg ikke hjemme hos Ap fordi han har økonomisk trygghet, ikke frykter for jobben og har et sosialt sikkerhetsnett for seg og sin familie i dagens trygdesystem.
Jensemanns verdisyn apellerer ikke, da egoismen stikker vesentlig dypere enn sympatien, og Siv Jensens avgifts-propaganda går rett hjem. Konsekvensen er at alenemødre i nord-norge stemmer på et parti som umiddelbart vil fjerne hovedinntekten (trygden) til halvparten av sine velgere om de fikk makten.

Tom.
[Endret 15.05.01 21:31 av tenops]
MrWord
16.05.2001 00:11
#1277

Endre
Det er greit nok å bruke triks som å kalle det jensemanns tale for verdisyn og siv sin tale for propaganda. Men fakta er at den eneste troverdige begrunnelsen for å opprettholde dagens skatte- og avgiftsnivå er å regulere temperaturen i økonomien. Så ikke kom her og kom her med sikring av velferdssystemet. Det har vi både råd til og politisk vilje til uansett. Og når det gjelder temperaturen i økonomien så virker ikke økte skatter/avgifter avkjølende lenger. Ihvertfall ikke på en sunn måte.
tenops
16.05.2001 14:42
#88

Endre
JEG vet hvorfor skatte og avgifts-nivået er høyt, har også gode argumenter for hvorfor f.eks bensinavgiften er et glimrende skatteobjek. Poenget mitt var å peke på hvs som skjer blandt velgerne, og hvorfor Ap taper terreng.
Kan du forklare meg hva som har skjedd siden reduksjon i kjøpekraft ikke virker avkjølende lenger? Hva betyr "sunn måte", er det politikk eller økonomi? (Mener du at det er usunt fordi det gir partier med en uansvarlig økonomisk politikk muligheten til å komme i maktposisjon?)

Tom.
MrWord
20.05.2001 00:15
#1290

Endre
re tenops
Jeg mente økonomisk og ikke politisk. Reduksjon i kjøpekraften (etterspørselen) isolert sett virker nok avkjølende, men samtidig har vi et sterkt fagforeningsapparat som svarer med å kjøre lønnen opp. I tillegg virker skatte/avgiftsøkningene også på næringslivet slik at det samtidig reduserer tilbudet.

Hvorfor medisinen ikke virker slik den pleide? Vi har vel tatt for mye av den kanskje...

En annen og mer langsiktig virkning er at det kveler nyskapning gjennom å øke risikoen for gründervirksomhet kraftig, slik at færre ønsker/våger å drive med slikt. Norsk økonomisk politikk må vel være den minst forutsigbare i vår del av verden.
soho
20.05.2001 14:42
#22

Endre
Ser at sosialistene benytter ordet egoisme med en gang man snakker om andre styringsystemer enn kommunisme/sosialisme. Med andre ord der finnes en kollektiv egoisme!! Jeg trodde at i sosialismens verden var alle mennesker gode og snille bare vi fikk fjernet alle kapitalistene.

Det verste etter min mening er at mange går rundt og tror at det er sosialismen som gjør at vi har det så bra i Norge. Etter min mening ble grunnstenen til vårt gode samfunn lagt av Cromwell på 1450+ da han innførte parlamentet for første gang. Dette var grunnlaget for mulig innflytelse for den vanlige kvinne/mann. Siden har sosialistene forsøkt å putte oss inn i "buret" igjen. " Buret " er jo trygt og godt og der er gjord mye for å pynte det opp, men f...f... for en kjedelig plass. I stedet for den gamle adelen har vi nå fått hva jeg kaller "akademikker adelen" som lever godt på den produserende delen av mennesker og som gjør oss mer og mer avhengig av seg selv.

Se f.eks fastlege ordningen. En normal arbeiders årslønn for å oppbevare en liste med 1500 navn. Hvor lenge skal " arbeidshestene" godta: "drar du den så drar du også den". Fastlegeordningen er jo også et godt eksempel på hvor effektivt og riktig våre skattepenger blir forvaltet. Hadde markedet rådd hadde legene i vårt land forsøkt å verve oss som kunder!
Hvem fant ut at leger er så utsatt gruppe at de må værnes??? Vakskekoner, hjelpepleiere, industriarbeidere og alle andre "produserende" mennesker må da skjønne at legene er så verdifulle at noen % av lønnen må kunne avsees til sponsing av dem.
MrWord
20.05.2001 20:04
#1292

Endre
Jeg har virkelig forsøkt å finne fornuftige argumenter for fastlegeordningen, og hørt etter når ulike forkjempere for ordningen uttaler seg, men jeg forstår det fremdeles ikke. Jeg kan kun se en eneste gruppe som drar nytte av dette, og det er ubrukelige leger som ingen ellers ville ha valgt. Helt utrolig!
Mange dyktige økonomer har for lenge siden brukt en del tid og ressurser på å vise at rabattkort og lignende "special price for you"-ordninger f.eks. på bensinstasjoner til syvende og sist er en kostnad som kunden må bære. Dette er altså vitenskapelig bevist i den grad økonomi er en vitenskap. Og fastlegeordningen fungerer på nøyaktig samme måte som rabattkort på bensinstasjoner. Hva er det som får politikerne til å tro at rabattkort på helsetjenester er forskjellig på noen måte? Og hvorfor er www.legeforeningen.com blitt tatt ned? Den var jo dritmorsom :-D
soho
20.05.2001 21:04
#23

Endre
Er TV 2 det nye ARK???
Jeg hadde store forventninger til at når vi fikk en ny komersiell tv stasjon, så ville vi få flere kritiske programmer om det sosialistiske styresettet vi har hatt det meste av tiden etter andre verdenskrig. Særlig optimistisk ble jeg da denne kanalen skulle satse på å konkurrere på nyheter. Men akk hva har vi fått??? De er snarere en større tilhenger av det systemet, som har holdt nede ytringsfriheten i 50 år, enn Håkon Lie. Det enneste untaket er Helskog. Hvorfor ble det slik?? Jeg tror faktisk av at vi som folk er mer eller mindre hjernvasket via enhetsskole og videre opp gjennom utdannelsesystemet. Kan ikke erindre at noen av norges professorer er særlig i opposisjon til styringsettet og måten det norske samfunn utvikler seg. Det kan jo hende de er der en plass ,men ikke kommer til i nyhetsmedia.

Ser ellers at vår "kjære" finansminister oppfordrer folk til å bytte bank om lånerenta går opp p.g.a momsreformen. Her kan en regjeringsansvarlig legge byrder på næringlivet, men sier "fy" når næringslivet må ta mer betalt for sine tjenester. Mitt forslag er at vi bør skifte regjering, for det er nok ikke bare renten som kommer til å stige. Med det skatte/avgiftssystemet vi har vil momsreformen lage en kjedereaksjon som vil gi økte priser omtrent over hele linjen. Om her er noen økonomer på denne topicen så kom med forklaringer på at så ikke vil skje.

Momsreformen var jo et håndslag til bøndene fremmet fra SP, men hva skjer så. Bøndene går ut og krever større overføringer fra skattebetalerne. 10% billiger mat er nok en utopi.
Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS