"
Du er her: Forside > Politikk > DU er alltid ansvarlig
DU er alltid ansvarlig
limit
06.08.2002 08:48
#759

Endre
Du er alltid ansvarlig

«Eatherly følte seg moralsk ansvarlig for å ha vært med på å starte den første atomkrig, og den erkjennelsen kunne han ikke løpe fra.»
Av ERLING SALOMONSEN, psykolog
Tirsdag 6. august 2002 8:20,
oppdatert 8:31

Hvem er Claude Eatherly? I dag er det kun et fåtall som husker ham, noen har glemt ham og andre har aldri hørt om ham. Men i sommer er det 57 år siden han plutselig trådte inn på verdensscenen.

Han var pilot og utstasjonert på Hawaii da han om morgenen 6. august sammen med sin stab, «the Victory Boys», ble tatt ut til en spesiell oppgave. Han skulle gi bombeflyet klarsignal når de nådde målet, og etterpå kontrollere resultatet - en stor røyksky skulle vise seg.

Innbyggerne kunne bare høre flyene som kom inn over byen, og da de så opp, kom det med ett et intenst hvitt lys, «sterkere enn tusen soler», som den tyske skribenten Robert Jungk senere formulerte det. Det varte kun et øyeblikk, men lyset var så sterkt at tilskuernes øyne brente opp, huden deres ble sort, klærne tok fyr, asfalten kokte, hus forsvant i et ildhav, og selv ble de forvandlet til mørke skygger på husenes murrester.

Da Eatherly og de andre pilotene kom tilbake til USA, ble de hyllet som helter, og det var ingen som snakket om forbrytelse mot menneskeheten eller krigsforbrytelser. Men Eatherly kunne ikke glemme bildet av den truende røyksoppen, og kort tid etter reiste han til Nagasaki, hvor atombombe nummer to var blitt kastet noen få dager etter den første. Nå fikk han møte de overlevende ofre, se deres håpløshet og fortvilelse, og han følte at han var medskyldig i nærmere 200000 menneskers død og et *****te av lidelse og smerte.

Hvordan skulle han med denne erkjennelsen vende tilbake til en normal borgerlig tilværelse? Han kunne ikke, som de fleste normale soldater alltid har gjort, unnskylde seg med: Jeg gjorde bare hva jeg ble befalt av kapteinen, obersten, generalen, som igjen fikk ordrer ovenfra. De anklagede i Nürnberg kom også med den unnskyldningen, men der ble det slått fast som et credo for fremtiden: Du kan ikke unnskylde deg med at du «bare har adlydt ordrer». Du er alltid ansvarlig for dine handlinger! Eatherly følte seg moralsk ansvarlig for å ha vært med på å starte den første atomkrig, og den erkjennelsen kunne han ikke løpe fra. Men den oppfatningen kunne det offisielle USA heller ikke godta. Det ville sette en skamplett på bildet av den tapre amerikanske soldat som hadde vunnet krigen i kampen for demokratiet. Og enda farligere: Den ville føre ansvaret høyere opp i hierarkiet.

Hvordan leve med denne følelse av medansvar? Det offisielle USA ville ikke godta hans moralske dilemma, og ville ikke diskutere med en person som erklærte seg moralsk ansvarlig for sine handlinger. Den løsning som ble valgt, og som senere også ble anvendt i Sovjet overfor besværlige dissidenter, var å erklære ham sinnssyk og plassere ham på en psykiatrisk anstalt.

I de kommende årene vandret han ut og inn av psykiatriske institusjoner, for han oppførte seg merkelig. Han plyndret banker, skrev ut falske sjekker og sendte pengene til Hiroshimas barn. Nå var han blitt en simpel forbryter, og han havnet i fengsel. Men han ønsket faktisk å bli stilt for retten, bli tatt alvorlig og få mulighet til å fortelle om bakgrunnen for sine handlinger, gjøre det amerikanske folket oppmerksom på atomkrigens vanvidd og peke på det moralske ansvar den ville medføre. Han opplevet at når det dreier seg om småkriminalitet, da blir vi straks gjort ansvarlige og straffet. Men når det enkelte individ nekter å avfinne seg med å være en skrue i det store maskineri, og fastholder at det moralske ansvar ikke oppheves eller forsvinner selv om man er soldat, blir man ikke gjort ansvarlig. Da blir man bare sand i maskineriet.

La oss tenke oss følgende: En av de piloter som deltok i NATOs bombekrig i Eks-Jugoslavia, fikk samvittighetskvaler over hva han hadde vært med på. Da ville han straks fått psykologihjelp, en psykiater ville, slik det skjedde med Eatherly, finne ut at han led av et fortrengt skyldkompleks. Med en slik diagnose kan man trylle den etiske dimensjonen vekk og forvandle flygerens problem til en psykologisk feilreaksjon. Psykologene ville ha «hjernevasket» ham for skyldfølelser, og etter en stund kunne han vende skyldfri tilbake til hverdagen, og gå tilbake til det sivile liv, til kone, barn og arbeidskamerater, som om intet var skjedd.

Hvis vi vender oss til den aktuelle problematikken med en Milosevic for domstolen i Haag, hvor han sannsynligvis blir dømt, må vi spørre: Er rettferdigheten så skjedd fyldest? Hvor mange mennesker skal dø før det betegnes som en krigsforbrytelse? Er ti nok, eller bør det helst være noen tusen? Må man ha stått ansikt til ansikt med dem som ble drept, eller er piloten som fra tre- fire km høyde har ødelagt et snes hus, drept åtte- ti personer, gjort barn foreldreløse og kvinner til enker, også skyldig?

Milosevic har neppe selv skutt sivile og satt fyr på husene deres. Kanskje har han heller ikke ordrett gitt ordre om slike handlinger, men underordnede offiserer og soldater har nidkjært fulgt det de har oppfattet som meningen bak. Er det bare de overordnede som har trukket i trådene, som er de virkelig skyldige og kan dømmes? Hva med Napalm-Kissinger? Det ble drept langt flere i Vietnam enn i Kosovo. Hvem var de skyldige: de enkelte soldatene eller den amerikanske utenriksministeren?

Hva med Sharon, som sikkert var utmerket klar over hva som ville skje da han slapp de «kristne» hevnere inn i de palestinske flyktningeleirene, blir han en dag stilt for domstolen i Haag? Og hva skjer i Tsjetsjenia samtidig med at Milosevic blir anklaget i Haag? Vi vet at der har foregått og foregår en hensynsløs terror mot sivilbefolkningen, og at det er ordinære russiske soldater som begår overgrepene. Putin har det overordnede ansvaret, er han en mindre krigsforbryter enn Milosevic?

Den østerrikske filosof og skribent Günther Anders ble oppmerksom på Claude Eatherlys enmannskamp, og det førte til en brevveksling som gjorde Eatherlys mora
gorwell
10.08.2002 16:29
#3047

Endre
En skal ikke så inderlig vel, tåle en urett som ikke rammer en selv. Handel og annen tosidig hjelp til en aggressor innebærer at man hjelper overgriperen. Faktisk skal man gå så langt som å etablere den tilstand at om man ikke er kar om å si fra og motarbeide urett, er man medskyldig.

All ære til sheriffen som ikke engang vil diskutere henvendelsen om immunitet med amerikanerne.

gorwell
Kramer1
10.08.2002 16:42
#1290

Endre
Denne topic bør stenges/fjernes øyeblikkelig da den ikke er relevant for NORSK politikk
gorwell
10.08.2002 16:52
#3051

Endre
Skylappene dukker opp? Jovisst er det relevant for norsk politikk at Sheriff og Prest er ansvarlig for sine unnlatelses-synder. Du også, kremmer.

gorwell

gorwell
10.08.2002 16:53
#3052

Endre
Var ikke topic`en for øvrig for skatt og politikk, forresten? Ikke norsk politikk eller politikk som kremmeren var enig i. Men skatt og politikk?

gorwell
Kramer1
10.08.2002 16:59
#1294

Endre
gorrwel

du må lese de nye instruksjonene, kun hvite, ikke-religiøse tema er ønsket!
nynatural
10.08.2002 23:50
#1002

Endre
Nå er vel innlegget i høyeste grad også norskt, ved at vi deltar i Afghanistan bl.a.
Nå verserer det flere historier rundt årsaken til USA`s slipp av atombombene over Hiroshima og Nagasaki, eller rettere sakt hva som foregikk forut for beslutningen om å bombe.
Sentralt er en oversettelse av et japansk memorandum hvor ett ord som har 2 betydninger ble tolket dithen at Japan ikke ville overgi seg.
Dette ble gitt som svar på USA`s ultimatum.
Noen mente også at man burde bombe for å avskrekke verden
for all fremtid, og i så fall har man lykkes frem til d.d.
Men man kan alltid mistenke at noen ønsket å prøve bomben for å vinne erfaring med kort og langtidsvirkninger.
Uansett tror jeg ingen er istand til å finne ut hva som er den egentlige sannhet og vi gjenstår med å vurdere resultatet.

Man kan jo alltid spekulere i nødvendigheten av bomben da Japan allerede var overvunnet.
Et viktig argument på alliert side var jo å spare flere soldater ved å i ett slag tvinge keiserens stab til å innse det håpløse i å fortsette.
uansett er det alltid lett å være etterpåklok.

Kan jo ta med Oppenheimers reservasjon om å bruke dette våpenet, han ga jo klart uttrykk for hva som ville skje ved bruk.
[Endret 10.08.02 23:53 av nynatural]
[Endret 10.08.02 23:54 av nynatural]
TIMBER
11.08.2002 02:42
#571

Endre
He he.
Makan, er dette et historieseminar nn.


[Endret 11.08.02 11:31 av TIMBER]
Kramer1
11.08.2002 11:37
#1305

Endre
Kanskje noen atom-bomber i Midt-Østen og Afghanistan hadde løst konflikten en gang for alle.

Litt trist for rødpølsene og raddisene dog, for da hadde de ikke kunnet kritisere USA for Midt-Østen- og Afghanistan-politikken.

Samtidig ville dette ha stanset ubehagelige skriverier på ST = vinn -vinn.

Kramer1 (leve Oppenheimer)
Shogun
11.08.2002 19:00
#2854

Endre
Jada nå er vi riktig ettrpåkloke, det er selvfølgelig ingen stor kunst, men...... den sjarmerer grundig de middelmåtige.
Dem er det flest av her inne, derfor selger slikt ikke bra, men knallgodt.
nynatural
12.08.2002 11:04
#1008

Endre
Ja da Shogun, hadde vi sluppet dine direkte dårlige innlegg så hadde salget gått til himmels...

Timber,
WW2 er interessant historie, spesielt på hvilken måte de enkelte kulturer påvirker krigsoperative beslutninger.

Kramer1
Du forenkler ting vel mye noen ganger.
Jeg har havnet i raddis klassen her på ST, selv synes jeg at jeg er ganske konservativ og stort sett applauderer jeg USA`s vilje til å spille en rolle.
Afganistan har min fulle støtte, Taliban og dess like over og ut.
Krefter som spekulerer i fullstendig undertrykkelse,terror må man holde i ørene. Blir disse psykopatene store nok så vil det ramme all virksomhet.
Min holdning til at Israel kjører ekspansjonspolitikk på bekostning av palestinerne behøver ingen ytterligere forklaring og jeg er kritisk til USA manglende vilje til få en slutt på denne konflikten.
Vi kan vel være enige om at de har muligheten til det.
Usa synder også stort i miljøspørsmål, på noen områder ikke alle. California har verdens strengeste utslippskrav,dette er tross alt større enn Frankrike.

Bush ble desverre valgt, selv ville jeg foretrukket Gore som ville prioritert miljøet langt høyere, Gore ville også fulgt en mer forsonende politikk i konfliktspørsmål.
Bush sin sterke og svake side er at han fremstår som kompromissløs. Styrken er handlekraften overfor terror, svakheten er at han får flere fiender, unødvendig.
Fra vår side er det neppe noen kortsiktig bakdel at Bush er president, men som verdens sterke mann, bør han passe på at han bygger allianser som kjører en rettferdig politikk, som også hensyntar respekten for ulike kulturer.
Tror nok mange andre kulturer enn vår vestlige også skulle kurse seg litt i å akseptere andre kulturer enn sin egen.


Shogun
12.08.2002 16:37
#2856

Endre
Hva er det du griner for nå da Juklerød?, har du fått tissen i klem når du forsøkte å vasse rundt i skaftestøvlene mine, .......vel så er det bare din egen feil.

:-)

Shogun
Mec'Greggor
12.08.2002 19:42
#395

Endre
Vel talt, Kramer.
Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS