"
Du er her: Forside > Politikk > Ga norske bistandskroner til det serbiske yogaforbundet
Ga norske bistandskroner til det serbiske yogaforbundet
skipper*
13.11.2016 20:20
#12368

Endre
Den komplette listen over alle som får penger fra det norske bistandsbudsjettet inkluderer også det kinesiske handelsdepartementet.

Gatelys i Somalia

Til sammen mottok de tredve norske organisasjonene som ifjor fikk mest ut av bistandsbudsjettet litt over fire milliarder kroner. Nederst på denne listen står ILPI som VG i en serie artikler rettet et kritisk søkelys på fordi eierne tok ut millioner i utbytte.

Les også: Norge får mest norsk bistand også i 2017

Mange av de andre navnene er kjente, store aktører - som Kirkens Nødhjelp - men noen er også helt ukjente, som NIS, Nordic International Support Foundation. De fikk 35 millioner til «styrking av lokale myndigheter i utvalgte regioner i Somalia gjennom lokale infrastrukturprosjekter som for eksempel gatelys».

Kinesiske mottagere

De som mottar de største beløpene globalt er de etablerte kjente organisasjonene der flere land jobber samme for et felles mål, som UNDP, FNs utviklingsprogram, med 1,5 milliarder kroner.

Men litt lenger ned på listen dukker det opp aktører som det ikke er innlysende hvorfor mottar større og mindre beløp fra det norske bistandsbudsjettet. Blant disse er det kinesiske handelsdepartementet som mottok 28 millioner kroner.

Hva pengene gikk til? Ifølge UD er det «penger over posten faglig samarbeid som finansierer miljøsamarbeidet mellom Norge-Kina. Det er MOFCOM (det kinesiske handelsdepartementet) som står som formell avtalepartner når det gjelder det statlige miljøsamarbeidet. Pengene går til å finansiere 9 ulike samarbeidsprosjekter innenfor miljøområdet. Selv om MOFCOM i statistikken står som mottaker, går pengene til de konkrete prosjektene.»

Rockefeller på listen

Med nesten 1500 aktører på bistandslisten ville det av kapasitetshensyn vært umulig å få svar fra UD på alle bevilgningene. Derfor har DN bare valgt ut et knippe navn på listen og spurt UD hva pengene gikk til.

Rockefeller Philantropy Advisors fikk 28 millioner. Det er ifølge UD «Utgifter knyttet til den internasjonale kommisjonen for global utdanning. Kommisjonen skal bidra til å styrke finansieringen av utdanning globalt, både fra donorland og fra de fattige landene selv. Kommisjonen leverte sin rapport under FNs generalforsamling i september 2016.»

Hvorfor fikk Det kgl. Selskap for Norges vel 23 millioner? «Prosjekt for støtte til bondeorganisasjoner i Tanzania, Mosambik og Madagaskar for styrking av lokal matproduksjon og bedre markedsorientering av lokal produksjon.»

Hva fikk Rogaland Kurs og kompetansesenter 4,7 mill til? «Samarbeidsprogram med Aserbajdsjans utdanningsdepartement for å styrke yrkesopplæring innen energisektoren.»

Og Jannek Consult 2,9 millioner? «Sekondering av fagekspert til «International Decommissioning Body».

Norges Musikkorps Forbund fikk 2,1 mill til «samarbeid og kapasitetsbygging mellom NMF og det sør-afrikanske Field Band Association.»

Og sist, men ikke minst, hvorfor fikk Yoga Federation of Serbia 8000 kr? «Kvinneprosjekt gjennom lokal kvinneorganisasjon støttet gjennom ambassaden i Beograd. Formålet var å hjelpe kvinner utsatt for vold og overgrep tilbake i yrkeslivet.»

Mange småbeløp

UDs liste viser også at selv om antallet ukjente organisasjoner er stort, går brorparten av milliardene til større formål. 20 av de 26 milliardene tildeles de nærmere 70 aktørene som får mer enn 50 millioner kroner.

Les også: Utviklingspolitikk for fremtiden

Spørsmålet er hvor mye ressurser som går med til å kvalitetssikre donasjonene til de 1400 organisasjonene som får de siste seks milliardene? UDs statssekretær Tone Skogen forsikrer at de vil ha antallet aktører ned fordi «det kan være like krevende å forvalte og sørge for god måloppnåelse i en liten avtale som i en stor avtale».

- Konsentrasjon og avtalereduksjon er viktige grep for at vi skal lykkes med å få mest mulig ut av bistand

Endret 13.11.2016 20:21 av skipper*Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS