"
Du er her: Forside > Politikk > Skattenivået!
Skattenivået!
tenops
14.08.2001 17:33
#142

Endre
Fra Nettavisen:

-----------------------------------------------------------------------------------------
SKATTENIVÅ SOM I NABOLANDENE:
Staten er ingen utsuger
Av: Bård Ove Molberg 14. aug 12:54, ny 13:13

Internasjonal statistikk tilbakeviser myten om at skatte- og avgiftsnivået i Norge er høyere enn i våre naboland. Professor Vidar Christiansen synes ikke skatt og avgift burde være noe hovedtema i valgkampen.

Opposisjonspartiene på Stortinget vet å utnytte den negative stemningen som er skapt etter at regjeringen innførte moms på tjenester. Alt ståket rundt momsreformen har gjort deg og meg mer avgiftstrette enn noen gang. Derfor er skatt og avgift et hovedtema i valgkampen.

Som i nabolandene
Professor og skatteekspert Vidar Christiansen ved Universitetet i Oslo mener imidlertid ikke at det er grunnlag for å hevde at skatte- og avgiftsnivået i Norge er spesielt høyt.

– I grove trekk er det ikke så store forskjeller når du ser på Norden og land på Kontinentet med høyt skattenivå, slik som Nederland og Belgia, sier han til Nettavisen.

Nordens skatteparadis
Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) har laget statistikk som sammenligner skatte- og avgiftsnivået i landene i den rike del av verden. Tallene viser at nordmenn betaler vesentlig mindre skatt i forhold til Bruttonasjonalproduktet (BNP) enn svensker, dansker og finner.

I 1998 utgjorde de samlede skatteinntektene fra norske bedrifter og privatpersoner 41,8 prosent av BNP. I Sverige og Danmark lå andelen over 50 prosent. Dersom oljesektoren holdes utenfor minsker forskjellen, men Norge havner fortsatt under gjennomsnittet i Norden.


Lav inntektsskatt...
OECD sammenligner skatt på helt vanlige lønnsinntekter i medlemslandene. Her kommer Norge enda bedre ut i forhold til andre land i Nord-Europa. Mens den norske staten sugde til seg 29,3 prosent av en industriarbeiderlønn i inntektsskatt og folketrygdavgift i 1998, forlangte den danske staten over 44 prosent. Også Belgia, Nederland og Sverige har vesentlig høyere skatt på vanlige lønnsinntekter enn Norge.

...men høy moms
Norge kommer derimot høyt ut dersom man sammenligner merverdiavgiften i OECD-landene. Men den norske momssatsen på 24 prosent i Norge er lavere enn i både Danmark og Sverige.

Vidar Christiansen påpeker at det er svært vanskelig å lage presise sammenligninger av skattetrykket for alminnelige lønnstakere i ulike land. Noen betaler svært høy skatt på inntekten, mens andre må finne seg i å betale høye avgifter på forbruk.

I land med høye avgifter vil skattetrykket variere etter hvilket forbruksmønster skatteyteren har. Også skatt på kapital og formue varierer kraftig mellom landene.


Irrelevant i valgkampen
Christiansen mener det likevel er grunnlag for å hevde at det samlede skattetrykket for en alminnelig lønnstaker i Norge er omtrent som i våre naboland. Derfor synes han ikke at skatte- og avgiftsnivået i Norge burde være noe hovedtema i valgkampen.

– Jeg synes jo ikke det. Man kan få inntrykk av at vi skiller oss klart ut, men vi gjør jo ikke det, fastslår han.
------------------------------------------------------------------------------------------
Autch...
Dette stemmer jo dårlig med hva Carl Ivar sier...men nå vet vel han gjerne best uansett..

Blir nasjonens borgere bondefanget av høyresiden???

mmyhre
14.08.2001 17:44
#588

Endre
Jeg tjener 100 kroner.
Staten har vært å tatt sitt så sitter jeg igjen med 64 kr.
Jippi nå fyller jeg bensin for 50 kr. Neimenn her forsvant jaggu 70% av den 50 lappen til staten. De siste 13 kronene bruker jeg da jeg skal igjennom bommen ved gaustad.
100
-36
-35
-13

Av hundrelappen jeg tjente så har staten tatt tilbake 99kr. Å du sier skattetrykket ikke er høyt.

Av min hundre lapp så gikk 74,36 rett tilbake i kassa
flush
14.08.2001 18:04
#138

Endre
Å sammenligne de direkte skattene i fht BNP mot våre naboland blir bare vås. Vi må se på hele skatte og avgiftsnivået. Hvor mye betaler svenskene i avgift på biler, tobakk og sprit i forhold til oss?

Hvis du i dag er selvstendig næringsdrivende (frie yrker) må du nå fakturere med 24% moms. Det kan hende at kundene dine er private som ikke får fradrag for momsen og således ikke er villig å bære denne ekstraregningen. I såfall må den næringsdrivende betale momsen selv uten mulighet for å viderefakturere avgiftsøkningen. Kjører du i tillegg en dyr bil, røyker og drikker mer enn gjennomsnittet er du f u c k e d.

Er det merkelig at smuglingen tar seg opp og svart arbeid blomstrer?? Det skulle nesten bare mangle!!!!
Skatte- og avgiftsnivået stimulerer jo til kriminalitet, og respekten for lovverket smuldrer bort med den oppvoksende slekt.

falitt
14.08.2001 22:50
#1141

Endre
Det er riktig det flush, men da må du også ta med lønnsnivået.
Ser en på forbruket her i landet, ser det jo ikke ut til at vi lider noe nød, eller hva ?
De siste 2 årene, har bl.a. båtsalget tatt av. Det er heller ikke de minste båtene, å nei da, men mye vil ha mer.... Senker vi skattene vesentlig, må også offentlige utgifter ned. Dette gjøres ikke ved svada prat, men med reduserte ytelser. Det ser man overalt hvor man har kuttet i offentlige utgifter. Å hevde at man skal øke offentlige ytelser og samtidig kutte i alle skatter og avgifter er greit. Det som ikke er like bra, er at folk synes å sluke dette rått. Vel, jeg har alltid hevdet at realfag har hatt en stemoderlig behandling i skolen som er fyllt til randen av pedagogikere som selv valgte bort matematikk fordi det var for vanskelig....
flush
15.08.2001 11:18
#144

Endre
I næringslivet har vi noe som kalles produktivitetsvekst.
I det offentlige er det et fullstendig ukjent begrep!!!!!
Selv om skatter og avgifter reduseres vil man med fokus på produktivitetsfremmende tiltak i det offentlige ha et fenomenalt potensiale.
Visste dere at en kirurg i snitt bruker kun 15% av tiden sin til operasjoner. Resten av tiden går med til forelesninger og skyfling av papir.
Sykefraværet i offentlig sektor er 10%!!!
Ikke kom og snakk om at reduserte avgifter og skatter betyr mindre velferd. Det er helt andre tiltak som trengs enn mer penger, det kan selv en fjortis kunne resonnere seg frem til.
Synd at våre lobotomerte politikere ikke ser skogen for bare trer!!!!
blink
15.08.2001 21:41
#334

Endre
Skatte- og avgiftsnivået er generellt ok i Norge.
Problemet er offentlig forbruk og offentlig manglende evne til å ha ansvar for drift.
Det offentlige burde omskoleres til å bli eksperter i å kjøpe tjenester samt å følge opp krav til kvalitet og kvantum.

Det enorme sykefraværet og antall uføretrygdede fra offentlig sektor dokumenterer at "de" ikke kan "drift"
Hadde en privat sektor "ledet" sykefraværet så betydelig, hadde det sansyligvis kommet lover som bøtela den slags dårlige bedrifter.

Etter at det er frigjort kapital fra offentlig drift ved at denne privatiseres, blir det rom for skatte og avgiftslette.
falitt
16.08.2001 23:49
#1154

Endre
Enig med blink at endel av offentlig sektor godt kan privatiseres, men å generalisere dette til å gjelde all offtentlig sektor utopisk. Ellers kan man jo bare bruke de samme argumenter som Høyre bruker om u-hjelpen: "Vi går selvfølgelig ikke inn for å redusere u-hjelpen, tvert imot, ved å bevilge mindre penger vil u-hjelpen bli mer effektiv, og sesam, sesam, vi øker egentlig u-hjelpen... Samme argumentet kan jo brukes om velferdsstaten - mindre penger, effektivisering og mer velferd. Genialt! Nesten den "dynamiske skattepolitikken på ny". Hva med oss selv: Mindre lønn, forbruke den mer effektivt, vips, så er vi egentlig rikere....
Mort1
16.08.2001 23:57
#563

Endre
Se på det offentlige da vel.....

Hvis man ikke ser at det er rom for effektivisering der må man være sanseløs.

Det er mulig å få mer ut av hver krone.

MVH

Mort1
blink
17.08.2001 20:30
#336

Endre
Re fallitt
Vel, må si meg enig i at det ikke er formålstjenelig å privatisere forsvaret.
Kanskje heller ikke politi.
Rettsvesnet bør nok også være offentlig.

Men for øvrig ser jeg i prinsippet ingen problemer.
Men det er ikke dermed et "must" å privatisere alt. Det kan gjerne skje samtidig med at offentlige driftsenheter gjøres om til egne selskaper som fortsatt "eies" av kommune eller stat.

Tror faktisk kvalitet og volum fra kommunale selskaper vil bedres betraktelig over noe tid, forutatt at det samtidig blir en skikkelig kommunal "innkjøpsavdeling" som vet å definere oppgaven, samt stille krav til kvalitet og pris. Det er viktig å få skilt drift og styring. I dagens offentlige "verden" styres alt for mye ut fra hva som passer driftspersonalet i stedet for hva folk flest ønsker.


Dette dreier seg ikke bare om økonomi, men også hva jeg tror gavner trivsel best.
Det private næringsliv framelsker personlig engasjement og innsats. I det offentlige drepes de samme egenskapene.
Jeg tror trivselen er størst der det er best tilrettelagt for personlig påvirkning og der resultatene synliggjøres.
Jeg tror ikke de som produserer minst trives best, faktisk tverrt i mot.


[Endret 17.08.01 20:39 av blink]
[Endret 17.08.01 20:49 av blink]
falitt
17.08.2001 21:07
#1162

Endre
Du har mye rett i det blink, men det er visse forhold rundt privatisering også, f.eks:
Et "nytt" apparat må bygges opp for kontroll av alle privatiserte oppdrag. Anbudsrunder og vurdering av anbud krever også sitt. Jo flere felt som privatiseres jo flere kontrollinstanser må etableres. Tenk deg følgende: Alle syke bestemte selv hvilke sykehus, instanser som skulle "reparere" vedkommende. (FRP's modell). Med utallige mer eller mindre private sykehys i markedet for slike oppdrag, hvordan skulle man kontrollere bruken av disse pengene ? Meningen kan jo ikke være å bare punge ut uansett ?
Faktisk tror jeg utstrakt privatisering gir rom for økt korrupsjon. Skal dette unngås kreves kontrollapparater og da går kanskje vinningen opp i spinningen ?
blink
17.08.2001 21:31
#338

Endre
Re fallitt
Tja du har noen poenger men jeg syntes ikke de er vesentlige.
Jeg mener at offentligheten uansett må bygge opp ekspertise på å definere oppgaven ( anbudsmatriell ), kontroll etc.
For dagens offentlige servicetjeneste er generellt for dårlig.
Vi trenger ikke tenke på de norske private sykehusene.
Vi kjøper tjenesten der det er mest hensiktsmessig og økonomisk. Om det er i Norge , Sverige Tyskland eller Spania spiller ingen rolle.
Etter hvert som markedet vokser vil det dukke opp private
sykeleverandører av seg selv. Og de offentlige vil dø ut hvis de ikke klarer priskonkurransen.
Akkuttmottak, Redningstjeneste etc. må vi nødvendigvis ha jevnt fordelt rundt i landet.

I framtiden vil vi nok også oppleve at sykeleverandøren kommer til pasienten.
Med dagens teknologiutvikling kan sansynligvis en datakyndig, finhåndet slakter gjennomføre en hjerteoprasjon i jungelen om han har videooverført kontakt med en kirug i London. ( Sterkt overdrevet )

Poenget er at utstyret utvikler seg på samme måten som i dataverden. Og det blir forhåpentligvis billigere og mindre.

De store offentlige sykehusene er for "sirumpa" og omstendelige til å kunne omstille seg fort nok i framtiden.[Endret 17.08.01 21:37 av blink]
MrWord
17.08.2001 23:08
#1420

Endre
re falitt
Etter min mening fins det er nokså grei løsning på full privatisering og kontroll: Det offentlige kjøper helseforsikringer for oss fra vanlige forsikringsselskaper. Da blir det offentliges funksjon redusert til innkjøp. Om helsetjenestene er offfentlige eller private spiller da ingen rolle. Mange av problemstillingene som vil komme opp i forb. med dette er allerede utredet i f.eks. kaskoforsikring (som er en grei parallell til helseforsikring ;-)
boerson
17.08.2001 23:18
#231

Endre
I USA regner man med at de skattelettelsene som nå gjennomføres, vil stimulere BNP med en økning på 1,5% pr. år. Etter noen få år vil derfor de totale skatteinntektene være på samme nivå som før. For de kunnskapsløse sosialistiske parti lederne i Norge med Bondevik i spissen, er denne kjennsgjerning selfølgelig ukjent. Stoltenberg kjenner nok til det, men vil ikke innrømme det. I en tid da Norge står på kanten til en konjunktur nedgang, er skattelettelser riktig medisin.
blink
17.08.2001 23:39
#339

Endre
Forsikring oppfatter jeg som en snyltervirksomhet.
Vet ikke hvorfor men liker ikke tanken på et ekstra ledd skal leve av sykdomene våre.
tenops
18.08.2001 00:13
#143

Endre
Re Børson:

Du viser her til Laffer-kurven. Denne viser sammenhengen mellom skattesats og skatteinntekt.
At republikanerne "regner med" at redusert skattesats ikke vil få konsekvenser for skatteinntekten vitner om lite annet enn dårlig hukommelse. Reagens argument for å sette ned skattene i sin tid var at den amerikanske tilpassningen var slik at en redusert skattesats ville øke skatteinngangen. Han tok VELDIG feil, og sendte USA inn i en lite fordelaktig økonomisk utvikling...
Om dette er ukjent for Bondevik er klinkende likegyldig, i finansdepartementet vet de dette VELDIG godt.

Når det kommer til de Norske forhold er spørsmålet om hvilken effekt som er dominerende om skattesatsen reduseres.
Inntektseffekten: Redusert skatt betyr økt lønn => mer attraktivt å jobbe => inntektene stiger
Substitusjonseffekten: Økte inntekter innebærer større mulighet til å kjøpe seg fritid.

Hvor mange i dagens Norge vil bruke en inntektsøkning til å finansiere mer fritid?
(Krevde danskene mer ferie eller økt lønn i fjor...?)
MrWord
18.08.2001 00:44
#1421

Endre
re tenops
Har det ikke gått ganske greit i USA etter Reagan da? Hva er det du mener har vært så lite fordelaktig?
falitt
18.08.2001 00:46
#1165

Endre
re tenops: Godt med litt faktisk kunnskap inn i denne debatten....
tenops
18.08.2001 01:55
#144

Endre
Hvis det er fremmed at USA faktisk måtte blø bl.a. pga. sin utenlandsgjeld kan jeg strengt tatt ikke hjelpe deg.
Reagan satt fra jan.81, høsten 87 var vel ikke Wall Streets beste periode...?
MrWord
18.08.2001 02:13
#1422

Endre
Så det du sier er altså at Reagans skattepolitikk var årsaken til Wall Street 87. Hva med Nikkei 87? Eller OSE 87? Var det også Reagans skattepolitikk?
tenops
18.08.2001 04:20
#145

Endre
Reagans skattepolitikk var årsaken til en voldsom utenlandsgjeld, så kan du ta matematikken...
boerson
18.08.2001 11:56
#232

Endre
re: tenops
Din populærfremstilling av det som skjedde på 80-tallet under Reagen er i beste fall noe du har lest i Dagbladet. At finansdepartementet også tror på dette, overasker meg ikke. Du kan umulig sammenligne 80 tallet med dagens situasjon hvor inflasjonen er helt fraværende.
tenops
18.08.2001 14:03
#146

Endre
Boerson:

Ja vel...

Skjönner at du har full kontroll paa sammenhengene her.

Dagbladet ja... Og finansdep. skjönner ikke hva de prater om, for smartingen som skrev paperbacken du kjöpte paa Gatwick er nemlig eksperten...

Lykke til!

loffe
18.08.2001 18:22
#1231

Endre
Det gleder meg stort å lese innleggene til tenops. Selv om jeg er blank på sosialøkonomi, er jeg i stand til å se at fyren har peiling. Jeg synest også det er fint at han blir utfordret av uvitende med populistiske meninger - det fører til saglige og gode svar.
Vil forresten anbefale alle som lurer på hvorfor Høyre snart går tilbake på meningsmålinene, og lese nest siste side av DN i dag.
boerson
18.08.2001 19:17
#233

Endre
re: tenpos
Dersom du har tid og anledning til å lese dette intervjuet med Lawrence Kudlow, vil du kanskje få et annet syn på det som skjedde i USA under Reagen. Det forbauser meg alltid like mye at når noen diskuterer amerikansk økonomi og politikk, så er deres kilder såkalte norske eksperter og ikke amerikanerne selv.

http://www.gilder.com/AmericanSpectatorArticles/Kudlow.htm

boerson
18.08.2001 19:58
#234

Endre
re: loffe
Du kan jo prøve å ta en titt på artikkelen du også. Jeg vil også anbefale deg å lese "Erasmus Montanus" av Ludvig Holberg.
blink
18.08.2001 20:44
#343

Endre
Hørte nettopp at AP hadde gjordt barnehagene billigere.
Er det sant ?????

Har de redusert bemanningen eller økt belegget, eller redusert lønnsnivået ????

Eller stjeler de mer av meg ????
stocking
18.08.2001 21:33
#3730

Endre
Oddsen for at AP holder løftet om lavere skatt er er like høy som at loffe , kommer til å stemme på FRP (okey , litt lavere på skattesenkning fra AP)
blink
18.08.2001 21:39
#344

Endre
Hva bør vi gi avkall på for å gi rom for lavere skatter og avgifter.

Sykelønnsordning ?
Barnetrygd ?
Subsidiert barnehage ?

Leste et innlegg for en tid til bake. Det var VG eller Dagbladet som syntes synd på et kvinnemenneske som IKKE FIKK REFUNDERT SINE UTGIFTER TIL BARBERING.
Jeg synes samfunnet er sykt når befolkingen seriøst mener at barbering er en fellesoppgave.


[Endret 18.08.01 21:43 av blink]
boerson
18.08.2001 22:19
#235

Endre
Sålenge AP og sentrumskameratene får dominere i departementene vil Norge forbli den siste sovjetstat som Rosengren så riktig uttalte. Disse folkene må ut. DE MÅ UT, DE MÅ UT, DE MÅ UT,UT,UT.
Big Balls
18.08.2001 22:22
#1071

Endre
Re Blink

Synes ikke vi bør gi avkall på noe av det du nevner. Det vi bør gi avkall på, er at dette skal være en oppgave for "fellesskapet". Vi må la profit_ten styre tilgangen på slike og alle andre "fellesgoder". Inkludert skole, trygd og helsevesen. Først når vi våger å kjempe for vår frihet, og tror på oss selv og våre medmennesker, da kan vi våge å la profit_ten styre. Først da blir det godt å bo i Norge.[Endret 18.08.01 22:22 av Big Balls]
MrWord
18.08.2001 22:42
#1423

Endre
re loffe/tenops
"Dere" tar "dere" vel ikke en Castello nå?
blink
18.08.2001 23:04
#345

Endre
Re Big Balls
Jeg vil at sykelønnsordningen skal forbedres ved at de 3 første dagene blir uten sykelønn og deretter bør sykelønna være 67 % av ordinær lønn.

Hvorfor skal en syk arbeider bli høyere premiert enn en pensjonist ??

Barnetrygda bør fjernes.
Kontantstøtta bør fjernes
Barnehagene bør være sjølfinansiert.
loffe
19.08.2001 21:00
#1232

Endre
re Mr World
Dessverre har jeg ikke den peilingen på sosialøkonomi som tenops. Dessuten tror jeg ikke vi er helt enige i konklusjonene selv om jeg synest han/hun er den desidert beste skribenten her inne. Tror han/hun er sosialliberalist, mens jeg er sosialist. Vi tenker riktignok innenfor samme paradigme og med felles mål.
Jeg er forresten ikke enig i skattelettelse for menig nordmann. Vi tjener mer enn nok slik det er. Effektivisering er selvfølgelig en nødvendighet, men gevinsten bør gå til fellesskapets beste.

soho
21.08.2001 23:19
#69

Endre
Høy skatt gir det et godt samfunn?? Jeg mener nei!!
Hvorfor mener jeg nei?
* Det betyr en sterk sentralisering av makta.
* Enkeltmenneske mister innflytelse over egne prioriteringer.
* Fellessystemer kan ikke ta hensyn til enkeltsaker.
* Samfunnet styres i den retning ansvarhavende statsråd føler
er rett.
* Demoraliserer samfunnet. Enkeltmennesker har sin
oppfatning av hva er rett og ved anledning bryter de
regelverket og blir lovbrytere.De mister også mye av sin
sosiale samvittighet. Ivaretakelsen av de svake er jo betalt
over skatteseddelen.
* Politikere kan umulig styre på en slik måte at alle
samfunnets behov blir dekket.Når de disponerer over
halvparten av BNP må har de nøvendigvis ansvaret for mye
av dette.
* Alt som er "gratis" er egentlig veldig dyrt, tar ikke
tilstrekkelig hensyn til kvalitetskrav, kundens behov, behov
for forbedringer eller utvikler nytenking og kreativitet.
* Det verste er at AP kan selge sitt budskap som tilpassete
de svake. Vi har ikke verdens høyeste inntektsskatt, men
tar igjen så det monner på avgifter som i % utgjør langt mer
for de med lav lønn enn direkte inntektsskatt. (skatt etter
evne).
* Reduserer avkastningen på resursene samfunnet rår over og
gir dermed dårligere velferd.
* Sosialisme "light" er kun litt bedre enn den gamle
kommunismen. Vi har en viss form for demokrati og
menneskerettigheter, men ellers er det ikke den store
forskjellen.Det tar bare lenger tid før det ramler ut for
stupet.Når jeg sier er "viss form for demokrati henviser jeg til
maktapparatet AP har bygget opp rundt sin virksomhet og
ikke minst hvor unisont en norsk presse fremhever systemet
fortreffelighet. Pressen skal jo være en av de fire
statsmakter et demokrati har til rådighet,men opposisjonen
og spørsmålene angående dagens maktapparat er omtrent
fraværende.
Jeg kunne liste opp lang flere punkter, men nå har jeg fått ut noe av det jeg mener ikke taler for at en sentaral "pappa", "landsfader" er den rette løsningen for å skape et godt samfunn. Etter min mening skapes det gode samfunn av borgere med høy moral som skaper grobunn for tillit mennesker i mellom og dermed et godt samarbeid til det beste for den enkelte og samfunnet.
jara
21.08.2001 23:40
#30

Endre
Det er plenty med land i verden som har lavere skatter og avgifter enn Norge. Ettersom så mange av dere mener det skulle medføre et bedre samfunn, hvilke av alle disse landene er bedre enn Norge og på hvilken måte? Hvilket land bør stå modell for Norsk politikk?
Mpete
22.08.2001 00:01
#7

Endre
Re Jara,

Problemet er at det ikke finnes noen land å sammenligne med! Norge er et ekstremt rikt land, og et land med en liten åpen økonomi, råvarebasert osv. (Har ikke glemt Holland, m/Dutch disease).. Så, derfor er det ikke vits i å anbefale et annet lands politikk helt og holdent. Det er bare Norge og landets borgere som kan prøve å få det til å fungere ut i fra de forutsetninger vi har. Det virker i hvertfall ikke som dagens politikere har løsningen.
Mpete
22.08.2001 00:05
#8

Endre
Dette var spennende lesning (alle innleggene over)!

Problemet i dagens Norge er at vi er for rike. Vi er en liten åpen økonomi med klare kapasitetsbegrensninger i dag. Det hjelper ikke å bruke mere penger innenlands i dagens situasjon, og det er et pedagogisk problem for alle politikerne.

Hadde en gang Stoltenberg som vikar i en forelesning. Mange av de resonnementer han gjennomgikk og forklarte som riktige, er han på kollisjonskurs med som Statsminister. Han taler noen ganger mot bedre vitende virker det som, og derfor blir det ikke så overbevisende. Han gjennomskues vel av folk flest når han sier noe mannen i gata tydelig merker han ikke selv er hjertens enig i innerst inne.

Når det gjelder det totale skatte og avgiftsnivå i Norge idag har jeg følgende betrakning.

I et land litt lenger sør er det billig mat, vin, øl osv. I tillegg er det ingen egenandeler hos f.eks. leger. I landet har de hatt fastlegeordning i mange år. Sykehusene er mere effektive enn i f.eks. Norge. Bevares, de har sine problemer i dette landet også, men innbyggerne er stort sett et meget lykkelig folkeferd. Klart, de har høyere inntektsskatter, biler er nesten like dyre osv. som i Norge, men offentlige tjenester er mere utbygd, ansatte i det offentlige har høyt kompetansenivå, og staten fungerer stort sett. Dette er noe jeg har observert ved selvsyn og har praktisk erfaring med etter å ha bodd i landet.

Det blir for dumt når dagens politikere prøver seg med at det ikke er rom for lavere skatter/avgifter. Selvfølgelig er det det. Tror faktisk ikke at alt blir tatt ut i økt forbruk, men kanskje folk sparer mere. Hvorfor skal Staten bygge opp en stor formue på vegne at folket, la folket bestemme selv hvordan formuen skal disponeres.

Valgfrihet krever faktisk at politikerne overlater mere til enkeltindividet, men da mister jo politikerne og embedsverket en del makt...
jara
22.08.2001 00:42
#31

Endre
re:Mpete

Hva med Japan? Ekstremt rikt og med høyrepolitikk..

Drømmesamfunn?

Mpete
22.08.2001 08:27
#9

Endre
Re: Jara,

Japan er IKKE et lite land med åpen økonomi, ei heller råvarebasert. De har jo sine problemer der også i disse dager. Japanske forbrukere sparer jo alt de kan, og tør ikke konsumere lengere, de er pessimister om fremtiden osv.

Nei, Japan virker ikke som et drømmesamfunn for min del - på den annen side har jeg aldri vært der heller...
Espen Olsen
22.08.2001 13:35
#477

Endre
Jeg har sansen for Venstres sak om flat skatt. Dette vil effektivisere offentlig sektor og føre til mindre byråkrati og dill.
jara
22.08.2001 20:29
#32

Endre
re: Mpete

Dette skjønner jeg bare ikke; pga at vi har en åpen råvarebasert økonormi så er skattelette løsningen på gud vet hvilket problem?loffe
27.08.2001 14:25
#1254

Endre
Carl Ivar gjentar nok engang at avgiftskutt fører til lavere prisstigning. Dette er, som alle som kan bittelitt matematikk, direkte feil. Avgiftskutt fører til diskontinuitet i priskurven - stigningstallet derimot, er uendret. Hentet fra Nettavisen:


- Du gjentar hele tiden at Norge er styrtrikt, og at vi burde ta oss råd til å bruke mer penger på velferd, samtidig som du avviser økonomenes påstander om at dette vil føre til økt press i økonomien. Ble ikke disse påstandene grundig motbevist da Holland for flere tiår siden forsøkte å bygge en velferdsstat basert på oljepenger, med en voldsom depresjon som resultat?
Svar:
- Såvidt jeg husker fra påstander om Holland økte man utgiftene på områder hvor det ikke var ledig kapasitet. Det medført prisøkning, men det er ikke det jeg foreslår i Norge. Vi vil redusere avgifter med 6 øre pr. kwt på strøm, bensinpris til 6,50-7.00, engangsavgift ned 20 %, avgifter på tobakk og alkohol settes til svensk nivå, dokumentavgift halveres, årsavgift reduseres, boligskatten fjernes over 4 år, moms på tjenester oppheves, mm. Alt dette reduserer selvsagt prisene slik at vi også kan få rentenedsettelse uten noe såkalt press. Forøvrig kan vi importere helseog eldreomsorgstjenester, samt utdanningstjenester og annet. vi kan kjøpe topp moderne sykehusytstyr i utlandet, IT.utstyr til norske skoler i utlandet, utstyr til forsvar og politi i utlandet osv. Det er masse vi kan gjøre uten å lage noe farlig press i økonomien og hvis vi har press kan vi spare penger på subsidier tgil næringslivet.Carl I


MrWord
27.08.2001 15:52
#1446

Endre
Men prisnivået faller, og det hjelper jo selv om stigningstallet forblir det samme etter kuttet.
loffe
27.08.2001 15:57
#1256

Endre
Det er riktig at prisnivået faller, men det er feks ikke riktig at man dermed kan sette ned renta. Renta skal justere stigningstallet på kurva, og avgiftskuttene vil dermed ikke ha betydning for de viktige parameterne.
Sannsynligvis er det omvente tilfelle. Avgiftskutt fører til økt kjøpekraft, som igjen fører til prisstigning og økte renter.
MrWord
27.08.2001 16:04
#1447

Endre
Enig i at det kan skje i en overgangsperiode, men sannsynligvis vil prisnivået etter en stund stabilisere seg i et lavere leie enn det ellers ville vært i. Hvis ikke får vi vel det paradokset som en eller annen stand-up-komiker har gjort et poeng av ("Hvis vi reduserer avgiftene, så øker inflasjonen. Altså: Hvis vi setter prisene ned, så går prisene opp").
loffe
27.08.2001 16:10
#1257

Endre
Er det Jagland du refererer til?
ElToro
27.08.2001 17:46
#5

Endre
Re loffe: (tre innlegg opp)

Vittig at du henter mitt spm til CIH fra Nettavisen. Jeg tror vi er enig om en ting, og det er at CIH enten ikke skjønner hva han prater om, eller taler mot bedre vitende når han tror man kan øke forbruket uten å skape økt press i økonomien.

Han hevder at man kan redusere skattene med 40 mrd, men nevner ikke at å gjøre dette uten å skape press i økonomien krever at man reduserer offentlige utgifter med tilsvarende beløp. Og hvis du skal redusere offentlige utgifter med 40 mrd, men ikke vil kutte i forsvaret, skolevesenet, helsevesenet etc., hvor pokker er det da du skal ta pengene fra?


[Endret 27.08.01 17:46 av ElToro]
MrWord
27.08.2001 18:38
#1449

Endre
re loffe
:-D
loffe
27.08.2001 20:54
#1258

Endre
re ElToro
Jeg sendte også et spørsmål, der jeg presiserte at avgiftskutt ikke hadde noe med inflasjon og rente å gjøre. Men det spørsmålet svarte han ikke på, sniken.
blink
27.08.2001 21:41
#362

Endre
Re ElToro / Loffe

Blir det inflasjon og renteøkning av mer effektivitet i helsevesenet, skolevesen, vegvesen osv.

Leste for en tid tilbake at gj.snitt operasjonstid for alle uteksaminerte kiruger i Norge er ca 15 min pr uke.
Hvor mye stiger renta om de dobler produksjonen ??

Er det noen som kjenner et offentlig foretak som har økt sin effektivitet i Norge ??
Eller er det noen offentlige sektorer som er blitt "billigere" for skattebetalerene ??


[Endret 27.08.01 21:42 av blink]
loffe
27.08.2001 22:32
#1259

Endre
re blink
Er du politiker?
Ganske typisk at dersom en politiker blir trengt opp i et hjørne, begynner man å snakke om noe helt annet. Effektivisering er bra så lenge det ikke går ut over kunden, men hva har det med Carl I's misforståtte argumentasjon å gjøre.

ElToro
28.08.2001 10:48
#7

Endre
Re Blink

Her er jeg helt enig med deg, selv om dette ikke har noe å gjøre med mitt innlegg over. Et av de største problemene i Norge er den lave effektiviteten i det offentlige. AP har totalt sviktet sin oppgave med å levere valuta for skattepengene våre, og derfor får de forhåpentlig marsjordre av folket.

Men det betyr ikke at det ikke fører til lønnspress å pøse inn oljepenger. Carl I ønsker mer penger til nettopp helsevesenet, men det hjelper ikke så mye med mer penger dersom man ikke har folk til å utføre oppgavene. På noen få områder kan penger selvfølgelig hjelpe, f.eks. kan innkjøp av strålemaskiner vise seg lønnsomt, men da må dette kombineres med et skikkelig økonomistyringssystem, og effektivisering av prosesser og rutiner, mindre skjemavelde, og mer tid til pasientbehandling.

Problemet med Carl I er at han forsøker å frikoble seg fra økonomiske lover, og love alt til alle. Og det funker ikke. Men dersom man lover effektivisering og faktisk viser gjennomføringsevne, kan nok mye oppnås. Det tror jeg nok vi er enige om.
loffe
28.08.2001 11:11
#1260

Endre
Lederen i DN i dag understreker akkurat det jeg har skrevet lenger oppe. Jeg forstår overhode ikke hvordan oppegående personer på ST som burde ha god økonomisk innsikt, kan stemme på FrP når Høyre er et langt mer troverdig alternativ.
Jeg er selvfølgelig også motstander av Høyres politikk, men politikken henger tross alt sammen uten logiske brister. Jeg har tidligere stemt Høyre, men det var da jeg var tilhenger av elitetenkning.
Aahhaawaa Zaawie
28.08.2001 11:29
#829

Endre
re: loffe

Finner du noe mer elitetenking enn det som i de siste 15 år har gjennomsyret og kommer til uttrykk fra dagens Ap-ledelse ? Èn person - lederen - er sogar så lesesprengt elitistisk at han har mistet enhver kontakt med grassrot og virkelighet .....

( jeg skal forresten gjøre hederlig unntak for Jørgen Kosmo og Bjørn Tore Godal )

loffe
28.08.2001 12:07
#1261

Endre
re azzxzz

Når det gjelder min motstand mot elitetenkning, tenker jeg først og fremst på politkken som blir ført, ikke på personene som utfører den. Jeg har faktisk sans for politikere med suveren innsikt og arroganse, feks Per Lønning og Jan P Syse, men jer er uenig i politikken som favoriserer eliten uforholdsmessig mye.
MrWord
28.08.2001 12:42
#1450

Endre
re loffe
Men har vi råd til å ikke favorisere eliten en del? (Jeg går ut fra at 'eliten'=de med mest penger, og at du mener at f.eks. flat skatteprosent er favorisering). Det er tross alt denne eliten som ofte skaper arbeidsplasser og setter i gang verdiskapning. F.eks. Stolt-Nielsen med sine prosjekter innen fiskeoppdrett på 50/60-tallet eller når det var, og som etterhvert flyttet til England fordi har følte seg "kvalt" i Norge. Det er virkelig et tap for landet når slike ressurspersoner forsvinner, og de vil uansett alltid ha en god del mer penger enn menigmann. Det må vi tåle uten å bli grønne av misunnelse.
loffe
28.08.2001 12:56
#1262

Endre
re MrWorld
For å ha gjort det klart med en gang; dette har ingenting med misunnelse å gjøre. Jeg er overhode ikke misunnelig på folk som har ting som kan kjøpes for penger.
For å gjøre en lang argumentasjonsrekke kort: ressurspersoner vil uansett klare seg materielt / økonomisk. Det er på andre områder disse trenger 'påfyll'.
blink
28.08.2001 14:39
#363

Endre
re loffe
Hvem er eliten ??
Min teori er at alle er " likeverdige" i samfunnet, men vi har ulike egenskaper og er gode og dårlige på ulike områder.
Så det blir relativt tilfeldig hvem som tilslutt vinner ( og dør som rik ).

Med tanke på offentlig drift, registrerer jeg at sykefravær og uføretrygde er på topp, registrerer også at misstrivselen er stor og inneffektiviteten er et problem.
Jeg tror kanskje at eliten i det offentlige er nettopp de som havner på sykelistene og blir uføretrygdet. De var ressurssterke personer som er blitt syke av den offentlige kverna.

Sykefraværet og anntall uføretrygdede er god nok grunn i seg selv, til å privatisere.

For øvrig er jeg enig i at besparelsene først bør innfris, før skatte og avgiftslette tildeles.

Unntaket er tiltak for å endre sykelønnsordningen, Der bør det gis betydelig økt minstefradrag samtidig som ordningen innskjerpes og tilpasses gj. snittet i EU.

[Endret 28.08.01 14:40 av blink]
[Endret 28.08.01 14:51 av blink]
Aahhaawaa Zaawie
28.08.2001 14:55
#831

Endre
re: Blink

Dagens elite er - dessverre - de personer som i ren maktvilje bevisst nytter vår tid hierarkier til å klatre oppover.

Entydig: de lever etter maximen:

DEFINER ELLER BLI DEFINERT.

Får de posisjonert seg som definitører, hender det at noen blir så selvbevisste og maktberuset at de glemmer helheter.

Vår tid synes å underbygge verdier som odler fram flere og flere definitører. Og i kjølvannet blir det flere og flere små og store palassrevolter .....

De verste er de som klatrer for å brannskatte - på en eller annen måte - sine medmennesker.

blink
28.08.2001 18:42
#364

Endre
Re Aahhaawaa Zaawie
Jeg synes du har et vanskelig navn og uttrykker deg også omstendelig, ( du har et stort forbedringspotensiale ).

Om vi liker det eller ikke, er vi helt avhengige av vinnere for å opprettholde framdrift og forbedringer i samfunnet.
Forutsatt at vinnerene følger spillereglene og opptrer lovlydig, bør vi være takknemlige for deres eksistens.
Men vi skal selvfølgelig stille krav til deres skattemoral osv.[Endret 28.08.01 18:42 av blink]
[Endret 28.08.01 19:43 av blink]
Timber Jack
01.09.2001 09:42
#154

Endre
Sykelønnsordningen er dyr i dette landet. Den første uka skulle vært uten lønn.
Slik sykelønna er nå er den som som en ekstra skatt for de som holder en høy arbeidsmoral. Hvorfor i svarte skal en arbeidsgiver betale lønn uten å få utført det arbeidet han betaler for. Det er allerede nå klart at menge små og mellomstore bedrifter i en ekstrem kunkorangse\prispress på eksportvarer, har måtte gi opp fordi de sosiale kostnadene, med sykelønnen i spissen, har blitt altfor dyre.
Barnebidrags systemet er også nå etter hvert ordnet som en ekstra skatt (fitteskatt) der de med god inntekt betaler enorme månetlige bidrag som bare noe av går til deres barn, resten blir fordelt til barna til de som gir blanke i sitt eget avkom.
Hvorfor er det alltid de som holder høy arbeidsmoral, og ellers skikker seg bra, og holder seg innfor de lovverkene vi er pålagt å følge som må betale når politikerene skal være snille, og ansvarlige når de kommer med valgløftene sine.
Nei, politikken vi føren i dag er fasiten til å føre et land ut i giddaløshet, med et folk som etterhvert blir innadvent og skamfulle for sin tiltaksløshet, og et lett offer for andre nasjoner til å komme å spise opp kaka vår som vi tross alt frendeles har intakt (olja) om enn så lenge.[Endret 01.09.01 09:42 av Timber Jack]
[Endret 01.09.01 09:42 av Timber Jack]
loffe
01.09.2001 11:41
#1270

Endre
Psykiske lidelser rammer alle samfunnsklasser og yrkesgrupper. Såkalte uunnværlige resurspersoner blir heller ikke skånet. For de som har opplevd en slik lidelse, eller som kjenner noen som har opplevd den, vet at den arter seg slik at man i perioder rett og slett ikke orker å gå på jobb. I tilfelle man orker klarer man i hvert fall ikke utføre konstruktivt arbeid. En sykelønnsordning der man ikke får betalt for de første dagene man er syk, vil ramme denne (store) gruppen mennesker ekstremt hardt. Den vil presse denne allerede hardt prøvede gruppen ut av arbeidslivet og over på varig uføretrygd. Det er det siste Norge trenger akkurat nå.
Timber Jack
01.09.2001 23:29
#156

Endre
Feil Loffe.
Bruk noen av midlene vi vil spare på å kutte kraftig i sykelønsordningen til å finne årsakene til denne store depresjonen du snakker om. Mye stammer fra skillsmisser, utstrakt bruk av rusmidler\medikamenter eller for stort arbeidspress\ansvar på jobben. Legg disse forholdene tilrette, gjør kvinnen mer avhengig av mannen, blås rødstrømpene til sjøss. Og til slutt, det må bli slutt på at middelaldrede kvinner som kommer i overgangsalderen stues vekk som uføretrygdet. Hun gjennumgår en helt vanlig aldringsprosess, men så svake som de fleste kvinner er skal det ikke mye til før det ikke er mer futt igjen. Derfor bør de heller omskoleres til kontorjobber, og heller send de friske kontorrottene ut i vanlig manuelt arbeid. Et eksempel:Se på bankene som i det siste har innskrenket, kommer du inn der ser du noen gamle grå mus bak skranken, de ble igjen, de pene damene med minst ansinitet måtte ut å finne annet arbeid. Andre bedrifter hadde førtidspensjonert\uføretrygdet disse grå musene, å beholdt de unge pene til denne latmansjobben en bankansatt egentlig er
blink
02.09.2001 11:14
#376

Endre
Sykefravær / Uføretrygd

Er vi kommet inn i en "ond sirkel"
Tanken har slått meg at alle branskjer og sektorer drukner i "sideordnede" gjøremål.
I skolen blir integrering etc viktigere enn undervisning.
I helsesektoren blir kvalitetsikring og rapportering viktigere enn pleie og omsorg.
I produksjonsvirksomhet blir HMS og KS viktigere enn produksjon.

Kanskje blir folk syke p.g.a. fortvilelsen over at fokus fjernes fra det som i realiteten er "arbeidet deres".

Det sitter en masse "dyktige personer" å lager "meningsfulle" spørsmål som spys ut i samfunnet og hefter oss.
Kanskje folk rett og slett blir syke av å ikke få mulighet til å gjøre det de kan og så gjerne vil.
loffe
02.09.2001 12:25
#1273

Endre
re Timber Jack
Er du sarkastisk, eller er du blant dem som synest FrP er for sosialistisk?
Timber Jack
02.09.2001 13:37
#157

Endre
Med landet`s rikdom og folkets krav har det politiske landskap forflyttet seg. Ta for ca. ti år siden, nå er Frp der høyre var da og høyre der Ap. var da, og Ap der Sv var da.
Dette landet er snart så demokratisk at en hvilken nasjon når som helst kan invandere oss, mens vi bare er opptatt med hva naboen sier.
Kort sagt: Alt går til helvete.
Loffen:Ble du klokere av dette.


[Endret 02.09.01 13:37 av Timber Jack]
[Endret 02.09.01 13:39 av Timber Jack]
skipper*
02.09.2001 15:36
#533

Endre

Måtte svare en som tvilte på SV troverdighet...

SV troverdig, ja, det er et annet spørsmål ?

Vel, dersom de skulle mot formodning være så flinke at de kommer i regjeringsposisjon og får ansvar, vil det nok bli med SV som alle ander troverdige patier i dette landet ...... '
Eneste sikre er at SV-dronningen Kristin Halvorsen har hele valgkampen på vidio, så der kan hun sjekke hva hun har låvet.

Hvordan Sv skal finne kutt ?
SV vil sikkert lese FRP sitt finansielle budskap og stjele litt her og litt der og så skal selvfølgelig toppskatten over kr 400.000 settes kraftig opp med f.eks 50 % og over kr. 1mill blir det sikkert 90% skatt.... aksjeutbytte , m.v går sikkert samme veien i tillegg så blir det garantert hjemflytting av skipsredere og "andre kapitalist flyktninger " , regner med det holder med en venn i norge for å bli tvangsflyttet... men, men vi få se...

FRP .... vel vi venter på valgresultatet. Du vet dersom det ikke blir et flertall så blir det kompromisser med Kjell Magne Bondevik i gjen og da blir det skikkelig dyrt..

Skolevalget , der burde alle partier låvet å ordne gratis skolebøker til elevene og ordnet lisens for å legge skolebøkene ut på Internett, så hadde venstrsiden ikke fått den oppslutningen som i dag... så det har Høyre og FRP seg selv å takke.

I tillegg må studenter og skoleungdom få lov til å tjene minst kr 50.000 pr. år uten å måtte betale skatt, samt premiering av raske studier med store stipendier... men det har nå FRP sagt før, men burde vært bedre fremme i valgkampen, faktisk så har jeg ikke hør noe særlig fra FRP's skolepolitisk talsmann enda, og nå er det for sent for skolevalget ihvertfall..

Sv blir sikkert fin i regjering med SP og AP...... + KRF når alt går i stå for å plusse på....
Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS