"
Du er her: Forside > Skatt, Trading og Utbytte > Fradragsmuligheter relatert til aksjer
Fradragsmuligheter relatert til aksjer
tosche
29.04.2006 01:36
#2226

Endre

I disse selvangivelsestider tenkte jeg dette dokumentet fra Orion
Analyse som omhandler fradrag i forbindelse med aksjeporteføljeforvaltning
kunne være interessant:

Du finner dokumentet (PDF) her:
Fradrag

Her er utdrag fra hva Orion Analyse skriver:

Om fradragsmuligheter for abonnement

Er du aktivt inne i aksjemarkedet, kan du kreve fradrag for litteratur og andre
hjelpemidler som trengs for å holde deg oppdatert. Slik formulerer du kravet.
Du kan få fradrag for abonnement på økonomiske tidsskrifter, utgifter til økonomisk litteratur,
dataprogrammer og telefon. For å få fradraget må det være et visst omfang av aksjehandler og formuen
må være av en viss størrelse.

Størrelse:
Aksjeporteføljen bør være av en viss størrelse, helst over 50.000 kroner. Jo flere ulike aksjer og fond du
eier, jo lettere er det å overbevise ligningskontoret. Eier du mange fond og bytter fond av og til, bør du
kunne kreve ”Orion Analyse-fradraget” – selv om du ikke eier enkeltaksjer. Eier du derimot kun et par
aksjefond til noen få titusen kroner, kan du neppe kreve fradraget.

Hyppighet:
Normalt vil det bli stilt krav til et visst antall kjøp og salg i løpet av året. Men dette kravet er ikke
absolutt. I lovteksten står det nemlig at man har «fradragsrett for alle utgifter som er pådratt til
inntektens ervervelse, sikrelse eller vedlikeholdelse» Poenget er at du har en viss aksjeportefølje som du
kontinuerlig overvåker. Ett år gjør du kanskje ingen rokeringer i porteføljen, det neste en hel del.

Relevans:
Orion Analyse sine analysetjenester ,Dagens Næringsliv, Finansavisen og Kapital er eksempler
på tidsskrifter som du trenger for å holde deg oppdatert i aksjemarkedet, VG er det ikke.

Tilknytning:
Utgiftene må være tett knyttet til aktiviteten. Du vil ikke få fradrag for brillekjøp siden du jo bruker
brillene uansett. Men bruker du aksjeanalyseprogrammer som Vikingen, vil utgifter til dette kunne føres
til fradrag. Det samme gjelder forvaltningsgebyret hos VPS. Ringer du megler ofte, eller er du mye på
nett for å finne relevant informasjon, kan du trekke fra utgifter til telefon, PC og internettabonnement
skjønnsmessig.

Hjemlet i skatteloven
Fradraget er hjemlet i skattelovens § 6-1 (1), tidligere § 44. 1. ledd. Der står det at man har fradragsrett
for alle utgifter som er pådratt til inntektens ervervelse, sikrelse eller vedlikeholdelse.
Finansdepartementet sier i en uttalelse fra 2. mars 1993: «Løpende utgifter til forvaltning av aksjer vil
være fradragsberettiget i følge skattelovens bestemmelser om skattefradrag.»

Eksempel på formulering til ligningskontoret
Gitt at du har aksjer for 400.000 kroner. I 2004 solgte du aksjer med gevinst på 50.000 kroner. Slik kan
du formulere deg:

«Jeg har ført opp fradrag for utgifter til økonomiske aviser og tidsskrifter med kr (...) i post 3.3.7 Andre
fradrag i selvangivelsen. Fradraget relaterer seg til mitt behov for å følge med i aksjemarkedet. Jeg har
aksjer for om lag 400.000 kroner og en skattepliktig gevinst på om lag 50.000 kroner for år 2004. Se
selvangivelsen og realisasjonsskjema RF-1061

Jeg har behov for å lese økonomistoff for holde med oppdatert innen økonomi og aksjemarked. Dette er
nødvendig for å kunne tjene penger på aksjer. Jeg har således pådratt meg utgiftene for å kunne tjene
penger. I en uttalelse fra Finansdepartementet fra 2. mars 1993 står det: «Løpende utgifter til forvaltning
av aksjer vil være fradragsberettiget etter skatteloven § 44.» Denne uttalelsen er publisert i «Dommer,
uttalelser mv. i skattesaker og skattespørsmål, nr 2/1993, side 495.»
Fanatic
26.06.2006 14:05
#224

Endre
Fikk skatteoppgjøret i dag. Fradrag for Stocktalk abbonnement, sanntidsinformasjon i Skandiabanken og diverse aviser og tidsskrifter gikk rett gjennom med det beløp jeg satte. :-)Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS