"
Du er her: Forside > Politikk > Eldre bør gå ned i lønn
Eldre bør gå ned i lønn
limit
27.11.2002 08:20
#958

Endre
- Fortjener ikke lønna si

SLAPPER AV: Christian Vennerød (56) har sluttet i vanlig jobb, og kan bruke tida si som han vil. Han har da også lagt seg opp en pen formue og sørget for egen pensjon etter salget av bladet Dine Penger, som han startet. Her hjemme på Slemdal i Oslo i går kveld.
Foto: Hans Arne Vedlog

- De eldste i arbeidslivet bør gå ned i lønn, mener tidligere Dine Penger-redaktør og mangemillionær Christian Vennerød (56).

AV AUD DALSEGG
Onsdag 27. november 2002 5:39,
oppdatert 8:06

Det er ikke til å komme fra: Pensjonskostnadene øker, arbeidskapasiteten minsker, og faren for sykefravær og uførhet øker. Derfor bør seniorene i arbeidslivet ha lavere lønn, mener Vennerød.

Den tidligere redaktøren av bladet Dine Penger og en av grunnleggerne av Seniorsaken betegner det som en radikal, men riktig tanke: Seniorenes lønn bør trappes forsiktig ned mot pensjonsalderen. Slik skapes det beste forsvaret for at de skal få bli på jobben.

Vennerød mener vi har et system som gjør seniorene for kostbare i forhold til hva de statistisk sett bidrar med.

Han viser til de høye pensjons- og lønnskostnadene som den viktigste grunnen til at eldre også blir diskriminert i arbeidslivet. Det er lite attraktivt for en arbeidsgiver å pådra seg store pensjonsforpliktelser ved å ansette folk som ikke har mange åra igjen.

- Mange bedrifter har undervurdert pensjonsforpliktelsene overfor sine ansatte. De har satt av for lite penger i mange år, og får sjokk når den ansatte nærmer seg pensjonsalderen. De kommer voldsomt på etterskudd når lønna øker med 7 prosent, slik den gjorde for mange i fjor. Da må det settes av penger i ett år for å dekke økt pensjon i flere tiår, sier Vennerød.

Selv om han mener pensjonskostnader er den viktigste forklaringen på at eldre ofte er uglesett av arbeidsgivere, trekker han også fram andre argumenter for lavere lønn:

- Det er et fysisk fenomen at man har mer energi som 35-åring enn som 65-åring, og man produserer derfor mindre de siste ti åra før man går av, sier Vennerød.

- Folk flest kommer også i dårligere form med alderen. Faren for sykefravær og uførhet øker. Hvis man insisterer på samme lønn til tross for at man sannsynligvis vil komme sjeldnere på jobben, er det ikke rart at bedriften setter pris på at man slutter, sier Christian Vennerød.

Mer fleksibelt system
Han mener problemet med pensjonsavsetninger kan fjernes ved at det innføres innskuddsbasert pensjonssparing for alle.

- Verre er det å skape et mer fleksibelt lønnssystem der det ikke er gitt at man skal tjene like mye etter hvert som man bidrar med mindre, sier han.

- Du er en av forkjemperne i Seniorsaken. Tror du ikke mange seniorer vil føle dette som et dolkestøt? Det finnes jo unge som sluntrer unna og ikke fortjener lønna si?

- Jo, mange vil sikkert reagere på en slik radikal tanke. Jeg har sjekket stemningen hos de andre rådsmedlemmene i Seniorsaken, og bare fått positive tilbakemeldinger. Jeg mener det vil gagne de eldre i arbeidslivet om avlønningen blir mer fleksibel. Da vil ikke arbeidsgiverne kunne bruke argumentet om at eldre koster for mye, og man kan få beholde jobben lenger. Å si opp folk bare fordi de har nådd en viss alder, er diskriminering. Å presse dem ut fordi de er for dyre, når man kan ansette 30-åringer billig, er ikke diskriminering, men konsekvensen av en systemfeil. Det er den vi bør rette opp, mener Vennerød.

- Ville du selv likt å bli satt ned i lønn når du nærmet deg de 60?

- Vel... nei, kanskje ikke. Ingen liker å bli fratatt privilegier. Man kan heller ikke uten videre sette ned folks lønn, det er ikke lov. Man må innføre et annet system. Det er nok lettere å få folk til å gi slipp på høy lønn hvis pensjonen ikke er like hardt knyttet til sluttlønna som den ofte er nå.Camelon
27.11.2002 09:26
#5341

Endre

Er det dette som er Seniorsaken?
Big Balls
27.11.2002 09:27
#1708

Endre
Eldre arbeidstakere har mindre energi, og produserer derfor mindre for bedriften enn de yngre kolleger, fremholder Vennerød. Faren for sykefravær og uførhet øker.

Logikken er helt grei.

Samme argument kan føres for at overtidsarbeid bør betales mindre enn vanlig arbeidstid. Etter en lang dag på jobben er du jo trett og sliten, så skal du jobbe en time ekstra? Det er klart du ikke er like produktiv da.

Dessuten, mye overtidsarbeid over lang tid vil sannsynlivgvis gå utover din fysiske og psykiske helse, slik at faren for sykefravær øker.

Noen yrkesgrupper har så gode overtidsordinger at fristelen til å jobbe overtid blir så stor at familie, helse, og kvalitet på arbeidet kommer i siste rekke for arbeidstakeren. Jeg er overbevist om at slurv og slendrian i arbeidet skjer mest i overtidsperioder. Uansvarlig bruk av overtid koster samfunnet store summer fordi en del arbeid må gjøres på nytt, og ikke minst pga. ringvirkninger av dårlig utført arbeid for oppdragsgivere. I tillegg kommer store og unødvendige menneskelige lidelser som påføres mange pasienter ved den enorme overtidsbruken i helsesektoren.

Hot
27.11.2002 12:28
#8255

Endre
Her hos meg er det de yngre som belaster sykestatistikken mest.
Hot
27.11.2002 12:28
#8256

Endre
Noen ganger gir de beskjed en halv time før at de ikke kommer.
Dårlige holdninger hos mange yngre, noe vi ikke ser hos de eldre.
Loffen
27.11.2002 13:04
#2533

Endre
Enig med Hot.

De som er 50+ i alder er meget ansvarsbevisste. Og erfaring kan være greit å ha også. Du jobber kanskje ikke like raskt, men gjør til gjengjeld sjelden feil...

Problemet er nok mer pensjonsforpliktelsen. Men dette kan man løse ved å gå over til lineær opptjening.

At lønnsutgifter generelt er for høye, er en annen sak. Men det er dette med årsak og virkning da: Alt er jo så forb... dyrt her i landet, så du må jo ha noe i lønningsposen også...
Big Balls
27.11.2002 13:32
#1709

Endre
Her hos meg er det de yngre som belaster sykestatistikken mest.

Antar at du sikter til yngre kvinner.
BIakkMedVilje
27.11.2002 13:40
#2527

Endre
Vi må vel etterhvert også venne oss til at "de eldre" ikke lenger er den sparsommelige, hardt arbeidende "vi som bygde landet"-generasjonen - men snarere dessertgenerasjonen med høyt forbruk, formue, store hus og hyppige sydenturer.

Tviler på at disse ønsker Vennerøds utspill velkommen...


[Endret 27.11.02 13:48 av BIakkMedVilje]
Heksen
27.11.2002 13:47
#1421

Endre
Bare et tankespill:
Hvis vi antar at folk blir latere og latere (yngre) og disse i tillegg blir eldre og eldre ?
Phoebus
27.11.2002 14:09
#1599

Endre
Sykefraværet blandt menn skyldes nok som oftest at sekretærene ikke er søte nok til å holde mannfolka i nærheten.

Søte sekretærer er også med på å redusere reisebudsjettet.Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS