"
Du er her: Forside > Oslo Axess - Unoterte - Warrants - Derivater > NPG nyheter
NPG nyheter
thorbjørn
13.03.2001 09:01
#178

Endre
Torsdag 15.3.2001 er det styremøte i NPG og da blir den endelige dato for satt for splitt mellom NPG og AGE. Aksjer kjøpt før denne dato gir rett til akjser i forhold 3:1 - 3 NPG gir 1 AGE. Samtidig sendes ut en pressemelding om aktivitetene i forbindelse med møtene i Canada.
VIKTIG NYHET: Innen 14 dager sendes den første boremeldingen inn på Svalbard slik at borestart kan skje våren 2002.

informanten
13.03.2001 11:31
#63

Endre
Dragon Oil stiger meget kraftig i UK de seneste dager( omtrent 40%). Meget positivt for NPEG da man sitter på et stort antall akjser i Dragon oil.
thorbjørn
14.03.2001 15:56
#179

Endre
Styremøte kl 10.00 torsdag - nyheter kommer....
informanten
14.03.2001 16:06
#69

Endre
dragon Oil fortsetter sin klatring i UK. NPG sitter på flere hundre tusen aksjer. Meget positive nyheter for NPG som har doblet verdien av sine Dragon aksjer.
ramush
14.03.2001 21:49
#301

Endre
Er det slik at i morgen er siste sjanse ,for å sikre AGE aksjer
3 mot 1.
Hva blir med de som kjøper etter den 15.03.01.??
Vil da kursen i NPG falle?
kæsj
15.03.2001 09:35
#94

Endre
ramush - så vidt jeg har forstått vil det på styremøte idag bli fordelt AGE aksjer utfra beholdning av NPG. Riktig som du sier 3NPG = 1 AGE. Har også fått med meg at AGE skal først noteres på OTC listen med kurs 2,50,- Hva som vil skje med NPG kursen i første omgang vil jeg ikke spå! Men det er jo ingen tvil at kursen er alllllllt for lav idag utfra hvilke verdier selkapet allerede sitter på. Uansett om det blir funnet Olje/gass eller ikke. (men det gjør de jo selfølgelig!! :)

Jeg vil prøve å få kjøpt noen idag!


[Endret 15.03.01 09:35 av kæsj]
[Endret 15.03.01 09:36 av kæsj]
thorbjørn
15.03.2001 16:15
#180

Endre
Den endelige dato for splitt kommer i morgen. Samtidig kommer en pressemelding rundt AGE.
thorbjørn
16.03.2001 09:05
#181

Endre
Splittdato blir noen dager før påske - endelig dato får dere på mandag. Da kommer også den første pressemeldingen ut vedrørende AGE.
Det betyr at alle som kjøper NPG nå og frem til splittdato får vederlagsfritt AGE aksjer i forholdet 3 NPG = 1 AGE.
kæsj
16.03.2001 12:28
#95

Endre
Jeg regner med at alle de som allerede har NPG aksjer får utdelt AGE aksjer også! Ikke bare de som handler i perioden nå?

Uansett har du noen kursmål å gi - før jeg satser noen penger?


[Endret 16.03.01 12:32 av kæsj]
thorbjørn
16.03.2001 15:49
#182

Endre
Alle som har NPG på sin VPS konto vil få AGE aksjer den dagen splitten er gjennomført. Kursen bestemmer markedet. Fra mandag og utover kommer tre pressemeldinger; AGE, Boremelding og yttligere oppkjøp. Alt er vel i selskapet og de er inne i en positiv trend.
thorbjørn
19.03.2001 13:51
#183

Endre
Denne kommer ut nå:

Bytteforholdet ble 2.8 NPG gir 1 AGE

SISTE HANDLEDAG FØR SPLITT : 25. mai 2001 kl 16.00

Det kommer aksjonærbrev på dette i løpet av uken.


Pressemelding sendt ut i dag
19.03.2001

NPG skiller ut Snøhviteiendeler i eget selskap
Det ble den 23.februar 2001 vedtatt å gjennomføre den planlagte utfisjoneringen av eierandelen i Snøhvitfeltet fra Norwegian Petroleum Group ASA.
Utfisjoneringen foregår ved at rettighetene til andelen av Snøhvitfeltet overdras til et nystiftet selskap ved navn AtlantGas Explorer ASA. (AGE)
Aksjonærene i NPG ASA vil bli tildelt aksjer i AGE, hvor 2,8 NPG aksjer gir 1 aksje i AGE ASA
AGE ASA vil bli notert på OTC listen etter tildelingen.

Bakgrunnen for fisjonen
NPG har i dag to vesentlige aktiva som av både aksjonærer og av meglere / investorer vurderes å ha meget forskjellig risikoprofil. En del av dagens aksjonærer er mest opptatt av den forestående lete-og bore aktiviteten på Svalbard år 2002 og de vurderer således selskapets totalverdi ut fra denne aktivitetens utvikling, mens andre legger størst vekt på eierandelen i Snøhvitfeltet.

Dette gjør at det synes fornuftig å dele opp selskapets hovedaktivitet i to uavhengig virksomheter som selvstendig kan utvikles og vurderes av markedets forskjellige interessenter og kriterier.

Samarbeid med oljemiljøet i Canada
Videre har selskapets ledelse i den senere tid registrert en stor utenlandsk interesse for gassrettigheter på norsk sokkel. Dette fikk selskapet sist bekreftet under et bransjebesøk i Calgary hvor en rekke større aktører tilkjennegav interesse for samarbeide omkring finansiering og videreutvikling av våre norske gassrettigheter.

Således vil det være naturlig at AGE ASA videreutvikler sin aktivitet i dette nye og interessante sporet, mens NPG ASA fortsetter sin planlagte aktivitet på Svalbard. Ledelsen i nye AGE ASA vil av praktiske grunner være den samme som i NPG ASA i den første fasen. AtlantGas vil den første tiden konsentrere arbeidet mot å søke å utvide deltakelsen i Snøhvitfeltet med kjøp av ytterligere andeler i feltet. Dette vil finansieres ved å inngå partnerskap med bla. omtalte aktører i Calgary.

Målsettingen til AGE ASA skal også være forsøke å kjøpe flere "små" parter i aktuelle gassfelt som pga. tidshorisont og forandring i strategifokus hos dagens eiere kan erverves til en akseptabel pris relatert til feltenes potensiale.
AGE ASA vil i løpet av våren gjennomføre en emisjon med fortrinnsrett for NPG-aksjonærene. Samt snarlig utvikle finansieringssamarbeide med de utenlandske interessentene i Canada.

NPG aksjen vil fortsette sin utvikling basert på prøveboringen 2002.

Kontaktperson: NPG, Asbjørn Skotte 88 00 30 40thorbjørn
20.03.2001 09:40
#184

Endre
Flere nyheter kommer senere i uken - b.l.a boremeldingen på Svalbard
owen
26.03.2001 15:02
#627

Endre
Tja......Hadde jo håpet på en annen kursutvikling da..!
vfl
26.03.2001 21:21
#316

Endre
owen – Enig med deg. Men det gjelder faktisk et par andre aksjer jeg sitter på også! Markedet er jo rimelig råttent for tiden. Kanskje har selgeren(e) på 1,05 en inngang på 5 øre? Volumet er jo ikke all verden, så kanskje er det noen med inngang 1,15 fra siste emisjon som skal begrense tapet? Vi får ønske hverandre lykke til, uten å bli overrasket eller skuffet om markedet kortsiktig plutselig skulle falle ytterligere 30-40%. Mine NPG ligger trygt på kistebunnen. Føler ikke at jeg helt har ”taket på” dette selskapet, men har valgt å ta sjansen.
thorbjørn
27.03.2001 15:52
#185

Endre
Pressemelding kommer onsdag vedrørende finansiering av Svalbardboringen.
thorbjørn
28.03.2001 19:00
#186

Endre
Norwegian Petroleum Group ASA

Pressemelding

27.03.2001

Canadisk oljemiljø interessert i Svalbard

I forkant av boremelding til myndighetene for prøveboring på Svalbard var selskapets ledelse i februar d.å. på en faglig reise til det Canadiske oljemiljøet i Calgary hvor målsettingen var å kartlegge mulige finansieringspartnere for videreutviklingen av selskapet samt å opprette kontakt med relevante oljeboringsoperatører.

En rekke møter var på forhånd avtalt og man fikk brukt tiden effektivt til å sette seg inn i dette miljøets muligheter.

Som en oppsummering av fremstøtet kan man si at følgende "milestones" ble oppnådd:

1. Operatørtilbud.

Selskapet vil snarlig motta flere "turn-key"-tilbud for gjennomføring av den planlagte boreoperasjonen på Svalbard i 2002. Herunder vil det også være åpning for at boreoperatørene kan bistå med en finansieringspakke som en del av totaltilbudet.2. Finansiering.

Selskapet presentere seg for flere større "market-makers" i meglermiljøet og har nå løpende dialog omkring mulighetene for innhenting av kapital i dette meget profesjonelle oljeventure-markedet. Flere interessenter er allerede på plass og en delegasjon med relativt "tunge" aktører fra den lokale bransjen vil besøke selskapet på Svalbard medio mai d.å.3. AtlantGas Explorer ASA.

Det viser seg at interessen for naturgass og naturgassrettigheter er påfallende høy i det nordamerikanske markedet og således fikk selskapet stor respons rundt dets eierinteresser i Snøhvit-feltet. Det ble derfor orientert om selskapets ide om nettopp å rendyrke denne typen virksomhet i den utfisjonerte virksomheten AtlantGas Explorer ASA med svær positive respons. Flere større meglerhus gav her signaler på at man kunne påregne finansiering for videre oppkjøp av denne typer veldokumenterte gasserettigheter. Denne prosessen vil således følges opp utover som en egen aktivitet.

4. Opprettelse av kontaktpunkt i Calgary.

Gjennom bekjente fra bransjen har selskapet lykkes å opprette et fast "kontaktpunkt" i Calgary. Dette betyr at selskapet til enhver tid vil har flere kompetente personer tilgjengelig i miljøet som skal være vår forlengede arm i dette området. Avtalen bygger på "No cure - No pay"-prinsippet og således koster ikke dette selskapet noe før fremstøtene bringer frukter. Kontaktpersonene er forøvrig meget bra og "tunge" folk fra bransjen.

Selskapet har med dette fremstøtet klart å få et "ben innenfor" et meget spennende og dynamisk onshore oljemiljø... Relatert til det norske oljemiljøet, som jo domineres av noen få og svært store aktører, består dette miljøet av en rekke små og mellomstore selskaper hvor NPG ASA lettere får innpass og forståelse. Selskapet vi således følge opp disse kontaktene svært aktivt fremover.


Norwegian Petroleum Group ASA
Selskapet ble etablert den 20.01.1987 av en gruppe norske investorer og er nå inne i sitt 14. driftsår. Selskapets formål er utforsknings-virksomhet. Virksomheten til nå har bestått i prospektering (leting etter olje og gassforekomster) på Svalbard. Selskapet har nå ca 500 aksjonærer, herav 11 utenlandske. Hovedaksjonæren er Noram Partners Ltd., Houston, Texas USA.

Forretningsidé
NPGs forretningsidé er å erverve konsesjoner i områder ved en tidlig utviklingsfase, og deretter utvikle disse til forekomster med påviste og drivverdige reserver. Selskapets filosofi er å finne partnere til disse prosjektene slik at forekomstene kan settes i produksjon for å tilføre virksomheten en positiv kontantstrøm. Alternativt kan forekomstene selges helt eller delvis til andre interesserte selskaper. Selskapet vil også løpende vurdere om det skal engasjere seg i andre andeler på norsk sokkel og utenlandske områder etter den kommende liberaliseringen for slik deltagelse.

Det ble den 23.februar 2001 vedtatt å gjennomføre den planlagte utfisjoneringen av eierandelen i Snøhvitfeltet fra Norwegian Petroleum Group ASA.
Utfisjoneringen foregår ved at rettighetene til andelen av Snøhvitfeltet overdras til et nystiftet selskap ved navn AtlantGas Explorer ASA. (AGE)Kontaktpersoner: NPG ASA, Einar Ianssen 73 82 04 59 eller Asbjørn Skotte 88 00 30 40rolgronb
28.03.2001 23:30
#89

Endre
NPG er min langsiktige pensjonsforsikring. Skal sitte med de til jeg er 50 (er 35 nå), og leve livets glade dager etterpå!

Forventer en børskurs på over 1000,- innen den tid.

Ikke fnys av det, det er høyst sannsynlig.
jannis
29.03.2001 08:35
#6

Endre
Jeg vet ingen ting om dette selskapet foruten det som det som står her. Kan noen svare meg på om boringen på Svalbard er fastsatt.Det sårbare miljøet er vel sikkert et diskusjonstema i miljøvernsorganisasjoner. Det blir jo brukt endel kjemikaler under boringen. Hvordan er avfallsproblematikken løst?

Jannis
owen
29.03.2001 08:46
#633

Endre
Borestart på Svalbard 2002

Ferske geolograpporter gir ny optimisme for oljefunn på Svalbard

Det unoterte norske selskapet Norwegian Petroleum Group ASA planlegger borestart mars 2002 på Svalbard og vil levere boremelding (søknad om boretillatelse) til Sysselmannen i januar 2001. 14 år etter at selskapet startet den første undersøkelsen på Svalbard viser analysene strukturer som kan inneholde hele 193 millioner fat olje. Staten har allerede erklært sin deltagerrett med 25% i prosjektet.

Selskapet har i samarbeid med GeoFrontier analysert over 500 km med seismikk og resultatet av analysene gir grunn til stor optimisme. Norwegian Petroleum Group ASA har flere blokker på Svalbard og har til nå analysert Jokerstrukturen i Van Mijenfjorden, Hallgjerdstrukturen i Sassenfjorden og Askepottstrukturen i Billefjorden.

Den norske Stat v/Næringsdepartementet har erklært deltagerrett med 25 % i prosjektet.

Dette har Staten rett til i.h.t. Bergverksordningen for Svalbard. Reglene omkring deltagerretten er utformet slik at dette kan beskrives som en totrinns opsjon. Den første delen av opsjonen er at Staten innen en viss tid etter at utmålene ble tildelt må erklære at de ønsker en fremtidig deltagelse. Dette har Staten meddelt.

Antatt verdi NOK 37 milliarder

Verdivurderingen er basert på 193 millioner fat olje, en oljepris på USD 30,06 pr fat og en dollarkurs på NOK 9,20 pr den 05.10.2000. NPG’s andel av dette utgjør NOK 37 milliarder.

Russerene borer i 2001

Russerne har opplyst at de arbeider med å få til en prøveboring i sitt felt i år 2001. Dette feltet er det samme som russerne fant olje i under boring etter kull for noen år siden. Dette feltet er kloss opp til NPG’s Sassenfelt (Askepott).

Finansiering

En prøveboring er stipulert til å koste ca USD 10 mill. Det er selskapets filosofi å få med en partner til dette prosjektet. NPG ASA blir tilretteleggeren for boringen, og at en partner forestår selve boreoperasjonen. NPG ASA skal møte meglere ved Albertabørsen, Calgary, Canada Mars 2001 og tar sikte på å finne partnere her.

Om NPG ASA

Selskapet ble etablert den 20.01.1987 av en gruppe norske investorer og er nå inne i sitt 14 driftsår. Selskapets formål er eksploreringsvirksomhet. Virksomheten til nå har bestått i prospektering, (leting etter olje og gassforekomster), på Svalbard.

Prospekteringen har vært særlig innrettet mot den vel kjente Jokerstrukturen på lshøgda ved Van Mijenfjorden. Dette er et uvanlig ”presist” prosjekt ved at selskapet har klart å anskaffe den originale boreloggen fra den nærliggende prøveboringen som ble foretatt av det amerikanske oljeselskapet Caltex allerede i 1965. Samtidig har selskapet anskaffet betydelig nyere seismikk fra det samme området. I alt 297 km seismikk fra 1986 er innkjøpt fra GECO. Ved å samkjøre boreloggens konkrete informasjoner om de faktiske grunnforhold med utfyllende seismikk og moderne analyseverktøy, har man et meget godt utgangspunkt for å kunne utføre en vellykket boring. Selskapet har nå ca. 500 aksjonærer, herav 15 utenlandske. Hovedaksjonæren er et amerikansk selskap i Houston, Texas.thorbjørn
02.04.2001 08:45
#187

Endre
Denne uken kan bli spennende for NPG aksjonærene. Det vil bli sendt boremelding til Bergmesteren denne uken og det blir borestart på Jokerfeltet mai 2002.


Joker-strukturen på Ishøgda

Selskapet har i løpet av den siste tiden fått tilgang til geologisk ekspertise som nå gjennomgår all tilgjengelig dokumentasjon for Joker-strukturen på Ishøgda med tanke på en prøveboring på denne strukturen.

For denne strukturen har NPG tilgang til m.a. 297 km seismikk. En prøveboring er stipulert til å koste ca USD 10 mill.

Den norske Stat v/Næringsdepartementet har erklært deltagerrett med 25 % i prosjektet. Dette har Staten rett til i.h.t. Bergverksordningen for Svalbard. Reglene omkring deltagerretten er utformet slik at dette kan beskrives som en totrinns opsjon. Den første delen av opsjonen er at Staten innen en viss tid etter at utmålene ble tildelt må erklære at de ønsker en fremtidig deltagelse. Dette har Staten meddelt.
Deretter og senere kan Staten så gå inn som en partner i prosjektet med 25 %. Staten må da refundere sin ideelle andel av påløpte kostnader, og får tilsvarende ideell andel av fremtidige inntekter.

Reglene her er slik at Staten kan vente til det tidspunktet feltet blir utbygget til å erklære sin endelige deltagelse i prosjektet.

Disse reglene tilsvarer i hovedsak reglene som finnes i Nordsjøen angående "glideskala" - SDØE ( statens direkte økonomiske andel).

Jokerstrukturen ble forsøkt boret av det amerikanske oljeselskapet Caltex i 1965. De boret ned til ca. 3.300 meter.

Caltex hadde dengang ikke tilgang til seismikk før de boret brønnen. Vi vet imidlertid i dag etter studier av ny tilgjengelig seismikk, at Caltex "bommet" noe på strukturens lukning.

Brønnen vil bli forsøkt boret fra land. Forholdene på stedet ligger godt til rette for dette. Infrastrukturen i området er delvis på plass, idet avstanden til Svea ved Van Mijenfjorden kun er kort vei.

Verdivurderinger

Selskapets geologer; cand.real. Geir Ytreland og professor Ståle E. Johansen har på bakgrunn av et betydelig bakgrunnsmateriale avgitt et kortfattet notat angående Jokerstrukturen på Svalbard; herunder funnsannsynlighet, hydrokarbonvolum og utbyggingsscenario.

Vurdering av funnsannsynlighet og hydrokarbonvolum for Jokerstrukturen.
Metodene som er brukt i denne vurderingen baserer seg på metoder publisert i "Quantification and prediction of Hydrocarbon resources" (Doré and Sindig-Larsen, NPF, Elsevier 1996) Det er bidragene fra Oljedirektoratet og Statoil som i hovedsak er lagt til grunn for tenkningen bak ressurstallene og sannsynlighetsvurderingen.

For å kunne sette resultatene inn i en riktig sammenheng er det nødvendig med noen kommentarer om norsk sokkel. Den norske kontinentalsokkelen deles ofte i tre hovedområder: Nordsjøen, Barentshavet og Midt-Norsk sokkel. Midt-Norsk sokkel deles igjen i en ytre og en indre del, der Haltenbanken er den indre delen. I internasjonal sammenheng er Nordsjøen og Haltenbanken regnet som svært attraktive leteområder. Ytre del av Midt-Norge (Vøring/Møre) er et nytt og spennende leteområde som nå utforskes for fullt. Barentshavet har vært utforsket i mange år og hadde stor suksess i begynnelsen. Så var det stille lenge helt til Agip gjorde sitt sensasjonelle oljefunn for kort tid siden.

Selv om leteområder i Norge er av topp internasjonal klasse, er risikoen mange ganger svært høy i forbindelse med boring av enkeltprospekter. De som vil delta i boringer i Nordsjøen i dag må akseptere funnsannsynligheter under 20%, mens gullprospektene kan være over 40%. På Haltenbanken er funnsannsynlighetene sammenlignbare med Nordsjøen, men ofte noe lavere. I Vøringbassenget har en lite statistisk grunnlag, men funnsannsynligheter er lavere i dette området enn i Nordsjøen og på Haltenbanken. Barentshavet har de siste årene blitt regnet som Norges minst attraktive leteområde. Noen selskaper har imidlertid fortsatt letingen, og får nå betalt gjennom et stort oljefunn. Dette er positivt for nordområdene, og har betydning for den generelle risikovurderingen av disse områdene. Hvor mye det vil påvirke oppfatningen av Barentshavet som leteområde, er det imidlertid for tidlig å si.


Resultater fra evalueringen av Jokerstrukturen:
Hydrokarbonvolum gitt funn (utvinnbart): 31 millioner fat (mest sannsynlig fase er olje)

Jokerstrukturen - Antatt verdi 8,5 milliarder
Det henvises her til notatet inntatt ovenfor om Joker, hvor det konkluderes med et utvinnbart oljevolum på 31 millioner fat, og en gjennomsnittsproduksjon på 20.000 fat olje pr dag.

Det vil også bli sendt boremeldinger på de andre feltene så snart prøveboringen av Joker er avsluttet.
[Endret 02.04.01 08:46 av thorbjørn]
[Endret 02.04.01 08:48 av thorbjørn]
thorbjørn
02.04.2001 12:58
#188

Endre
Oppdaterte nyheter:

Boremelding ble sendt 29. mars til Sysselmannen på Svalbard og kopi til Bergmesteren i Svalbard.


owen
02.04.2001 16:07
#637

Endre
Aksjene har jeg gjemt ned i skuffen foreløpig. Vi kan vel forvente oss en jevn stigning frem mot tildelingen av AGE aksjene. Regner med at de mest utolmodige har solgt seg ut!? du sitter en stund til med dine Thorbjørn!?
holger
02.04.2001 22:13
#4

Endre
får vi bare aga aksjer eller får vi også npg aksjer etter oppd-
elingen av nåv.aksjer
thorbjørn
03.04.2001 09:57
#189

Endre
For å gjøre det enkelt:

Har du 100.000 aksjer i NPG i dag sitter du igjen med etter fisjonen:

100.000 NPG
35.714 AGE

Du får aksjene uten vederlag da dette er en fisjon og ikke et salg av aksjer fra NPG - slik som f.eks HANDS hvor Merkantildata solgte aksjene for NOK 30,- pr stk og pengene havnet på bok.


Og - til Owen - jeg kjøper noe hver uke. 2 mill. i dag (4/4)
[Endret 03.04.01 09:58 av thorbjørn]
[Endret 04.04.01 15:40 av thorbjørn]
thorbjørn
05.04.2001 08:30
#190

Endre
Siste nytt fra NPG.
Som tidligere skrevet ble boremelding levert i forrige uke og det fikk jeg bekreftet av Sissel Edvardsen, informasjonssjef
Olje- og energidepartementet i dag.

Hadde et møte med NPG i går kveld og fikk info om at de nå setter sammen borepakken. I mai kommer en delegasjon fra Canada med investorer og boreselskaper som skal starte planleggingen. Alt er i rute og pressemelding om aktivitetene rundt boremeldingen sendes ut første uke etter påske.

Videre forhandles det med svenske investorer og disse blir vel avklart de nærmeste ukene.

M.a.o - alt er i rute.


thorbjørn
06.04.2001 16:13
#191

Endre
God Påske alle NPG aksjonærer.
owen
17.04.2001 11:54
#653

Endre
Skulle ønske aksjonærinfo. ble oppdatert under www.npg.as !
thorbjørn
18.04.2001 10:48
#192

Endre
Problemet er at sidene er flyttet og det skal legges inn et publishsystem. Dette er ikke ferdig ennå i flg. Skotte.
owen
22.04.2001 17:52
#673

Endre
Tatt fra HO

Russere har funnet olje på naboutmålet der NPEG har egne utmål .NPEG har søkt om boretilatelse 2002. Her må en si NPEG og Russerne har felles intresser og vil stå imot den ytterligående motstand fra norske myndigheter.Se Aftenposten lørdag 20/4 01.
vfl
22.04.2001 23:01
#330

Endre
owen - hva er HO? (Muligvis burde jeg vite det, i så fall har jeg fullstendig jernteppe!)

Jeg leste forøvrig også Aftenpostens reportasje vedr russernes ønske om ny vei fra Barentsburg til de nye gruveområdene. Det ser ut til å være en relativt sterk negativ holdning hos våre myndigheter mht naturinngrep på Svalbard.

Når NPG nå har levert boremelding (søknad om boretillatelse) 29. mars 2001 til Sysselmannen - hvordan er den videre saksgangen? Det er vel ingen selvfølge at NPG får boretillatelse? Eller?

Noen som har fakta (eller synspunkter)?
aztek
22.04.2001 23:14
#148

Endre
HO= Hegnar Online
vfl
22.04.2001 23:15
#331

Endre
owen, HO = Hegnar Online ikke sant - jeg visste det selvsagt! Jeg fant og har lest innlegget, men skulle gjerne sett at kilden hadde vært en annen!! Finnes dette bekreftet andre steder?

Jeg ser gjerne også noen svar/kommentarer på spørsmålene i siste del av forrige innlegg.
thorbjørn
23.04.2001 09:55
#193

Endre
Flere nyheter kommer.


[Endret 23.04.01 12:24 av thorbjørn]
thorbjørn
24.04.2001 12:20
#194

Endre
Om boringen:

NPG forholder seg til de nye naturverforeskriftene i boremeldingen og vil få lov til å bore dersom disse regler overholdes.

Tanken med den nye miljøplanen er primært å verne områdene nord og sør på øya, men boreområdet ved Van Mijenfjorden vil være et område hvor aktivtet skal tillates

Dette er der hvor de nye aktivitetene til Store Norske skal etableres

Se forøvrig SNSK sin hjemmeside. (www.SNSK.no)

NPG vil altså få godkjent boremeldingen på grunnlag av at de følger de nye reglene og at all aktivtet vil foregå i omtalte områder...

[Endret 24.04.01 12:21 av thorbjørn]
informanten
24.04.2001 17:54
#90

Endre
Må refere til Dagsrevyen engang på 80tallet hvor Statoils fremste geologer stod fram og hevdet Svalbard med områdene rundt kom til å bli det nye oljevirksomhetsområdet. Ser ut til at de har fått rett.
rolgronb
24.04.2001 23:21
#92

Endre
Hvorfor er det ingen som kommenterer eierandelen i Snøhvitfeltet, som jo er helt uavhengig av boretillatelse på fastlandssvalbard?
Thorbjørn, kan du kommentere hvor mye denne andelen kan være verdt alene.
Dette vil jo også bli utskilt i AGE -aksjer, så man vil unngå risikoen v Svalbardfeltene. Har hørt anslag på ca 15 kr aksjen, men hvorfor selger noen til dagens kurser?

informanten
25.04.2001 07:28
#96

Endre
Snøhvitfeltet er jo sikkerheten selv. Feltet inneholder 300mrd m3 gass. Gasspris idag er 1 kr pr m3. Dvs feltet har en bruttoverdi på 300mrd kr. Utbygging er estimert til 40mrd, videre drift til 30 mrd. Skatt er som landbasert 28% og ikke 80 som ellers i Nordsjøen. Vi sitter da igjen med ca 230 mrd etter utbygging og drift. Etter skatt på 28% er det 165 mrd kr. NPEG eier 0,5% = 825mill. Det er ca 50 mill aksjer i NPEG. )825mill / 50 mill aksjer = 16,50 per aksje.
Hvorfor selger noen da til ca 1kr per aksje? Meget godt spørsmål. Jeg veit ikke, men antagligvis skyldes det mangel på kunnskap.
thorbjørn
25.04.2001 09:04
#195

Endre
Du har helt rett. I slutten av mai blir Snøhvitandelen skilt ut som eget selskap og aksjene delt ut vederlagsfritt til NPG aksjonærene.

At noen selger på 1,.- i dag kan skyldes mangel på likviditet - og og merk at det kun er små poster som går..

Slik jeg har forstått det går alt på skinner i NPG. I mai kommer en delegasjon ( 15 mai ) fra Canada med formål å sette seg inn i NPG/AGE i forkant av boreaktivitetene på Svalbard.

Det vil mest sansynlig skje en del på eiersiden også før sommerferien.


[Endret 25.04.01 09:05 av thorbjørn]
owen
25.04.2001 14:24
#679

Endre
NPG-Pressemeldinger
ramush
29.04.2001 16:18
#390

Endre
Jeg provoserer ingen på dene topicen, men etter en sammtale med en person med gode kontakter i oile bransjen nevnte jeg NPG om han viste noe, han kjente mye av problemene å advarte strerkt meg å kjøpe aksjer, ettersom i langt tid har jeg følt med NPG.
Mannen kjener veldig bra NPG og har kontakter med ledelsen.
Størsje problemen var nok finnansiering og mulighetene for at det finnest oile i svalbard er minimale.


[Endret 29.04.01 16:19 av ramush]
kæsj
29.04.2001 17:05
#109

Endre
Av alle de innlegge jeg har sett av deg ramush, er det vel ikke ett eneste selskap som kommer til å overleve!
ramush
29.04.2001 17:24
#391

Endre
Hvis noen som måte øverleve så er Birdstep hverfall, sitter tung i dene aksjen.
Ikke misførsjtå med NPG kan bli gull investering ,men jeg vurderer den som svært spekulativt, og tror på den personen når han advarer meg, han er 100% troverdig .
informanten
29.04.2001 23:01
#100

Endre
Re Ramush:
Jeg tviler litt på troverdigheten til denne personen du referer til. Han hevder det er usannsynlig med olje på Svalbard. Hvordan kommenterer han da det russike funnet av olje på nabofeltet til NPG sitt felt.
For det andre så har vel NPG finansiering av boring omtrent på plass gjennom investorer i Canada som selskapet har meldt om.
NPG eier 0,5% av snøhvitfeltet. denne delen er verdt ca 16kr pr aksje. Du kaller det stor risiko å kjøpe NPG og sitter selv i Birdstep. Jeg er ikke helt med på resonementet her.....
rolgronb
30.04.2001 22:58
#94

Endre
Hvordan en aksje med substansverdi på 16 kr er risikofylt når kursen idag er ca 1,- er det dessverre bare tullinger som kan få seg til å si. Regner med at du forstår det selv når du får tenkt deg litt om?........

I tillegg er vi med i trekningen av et lotteri (Svalbardfeltene), med MEGET stor vinnersjanse, som vil kunne gjøre oss alle til meget velhavende om noen år.

Da kan det være snakk om 1000,- aksjen ifølge tidligere verdianslag.

Følgelig ingen risiko- men en ENORM oppside.
jannis
01.05.2001 08:08
#7

Endre
Ser de fleste her er positive til denne aksjen. Selv har jeg ikke fulgt med. Men lurer på hvordan NPG (eller den de leier) har tenkt å gjennomføre boringen på Svaldbar. Ikke for å være pessimist, men tror miljøvernfolket kommer til å si sitt i denne saken.Jeg gjør regning med at krav til utslipp er strenge. Det har det vært tidligere der oppe.
spamkiller
02.05.2001 11:24
#15

Endre
NPG har levert all nødvendig dokumentasjon til myndighetene på Svaldbard så jeg tror miljøproblematikken er i rute.
vfl
02.05.2001 19:13
#342

Endre
I forkant av aksjesplitten senere i mai valgte jeg å komplettere samlingen NPG-aksjer littegrann i dag. Bare for å få et ”rundere” antall AGE aksjer (2,8 NPG aksjer gir jo 1 AGE). Jeg er jo selvsagt litt betenkt over at noen velger å selge NPG-aksjene sine til en liten ”fisker” på kr 1,15. Men jeg velger fortsatt å tro på NPG (og AGE) som en langsiktig investering, og putter de nye aksjene i skuffen sammen med de gamle. Etter 25. mai skal jeg putte de nye AGE-aksjene i den samme skuffen, og smøre meg med masse tålmodighet.

Jeg ser at det spekuleres i hvor høyt NPG/AGE kursene kan komme. Å regne aksjekurs ut fra påviste reserver dividert med antall aksjer er vel en litt optimistisk vinkling. Såvidt jeg kan forstå vil det være nødvendig med vesentlige investeringer for å hente opp ressursene - og denne finansieringen (hvordan den enn gjøres) vil nødvendigvis bringe teoretisk kurs vesentlig ned. Men dersom "gammel" NPG om 5 år står i ca 10 kroner, så har vi allikevel hatt 45% årlig vekst på investeringen!

Det skal bli interessant å se kursutviklingen på NPG vs AGE. Noen som har synspunkter eller tør å tippe? Får vi NPG for kr 0,50 mens AGE går for kr 1,50 utover i juni måned?? (I så fall blir summen sånn noenlunde ivaretatt i forhold til ”gamle” NPG.) Noen andre som tør å tippe?
vfl
05.05.2001 22:51
#347

Endre
Hmmm? Ingen respons?? Er spørsmålet for dumt eller tilnærmet umulig å svare på? Nesten utrolig hvis ingen har synspunkter. Si fra da – hvis du heller ikke har peiling! Noen har sikkert synspunktere på mitt ”tips” – NPG for kr 0,50 og AGE for kr 1,50. NPG er antakelig den mest spekulative av de to. AGE har jo allerede verdier ”i boks”.

Hva tror du kursen på NPG blir mandag 26. mai?? Og for AGE primo juni??

Sitat fra NPGs pressemelding: ” Første hande1sdag etter splitt blir mandag den 28.05.2001. Vi skal gjøre alt hva som står i vår makt for å få de nye AGE-aksjene registrert på vedkommende aksjonær sin VPS-konto, straks etter splittdato. Grunnet rent praktiske forhold antas det dog at det vil gå ca. en uke før aksjene i AGE er registrert på VPS-kontoene.”
owen
08.05.2001 09:40
#691

Endre
Har du noe nytt til oss Thorbjørn?
thorbjørn
10.05.2001 09:59
#196

Endre
Dette skjer i mai:

# Har fått munnkurv igjen fra NPG. Beklager men videre info får komme på www.npg.as.

Beklager

[Endret 13.05.01 19:32 av thorbjørn]
vekteren
20.05.2001 18:23
#3

Endre
Er det noen som vet om disse folka fra Canada har vert i norge? Torbjørn'' jeg ser at du har fått munnkurv,men du kan vel svare på det.
thorbjørn
21.05.2001 12:49
#197

Endre
De kom til Norge 16 mai og reiser tilbake i morgen 22 mai.
Etter det jeg har klart å få frem så har møtene gått bra. Regner med at NPG sender ut en pressemelding om dette snart. Husk, nå nærmer datoen seg for splitten, NPG AGE!
owen
28.05.2001 10:13
#713

Endre
Siste handelsdag for NPG-aksjen før splitt var på fredag den 25.05. Nå får vi overført AGE aksjer!? Når blir AGE notert på OTC listen? Noen som har formening om hvilken kurs?

Dette blir spennende.........!
owen
28.05.2001 14:50
#714

Endre
Meg igjen...!
Selv om fristen er ute for å få med seg AGE aksjer, tilsier ikke det at NPG blir mindre verdt! Hva kan årsaken være at selger beveger seg ned under krona, og ingen kjøpere til stede!? Noen kom. Thorbjørn...selv om du har fått munnkurv :)
vfl
28.05.2001 16:34
#370

Endre
Hei owen - har du ikke lest mine innlegg ovenfor?

Jeg har jo tippet NPG til ca kr 0,50 og AGE til ca 1,50 når den noteres om en uke (personlig tipper jeg det tar noe lenger tid).

Bakgrunnen for tipset er:
a) at samlet verdi på NPG og AGE bør være ca som "gamle" NPG,
b) NPG er mer spekulativ (ren exploration uten konkrete funn), samt
c) at AGE tross alt eier en "konkret" mengde gass (selv om den ligger langt nede!) At denne skal "underprises" er vel ingen uenig i - vedtak om utbygging er vel formelt ikke fattet og dessuten må utvinningskostnader innkalkuleres.

Enig??
energyinvest
01.06.2001 16:47
#1

Endre
Hei!

Saksest fra dagens oppdaterte side hos NPG ASA


01.06.2001
Aksjonærbrev 2001-3 01.06.2001

Kjære Aksjonær. En kort melding om dagens aksje-situasjon i Norwegian Petroleum Group ASA og AtlantGas Explorer ASA.


Som aksjonærene – i Norwegian Petroleum Group ASA – vil være kjent med, har selskapets aksjonærer vedtatt at dette selskap skal deles i to deler ved en fusjon – hvorved aktiva representert ved den såkalte FINA-avtalen, d.v.s. en eierandel i Snøhvit-prosjektet, flyttes over i et nytt selskap, AtlantGas Explorer ASA, mens resten av "opprinnelige" NPG, inklusive Svalbard-rettighetene, blir liggende igjen i NPG.

Fokus Bank, som har ansvaret for registrering av aksjene i AGE, opplyser at disse vil være registrert i løpet av en ukes tid. Da vil altså våre aksjonærer eie det samme som før – men det vil være representert via å eie aksjer i to selskaper, ikke ett som før.

AtlantGas Explorer ASA vil også bli notert på OTC-børsen. Med registrering i Brønnøysund osv tar dette enda noe mer tid – det er enda ikke helt klart hvor mange dager. Styrets intensjon et under enhver omstendighet å f jobben gjort så raskt som fysisk mulig –men våger ikke å love noe utover at den må være gjort i løpet av juni måned.Med vennlig hilsen
Styrene i NPG og AGEFor ytterligere opplysninger ta gjerne direkte kontakt med selskapets forretningsfører Asbjørn Skotte tel: 88 00 30 40 – eller styreformann Einar Ianssen tel: 73 82 04 59

Email: skotte@skotte.no
Email: selfa@selfa-arctic.no


energyinvest
01.06.2001 17:00
#4

Endre
01.06.2001
Aksjonærbrev 01.06.2001

Kjære aksjonær. I forbindelse med at det nærmer seg vår første større generalforsamling finner jeg grunn til å se litt på våre selskapers situasjon.


SERIØSITET
Sett fra Styrets, og min, oppfatning har de mange – sikkert meget velmente – forsøk på å influere på NPG`s kurs ved diverse meldinger på de forskjellige ”Ryktebørser” IKKE vært i aksjonærenes interesse.

Selvsagt er det hyggelig å se et selskaps kurs går oppover – men da må dette være basert på korrekte opplysninger. Det som har vært gjengitt som fakta på slike ryktebørser, har ofte hatt en KIME av sannhet – men har vært blåst opp som noe langt ut over de faktiske forhold.

Dette igjen har delvis gjort det vanskelig å komme med faktiske, konkrete, positive opplysninger – fordi det i forhold til de allerede oppblåste ryktene ville se NEGATIVE ut.


Jeg TROR imidlertid nå at vi etter samtaler har fått de største ”super-optimistene” mer ned på jorda. Norwegian Petroleum Group ASA og AtlantGas Explorer ASA er ikke IT-bobler som fyres opp med tomme løfter. Vi arbeider i en bransje som forlanger at det utvises seriøsitet når vi går til forhandlinger og vi har en langsiktig og klar målsetting med våre prosjekter.

TIDSPERSPEKTIV

Det hadde vært hyggelig å hele tiden kunne si at ”i neste uke skjer det store ting”, men jeg tror nok at man må venne seg til et LITT mer langsiktig perspektiv i denne bransjen.

Some tidligere gjentatt i flere nyhetsbrev er alle forutgående planer ”på track” og det er således intet grunnlag for de store kursfluktuasjoner eller rykter.

For like fullt å oppsummere dagens situasjon tar jeg her en kort gjennomgang av status for prosjektene:

NORWEGIAN PETROLEUM GROUP ASA
Vi har tideligere meddelt at boremelding formelt er innlevert, med planer for boring ved Van Mijenfjorden på Svalbard i 2002.

Vi holder fortsatt mulighetene åpne både for en full-skala brønn, men arbeider nå også med en såkalt ”slim-hole-brønn” bygget på ny og rimelig teknologi. Sistnevnte boreløsning vil ha karakteren av en prøveboring, som viser om en fullskala brønn senere er verd å forsøke.

Denne type boring vil imidlertid kunne påvise om oljeforekomsten er av drivverdig art og således kan denne boreløsningen anses som helt fullverdig i vårt henseende, selv om disse borekostnadene blir radikalt redusert i forhold til en fullskala brønn.

Det arbeides løpende med finansiering av disse prosjektene både i Norge og i andre land. En slim-hole brønn er imidlertid så vesentlig billigere at en finansiering av denne neppe vil bli særlig vanskelig, ente ved et generelt tilbud til alle aksjonærer, et tilbud til et begrenset antall investorer eller en kombinasjon.

Det spørres jo til stadighet om ”vil dere få tillatelse til å bore?”. Det kan vi jo ikke uten videre besvare - men vi arbeider ut fra at svaret skal bli ja, på akseptable vilkår.

Skulle det bli forsøkt å stoppe prosjektet, har Styret til orientering alternative planer under arbeid.

Det kan for øvrig i denne sammenheng nevnes at Styret har gode kontakter med alle de andre aktørene som har den samme interesse for at øygruppa skal bli et sted hvor både næringsliv, turisme og forskere skal kunne leve og arbeide i godt samarbeid.

Konkret kan her nevnes at vi er i meget positiv kommunikasjon med SNSK, (”Store Norske Spitsbergen Gruveselskab A/S”…, basisen for all norsk drift på Svalbard), omkring bistand rundt innkvartering,(vårt prosjekt ligger kun 16 km fra Svea), logistikk og ikke minst miljøundersøkelser og miljøberedskap under prøveboringen.

Som kjent satses det nå for fullt på utbygging av kullgruven ”Svea Nord” som SNSK`s fremtidige driftsgrunnlag. I denne sammenheng har SNSK utført svært omfattende og kostbare miljøundersøkelser, beredskapsplaner samt innseilings-analyser av Van Mijenfjorden som også inkluderer vårt kjerneområde. Disse arbeider vil vårt selskap kunne nyttegjøre ved et eventuelt samarbeide. For øvrig kan nevnes at et omfattende oljevern-beredskapslager bygges opp i Svea i disse dager.

Se mer info. om fremdriften i Svea, samt alle miljøundersøkelser, oljevern m.m. på: www.snsk.no

Som en konklusjon kan man si at NPG`s fremdrift er helt i tråd med tidligere planer.ATLANTGAS EXPLORER ASA
Styret følger godt med i de planene som nå forventes framlagt vedr. Snøhvit (Statoils PUD). Det er denne som vil gi et oppdatert svar på Snøhvit-prosjektets situasjon – både i lys av dagens gass-situasjon, prisleie og nye tekniske løsninger.

Det er Styrets intensjon, i den utstrekning det er økonomisk mulig og langsiktig interessant, å søke å ØKE størrelsen på andelen. Styret arbeider i den forbindelse med flere mulige og svært interessante løsninger.

Et endelig vedtak omkring utbygging av Snøhvit vil sannsynligvis komme opp til høstens Storting.

Det kan for øvrig orienteres om at selskapet, i forbindelse med tidligere omtalte møter i Canada, også undersøker det europeiske marked for visse typer spesialgass med sikte på eksport på det nord-amerikanske marked. Dersom det her skulle fremkomme en konkret avtale vil aksjonærene straks bli informert om dette.DAGENS ØKONOMI
Våre to selskaper har ikke i dag store kontantbeholdninger liggende – men har heller ikke de helt store behov. Det arbeides med et par muligheter for større investorer som kan tenke seg å gå inn – men vi ønsker at prisen skal være rett.

Ellers kan nevnes at vi IKKE har solgt de flere hundre tusen innbyttede Dragon-aksjene.
Den prisstigning som har skjedd på Dragon vil derfor komme aksjonærene til gode.

Økonomien er pr. dato således tilfredstillende og iht. budsjett.ANDRE PROSJEKTER
Styret legger, på tross av dette brevs innledning, ikke skjul på at det arbeides også med andre prosjekter og andre samarbeidsløsninger. P.t. har dette faktum INGEN verdi, idet intet er avtalt.

I den utstrekning noe, til aksjonærenes fordel eller ikke, BLIR avtalt, blir dette meddelt via pr
thorbjørn
02.06.2001 10:32
#198

Endre
Det var godt vi fikk ut denne informasjonen fra selskapet.

Konklusjonen er enkel og grei: NPG og AGE er i rute og ikke blakke!

God helg
vfl
03.06.2001 01:11
#382

Endre
Grei informasjon fra selskapet dette.

Kan noen fortelle meg om det er disse Dragon-aksjene som NPG og/eller AGE eier aksjer i??

Noen som kan gi en kort orientering om historikken her? Hvilket forhold er det mellom Dragon og NPG?


thorbjørn
07.06.2001 08:35
#199

Endre
Det er NPG som eier Dragon aksjene. Aksjene stammer fra et tilbud hvor mange småaksjonærer i Dragon fikk byttet disse mot NPG aksjer.

owen
15.06.2001 14:54
#733

Endre
Håper med dette at selgerne ikke kaster fra seg NPG aksjene selv om AGE aksjene snart blir tildelt! (selger nå på 1,50)

Noen formeing om kursutviklingen på disse Thhorbjørn?
thorbjørn
18.06.2001 09:34
#202

Endre
Jeg tror vi får la markedet fordøye den prosessen NPG/AGE har vært igjennom. Ut i fra de verdier som ligger i AGE så må vi forvente en god utvikling i takt med utbyggingen av snøhvit.
owen
18.06.2001 09:39
#735

Endre
Kommer du til å benytte deg av den rettede emisjonen hos AGE?
thorbjørn
19.06.2001 10:27
#203

Endre
Ja, det kommer jeg til å gjøre. regner med å gå inn med 150-200.000,-
vfl
21.06.2001 17:36
#409

Endre
Thorbjørn, det kan du ikke mene etter dagens meldinger vedr Snøhvit-feltet??
rolgronb
21.06.2001 23:38
#120

Endre
Hvilke meldinger?
thorbjørn
22.06.2001 09:56
#204

Endre
Det er vel ingen som tror at det ikke blir noe av Snøhvit. Til det er det lagt alt for mye prestisje og penger. I tillegg skal det investeres 30 milliarder i Finmark og tror neppe SFT's ønske om en bedre utredning stopper dette.
owen
27.06.2001 09:17
#738

Endre
Noen som så TV2 nyhetene igår!?
Ang Snøhvit utbyggningen? Jeg tror myndighetene ikke tør å utsette det en gang til....isåfall som det ble nevnt vil investeringer for over en milliard bli tatt bort fra bl.a Hammerfest...
holger
01.07.2001 00:36
#6

Endre
kommer ikke snart disse AGE aksjene på konto
thorbjørn
02.07.2001 08:30
#205

Endre

AFTENPOSTEN 2 juli 2001

Skattelettelse til Snøhvit-feltet

Regjeringen vil gi spesielle skattevilkår til oljeselskapene på Snøhvit-feltet.

TOVE BJØRGAAS

Løsning. Dermed kan skattestriden som har truet oljeutbyggingen i nord være løst.

- For å få til oljeaktivitet i nord må det bygges en infrastruktur. Derfor er vi innstilt på å foreslå at friinntekts-satsen for inntektene fra Snøhvitfeltet settes noe høyere enn vanlig, sier finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen til Aftenposten.

I forrige uke og i helgen har han hatt samtaler med representanter for Statoil som i forrige uke truet med å stanse hele Snøhvitprosjektet dersom Finansdepartementet ikke straks klargjør hvilke skatteforhold som skal gjelde for den nord-norske gassutbyggingen.

Normalt betales 78 prosent petroleumsskatt på norsk sokkel, men finansministeren gikk tidligere i år inn for at den gassen fra Snøhvit som føres i land i Hammerfest bare skal beskattes med 28 prosent. Statoil har bedt om svar på hvor stor del av inntektene fra feltet som skal beskattes med denne lavere satsen. Dette spørsmålet kan finansministeren ennå ikke besvare.

For å sikre utbygging på Snøhvit kan oljeselskapene beholde en større andel enn vanlig av inntektene fra feltet som dermed vil være unntatt fra den høye petroleumsskatten på sokkelen. - Jeg vil være åpen for å øke friinntektssatsen til eksempelvis 50 prosent, sier finansministeren.

Statoil, som har 64 prosent i Snøhvit-lisensen, har innkalt sine partnere til møte 9. juli, og selskapet håper der å kunne behandle et forslag fra departementet. I midten av juli utløper tidsfristen for å underskrive salgskontrakter med viktige partnere. Informasjonsleder i Statoil, Sverre Kojedal, lover at Statoil raskt vil behandle forslag til skatteløsning fra Regjeringen.
- Straks vi har fått en akseptabel avklaring vil vi fremme saken for partnerskapet, sier han og understreker at han er ser frem til å få et endelig forslag fra departementet.

- Vi ha hele tiden sagt at når vi skal investere 40 milliarder kroner må vi ha akseptable og forutsigbare rammevilkår, sier Kojedal.

rolgronb
03.07.2001 00:03
#129

Endre
Med dette usikkerhetsmomentet borte vil nok AGE aksjene få en respektabel pris. Vet noen forresten når de blir noter på OTC?
Bolean
03.07.2001 00:34
#1691

Endre
"rolgronb [89] 28.03.01 23:30
NPG er min langsiktige pensjonsforsikring. Skal sitte med de til jeg er 50 (er 35 nå), og leve livets glade dager etterpå!
Forventer en børskurs på over 1000,- innen den tid.
Ikke fnys av det, det er høyst sannsynlig."

Den skal vel skikkelig langt ned før den skal opp?
:-)
owen
03.07.2001 08:56
#745

Endre
Ening Bolean
Med NPG/AGE har jeg noen "lodd" hvor det er 75% sjanse å vinne, og 50% sjanse til å bli millionær! Dermed tar jeg sjansen og kjøper mer (samt benytter meg av den rettede emisjonen i AGE)

AGE blir forøvrig notert i løpet av sommeren - ref. mail fra selskapet!
rolgronb
03.07.2001 19:06
#131

Endre
Re Bolean,

Kan nok hende at den skal opp og ned innen den tid.

Men 15 år er lang tid, og jeg vil kjøpe mye mer, da gjør det jo ikke noe om den går ned?
Bolean
04.07.2001 00:58
#1746

Endre
rolgronb

Jeg har mye sans for langsiktige investeringer. Jeg sitter langsiktig selv i noen aksjer. Men det er vel viktig å velge med omhu, og dessuten gjøre regelmessig vurdering av valgene for nødvendig utskifting underveis.

Lykke til de neste 15 år.
mvh
owen
11.07.2001 09:35
#752

Endre
Hvor lenge må vi vente nå...før det skjer noe!?
jannis
20.07.2001 16:27
#19

Endre
Klippet fra Hegnar:
Statoil har ifølge Reuters bestemt seg for å utsette søknaden om en lisens for utvikling av gassfeltet Snøhvit i Barentshavet. Bakgrunnen for dette er usikkerhet knyttet til prosjektets finansielle rammer. Prosjektet er estimert til hele 40 milliarder kroner.
Gråtass
21.07.2001 23:38
#437

Endre
Snøhvit utsatt

Publisert 20.07.2001 16:37 - Oppdatert 20.07.2001 19:50

Bare finnmarkingen Karl Eirik Schjøtt-Pedersen kan nå hindre at Nord-Norges største industriprosjekt blir gravlagt for godt.


Informasjonsleder i Statoil, Sverre Kojedal, og finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (1:48) Real Audio 32kbps
UTSETTES: Utbyggingen av gassfeltet Snøhvit utenfor Finnmarkskysten utsettes på ubestemt tid.
I dag besluttet Statoil og de øvrige deltakerne i partnerskapet at det ikke vil bli sendt noen plan for utbygging og drift av Snøhvit-feltet. Det tok styringskomiteen to dager å bli enige om formuleringene i et sluttkommunike, men realiteten er at et prosjekt til 40 milliarder kroner er lagt på is.
Timber Jack
22.07.2001 09:19
#105

Endre
Underlig dette, men slik er livet.
Jeg vet at rørcoating firmaet Bredero Price har regnet pris på prod linen fra Snøvitfeltet intil ganske nylig. Så de får seg nok en overreskelse nå. Sorry folkens, det kan bli lenge til neste tog i denne.
owen
23.07.2001 09:23
#769

Endre
Uventet resultat må jeg si..! Noen kommentarer thorbjørn?
Ubestemt tid, hva skal vi legge i det?
Gråtass
23.07.2001 18:15
#438

Endre
Beklager å måtte si det, Kondolerer alle som er inne i denne aksjen. Vi får håpe du retter opp tapet, og bedre tider i Eureka "owen". Jeg skal forøvrig til Svalbard på fredag 27.07.01 og er tilbake mandagen.30.07.01


[Endret 23.07.01 18:17 av Gråtass]
[Endret 23.07.01 23:49 av Gråtass]
informanten
23.07.2001 18:44
#116

Endre
Tydeligvis en del missforståelser ute å går her. NPG har p.t. ikke noe å gjøre med Snøhvitfeltet. Det selskapet heter nå AGE. NPG driver exploration virksomhet påSvalbard med sannsynlig borestart vår 2002.
Når det gjelder Snøhvit så er jo det alfa og omega for AGE og en annen historie. Jeg er sikker på at denne utsettelsen som vi for tiden er vitne til er et taktisk knep fra utbyggerne sin side for å få bedre betingelser skattemessig. Myndighetene kommer til å legge seg flate å gjøre alt i deres makt for å få utbyggingensprosessen på skinner igjen. DN på lørdag gir et godt bilde og beskriver vel rimelig godt situasjonen.
Husk det er satset milliardbeløp i prosjektering allerede. Dette skulle være det store olje og gasseventyret for Finnmark. Det er skyhøye forventninger i regionen. I tillegg er det valgår!
Jeg er helt rolig......
owen
24.07.2001 09:18
#770

Endre
Enig med deg Informanten (selfølgelig :)
Værste som kan skje er en "lengre" ustettelse! Men som du sier, denne saken kommer helt sikkert opp på agendaen igjen
owen
25.07.2001 14:07
#773

Endre
Skal vi håpe på en dato for igangsettelse?
--------------------
Regjeringen i møte om Snøhvit

Publisert 24.07.2001 13:38Regjeringen har sagt ja til å møte representanter fra Hammerfest kommune og Finnmark fylkeskommune for å diskutere Snøhvit-utsettelsen.

- Møtet blir tidligst fredag, sier fungerende ordfører Grethe Ernø Johansen i Hammerfest til Dagens Næringsliv.

Foruten statsminister og finansminister, vil olje-og energiministeren og nærings- og handelsministeren delta på møtet.


NervTR
03.08.2001 17:53
#3

Endre
Huurrrraaaa !!!!
Grattis til alle med AGE - aksjer
Hørte nettopp nyheten
Regjeringen gir etter og vil gi skattelette for å få SNØHVIT-selskapene til å satse
Da er fremdeles mine 13K AGE-aksjer litt verd

Nerv
informanten
03.08.2001 18:20
#122

Endre
Ikke for å skryte, men da skjedde vel omtrent nøyaktig det jeg spådde i mitt inlegg 23.07.01. Alle AGE aksjonærer kan ta livet helt med ro. Dette går veien, garantert!!
PassOpp
08.08.2001 11:58
#10

Endre
Leif Høegh fortsetter arbeidet med Snøhvit-kontrakten
Onsdag 08. august 2001 kl. 11:48
Skrevet av: Arne Lunde - iMarkedet

Tross uklarhetene rundt utbyggingen av gassprosjektet Snøhvit, så fortsetter rederiet Leif Høegh arbeidet med Statoil og mot verftet Mitsubishi i Japan. I forhold til verftet har Høegh fått en forlengelse i påvente av en endelig avklaring rundt utbyggingen av Snøhvit.

Det ble tidligere i sommer kjent at rederikonsernet Leif Høegh & Co i samarbeid med japanske Mitsui O.S.K Lines har blitt tildelt to av kontraktene på frakt av naturgassen fra Snøhvit-prosjektet. Det er planlagt bygget totalt fire spesialskip for frakt av LNG fra Snøhvit. De to andre kontraktene har gått til japanske K-Line.

[b)Kontraktsarbeid pågår

Etter at kontraktene ble fordelt har imidlertid utbyggingsprosjektet blitt satt i bero. Dette skyldes at utbyggerne med Statoil i spissen mener at skattesatsen for prosjektet er for høy til at det vil være forsvarlig å sette prosjektet i gang. Partene er nå forhandlinger finansdepartementet om en justering av skattesatsene.

-Arbeidet med avtalen i forhold til verft og Statoil med partnere, har gått sin gang uavhengig av om det blir en utbygging eller ikke. Hvorvidt det blir en kontrakt eller ikke vil tiden vise, sier finansdirektør Erik Normann i Leif Høegh til iMarkedet.

Han presiserer at foreløpig er ingenting endelig undertegnet verken med Statoil eller verftet. Leif Høegh og Mitsuis LNG-skip skal etter planen bygges ved japanske Mitsubishi Heavy Industries.

- Vi har god tro på at det vil bli en gjennomføring av prosjektet, og verftet gitt oss en forlengelse for en endelig byggebeslutning, sier Normann, som ikke ønsker å si noe hvor god tid rederiet har på seg før en endelig byggekontrakt må undertegnes.

Mye tyder på at politisk press samt presset fra Statoil, med stor sannsynlighet vil føre frem til en utbygging av Snøhvit-feltet med tilhørende satelitter i Barentshavet. Prosjektet skal etter planen produsere 3,5 millioner tonn årlig fra 2006. Gassen ilandføres fra feltene Snøhvit, Askeladden og Albatross i Barentshavet til Melkøya utenfor Hammerfest hvor produksjonsanlegget skal ligge. Det er herfra skipene skal frakte gassen i flytende form til kontinentet.

Ser på andre prosjekter

Leif Høegh har i dag en flåte på tre LNGskip og har ikke deltatt i den voldsomme kontraheringsaktiviteten som har foregått i LNG-markedet. I dag teller ordre bøkene omkring 45 faste kontrakter samt en mengde opsjoner.

- Vi har sett på en del prosjekter men disse har dessverre ikke ført frem. Vi ikke vært villige til å bestille skip på "spekk", noe visse andre har lykkes med, sier Normann.

Han sier videre at Leif Høegh fortsetter å se på flere prosjekter, men presiserer at rederiet ikke kommer til å kaste seg ut på med spekulative bestillinger.

- Økt LNG-engasjement ligger i vår strategi, men vi ønsker å bestille skip mot inngåtte kontrakter, sier Normann

peppern
11.08.2001 12:31
#20

Endre
Hei alle sammen,

Personlig tror jeg at vi kan slappe helt av vedr. utbyggingen i Finnmark. Dette eventyret er jo det eneste som kan berge lansdelen, slik at dette blir det rene Klondyke, både for innbyggere og oss aksjeeiere.
Savner meldinger fra deg Thorbjørn, har du sovnet i timen eller.....

Vennlig hilsen
Peppern
thorbjørn
13.08.2001 12:13
#207

Endre
Neida - jeg har ikke sovnet i timen. Har avsluttet en 4 uker sommerferie - uten pc. Følger jevnlig opp ledelsen og avventer notering av AGE på unotertlisten. Tror også på at Snøhvit kommer i gang etter diverse tilbakeslag i sommer. Nå berører ikke dette NPG da de er skilt ut. I NPG jobber de for fullt med den planlagte borestarten og regner med at nyheter er like rundt hjørnet når det gjelder fremdriften.
thorbjørn
16.08.2001 10:44
#208

Endre
I dag er dagen for toppmøtet. Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen møter toppledelsen i Statoil for å avgjøre Snøhvit-utbyggingens skjebne.

Hvis de to partene ikke kommer til enighet, vil det trolig skape ramaskrik i Finnmark som lenge har ventet på at olje-eventyret skal komme til landsdelen. Samtidig vil det skape det verst tenkelige utgangspunktet for finnmarkingen Schjøtt-Pedersen i åpningen av valgkampen.

Så selv om både departementet og Statoil holder kortene tett til brystet i denne saken, spekulerer mange i at det er lite trolig at man holder et slikt toppmøte hvis ikke sjansene for at Finansdepartementet og Statoil skal komme til enighet er store.


fra dn....

vi venter spent
energyinvest
21.08.2001 17:59
#5

Endre
Se ukens nyheter omkring Snøhvit så langt:

http://www.nettavisen.no/servlets/page?section=4&item=171100

owen
27.08.2001 10:32
#810

Endre
Hvor står vi nå! Stadig artikkler om Snøhvit feltet! Men blir det tatt en avgjørelse snart!?
owen
30.08.2001 10:05
#815

Endre
Nå må du våkne Thorbjørn!! Savner dine kommentarer vedr. selskapene!! :) Var det flere som fikk askjonærnytt igår!?
Kommentarer!?
thorbjørn
31.08.2001 11:54
#209

Endre
Har brukt litt tid på å fordøye aksjonærbrevet. Det kunne vært bedre skrevet og helst uten skrivefeil, men nok om det.

Det ble jo lagt lokk på informasjon fra selskapet da styre og ledelse ville jobbe i fred. Det får de ikke lenger. Jeg skal bli mer aktiv i tiden fremover og venter nå spent på hva Statoil/FD kommer frem til nå. De har ikke god tid men få tror dette blir skrinlagt.

Jeg tror det var en fordel at de stoppet prøveboringen på Lofoten. De ga litt til naturvernerne og forventer vel da at de ikke prøver å stoppe Snøhvit. Jeg tror det var det som lå i kortene. De kan jo ikke stoppe all olje/gass virksomhet der oppe.

Jeg tror at vi får en avklaring innen en uke og at vi får notert AGE på OTC listen. Uten en avklaring er det lite igjen i AGE uten mulighet for virksomhet som formidler av mindre gasskontrakter.

Når det gjelder prøveboringen på Svalbard så var det spennende å lese at Store Norske nå er med i planene. Disse eies med 99% av staten og er desperat på jakt etter lønnsom virksomhet på Svalbard for å opprettholde driften. At NPG er kommet inn i varmen der er godt og lover bra framover.

Ellers så var det snakk om å få inn noen svensker i NPG. Det strandet på grunn av den svenske grådigheten. De ville inn – men ble ikke enig om prisen. Det tolker jeg som positivt da NPG føler at de kan kjøre løpet med de allianser de har i dag.

Skal følge opp fremover og kommer tilbake….


owen
03.09.2001 12:20
#822

Endre
31.08.2001
Aksjonærbrev 01.09.01

En kort melding (felles Aksjonærbrev) om dagens situasjon i Norwegian Petroleum Group ASA og AtlantGas Explorer ASA.


NORWEGIAN PETROLEUM GROUP ASA

Fremdriften går fortsatt etter de opprinnelige planer og vi arbeider stadig ut fra en planlagt prøveboring sommeren 2002.

Boremeldingen er fortsatt til behandling og vi har en løpende og positiv dialog med Sysselmannen på Svalbard.

Styret arbeider med flere borealternativer, (tradisjonell boring eller såkallet "slim hole"-teknologi), og har i denne sammenheng identifisert ennå et nytt og meget attraktivt alternativ basert på offshoreboring, (meget nær land), fra en "Jack up"-rigg.

Russiske olje- og gass-selskaper har vist interesse for å gi pris på en slik boring. Om de også vil være interessert i å delta økonomisk i prosjektet gjenstår å se, men vi har merket oss President Putins direkte anmoding om økt russisk aktivitet og tilstedværelse på Spitsbergen.

Som følge av dette tok styret initiativ til et møte med representanter fra bransjen i Murmansk tidligere i sommer og et betydelig antall representanter fra forskjellig olje- og gass-selskaper møtte frem. Siden vårt prosjekt er veldokumentert og relativt ferdigdefinert ønsket flere av aktørene å diskutere med sine hovedkontorer muligheten for å inngå et "Joint Venture" rundt vår prøve-boring, blant disse også en aktør som har en moderne, finsk-bygget "Jack up"-rigg som nyttes for boring i de nordlige områdene. .

Vi er således i dag i konkrete diskusjoner omkring et mulig samarbeide for neste år hvor dette selskapet eventuelt også inngår en "Joint venture"-avtale med en viss prosentandel i forekomsten som delvis betaling for boringen. Konkrete forhandlinger omkring selve betingelsene foregår løpende og vi kan således ennå ikke si for meget om priser m.m. annet enn at vi har kommet ned på et interessant og akseptabelt prisnivå for en "turn-key" løsning, både dersom boreoperatøren blir med i et JV, eller om han gjør jobben som et oppdrag.

Fordelen med en offshore løsning er at miljøkravene reduseres noe ved at vi overhodet ikke får behov for anlegg på land. (Riggen "parkeres" da på bunnen noen hundrede meter utenfor stranden og all aktivitet og infrastruktur forefinnes ombord på denne riggen og tilhørende lekter med nødvendig utstyr). NPG ser på et eventuelt samarbeid med et russisk selskap på Svalbard som en styrke av vår situasjon Vi tror dette kan være en meget interessant løsning selv om vi selvfølgelig også arbeider videre med de to alternative landbaserte løsninger.

Av andre interessante nyheter kan nevnes at vår kommende samarbeidspartner på logistikk m.m. under prøveboringen, Store Norske Spitsbergen Kullkompani AS, nå har fått i gang full drift i den nye Svea gruven (Svea Nord). Til tross for endel "frem og tilbake" med miljø-organisasjoner m.m. samt utsettelse om formelt vedtak i Stortinget skipes det nå ut kull for fullt med 70.000 tonnersskip (Panamax), uten noen problemer. Dette har jo meget stor betydning for vårt prosjekt som ligger i det samme område og det viser jo også at ting "ordner seg" bare man har litt is i magen. (Husk at bare for et halvt år siden var det svært mange som antok at Svea Nord aldri ville bli realisert). Utskipningen vil forøvrig foregå nærmest hele året og russiske isbrytere er innleid for vintersesongene fremover.

Utover dette arbeider selskapet etter tidligere tidsplaner og økonomien er fortsatt tilfredstillende for vårt daglige arbeidsbehov.

Når det gjelder aksjekursen til selskapet må det sies at denne har fluktuert i det siste og i dag kanskje er på et relativt lavt nivå i forhold til selskapets status og utvikling. I styrets forrige aksjonærbrev nevnte vi riktignok at kursen periodevis hadde vært unaturlig høy pga. ymse spekulasjoner og rykter i markedet, men nå synes kursen å ha sunket like meget i motsatt retning. Så for å gjenta styrets oppfatning fra forrige brev: Selskapet følger de opprinnelige planer og det er således intet grunnlag for disse store fluktuasjoner. Styret håper at våre seriøse og langsiktige aksjonærer vil vurdere selskapet ut fra dette og ikke la seg rive med av kortsiktige investorer som går "ut og inn" i selskapet med endog meget små aksjeposter og således lager forvirrende kursbegreper.ATLANTGAS EXPLORER ASA

Selskapet ble etablert pr den 01.02.2001, og formell splittdato mellom NPG og AGE aksjen var den 26.05.2001.

Deretter er det gjennomført en emisjon i selskapet, som har tilført NOK 600.000 i driftskapital.

Selskapet er nå registrert i VPS (Verdipapirsentralen) og vi antar at alle aksjonærene nå har mottatt melding om sine AGE aksjer.

Vi arbeider som tidligere med en egen notering av selskapet på OTC-listen, men dette ser dessverre ut til å ta noe lenger tid enn først planlagt. Grunnen til dette er at vår megler vil avvente den meget spente situasjonen rundt Snøhvit-utbyggingen FØR vedkommende vil løfte selskapet inn på OTC-listen. Vi kan bare beklage dette, men regner med at de fleste av dere kjenner til utviklingen rundt Snøhvit som foregår nettopp i disse dager.

Som kjent presser nå Statoil regjeringen meget hardt for å oppnå såkalte " skattefordeler". Det er AGE’s holdning at forholdet EGERNTLIG er stikk motsatt. I Norge har vi, til NORGES fordel, vedtatt at Ekstremt Lønnsomme Petroleumsprosjekter skal beskattes hardt. Det som nå skjher, er at Staten forsøker å gjøre disse SÆRSKATTEREGLENE gyldige også for prosjekter som IKKE er Ekstremt Lønnsomme – med den følge at INTET skjer – INGEN arbeidsplasser skapes, INGEN skatt kommer inn. DET kunne umulig ha vært meningen da SÆRskattene ble vedtatt ?

Selvfølgelig KAN resultat bli en ytterligere utsettelse av hele Snøhvitprosjektet, MEN med tanke på hva dette prosjektet betyr for Nord-Norge samt de milliardbeløp som allerede er investert synes det meget tvilsomt om dette skulle avbrytes nå. Her får vi bare håpe på det beste og anta at endel politikere føler seg mere og mere "presset" når det nå går mot valg.

Vi vil uansett gjør
vfl
04.09.2001 00:26
#539

Endre
Owen – jeg ser at utskriften din av brevet til aksjonærene er blitt ”avkortet”. Det finnes en grense for hvor lange enkeltinnlegg kan være på ST ( – kanskje larsenlarsen kan opplyse oss om hvor grensen går?)

Resten av aksjonærbrevet følger her:

”Vi vil uansett gjøre vårt beste til å få fortgang i AGE noteringen STRAKS en avklaring finner sted.

Som tidligere nevnt arbeides det også med flere prosjekter for AGE uten at dette ennå har konkretisert seg i en endelig form. Med det relativt betydelige nettverk som styret gjennom årene har bygget opp, har vi store muligheter for å bli del-eier i produserende lønnsomme felt – men styret ser det i dag slik at vi først må få en avklaring vedrørende de to betydelige prosjekter vi HAR engasjert oss i.

Styret mener fortsatt at både NPG og AGE er på rett vei – og håper den nærmeste framtid vil bekrefte dette. Vi tar sikte på å komme tilbake med et nytt brev så snart vi har avklaringer.

Med vennlig hilsen
Styret
NPG ASA AGE ASA
energyinvest
10.09.2001 02:19
#6

Endre
(Sakset fra Aftenposten 7.Sep.2001)


Skattelette til Snøhvit

Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen gir Snøhvit-feltet mer i skattelette. Statoil er i tvil om det er nok til at feltet bygges ut.

Av: ALF OLE ASK

Ap-bastionene nordpå kollapser. Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen avviser at han to dager før valget lanserer økt skattelette for Snøhvit, fordi det vil sikre Ap. oppslutning i nord. I Schjøtt-Pedersens hjemfylke har dette vært en viktig sak, fordi det vil gi arbeidsplasser og bringe oljevirksomheten nordover.


I går sendte finansministeren ut et forslag til en modell for økte avskrivninger for Snøhvit-feltet. Oljeselskapene har fått en ukes høringsfrist. Saken må så til Stortinget i høst, fordi det må til en lovendring.

Enkelt sagt går forslaget ut på at det gis økte avskrivinger for anlegg som produserer nedkjølt flytende gass (LNG), dersom disse ligger langt vekk fra eksisterende rørledningssystem.

I dag er det bare Snøhvit som fyller disse kravene. Det er to modeller til økte avskrivning som finansministeren legger frem.

-Dette betyr at vi ikke går for en modell hvor vi fastsetter tariffer eller at vi skal la staten ved Petoro ta større andel i anlegget, sier han til Aftenposten.

40 milliarders investeringer i Barentshavet henger i en tynn tråd. Informasjonssjef Kristofer Hetland i Statoil sier at de vil vurdere forslaget som finansdepartementet nå kommer med.

Finansministeren understreker at dette forslaget betyr at en ikke kommer i konflikt med EØS-reglene, fordi det vil være generelle skattelettelser for LNG-anlegg som knyttes til felt som ikke ligger nær rørsystemet. På den måten slipper en unna diskusjonen om å gi det gigantiske gassfeltet Ormen Lange utenfor Mørekysten betydelig skattelette.

informanten
12.09.2001 09:53
#133

Endre
Det er ingen tvil at de nye store områdene for oljevirksomhet i Norge vil ligge i områdene rindt Svalbard og i Barentshavet. Fremtredende geologer fra Statoil hecdet dette allerede på 80 tallet.
Nye indikasjoner om at kontinentalsokkelen går lenger nord enn tidligere antatt vil gjøre området enda mer attraktivt. NPG har utmål( blokker) liggende klare i de mest interessante områdene på Svalbard ifølge geologer . Dette området ligger tett opptil området russerne fant olje under boring etter kull. Ledelsen i NPG har stadig kontakt med utenforstående interesser i forbindelse med prøveborringen til våren neste år. Tror vi kommer til å oppleve betydelig økt fokus på oljevirksomhet i nordområdene i årene som kommer.
owen
12.09.2001 10:46
#833

Endre
Bondevik og SV vil jo ikke bygge gasskraftverk!

Når det gjelder olje- og gassutbygging, så har jo Stortinget tilnærmet samm sammensetning som tidligere. H er vel den som vil/kan øke tempoet i utbygging i nord, så dette lover vel godt.!?

alan
12.09.2001 22:51
#2

Endre
Russerne hadde planer om prøveborring på
Svalbard i år. Er det noen som vet om dette ble noe
av ? Og om det eventuelt foreligger ett resultat av dette ?Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS