"
Du er her: Forside > Oslo Axess - Unoterte - Warrants - Derivater > UTVANNING
UTVANNING
Uerfaren
27.04.2000 19:53
#6

Endre
Nå er jeg ganske fersk når det gjelder aksjer, men det er en ting jeg ikke skjønner.

Scenario er som følger:

Jeg eier en aksje i Birdstep som av markedet prises til 70 kr. En annen kjøper samme aksjen i en emisjon til 70 kr. Hvordan blir jeg vannet ut av dette?

Før emisjonen hadde Birdstep 17 millioner aksjer, og markedet priset selskapet til 1,19 milliarder - 1,07 milliarder for selve forretningsideen, 120 millioner i kontanter på bok. Etter denne emisjonen vil selskapet ha 18,86 millioner aksjer á kr. 70, dvs. 1,32 milliarder, hvorav 250 millioner i kontanter på bok og 1,07 milliarder for selve forretningsideen - altså nøyaktig det samme som før. Jeg er hverken blitt rikere eller fattigere. HVOR ER UTVANNINGEN? Jeg eier en mindre andel av selskapet - JA, men for meg bør det være et fett om jeg eier 10% av 100 kroner eller 5% av 200 kroner. Jeg er like rik (eller like fattig) i begge tilfellene.

Jeg håper noen kan kommentere dette hvis jeg tenker feil.

En Birdstep friend.

Bullmarketman
27.04.2000 22:51
#42

Endre
Med "utvanning" menes at det utstedes flere aksjer i selskapet. Dersom du ikke deltar i emisjonen selv vil du ha en lavere eierandel i selskapet regnet i prosent etter emisjonen. Kakestykket ditt er like stort (lite) men det har blitt flere kakestykker. Dersom du har tro paa selskapet og dets konsept er dette bra forutsatt at emisjonen blir fulltegnet og at emisjonskursen er "riktig". Selskapet vil paa denne maaten faa inn mer penger som de kan bruke til aa investere for og dermed forhaapentligvis oeke verdien paa selskapet til beste for eksisterende aksjonaerer. De som tegner seg i emisjonen regner og med at kursen skal stige.

[This message has been edited by Bullmarketman (edited 27-04-2000).]

Prospero
28.04.2000 00:44
#50

Endre
Re: Uerfaren
Selskapet får som du sier en høyere totalverdi ut ifra penger tilført selskapet. Denne verdien er nå fordelt på flere aksjer (eiere) . Utvanningen ligger i det faktum at en nyhet, kontrakt eller lignende som tilfører selskapet en verdi. la oss si 200 millioner kroner i markedsverdi for selskapet, nå vil måtte bli fordelt mellom flere eiere enn før.
Dette betyr at kommende nyheter, kontakter vil bli mindre verdt for hver enkelt aksjonær, og man risiker således en dårligere kursutvikling.
Likeledes blir det også med kommende inntekter som tilsvarende må bli høyere for å kunne gi samme avkastning til hver aksjonær basert på en diskontert cash -flow modell

Mot dette må man selvsagt veie de argumenter som taler til fordel for en emisjon.
En stor emisjon fører til at et selskap har mer penger til å utvikle muligheter i markedet, detter fører følgende sannsynligvis til at de også vil tjene mer penger.
I Birdsteps tilfelle er også kontakter og forbindelser som knyttes som en følge av en emisjon med å bedre sannsynligheten for at selskapet vil lykkes med sin satsning.

Når det gjelder Birdstep en det vel ingen tvil om at dette er et selskap hvor man er svært avhengig av å få et skikkelig gjennomslag. Om og NÅR dette skjer er ikke utelukkende avhengig av produktet, men også av hvor flink selskapet er til å profilere seg for potensielle kunder. Det er følgende bedre å øke sannsynligheten for å lykkes skikkelig ved å tilføre cash, ekspertise og kontakter, enn å satse på å lykkes uten dette.
En emisjon av den rette størrelsen, og med den rette partner fører til at selskapet kommer i en langt bedre position for å selge sitt produkt. Økt sannsylighet for å lykkes må følgende veies opp imot at inntekter må deles på flere.
I min mening er det ikke tvil om at denne emisjonen var fordelaktig for Birdstep da den både bekrefter selskapets potensiale i markedet samtidig som den muliggjør oppkjøp som kan skape merverdi.
Det gjelder å tenke stort.

Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS