"
Du er her: Forside > Politikk > Jeg skjemmes over å være i et land med FRP
Jeg skjemmes over å være i et land med FRP
Gorodn
18.07.2004 21:21
#10082

Endre
Støttes av mange
Nestlederen i Frp's bystyregruppe i Kristiansand, Karina Udnæs, går enda lenger.

- Det er på høy tid Norge og Europa gjør ideologien islam, og utøvelsen av denne, forbudt og straffbar på lik linje med nazismen.


Gorodn
18.07.2004 21:22
#10083

Endre
Nå må dette søppelpartiet snart boikottes
dr. Stockman
19.07.2004 01:26
#4001

Endre
Nestlederen i Frp's bystyregruppe i Kristiansand, Karina Udnæs, går enda lenger.

- Det er på høy tid Norge og Europa gjør ideologien islam, og utøvelsen av denne, forbudt og straffbar på lik linje med nazismen.

============================================================

He, he, hvor lenge var Adam i Paradiset? Jeg skrev for en uke siden at det var en anelse fornuft å spore i Gorodns innlegg, men den tendensen fortok seg raskt.

Jeg er vel like uenig som Gorodn i det bystyremedlemmet uttaler, men det henger jo ikke på noe som helst greip når Gorodn klistrer dette på Fremskrittspartiet. Jeg tror neppe dette bystyremedlemmet plutselig er blitt FRPs talsmann i innvandringsspørsmål - tvertimot venter det nok en alvorlig reprimande.

Forslaget fra bystyremedlemmet kunne vært nyttig, men det er nå engang ikke slik at vi kan reparere skadene gjort av kortsynte politikere tidligere ved å vedta primitive lovreguleringer idag.

Frp-medlemmene tar jo ganske enkelt feil hvis de tror at lovverket inneholder spesielle paragrafer mot nazistisk propaganda. Nazisme er ikke nevnt i norske lover i det hele tatt. Det bør heller ikke islam være.


[Endret 19.07.04 01:43 av dr. Stockman]
Aahhaawaa Zaawie
19.07.2004 09:10
#3954

Endre

Hvem er opphavet til dette sitatet ?

Gjett tre ganger før du følger linken !


En imam har plikt til å redde alle imamers ære. Respekten er bygd på tittel og alder, ikke et godt hjerte eller et fornuftig og fritt intellekt. Derfor bestemmer World Islamic Mission å forsvare en Mullah som er mer en politisk enn religiøs islamist. For første gang i historien velger de å utestenge en navngitt kvinne. De har ingen betenkeligheter med å kvele verken ytringsfrihet, annerledeshet eller en åpen og kritisk debatt. Er det dette Torkel Brekke og Nazneen Khan kaller et fredelig multietnisk samfunn? Mener dere virkelig at 30 års taushet om innvandrerkvinnenes kamp skal fortsette, fordi den antirasistiske dialogen hviler på at kvinner holder kjeft? For det er den tausheten den hviler på!


Stratofortress
19.07.2004 09:49
#1372

Endre
Gorodn

Hva har så det politiske establishment klart å utrette i løpet av de siste 30 år, som er til å hoppe i taket for?
dr. Stockman
19.07.2004 10:10
#4002

Endre
Far drepte datter (18)
Av Morten Ø. Karlsen 19.07.04 07:25, ny 19.07.04 08:09


En 18 år gammel kvinne er blitt drept i en leilighet i Oslo. Hennes 42 år gamle far har meldt seg for politiet og fortalt at han tok livet av henne.

Både far og datter er av utenlandsk opprinnelse.


falitt
19.07.2004 22:39
#7130

Endre
Og så stockman:
Mannen var iraner, sannsynligvis muslim....
Ergo er det bevist at muslimer ikke er som oss ?
dr. Stockman
20.07.2004 01:21
#4005

Endre
I nyheten jeg refererte stod det kun at de var av "utenlandsk opprinnelse". Jeg skjønte at det måtte være muslimer, og tok tydeligvis ikke feil. Så får vi se om motivet er "typisk muslimt" eller om det kunne ha skjedd hvor som helst og med hvem som helst.
caligula
20.07.2004 01:50
#5615

Endre
Det "oser" tvangsekteskap av denne settingen. Fremelsker Grodde tvangsekteskap?

Ikke ? Så la folk utøve sin kultur, eller ukultur.....så lenge norsk lov tillater det, hvis ikke.....billigbilett og første flight til Bombay !


Shogun
20.07.2004 13:31
#7208

Endre
Helt korrekt Caligula.
Vi har for mye folk som later som om de ikke vet, mennesker som er regtelrett redde for for loven som skal beskytte oss alle, man skal ikke være særlig begavet for å se hvor det bærer.

Sho
Gorodn
20.07.2004 20:06
#10084

Endre
Hold deg til tema da di ælgku-
Phoebus
23.07.2004 16:39
#2780

Endre
Jeg er enig med Udnæs, og tar gjerne med kristendommen i samme slengen.
Stockamateur
23.07.2004 16:50
#2538

Endre
Nå må denne søppelreligionen snart boikottes
kyrreetsted
24.07.2004 11:22
#797

Endre
dr. Stockman

"Ifølge statistikk fra Kripos ble 55 mennesker siktet for drap i Norge i 2000. 44 mennesker ble ofre for drap. 11 av drapene (28,9 prosent) ble ifølge Kripos begått av ektefelle, tidligere ektefelle, samboer eller tidligere samboer. 20 (46,5 prosent) av drapene i 2000 ble begått av venner og/eller bekjente. 46 av de 55 drapssiktede personene i 2000 var norske menn. Seks var norske kvinner. Kun én var utenlandsk mann, mens to av forøverne fortsatt er ukjent." (regner med at flere utenlandske menn står bak drap for årene 2001, 2002 og 2003)

De fleste iranere i Norge har flyktet fra Khomei-/prestestyret og er ikke spesielt muslimske. Fra Aftenposten 2003 "Iranere i Norge trapper opp aksjonene: Frem mot en landsomfattende protestdag i Iran den 9. juli skal de markere sin avsky mot prestestyret i hjemlandet hver dag."

Hva vil du frem til dr. Stockman? Et norsk familiemedlem som dreper et annet familiemedlem er en tragisk hendelse, men når en iraner begår samme ugjerning er det fordi han er muslim?
Changes
24.07.2004 11:43
#2851

Endre
Religion er for folk som ikke tror på seg selv. De trenger alt mulig annet å tro på.

Tro bygger kun fjell, hvis det er deg selv du tror på.
En sterk vilje åpner de fleste dører.

Det er nu min sølle mening om religion.

Change


[Endret 24.07.04 11:56 av Changes]
kyrreetsted
24.07.2004 13:45
#799

Endre
Jeg støtter disse Frp'erne som vil forby islam fullt ut! Dette med religionsfrihet er jo sterkt overdrevet.

Dessuten, med så dårlig vær vi har hatt på østlandet i sommer synes jeg vi også burde forby værmeldingen. Se hva den fører med seg!!
dr. Stockman
24.07.2004 13:47
#4016

Endre
re. kyrreetsted

Du burde lære deg å lese. I Norge er det svært sjelden at man dreper sine egne biologiske barn. Derav sluttet jeg at det måtte dreie seg om en muslim- Hva det har med statistikk for drap på samboere, ektefeller etc. å gjøre vet ikke jeg. Å drepe sine barn er en naturstridig handling som man trenger en sterk religiøs eller kulturelt betinget motivasjon for å kunne utføre. Nå viste det seg jo at far og datter ikke hadde levd sammen før de siste to årene, og det forklarer jo en hel del om hvordan det kunne være mulig. I en tradisjonell norsk setting ville det ikke være naturlig at en datter som hadde vokst opp borte fra faren i godt voksen alder flyttet inn hos ham.
kyrreetsted
24.07.2004 13:51
#800

Endre
"I Sveio i Hordaland 20. januar ble Oddvar Stølen og hans ektefelle Kari S. Mækeland Stølen funnet drept i boligen sin sammen med døtrene Nora (18) og Stina (12). Det antas at faren står bak drapet på familien. En datter på 21 år var ikke hjemme da drapene ble begått.

17. juni begikk en 33 år gammel mann fra Stjørdal i Nord-Trøndelag selvmord på Ørlandet hovedflystasjon etter først å ha skutt sin 14 måneder gamle sønn."

dr. Stockman
24.07.2004 20:08
#4017

Endre
Dessverre enda et mislykket forsøk på å skape en parallell. Dette dreier seg ikke om de såkalte "familietragedier", hvor en mann utsletter seg selv og sin familie. Og selv om man hadde inkludert disse "familieselvmordene" så skjer det altså svært sjelden, selv i den norske befolkning som er mange ganger så stor som den muslimske befolkning i Norge. At en far har drept sitt barn i en overlagt handling kan jeg ikke huske å ha erfart i min levetid her til lands.
kyrreetsted
25.07.2004 20:26
#801

Endre
Muligens har du ikke opplevd det. Men du har kanskje hørt tilfeller av norske kvinner som har drept sine nyfødte barn?
dr. Stockman
26.07.2004 00:45
#4019

Endre
Joda, og enda flere som har drept sine ufødte barn - faktisk skjer det nesten 100 ganger pr dag. Men jenta det var snakk om her var verken nyfødt eller ufødt.
longterm
26.07.2004 15:21
#4412

Endre
Imponerende at Stockmann klarer å trekke trender og slutninger ut av ètt tilfelle gitt...............

Meget imponerende.
dr. Stockman
26.07.2004 18:57
#4021

Endre
Ja, det ville vært imponerende, men min deduksjon gikk fra det generelle til enkelttilfellet. Ut fra mitt kjennskap til visse kulturtrender innen muslimske land var det nærliggende å anta at noe lsikt lå bak dette enkelttilfellet. Den nærmere motivasjon får vi vente en stund på.
Pathfinder
26.07.2004 19:31
#3448

Endre
Jeg ser kyrreetsted den 24.7 snakker om "norsk mann" i drapsstatistikken. Dette begrepet skal man ikke uten videre regne synonymt som "etnisk norsk". I mange sammenhenger kan det godt være slik at "norsk mann" inkluderer fremmedkulturelle med norsk statsborgerskap. F.eks. har jeg i forbindelse med familiegjenforening sett at "norske" pakistanere inkluderes.
kyrreetsted
26.07.2004 20:15
#802

Endre
Pathfinder

"norske menn" var tatt fra en Kripos-rapport, men selvfølgelig mulig at noen av disse opprinnelige er innvandrere.

I hvor mange generasjoner må pakistanere bo i Norge før du anser dem som "norske"?
Pathfinder
26.07.2004 20:33
#3451

Endre
kyrreetsted

Det vil variere voldsomt. Jeg mener i og for seg at det er galt å stille krav til generasjoner. Det kan godt tenkes at en pakistaner som har bodd her i to år kan regnes som norsk. Det avgjørende er om de klarer å forholde seg til grunnleggende vestlige verdier som likestilling og diverse menneskerettigheter. Dessverre ser at at dette ikke er tilfelle. De fleste pakistanere forholder seg fortsatt til de regler og normer de finner i Pakistan.
dr. Stockman
26.07.2004 21:26
#4022

Endre
Når man skal anse dem som norske ognår man skal anse dem som pakistanske må avhenge av konteksten. De omfattes av norske rettigheter og plikter som andre norske statsborgere, men er man ute etter å se hvor vellykket f.eks. integreringen av pakistanere har vært i Norge så må man selvfølgellig inkludere pakistanere som har fått norsk statsborgerskap i statistikken. Å gjøre det vil være like relevant etter 5 generasjoner hvis de ikke er blitt assimilert i den øvrige befolkning.
Øsne
29.07.2004 07:46
#1759

Endre
Umulig å si hvor lenge det vil ta før pakistanere er "norske" så lenge de klumper seg sammen i en ghetto inne i Oslo.
Den dagen de retter seg etter Norske leveregler kan de regnes som Norske.
Phoebus
04.08.2004 00:34
#2840

Endre
Det er ille at Hagen sier det statsministeren mener, men ikke tør si. Alle tar avstand fra Hagens uttalelser....bortsett fra velgerne da.
Virgo
04.08.2004 01:37
#2158

Endre
Øsne

Ghetto er feil begrep. Ghetto er et sted hvor folk blir tvunget til å bo. Det er det motsatte som skjer når det gjelder muslimske innvandrerne i Norge og resten av Europa. De rotter seg sammen i egne sektorer som heller burde betegnes som okkuperte områder.
I stadig flere Europeiske byer ser man nemlig at det i disse sonene innføres egne regler og egen politikk - se bare på England og Frankrike.
De muslimske konsentrasjonene i Europa er muslimenes fremskutte posisjoner i en langsiktig erobring av Vesten.
Til jubel fra det politisk korrekte etablissement i Europa, som sammen med de kristne kirkene mener at Islamfascismen er en religion like god som noen annen, og et samfunnssystem på linje med vårt vestlige demokrati.[Endret 04.08.04 01:39 av Virgo]
MKane
04.08.2004 03:10
#2902

Endre
Gorodn [10239]
18.07.04 21:21

Det er på høy tid Norge og Europa gjør ideologien islam, og utøvelsen av denne, forbudt og straffbar på lik linje med nazismen.

Her er jeg helt enig med deg goro.....la oss ikke la islamistene ta overStocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS