"
Du er her: Forside > Oslo Axess - Unoterte - Warrants - Derivater > MRT - avtale
MRT - avtale
Peam
29.09.2000 08:19
#9

Endre
Alliance with USNet adds
cutting-edge service nationwide

New on-site service provider strengthens customer support for Intelens clients


BOCA RATON, FL - Sept. 28, 2000 - Intelens Corp. today announced a strategic alliance with USNet, Inc., from its more than 2000 locations, nationwide, to provide installation and continuing on-site service of Intelens intelligent observation systems.

Intelens Corporation is a leading Internet infrastructure company that provides visual content and other digital media solutions to facilitate communication, entertainment and commerce. Using secure web hosting technology, Intelens offers end-to-end solutions to capture, process, host, distribute, and publish live, visual content and other digital media on the Internet. Targeted markets include banking, hospitality, sports and entertainment, marine and offshore, transportation, retail, real estate, electronic publishing and education, the environment, and child and eldercare.

"We deliver complex systems with the latest in hardware and software to customers in many industries throughout the country,"said Intelens CEO Gaute Juliussen. "It was critical for us to find a partner with both technical expertise and geographical breadth to install our systems and then follow up with flawless on-site service. USNet isn't just an installer; they're full-system integrators with advanced programmers on staff. It offers a significant value to our customers to ensure their on-going satisfaction."

California-based USNet specializes in on-site service, even in remote locations. With more than 2,000 locations in the country, USNet is a leading service provider for a wide range of vendors. In addition to installations and maintenance, USNet services include asset management, cabling and site preparation, mission-critical server support, and LAN/WAN and software support.

"This is an extraordinary opportunity for us to work with a leading-edge solutions provider in the emerging field of intelligent observation systems," said Lynne Lawrence, President. "We're extremely pleased to have the opportunity to help Intelens grow its business. We'll provide this critical link in their customer service and support, which allows Intelens to focus its efforts on developing even more exciting tools and systems."

About Intelens
Intelens Corporation is a leading Internet infrastructure company that provides visual content and other digital media solutions to facilitate communication, entertainment and commerce. Intelens offers end-to-end solutions to capture, process, host, distribute, and publish live, visual content and other digital media on the Internet. Targeted markets include banking, hospitality, sports and entertainment, marine and offshore, transportation, retail, real estate, electronic publishing and education, the environment, and child and eldercare. Intelens is a wholly owned subsidiary of digital imaging technology holding company MRT micro, ASA, of Oslo, Norway.

About USNet
USNet was conceived in 1986 by a group of service professionals active in the on-site maintenance industry since the early '70s. Today, USNet is one of the premiere multi-vendor service providers in North America. They offer on-site hardware maintenance, asset management/site inventories; on-site desktop installation and maintenance; cabling and site prep; moves, adds and changes; full Service Level Agreements; parts and logistics; support of mission-critical servers; and LAN/WAN and software support.

Rosi
29.09.2000 20:33
#20

Endre
Herlig at noe skjer etter de siste måneders nyhetstørke omkring forretningsmulighetene til selskapet. Må være et riktig trekk å knytte til seg et selskap som kan utføre installasjoner og service, helt i tråd med
strategien om levering av komplette løsninger for kundene.
Vel, Hauger inngikk også en del oppløftende avtaler i sin tid som alle lot til å løpe ut i sanden etter en stund. Det er å håpe at GJ og styret nå makter å få noe ut av muligheten som byr seg.
nisomby
30.09.2000 13:26
#38

Endre
Jeg har vært aksjonær en srung og registrerer at "nok en intensjonsavtale" er inngått. Hva så hvis det er USNet?? Det har da vært inngått intensjonsavtaler med andre selskap uten at det har medført kontrakter av betydning og når man først fikk kontrakt med Parent Net, kunne man ikke oppfylle den skikkelig. Jeg har tidligere etterlyst tall på bordet før jeg tror på såkalte avtaler. Dette ble jo lovet, i kjent amerikansk stil, til generalforsamlingen som skulle avholdes i april i år, og som nok en gang ble forsinket... Få noen tall på bordet slik at vi kan analysere framtiden på nytt.

Negativt. Tja, jeg har jo vært med en stund og har fått snittet ned kursen gang på gang...

Hva så med det positive? Joda, jeg har tro på selskapet, i hvertfall den delen som gjelder HDTV. Der har de ARRI og noen nasjonale TV-selskaper som samarbeidspartnere. Det er konkret samarbeid og potensialet er enormt. Ut fra dette, mener jeg at selskapet er latterlig priset i dag. Jeg trodde ikke kursen skulle falle under 1,35, men... så feil kan man ta. Hva gjelder kameradelen, har jeg ikke vært så opprømt for den delen, unntatt i den perioden hvor de fikk en avtale med Parent Net og nesten en avtale med selveste Philips og til begge avtalene mer eller mindre gikk i dass.

Joda, jeg skal delta i emisjonen, selv om nye folk i administrasjonen og styret nok kommer til å utvanne verdien av mine aksjer. Kanskje det må til. Nå er jeg jo nødt til å overtegne i emisjonen for å snitte ned kursen (atter en gang). Jeg her tro på selskapet (nå hadde jeg måttet tro på selskapet uansettt), men har enda et perspektiv på det til år 2006 når USA, og forhåpentligvis Europa, går over til HDTV i sin helhet.

Heksen
30.09.2000 14:24
#51

Endre
Re: nisomby

Jeg er svært negativ til måten det nye styret fikk priset MRT-aksjene ned med en avertert emisjonskurs på 10 øre.
De eneste som tjener på det er nye investorer
som ikke ble bundet av aksjebeholdt fra før
emisjonen.
Hva troe du du vil tjene med ved å snitte
kursen ned ?
Jeg tenker da ikke på % - snitt i tap du vil
sannsynligvis ta allikevel, jeg tenker da i kroner og ører.
Ellers, hvor mange gangeren må du har for å bare tar igjen det du har investert i den siste og nye emisjonen.
Jeg kommer da på 7-ganger med mine beregninger.
Er dette et realistisk kursmål for deg ?

Riktignok trenger jeg en 25-ganger for å komme i +/- null med mine investisjoner i
MRT hvis jeg ikke tegner i den nye emisjonen.

Men jeg synes, hvis det nye styret er optimistisk å få det til med de pengene fra den nye emisjonen skal de ta hele risikoen selv, da ville jeg ikke misunne dem
gevinsten de får.

Babyface
30.09.2000 18:27
#42

Endre
Har noen oversikten over de største aksjonærene i MRT?

Er det bestemt noen dato fpr emisjonen?

nisomby
30.09.2000 19:45
#39

Endre
Re Heksen:
Hvis kursen kommer opp i 70 øre, kan jeg jo f.eks selge 20.000 aksjer med stort tap, samtidig som jeg har fått kjøpe langt flere aksjer til 10 øre. Jeg vil selvfølgelig gå med tap, men vil få mye skatt tilbake ved neste ligning. Det er egentlig ikke så interessant å selge på disse nivåer. Hvis MRT (Okay: Intelens da)får en kontrakt som gir kontantstrøm i selskapet, vil jeg tro at kursen er raskt oppe i 2-3 kroner. Det hjelper imidlertid ikke med disse intensjonsavtalene som som regel gir lite eller ingenting i kassa.

Hadde jeg ikke hatt tro på selskapet, hadde jeg solgt en del akjer ved forrige emisjon på 2,50. Kursen lå jo langt over 2,50.

At emisjonskursen blir lagt så lavt, er for å få de ansatte tilbake og nye folk inn både i administrasjonen. At vi som aksjonærer i et unotert selskap blør, er så,- men det er jo for risikoen vi er i det unoterte markedet. Man kan tjene gode penger på kort tid (tror mange). Nå har vi jo ikke noe valg. Man risikerer småpenger i forhold til den aksjeposten man har. Foreløpig har jeg hverken tjent eller tapt penger på min investering i MRT, men jeg har av gammel vane "avskrevet" pengene som jeg har investert i det unoterte markedet.

Jeg vil tjene penger i framtiden ved å snitte ned kursen DERSOM MRT lykkes. Lykkes et av de andre selskapene jeg har investert i, vil jeg totalt sett gå i pluss.


Heksen
01.10.2000 10:34
#52

Endre
Re:nisomby

Jeg forstår, tror jeg, poenget ditt.
Jeg har heller ikke tapt alt jeg hadde investert i MRT .
Solgte meg ut av beholdningen jeg hadde fra før den 2,50 kr`s emisjonen til 4,50 kr.

Spørsmålene jeg jobber med er:

1.Med 40.000 aksjer nå, får jeg rett til å tegne 120.000 nye aksjer til i alt 12.000 kr.
Etter erfaringene med kursutvikling i MRT etter den siste emisjonen til max + 60%
- og det etter mange kursdrivende nyheter som i ettertid ikke hold vannet-
Hvis den samme positive utviklingen skulle gjenta seg nå, hadde jeg vunnet 7.200 kr.
Hvorfor skulle det gjenta seg ?
Jeg er veldig skeptisk til nyhetsbrevet vi har fått fra Intelens nå, som merkelig nok komm tilfeldigvis just før den nye emisjonen.

2.Jeg skjønner at nye folk som skal trekkes inn i et skadeskutt foretak skal få en opsjonsbonus.
Men hvorfor må det da være en 90 % bonus og ikke en 20 % bonus som vanlig ?
Jeg vurderer det som mangel på troen på sin
egen fremtid.

Likedan som deg har jeg avskrevet den siste
investisjonen i MRT og tar alle investisjonene mine i gråmarkedet som spillepenger.

Derfor skal jeg beholde de gamle aksjer i MRT
som spillepenger, men jeg vil holde meg under ett fra begynnelsen an tapt spill.

Men lykke til,
kanskje du lykkes hvis du klarer å komme deg ut, fort nok etter tildeling av dine nye 10 øre aksjer.

occ
01.10.2000 20:51
#185

Endre
Re Nisomby
Skjønner din frustrasjon over emisjonen og diverse saker og ting, men hva mener du med "nok en intensjonsavtale".
En intensjonsavtale er en uforpliktende avtale om at man kunne tenke seg å inngå en virkelig avtale på et senere tidspunkt (Re Diebold-avtalen).
Avtalen med US Net er så vidt jeg oppfatter ingen intensjonsavtale men en helt reell avtale.
Men det er en distribusjonsavtale og ikke en avtale om salg. Uten denne "brikken" på plass ville ikke Intelens hatt en sjanse. Derfor er avtalen langt viktigere enn noen ser ut til å tro.
Lakjefant
02.10.2000 08:14
#9

Endre
Svar fra Intelens:Yes, we will make it happen. Gaute has brought the changes we needed, much
more to come.


klipperen
02.10.2000 14:13
#147

Endre
Re Lakjefant:
Hva mener du ????
gunder
02.10.2000 15:19
#260

Endre
Når kommer tegningsinnbydelsen til aksjonærene og når blir deadline (dato) ?
frankols
02.10.2000 16:35
#12

Endre
Re: Lakjefant

Dette holder ikke. Skal du slenge med slike innlegg, bør de være utfyllende og begrunnet.

Dersom du ikke kan gjøre dette bør du av hensyn til Dine kollegaer på ST slette innlegget.

Håper jeg tar feil, og at en utdypning fra Deg kommer.

Frank

occ
02.10.2000 17:24
#186

Endre
Re Heksen
Vedrørende emisjonskurs på 10 øre. Mulig styret tok litt vel hardt i da de satte en emisjonskurs på 10 øre. Så vidt jeg husker sto vel kursen i 1,20 eller noe sånt da emisjonen ble utlyst. Hva tror du hadde skjedd hvis styret hadde satt emisjonskursen til kr. 1? Kursen hadde vel sunket til 0,80 på et blunk, og hvem hadde vel tegnet så mye som en aksje til en krone da?
Nå blir emisjonen garantert fulltegnet, sannsyligvis av eksisterende aksjonærer. Det er således ikke mange helt ferske aksjonærer som vil få billigaksjer.
Det eneste som er synd for dem det gjelder, er at det ikke er noe velfungerende system for salg og kjøp av tegningsrettigheter når det gjelder unoterte aksjer. Hadde det vært det, kunne de som ikke ønsker å bli med videre solgt disse rettighetene, og tjent noen penger på den måten.
nisomby
02.10.2000 17:26
#40

Endre
Re Heksen:
Det vil nok være personer som selger seg ut når kursen nærmer seg 80 øre. Det vil være en del av de som har en snittpris på ca. 2,50 før emisjonen. Samtidig vil neste motstand nås når kursen beveger seg mot 1,50 for da vil noen av de som har en snittkurs på 5-6 kr. selge seg ut.

Jeg for min del har ikke tenkt å selge aksjene mine. Dette er nettopp en gylden anledning til å laste opp aksjer for en billig penge.

Re occ:
Da intensjonsavtalen med Diebold ble inngått, hadde man store forventninger til framtidige kontrakter. Hvor er disse?? Jeg har ikke sett noen resultater av det, - mulig det ligger litt fram i tid. Hva med avtalen med USNet?? Hvis den er så avgjørende bør man tallfeste verdien av avtalen, særlig hvis den er så konkret at den skaper inntekter for MRT. Får man noe til på kamerasiden, er det et godt tegn. Da bør kursen stige på grunn av disse nyhetene. Det kommer nok nyheter enten i forkant av emisjonen eller sammen med tegningsdokumentene.

Hva så med emisjonen?? Jeg har tenkt å delta i den, som jeg gjorde forrige gang. Ikke på grunn av at jeg skal tjene raske penger, men fordi selskapet trenger penger til videre drift. Jeg kunne selvfølgelig solgt en del av aksjene, men jeg ser ingen hensikt i å selge til den prisen som er i dag. Selskapet er nok mer verdt enn dagens kurs, selv etter emisjonen. Emisjonsprisen er så lav at man jo er nødt til å delta uansett.

I grunnen er jeg ikke så frustrert som det kan virke som. Jeg føler vel mer at jeg har beina bedre plantet på jorda enn tidligere. Frustrasjonen er vel størst når det gjelder mangelen på økonomiske fakta fra MRT.

klipperen
04.10.2000 18:24
#150

Endre
MRT har beveget seg prosentmessig bra i dag, rigtignok ikke så stoort volum, men fortsetter det med +20% hver dag, så ........

Noen som har klart å få tak i datoene rundt emisjonen ???

Lakjefant
05.10.2000 08:27
#10

Endre
Dette er en fra Intelens som svarer meg hver gang med korte selvfortolkende svar. Les selv og tolk.
quote:
Originally posted by Lakjefant:
Svar fra Intelens:Yes, we will make it happen. Gaute has brought the changes we needed, much
more to come.


Lakjefant
05.10.2000 08:33
#11

Endre
Sorry!

Har fått en E-mail adresse til Boca kontoret. Har kommunisert med denne adressen en stund uten å vite hvem vedkommende er. Han/hun svarer meg på mail med korte meldinger som det er opp til meg å tolke. Som du ser av svaret så vil det følge mye mer..... av hva vet jeg ikke men går ut fra at personen mener "positive meldinger fra selskapet". Dette kan jo stemme ettersom "personen" mener Gaute har tilført den type styring som selskapet trengte.

------------------
LF

cito
07.10.2000 10:41
#381

Endre
Kursen tikker oppover, men fremdeles har jeg ikke mottatt noen informasjon fra selskapet om emisjon og dato. Er det noen andre som vet noe?
cito
09.10.2000 13:03
#382

Endre
Merkelig!
Goldfinger
09.10.2000 13:58
#203

Endre
Jeg vil nok tippe at kursen tikker oppover fordi en del ikke aksjonærer kjøper aksjer for og få være med på emisjonen, og muligens få en billig inngangsbillett og rask gevinst.

Disse har aldri handlet "dyre" aksjer og vil få et sinnsykt lavt snitt.

nikkei
09.10.2000 14:08
#17

Endre
En av mulighetene for at emisjonspapirene ikke foreligger ende er at Mr. Juliussen har noen trumfkort i ermet(gode nyheter) som han vil forelegge markedet før emisjonen, for å lette emisjonen.

Den forrige emisjonen gikk jo temmelig tregt, før det kom noen høytsvevende estimater fra B.la. en tekan analytiker, han forventet et salg på ca 256 mill i inneværende år, hvis jeg ikke husker veldig mye feil........

Håper det foreligger noen mere konkrete planer/avtaler denne gang, det er vel mange Mrt aksjonærer som begynner å få en nokså tynnslitt tillit til selskapet, de har etterhvert en høyere terskel de må over for å overbevise aksjonærene............

gunder
09.10.2000 14:20
#273

Endre
nikkei

Den forrige emisjonen gikk veldig greit og ble ca. 60% overskrevet !!

- Vær så snill og ikke skriv dette tullet om nye kontrakter, da du ikke har noen som helst referanser til dette. Det skaper jo bare ubegrunnede forventninger !!!

nikkei
09.10.2000 14:27
#18

Endre
gunder

60 % overtegnet ja, men det var etter en veldig offansiv kampanje av Mrt med flere.

Jeg har ikke skrevet av kontrakt var på vei, det mest positive for selskapet må vel være en kontrakt av ett eller annet slag som gir penger i kassen, er ikke du enig i at en kontrakt vil være positivt for selskapet????

klipperen
09.10.2000 18:38
#156

Endre
Er det ikke en eller annen der ute som klarer å komme i kontakt med en person som kan gi oss denne etterlengtede informasjonen rundt emisjonen og datoer ? Har selv prvd selskapet og Tekan uten å lykkes.
Psst, legg info'en ut her da ! Takk!
Jackpot
09.10.2000 18:42
#2

Endre
Sjekk investor relations på hjemmesiden til mrt(www.mrtmicro.com).
Står bla. om kommende emisjon.
Bra tiltak!
klipperen
09.10.2000 19:09
#157

Endre
TAKK Jackpot!!

Bra! må ha kommet der en av de siste dagene, kanskje i dag.

Vi får håpe MRT holder sidene oppdatert!

Jackpot
09.10.2000 19:19
#3

Endre
Tikket nettopp inn en mail fra Gaute Juliusen. Det er derfra jeg har det. Sikkert flere som har fått mail?
Uansett så skjer det i alle fall noe. Tror dette kan bli bra. Sitter i alle fall med en god følelse etter å ha vært på EG i forrige måned. Gaute Juliusen gjorde et svært bra inntrykk på meg. Så ut som han virkelig brant for oppgaven med å få fart på mrt. La oss håpe det endelig går mot lysere tider...
frankols
09.10.2000 23:22
#13

Endre
Sendte en mail til Intelens klokken 2042 i kveld med spørsmål om hvilket antall aksjer jeg vil få tilgang til å kjøpe i emisjonen i forhold til det antallet jeg sitter med i dag.

Klokken 2108, altså 26 minutter senere fikk jeg svar. Et svar som forøvrig inneholdt et skikkelig oppsett over hvordan man kom frem til dette.

I løpet av disse 26 minuttene hadde forespørselen blitt sendt via Gaute Juliussen med forespørsel OM mailen min skulle besvares, og hvordan.

Jeg er imponert. Juliussen er jo ikke bare i full sving - han er jo tilgjengelig også!!

Dette lover godt.....


Frank

gunder
10.10.2000 07:52
#275

Endre
frankols

Hva med å gjengi svaret ditt her så slipper Juliussen og MRT å svare alle andre på det samme.
De bør jo ha andre ting å gjøre!!

occ
10.10.2000 08:59
#187

Endre
RE Gunder
Alt ligger på http://mrtmicro.com under "Investor Relations"

Se forøvrig under management. Der har de lagt til noen beskrivelser siden sist jeg var innom. Forøvrig interessant å registrere hvor styremedlem Hasse Iwarsson er "President".

[This message has been edited by occ (edited 10-10-2000).]

Mallex
10.10.2000 09:54
#4

Endre
quote:
Originally posted by gunder:
frankols

Hva med å gjengi svaret ditt her så slipper Juliussen og MRT å svare alle andre på det samme.
De bør jo ha andre ting å gjøre!!I am a current MRT micro ASA shareholder and would like to know how many shares I will have the opportunity to buy in the forthcoming share issue?
Divide the number of your current shares by 56,822,654 (current number of shares outstanding) to get the percentage of current ownership. Multiply this percentage by 180,000,000 (the maximum number of shares allowed in the new issue) to get the minimum number of new shares you will have the opportunity to buy.
gunder
10.10.2000 10:36
#276

Endre
Takk ,Malex.
Da blir det som tidligere utregnet på ST. Llitt over 3 nye aksjer for hver av dem vi har idag.
Jackpot
13.10.2000 22:55
#5

Endre
Mail fra Intelens igjen! BaneTele som ligger under Jernbaneverket tester ut kameraer fra Intelens.
Lovende, ikke sant?

Ha en god helg alle mrt'ere!

Jackpot
14.10.2000 02:48
#6

Endre
Gjengir deler av mail fra Intelens for de som eventuelt ikke har mottatt dette:

BOCA RATON, FLORIDA - October 16, 2000 - Today, Intelens announced that
BaneTele, an owner of broadband
telecommunications infrastructure, has purchased and installed its first test
system for remote observation
system for train stations from Intelens. The total solution provided by Intelens
includes systems, Web hosting,
installation, support, and maintenance at remote locations. The first
installation for BaneTele consists of six
intelligent network cameras installed at the Sandvika train station in Norway
connected live via the Internet to an
Intelens server at BaneTele’s office in downtown Oslo, serving operator
workstations using Intelens software. The
purpose is to demonstrate the possibilities to oversee the operations of train
stations and objects along therailway system.
Intelens Corporation is a leading Internet infrastructure company that provides
visual content and other digital
media solutions to facilitate communication, entertainment, and commerce. Using
secure Web hosting technology,
Intelens offers end-to-end solutions to capture, process, host, distribute, and
publish live, visual content, andother digital media on the Internet.
"To a customer like BaneTele, our solution simplifies managers’ jobs, provides
round the clock up-to-the-second
monitoring, enhances safety, reduces potential liability and saves time, energy,
and travel expenses." said
Intelens CEO Gaute Juliussen. "We are extremely pleased to be working with
BaneTele to demonstrate the
possibility of real-time video monitoring of their far-flung operations, as
BaneTele is fast becoming one of the
leading suppliers of high-quality telecommunication services for Norway."
BaneTele, is a business unit of Jernbaneverket (National Railway
Administration), a government organization
overseen by the Ministry of Transportation in Norway. The company provides
high-quality telecommunications
services to telecommunications operators and other companies.

"This is an exciting advancement in remote communications for Norway," said Rune
Thorsberg, Driftsingeniør, of
BaneTele. "Now Jernbaneverket will be able to oversee the operations of all
their train stations right from theircorporate offices

About BaneTele
BaneTele has installed a 4200 km fiber-optic network along the Norway railway.
The company provides high-
quality telecommunications services to telecommunications operators and other
companies serving the majority of
large centers in Norway. BaneTele provides end-to-end services throughout Norway
and abroad. BaneTele is also
the telecommunications operator responsible for the delivery of telephony and
data communication services inrailway related markets.

gunder
14.10.2000 08:55
#282

Endre
Dette blir spennende!!
Er ikke Tambarstuen i BaneTele ?
Tohre
15.10.2000 22:42
#89

Endre
re jackpot
......tester?? Bane Tele har jo faktisk kjøpt utstyret.
Og Tamburstuen har vel betalt med sin samvittighetsfølelse.
gunder
16.10.2000 07:52
#283

Endre

Igrunnen veldig interessant.

Vet ikke hvor menge jernbanestasjoner her er i Norge men det er klart hvis MRT leverer et bra produkt her kan dette på sikt bli bra.

superstunt
16.10.2000 19:32
#16

Endre
Skulle ikke prospektet for emisjonen sendes ut den 12.10.2000?? Er det noen av dere som har mottat denne?
Ard
16.10.2000 21:16
#1

Endre
Nei. Men jeg tror ikke det er sagt utsendelse den 12., derimot har de sagt at det er de som var aksjonærer den 12. som får fortrinnsrett til tegning. De trenger vel noen dager på å få oversikt over hvem det er, pluss postgang.Tegningen starter fom. den. 19.
Haapas
16.10.2000 22:49
#32

Endre

Jeg bet meg spesiellt merke til utalelsen i fra Rune Thorsberg:

"Now Jernbaneverket will be able to oversee the operations of all their train stations right from theircorporate offices"

Tolker dit hen at "alle" tog stasjonene skal ha systemet til MRT/Intelens.

Dette må da gi oppløftende resultater for inneværende regnskaps år!!!!

mvh
Haapas
Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS