"
Du er her: Forside > Politikk > Schröder besøker Norge (Kjell Inge Røkke)
Schröder besøker Norge (Kjell Inge Røkke)
Heksen
16.11.2002 09:55
#1313

Endre
Folket beveger seg i EU-saken

Som overbevist tilhenger av at Norge er best tjent med å være med i EU, gleder vi oss over at 58 prosent av velgerne ville ha stemt ja ved en folkeavstemning nå. Samtidig vet vi at en enkelt meningsmåling er altfor lite til å sette i gang en ny medlemskapsdebatt. Det viktigste med en eventuell tredje folkeavstemning om EU er ikke når den kommer, men at EU-tilhengerne vinner den.


Spørsmålene som er stilt i Opinions siste EU-barometer for Aftenposten, gir ikke i seg selv grunnlag for å forklare det stemningsskiftet som åpenbart har skjedd i løpet av høsten, spesielt blant kvinnene. Men det er en rekke trekk i utviklingen både i Europa og her hjemme som peker i retning av at mange nordmenn kan komme til å skifte EU-standpunkt, noe hver femte nei-velger fra 1994 ifølge målingen allerede har gjort.

Etterhvert går det opp for flere og flere nordmenn at EU står foran en historisk utvidelse som vil gjøre Norge enda mer til et utenforland enn vi er i dag, ikke bare politisk, men i større grad enn før også økonomisk. Brannfakkelen fra sjefen i Statistisk sentralbyrå, Svein Longva, om at vi burde vurdere å erstatte den norske krone med euro for å redusere nedbyggingen av norsk eksportindustri med tilsvarende tap av arbeidsplasser kan ha vært en vekker for mange.

Folk har også sett at skremslene fra tidligere EU-strider om hvor ufrie vi kom til å bli og hvor store inngrep som ville komme i vår hverdag som følge av EU-medlemskap, ikke har slått til i våre naboland som valgte annerledes. Samtidig er det i ferd med å gå opp for stadig flere at Norge som medlem av EØS får en slags lydrikestatus fordi vi må godta tusenvis av bestemmelser vi ikke selv har vært med på å vedta, og betale betydelige beløp til formål vi ikke har innflytelse over.

Uttalelsene fra kvinnelige studenter i Trondheim i dagens avis om at høye norske renter, priser og avgifter kan ha medvirket til stemningsskiftet blant kvinnene, er tankevekkende.Ulik vektlegging av de økonomiske argumentene var antagelig den viktigste forklaringen på at det ble ja i Sverige og nei i Norge med to ukers mellomrom i 1994. Den dagen flertallet av norske velgere blir overbevist om at medlemskap vil være en fordel for deres egen økonomiske trygghet, vil det bli ja også her.
Partiene som var drivkrefter på ja-siden i de to foregående EU-kampene, Høyre og Arbeiderpartiet, har nå enten bundet seg til en regjering med selvmordsparagaf i EU-spørsmålet eller forsøker å bygge opp et regjeringsalternativ sammen med overbeviste EU-motstandere. Begge disse partiene har satt holdningsendring i folket som én av flere betingelser for at de igjen skal sette EU-saken på dagsordenen. Denne endringen kan nå komme før de aner. I så fall kommer den på tross av disse to partienes manglende lederskap.

Folkets protest mot den etablerte makten var et viktig element i nei-sidens seire i 1972 og 1994. Ser vi nå en tendens til at den samme protesten, denne gang mot de etablerte politikernes manglende mot til å gå foran, kan komme ja-siden til gode?
Heksen
16.11.2002 10:05
#1314

Endre
AkerKværners skipsverft i Tyskland er viktigere for Gerhard Schröder enn Kjell Magne Bondeviks syn på internasjonale spørsmål.

Kommentar
ALF OLE ASK


LES OGSÅ
Røkke imponerte Schröder - 12.11.02

I Utenriksdepartementets protokollavdeling hevet de nok øyenbrynene når de forsto at den tyske forbundskansler bruker mesteparten av Norgesbesøket på Kjell Inge Røkke og dagens frokost med Russlands president Vladimir Putin.


Når Schröder reiser i formiddag har han vært i Norge i 16 timer. Bondevik fikk en knapp time, resten delte Russlands president Vladimir Putin og Røkke.

Det som er litt merkelig er at møtene med Røkke i går ikke skjedde i den tyske ambassaden.

Møtet skjedde heller ikke i Regjeringens representasjonsbolig i Parkveien 45, med statsminister Kjell Magne Bondevik som vert. Her ville det vært naturlig at Gerhard Schröder i en middag møtte flere samfunnstopper og ikke minst ledelsen i Hydro og Statoil. Begge er enorme gasselgere til Tyskland.

Under en slik middag kunne Schröder bli orientert om EU-debatten i Norge - det ville vært fort gjort.

Han kunne snakket litt med sin gamle venn Jens Stoltenberg om sosialdemokratiets krise, neppe særlig hyggelig.

Men nei, Schröder tok selv initiativ til at hele kvelden i går ble Kjell Inge Røkkes. Han gikk fra å være Kjell Magne Bondeviks gjest i en knapp times turbomøte på statsministerens kontor til å dra til Aker Brygge. Da han kom til Aker Brygge kunne han også selv se hva som kan skje med et skipsverft når det ikke lenger er verft.

Kjell Inge Røkkes Aker Kværner har to verft i Tyskland. 2700 arbeidsplasser er det Røkke har på sine tyske verft. Deres fremtid synes viktigere for Schröder enn politiske samtaler i Norge.

Røkke er viktig for Schröder i Tyskland, fordi dersom ikke Røkke holder ut som eier er det ikke sikkert at verftene blir værende. Derfor kjemper de to en felles kamp mot EU for å beholde subsidier. I den kampen er trolig norske politikere mer en klamp om foten enn en støtte. Norge har i internasjonale fora kjempet imot slike subsidier.

N å kan selvsagt noe av dette skrives på kontoen for at Schröder er en spesiell politiker. Men neppe alt. Under dette må det også ligge et mer gjennomtenkt syn på Norges manglende viktighet for Tyskland.

Da må det kanskje være en trøst for Bondevik at det tross alt var en moldenser Schröder valgte å bruke tiden på.
Heksen
16.11.2002 18:00
#1315

Endre
En underlig tid
Jada, jada, sa Gerhard Schröder tålmodig til Kjell Magne Bondevik under et møte som best kan karakteriseres som et enkelt vorspiel, mandag kveld.

Av: NOSSUM politisk redaktør


- Jeg skjønner at Norge ikke vil ha nye handelshindringer når EU blir utvidet, sa Schröder. Ikke for å love det annerledes, men for å vise at han hadde forstått hvor Bondevik ville.
Så avsluttet han høflighetsvisitten for å utføre sitt egentlige ærend i Norge: En middag med Kjell Inge Røkke. Privat.

Så lite viktig er norsk politikk for lederen i et av EUs største land at han kun spanderte én eneste av sine 16 timer i Norge på vår regjeringssjef. Sånn fungerer det i Bakvendtland. For der kan alt gå an. Der er det industrikongen som rager øverst på rangstigen. Derfor er Aker Kværner-sjefens industrielle kongstanker langt viktigere for Gerhard Schröder enn hva den norske statsministeren måtte mene om et EU han uansett insisterer på at han ikke vil være en del av.

Forbundskanslerens prioriteringer sier alt om Norges status i forhold til de viktige herrer, for det er få damer, i toppen av EU-systemet. Hva den norske regjering måtte mene om noe som helst, er på en skala fra en til ti, tilnærmet lik null. Dette er norske embetsfolk pinlig klar over. De bare sier det ikke. Regjeringen har som kjent gitt både dem og seg selv munnkurv i de fleste spørsmål som har med Norges forhold til EU å gjøre.

Men det er beskrivende for situasjonen at regjeringen likevel, og i all stillhet, har innledet en informasjonskampanje overfor våre nærmeste venner og allierte i EU-systemet. Årsaken er at den påtatt EU-nøytrale regjeringen med nei-mannen Bondevik i spissen, frykter for at Norge må grave langt dypere i oljebudsjettet enn tilfellet var i 1994, for å bevare en dugandes EØS-avtale. Derfor har de brukt den siste tiden til å godsnakke med regjeringssjefene for våre nordiske naboland, og denne uken var det altså den tyske forbundskansleren som skulle overtales til å snakke Norges sak.

Som om Gerhard Schröder bekymrer seg over utenforlandet Norges problemer med at andre frihandelsland blir en del av EU. Som om han ikke har andre ting å tenke på. Som muligheter for subsidiering av egen industri, for eksempel. Et forslag Norge for øvrig har drevet lobbyvirksomhet mot.

Som Bondevik er Schröder redd for arbeidsledigheten. Både hans egen politiske karriere og Tysklands velferd hviler på de røde tallene. Han er bekymret over kostnadseffektive asiatiske land og sendrektigheten i omstillingene i tysk industri. Han er, kort sagt, redd for at Røkke vil legge ned flere tusen arbeidsplasser ved Aker Kværners skipsverft i det allerede hardt prøvede gamle Øst-Tyskland.

I en tid med økende arbeidsledighet er det langt viktigere for den tyske forbundskansleren å holde seg inne med kapitalisten, enn å jatte med lederen av en proteksjonistisk miniputtstat som i de fleste samtaler synes å være mest opptatt av å slippe å bidra til EU, enn noe annet.

Av den enkle grunn prioriterte det tyske statsoverhodet en enkel gutt fra Molde fremfor en annen. Mens Røkke kan sikre både tyske arbeidsplasser og dosere om amerikansk proteksjonisme, er det ikke mye Bondevik kan hjelpe ham med.

Men statsministeren er ikke den eneste som er spilt ut på den politisk sidelinjen for tiden. Utenriksminister Jan Petersen har ikke latt høre fra seg på aldri så lenge. Og sist han virkelig mente noe, var det om «tonen» til en journalist i TV2. Den likte ikke Petersen, og det fikk ham til å reagere. Ellers glimrer han med sitt blotte fravær i en sjeldent spent utenrikspolitisk situasjon. Til politiker å være mener han oppsiktsvekkende lite. Det kan synes som om Høyres leder har oppdaget hvor vanskelig det er med alle spørsmål som ikke kan besvares med skatt og skole. Og det er langt de fleste i hans embete.

Jeg kan ikke tro vi noensinne har hatt en utenriksminister med mindre politisk initiativ. Det er direkte trist i en situasjon der verden er væpnet til tennene - det være seg tsjetsjenske selvmordsbombere, så vel som norske jagerflypiloter.

Som Norges representant i Sikkerhetsrådet har Petersen bokstavelig talt vært en skygge. I sitt fravær har han sendt diplomater på viktige møter, sagt seg enig med USA i alle tvister og ellers nøyd seg med å vise til hellige pakter i Nato. Om det smeller i Bagdad nå, står vi overfor den sjeldne situasjonen at Norge kan bli deltager i en krig som, for eksempel, Tyskland velger å stå utenfor.

Slike ting snakker ikke Jan Petersen om. Men det gjør heller ikke EU-motstanderne, som klamrer seg til argumentet om at Norge bør stå utenfor EU for å opprettholde en selvstendig utenrikspolitikk. Hvilket i disse dager betyr at vi inngår som en selvstendig del av det konservative flertallet i USAs utenrikspolitikk.

Det snakket neppe Kjell Magne Bondevik høyt om da han møtte den tyske forbundskansleren. Og hvorfor skulle han det? EU kjenner Norges nye USA-linje i sikkerhetspolitikken godt fra før.

Det er i sannhet en underlig tid. Og Norge er i ferd med å bli et underlig land. Jo mer vi har, dess mindre vil vi dele, enten det er med vårt eget fellesskap, det europeiske fellesskap eller det globale fellesskap.

Kanskje må det flere statsbesøk av denne typen til for å få regjeringen og nei-siden til å innse i hvilken grad Norge er satt utenfor de politiske prosesser i EU. Det hjelper åpenbart ikke at de hører, ser og leser at det er slik. De må føle det på kroppen. Slik Bondevik gjorde da statsministeren for første gang var en parentes i besøksplanen til en tysk forbundskansler.

Dersom Jaques Chirac og Tony Blair følger Gerhard Schröders eksempel, vil Bondevik innse alvoret da?

Heksen
18.11.2002 08:52
#1323

Endre
Seks av ti dansker vil ha euro
I Danmark viser en ny meningsmåling fra Jyllandsposten at neste seks av ti dansker sier ja til Euro. 33 prosent sier nei.


Publisert 18.11.2002 08:11
I Sverige har det svenske regjeringspartiet i helgen vedtatt å gå inn for euro. En folkeavstemning om innføring av euro i våre to nærmeste naboland vil derfor trolig komme til neste år.

Hvis britene til sommeren mener at de økonomiske forutsetningene er til stede for en innføring av Euro, kan også bli folkeavstemning i England neste høst.

Tre EU-land ber derfor trolig sine innbyggere ta stilling til innføring av Euro til neste år.
blink
06.12.2002 22:34
#2806

Endre
Hva vil skje når EU er utvidet østover ??

Med fri flyt av varer, kapital og arbeidskraft.

Vil dette bli "utnyttet"
Transportere og innlosjere polakker etc. på 4 ukers turnus.

Til verftsindustrien, helsetjenester, offshore osv.

( det vil vel se litt penere ut om en starter en avd. i landet, og ansetter personell på lokale premisser )

Innen sjøfart er dette gjennomført.

Hvor lenge vil våre "velferdsordninger" overleve, etter at norske lønnsmotakere er skiftet ut med øst-europeiske, som skatter til sitt hjemland. ( null i arb.giver avgift )[Endret 06.12.02 22:38 av blink]
Heksen
07.12.2002 08:41
#1554

Endre
Jeg husker diskusjonen om de mange grekere, italienere, spanjoler som vil komme til Norge for å ta fra oss arbeidsplassene etter fritt flyt på arbeidsmarkedet innen EØS.

Jeg tør ikke å spørre hvor de har blitt ?
blink
07.12.2002 14:23
#2809

Endre
Re heksen
Det er allerede i dag påtrykk fra polske arbeidere. Dette er regulert med lovverk.
Det har aldri vært nevneverdig påtrykk fra middelhavslandene.

Jeg tror det kan bygge seg opp et konkuranse-vridende element. På samme måte som etablering av arbeidskrevende industri i Estland, Litauen osv.

Hvorfor bør ikke norske entreprenører ( eller andre ) etablere en avd. i lavkostland. Og transportere arbeidere etter behov ( og skattelovverk ), mellom prosjektene sine.
Som du sikkert har opplevd så koster det mindre å fly fra europa til Norge, enn internt i Norge.

Produksjonsbedrifter som vurderer å flytte produksjonen ut, kan heller "langpendle" personellet til bedriften sin.

Det burde være et marked her, personellutleie.

Det eksisterer allerede et "ulovlig" marked i oslo-regionen. Hvor utlendinger leies ut ( uten noen form for registrering )
Dette vil i praksis bli fullt lovlig, forutsatt at de oppholder seg i landet "kort nok" til å unngå skatteplikt.
[Endret 07.12.02 14:27 av blink]
Heksen
07.12.2002 15:25
#1557

Endre
Jeg opplever det mer sånn at påtrykket fra polske arbeidere er avtagende.
Grunnen ligger vel i den økende velstanden i Polen.
Som medlem i EU vil det bare fortsette å gå oppover i Polen.
EU landene og her spesielt Tyskland er vel nok drømmelandet for polakker flest.
Lettere å nå, tettere historiske og kulturelle bånd.

Utflytting av norsk industri til de baltiske lavlønnslandene er etter min oppfatning den største trusselen for norske arbeidstagere.

Min henvisning til middelhavslandene var en lett ironisk hint til denne fryktdiskusjonen som var uten basis i realitetene.
Norge er vel alt for nærme polarsirkelen sett fra fastlandeuropeiske øyene.

Selvfølgelig finnes også her et ulovlig marked spesielt i Osloregionen men jeg tror det er marginalt sammenlignet med øvrige Europa.

Som sagt før: trusselen er utflytting av industri og ikke påtrykk av utenlandske arbeidssøkere til Norge.
blink
07.12.2002 18:12
#2810

Endre
Det er vel ganske innlysende at landene innen EU vil bli "utvannet", slik at det etter noen år vil være tilnærmet lik levestandar over hele europa. ( med en viss opphoping av millionærer på enkelte "in-steder" ).

I den perioden denne prosessen pågår, må det forventes at Ola Nordmann må gi slipp på en del "goder".

En del av denne prosessen vil kanskje bli at "gjestearbeidere" pendler over grensene.
Trist for de som taper, men på sikt er det sikkert en gode.
( varene blir billigere, slik at ledighetstrygda varer lengre. Til tross for at den blir noe mindre enn idag. Hvis ikke vil jo polakkene strømme til for å få arbeidsledighetstrygd i norge )
blink
07.12.2002 19:49
#2811

Endre
I de siste årene har vi sett at "de brune" får stadig større oppslutning ( nederland, frankrike, østerrike osv )

Vi har også sett at "nedbygging" av tollbarriærer, medfører kraftige opptøyer. Kanskje spesiell blandt franske bønder.

Tror dere denne utviklingen vil svekkes, når tidligere øst-europa skal harmoniseres med det vestlige europa ???
safman
07.12.2002 20:29
#6

Endre
Når EU utvides så kommer en økonomisk utjevning og enorm vekst kan komme i hele Europa. Nå er det tiden for å satse på aksjer i østre delen av Europa. Det blir jo veksten sterkest.
Dit flytter industrien. Allerede idag produseres alle motorer til Mersedes i Ungarn. Har dere tenkt over at hele drosjenæringen er avhengig av ungarerne? Godt de ikke vet det selv.

Med den sterke veksten kan vi regne med at det blir nok av arbeidsplasser også i Polen. Dermed problemer med jordbærplukkere fra Polen. De holder ganske enkelt opp å komme fra sommeren 2005. Så - spis jordbær til sommeren. Der er ikke sikkert det blir så mange å få kjøpt senere.

Forresten, Hvitrussere, kan bli de neste som plukker bær i Norge. Ennå har de lite å gjøre,- og de er billige nok. Men så mange russere skal man ikke vente. Inntektene for en familie i London og Moskva er allerede temmelige like.

Så vi kan ikke vente flom av folk til oss, men fra oss.

Krona blir morsom. Kanskje stiger den med 50% på et par-tre år. Da blir inflasjonen liten. Allerede nå kan jeg ikke selge noe i NOK. Må hele tiden bruke EUR. NOK er i ferd med å bli eksklusiv.
blink
07.12.2002 20:53
#2813

Endre
Hvordan skal vi klare å fø innvandrene når all industri er flyttet til øst-europa ??
blink
07.12.2002 20:55
#2814

Endre
Fengsel-bransjen er blandt norges hurtigsvoksende.

Men de driver med underskudd, deverre.
BIakkMedVilje
07.12.2002 20:55
#2793

Endre
hvem er dere som skal fø på innvandrerne da?
blink
07.12.2002 21:02
#2815

Endre
De må jo ha rett på mat, klær, hus, barnehage, sykelønn, pensjon, som oss andre.
BIakkMedVilje
07.12.2002 21:04
#2794

Endre
ok, så de før på deg - og du på dem?
blink
07.12.2002 21:36
#2816

Endre
Det høres ut som du mener at innvandrer-regnskapet går i pluss.

Har du ta medregnet "sprengt" skolekapasitet, fengselsvesen osv.
Heksen
07.12.2002 21:56
#1558

Endre
Blink
Til nå så var jeg ikke klar over at polakker kan komme til Norge for å få arbeidsledighetstrygd.
Det får ikke engang EØS-borgere som søker arbeid i Norge, unntatt 3 måneder regel.
Hvor har du det ifra denne spesielle loven for polakker ?

”De brune” tapte i Frankrike og Østerrike og tabber seg ut i Nederland.
Jeg håper denne utviklingen forsterkes når tidligere Østeuropa skal harmoniseres med det vestlige Europa.På denne toppikken her gjaldt det forholdet mellom det utvidete Europa og Norge og konsekvensene.
Hvis du skal diskutere Schengenavtale (europeiske sammenordning av asyl , grense og kriminalitetsproblemer innen EU) så gjerne det.
Hvis du skal diskutere sammenarbeid innen sosialpolitikk ( pensjoner, trygd, arbeidsledige, arbeidssøkende) så gjerne det.

Antagelig vil du med dine innlegg 2814/2815/2816 (og 2817 som jeg så just nå) åpne et nytt emne på denne toppikken som behandles allerede under ”Fargerikt fellesskap”.
Der kan du gi uttrykk for din frykt for innvandere i god fellesskap med noen ”brune”.

[Endret 07.12.02 21:57 av Heksen]
blink
08.12.2002 13:25
#2819

Endre
Re heksen
Enig i avsporingen.

Men det er et tankekors at EU omfavner store deler av øst-europa, samtidig som "de brune" vokser.
Problemet ligger i at øst-europa er fattig, samtidig som de "rår" over store naturressurser.
Det er innlysende at EU-medlemskap vil føre til en fantastisk oppblomstring i disse landene.
Spørsmålet er om "bi-virkningen" i vest-europa vil ende med borgeropprør og EU-kolaps.

Heksen
08.12.2002 20:21
#1562

Endre
Greit, da er vi tilbake i diskusjonen .

Jeg leser ut av dine bidrag at du mener at en voksende nasjonalisme i medlemslandene kan bli et problem i fremtiden ?
Kanskje det, hvis politikere ikke klare å formidle en av de etter min mening viktigste målene nemlig sikring av fred mellom de landene i Europa ,
Europa som var utgangspunkt av de verste krigene i siste århundret.
EU har sikret fred mellom erkefiendene Tyskland og Frankrike.
EU vil også sikre fred mellom de slaviske og vesteuropeiske landene fordi alle vil ha mer å tape enn å vinne med en krig.
Folk som handler med hverandre og øker egen velstand gjennom handel har ingen interesse til å drepe hverandre.
Den europeiske historien etter andre verdenskrig har vist veien å gå.
De rike landene i 50 årene som Tyskland og Frankrike har ikke tapt en eneste mark eller franc tross i subsidier til de den gang fattige landene, nei de har økt velstanden der og HER.
Folk flest i Europa har lært denne leksen.
At det finnes noen nasjonale idioter som ikke har mer å være stolt av enn just tilhørigheten til en tilfeldig nasjon må vi alltid leve med.

Frykten for EU – kollaps pga av medlemskap av de nye fattige landene som for eksempel Polen som du sannsynligvis mener med ”bivirkning” ser jeg ikke.
Økende (subsidiert ) velstand i for eksempel Polen er et voksende market for for eksempel tyske eller franske biler.
Så enkelt er regningen.
blink
08.12.2002 20:37
#2825

Endre
Re heksen
Arbeidsledigheten vokser i Tyskland.
De har ennå ikke klart å "absorbere" tidligere øst-tyskland.

Frustrasjon, fremmedfrykt og arbeidsledighet er en dårlig kombinasjon.

At vi har en større relgionskonflikt på verdensbasis gjør ikke EU sin framtid lysere.

Krigsfrykt i europa er et "ikke-tema" med normal definasjon på krig.
Men Bin-Laden har vist at det finnes andre midler til å demonstrere makt.
Heksen
08.12.2002 21:13
#1564

Endre
Blink

Selvfølgelig har Tyskland et problem med det tidligere østtyskland og frustrasjonen over den arbeidsledigheten gjør at enkle løsninger er etterspurt.
”Utlendinger ut” og den slags.
Men det er absolutt mindretall som satser på fremmedfrykt for å male sitt eget nasjonale mel.

Bin Laden ser jeg som avsporing i denne EU/Norge diskusjonen sammen med en større religionskonflikt på verdensbasis.
Jeg ser ingen religionskrig mellom protestanter, katolikker , gresk ortodoks og russisk ortodoks eller tyrkiske arbeidere i Europa.
blink
08.12.2002 21:26
#2826

Endre
Re heksen

Hvis du tror EU og Norge kan seile utenom relgionskonflikten som heljer mellom muslimene og "de troløse", må du være naiv.Heksen
08.12.2002 22:37
#1565

Endre
Ja vel.

Avsporing igjen !
Shogun
11.12.2002 13:13
#3428

Endre
Heksen.
Det ser ut til at du nå er inne i en av diner bedre perioder, der du tar tablettene regelmessig, og ikke føler trang til å skrive feilaktig og gebrokkent Norsk.

Gebrokkent norsk passer vel ikke i denne debatten, men gode gud hvor utmerket det viser for en rakrygget kar du er.

Hånflir fra
Shogun
Heksen
12.12.2002 08:35
#1616

Endre
Hei Shogun

I all vennlighet.
Også du har klart å i det siste å skrive på en måte at men ikke må ta fantasien til hjelp til å kunne tolke enkelte ord eller setninger.
Hvilket program benytter DU ?

Mvh

Heksen

:-)
Shogun
12.12.2002 12:21
#3430

Endre
Var det vanskelig det Heksen, å bli konfrontert med sin egen dobbeltmoral ?

Føler du nå i ettertid at du gjorde et heller dumt valg da du prøvde å late som om du er en annen en den du er ?

Men mest sansynlig driter du i det, det gjør nemmelig de fleste som har to agendaer......... når det passer DEM.

Ha en fin dag som Innvandrer wannabee.

ShogunStocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS