"
Du er her: Forside > Politikk > Innvandringspolitikken
Innvandringspolitikken
Epona
21.08.2011 10:57
#5686

Endre
Hvilke regler bør ligge i bunn når innvandringspolitikken skal utformes? Er det bare enkelte land som får fritt leide, mens andre bør bli boikottet?

Uansett er vi avhengig av allerede underskrevne internasjonale konvensjoner, men bør de også sees nærmere på?
engam64
21.08.2011 11:09
#3916

Endre
Selv om politikerne ikke sier det høyt. De foretar en vurdering av den enkelte folkegruppe/etnisitet.

Under balkankrigen ga vi opphold til Kosovo-albanere (muslimer) og muslimer fra Bosnia. Er usikker på om vi ga opphold til kroater (katolikker). Tror muligens disse ønsket å bli på Balkan i sine hjemområder.

Serbere ville våre politikere ikke ha. Dette selv om det var denne folkegruppen som ble jaget bort fra sine bosteder (Kosovo og Slavonia (Øst i Kroatia).)

engam64
21.08.2011 11:11
#3917

Endre
Når det er sagt. De fleste kosovo-albanere som kom til Norge var åpenbart økonomiske flykninger. Det ser man ved å studere demografien.

Noe man også ser ved at knapt noen har returnert til hjemlandet etter krigsslutt.
gehe
21.08.2011 12:10
#2657

Endre
Engam64
Jeg setter stor pris på at du tar del i disse diskusjonene. Du ser verden fra en litt annen vinkel enn det politiske korrekte, og det trengs i debatten!
dr. Stockman
21.08.2011 12:53
#15359

Endre
Vi trenger ikke bare ytterligere innstramming av innvandringspolitikken, men også en mer selektiv innvandringspolitikk.
OldNick
21.08.2011 13:02
#12401

Endre
Finnes det er side/link som kan gi en enkel, men riktig oppsummering av Norges innvandringspolitikken pr. idag?
Nwankwo25
21.08.2011 13:12
#179

Endre
Innvandringspolitikken er alt for streng. Vi trenger liberalisering av reglene for familiegjenforening. Antall kvoteflyktninger bør økes markant, alle som ikke kan returners bør få arbeidstillatelse. Og det bør være mye lettere å få inn kvalifisert arbeidskraft. I dag har vi en kvote på 5000 personer som vi etter det jeg vet ikke har nådd noensinne for denne kategorien av innvandrere. Taket bør fjernes og inntakskravene bør lempes betraktelig.

Og, slutt med gnålet om at dette er politisk korrekt. Det korrekte er tydeligvis å rakke ned på innvandrere til stadighet og foreslå tiltak som skal begrense innvandringen.
Epona
21.08.2011 14:03
#5687

Endre
Eldre innvandrere - myter og realiteter om innvandring

Av Lars Østby (Statistisk sentralbyrå)
dr. Stockman
21.08.2011 14:12
#15361

Endre
Syns Nwankwos forslag er svært bra. Vi trenger bare å sette negativt fortegn foran dem så banker vi dem gjennom i Stortinget.
dr. Stockman
21.08.2011 14:16
#15362

Endre
Fra linken ovenfor:

"Den største tilveksten skjer ikke nødvendigvis i de gruppene som er de største. Det er ikke slik at de store gruppene har høy tilvekst i kraft av sin størrelse. Figur 3 viser hvilke nasjonaliteter som hadde størst netto innvandring til Norge i 2006. I 2006 lå Polen på en soleklar førsteplass, fulgt av Tyskland, Sverige, Litauen, så Somalia. Pakistan kommer omtrent som nr 15, som de pleier."

Østby setter likhetstegn mellom "tilvekst" og "netto innvandring". Det gir isåfall et svært misvisende bilde av virkeligheten. Viktigste tilvekst for de store gruppene skjer gjennom barnefødsler.
falitt
21.08.2011 14:49
#19842

Endre
I tillegg er det jo et spørsmål om hvor mange som finnes i Norge uten lovlig opphold, med avslag, under anke, eller rett og slett totalt illegale. Det antallet vet ingen sikkert. Kanskje på tide med identitetskort i Norge og gi politiet muligheter for lettere å samle opp disse gruppene.
Ingen, aller minst lovlige innvandrere, er tjent med en stor gruppe som oppholder seg illegalt i landet.
engam64
21.08.2011 15:28
#3918

Endre
Nwankwo25,

Hvem skal finansiere alt dette? Ikke bruk argumentet om at det er lømnsomt. Da kunne landene rundt oss kommet seg ut av finanskrisen på null komma null.

Benytt heller ikke argumentet "jobber vi selv ikke vil ha". Det innebærer jo at vi ikke hadde noen vaskehjelp på 50-tallet. Ingen drosjesjåfører på 60-tallet etc etc.

Det flerkulturelle innebærer stor risiko for vår samfunnsstruktur. Dette er en risiko vi ikke bør ta.

Synes nordmennene selv skal avgjøre om vi ønsker innvandring (og hva slags innvandring) eller ikke. Hva med en folkeavstemning. Vi ønsket ikke fremmede inn i vært land i 1940. Vil tro mange som gav sitt liv mellom 1940 -45 ville stusset over informasjon at i norske skoler i hovedstaden er etniske norske snart i mindretall.

Et argument som ingen sier er at mye av innvandringen er svært inhuman. Dvs man hjelper en bitte liten gruppe inn til det luksuriøse norske velferdssamfunnet. Penger som kunne blitt benyttet svært mye bedre til det tusendobbelte antall mennesker.
dr. Stockman
21.08.2011 16:10
#15364

Endre
Argumentet om at innvandrere gjør nødvendige jobber nordmenn ikke vil ha er i beste fall kortsiktig. Hvis integreringen er vellykket så vil de forsvinne fra disse jobbene, og en generasjon senere er det langt flere som har behov for å få utført de samme jobbene. Hvem skal gjøre jobben da?
falitt
21.08.2011 16:40
#19843

Endre
engam:
Et godt poeng. Møkkajobber til møkkabetaling er et sikkert tegn på uheldig lagdeling i et samfunn. Ting henger sammen. Nordmenn tok vaskejobber på 50 og 60 tallet fordi da var arbeidsforhold og lønn relativt sett mye bedre. Når "privatiseringsbølgen" kom, dukket de halvkriminelle skattesnytende aktørene opp. Man hyrte inn hva det skulle være, lot være å betale skatt, mange jobbet illegalt, hvem brydde seg, det var "billig".

Billig blir et helt galt ord. Summen av slik "dumping" av arbeidsplasser er totalt sett svært negativt for et samfunn. Man ser det overalt. I Norge ser man det også innen transport, både vare- og persontransport. Elendige vogntog registrert i utlandet, rene dødsfellene i mange tilfeller, med sjåfører som gir blaffen i kjøretidsregler, promillegrenser og i mange tilfeller med kriminalitet som sidegeskjeft.
Varer kommer frem litt billigere, men hva er kostnadene totalt ?
Skattetap på virksomhet, flere trafikk ulykker, man må bygge opp langt større byråkrati i kontrollerende virksomhet, mer politi osv.

Endret 21.08.2011 16:40 av falitt
OldNick
13.06.2012 18:04
#13415

Endre
Dette er stort

I en periode med store økonomiske problemer (selvfortskylt, det skal innrømmes) opplever Europa (Schengen-land) en stadig økt strøm av flyktninger og innvadrere, flere og flere ulovlig.

Særlig blir nok Hellas en prøvesten.
Tipper ulovlige (og lovlige) innvadrere vil få det stadig værre både økonomisk og sikkerhetsmessig.

Når skal så Norge reagere?

Åpner for grensekontroll innad i Schengen-området

Kraftig vekst i ulovlig innvandring til Schengen-landene presser frem endringer i reglene


Terje Normann, E24.no
11.06.2012

EU-politikerne i Brussel raser mot at statsrådene fra medlemslandene i EU før helgen besluttet å gjeninnføre adgangen til å kontrollere egne grenser.

Det melder nyhetsbyrået AFP.

Beslutningen kommer etter en sterk økning i ulovlig innvandring til Schengen-området. Bare de registrerte ulovlige grensepasseringene økte med 35 prosent i 2011.

Det var registrert 141.000 ulovlige grensepasseringer inn til Schengen-området i 2011, en økning fra 104.000 året før.

Hovedårsaken opplyses å være krysninger over Middelhavet fra Nord-Afrika, som følge av urolighetene i forbindelse med «Den arabiske våren».

Manglende gresk kontroll

Men også over grensen mellom Hellas og Tyrkia gir hodebry. I 2011 ble det registrert 55.000 ulovlige grensepasseringer inn til Hellas. Kaos og fattigdom gjør at anslagene over mengden innvandrere fra land som Afghanistan, Pakistan og Somalia bare vil øke fremover.

Det er Tyskland og Frankrike som har presset på for å få muligheten til å gjeninnføre kontroll med egne grenser.

Daily Mail rapporterte i april at daværende president i Frankrike, Nicolas Sarkozy, truet med å bryte ut av hele Schengen-samarbeidet. Sarkozy mente Hellas ikke gjorde nok for å kontrollere grensen mot Tyrkia, og at asylsøkere strømmet inn over grensen og videre til Frankrike.

- Det er 120 kilometer med grense mellom Hellas og Tyrkia som er ubevoktet, sa Sarkozy ifølge Daily Mail.

- Jeg er i min fulle rett når jeg reagerer på dette. Jeg gir ett års frist på å endre denne praksisen, hvis ikke vil vi avslutte vårt medlemsskap i Schengen-samarbeidet.

Tar tilbake retten

Nå har altså innenriksministrene i EU-landene enstemmig vedtatt å ta tilbake retten til å kontrollere egne grenser.

Under de nye reglene kan de enkelte Schengen-statene innføre grensekontroll i seks måneder, med muligheten for ytterligere seks måneders forlengelse, når «kontroll med Schengen-områdets yttergrense ikke lenger er sikker grunnet ekstraordinære situasjoner».

Frankrikes nye innenriksminister Manuel Valls sier til AFP at han støtter forslaget fordi det gir landene en mulighet til å håndtere alvorlige situasjoner som kunne oppstå, for eksempel en massestrøm av flyktninger skulle situasjonen i Syria forverre seg ytterligere.

Den østerrikske statsråden Johanna Miki-Leitner sier at «situasjonen på den gresk-tyrkiske grensen viser at vi trenger veldig klare mekanismer for handling i Schengen-området».

EU misfornøyd

I EU-byråkratiet i Brussel, og i EU-parlamentet, var reaksjonene imidlertid svært negative.

- Fri bevegelse innenfor området uten interne grenser er et grunnleggende element i EU, en av de mest elementære fordelene, sier president Martin Schultz i EU-parlamentet til AFP.

- Jeg er skuffet over mangelen på europeisk ambisjon blant medlemslandene, sier innenrikskommisjonær i EU-kommisjonen Cecilia Malmström til AFP.

Malmström har gjentatte ganger argumentert for at Schengen-samarbeide ikke er laget for å kontrollere innvandring, men for å lette bevegelsesfriheten.

Endret 13.06.2012 18:04 av OldNick
OldNick
13.06.2012 18:12
#13416

Endre
Danmark, som har lederskap i EU dette halvåret, får Europa-parlamentets skyllebøtte for at medlemslandene nå tar tilbake kontrollen av Schengenavtalen fra EU sentralt. Det faller ikke i god jord.

Dansk justisminister hudflettes av EU-parlamentet

EU-parlamentet slår tilbake mot medlemslandenes beslutning om å ta tilbake adgangen til grensekontroll. Nå varsler de at de vil boikotte Danmark


Terje Normann, E24.no
13.06.2012

EU-politikerne kjemper med nebb og klør mot medlemsstatenes beslutning om å ta tilbake muligheten til å innføre grensekontroll før helgen.

Beslutningen kom etter en sterk økning i ulovlig innvandring til Schengen-området.

Ifølge EU-parlamentets nyhetsside på internett ble den danske justisministeren Morten Bødskov kalt inn på teppet for å forklare seg for forsamlingen.

Danmark har for tiden formannskapet i EU.

Bødskov ble hudflettet for beslutningen som fratar EU-parlamentet innflytelse i spørsmål om Schengen-samarbeidet. Beslutningen ble tatt av statsråder fra medlemslandene.

Heretter vil EU-organer kun få informasjon om hva de enkelte land vil foreta seg i saker relatert til Schengen, uten adgang til formelt å påvirke.

Forkastelig og antidemokratisk

- Åpne grenser i EU er et betydelig symbol for folk over hele verden. Denne beslutningen er forkastelig, antidemokratisk og antieuropeisk, sa Cornelia Ernst, en tysk medlem av GUE/NGL-gruppen i EU-parlamentet.

Hun fikk støtte av sine kolleger i de fleste gruppene i forsamlingen.

- Beslutningen om å endre de juridiske spillereglene er fullstendig uakseptabel for vår gruppe. Dere har ødelagt tilliten til dette parlamentet, sa Joseph Daul, den franske lederen for EPP-gruppen i EU-parlamentet.

- Dere har åpnet døren for populisme og vi vil stå fast mot dere. Skal vi stenge grensene fordi det kommer så mange flyktninger fra Tunisia? Dette er feil svar på den arabiske våren, sa Hannes Swoboda, den østerrikske lederen av S&D-gruppen.

Swoboda forsikret at siste ord ikke var sagt:

- Vi vil bruke alle politiske og juridiske virkemidler vi har, for å få stoppet dette.

Varsler rettsak

Guy Verhofstadt fra Belgia, leder av ALDE-gruppen, varslet rettsak:

- Dette er et forsøk fra ministerrådet på å renasjonalisere Schengen. Vi er nødt til å handle kraftig og ta saken til retten.

I tillegg foreslo Verhofstadt at EU-parlamentet skulle boikotte samtaler med det danske formannskapet på andre områder.

Forsvarer beslutningen

Bødskov på sin side forsvarte beslutningen.

- Dette er en lovlig beslutning basert på innhold, ikke politikk. Med dette kompromisset argumenterer vi for en ordning som baserer seg på «mer EU».

Bødskov henstilte EU-parlamentarikerne om å se beslutningen i et bredere perspektiv.

Og han fikk støtte fra enkelte hold.

- Jeg var også overrasket over ministerrådets beslutning, men jeg er mer overrasket over reaksjonen til mine kolleger i dag. Nasjonal sikkerhet er medlemsstatenes ansvar. Jeg forstår godt at landene ikke vil gi fra seg dette, sa britiske Anthea McIntyre, medlem av ECR-gruppen.

McIntyre ba EU-parlamentarikerne slutte å reagere med barnslige utbrudd.

- EU-parlamentet har ikke gjort noe for å stoppe strømmen av ulovlige innvandrere. Denne beslutningen er fornuftig, dette ansvaret hører til i de enkelte medlemsland, sa Auke Zijlstra, en uavhengig EU-parlamentariker fra Nederland.
Akilles
01.07.2012 12:59
#5396

Endre
Begynnelsen på slutten av velferdsstaten

Stadig flere tråder trekker i retning av at vi snart kan vinke farvel til velferdsstaten Norge slik vi kjenner den. Grunnen er enkel: Norge har en befolkning som ikke bærer utgiftene. Og til dette: Norge har Europas høyeste befolkningsvekst, og stort sett hele veksten er innvandringsrelatert. Problemet er at innvandringen fører til en enda mer svekket økonomi for Norge. Men akkurat det er det ikke alle som liker at vi snakker høyt om, mens andre, for eksempel Kristin Clemet i Civita, kjemper en febrilsk kamp for å skape en egen virkelighet.

Dessverre for Clemet og Doksheim er prosaen de skriver gjennomført knusktørr og pasjonsløs. Med slike venner, behøver innvandrerne ingen fiender.

Boken er statistikk etter innfallsmetoden. Et mylder av tall, fritatt fra kontekst og analyse. Trolig har all klippingen og limingen skapt så mye indre kaos i Clemet og Doksheim at de ikke har maktet å ruge på tallene.

Det har da heller ikke vært hensikten. Doksheim og Clemet er veldig opptatt av å fortelle at de er liberale mennesker, og liberale mennesker er tydeligvis positivt innstilt til innvandring uansett hva statistikken måtte fortelle. Gitt hvor uinteressert de grunnleggende sett er i statistikk, og den manglende evnen til å sette tallene inn i en meningsfull kontekst, burde de kanskje ha brukt litt mindre tid til å klippe og lime tall, og litt mer tid til å tenke?

Civita er tydeligvis en følelsestank, ikke en tenketank.
gehe
01.07.2012 14:47
#3507

Endre
Tror ikke det er mer oksygen i tanken til Clemet. Hun var før min favorittpolitiker, men nå er hun langt nede på listen... Hennes siste innspill hvor hun sammenligner nordlendinger med ikke vestlige innvandrere er et hån mot hele nord Norge.
renud
03.07.2012 22:36
#6667

Endre
gehe
Nå er jo jeg halvt nordlending, så er du sikker på at du ikke vil benytte deg av angrefristen på ditt siste innlegg..? ;)
Changes
03.07.2012 23:58
#18682

Endre
Man trenger ingen tenketank for å forstå noe som helst.Synse kan vi gjøre sjæl.

Har man jobb,og grei inntekt gir man faen. Mangler man jobb, bolig osv, kan man ikke tillate seg å gi faen.

Changes
04.07.2012 00:01
#18683

Endre
Sagt fra levra: Så lenge jeg har mat på bordet, og tak over huet, gir jeg blanke faen i hvor mange innvandrere som kommer.

Jeg gir også blanke faen i hvor mange overfallsvoldtekter det er i Oslo.
Mine interesser er pils og porno.

Helt legitime syssler, som ikke plager noen.

Endret 04.07.2012 00:01 av Changes
OldNick
22.04.2013 08:12
#14482

Endre
Ikke noe nytt i denne artikkelen for skribentene på denne tråden, men den indikerer en dreining i mediedekningen.

Det er mer akseptert å diskutere kostnadene ved den massive innvandringen vi har vært og fortsatt er utsatt for.

Realistiske innvandringsregnskap, det er hva vi trenger.

http://e24.no/naeringsliv/norge-er-ikke-avhengig-av-arbeidsinnvandring/20358649

Norge er ikke avhengig av arbeidsinnvandring

Flere økonomer mener at påstanden om at Norge er avhengig av innvandring, er fullstendig feil. Tall fra Statistisk sentralbyrå støtter opp om dette.

NTB, E24.no
17.04.2013
OldNick
22.04.2013 08:52
#14484

Endre
Innvandring har kostet 70 milliarder på syv år

Under den sittende regjeringen har Norge brukt over 70 milliarder kroner på innvandring. I tillegg vokser de fremtidige forpliktelsene i ekspressfart


HegnarOnline
15.04.2013

Historisk høy innvandring under de rødgrønne, kombinert med sosiale rettigheter, gjør at statens nettoutgifter og forpliktelser vokser med ekspressfart, skriver Finansavisen.

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) har offentlige utgifter overskredet skatteinntektene fra arbeidsinnvandring med 71 milliarder kroner under den sittende regjeringen. Dette tilsvarer en "skatt" på 28.000 kroner pr. yrkesaktiv i Norge.

- Kostnaden bæres av gjennomsnittsnordmannen over skatteseddelen, eller i form av lavere kapasitet eller kvalitet på ulike velferdstilbud over tid, som blant annet helse og utdanning, sier seniorforsker i SSB, økonom Erling Holmøy til Finansavisen.

De 246.000 innvandrerne som har kommet etter 2005 har ifølge avisen ikke bare kostet 71 milliarder kroner så langt. De har også fått rett til offentlige goder som vil koste 376 milliarder kroner mer enn de vil komme til å betale i skatter og avgifter, gitt at velferd- og skattesystemet ikke endres.

Lørdag skrev Finansavisen at hver gang én ikke-vestlig innvandrer kommer til Norge, påtar den norske stat seg en fremtidig netto kostnadsforpliktelse på 4,1 millioner 2012-kroner.

Tallene knuser dermed myten om at innvandring er lønnsom.
Loffen
22.04.2013 09:40
#10579

Endre
Høres ut som et nokså tullete regnestykke.

Skal man beregne folks verdi etter regnestykket skatt minus goder, er jeg redd 8 av 10 i min familie og omgangskrets ville komme ut som en belastning for samfunnet.

Å lage en gruppebetegnelse som heter "ikke-vestlige innvandrere" sier vel også litt om motivene bak regnestykket. Her blander du både en indisk lege, en pakistansk advokat og en somalisk arbeidsledig til en stor grøt, og håper trolig å nøre opp om de holdningene til "utlendinger" som er aller mest tvilsomme..
Phoebus
22.04.2013 09:59
#10465

Endre
8 av 10? Da tar du vel litt beskjedent i?
Loffen
22.04.2013 10:23
#10580

Endre
Jo...to stykker jobber mest svart, det teller vel positivt?..
Akilles
22.04.2013 10:55
#5614

Endre
"Vi er alle et tapsprosjekt" = villedende polemikk

Du har sikkert fått med deg at dem som nekter å ta inn over seg at innvandringen er et svært kostbart prosjekt for Norge, gjerne svarer med at "vi alle er et tapsprosjekt". I dag går førsteamanuensis Espen Henriksen i rette med denne argumentasjonen. Han kaller det direkte villedende polemikk i møte med dokumenterte økonomiske realiteter, og det er dét som er et tapsprosjekt for oss alle.

Henriksen viser til Finansavisens regnestykker som bevitner innvandringens kostnader, som igjen legger til grunn fjorårets rapport fra Statistisk sentralbyrå om de makroøkonomiske konsekvensene av innvandring. Og Henriksen er ikke imponert over hvordan disse fakta blir mottatt av politikere i regjeringsapparatet (og han kunne også nevnt media - jeg, og forhåpentligvis mange med meg, er mektig irritert over at vår såkalte statskanal, NRK, velger totalt å overse denne debatten):

Logikken i SSBs analyse er enkel og etterrettelig: Som fellesskap er vi rimelig effektive til å omfordele inntekt i Norge fra dem som tjener mye til de som tjener lite. Familier med lav lønn er generelt netto mottakere og familier med høy lønn er netto bidragsytere. Å åpne grensene for innvandring til lavlønnsyrker, er å ta imot netto mottakere.

Utgangspunktet for den langsiktige makroøkonomiske politikken er at «vi sparer [inntektene fra ikke-fornybare naturressurser] for fremtidig generasjoner». SSB viser i rapporten sin at med dagens innvandringspolitikk vil de «fremtidige generasjonene» som velgerne i Norge sparer for i dag, kun i mindre grad være sine egne barn, barnebarn og barnebarns barn. I betydelig grad vil det være folk som kommer til Norge som flyktninger, asylsøkere, «familiegjenforening» eller som søker arbeid.

Meningsløs polemikk slik Singsaas, Fossum-Beyer og Micaelsen repliserte med i møte med fakta, er et reelt tapsprosjekt for offentligheten. Det bidrar dessverre antakelig til å undergrave tilliten til politikken de er satt til å forsvare.
LooseDeuce
22.04.2013 11:14
#7310

Endre
Finnes det noe mer tillit til politikken som kan undergraves?
Loffen
22.04.2013 11:23
#10581

Endre
Regnestykker og statistikk kan brukes til å bevise hva som helst, så lenge man legger forutsetninger til grunn som peker en spesiell vei (evnt, mot en spesiell gruppe).

I innlegget over har man valgt en annen gruppebetegnelse enn €ikke-vestlige innvandrere" - som av noen leses som "ikke-så-festlige innvandrere" - og gått over på sekkeposten "innvandrere til lavtlønnsyrker".

Og hvilken gruppe er så det? Jo, det innbefatter også svensker, polakker. litauere, bosniere, tyrkere m.m., i tillegg til de klassiske "ikke-vestlige".
Dermed får man sauset debatten ytterligere til - og gjør tallmaterialet enda mer tvilsomt.

For hvor hadde vi vært uten svenske servitører, polske bygningsarbeidere, litauiske trailersjåfører og bosniske renholdere? Jo, vi hadde hatt et mye høyere lønnsnivå og kostnadsnivå i disse bransjene - noe som hadde vært samfunnsøkonomisk katastrofalt for lille Norge..

Så nok en gang: Denne statistikken viser bare halve sannheten - og halve sannheten er ingen sannhet.
OldNick
22.04.2013 15:58
#14488

Endre
Vi har vel alle sett den fargede (ja, jeg greier å unngå å betegne dem negre) fruen som er ute og triller tvillingene i nykjøpt barnevogn, leiende på et par småtasser som går selv, er på tjukken selvsagt og gliser og ler inn i den siste iphone 5 fra Apple.

Jo, i Norge kan du med loven i hånd "leve på naboen", og samtidig le ham rett i fleisen utenat noen kan gjøre deg noe.

I andre land, også de "vi liker å sammenligne oss med", der de ikke liker å bli utnyttet, ville ikke det kunne gå uten å utsette seg for represalier.

Her derimot, er de beskyttet fra morgen til kveld av sjonkel politi som ser ut til å se som sine viktigste oppgaver i å få noe på de mest lovlydige som tilfeldigvis kommer i skade for å bryte en eller annen fillelov.

Og vi finner oss i det, dag etter dag, uke etter uke, måned etter måned, år etter år.

Endret 22.04.2013 15:59 av OldNick
Rune Hansen
22.04.2013 16:28
#8176

Endre
OldNick

Det var et meget godt innlegg.
Phoebus
22.04.2013 16:43
#10466

Endre
I likhet med loffen (faktisk) tror jeg at det er mulig å bevise hva som helst når det gjelder fortjeneste eller tap på innvandrere, akkurat som man kan bevise hva som helst når det gjelder tilregneligheten til Breivik.

Arbeidsinnvandrere er antagelig en god ting for Norge. Det som først og fremst bekymrer oss er hvor overrepresentert enkelte innvandrergrupper er i noen typer alvorlige forbrytelser. Her er det både kulturforskjeller og mangel på interessante oppgaver som er problemet.

Det er heller ikke vanskelig å finne enkeltpersoner/familier som påviselig har blitt dårlig behandlet, eller motsatt, folk som har utnyttet den Norske velferdsstaten på det groveste, men det siste gjelder for etnisk Norske også.
olejoerg
22.04.2013 18:55
#4640

Endre
Arbeidsinnvandring er nok av det gode, forutsatt at de man tar imot er kvalifisert arbeidskraft. Det skader heller ikke å ta inn høyt utdannede personer som virkelig har noe å tilby slik en del andre land med glede gjør.

Men når man begynner å importere i stor skala fra de gruppene som hverken er yrkesfaglært eller har annen utdannelse da begynner det å koste. Når vi i tillegg har velferdsgoder som går langt utenpå resten av verden som disse har krav på resten av livet hvis de slipper gjennom nåløyet da er løpet på mange måter kjørt. Dette viser i realiteten bare hvor naivs våre folkevalgte er, man forplikter kommende generasjoner til å forsørge folk som aldri har bidratt med noe som helst til fellesskapet. Det skal bli interessant å se hva de fremtidige generasjoner vil si til dette i tiårene som kommer..
OldNick
23.04.2013 09:59
#14490

Endre
Jepp, det virker

Den endelige løsningen er nok å kjøre landet på revva gjennom en rekke bobler, slik vi er i ferd med å skaffe oss...

Historisk: Spanias befolkning synker

Folk fra Romania, Ecuador, Colombia og Marokko rømmer det kriserammede landet.

NTB, DN.no
22.04.2013
gehe
24.04.2013 13:48
#3834

Endre
olejoerg
Det blir garantert bråk, når neste generasjon finner ut at dagens politikk ikke er i nærheten av bærekraftig, og oljeformuen er brukt opp.

Jeg fatter ikke at dagens PK'ere vil sin etterkommere så vondt.
Phoebus
24.04.2013 15:48
#10470

Endre
De som reiser fra Spania kommer vel hit, så det blir dems problem. Alle etniske Nordmenn er på den tiden så lei av det offentlige byråkratiet at de har emigrert til Australia.
OldNick
24.04.2013 22:46
#14497

Endre
Sveits: Uro i befolkningen, sier regjeringen og vil stenge grensene

Norge: Jubel i befolkningen sier regjeringen og aapner grensene paa vidt gap???

Sveits begrenser innvandring fra alle EU-land

Den sveitsiske regjeringen utvider begrensningen på innvandring til å omfatte alle EU-land. Befolkningen er urolig, ifølge regjeringen


NTB, DN.no
24.04.2013

Sveits, som ikke selv er EU-medlem, har fra før en spesiell kvote for innvandring fra de åtte østeuropeiske landene som ble med i EU i 2004. I tillegg gjelder spesielle og strengere regler for Bulgaria og Romania som ble med i EU i 2007.

Justisdepartementet opplyser at det nå vil begrense innvandringen fra de øvrige 17 EU-landene til 53.700 bosetningstillatelser per år. Sveits kan i henhold til en avtale med EU påkalle en sikkerhetsklausul hvis innvandringen overstiger et visst nivå.

EUs utenrikspolitiske sjef Cathrine Ashton sier at det sveitsiske tiltaket er i strid med avtalen med EU.

- Bestemmelsene ser bort fra de store fordelene som fri bevegelse for personer gir både Sveits og EU, tilføyer hun.

Den totale innvandringen har de siste årene oversteget utvandringen med 60.000 til 80.000, ifølge Sveits justisdepartement.

- Det er uro i befolkningen, og det er nødvendig å ta denne uroen alvorlig, sa justisminister Simonetta Sommaruga på en pressekonferanse onsdag.
LooseDeuce
25.04.2013 09:24
#7316

Endre
Noen politikkere ser folket, norske politikkere ser stort sett seg selv.
gehe
04.05.2013 20:44
#3842

Endre
Sakset fra FA:
Innvandrere fra Sri Lanka og fra Pakistan begge med 20 års gennomsnittlig botid.
8 av 10 fra Sri Lanka er flyktninger, allikevell er de 100% integrert i arbeidsmarkedet. Fra Pakistan er det stikk motsatt. Kun 1 av 10 har flyktningebakgrunn, men færre enn 50% er i jobb.
Loffen
04.05.2013 20:53
#10596

Endre
Ja, det er verdt å merke seg slike forskjeller. Kanskje man kan lære hva som fungerer for den enkelte innvandrergruppe, og hva som ikke fungerer.

Tamiler ser ut til å fungere meget godt i norsk arbeidsliv. Så er det andre grupper man ikke kan si det samme om. Det pussige er at iallfall en av disse gruppene (somaliere) er vanskelig å integrere i Norge - mens de som kommer til USA havner i jobb umiddelbart. Har vi noe å lære? Jeg tenker ikke bare på arbeidslysten til de som kommer - for den tror jeg er tilstede - men på muligheten for å tilby enkle jobber for nyankomne, der krav til språk m.v. ikke er så høye i begynnelsen..
aktiv22
10.05.2013 13:38
#993

Endre
Dette betyr at regjeringen har brukt like mye på å få 33.000 ikke-vestlige innvandrere i jobb eller utdanning i løpet av seks år som statens totale utgifter til barnehager, skole, utdanning og forskning for hele befolkningen i statsbudsjettet for 2013.
------------------------------

http://www.hegnar.no/okonomi/article728361.ece
aktiv22
10.05.2013 15:14
#995

Endre
http://www.hegnar.no/okonomi/article727633.ece
Provence
10.05.2013 20:41
#7902

Endre
Loffen 04.05.2013 20:53

.. mens de som kommer til USA havner i jobb umiddelbart.

I jobb eller ideskapere ?

Skattemodellen i Norge siler innvandrere. Kreative innvandrere søker USA - det forjettede land for dem som vil noe, Norge er mottakslandet for dem som søker bidrag.

Norge er selvutnenvt i å sørge for all verdens trengende og bidra til en levestanderd slik vi ser det.

Norge er gjennom skattepolitikken svarteper mtp. hvem som bidrar til samfunnet vs. trengende.

Endret 10.05.2013 20:59 av Provence
Provence
10.05.2013 22:46
#7903

Endre
... fokuset er på folkegrupper, er det avgjørende ?

Stigmatiserende vil jeg heller si men slik farger vår forståelse gjennom den forskrudde evinnelige pressen ...
Loffen
10.05.2013 22:47
#10600

Endre
Mange påstander her, som det ikke er tid til å kommentere.

Det er mulig somaliske flyktninger til en viss grad utgjør forskjellige grupper i USA og Norge - det vet jeg rett og slett ikke. Jeg antar likevel at at de som kommer til USA, er kulturelt nogenlunde like de som kommer til Norge..

I USA havner de nyankomne (slik jeg har oppfattet det) i enkle jobber med få krav til språkforståelse m.m. Deretter sklir de mer ubemerket inn i samfunnet.

I Norge blir de fort "klienter", og er i (for mange) år utenom normalt arbeidsliv.
Det er nok rom for å tenke nytt her i landet, da dette i verste fall kan føre til at mange blir "klienter" livet ut. Og det er ikke bra, for noen part..
aktiv22
10.05.2013 23:04
#999

Endre
Politikerene som har styrt Norge har totalt misforstått hva integrering betyr. Det fører desverre til den meget uheldige utviklingen vi ser i Norge i dag. På vei utenfor stupet for å si det på en fin måte. Uro i befolkningen ser vi mer og mer, økt samfunns utrygghet og mindre samholdfølelse er blitt en realitet å forholde seg til. Utviklingen er selvfølgelig mest tydelig i våre største byer, og der rammer den hardest.


Provence
10.05.2013 23:13
#7904

Endre
Hvorfor søke USA når det simpelthen ikke finnes vellferdsgoder der ? Er alle invandrere like som du sier ? For meg synes din argumentasjon å fovitre i utgangspunktet.

Det er tid for å dvele rundt dette tema

Loffen
10.05.2013 23:53
#10601

Endre
Mulig min argumentasjon forvitrer...men i forhold til hva? Har jeg sagt at alle innvandrere er like? Litt dokumentasjon, takk?

Skal man dvele rundt dette tema, bør det etter mitt syn være for å finne fakta, og diskutere mulige forbedringer. Hvis man skal dvele rundt et tema fordi man har en spesiell agenda - og ønsker å dra fram alt som støtter denne agendaen, og overse andre ting - da er jeg ikke med..

Ellers er jeg av det syn at Norge kan ha velferdsordninger og øvrige systemer som virker passiviserende på enkelte flyktningegrupper - og det er i tilfelle et problem. Samtidig kan det nok tenkes at Norge har tatt inn flyktninger som har hatt et vanskeligere utgangspunkt i livet - mens f. eks. USA kanskje har valgt de som var lettest å få i arbeid? Allikevel er det en påfallende forskjell i integreringstakten mellom USA og Norge..
gehe
11.05.2013 00:35
#3855

Endre
I Norge er det for mye velferd og rettigheter, og det er kjent lagt inn i landsbygda i Somalia.

Se bare på streikeretten og streikeviljen. Jeg skammer meg når jeg ser de ansatte i Widerø streiker. Er det ikke nok at SAS er "streiket" i filler de siste 20 årene? Fortsetter de ansatte dette løpet er både SAS og Widerø konk om noen få år, og de ansatte må søke jobb i Ryanair..., bedriften de hater!
aktiv22
11.05.2013 09:52
#1002

Endre
http://www.hegnar.no/okonomi/article728411.ece

En idé kunne være å sette i gang offentlige arbeider - gjerne knyttet til lokale miljøproblemer, sier professoren og nevner rydding langs Akerselva som eksempel.

- De som tas inn på tiltakene bør få tarifflønn, men de trenger ikke tilbys full dags arbeid hver dag.

I Norge har vi hatt vi tidligere hatt såkalt nødsarbeid, hvor fattige jobbet for lønn og mat, skriver Klassekampen.

- Kan vi ikke gjøre noe lignende i dag? spør Moene.

Han mener kommunene bør kunne betale om det er oppgaver som kommer dem til gode.

- Hvis dette skal settes i gang, bør man først få en sosial aksept fra fagforeningene. Dette dreier seg ikke om sosial dumping, men om hjelpetiltak, sier Kalle Moen
------------------------------


En svært dårlig ide. Dette vil være et signal til enda flere om å komme til Norge fordi der får de jobb, og god lønn !! De som ikke får jobb kan tigge og bedrive kriminalitet.

eller vi kan drive kriminalitet, og tigge de dagene vi ikke får jobbe...


Professor ?
Akilles
12.05.2013 19:31
#5635

Endre
Den store trygdefreistinga

Ein ny dom frå EFTA-domstolen endrar lite. Norsk trygdeeksport til EØS-landa må halda fram.

Ny EFTA-dom

I midten av mars i år sa EFTA-domstolen at Noreg måtte betala svensken Stig Arne Jonsson norsk arbeidsløysetrygd etter at han gjekk arbeidslaus i eitt år i 2008. Domen fekk ein del merksemd sidan det var den norske staten som hadde anka ein dom frå Trygderetten, som hadde kome til det same som EFTA-domstolen. Johnson var såkalla grensearbeidar, han pendla frå Sverige medan han arbeidde i Noreg. Den 2. mai gav den norske regjeringa etter og sa at dei ikkje vil anka domen.

Det igjen førde til store oppslag i norsk presse førre veke. «Regjeringen gir EØS-arbeidere norske ledighetstrygd i utlandet», var overskrifta i Aftenposten. Det var ei litt rar overskift sidan den norske staten heilt sidan EØS-avtalen vart underskriven, har gjeve dagpengar og andre trygder til EØS-arbeidarar. Det einaste nye i denne domen var at også pendlarar mellom land har fått rett til trygd; domen var relevant for berre nokre få menneske.

«Dette betyr ikke at det nå er fritt fram for å motta norske dagpenger i utlandet», sa arbeidsminister Anniken Huitfeldt i ei pressmelding.

No er det vanskeleg å vita kva Huitfeldt meiner med «fritt fram». Det er heller ikkje klårt kvifor desse oppslaga kom, for EØS-borgarar har hatt og har nett dei same rettane som norske borgarar, både i Noreg og i heimlandet, så sant dei har opptent rettar i Folketrygda. I ein del tilfelle har dei faktisk betre rettar enn norske statsborgarar. Nordmenn kan til dømes ikkje fritt taka med seg norske sjukepengar til utlandet. Det kan EØS-borgarar.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Og når de er ferdig med rydding langs Akerselva, så kan de reise hjem til Romania og leve høyt på dag-penger fra Norge om vinteren.

Endret 12.05.2013 19:40 av Akilles
skipper*
13.05.2013 08:04
#10630

Endre
Somalierne har forstått hva som lønner seg i NORGE


Har norske myndigheter forstått hvorfor somaliere ikke gidder å jobbe ???
Vel, her er en del av svaret...sove og få kr 10 000 per/mnd fra NAV, er bedre enne å jobbe å få samme ...
Rune Hansen
19.05.2013 23:00
#8195

Endre
Nå skriver Aftenposten om innvandringsregnskapet. Norgeshistoriens største løgn fra Jens & Co. Når skal ARK komme med noe om denne saken som er uten sidestykke i norges historie?
gehe
19.05.2013 23:48
#3864

Endre
Hege Storhaug kler Jens Stoltenberg & co kliss nakne. FAt har skrevet om dette temaet i noen huker, men Hege Storhaug har sagt dette i mange år.

Respekt!
gehe
23.05.2013 13:42
#3870

Endre
Tilsvar til Mina Adampour fra Aftenposten.no i dag.

Mina Adampour liker så dårlig at jeg siterer Finansavisens oppslag om innvandringens enorme kostnader at hun trekker inn hudfarge og hjelper leserne til å tenke i retning av apartheid. Så farlige kan altså fakta være.

Ny Kronikk fra Hege Storhaug

Endret 23.05.2013 13:47 av gehe
dr. Stockman
23.06.2013 15:59
#16454

Endre
http://www.na24.no/article3639134.ece

Den usminkede sannhet om innvandringen - fortalt av en innvandrer. + en endeløs rekke gode kommentarer fra leserne.
Akilles
25.06.2013 08:52
#5688

Endre
Flere EØS-borgere søker sosialhjelp i Oslo

Antall EØS-borgere som søker om sosialhjelp i Oslo, har økt mye det siste året. I enkelte bydeler har man sett en firedobling i antallet søknader.

EØS-innvandrere som kommer til Norge, får et registreringsbevis når de får seg jobb. Mister de jobben, beholder de imidlertid beviset og kan søke om sosialhjelp på et Nav-kontor.

- Vi har opplevd en firedobling i antall henvendelser om sosialhjelp fra EØS-borgere det siste året, sier Sigurd Røeggen som er leder ved Nav-kontoret i bydel St. Hanshaugen i Oslo til Aftenposten.

Han sier det ikke er noen regler for å tilbakekalle registreringsbeviset. Dermed får EØS-borgere som mister jobben, rett til sosialstønad på lik linje med nordmenn, uten tidsbegrensning.

En-1- dags arbeid i Norge er nok for å fulle rettigheter.Da får de arbeidsledighetstrygd og sosialhjelp.
Stockamateur
25.06.2013 09:37
#8807

Endre
Akilles
25.06.2013 08:52
#5688

Til og med Juge-Jens og andre liberalere må snart skjønne at det ikke kan fortsette på denne måten! Det første må være å inndra registreringsbeviset etter avsluttet jobb.
Stockamateur
25.06.2013 09:42
#8808

Endre
I Nederland har de forbydd tigging, og lurer på hvorfor de ikke gjorde det for lenge siden. Her i Norge sier vi velkommen til sigøynermafiaen, enda en gang med Jens i spissen. Noen av disse kvalifiserer sikkert for NAV penger også, f.eks. etter å ha "jobbet" for Bjønnulf i Folk=? i et års tid...
Stockamateur
26.06.2013 10:58
#8809

Endre
Når vi først er i siget: Hvorfor kildesorterer vi søpla? Når det kommer sigøynere hver eneste dag, til samme tid, samme personer, og endevender alt og river i stykker poser så det blir et salig rot! Jeg spurte en av dem hvorfor. Da viste han meg triumferende EN tomflaske. Det var verdt å rote gjennom hele søplekassa for en tomflaske! I går hadde han med ei ung jente (datter?) til "opplæring", sikkert en bra oppvekst i stedet for å gå på skolen...

Det er for jævlig hvis vi må begynne å låse inn søpla.
OldNick
07.07.2013 12:31
#14724

Endre

Sosialhjelp: Senterungsomsleder Sandra Borch frykter eksplosjon i norske trygdeutgifter fra EØS-borgere. Foto: Gunnar Blöndal


Invasjon igjen

Tiggerinvasjonen ble avlyst. Men nå kommer velferdsflyktningene!

På innsiden: Bård Bjerkholt, Dagens Næringsliv
05.07.2013
OldNick
19.07.2013 09:30
#14818

Endre
8 av 10 unge uten papirer lyver på alderen for å bli behandlet som mindreårig, enslig asylsøker.

For da får de en mye "snillere" vurdering".

Hvorfor ikke, slike ryktes fort blant lykkejegere som driver rundt i Europa på leting etter snillisme, somd et finnes i overflod av i Norge.

Jeg er for alle tiltak som kan holde flyktningestrømmen nede, vi mottar allerede altfor, altfor mange til Norge.

Asylsøkere får jekket ned alder etter intervju

Åtte av ti mindreårige enslige asylsøkere som kommer til Norge, får ved tannrøntgenundersøkelse påvist at alderen er over 18 år. Men etter intervju blir bare hver fjerde av dem vurdert som eldre enn 18 år


NTB/HegnarOnline
19.07.2013

Utlendingsdirektoratet (UDI) har to metoder som benyttes for å avsløre korrekt alder: Røntgenundersøkelser av tenner og håndledd, og intervju for å vurdere den mentale alderen.

En gjennomgang som NRK har gjort basert på tannrøntgenundersøkelser av enslige mindreårige asylsøkere etter 2009, viser at svært mange får nedjustert alderen etter intervju. 80 prosent av de enslige asylsøkerne får påvist alder på over 18 år gjennom tannrøntgenundersøkelsene. Men når asylintervju er gjennomført, får kun 25 prosent av dem vedtak som sier at de er over 18 år.

UDI trappet tidligere i år opp bruken av tannrøntgenundersøkelser til å omfatte også mindreårige asylsøkere som først har søkt asyl i andre europeiske land, også kalt Dublin 2-ere. Dermed blir det nå utført røntgen på alle enslige mindreårige asylsøkere som ikke kan dokumentere alderen sin. Undersøkelsene er frivillig, men det er kun et par søkere i året som nekter.

Den økte bruken av tannrøntgen gjør at UDI nå avslører flere voksne blant mindreårige asylsøkere enn noen gang før. Men bruk av røntgen for å fastslå alder er omdiskutert. I Norge stiller Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Legeforeningen seg kritiske til røntgenvurdering.
falitt
23.07.2013 13:01
#20972

Endre
oldnick:
I Norge stiller Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Legeforeningen seg kritiske til røntgenvurdering.

Hva vil disse ha istedet ?
Det blir jo spørsmålet. Det er greit at man er kritisk til om dette gir en 100% korrekt alder, men det må da allikevel være langt bedre enn ikke dokumenterte påstander ?

Hvordan foregår intervjuene med UDI ? Med en landsmann som tolk og oversetter ?
Det er mange som får "makt" og vil være vanskelig å kontrollere i slike situasjoner med fare for misbruk.

Personlig foretrekker jeg røntgentesten fremfor den kverna man legger opp til UDI intervjuer og "skjønn".

Endret 23.07.2013 13:02 av falitt
skipper*
14.08.2013 10:38
#10708

Endre
En kan si hva en vil om russerne, men de rydder opp når det trengs .
Kanskje norge har noe å lære her også av våre brødre i øst...

Russerne ordner opp i innvandringspolitikken

Endret 14.08.2013 10:40 av skipper*
Rune Hansen
14.08.2013 11:01
#8261

Endre
Det gjør Norge også. Nå er det valg og da buldrer Ap fram med Frp-politikk da de innser at dette er det eneste riktige.
Tror vi på dem denne gang? Nei.
Tror vi at de er flaue for å nok en gang komme med Frp-forslag? Nei.
Herre Gud for noe suppehuer som sitter i regjering.
Akilles
18.08.2013 09:53
#5703

Endre
Til kamp mot Brussel

Storbritannia og Tyskland lader opp til kamp mot EU-trollet. De to tunge EU-nasjonene vil nekte EU-innvandrere sentrale sosiale stønader i strid med diktat fra Brussel. Nederland og Østerrike er med på laget for å ta kontroll over egne velferdsgoder.
OldNick
30.08.2013 16:00
#14931

Endre
Og dette er bare kostnadene ved mottak.

Kraftig vekst i norske innvandringskostnader

Av alle statlige utgiftsområder er veksten størst innenfor innvandringsregulering og integrering. Den årlige utgiftsveksten ligger på 16,5 prosent


NTB, DN.no
30.08.2013

Fra 2006 til 2012 økte den totale pengebruken på innvandringsregulering - altså utgifter i Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) - fra 1,5 til 3,7 milliarder kroner, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det tilsvarer en årlig vekst på 16,5 prosent, skriver Finansavisen.

Utgiftsveksten er det tredobbelte av gjennomsnittlig vekst for statsforvaltningen i samme periode.

Den største utgiftsposten for UDI i 2012, 1,5 milliarder kroner, var kjøp av plasser for midlertidig opphold for asylsøkere. Det ble brukt 110 millioner på retur av asylsøkere med avslag, og på tilbakevending av flyktninger.

I år forventer SSB at statens utgifter til integrering av innvandrere vil havne rundt 11,4 milliarder kroner.
javelda
26.04.2014 13:16
#5017

Endre
Innvandrerbefolkningen doblet seg under den rødgrønne regjeringen, og utgjør nå 15 prosent av befolkningen. Det har kostet mer enn 210 milliarder kroner siden 2005.

http://www.hegnar.no/okonomi/artikkel499712.ece
Rune Hansen
26.04.2014 21:22
#8459

Endre
Ja dette er arven etter Jens.
At det norske folk velger å stemme Ap er for meg 100% merkelig når vi ser hva Jens og hans medhjelpere har gjort mot det norske folk de 8 årene han klorte seg til makten. Hva gjorde han egentlig godt for det norske folk i denne 8-årsperioden???????
Rune Hansen
28.04.2014 08:25
#8460

Endre


Direkte oversatt: Hvem skal fø på oss? HAN !

Endret 28.04.2014 08:25 av Rune Hansen
OldNick
02.05.2014 17:37
#15670

Endre
re. javelda, legger inn hele artikkelen, det fortjener den!

Innvandring for over 210 mrd. siden 2005

Innvandrerbefolkningen doblet seg under den rødgrønne regjeringen, og utgjør nå 15 prosent av befolkningen. Det har kostet mer enn 210 milliarder kroner siden 2005


Redaksjonen, HegnarOnline
26.04.2014

«Neppe noen andre faktorer har påvirket norsk økonomi sterkere enn innvandring i de senere årene. Det ville være en unnlatelsessynd ikke å analysere økonomiske virkninger av innvandring, selv om temaet vekker følelsesladet debatt», skrev Statistisk sentralbyrå (SSB) i Samfunnsspeilet i desember 2013 ifølge Finansavisen.

Byrået har nå oppsummert at innvandrere og deres norskfødte etterkommere talte 759.200 personer ved utgangen av fjoråret. Dette utgjør 15 prosent av befolkningen på 5,1 millioner. Tilsvarende tall ved utgangen av 2005 var 8 prosent av en befolkning på 4,6 millioner.

I løpet av perioden med rødgrønn regjering økte befolkningen med 10,1 prosent, nesten 470.000 personer. Åtte av ti nye borgere er enten innvandrere eller norskfødte med to innvandrerforeldre, skriver Finansavisen.

Polakker utgjør den største gruppen og teller 91.200. På andreplass kommer svenskene med 38.400.

Men selv etter positive bidrag fra arbeidsomme polakker og svensker, beløp den rødgrønne innvandringsregningen seg til hele 163 milliarder kroner netto.

Det betyr at forrige regjering brukte rundt en fjerdedel av oljepengene i perioden på å tette hullet i innvandringsregnskapet, skriver Finansavisen.

Innvandring fra Somalia, som nå er tredje største gruppe, og andre ikke-vestlige land, særlig land som er tilknyttet Organisasjon for islamsk samarbeid (OIC), har kostet.

De statsfinansielle nettokostnadene for ikke-vestlig innvandring gjennom perioden 2006 til 2013 beløper seg til vel 213 milliarder kroner.Endret 02.05.2014 17:39 av OldNick
dr. Stockman
03.05.2014 13:43
#16549

Endre
Et naivt folk som er blitt advart allerede for mange tiår siden fortjener vel ikke bedre enn langsomt å bli visket ut. Det er den dystre sannhet. Selvfølgelig er svært mange av disse "nye landsmenn" fullt integrerte (som mine "halvt norske" barn"), men selv når disse trekkes ut av regnskapet betyr det kun et par tiårs forskyvning i tid.
CainVelasquez
03.05.2014 19:09
#34

Endre
Et godt forslag?? Kanskje med den konsekvens at folk tenker seg om foran neste valg.

Vil sende flyktninger til rødgrønne kommuner
Rune Hansen
03.05.2014 20:09
#8464

Endre
Kjempeforslag spør du meg.
javelda
16.05.2014 12:50
#5068

Endre
Enda et eksempel på hvor naive norske politikere er.På linje med de som gifter seg med en som har vært noen måneder i Norge og deretter får innvilget familiegjenforening.

Alle innvandrere som begår kriminelle handlinger og ikke vil innordne seg det norske samfunnet, burde bli bli kastet ut av landet for godt. Tilsvarende de gjør i usa.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/udi/narkodoemt-ble-aktivist-faar-bli-i-norge/a/10123484/

Endret 16.05.2014 12:49 av javelda
CainVelasquez
21.06.2014 06:48
#45

Endre


Endret 21.06.2014 06:48 av CainVelasquez
dr. Stockman
25.06.2014 20:44
#16554

Endre
Viser hvor katastrofal befolkniningsveksten vil være om man ikke får innvandringen under kontroll. Alt over 4 mill er overbefolkning i Norge. Tallene viser dessuten at etniske nordmenn forlengst vil ha blitt en liten minoritet i 3000 hvis tallene slår til.
gorwell
29.06.2014 10:47
#21642

Endre
"Alt over 4 mill er overbefolkning i Norge"

Det er størrelsen på en mindre forstad i http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cities_proper_by_population

gorwell
Phoebus
29.06.2014 10:56
#10698

Endre
Jeg tror faktisk at man ville få mindre innvandring om man gjorde det enkelt å få turistvisum. Slik som det er i dag må det nesten et proforma ekteskap til for å få besøk fra ikke-EU land.

Masse byråkrati som ikke hjelper4 mot noe. En jobb for Erna!
javelda
01.12.2014 14:44
#5348

Endre
I følge Støre & co er det bra med innvandring. Hmmm!

http://stavrum.blogg.no/1417426133_innvandrere_flykter_u.html
javelda
06.01.2015 01:46
#5424

Endre
Helt utrolig at Krekar nå skal løslates uten at man kan få mannen ut av landet. Han hater jo nordmenn og alt vi står for.

PST har tidligere anbefalt at Krekar skal utvises. I juni 2005 forklarte daværende PST-sjef Jørn Holme seg i Oslo tingrett og sa at politiet hadde nok beviser mot mullaen til at han kunne utvises.

http://www.nrk.no/norge/mulla-krekar-loslates-1.12132153
Beins
06.01.2015 09:28
#6549

Endre
Problem for beslutningstaker:

Domstolene kan hindre utsendelse dersom Krekar kan bli dømt til døden ute grunnet norsk tilknytning til menneskerettighetene.

Om Krekar likevel blir sendt ut, dømt til døden og henrettet i Irak, vil det forfølge partiene som sendte han i all framtid. Kirken, Amnesty, HRW, Røde Kors, alle aviser og TV vil bruke det i endeløse kampanjer.
Dermed et politisk selvmord.

Ergo: Han kan ikke sendes ut uten garantier fra mottaker.

Spørsmålet er om han kan tas i forvaring i Norge, mens han oppholder seg her.
En kostbar mann.

Endret 06.01.2015 09:38 av Beins
Stockamateur
06.01.2015 09:44
#9487

Endre
gorwell
29.06.2014 10:47
#21642

Er det noe å strebe etter å bli så overbefolket som byene i linken din?
dr. Stockman
06.01.2015 10:50
#16577

Endre
Ganske underlig å bruke overbefolkning andre steder i verden som argument for at Norge bør havne på den samme galeien.

Minner om at selv om bare en del av verdens befolkning tilnærmelsesvis nyter våre privilegier så tappes jorden ganske raskt for ressurser. Den smule velstand verden nyter i dag (tross sin overbefolkning) skyldes hovedsaklig at verdens ressurser forbrukes i løpet av et par hundre år (som er kort tid tatt i betraktning planetens alder og endog menneskehetens alder). Forurensning til lands og i økende grad til havs øker i galopperende hastighet, avskogingen er katastrofal og medfører bl.a. at matjorden skylles ut i havet (jfr Haiti), dyrelivet er på sterkt vikende front, og en stor del av jordens befolkning er henvist til gigantiske støyende og forurensede metropoler hvor neppe noen av oss ville ønsket å leve. Jo, vi bør sannelig bestrebe oss på å havne i samme båt. Takket være kulden var det ikke så mange som ønsket seg til Norge, men ved å bruke ti millioner på hver asylsøker har vi sannelig klart å friste mange. Også den øvrige innvandringen er fullstendig løpsk, og gjør vi noe fornuftig så vil uansett svenske innvandrere etter hvert ta veien videre til Norge.
skipper*
06.01.2015 12:12
#11086

Endre
Verden har plenty mat det er fordelingen som er problemet.

Men så lenge Norge har penger i igjen i NAV systemet er det ingen problemer for norske politikere å fylle opp landet NORGE med 7 Mill mennesker.

Det er plenty plass rundt OSLO og dens nære oppland..

Det er bare å bygge i høyden slik som i Hong Kong...

Ingen ny boligblokk under 20 etasjer høyde... og i følge eksperter er mennesker i byer det aller minst forurensende .
Mest miljøvennlige boform er å la mennesker bo i HØYHUS OG skyskrapere.

Å bo på landet er den verst tenkelige forurensing av jordkloden.... og dårlig utnyttelse av resursene...

Så i byer og opp i høyden ... det er tingen .. og blir det for galt er det bare å installeres en automatisk matkupongs maskin nede i gangen... da får en kontroll på resursene også... NAV betaler..

Ser Tyskerne ikke liker å bli av kristnet..... men det går den veiene ser det ut til ... før var det gjestearbeidere nå er det innvandrere og asylsøkere...

Europa har i dag samme innvandring som Amerika hadde .... men forskjellen er vesentlig... det får vi ta siden..

Endret 06.01.2015 12:20 av skipper*
Beins
08.01.2015 09:39
#6578

Endre
Omskjæring av guttet er primært et innvandrerfenomen i Norge. Vi har stor mangel på urologer, som har mange viktige gjøremål, ikke minst ang prostata.
Skal da denne viktige arbeidskraften brukes til religiøse seremonier? Inngrepet har ingen medisinsk relevans iflg legeforeningen.

"Den nye loven åpner for at leger kan reservere seg mot å utføre inngrepet, men bare hvis ikke det dermed fører til at helseforetaket ikke kan tilby tjenesten. Fagdirektør i Helse Nord, Geir Tollåli, kvier seg likevel mot å pålegge urologene å gjøre det.

- Det er ganske uheldig å bruke makt på et sånt samvittighetsspørsmål, sier Tollåli ifølge NRK.

Ved Nordlandssykehuset i Bodø og Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø ønsker ingen av urologene å ta jobben.

- Strider mot barnekonvensjonen
Dagsavisen skriver torsdag at Norsk Urologisk forening, Barnekirurgisk forening og Norsk Sykepleierforbund mener medisinsk personell burde ha rett til å reservere seg mot å delta i inngrepet, ikke bare en mulighet.

- Inngrepet strider mot FNs barnekonvensjon og barnets beste. Vi ønsker ikke at friske barn skal utsettes for dette, sier Kristin Waldum-Grevbo, som leder landsgruppen av helsesøstre."

Dagbladet
.

Endret 08.01.2015 09:41 av Beins
Stockamateur
08.01.2015 11:36
#9508

Endre
Altså er det bare å forby hele den fordømte omskjæringa. Det bør i hvertfall være utelukket at medisinsk personell bruker tid, og skattepenger på dette våset! Ikke bare vås, det kan kalles mutilisering av små gutter som ikke får bestemme selv. Det får snart være nok av at vi bøyer oss for alle mulige rare krav fra innvandrere. I dette tilfellet grunnet religion, nærmere bestemt islam, men også jøder. Nordmenn er da jammen meg flinke nok til å skrike opp hvis det blir for mye kristendom, som er vår "opprinnelige" religion. Stå opp og forklar muslimer og jøder at dette er latterlig religiøs praksis som vi ikke er interessert i.
javelda
14.01.2015 21:51
#5439

Endre
Ser Batti er tilbake til gamlelandet som han hater som pesten. Er det Nav som lokker? Blir vel en saftig etterbetaling for tiden han har vært borte.

Jeg vil nok ta en tur eller to til Norge i private ærender, men jeg kommer aldri til å bosette meg i landet, fordi islam ikke tillater muslimer å bosette seg i de vantroendes land, sa Bhatti til VG fra fengselet i november 2013.

Endret 14.01.2015 21:52 av javelda
Beins
25.06.2015 16:53
#7360

Endre
Litt skremmende at det gå så lett an å lure NAV i årevis.

"Bodde sammen med barnefaren, men hevder hun ikke visste at han var faren.
- Hadde jeg visst hvem som var faren, så hadde jeg sagt det, sa kvinnen som er tiltalt for å ha svindlet til seg i underkant av én million kroner fra Nav.

Kvinnen - som kom fra Gambia til Norge for over 20 år siden - fikk i en periode på 12 år stønad som alenemor fra Nav. I 2010 kom det derimot for en dag at hun bodde sammen med mannen som senere viste seg å være far til hennes tre barn.

- De bodde sammen under hele perioden, men dette unnlot hun å opplyse Nav om, sa aktor, Oda Karterud, da saken ble behandlet i Oslo tingrett torsdag.

Kvinnen erkjente ikke straffskyld.


Da Nav krevde farskapstest nektet først 48-åringen, og deretter nektet barnefaren. Til slutt kom det et rettslig krav om at det skulle utføres DNA-test. Resultatet viste at mannen var far til kvinnens tre barn.

- Dette er det ikke tvil om. Det retten må ta stilling til, er om hun hele tiden visste at mannen var far til barna, og om hun bevisst oppga feil opplysninger for å oppnå vinning, sa aktor da hun oppsummerte saken for dommeren.

I retten kom det fram at 48-åringen sliter med å skrive, snakke og lese norsk. Dette ble av kvinnens forsvarer - Kjell-Ove Engeseth - brukt som argument for at hun ikke forsto hva hun skrev under på i søknaden."

Nettavisen
javelda
29.07.2015 12:00
#5755

Endre
Så dette går våre skattepenger til. Helt utrolig hvor naiv myndighetene er og hvor lett det er å utnytte velferds-systemet her i landet. De må le hele veien til banken.Slike ting gjør meg skikkelig forbanna.

http://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/utlendinger-uten-lovlig-opphold-far-norsk-skattekort/3422813209.html
andy30
05.08.2015 01:37
#1076

Endre
Det kan være gunstigere for østeuropeiske arbeidsinnvandrere å bli i Norge og gå på dagpenger om de blir arbeidsledige.

- Øst­euro­pe­ere reiser ikke hjem når de blir arbeids­le­dige
Antall arbeidsledige innvandrere i Norge har skutt i været. Svenskene drar hjem, mens østeuropeerne blir i landet når de mister jobben, sier forsker Bernt Bratsberg.

Ledigheten har fortsatt å øke gjennom sommeren, og antallet registrerte arbeidsledige er nå 4,3 prosent. Seniorforsker Bernt Bratsberg ved Frisch-senteret i Oslo mener arbeidsinnvandrere er overrepresentert blant dem som nå blir arbeidsledige.

Endret 05.08.2015 01:39 av andy30
andy30
05.08.2015 01:44
#1077

Endre
Selvfølgelig reiser de ikke hjem. De blir der de kan suge mest mulig penger ut av landet.

Hadde ikke du gjort det samme?
andy30
05.08.2015 01:51
#1078

Endre
Det er mer gunstig å bli arbeidsledig i Norge enn i Øst-Europa, og at arbeidere som har opparbeidet rettigheter i Norge, derfor foretrekker å bli igjen.

javelda
07.08.2015 17:44
#5769

Endre
Ikke rart folk strømmer til Norge, når de kan returnere til hjemlandet med flere hundre tusen kroner i lommen.

http://sissener.blogg.no/1438853665_gylden_fallskjerm_til.html
javelda
08.10.2015 13:01
#5853

Endre
Noen av disse med slike holdninger har vi allerede i vårt land og flere blir det. Fremtiden ser ikke akkurat lys ut, dersom slike personer får asyl eller slike perverse tanker får spre seg i de ekstreme muslimske miljøene.

klipp
Islamic State is raping 8-year-olds, and the world is doing nothing.
.....
One of the women, clutching her 2-year-old child, was so distraught. The child kept asking for her 7-year-old sister, who had been taken away from her mother and enrolled in a religious institution where she would be forced to convert to Islam. Her mother had had no choice but to escape without her, and she told me she feared the girl would be raped at the hands of the militants. We have evidence of the militants raping our girls as young as age 8.

http://ekurd.net/islamic-state-raping-8-year-olds-2015-10-08
dr. Stockman
24.10.2015 17:03
#16738

Endre
De fleste «flyktningbarna» er i virkeligheten unge menn
Kanskje vi virkelig er på vei mot en ny mennesketype, overmedmennesket.
Publisert den 24. okt 2015, kl. 09:00 av
MORTEN TRAAVIK
Kunstner og regissør

http://www.dagbladet.no/2015/10/24/kultur/meninger/overmedmennesket/asylbarn/asyl/41642603/

Aldri har vel uttrykket "verden vil bedras" vært sannere enn i våre dager...
fjellbonde
26.10.2015 17:25
#21922

Endre

skipper*
30.10.2015 08:12
#11797

Endre
Dagbladets historie er antagelig bare toppen på isfjellet i UDI...

UDI ansatte tar bestikkelser av asylsøkere

**
falitt
30.10.2015 12:29
#21869

Endre
Jeg detter nesten av stolen når jeg leser denne artikkelen i aftenposten.
---
"I Danmark får asylsøkere 5945 kroner i måneden. I Norge er beløpet 15.011 kroner."

Nå er teksten her rett nok litt unøyaktig. Hver asylsøker får 15.011 kr. i måneden etter asylsøknaden er innvilget.

På mottak får man i Norge ca. 1000 kr. måneden i lommepenger når alle andre utgifter bekostes av staten.

I kontrast er snittlønnen i f.eks. Afganistan 478 USD i ÅRET. Er det rart arbeidsløse fra 3.land gjerne vil til Norge med slike ytelser ?

Det er på høy tid å stramme til så det monner.
skipper*
30.10.2015 23:31
#11801

Endre
.

Endret 30.10.2015 23:36 av skipper*Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS