"
Du er her: Forside > Oslo Axess - Unoterte - Warrants - Derivater > Våkn opp folkens
Våkn opp folkens
sarvekall
15.03.2000 17:27
#114

Endre
Nå må Dere våkne folkens. I disse "vanskelige" tider må jeg få minne dere på følgende: Kjøp et selskap som har stor substans og store ekspansjonsmuligheter. Jeg anbefaler DOMSTEIN på det sterkeste.
Problemet med dette selskapet er at det tidvis er vanskelig å skaffe aksjer. Jeg har lagt ved et utdrag fra IntraFish for å vise hvilket potensiale aksjen har.


-Fusjon, ikke oppkjøp
Publisert: 02.03.2000 07:00

- Det er galt å si at Fjord Seafood har betalt over 35 millioner kroner for hver konsesjon i fusjonen med Domstein Salmon. Hadde det vært om et oppkjøp, hadde IntraFish sitt regnestykke vært riktig et stykke på vei. I en fusjonssammenheng blir dette imidlertid en gal konklusjon.

Dette sier Harald Kvalheim i Domstein Salmon i en kommentar til oppslaget i IntraFish Havbruksrevyen i går der vi la fram beregninger som viser hva som kan ligge av verdier i de konsesjonene som inngår i det nye Fjord Seafood.

- I en fusjon balanseres verdiene mot hverandre. Her kjøper en ikke verdier. Innfallsvinkelen til IntraFish' nettutgave i går er egnet til å gi en feilaktig konklusjon fordi en anga konsesjonspriser basert på et oppkjøps-scenario, sier Kvalheim.

I gårdagens internettutgave gjorde IntraFish en beregning, basert på at Domstein får Fjord-aksjer for 788 millioner kroner til kurs på 42 kroner, som konkluderte med en konsesjonspris på 35 millioner kroner ved Fjords kjøp av Domstein Salmon. IntraFish fikk fram en samlet aktiva-verdi i Domstein Salmon på 270 millioner kroner. Differansen mellom aktivaposten og Fjord-aksjer for 788 millioner kroner er på 518 millioner kroner. Deler en denne summen på 15 Domstein-konsesjoner, kommer en til en pris for konsesjonen på 35 millioner kroner.

Verdier

- Vi har vært i forhandlinger med Fjord lenge, og hele tiden mens vi har forhandlet har kursen både i Domstein og Fjord steget. I forhandlingene balanserte vi våre verdier opp mot deres verdier, og det er bra sikkert at konsesjonsprisene ligger langt under det dere har presentert. I forhandlinene kom vi fram til et bytteforhold når det gjaldt konsesjoner på 60-40 mellom Fjord og oss. I IntraFish sine tall er det heller ikke tatt hensyn til verdien av vår stamfiskkonsesjon, transportselskapet og at vi er store på salg, noe som er viktig i balansen, sier Kvalheim.

- Vi har også en betydelig egenkapial drar vår innsats i det nye selskapet opp, legger han til. I norsk oppdrettsnæring er det nå etablert et prisnivå for enkeltstående oppdrettskonsesjoner på 20 millioner kroner.

Domstein billig

Hele Domsein-konsernet prises i dag til 806 millioner kroner. Den øvrige fiskerivirksomheten i Domstein, som omsetter for 1,1 milliarder kroner, prises til knappe 20 millioner kroner.

Dette skulle bety at Domstein-aksjen har et betydelig potensiale for verdistigning også etter at Domstein Salmon er skilt ut.
Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS