"
Du er her: Forside > Politikk > Alt var bedre under krigen
Alt var bedre under krigen
Insomnia
20.08.2002 16:42
#181

Endre
Barn drapstruet på skolen
Av MORTEN ØVERBYE

(VG Nett) En tiåring i Oslo er utstyrt med mobiltelefon og direktenummer til politiet, etter at han ble drapstruet av en gjeng eldre gutter.


MOBIL-ALARM: 10-åringen måtte utstyres med mobiltelefon for å kunne varsle politiet når mobberne slo til.

Guttens yngre søster har byttet skole etter mobbing fra andre elever.

Faren til barna, Bjørn Erik Gran, har i 12 år vært gift med en israelsk kvinne.

- Faren hennes kom fra München. Han fortalte hvordan han før andre verdenskrig måtte gå lange omveier for å unngå folk som ville banke ham opp. Det samme skjer med barna våre i dag, sier Gran til Vårt Land.

Han forteller om en hverdag der halve dagen går med til å sjekke at barna har det bra.

- Min sønn har fortsatt instruks om at det første han gjør når han kommer hjem fra skolen, er å ringe meg for å si fra at han har det bra. Det gjorde han for et kvarter siden, sier Gran da VG Nett snakker med ham.

Familien bor i bydelen Mortensrud i Oslo.

Da sønnen skulle begynne på skolen for fem år siden, brukte foreldrene mye tid på å forklare voksne og barn på Mortensrud skole at det å være jøde ikke er noe spesielt. Moren til barna fikk komme til skolen for å fortelle. Familien ble svært godt mottatt.

Men da gutten begynnte i 3. klasse, hadde noen eldre elever snappet opp at han var jøde.

En palestinsk gutt kom bort til ham og sa: «Er du klar over at du er fienden min? Dersom du finner på noe tull, tar jeg deg.»

Hendelsen ble tatt opp av lærerne, og den palestinske eleven sluttet mobbingen. Men andre elever fortsatte.

Kristisk til skolen

Da lillesøsteren på fem år begynnte på skolen for ett år siden, kom hun gråtende hjem. To jenter hadde kommet bort og sagt at de verken ville leke eller snakke med henne «fordi hun drepte mennesker».

Bjørn Erik Gran er sterkt kritisk til hvordan skolen taklet mobbingen. I stedet for å kalle inn foreldrene til ungene, ble jenta og mobberne kalt inn.

Datteren kom fortvilet hjem og fortalte at hun måtte be mobberne om unnskyldning.

Først da faren protesterte ble foreldrene til eleven kontaktet. Over telefon.

Familien valgte å flytte datteren til naboskolen.

Drapstruet

For sønnen toppet marerittet seg i våres, da gutten gråtende ringte faren på jobben. Han hadde blitt stoppet av en gjeng utenlandske gutter i 15-16-årsalderen.

De hadde truet ham og sagt at han måtte henge seg selv, ellers skulle han få hjelp til det.

Bjørn Erik Gran dro rett til Manglerud politistasjon og meldte saken til politiet.

Sønnen fikk mobiltelefon og en fast politimann han skulle ringe til, dersom han ble truet på nytt.

10-åringen brukte telefonen aktivt i begynnelsen. Da han ved et tilfelle ble truet, gikk det bare fem minutter før en politimann stod ved siden av ham. Det har gitt ham noe av tryggheten tilbake.

- Men det er ille at vi må ha denne type sikkerhetstiltak for å føle trygghet, sier Gran.

Hovedpersonen i mobbeepisoden var en 15-åring fra Iran. Han er nå kalt inn til mekling sammen med familien Gran.

- Sønnen min sier at han ikke klarer å møte vedkomende. Vi vurderer hva vi skal gjøre, sier Gran.

Motsatt diskriminering

Gran sier at hans barn har blitt trakassert av muslimske barn og ungdommer.

Han understreker at hans barn ikke er alene om å bli mobbet, men at også norske barn som er i minoritet på skolen, blir utsatt rasistisk mobbing og vold.

- Jeg føler at jeg har integritet til å uttale meg på dette området fordi jeg selv har et flerkulturelt hjem, ettersom min kone er israelsk. Vi opplever motsatt diskriminering, sier han.

Han sitter i Foreldreutvalget på skolen og har god dialog med den nye rektoren på Mortensrud skole, Jan Gunnar Riiser, for å gjøre skolen til et bedre møtested for barna.

Men han er kritisk til norske politikere, som han mener har vært handlingslammet.

- Vi blir møtt av veldig sympati fra politikerne, men man ser ingen handling, sier Gran, som mener det ikke kan aksepteres at barn får ta med sine foreldres konflikter inn på skolegården.

- Hvorfor godtar vi at barn tar med seg konflikter inn på skolegården? Vi har tatt i mot mennesker fra konfliktområder i 20 år. De har flyktet til Norge for å få trygghet, så hvorfor aksepterer vi at de tar med konfliktene til oss?


(VG NETT 20.08.02 kl. 16:03)

Hva vil fremtiden bringe synes å være et betimelig spørsmål.

Kramer1
20.08.2002 18:10
#1429

Endre
Stopp den meningsløse innvandringen, så unngår vi slike problemer.

Dette er bare begynnelsen på en sterkere polarisering innen innvandrergruppene. Snart får vi "mindre" gateslag mellom gamle fiendeland her i Norge.

Kramer1
TIMBER
20.08.2002 18:11
#637

Endre
Det ser jo ut som innvandringsmotstanderene skal få rett likevell. Vi impoterer konflikter i bøtter og spann, mer enn vi rår med, og mer kommer opp i dagen ettewr hvert. Alt det som går med av resurser til å løse disse konfliktene etter hvert som behovene melder seg, går på bekostning av de som trenger hjelp andre steder.
At Palestinakonflikten nå utkjempes på Manglerud gir Longterm kort veg om han vil stille seg solidarisk med sin side.
Insomnia
20.08.2002 18:20
#182

Endre
re Kramer

Det kan bli verre enn som så....

"Han understreker at hans barn ikke er alene om å bli mobbet, men at også norske barn som er i minoritet på skolen, blir utsatt rasistisk mobbing og vold. "
fjellbonde
20.08.2002 18:34
#2465

Endre
mobiltelefonen var vel litt større under krigen....
TIMBER
20.08.2002 18:35
#638

Endre
Det er sørgelig at den dyrebare barndommen deres ødelegges av denslags. Det var vel frykt og angst familiene til disse først og fremst flyktet fra.
Tror noen det ville vært bedre at større byer hadde separarte skoler, med lærere så nær opp til deres egen nasjonalitet som mulig.?
[Endret 20.08.02 18:36 av TIMBER]
Kramer1
20.08.2002 18:52
#1430

Endre
Nei, timber

Problemet idag er at det kommer alt for mange innvandrere. Det norske samfunnet klarer ikke å integrere disse menneskene med det omfang innvandringen har idag.

Det finnes skoler i Oslo der det kun er en håndfull norske elever i noen klasser.

Hvordan skal disse få elevene kunne få fram norsk væremåte og norske verdier når de er i slikt mindretall?

Innvandrerne kommer gjerne fra land der familiebånd og tradisjoner settes over lover og regler. Hvordan disse skal tilpasse seg det norske samfunnet kan bare sosionomene og NOAS svare på.........

Kramer1


[Endret 20.08.02 18:52 av Kramer1]
TIMBER
20.08.2002 19:14
#640

Endre
Kansje derfor Kremert.
Jeg foreslår en mulig løsning ved å la Norske gå på en skole, og innvandrerene på en annen.
Flyktningene har tatt en kalkulert risk ved å komme hertil, så det å få gå på skole er i seg selv bra, sett i forhold til der de kom fra.
Børsgribben
02.02.2003 21:43
#2032

Endre
Ad. topicoverskriften "Alt var bedre under krigen"
Det var det selvsagt ikke, men "aldri så galt at det ikke er godt for noe":

Fremover:
Krigsgenerasjonen får sjeldnere brystkreft
"Oslo (ANB): Kvinner som vokste opp under 2. verdenskrig får sjeldnere brystkreft enn årskullene før og etter. Forskerne tror det henger sammen med det magre kostholdet under krigen."
gorwell
02.02.2003 22:14
#3509

Endre
For en sjelden gangs skyld enig med Kramer1. Stopp mottaket og send ut dem som allerede er i landet.

Israelerne altså......

Hehe.

gorwell
gorwell
02.02.2003 22:18
#3510

Endre
Ich bin ein Berliner. Ich bin ein Afghan. Ich bin ein Palestine. Ich bin ein Iraqi. Begynner å nærme seg at Ich bin ein Al-Quaida...... Det bør "noen" legge merke til!

gorwell
gorwell
02.02.2003 22:28
#3511

Endre
Fa*n, dette er jo endog "konsensus", så om disse gutta snushaner som beskytter folk som er en fare for rikets sikkerhet lytter, er det kanskje på tide å ta opp igjen mulighetene for væpna opprør. Ubevæpna mot den norske militærmakten? Nei, den må dere dra lengre ut på landet med, for ikke å si UT av landet. Helst til Israel eller USA....?

Opprør "in the comming".....

gorwell
Hot
02.02.2003 22:30
#10652

Endre
Insomnia [182]

Det har gått for langt. Ikke bare litt for langt, men f an så mye for langt. Dessverre.

Innvandringsstopp nå!
Vi må få de som er her, på rett kanal før vi i det hele tatt kan begynne å tenke på å ta inn flere.
Insomnia
03.02.2003 01:04
#199

Endre
Re Børsgribben

Joda, det var faktisk meget bedre under krigen. Hvorledes kan jeg så hevde det?

Vel..poenget er at vi under krigen stod sammen mot en ytre fiende(med noen ytterst få unntak) . I dag er det på ingen måte slik.

Debatten om innvandring og utlendinger opptar ikke bare de aller fleste men den opptar dem i sterk grad. Likefullt (eller kanskje nettopp derfor?), i denne debatten synes kun kaos å være rådende. Polariseringen er ekstrem og kjennetegnes av direkte håpløse ideer/påstander/fornektelser/forslag, og ikke minst kunnskapsløshet fra begge sider.

Utfallet (kortsiktig) gir dermed seg selv, og man får et resultat som ingen av oss er tjent med, enten vi er røde eller blå av natur.

Jeg merket meg for øvrig at en av de mer profilerte debattantene
her på ST, hevdet at innvandrings problemet var marginalt.
Enten er mannen fullstendig blind ellers så sover han i timen.

Dog kan jeg gi ham rett i dette om en ser svært langt frem i tid. Jeg finner det overveiende sannsynlig at historikerne om ett par hundre års tid vil se på denne tid vi nå lever i som en svært turbulent periode, men akk så nødvendig for å få bukt med de enorme forskjeller på rik og fattig i verden.
Big Balls
03.02.2003 02:07
#1787

Endre
> men akk så nødvendig for å få bukt med de enorme forskjeller på rik og fattig i verden.

Hvorfor er det et mål?

Problemet er ikke at noen har mer enn andre. Problemet er den følelsen den mindre tilgodesette gjerne får overfor den rike, kalt misunnelse. Et stort problem kan også være den følelse den bemidlede gjerne får overfor de mindre tilgodesette, som er jeg-er-mer-verd-enn-deg-holdningen.

Det er dette man må kjempe mot.

Et samfunn hvor ingen er rik og ingen er fattig, alle har like mye, et slikt samfunn vil ikke jeg være en del av. Ideen har vært utprøvd gjentatte ganger under navnet Kommunisme, med dypt tragiske konsekvenser. Denne galskapens idé har ført til så stor nød og lidelse for så mange mennesker at ingen som forfekter et slikt verdenssyn i dag kan forvente å bli respektert for det.[Endret 03.02.03 02:08 av Big Balls]
Insomnia
03.02.2003 03:02
#200

Endre
Der er et uttrykk som heter; "som fanden leser bibelen"....og akkurat det synes å passe her BB.

Det jeg mener er selvsagt ikke at alle skal ha like mye og bruke samme type sko. MEN...at mulighetene den enkelte har bør være noenlunde lik. Det er nok dessverre ikke slik at hovedårsaken til at vi har det så meget bedre enn mange andre rundt om i verden, er at vi er så mye flinkere og jobber hardere....

(og ja, man kan lykkes selv om en har vokst opp i slummen, det er ikke det. Men det er nok ikke like lett for å si det slik....)

For øvrig enig med dine betraktninger.


[Endret 03.02.03 03:03 av Insomnia]
Reppenskara
03.02.2003 09:57
#1706

Endre
"men akk så nødvendig for å få bukt med de enorme forskjeller på rik og fattig i verden."

Mener BB at man IKKE skal arbeide for å gjøre forskjellene mindre??
Skal vi forstå det slik at det er greitt at barn sulter ihjel i Afrika og andre verdensdeler ?

Tror du, BB at velstanden i vesten har noen sammenheng med utarmingen i andre deler av verden?

Tror du det skyldes vår dyktighet at vi er så rike?

Er det sannsynlig at Uganda vil arbeide seg opp på vårt nivå, og er det sannsynlig at Norge pga manglende dyktighet vil befinne seg på Ugandisk nivå i nær framtid?

Finnes det mekanismer i dag som er med på å sementere forskjellene mellom fattige og rike land, eller skyldes det hele de fattige lands manglende dyktighet?

mvhR


BIakkMedVilje
03.02.2003 11:03
#3530

Endre
"Problemet er ikke at noen har mer enn andre. Problemet er den følelsen den mindre tilgodesette gjerne får overfor den rike, kalt misunnelse."
"Det er dette man må kjempe mot."


man skal lese mye...!
Misunnelsen er altså et større problem en verdens fattigdom, hungerkatastrofer og sultedød!

Pussig - jeg har aldri hørt noen nevne "misunnelse" blant de ti største verdensproblemene før... (riktignok er den en av de syv "dødssynder")

[Endret 03.02.03 11:13 av BIakkMedVilje]
[Endret 03.02.03 12:20 av BIakkMedVilje]
BIakkMedVilje
03.02.2003 11:09
#3531

Endre

Fattigdom er ikke noe problem å snakke om for denne gutten. Misunnelsen derimot, er i følge Big "Fat" Balls det store problemet her...
Heksen
03.02.2003 12:00
#2308

Endre
SYV DØDSSYNDER:
VREDE: Ærlig og synlig uttrykk for misnøye. Undervurdert ventil, særlig hos den kvinnelige delen av befolkningen.

MISUNNELSE: Ubehagelig følelse, men godt kompass for navigasjon i eget liv. Hva er det jeg drømmer om å få til?

DOVENSKAP: Tilbøyelighet som kommer godt med i et travelt liv. Forebygger stress-sykdommer som stive skuldre og magesår.

FRÅTSERI: Nytelse uten innslag av måtehold. Skikkelig deilig av og til, men kroppen tar hevn. Du blir dorsk og slapp.

HOVMOD: Jeg er bedre enn deg-holdning. Skikkelig ekkel, men ganske vanlig menneskelig forsvarsmekanisme.

BEGJÆR: Sterk følelse av lyst som brer seg i kroppen. Gjør verden vakker og livet spennende. Anbefales!

GRÅDIGHET: Veldig lite sjarmerende egenskap, men effektiv drivkraft til å skaffe oss det vi synes vi fortjener.
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€

Et kulturfenomen ?
BIakkMedVilje
03.02.2003 21:18
#3533

Endre
nei, dødssyndene må nok betraktes som tverrkulturelle. Dessverre.
Heksen
03.02.2003 22:01
#2312

Endre
Ikke sant ?

:-)
dr. Stockman
04.02.2003 01:10
#1676

Endre
Noen sitater fra Reppeskara:

Tror du, BB at velstanden i vesten har noen sammenheng med utarmingen i andre deler av verden?

Tror du det skyldes vår dyktighet at vi er så rike?

Finnes det mekanismer i dag som er med på å sementere forskjellene mellom fattige og rike land, eller skyldes det hele de fattige lands manglende dyktighet?
------------------------------------------------------------------------------------

Første spørsmål må besvares med et betinget 'ja'. Vår velstand har sammenheng med billig tilgang til råvarer fra fattige land, men i enda større grad skyldes det utdannelse og teknologisk utvikling. Man hadde selvfølgelig en viss velstand innenfor overklassen i England under kolonitiden, men de færreste av oss ville funnet oss til rette der. Først og fremst er det teknologien som har gjort det mulig for oss å justere og kontrollere omgivelsene skreddersydd etter våre behov.

Dette har neppe så mye med dyktighet å gjøre, men det har mye med en overlegen kultur i forhold til mange andre kulturer å gjøre. I kulturer hvor overtroen settes i høysetet blir produktiviteten skadelidende. En kultur som setter rasjonalitet i høysetet vil alltid være overlegen når det gjelder velstandsutvikling. Følgelig har europeisk og østasiatisk kultur vist seg å være de "effektive" kulturene. Bruker man f.eks. 4 timer om dagen til å pugge Koranen på et språk man ikke forstår så er det ganske klart at det ikke bidrar til økonomisk effektivitet.

Mitt siste men viktigste punkt er at hovedårsaken til fattigdom er overbefolkning, og dette vil alltid ligge som en svøpe over land der kulturen/religionen hindrer befolkningskontroll. Kina er et godt eksempel på et land hvor det ikke finnes slike skranker, og dette er den viktigste årsaken til at dette landet en gang vil overta USAs rolle som verdens supermakt nr. 1. Altså er ikke tilstanden sementert. Det er mulig for lutfattige utviklingsland som Kina å ta skjebnen i egen hånd og bedre fremtidsutsiktene. I land hvor man tror alt er gitt på forhånd (skjebnetro) bryr man seg lite med å forandre på ting, og lar ting skure og gå etter innarbeidet overtro.

BIakkMedVilje
04.02.2003 01:18
#3538

Endre
re Stockman: "hovedårsaken til fattigdom er overbefolkning"

Det er nærliggende å bruke Afrika som et eksempel: Sult og fattigdom i Afrika skyldes i svært liten grad manglende naturgrunnlag (tvert i mot er kontinentet uhyre rikt på naturressurser), men i all hovedsak kriger, manglende prioritering av de fattige og feilslått politikk både fra landene selv og deres utenlandske rådgivere.[Endret 04.02.03 01:19 av BIakkMedVilje]
dr. Stockman
04.02.2003 01:31
#1678

Endre
Sult og fattigdom i Afrika skyldes i svært liten grad manglende naturgrunnlag (tvert i mot er kontinentet uhyre rikt på naturressurser),

Jeg er blant de som titter på ganske mange naturprogrammer, og da kan jeg jo ikke unngå å merke meg at man til stadighet kommer tilbake til samme problemet - afrikas skattkiste av dyr står i fare for å bli utryddet fordi befolkningseksplosjonen har gjort det nødvendig å stadig legge flere av dyrenes områder under plogen. Men selvfølgelig - er man villig til å ofre villdyrene så kan man nok tillate seg ytterligere 30 år med uhemmet befolkningstilvekst før det sier stopp. Men da er også regnskogen borte. Nei, dessverre er jeg nødt til å fortelle deg at det du har hørt om naturressurser er propaganda hvis man tenker på det som grunnlag for en stor befolkning. De "rike ressursene" består av ville dyr og mineraler. Grunnlaget for matvareproduksjon i Afrika er svært begrenset, og det er nok noe man etterhvert bør ta til etterretning. Tragisk nok er årsaken til at befolkningseksplosjonen har avtatt de senere år den totalt ukontrollerte aidsepidemien.
Insomnia
04.02.2003 01:46
#201

Endre
For ordens skyld:

Det var enkeltmenneskets skjebne jeg i første rekke hadde i tankene, når jeg nevnte den enorme forskjellen på fattig og rik. Der finnes som kjent styrtrike mennesker i afrika og......

Det er jo ikke slik at det er stater som søker en bedre hverdag i Noreg....
Insomnia
04.02.2003 02:01
#202

Endre
For øvrig....

Når man så er inne på forskjeller....hva med her på bjerget? Jeg er overbevist om at vi kommer til å få enorme forskjeller mellom "de som har og de som ikke har" også i Norge. Ser man på det kapitalistiske system og de virkninger det har, vil jeg si det er uungåelig (man har ingen antitese til tesen om at det kapitalistiske system er overlegent). Kravene blir bare større og større, og følgelig vil flere og flere "bukke" under.

Det interessante blir da. Vil det store flertallet som lite har, sitte rolig å se på dette? Vil de nøye seg med potetgull og Ricky Lake?

Føydalsamfunnets renessanse? Blir ringen sluttet?

gorwell
04.02.2003 11:25
#3518

Endre
Hovedårsaken til fattigdom er mangel på frihandel.

gorwellStocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS