"
Du er her: Forside > Politikk > Udemokratiske EU
Udemokratiske EU
franks76
04.03.2012 15:47
#885

Endre
Sjokkerende om nye udemokratiske traktater i EU:En start om emnet: Euro-landenes evne til å finansiere seg selv ved beskatning

Slike totale immunitetsavtaler gjorde jo underverker for Japan.
Hvor mye mer kan folket i EU gjøre med dette lengere inn i fremtiden som grekerne ikke allerede har prøvd?

Laget ny topic ifall dette fortjener en egen tråd.

Endret 04.03.2012 15:47 av franks76
safman
04.03.2012 17:43
#1625

Endre
Det er tydelig at initiativtakerne til denne tråden, kjenner lite til EU's oppbygning og grunnpilarer. Jeg tror heller ikke dette er plassen for å diskutere slike spørsmål. Kunnskapsnivået er for lavt.
Beins
04.03.2012 18:08
#4251

Endre
franks76
Du har jo et visst anlegg for konspirasjonsteorier - og da passer den presentasjonen du viser til godt inn i bildet. Men hvorfor ikke presentere hele avtaleteksten når ESM-traktaten er lett tilgjengelig i sin fulle bredde.

Det demokratiske aspektet her skal bl.a ivaretas ved at styret er regjeringsoppnevnt - med en representant fra hvert land. Jeg tviler på at disse representantene vil rotte seg sammen for å "ta makten i Europa" eller noe slikt. I tillegg blir det en kontinuerlig politisk debatt om ESM og styrets gjøren og laden. Bruken av disse midlene skjer langt fra i dølgsmål.

Det er viktig at styret skal vurdere kapitalbehovet minst hvert 5 år og foreslå/vedta endringer i dette. Det betyr ikke at styret kan beslaglegge store beløp på fritt grunnlag. Endringer skal grunngir ut fra behov og den økonomiske situasjonen. Det er og noe i traktatteksten om nasjonal behandling av kapitalutvidelse som du franks kanskje kan kommentere.

Ang immunitet og den slags, antar jeg at ESM legger seg på samme linje som andre internasjonale organer som IMF, Verdensbanken og WTO at de står over de nasjonale juridiske systemene og domstoler og at saker primært skal løses politisk i styrende organer, sekundært i eget domstolsorgan som i dette tilfelle er EU-domstolen.

Årsaken til et slikt vern er nok at organisasjon skal bli handlekraftig og ikke kunne blokkeres av domstolsvedtak i enkeltland som Hellas, Italia osv.

I noen tilfelle kan det være en viss motsetning mellom handlekraft og demokratisk (og sendrektig) behandling av saker - og tilsvarende ang de rettslige aspektene.

Endret 04.03.2012 18:14 av Beins
franks76
04.03.2012 18:44
#890

Endre
Jeg er ikke for eller imot det ene eller det andre, men reiser spørsmål som er stilt av andre. Innlegg, mer detaljer og meninger rundt disse temaene som kan belyse dette fra flere synsvinkler er da kjærkomment i en dialog om emnet :)
safman
04.03.2012 19:02
#1626

Endre
franks:
EU er ikke et land eller en føderasjon. Dette er et handelssamarbeide der hvert land stiller med sine representanter for sine demokratisk valgte parlamenter. Demokratiet består av hvert enkelt parlament. Og det er ikke noe krav at landenes parlamenter skal samarbeide.

Det er ministermøter hver uke. Bare det som alle 27 ministrene enes om, gjennomføres. Og da har hver minister ansvar for sitt land.

Det er ingen ønsker om å slå EU-landene sammen til ett land eller en føderasjon. De er og forblir 27 selvstendige land.
Big Balls
08.03.2012 02:49
#2845

Endre
Vel, Safman: Det du skriver er så kategorisk som bare en svoren EU-mann kan formulere det. :) Det forundrer meg at ingen har imøtegått påstandene dine.

Du later som du ikke har hørt om EUs demokratiske underskudd (beslutninger blir fattet av organer det ikke er folkevalgt kontroll med). Det kan umulig være tilfelle for en erfaren mann som deg.

EU sin oppbygning - et demokratisk problem

EU-parlamentet har riktignok fått større makt etter ovenstående artikkel ble publisert, men fremdeles er det den "udemokratiske" EU-kommisjonen som har initiativrett til nye lover:

Mektigere EU-parlament gir norsk problem

> Det er ingen ønsker om å slå EU-landene sammen til ett land eller en føderasjon.

Tvert imot, det er mange som snakker om nettopp det i dag. Manglende føderal organisering holdes frem som årsak til finanskrisen i EU. En tettere integrering av medlemslandene til en føderasjon er lansert som den åpenbare løsningen på problemet med felles valuta samtidig som medlemslandene har beholdt nasjonal styring på den økonomiske politikken:

Eurolandene må gå tettere sammen i en økonomisk union, hvor penger fra rike land omfordeles til fattige euroland. Ellers bryter euroen sammen, og demokratiet vil bli enda mer truet enn nå, mener EU-forsker.
franks76
10.03.2012 00:19
#895

Endre
Should Iceland's Next Currency be Gold?

Remember when former Greek Prime Minister George Papandreou announced there'd be a referendum at the eleventh hour?

That would have allowed the citizens of the "birthplace of democracy" to have a say on major issues affecting their future. Heaven forbid.

Papandreou was then summarily ousted, setting the stage for Greece's current path.

I'm convinced that, given the chance to vote, the Greek people would have rejected the proposed austerity plans. And in the process, they'd have - unintentionally at least - forced their government to do the right thing: default and exit the euro.

If that was the case, Greece would have then seen the return of its former currency, the drachma, though severely devalued against the euro.

That would bring serious hardship, but it would also be limited in time and scope, allowing them the chance to regain their competitiveness.

...

But it doesn't have to be that way, as Iceland is proving there is a right way to do it.

Iceland Had the Freedom to Choose


In other words, the people of Iceland have not had their future mortgaged in order to bail out a bunch of greedy bankers.

Yes, the nation's financial system has contracted to only 20% of its previously bloated size. That's probably a good thing.

It's even expected that the Nordic country will attain a position of fiscal surplus this year and over the next several.


Endret 10.03.2012 00:24 av franks76
franks76
19.03.2012 12:34
#916

Endre
Det er visst ikke bare EU som skriver og vedtar lover i mørke kriker og kroker bak ryggen til folket:

"It looks as if the Australian Government *really* doesn't want the public to know what's going on in its closed doors talks with ISPs and the content industry. The Attorney-General's Department has applied the black marker to almost all of the information contained in documents about the meetings released under Freedom of Information laws. The reason? It wouldn't be in the 'public interest' to release the information. Strange how the public seems to have a high degree of interest in finding out what's being talked about."Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS