"
Du er her: Forside > Politikk > Mullaen tvangsendes til sør-Trøndelag
Mullaen tvangsendes til sør-Trøndelag
Ypsilon
20.01.2015 19:22
#3846

Endre
Regjeringen pålegger politiet å tvangssende mullaen til et asylmottak i sør-Trøndelag, hvoretter statsråden henviser til sistnevnte til å begrunne hvorfor.

Hva blir det neste?
LooseDeuce
20.01.2015 19:44
#8641

Endre
Du må ha fått opplysningene dine fra NRK/TV2 siden det du skriver ikke stemmer.
Beins
20.01.2015 21:19
#6704

Endre
Statsråden har pålagt Oslo politidistrikt å finne et egnet sted på landsbygda for plassering av Mullah Krekar. De har da landet på Kyrksæterøra i S- Trøndelag.

Statsråden kan begrunne det generelle vedtaket han gjorde om plassering utenfor Oslo, mens det konkrete stedet er politiets valg. Det er ikke regjeringens bord.

Saken vil tas inn for domstolene av Krekars advokat.

Endret 20.01.2015 21:19 av Beins
Ypsilon
20.01.2015 21:29
#3847

Endre
Hvis han i det hele tatt sendes dit tror jeg det uansett vil bli et kortvarig opphold. Tror statsråden har gjort noe dumt som på denne måten instruerer politiet.
gorwell
20.01.2015 21:48
#21698

Endre
De er så toskete at det er ikke til å tro hvor dumme dem er villig til å gjøre seg for å rævsleike visse u-sikkerhetsinteresser og manglende intelligence agencies.

Kreket er en fare for "vestlige interesser" og deres marionetter i hjembygda hanses, ikke for noen andre. Her i landet er han kun en fargeklatt.

gorwell
Ypsilon
20.01.2015 21:49
#3848

Endre
Tilbøyelig til å være enig med deg, gorwell.
Beins
20.01.2015 22:06
#6706

Endre

Det er tøys å påstå at lederne i de kurdiske selvstyreområdene er marionetter for noen som helst.

Mullah Krekar er en sikkerhetsrisiko iflg norsk høyesterett - som er uavhengig av politiske myndigheter.

Regjeringen vil dessuten ha Krekar ut på landsbygda med meldeplikt, fordi de ikke liker fyren. Tvert imot er fargeklatten forhatt i regjeringskontorene.

Det har ingen ting med såkalt rævsleiking å gjøre.
Changes
20.01.2015 22:11
#20184

Endre
Mullaen i Trøndelag blir som å besøke homobar, der folk klenger seg på deg med Viagrahammer.


Da velger man heller Mulla Krekar.

Ergo er det en oppgradering for hele Trøndelag.
dr. Stockman
21.01.2015 09:07
#16581

Endre
Formålet er vel at Krekar skal ønske seg hjem til Irak i gavnet, ikke bare i navnet. Og Oslo er jo overbefolket av muslimer, så litt muslimsk distriktsutbygging er en en god tanke når vi først skal ha dem i landet. Og slike fargeklatter er det vel uansett større behov for ute i distriktet enn i Oslo. Og naboene har selvsagt ingen ting å frykte.
gorwell
21.01.2015 12:24
#21699

Endre
Beins, kurdera er ikke marionettene. Sentralregjeringen i Bagdad er marionettene. Eller var. Ettersom dusten som har overtatt etter Maliki (som var heller uheldig med sin omgang med demokrati og heller ikke lystret USA fullt ut) foreløpig er ukjent, herom er usikkert.

Skal vi dra den, er også kurderne "terrorister" mot sentralregjeringen som ikke umiddelbart bøyer nakken og gjør som de får beskjed om. Men det er en annen skål.

Forøvrig tror jeg du skal lese domsbeslutningen fra HR før du påstår at de har sagt at han er en sikkerhetsrisiko. Såvidt jeg minnes har de kun akseptert at Staten har et større behov for å beskytte seg mot hans potensielle sikkerhetsrisiko enn han selv har for frihet fra statlig kontroll.

HR har ikke tatt stilling til hvorvist han er en terrorist eller ei (i motsetning til samme institusjon i feks Pakistan, HR er en gjeng bleikfiser som ikke har evne til å ta stilling til noe som helst som er politisk problematisk).

Jovisst har det med rævsleiking å gjøre.

gorwell
skipper*
21.01.2015 21:51
#11117

Endre
Det regjeringen må gjøre er å få ordnet en innreisetillatelse for Krekar tilsitt hjemland Irak.

Denne kan gå på at Krekar er ferdig sonet i Norge og en garanti for at Krekar ikke blir gitt dødsstraff innen 50 år...for de forbrytelser han eventuelt har begått i Irak.

Endret 21.01.2015 21:51 av skipper*
Beins
22.01.2015 14:52
#6709

Endre
gorwell

Du slenger ut sterke konklusjoner i øst og vest uten å begrunne noe særlig. Men i forhold til bleikfisene i Høyesterett, så tar du feil. De mener Krekar (Faraj)er en sikkerhetsrisiko, eks i deres egen kortversjon:

"Høyesterett uttalte at det avgjort var tilstrekkelige holdepunkter for å anta at Faraj representerte en risiko for rikets sikkerhet ved å kunne trekke terrorvirksomhet mot Norge, og ved selv eller gjennom andre, å kunne knyttes til slik virksomhet her i landet, eksempelvis i form av finansiering. Risikoen måtte dessuten antas også å referere seg til utenlandske interesser i utlandet som var av betydning for norske sikkerhetsinteresser, eksempelvis allierte interesser i Afghanistan. "

Kurdera - går de på Club7 ? De har handlet langt mer i tråd med USAs ønsker enn sentralregjeringen i Bagdad. Men en slik selvvalgt politikk har ingenting med marionettstatus å gjøre for noen av partene. Bagdad-styret kan heller ikke ses alene ut fra statsministeren - det er en koalisjon av ulike grupper som må finne et felles opplegg. Den nye dusten Al Abadi har f.eks dannet en breiere koalisjon utover shia-gruppene.
Alle som kan litt om Irak, vet også at Iran har en innflytelse over politikken som føres. Iran har bl.a mange støttespillere i store grupperinger i parlamentet, eks Al Ahrar. Regjeringen må håndtere disse gruppene med kompromisser for å unngå oppløsning og krigshandlinger mellom shia'er.

For øvrig kjører Irak et annet løp enn USA i forhold til viktige spørsmål -det gjelder OPEC, Ukraina-krisen og konflikten mellom Israel og palestinerne.

Hvem er rævsleikerne og hvem eier rævene? Hvor er brunfisene?

Endret 22.01.2015 14:52 av Beins
gorwell
22.01.2015 15:26
#21701

Endre
«Retten har etter en helhetsvurdering kommet til at det ikke er tvil om at tiltaltes budskap må fortolkes som oppfordring til å iverksette drap eller frihetsberøvelse av fortrinnsvis nordmenn, men også eventuelt andre enkeltpersoner eller grupper. Det er ikke et vilkår for straff at terrorhandlingene det oppfordres til begås i Norge.

Retten finner det også bevist at det er en næliggende fare for at terrorhandlinger som tiltalte har beskrevet som eksempler, vil bli begått."

"Høyesterett uttalte at det avgjort var tilstrekkelige holdepunkter for å anta at Faraj representerte en risiko for rikets sikkerhet ved å kunne trekke terrorvirksomhet mot Norge, og ved selv eller gjennom andre, å kunne knyttes til slik virksomhet her i landet, eksempelvis i form av finansiering. Risikoen måtte dessuten antas også å referere seg til utenlandske interesser i utlandet som var av betydning for norske sikkerhetsinteresser, eksempelvis allierte interesser i Afghanistan."

Retten tolker. Retten antar. Retten finner det bevist. Selv vil jeg si at det kommer inn under retten til fri yttring.

"Det var i dette tilfellet ikke tvilsomt at de interesser som det norske samfunn hadde i den utvisning som var besluttet, med klar margin veide tyngre enn de interesser som Faraj og hans familie hadde i at det ikke skjedde noen utvisning, jf. EMK artikkel 8."

Retten finner at norske rævsleikings-interesser veier tyngre enn retten til Kreket...

gorwell
Beins
22.01.2015 15:40
#6711

Endre
"Retten antar" og "retten finner det bevist" er vanlige juridiske formuleringer ved domsslutninger. Det betyr at konklusjonen oppfyller beviskravene Høyesterett anvender.

Det er ikke "frie" utsagn, men juridiske konklusjoner.

Siste sitatet ditt sier kun at utvisningsvedtaket er juridisk OK i forhold til menneskerettighetene.

De rævgreiene du skriver mye om, kommer vel inn under frie ytringer og fri diktning.
gorwell
22.01.2015 16:22
#21702

Endre
Vel, den bygger på antakelsen at Kreket er en terrorist. Det er han ikke. Han er kun en fargeklatt.

Helhetsvurdering, nærliggende fare, anta, ved å kunne tenkes å, utenlandske interesser, tyngre interesser.

Man fanger skurken før han får gjort seg til skurk.

Det blir en Høyesterett som er kjøpt og betalt av politiske føringer. De har gjort seg skyldig i brudd på rettssikkerheten, har de.

gorwell
gorwell
22.01.2015 16:24
#21703

Endre
Jada, om Kongen og alt hans hoff er det fritt frem å ytre seg som man vil. Var du ikke klar over det?

gorwell
Beins
22.01.2015 16:57
#6713

Endre
Ja, vi forstår poenget ditt gorwell - krekar er fargeklatt
og den norske regjering samt HR er drittsekker.

Du burde nok slått deg sammen med kreket, dere virker å være av samme ulla.
Så kan du og bli fargeklatt.
olejoerg
22.01.2015 19:42
#4758

Endre
Etter min mening skulle de tvangssendt Mullaen til Bjørnøya sammen med Meling. Det var tross alt Meling som reiste og hentet kreket i sin tid i Nederland for siden å bruke han som fast inntektskilde på skattebetalernes regning siden. Synes å huske at han den gangen skrev noen saftige regninger som rettsvesenet uten videre seremoni kuttet til en brøkdel.


Når snillismen får råde uinnskrenket så får dette på et tidspunkt negative konsekvenser. Loven i Kardemommeby er så vidt meg bekjent ikke forsøkt utprøvd i det virkelige liv, og det er en grunn til dette. Man klarer seg relativt dårlig hvis man går gjennom livet i blind tro på at velvilje blir møtt med velvilje og ikke tar noen forholdregler. Det er faktisk personer der ute som ikke ønsker sine medmennesker godt. Ikke nødvendigvis fordi de er onde, men ofte fordi de er så forblindet av egne mål og egen ideologi at de ikke ser noe galt i det de gjør.

Det er også en grunn til at vi har dette problemet med å sende ut Krekar. Han har foretatt seg saker og ting i såpass stort omfang at han har blitt rimelig upopulær i en del kretser som kan komme til å utøve kraftig konsekvens hvis de får tak i ham.

Jeg har full forståelse for at vi ikke kan sende han ut hvis man har mistanke om at dødsstraff venter. Da bryter vi mot våre egne lover, og det skal vi ikke gjøre så lenge vi kaller oss en rettsstat. Men på samme måte har vi som en rettsstat full rett og plikt til å ivareta vår egen sikkerhet ved å ivareta de som er definert som en trussel. Her gjelder flertallets interesser fremfor enkeltindividet.
gorwell
23.01.2015 02:08
#21704

Endre
Kreket er en fargeklatt i Norge, ikke dermed sagt han er en fargeklatt i hjembygda. Han er også Sunni. Som Ansar-al-Islam. Som ISIL. IKKE som Iran, Irak, Syria. Dog som Saudi Arabia.

De vestlige u-sikkerhets-interessene har akseptert drap av deres ledere i årtier for å holde kontroll med dem. Gjennom støtte til Shia og deres påstått ikke-religiøse Shia-grupperinger som i feks Syria som er falt i unåde.

Det er ikke snakk om snillisme her. Derimot harde, stort sett hemmeligholdte fakta. Hemmeligholdt av politiske årsaker.

Helt enig i at "det er personer der ute som ikke ønsker sine medmennesker godt. Ikke nødvendigvis fordi de er onde, men ofte fordi de er så forblindet av egne mål og egen ideologi at de ikke ser noe galt i det de gjør."

Det sitter hauger og lass av dem i alle vestlige regjeringer og statsapparat.

olejoerg har rett at at Kreket har gjort seg upopulær. Som andre sunnier som ikke bøyer nakken for sine nasjonal-sosialistiske sentralregjeringer, det er henrettelse i vente om de får lagt vantene på ham.

Det er nå engang kun på det viset man kan få fjernet konkurransen om makta og med sikkerhet fjerne enhver tvil om deres potensiale for å vende tilbake gjennom demokratiske valg. Jamnfør gjerne Saddam og Quisling.

gorwell
gorwell
23.01.2015 09:13
#21705

Endre
Sunni versus Shia fordeling i ME

Med unntak av Israel som vel kan antas å ha null prosent Shia, det er beregnet at alle som ikke er sunni, er shia. De er altså blitt overberegnet med sine 165 millioner versus sunni med sine 459 millioner sjeler.

Gjett en gang hvem som har makta stort sett alle andre steder enn i Saudi Arabia? Shia-grupperinger med støtte av vestlige u-sikkerhetsinteresser... Gjett hvem som har makta i Saudi Arabia? US u-sikkerhetsinteresser...

Gjett ved hvilket tidspunkt ISIL først ble et problem for US myndigheter? Idet de var i ferd med å inta Erbil og renne over CIA's droneoperasjoner der...

Rekk opp hånda som utelukker at CIA's droneoperasjoner ble brukt til å drepe "Sunni-terrorister" som var i opposisjon til de lokale marionett-regjeringer?

/

Det er ikke tatt stilling til hensiktsmessighet i det overstående. Kun litt vurdering av logikk. Som glimrer med sitt fravær.

For den som er DNO-interessert, det skal ikke ses bort fra at tøværet USA-Iran skyldes at Iran har "boots on the ground".

Kreket ble dømt på politisk engineerede indisier fordi han er i opposisjon til-, og en løs kanon på dekk versus alle vestlige u-sikkerhetsinteresser i ME. Derfor er han også et "problem".

gorwell

Endret 23.01.2015 09:19 av gorwell
Beins
23.01.2015 09:22
#6717

Endre
Krekar kom til Norge som kvoteflyktning i 1991. Kona og barna er norske statsborgere.

De som er ute etter Krekar, er den kurdiske selvstyremyndigheten i Nord-Irak. Sentalregjeringen er lite opptatt av mannen. Det er KRG som må gi Norge løfter om at Krekar ikke skal henrettes.

Det er helt riktig at Norge bedrev snillisme i verdensklasse, jfr Olejpoerg.

Krekar kunne utrolig nok reise fra Norge, og fram og tilbake til Irak for å delta og etter hvert lede de religiøse ekstremistene i IMK og senere Ansar Al Islams terrorisering av motstandere og "ulydige".

En grunn til til at PUK og KDP er ute etter Krekar, er et selvmordsangrep under Eid-feiringen i Erbil 2004 da 109 mennesker ble drept og 200 ble lemlestet. En samarbeidene organsiasjon, Ansar Al Sunnah, tok på seg ansvaret. Man vil undersøke Krekars forhold til denne aksjonen.

Jan Vindheim har en del bra stoff om kurderne og Ansar Al islams styre i Nord-Irak der de styrte en enklave i noen år fram til at de ble jaget av PUK og amerikanske styrker:


"Den uavhengige gruppa Human Rights Watch arbeider systematisk med å avdekke overgrep i Midtøsten. Ifølge HRW var det i enklaven påbudt å gå i moskeen og å bære skjegg (for menn) eller heldekkende slør (for kvinner). All utdanning for kvinner ble forbudt, og alle bilder av kvinner fjernet fra produkter i butikkene. Musikk i alle former ble forbudt. Instrumenter, videospillere og parabolantenner ødelagt. Politiske motstandere, inkludert soldater fra PUKs væpnede styrker ble torturert og grovt lemlestet. (Human Rights Watch 2003) Til den norske journalisten Henrik Hovland fortalte landsbyboere at ansar hadde pålagt småjenter å dekke seg til, forbudt sang og dans i brylluper og ilagt bøter for latter. (Hovland 2004)"

"Et viktig ledd i Ansar al-Islams kampanje mot de verdslige makthaverne i Sør-kurdistan var opplæring av selvmordsbombere. En av disse var en 19 år gammel gutt, Didar Mohammed, som ble avslørt og arrestert da han var på vei inn i et av PUKs kontorer sommeren 2002. Til den britiske journalisten Jason Burke sa Didar: "Jeg mente det var min plikt å drepe funksjonærene [på PUK-kontoret] fordi de var vantro. Jeg gjorde min plikt i den hellige kampen for en sann islamsk stat i Kurdistan. Til siste øyeblikk var jeg glad for å dø." (Burke 2002)"

Endret 23.01.2015 09:31 av Beins
gorwell
23.01.2015 09:42
#21706

Endre
God morgen, Beins.

"Kreket kunne reise frem og tilbake over grensa til Sverige og således undra seg de tyske nasjonal-sosialistenes vrede over deres terror-handlinger på Steinrøysa."

La oss få en vurdering av de norske terroristenes terrorbruk også. I historisk lys om tyskera hadde vunnet, du er vel enig i at det var dem?

Re collateral damage, la oss få en beregning av kjøttvekta på slik collateral damage i utlandet av USA alene på den ene side og alle andre i USA på den andre siden? Siden Korea? Siden Vietnam?

Kreket er etterlyst for en selvmordsksjon i 2004? Jaha, ja. Var han i området? Satt han i leiligheten og oppfordret sine trosfeller til opprør mot fienden? fengsel på Steinrøysa?

gorwell
LooseDeuce
23.01.2015 09:46
#8653

Endre
Desverre kan ikke Norge forhandle med KRG om utlevering av Krekar før Kurdistan erklærer selvstendighet og blir en egen stat. Foreløpig har de bare indre selvstyre(autonomes region)og derfor må Norge forholde seg til regjeringen i Bagdad.
Når tiden kommer tror jeg KRG tar Krekar uten å avrette han. Kurdistan er allerede et fungerende demokrati i motsetning til Abadis korrupsjonsstyre i Bagdad.
gorwell
23.01.2015 10:02
#21707

Endre
Politisk Berufsferbot

A Berufsverbot disqualifies the recipient from engaging in certain professions or activities on the grounds of his or her criminal record, political convictions or membership in a particular group.

Det blir også feil. Og burde være straffbart etter lov om diskriminering.

gorwell

Endret 23.01.2015 10:06 av gorwell
Beins
23.01.2015 10:15
#6718

Endre
LooseDeuce

Norge har forhandlet med KRG tidligere om denne saken. Storberget prøvde å få til en avtale med KRG som skulle hindre dødsstraff.

"Norge får ingen garanti fra de kurdiske selvstyremyndighetene i Nord-Irak om at mulla Krekar ikke risikerer dødsstraff ved retur. En individuell avtale for mullaen kunne løse problemet, mener justisministeren.Tirsdag møtte justisminister Knut Storberget (Ap) innenriksminister Karim Sinjari fra selvstyremyndighetene i Nord-Irak i regjeringsbygget i Oslo, der også mange andre sider ved Norges engasjement i det krigsherjede landet ble tatt opp, blant annet hurtigere retur av uberettigede asylsøkere.

- Men vi er enige om å jobbe videre med Krekar-saken for å finne en løsning, sier justisminister Knut Storberget til NTB i en kort pause under møtet med innenriksminister Karim Sinjari og hans følge."

Heter egentlig Najmuddin Faraj Ahmad.
Kurder fra Nord-Irak, født 7. juli 1956.
Kom til Norge i 1991 som kvoteflyktning. Kona og fire barn er i dag norske statsborgere.
Bygde fra 1991 til 2002 opp og ledet den islamittiske opprørsgruppen Ansar al-Islam. Reiste flere ganger til Midtøsten mens han hadde flyktningstatus i Norge.

VG

gorwell

God morgen. Jeg mener det er helt feil å sette likhetstegn mellom Ansar Al islam og den norske motstandsbevegelsen under krigen. Ansar AL islam var en sekterisk gruppering som kun holdt et mindre område, og som skilte seg klart ut fra main stream islam i Nord-Irak gjennom sine ekstreme tolkninger av Koranen.

De to store kurdiske organsisasjonene PUK og KDP var selvsagt ingen okkupasjonsstyrke eller noe quisling-regime. Deres felles styre og samarbeid med vestmaktene har tvert imot vært meget positivt for denne regionen som har hatt stor økonomisk framgang og etablert et fungerende demokratisk styre. Irakisk kurdistan har i stor grad blomstret, fram til trusselen fra ISIL tiltok i styrke. Men kurderne får nå omfattende støtte utenfra igjen, og bra er det.

Ansar var en liten gruppe som kun klarte å holde makten ved hjelp av omfattende terror og trakassering av sivilbefolkningen.

De vil forhøre krekar bl.a om selvmordsaksjonen i 2004. Krekar bruker internett svært aktivt og kunne lett kommunisere med folk i utlandet. Men tiltalelisten omfatter langt flere mulige saker, jfr Ansars styre i den irakiske enklaven.
Selvmordsaksjonen i 2004 var rettet mot PUK fordi de hadde fordrevet Ansar Al islam. Men de som ble rammet var for det meste sivile.

Endret 23.01.2015 10:27 av Beins
gorwell
24.01.2015 15:11
#21711

Endre
Ansar al Islam var en lokal gruppering av Sunni? Main stream Islam. Mener du Shia-diktatoren som ble hengt i Bagdad?

Re kurderne, hvem vil du tiltale for hvilke terrorhandlinger begått før opponentene og dødsfiendene PUK og KDP ble enige om å ta all makt selv og dele på den?

Også jeg mener krig er en fæl ting. Jeg er ikke historieløs.

gorwell
Beins
24.01.2015 18:50
#6727

Endre
Ansar al Islam var sunni-muslimsk. Ansar al Sunnah ble dannet av tidligere Ansar Al Islam medlemmer etter at førstnevnte var kraftig svekket og mange medlemmer flyktet til utlandet.

Main stream: Ansar Al Islam fulgte en strengere rettsskole innen sunni enn det som har vært vanlig i Nord-Irak.

Shia-diktatoren - han kjenner jeg ikke til. Men Saddam var sunni og ble hengt.

Jeg har ikke tenkt å tiltale noen som helst, men jeg håper at Krekar blir tiltalt for ugjerningene begått under hans ledelse.

PUK/KDP: Jeg vet ikke hvilke terrorhandlinger du tenker på. Men for vanlige kurdere har det vært en lykke at disse to organisasjonene ble enige,etter en rekke stridigheter, om å styre Kurdistan. I forhold til andre områder i Midt-Østen har de kurdiske områdene vært en fredelig og fremgangsrik oase.

PUK og KDP har sterk backing fra folk i kurdistan. IMK som var forløperen til Ansar Al islam fikk kun 5 prosent ved valgene i 1992.

Irkaisk kurdistan har nå 2 islamistiske partier med rundt 5 % oppslutning hver. Det ene er med i det muslimske brorskap.

Endret 24.01.2015 18:56 av Beins
javelda
13.02.2015 16:08
#5527

Endre
In an Al Jazeera interview earlier this month firebrand Kurdish cleric Mulla Krekar said only the Islamic State (IS) can "fulfill our ambitions and dreams," after he was released from prison last January. "The Islamic State is not something strange; it is the only element that can fulfill our ambitions and dreams," he said .

Merkelig skrue når han i avsnittet over sier at han ikke kjenner IS og derfor ikke vil uttale seg om dem.

http://ekurd.net/kurdish-islamic-extremist-leader-mullah-krekar-says-i-dont-know-islamic-state-2015-02-13
gorwell
14.02.2015 14:48
#21743

Endre
Saken er at vi fører krig mot Sunni islam. Den opplysningen er det ikke mange som sprer. Saken er også at Sunni er i flertall. Den opplysningen er det heller ikke mange som sprer. Saken er at vi bomber livskiten ut av Sunni islam for å forhindre at de danner sin egen stat eller bruker sitt antall ("demokrati") til å ta over eksisterende stater.

Re intervjuet, det var en del vridde påstander der...

Mullah Krekar (..) had been sentenced to on charges of making inflammatory speech.

Jaha?

Krekar immigrated to Norway after "Islamic scholarship" and training in Pakistan and Afghanistan in 1980s.

Jaha?

Skulle det være merkelig at Kreket uttaler at IS som organisasjon kan klare å etablere Kalifatet mens han på den annen side ikke kjenner personene i organisasjonen?

gorwell
javelda
15.02.2015 19:50
#5529

Endre
Uavhengig TV kanal i Kurdistan stengt en uke for å vise interview med Mullah Krekar.

http://ekurd.net/iraqi-kurdistan-govt-takes-independent-nrt-tv-off-air-2015-02-15
javelda
24.02.2015 15:43
#5560

Endre
Mullaen farligere enn hva som har kommet frem til nå.

http://www.tv2.no/2015/02/24/nyheter/6611886
gorwell
24.02.2015 16:36
#21761

Endre
Det graderte beviset er antakelig en politisk infisert spekulasjon om at Kreket KAN være i stand til å true "grunnleggende nasjonale interesser". Ettersom han allerede gjør nettopp det (truer de nasjonale u-sikkerhets-intressenes rævslikking av US geopolitikk i Krekets bakgård), blir den for dum.

Gi ham passet sitt og se om han reiser hjem av seg selv...

gorwell

Endret 24.02.2015 16:36 av gorwell
Stockamateur
25.02.2015 09:38
#9651

Endre
Det er det som er fa.. gorwell, hverken Kreket eller andre uønskede drittsekker drar frivillig fra Norge, unnskyld NAV... Må jo ha full inntekt her i landet, så dævelskapen kan finansieres.
gorwell
25.02.2015 14:13
#21763

Endre
Stock'en, Kreket har fått passet inndratt slik at han ikke KAN reise.

gorwell
dr. Stockman
25.02.2015 18:19
#16632

Endre
Er ikke Krekar ille nok fra før? Både Dagbladet og VG har krigsoverskrift om at nordmenn som tegner Muhammed må dø. I selve artikkelen fremgår det at han har sagt at karikaturtegninger må straffes med døden. Nå er riktignok også en karikaturtegning en tegning, men avisene overskrifter gir jo ganske tydelig uttrykk for at enhver tegning medfører dødsstraff, uansett hvor andektig den måtte være. Krekar snakker også om forhåning i form av karikaturtegninger, så det spørs vel om han ikke også mener at en positivt ladet humoristisk fremstilling ikke ville vært like alvorlig.
javelda
25.02.2015 18:28
#5567

Endre
Helt utrolig at myndighetene fortsetter å akseptere dette fra denne mannen.

http://www.nettavisen.no/nyheter/krekar---nordmenn-som-tegner-muhammed-fortjener-a-d/8547547.html
Beins
25.02.2015 19:53
#6997

Endre
Krekar har ingen stat å reise til - pass eller ikke pass. Det er en avsporing.

Om Krekar og Meling legger fram et reelt ønske om å dra fra landet, vil det bli innvilget.

Krekar sier at enhver som krenker islam og eller profeten, må dø.
Det er en kamp på liv og død sier han. En av partene må bøte med livet

Vi burde hatt straff for å sette fram slike påstander mot folk som bruker sin ytringsfrihet.

Nå er han også i søkelyset for nye trusler mot en kurder, som han allerede er dømt for å ha truet.

Vi har et norsk problem med islamsk fundamentalisme. En muslimsk mann fra Larvik var med på å drepe 63 mennesker på et kjøpesenter i Nairobi.

I Somalia kjørte en norsk muslim fra Halden med sprengladninger mot en lastebil med somaliske soldater og drepte 25 personer.

Abule som han het - var 4 år tidligere i Stortinget og hilste på Stoltenberg.

Hva de 60-70 nordmennen som har slåss for IS har gjort, kan vi bare forestille oss.
gorwell
25.02.2015 20:36
#21769

Endre
Beins, Kreket er fundamentalist, enig. Teolog. Det er klart at han har yttringsfrihet til å diskutere- og i teorien være enig i hva teologien foreskriver.

Du er ikke mye for yttringsfrihet som vil ta yttringsfriheten fra andre, er du?

Hva de mange hundre norsk-betalte militære styrker har gjort mens de har slåss for å sikre sunnienes undertrykkelse kan vi også bare forestille oss...?

gorwell
Kjell T. Ringen
25.02.2015 20:57
#12663

Endre
gorwell

er det ytringsfrihet å true med å drepe noen?
Beins
25.02.2015 21:08
#6998

Endre
gorwell

Det er misbruk av ytringsfrihet å påstå at folk i Norge fortjener å bli drept fordi de har feil mening.

Dine utsagn om norske militære styrker treffer ikke i det hele tatt.

I gorwells hjemby ble en mann straffedømt fordi han sa: "det er altfor mange negere, jeg hater negere ".

Dette utsagnet er et min oppfatning svakere enn det Krekar gir uttrykk for.

Hva om noen hadde gått offentlig ut med slike drepe-utsagn om jøder, muslimer eller homofile?

Norge har et forbud mot hat-kriminalitet, og det er etter mitt syn feil at Krekar kan gå fri i denne sammenheng, teologi eller ikke teologi.

For øvrig har norske soldater en helt annen moral og holdning i krig enn det IS står for. Nordmenn driver ikke med bestialske massehenrettelser av fanger og folk med feil tro.
Her er du helt på jordet.

Endret 25.02.2015 21:12 av Beins
javelda
25.02.2015 21:16
#5569

Endre
Folk fra justisdepartementet har en stund vært i kontakt med myndighetene i Irak og de har sagt at de er villig til å vurdere dette på nytt. Det er vel bare å håpe at det går i orden, for denne mannen er en trussel slik han oppfører seg. Hvis ikke de snur, så blir vi aldri kvitt Krekar, om han ikke bestemmer seg for å reise frivillig.

Når det gjelder trusler og ytringsfrihet så ligger vel dette i grenseland vil jeg tro. Han sier at han ikke personlig truer en person, men slu som hjan er så henviser til teologien. Dette sier han selvfølgelig for å ikke bli tiltalt for trusler igjen. Dette vil PST selvfølgelig følge opp.

Endret 25.02.2015 21:20 av javelda
Beins
25.02.2015 21:23
#6999

Endre
javelda

Ut fra dagens tolkning av straffeloven rammes ikke Krekars utsagn om at nordmenn som krenker islam, bør drepes, , siden utsagnene er generelle.

Derfor kan han fortsette med denne hat-virksomheten. Ingen vil ta ut tiltale.
falitt
26.02.2015 02:58
#21441

Endre
Norge bør bruke sin økonomiske makt. Vi gir penger til utrolig mange land som nekter å ta imot aviste asylanter. Også Irak mottar støtte fra Norge.

Da bør vi ikke stå med "lua i hånda" og be om audiens for å forhandle om Krekar. La oss koble Krekar til penger, så blir vi fort kvitt ham med garantiene vi trenger. Det samme gjelder de mange andre land som avstår fra å ta imot returer.
x millioner pr. 100 utsendte returer og problemet ville forduftet kvikkere enn dugg i solen.

Endret 26.02.2015 03:00 av falitt
gorwell
26.02.2015 10:08
#21773

Endre
KTR, han truer da ikke noen når han opplyser allverden hva teologien hans foreskriver?

Beins, hvor har du det fra at Kreket hater noen?

Hvis jeg skriver at Kreket fortjener å bli sent hjem til sin velfortjente straff, noe som innebærer at jeg skriver at han fortjener å dø... Har jeg da misbrukt yttringsfriheten min? Nei, det har jeg ei.

Eller om jeg skriver at Bombevik, Bliar og Blush fortjener å bli sent til en ørken i ME for å bli utsatt for lokalbefolkningens rettferdige vrede etter å ha blitt "collateral damaged"...

Den likte du vel neppe like godt...

Javelja, javelda. Send en melding til dine folk at Kreket må få passet sitt tilbake slik at han kan reise på egenhånd?

gorwell
javelda
26.02.2015 10:28
#5571

Endre
gorwell
"Mine folk". Hva mener du med det?
gorwell
26.02.2015 11:04
#21775

Endre
Representanter for myndighetene som du tilfeldigvis heller i samme politiske retning som? OK, den kunne vært bedre beskrevet.

gorwell
OldNick
26.02.2015 11:19
#16556

Endre
re. falitt #21441,

godt forslag.

Norge bør informere mottaker-land om at for hver utviste asylant som nektes tatt tilbake, trekkes et visst beløp - si f.eks. NOK 1mill i økonomisk tilskudd til det angitte landet.

Det burde være et enkelt regnestykke for mottakerlandene om mulig tap ved å nekte retur.
skipper*
26.02.2015 11:32
#11235

Endre
falitt

Et ypperlig forslag minus NOK 1 Mill for hvert avslag av mottak.. Det bær også gjelde Afghanistan og alle andre land som nekter mottak .

Men da er det vel en gråtende KRF leder Arild Hareide som hyler i mot...
OldNick
26.02.2015 11:56
#16557

Endre
Det er vel på tide at mullah'en får møte sin virkelighet?


Norge burde nå se bort i fra risikoen Mullah'en møter i Irak, og gjennomføre travngsretur, slik at mullah'en får møte sin egen virkelighet.

Den finnes i Iraq, der bør han ta ansvar for og gjøre opp for sine gjerninger.

Koste hva det koste vil, jeg mener han setter ikke et menneskeliv særlig høyt?

Samme pris for hans eget?
fjellbonde
26.02.2015 12:04
#21774

Endre
hva var poenget med intervjuet anders magnus?
Beins
26.02.2015 13:30
#7006

Endre
gorwel

Man kan utvise hatkriminattiet uten å hate. Nazister trenger ikke ha et personlig hatforhold til folk de mener er mindreverdige etc.

kreakar drev ikke teologi i intervjuet jeg så. Teologi handler om nå konklusjoner gjennom systematiske referanser til hellige skrifter, religiøs tradisjon og andre fortolkere av religionen samt egne resonnementer. Har vi sett forskjellige intervjuer?

Om du sier at krekar bør drepes utenfor domstolapparatet, og uten at han er kjent skyldig i noen forbrytelse som kvalifiserer til dødsstraff, kan det være straffbart.


Eksempel på en handling som ble rammet av straffeloven:

Islamisten Ubaydullah Hussain (28) sto i Oslo tingrett tiltalt for trusler samt diskriminerende og hatefulle ytringer. Bakgrunnen for trusseltiltalen var eposter Hussain har innrømmet å ha skrevet til to journalister som hadde kritisert gruppen.

Ifølge tiltalen skrev Hussain følgende epost til Dagsavisen-journalist Nina Johnsrud:

«Artikkelen er mottatt av både kjente og ukjente brødre, og den er IKKE godt mottatt. At du har snoket i folks privatliv, har satt sinnene i kok, og du må ikke bli overrasket dersom noe eller noen dukker opp i privatlivet ditt også! Med ord eller handlinger, det vet ikke jeg!

Dette er ikke en trussel, kun nyttig informasjon til ditt eget beste.

Ubaydullah Hussain».

Endret 26.02.2015 13:30 av Beins
LooseDeuce
26.02.2015 13:57
#8784

Endre
Mullaen kan si hva han vil for meg, men vi bør være klar over at det er bare ekstreme muslimer som tolker koranen slik han gjør. Når han får hjelp av NRK til å spre dette budskapet så gir det ham mulighet til å radikalisere flere muslimer. NRK stiller jo gjerne opp bare de får noen seere og skaper grunn for flere diskusjonsprogrammer som igjen gir flere seere.
Nrk burde slippe til de muslimledere i Norge som sier at dette er en ekstrem og uriktig tolkning av Koranen. Gjør de ikke det så kan det virke som om de fremmer radikalisering.

Endret 26.02.2015 14:00 av LooseDeuce
skipper*
26.02.2015 13:58
#11237

Endre

Østerrike forlange nå at Imamer snakke tysk og forkynner på tysk. Klokt forslag.

Nå er det på tide at EU kommer med et direktiv at alle Imamer må snakke det språk som er i det landet de forkynner.. ingen tysk- språk ingen penger ..

Samme bør gjelde for alle religioner..
LooseDeuce
26.02.2015 14:01
#8785

Endre
Imamer i Norge bør forkynne på samisk.
skipper*
26.02.2015 14:18
#11239

Endre
LooseDeuce

Samisk også..
gorwell
26.02.2015 16:59
#21776

Endre
LD, der er du ved kjernen. Det er ikke Kreket som sprer sitt budskap. Det er det journalister som gjør.

Ta fra ham mikrofonen. Eller... Da får ikke journalistene tjene penger på å spre "hat-propaganda" som de har all rett til etter yttringsfrihets-prinsippene?

Ta fra ham mikrofonen. Gi ham passet tilbake. Så reisr han nok sørover.

gorwell
MKane
26.02.2015 21:47
#8758

Endre
Ikke samisk please, da får vi flere tusen muslimske samer med kniv.
observer
26.02.2015 21:54
#20329

Endre
Pågrepet, siktet for oppfordring til straffbare handlinger.Kan bli gratis kost og losji i et nytt antall år. For min del må han gjerne sone utenfor Norge.

Endret 26.02.2015 21:55 av observer
yemaya 2
26.02.2015 21:56
#6426

Endre
Finnes der en passende forvaringsanstalt i Sør-Trøndelag?
observer
26.02.2015 22:01
#20330

Endre


Han kan, hvis han dømmes, kanskje få alternere mellom Skien og Ullersmo (?), i motfase med en viss nordmann.
MKane
26.02.2015 22:04
#8760

Endre
Meling er vel happy for det kreket sa i går, flere KR på kontoen hans.

Endret 26.02.2015 22:04 av MKane
gorwell
26.02.2015 22:45
#21779

Endre
"Den som støter vår religion, må vite at vi vil møte ham med våre bomber. Det må ikke være noen form for toleranse, forståelse eller forhandling om det. Vi lever ikke for vårt liv, vi lever ikke for våre mager. Vi lever kun for vår religion, sier han."

Aldeles forskrudd fra fargeklatten!

Ikke at det er straffbart....

gorwell
Beins
26.02.2015 22:50
#7010

Endre
Politiet mener uttalelsene på NRK går er straffbare, jfr diskusjone vår på tråden her. Det hadde jeg faktisk ikke ventet, men det bra at de prøver saken juridisk.

"Krekar er siktet for brudd på straffelovens § 140 for offentlig å ha oppfordret til straffbar handling. Bakgrunnen er uttalelsene han kom med i gårdagens intervju med NRK.

Selve pågripelsen fant sted ved hans hjem klokka 20.45.

- Vi vil vurdere å fremstille ham for varetektsfengsling i morgen. Han vil få mulighet til å forklare seg, mest sannsynlig i morgen, sier politiinspektør Vegard Rødaas ved politiets utlendingsseksjon i Oslo.

Rødaas opplyser at pågripelsen gikk rolig for seg.

- Utover dette kommenterer vi ikke saken i kveld, sier politiinspektøren. "

Aftenposten

Så får vi se om det blir noe dom til slutt.

Det er absurd at en person som får beskyttelse i Norge strør om seg med drapstrusler mot folk som har feil meninger - iflg han selv.

Et lite brudd med den verste graden av snillisme og naivitet, kanskje.

Endret 26.02.2015 22:56 av Beins
dr. Stockman
26.02.2015 23:06
#16634

Endre
"Den som støter vår religion" kan vel bety alt fra den som forhåner vår religion til den som kritiserer vår religion, så helt uavhengig av hva Krekar selv legger i begrepene så kan det jo fungere som en oppfordring til fanatikere om å reagere ut fra sin egen tolkning av hva som er støtende.
dr. Stockman
26.02.2015 23:06
#16635

Endre
.

Endret 26.02.2015 23:06 av dr. Stockman
MKane
26.02.2015 23:07
#8761

Endre
En syk syk mann.
javelda
27.02.2015 07:03
#5579

Endre
Da er tullingen satt i varetekt igjen.

Han er siktet for brudd på straffelovens § for 140 for offentlig å ha oppfordret til straffbar handling. Bakgrunnen er uttalelsene han kom med i gårdagens intervju med NRK.

Endret 27.02.2015 07:10 av javelda
gorwell
27.02.2015 09:55
#21783

Endre
MKane, Kreket er en tulling. Ikke prøv deg å syke-forklar ham, for da havner du ut i psyke-forklaring og da er han fullstendig å frikjenne?

"Beviset består av en ny, gradert rapport fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST), som må opp for Kongen i statsråd dersom den kan brukes i ankesaken i Borgarting lagmannsrett."

Gjett hvem som har kommisjonert "en ny, gradert rapport"? Myndigheten dvs regjeringen dvs Kongen i Statsråd gjennom sine proxies.

"Dersom denne blir godkjent, vil det oppnevnes en særskilt advokat som kan vurdere om bevisene er holdbare."

Det er åpenbart at myndigheten dvs Kongen i Statsråd gjennom sine proxies er både anklager og dømmende makt?

Hurra for demokratiet!

gorwell
fjellbonde
27.02.2015 11:43
#21775

Endre
http://www.nrk.no/ytring/derfor-publiserte-vi-krekar-intervjuet-1.12232661
LooseDeuce
27.02.2015 12:06
#8794

Endre
Nei, mullaen er ikke syk, men det virker som om det er en annen som ikke er helt klar i tankegangen. Er det noen som mener at Kongen og mullaen burde bytte plass.
gorwell
27.02.2015 13:03
#21785

Endre
"For oss var det en åpenbar journalistisk oppgave å intervjue en person og stille ham spørsmål om holdningene som gjør at myndighetene definerer ham som en fare for rikets sikkerhet."

Holdningene er det operative ordet her. Ikke hans handlinger.

NRK kunne kanskje også "intervjue en person og stille ham spørsmål" av disse myndighets-ansatte fjompene som har holdninger av typen det er nødvendig å ha for å vurdere Kreket som en fare for rikets sikkerhet. Også disse trollene trenger å bli utsatt for dagslys.

gorwell

Endret 27.02.2015 13:05 av gorwell
dr. Stockman
27.02.2015 14:18
#16637

Endre
Hvorfor kommer Krekar med uttalelser som kan felle ham direkte på riksdekkende TV? Er han dum, naiv, korttenkt,selvutslettende ærlig, beregnende eller hva? Kanskje har han et ønske om å havne i kasjotten igjen for å forsterke et martyrstempel.
OldNick
27.02.2015 17:10
#16563

Endre
Kreket har nok tenkt som så: All pr er god pr (for meg og en større tilhengerskare).

Han prøver å fremstå som en leder, en som folk kan følge med et ekstremt klart budskap.

Håper han blir buret inne igjen, og denne gang bør de sette sterke restriksjoner på media/internett-tilgang for denne ekstremisten.

En person som så misbruker vår gjestfrihet, bør behandles mye hardere enn en vanlig innvandrer. Ta fra ham stønader, trygder og hva han ellers mottar av staten. Ikke minst, dekning av advokatsalærene som Meling gjør seg rik på.

Gjør livet hans så miserabelt at han ikke vil ha noe ønske om å ville bo her.
gorwell
28.02.2015 21:41
#21793

Endre
Gi ham passet tilbake. (Ikke kom her og fortell meg at han er en fare for Rikets Sikkerhet som ikke får lov til å forlate det...)

gorwell
Beins
28.02.2015 22:47
#7019

Endre
Når vi først er inne på tullprat - hvorfor ikke gi krekar båtførerbevis, så kan han dra ut på de 7 hav, langt bort fra Norge.
gorwell
01.03.2015 12:12
#21794

Endre
Norway prohibits hate speech, and defines it as publicly making statements that threaten or ridicule someone or that incite hatred, persecution or contempt for someone due to their skin colour, ethnic origin, homosexual orientation, religion or philosophy of life.[54]

Morsom sak at den som baisser Kreket sannsynligvis er kriminell mens den som baisser Bombevik er vel innenfor lovverket (Bombeviks politiske retarderte syn er ikke beskyttet, ei heller er han beskyttet mot å bli omtalt som krigskriminell og morder).

Også morsom sak at det ikke kun er "menigmann" på slike fora som dette men også flere høyerestående politiske figurer som er implisert i baissing av Krekets forkvaklede religiøse syn.

Lurer på hvem av oss som blir holdt øye med...?

gorwell

Endret 01.03.2015 12:18 av gorwell
LooseDeuce
01.03.2015 13:56
#8796

Endre
gorwell
Jeg hørte et rykte om at de holder øye med deg.

Endret 01.03.2015 13:56 av LooseDeuce
Beins
01.03.2015 14:27
#7020

Endre
Jeg synes mange har baisset Krekar i de siste årene - kursen har gått kraftig ned. Men det er kriminelt - iflg lokal profet.
Gud holder øye med alle. Det vet vi jo. Og CIA.
gorwell
01.03.2015 23:17
#21801

Endre
De har sikkert fulgt med de siste 30 åra eller så. Denslags må man forvente som dissident dvs når man har avvikende meninger. Har jeg brydd meg om det?

Det er det ingen grunn til, Riket har plenty med lovverk som gir meg rett til å mene hva jeg vil og å spre kunnskap herom.

Også jeg er bare en fargeklatt, knis...

gorwell
gorwell
01.03.2015 23:20
#21802

Endre
Jeg minnes et visst innbrudd på Stocktalk's servere etter at det kom frem at FinansTullingene fikk ut data om medlemmene i bulk. Det "innbruddet" kom temmelig snart etter at jeg spekulerte i å kontakte og hyre inn Jon Bing i sakens anledning.

gorwell
Beins
02.03.2015 08:25
#7025

Endre
Innbrudd på servere og hacking skjer kontinuerlig fra uautoriserte miljøer som har dette som fritidsaktivitet - desto mer desto bedre.

Settingen er nedrullede gardiner, to 1,5 liter Cola med sukker, en stor pakke skoleboller og hettegenser. Klar til dyst foran dataen.

Anarchy in the UK.
javelda
30.03.2015 10:04
#5666

Endre
De følger med i Kurdistan også ser det ut til.

http://ekurd.net/norway-court-extends-jail-term-of-kurdish-islamic-radical-mullah-krekar-2015-03-29
javelda
12.11.2015 13:32
#5896

Endre
Flott at man får muligheten til å lede et terrornettverk fra et norsk fengsel. Skulle bare mangle.

klipp
Fra fengselet i Norge skal mulla Krekar ha fortsatt sitt lederskap av terrornettverket Rawti Shax, også kjent som Didi Nwe.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/krim/italiensk-antiterrorpoliti-vurderte-angrep-mot-norske-politikere/a/23559924/" target="_blank">http://http://www.vg.no/nyheter/innenriks/krim/italiensk-antiterrorpoliti-vurderte-angrep-mot-norske-politikere/a/23559924/

Endret 12.11.2015 13:33 av javelda
javelda
12.11.2015 13:35
#5897

Endre
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/krim/italiensk-antiterrorpoliti-vurderte-angrep-mot-norske-politikere/a/23559924/

Legger inn linken inn igjen på nytt.

Endret 12.11.2015 13:35 av javelda
javelda
12.11.2015 16:48
#5899

Endre
Hele denne saken virker merkelig.

Italienske påtalemyndigheter avholdt tidligere i dag en pressekonferanse i det italienske antiterrorpolitiet ROS' hovedkontor i Roma. Her ble mulla Krekar, utpekt som leder av et europeisk terrornettverk.

Dette nettverket skal ha planlagt å angripe Norge, blant annet et mulig attentat mot norske stortingsrepresentanter.

PST sier imidlertid at de ikke har vært kjent med at det skal ha foreligget slike trusler.
Dersom det hadde vært konkrete, akutte trusler mot norske borgere eller interesser, så ville vi vært gjort kjent med det og kunnet forebygge det, sier PST.

Det ville være merkelig om Krekar skal ha ledet en terrororganisasjon «mens han har sittet isolert i norsk fengsel uten at PST har oppdaget det. Kanskje ligger det lengre bak i tid.
renud
13.11.2015 00:12
#10811

Endre
Nå breaking news på bbc.com

Krekar 'jihadist network' targeted in Europe terror raids. bbc.com 12 November 2015

Police have targeted 17 people in raids in several European countries connected to a suspected jihadist network.
Among those arrested were six suspects in Italy, four in Britain, and three in Norway.
javelda
13.11.2015 00:43
#5900

Endre
Saken også på ekurd.net.

http://ekurd.net/islamic-state-linked-kurds-europe-2015-11-12
MKane
13.11.2015 19:14
#10465

Endre
Kreket må være Noregs dyreste mann.
OldNick
14.11.2015 08:23
#17543

Endre
Ja, hvis du ser bort ifra noen spesielle politikere som fikk presset igjennom prosjekter med særs negativ samfunnsmessig nytte, så NAV og forrentningen av mullaen særs negativ, ja.


Kanskje hendelsene i natt kan påskynde utsendelsen av mullaen til Italia.

Tipper de kan benytte litt andre metoder enn Norge, som lar han bedrive serie-rettsaker mot Norge, på Norge's skattebetaleres regning.

Ser ikke ut til å være noen som kan si: nok er nok. Nå har du brukt nok av samfunnets midler, neste gang får du skaffe midler til å betale en evt. advokat fra private midler.
MKane
14.11.2015 17:42
#10490

Endre
55 ganger har han møtt i Norsk rett, blir noen kroner det.
skipper*
14.11.2015 17:50
#11835

Endre
OldNick
Vi kan antagelig regne med at Krekar vil saksøke den norske stat ganske kraftig når han kommer til Italia .

Og som en god muslim og " araber" vil han nok bruke en dyktig amerikansk jødisk advokat i NY.

De gir aldring opp i slike saker hvor staten er involvert og vanligvis så vinner de til slutt..

Endret 14.11.2015 17:51 av skipper*
gazza
11.12.2015 14:16
#5636

Endre
Er eg den einaste i Noreg som ikje er redd for mullaen? For meg så fremtoner han som en slags muslimsk julenisse som framprovoserer fengselsopphald for å få seg et namn i visse kretser. Tror nok det er andre vi skal være mer bekymret for, de som sysler med sitt i det skjulte.....?
tas1
11.12.2015 16:17
#12245

Endre
Han har rota seg ihop med nokre røvara som vil gjere italienerane ska på ein løynleg måte, og då kan ein ikkje stå med brokja på knena å vasse i sjit. Send han avgarde til mafiosane slik at dei kan mate han til fiskane - eller gje han høve til eit val han ikkje kan takke nei til.
Beins
30.11.2016 14:27
#9341

Endre
Sirkus Krekar fortsetter for fullt.

Nå vil ikke Italia ha ham likevel. Han skal bo hos oss, for alltid.

Formell tilbaketrekking av utleveringsbegjæringen innebærer at utleveringssaken mot Mulla Krekar avsluttes fra norsk påtalemyndighets side.

Pressemeldingen fra Riksadvokaten tyder på at det kom som en overraskelse at Italia har trukket tilbake begjæringen. De har ikke fått noen begrunnelse for hvorfor.

En uke siden
Det er bare noen få dager siden PST fikk endelig medhold i at mulla Krekar kunne sendes ut av landet. Høyesteretts ankeutvalg kom i forrige uke til at Krekars anke ikke nådde frem.
Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS