"
Du er her: Forside > Oslo Axess - Unoterte - Warrants - Derivater > ALARIS UTESTENGES
ALARIS UTESTENGES
faen
24.10.2002 20:04
#132

Endre
--------------------------------------------------------------------------------

Vedtak om suspensjon og avregistrering fra OTC-systemet
Alaris Media Network Inc

1. Bakgrunn:
Alaris Media Network Inc, ISIN: US44106P1057 (Alaris) er registrert i Norges Fondsmeglerforbunds og Fondsmeglernes Informasjonstjenester OTC-system for unoterte aksjer, og har også inngått avtale om distribusjon av selskapsinformasjon (’avtalen’).
I henhold til denne avtalen blir Alaris fremhevet som selskap på ”A-listen”, mot at visse opplysninger om selskapet meddeles markedet gjennom systemet.
Alaris har ikke fremlagt reviderte regnskap for 2000 og 2001. Selskapet lovet opprinnelig sine aksjonærer at disse ville foreligge senest januar inneværende år. På forespørsel fra FINFO 9. september 2002 opplyste selskapet at regnskapene ikke vil klare før desember. Det er ikke informert om årsakene og bakgrunnen til at regnskapene ikke er klare og innrapportert.
2. FINFO bemerker:
Av avtalens § 3 første og andre ledd fremkommer det:
”Selskapet skal gjennom meldingssystemet viderebringe enhver opplysning om Selskapet og dets aksjer - eller øvrige finansielle instrumenter - som må anses å være av vesentlig betydning for en riktig prisvurdering av aksjene i selskapet.
Uavhengig av kravet i første ledd, skal Selskapet alltid viderebringe årsrapporter og delårsrapporter med regnskapstall.”
Slik FINFO ser det er det hevet over enhver tvil at Alaris ikke har overholdt de forpliktelser som følger av avtalen, gjennom manglende regnskapsinnlevering, og manglende informasjon rundt årsakene til dette.
At regnskapene faktisk ikke foreligger, medfører at det strengt tatt kan diskuteres om den manglende innlevering konstituerer et brudd på § 3 annet ledd, all den stund informasjonsplikten i henhold til avtalens § 5 første ledd vil inntre i det øyeblikk et regnskap er klart. At selskapet imidlertid heller ikke gir informasjon om årsaken og bakgrunn for de manglende regnskap må i imidlertid seg selv anses som et alvorlig brudd på den generelle forpliktelsen som følger av § 3, og avtalen som sådan.
FINFO finner de nevnte forhold så graverende og i strid med kjernen i den informasjonsavtale Alaris har inngått, at selskapets tilgang til bruk av meldingssystemet og derved fremheving på den såkalte ”A-listen”, oppheves, jfr avtalens § 10. Forbundet og FINFO viser også til at selskapet tidligere er gjort oppmerksom på de forpliktelser som følger av avtalen. Hensikten med det aktuelle meldingssystem og den tilhørende avtale er å bidra til at selskapene skal gi markedet mer informasjon om selskapet enn det som følger av norsk lovgivning. Et sentralt element i slik informasjon er selskapenes regnskaper. Et selskap som ikke kan fremlegge endelige regnskaper etter de frister som gjelder i Norge og som heller ikke gir noe informasjon om bakgrunnen for en slik svikt, er etter Forbundets og FINFOs oppfatning ikke egnet som bruker av meldingssystemet.
OTC-systemet er et handelsstøttesystem til bruk for Forbundets medlemmer. I systemet legges inn kjøper- og selgerinteresser samt omsetninger. Deler av denne informasjon (beste kjøper/selger og siste omsetning) publiseres gjennom en rekke medier. Foruten å være et støttesystem for Forbundets medlemmer er hensikten å vise hvilken aktivitet som foregår i de enkelte aksjer. Fra start av systemet (aug 1999) ble medtatt ca 60 selskaper som det den gang var en ikke ubetydelig aktivitet i. Blant disse var Alaris (tidl Hospitel Inc). Selskapet har vært gjenstand for en betydelig interesse, til tross for de svakheter det er redegjort for ovenfor. Det ble ved oppstart av systemet ikke foretatt noen særskilt vurdering av de enkelte selskap. Senere har Forbundet og FINFO oppstilt visse minimumskrav til selskaper som skal registreres, bl a skal det opplyses om selskapet har innlevert regnskaper som fastsatt i aksjelovgivningen. Selskaper som ikke har oppfylt dette krav vil forutsetningsvis ikke kunne registreres i systemet.
Når det gjelder selskapet Alaris så foreligger det ikke endelige regnskaper for årene 2000 og 2001. Selskapet har ikke benyttet muligheten det har hatt til, gjennom meldingssystemet, å gi informasjon om årsaker mv. Selskapet svarer på forespørsel at regnskap først kan forventes å foreligge i desember 2002. Etter Forbundets og FINFOs oppfatning viser dette samlet at selskapet heller ikke er særlig egnet for den offentlighet rundt handelen med selskapets aksjer som følger av registreringen i OTC-systemet. Selskapet vil på bakgrunn av dette også bli slettet fra OTC-systemet. Av hensyn til det alminnelige aksjonærfellesskapet vil avregistreringen fra OTC-systemet, i tråd med tidligere praksis, først skje tidligst 14 dager etter at beslutningen om avregistrering er fattet. Avregistrering vil da bli gjennomført fra og med 7. november 2002. Forbundet og FINFO vil understreke at registrering (og avregistrering) i otc-systemet er noe som gjennomføres uten det aktuelle selskaps medvirkning eller aksept.
Spørsmålet om bruk av meldingssystemet og avregistrering er behandlet av Norges Fondsmeglerforbunds aksjemarkedskomite og på bakgrunn av dette har FINFOfattet følgende vedtak:
- Alaris Media Network Inc tilkobling til OTC-systemets meldingssystem avbrytes med umiddelbar virkning, jfr Avtalens §10.
- Vedtaket offentliggjøres når det forventes å ha kommet frem til selskapet. Vedtaket kan ikke påklages.
- Alaris Media Network Inc avregistreres fra OTC-systemet fra og med 7. november 2002.

Oslo 23. oktober 2002
Phoebus
25.10.2002 09:19
#1500

Endre
So.... whats new?
Profitt
15.05.2003 08:50
#5284

Endre
Luftslott konkurs
Torsdag 15. mai 2003 kl. 06:41
Skrevet av: Are Slettan - iMarkedet
Gråmarkedsselskapet Alaris (tidligere Hospitel) er konkurs. Dermed settes det sluttstrek for en årelang rekke med fantastiske løfter, bortforklaringer og strategiendringer.


Alaris søker nå konkursbeskyttelse i USA, hvor selskapet er basert, og stryker samtidig aksjen fra Verdipapirsentralen i Norge, opplyser selskapet.

Siden høsten 2001 har Alaris arbeidet med å restrukturere gjelden.

Nå har den største kreditoren, YESCO, erklært gjelden misligholdt, opplyses det. Etter at eiendeler er solgt, er det nå ingenting igjen i selskapet annet enn en gjeld til Yesco på 12 millioner dollar.

Alaris har de siste året operert store, elektroniske reklameboards i USA.

Selskapet, og gründer Tom Langeland, har en lang og kronglete historie i det norske gråmarkedet.

Opprinnelig het selskapet HospiTel, og skulle levere sterile telefoner til sykehusmarkedet i USA. Prognosene var luftige og verdien på selskapet gikk til himmels i gråmarkedet på 90-tallet.

Så ble fokus flyttet mot å selge medisinskap, før man til sist fant ut at elektroniske reklameboards var tingen.

Hele tiden var selskapet tema for en fanatisk krangel på finansielle diskusjonsforumer, mellom disipler og skeptikere.

Selskapet utmerket seg også med en helt usedvanlig dårlig informasjon til aksjonærene, selv om selskapet gikk inn i Fondsmeglerforbundets meldingssystem for unoterte aksjer.

Regnskapstall ble både måneder og år forsinket.

Nå ser man at dette kanskje ikke var tilfeldig.faen
15.05.2003 09:43
#438

Endre
Hvem f a e n er du som bruker min Ticker??
Profitt
15.05.2003 09:46
#5285

Endre
har du fått mensen eller?
dow
15.05.2003 09:46
#4168

Endre
Samma F aen det vel?
faen
15.05.2003 09:49
#439

Endre
Han benytter f aen som signaur på innlegg jeg aldri har skrevet.

Ville dere likt at det ble brukt deres signaur/ navn på innlegg dere aldri har skrevet?

Det er veller heller du profitt e som har mensen igjen.

Han kan heller signer med Dow, OK?
[Endret 15.05.03 09:49 av faen]
[Endret 15.05.03 09:51 av faen]
[Endret 15.05.03 09:51 av faen]
Profitt
15.05.2003 09:50
#5286

Endre
Var du tungt lastet?
dow
15.05.2003 09:51
#4169

Endre
Det er jo 6 mnd gammelt, det kan jo være hukommelsen din det er noe i veien med.
Bolean
15.05.2003 09:53
#13557

Endre
faen [448]

Hvilket innlegg babler du om?
Profitt
15.05.2003 09:59
#5287

Endre
Anyway!
Dere får prøve dere i et annet selskap-Alaris er finito!!
Trøst:skattepenger neste år!!
Bolean
15.05.2003 10:01
#13559

Endre
- og så ble klagetopicen til faen strøket fra databasen, interessant :-)
faen
15.05.2003 10:02
#440

Endre
Synderen er knepet. glem det.
dow
15.05.2003 10:05
#4170

Endre
Du som surrer eller?
Bolean
15.05.2003 10:05
#13560

Endre
"Synderen er knepet"?? - kan du kanskje forklare faen?
Er det du som har hukommelsessvikt?
Thors
15.05.2003 10:16
#696

Endre
Synes faktisk dette krever en forklaring som går litt dypere enn "glem det". Er det virkelig mulig å logge seg på med en annens brukernavn...???? (Venter snarlig svar fra de som vet)

Mvh Thors
faen
15.05.2003 10:25
#441

Endre
Nei, det ble skrevet inn av ett annet " familiemedlem" når passordet mitt lå inne på maskinen, uten at jeg ble informert.
Så det ikke før nå da Alaris dukket opp igjen.

Så det er viktig at når du ber maskinen huske passordet at ingen andre kommer inn å skriver innlegg!!

Synderen vil ikke gjøre det på nytt, garantert.

Norwegian wolf
15.05.2003 17:35
#661

Endre
Er dette alt som blir skrevet etter at Alaris nå er konkurs?

Hvor er alle de eplekjekke?

Ikke for å "hovere", og det er virkelig synd for de som har tapt penger her, men jeg tror dette bør gi tid til ettertanke for enkelte.
Alle som hausser en aksje, har også et moralsk ansvar.
Men, det er vel som ordtaket heter: "forelskelse/kjærlighet gjør blind" og "I krig og kjærlighet er alt lov".

Synd med turen til Sacramento til høsten.....!!

Men jeg føler med de som taper pengene sine. Jeg har desverre tapt 200K på OBX futures de siste dagene. Å tape penger er aldri moro! Solgte short, og trodde på korreksjon!
Bare en ting å gjøre, og det er å løfte hodet, og se framover!

Ha en fin kveld!

mvh

NW
Recon
15.05.2003 19:16
#2378

Endre
NW, he-he.

Har tapt sekssifret på Alari$. Det er beklagelig at konseptet røk, men for mange skjær i sjøen i den amerikanske økonomien har gjordt sitt med salget.

Skiltene står og danner starten på en innovasjon i utendørs reklame. Desverre har vi ikke lenger mulighet til å være med fra starten.

Synd at ikke kemneren utbetaler skattefradraget prompte, for nå er det mye som er billig der ute.

Recon

xgambler
15.05.2003 20:19
#494

Endre
Som forventet, idiotene som fortsatt hadde aksjer i Alaris får som de fortjener, advarsler har det ikke manglet på!
TKaarud
15.05.2003 20:30
#2009

Endre
Hvem kjøper opp restene og hvorfor er dere ikke aktive i den retningen?
TKaarud
15.05.2003 20:38
#2010

Endre
xgambler - idiotene som fortsatt hadde aksjer.... vel, det er utrolig mange idioter der ute, meg selv inkludert (riktignok ikke i Alaris), som sitter stuck i en aksje. De fleste har lagt opp en strategi om å selge på fks 10% tap og følger dette som en hovedregel.

Men, av og til så kommer man inn i selskaper man får så stor tro på at man velger å ikke følge sine egne regler og man får da ofte svi. Så det griner. I alle fall i et slikt marked vi har hatt de siste tre årene.

Når man da sitter med et papirtap på 95%, hva er da riktig? Joda, hadde man visst med 100% sikkerhet at dette går konkurs så hadde det rette vært å selge men det vet man ikke. Det er faktisk en mulighet at aksjen kan komme seg opp igjen og har man først tapt 95% så er resterende verdt så lite at man godt kan sitte. Har man fortsatt klokkertro så kan man jo kjøpe mer og se på de første aksjene som en tabbe. Selv om man som (også dette en) hovedregel ikke skal kaste gode penger etter dårlige og investere ennå mer i selskapene som har påført en tap.

De aller fleste av oss har gått på eller vil gå på slike blemmer, de fleste av oss tåler det. For noen er det tøft, har man tapt alle sparepengene så er det kjipt men man overlever. Det er langt værre for de som sitter med gjeld, ødelagte ekteskap, og ruin etter aksjetap.... og ja, jeg kjenner noen av de også, om ikke innen alle kategorier samtidig.

Hva prøver jeg å si? Vel, bare tenk dere litt om før man omtaler andre som idioter... har ikke dere også gjort noe dumt noen gang? Om man ikke har gjort det så er man ikke menneskelig, men en maskin... det er vel PC'en som egentlig burde få styre investeringene mine... hadde tjent mye på det.
Bolean
15.05.2003 20:44
#13579

Endre
Alle gjør feil, i alle fall alle jeg kjenner til, inklusive meg selv, så - -
Når man da sitter med et papirtap på 95%, hva er da riktig?

Etter min mening bør man hele tiden vurdere hva som er den beste muligheten med gjenværende kapital. Om det er 5% eller 90% gjør ingen forskjell. Inkludert i vurderingen må være skattemessige forhold ved realisering av status. Altså bør det alltid være alternative investeringer som må sammenlignes med det å fortsatt sitte i aksjen (inklusive bankinnskudd).

Bare en kortfattet tanke.
TKaarud
15.05.2003 21:58
#2012

Endre
Helt enig med Bolean... de 5% kan være mye penger men for mange så er det ingenting og det blir da et slags lodd, slik det omtales bla her på ST.

Dessuten, handlene som gjøres i unoterte it-aksjer i dag gjenspeiler ikke verdiene på noen som helst slags måte... de er resultat av et dårlig marked, ikke av selskapets progresjon. Da er det i de fleste tilfeller dårlig butikk å selge, eller?

!man må alltid vurdere verdien av et fradrag... men selv om det strengt tatt ikke er lov, hvem har ikke fremprovosert et fradrag før nyttår?

Recon
15.05.2003 23:17
#2381

Endre
TKaarud,

markedet er svært spesielt i og med at likviditeten er tørket helt inn. Det finnes mange gode konsepter der ute som ville vært liv laga dersom det fantes likvide midler. Dette gjelder også vanlige børsnoterte selskaper, konkurskandidater finnes det mange av.

Når det gjelder Alari$ konkret, har jeg vært imponert over salgsevnen til Tom Langeland og evnen til aldri å gi opp. Alari$ har fått en enorm mediedekning og har markert seg betydelig i amerikanske medier.

Enhver gründer har klokketro på det han holder på med og er mer opptatt av målsetninger enn å se seg om etter alle farer. Det går fort i svingene og man velger gjerne kjappe løsninger da fremdriften er mer i fokus enn sikkerheten. Dette utsetter aksjonærer for risiko som vi som investorer må være klar over.

Vi skal ikke bli overrasket om Tom Langeland snart er tilbake med nye prosjekter, såvidt meg bekjent er han ikke 40 enda.

Jeg har tapt masse penger på Alari$, men det er ikke annet enn resultat av en risikoeksponering. Risikoen har vært kjent hele tiden og under andre omstendigheter kunne dette gått svært godt.

Men, den som intet våger intet vinner.


Recon

Bolean
15.05.2003 23:26
#13586

Endre
Alaris var en klar konkurskandidat under alle omstendigheter.
Selskapet bar alle kjennetegn på det.

Ellers er jo markedet vanskelig for alle og dermed er mulighetene til å tjene penger begrenset. En konsekvens er at avkastningen blir mindre og dermed verdisettingen. Så kan man filosofere om markedet overreagerer eller ikke. Vel, i et dårlig marked vil kanaliseringen av midler forandre seg og hvis etterspørselen synker så vil det også slå ut på verdisettingen på aksjer naturlig nok. De som likevel har frie midler i en slik situasjon vil kunne gjøre gode kjøp.

Jeg vil likevel peke på at noen selskaper takler vanskelige tider bedre enn andre (av ulike og ofte tilfeldige årsaker). Det er derfor god grunn til å revurdere sine plasseringer selv om den plasseringen man har ikke har falt mer enn mange andre selskaper. Noen selskaper kan fortsette å falle mens andre klarer å finne nye løsninger.
Recon
16.05.2003 21:20
#2386

Endre
Re Bolean,

jeg gikk inn i Alaris vel vitende om at det var en risikoaksje. Dette var mens de kun hadde noen få skilter i produksjon.

Selskaper med høy gearing og høye avkastningsmuligheter på egenkaptialen er selvfølgelig mer utsatt enn andre. Børsene har de siste 3 år fått mer juling enn de fleste av oss har kunne forutse og det gjør at flere vil slite det neste halve året, selv om det ser ut til å løsne nå.

For Alaris isolert sett har 11. september, revisjonsskandalene og den overhengende krigstrusselen med Irak brukket nakken på selskapet.

Shit happens, nye sjangser melder seg.

Recon

oya4
16.05.2003 21:53
#40

Endre
TAP
Eg tapte litt på denne aksjen, men eg får nå nytt skattekort og blir null-skatteyter i hele år, og langt inn i neste år. Eg ønsker gamle og nye medlemmer i denne utdøende klanen lykke til. Sammen med meg kan de som satset friskt få glede av å automatisk bli med i NULL-SKATT-KLUBBEN.
Eg ser frem til et skattefritt år med mye CASH i lommen.
Jeg vil lokke dere med i min neste klubb, OPTICOM-KLANEN.
16 MAI, FYLLA HAR SKYLDA!!!


and life goes on oya4
BIakkMedVilje
16.05.2003 22:19
#4144

Endre
trist når slikt skjer, men tilfellet Alaris er likevel litt spesielt i ST-sammenheng: Jeg tror ingen andre topicer har vært fylt opp med så mange varsellamper og advarsler om konkurs som nettopp de som har vært tilegnet dette selskapet.
Norwegian wolf
17.05.2003 04:37
#663

Endre
Re:Recon

Jeg synes du er en feig liten dritt!!!


Greit nok at du innrømmer at du har tapt penger på dine investeringer.
Men du tar på ingen måte ansvar av dine handlinger!
Du skapte en kult figur ut i fra dine bastante utsagn. Dette må du også ta ansvaret for. Det er for lettvint å si unnskyld! Da stiller du de i meglerkøen!
Please, vis litt ansvar for handlinger. Ikke bare skryt. Du er i ferd med det samme i NOI topicen. Tenk deg om før du håper!

mvh

NW
Norwegian wolf
17.05.2003 04:40
#664

Endre
Re: Oya4

Enkelte lærer aldri!
Fred være med deg!


Mvh

NW

PS. Hvor dum går det egentlig an å bli???
Recon
18.05.2003 02:10
#2393

Endre
Re Norwegian Wolf

min holdning er rimelig enkel. For å uttdele og få informasjon om mine investeringer, bruker jeg bl.a. ST.

I denne sammenheng har jeg noen banale prinsipper:

Jeg hausser ingen aksje for umiddelbart salg.
Jeg baisser ingen aksje for umiddelbart kjøp.

Kall det gjerne feigt, det bryr meg egentlig midt i ryygen.

Recon

brosto
19.05.2003 07:50
#1322

Endre
Javel gutter der er det kroken på døra.
Jeg vil med dette takke alle for mer eller mindre konstruktive innlegg her på denne tråden,meg innbefattet og ønsker alle lykke til med nye prosjekter.

Innrømmer at det ble vel mye rosemaling av tilstanden, det ble vel mere et håp en fakta i mange innlegg.

Har jeg missledet noen til å investere her så beklager jeg det, men tror ikke så mange hører akkurat på hva jeg har å si her da.


Da det nå ser ut som at det er slutt blir vel denne træden lagt ned og alle fryder seg,he,he


Ha det bra forsatt alle sammen inkludert NW og Hilmar.
Norwegian wolf
19.05.2003 17:02
#666

Endre
Re: Brosto

Tror nok ikke det er noen som fryder seg, uansett hvor mye en fikk rett!
Det er aldri noe hyggelig å se på at andre taper penger!

Det verste som ble opplevd fra oss kritikere var at manglende regnskaper uteble hele tiden. Da ble vi også rimelig provosert når noen, b.la Recon hele tiden hevdet at disse var underveis, og at disse var sendt og sett av "den lille lukkede klanen", og funnet i orden!!!!
At noen har tro på en aksje er helt greit, men å slakte alle som mener noe negativt er "helt på trynet".

Ønsker deg forøvrig til lykke med øvrige investeringer, og med litt hell er tapet raskt tatt inn igjen!

mvh

NW
Shogun
21.05.2003 12:17
#4781

Endre
Recon!!!!

Her står jeg feit og brei som et troll i døra di.

Hva har du å fortelle meg i dag da ?

Ler du helt til banken ?

;-))
Shogun
Shogun
21.05.2003 13:13
#4794

Endre
Hvoe ble det av Cigarene ?......hvor ble det av Konjakken,............hvor er skjeppene med mynt, etter gamle Rasmus Gynt ?


Spøk til side.........du er en bedre investor i dag Recon.

Vi er mange som har tapt........forskjellen er nok nå om man er en av dem som husker det.

Stå på !

Shogun
Recon
21.05.2003 19:28
#2450

Endre
Tap og vinn med samme sinn heter det så fint, kiss my ass.

Nå er det på tide å få bort gamle kostpriser, nytte FIFO regelen og stå på. Gammel gjeld får vi ta oss av etterhvert, he-he.

Recon

Phoebus
21.05.2003 20:57
#2204

Endre
Når er de modne for selvangivelsen? De er vel ikke konkurs i USA så lenge de har beskyttelse mot kreditorene? Hva med dokumentasjon?
Recon
21.05.2003 23:13
#2452

Endre
Re Phoebus,

ut fra meldingen er boet tomt og det er ingen som tar ut konkursbegjæring på dette grunnlaget. Skjønner ikke helt hvorfor de har søkt kreditorbeskyttelse. Det er vel å forvente at de begjærer oppbud.


Recon

Shogun
14.08.2003 13:02
#5314

Endre
Kommer ikke gladmelding fra selskapet snart
...til himmels før generalforsamlingen........he..he

Shogge
Recon
14.08.2003 21:37
#2632

Endre
Shogun,

har du lov til å logge deg på ennå? He-he

Recon

Recon
26.08.2003 17:26
#2707

Endre
En ærlig og redelig konkurs kan man bli med på, men dette tar kaka.x - close Recent Stories By Sekhar Padmanabhan
Planners give automall sign a green light
By Sekhar Padmanabhan -- Bee Staff Writer
Published 2:15 a.m. PDT Monday, August 25, 2003
With their bright, quickly changing video messages, electronic reader boards have the power to market products -- but also to annoy and distract passing motorists.
Reader boards at Cal Expo off the Capital City Freeway and in Roseville off Interstate 80 are "smart signs" that can pick up the radio stations drivers are listening to in their cars, SUVs and trucks. They can even be programmed to display messages tailored to the majority of passers-by.
After five years of meetings and arguments, the phenomenon is set to arrive in Folsom. On Wednesday night, the Folsom Planning Commission approved a 47-foot-tall "smart sign" reader board for the Folsom Automall. The sign would be taller than Roseville's 42-foot board but smaller than Cal Expo's 85-foot-tall sign.
The Folsom board's screen size would be 600 square feet -- equal to the Cal Expo board -- and larger than Roseville's 300-square-foot sign.

Folsom Chevrolet owner Marshall Crossan, president of the Folsom Automall Dealers Association, said the entire Highway 50 corridor has grown.

At the same time, the Elk Grove Auto Mall is expanding, and a proposal is still afloat for an automall in South Natomas. "So we need to put our message out on that freeway," Crossan said.

The Cal Expo and Roseville signs are operated by Sacramento's Alaris Media Network Inc., now known as Smart Sign Media. The company operates 10 such reader boards in California.

Smart Sign Media President Tom Langeland said Friday that the intensity of the signs can be adjusted for the time of day. Folsom's sign, for instance, will likely be run at 3 percent power after 6 p.m. and at 75 percent during the day.

He acknowledged that he received some complaints when the Cal Expo sign was installed before last year's California State Fair.

"We had that turned up to 100 percent because we didn't have the dimmer controls in there," Langeland said. "So we got 10 complaints. We turned it down and didn't have any after that."

The commission weighed concerns about the automall's need to compete in the Sacramento market against worries over light pollution, driver safety and the precedent that might be set for the Highway 50 corridor.

Commission Chairman Jerry Fry, who voted against the reader board because he worried it might be dangerous and a poor aesthetic fit for the city, said he's heard more from the public on that issue than any other.

"I personally have a problem with the Cal Expo sign," Fry said. "But I can't walk by a TV without having it draw my attention."

California Department of Transportation spokesman Mark Dinger said he has received "a handful" of complaints about the brightness of the Cal Expo and Roseville signs. He said there are certain thresholds for brightness that companies must adhere to under their Caltrans permits.

The rest of the commissioners liked the idea that in exchange, auto dealer Cal Worthington agreed to take down two lighted billboards south of Highway 50. The automall's lease of the sign space with the advertising company expires in the fall.

The City Council will consider an amendment to its sign ordinance Sept. 23 allowing the message on the reader board to change every eight seconds. Every 10th message would be a public service announcement for Folsom city events such as the Folsom Rodeo. Time also would be allotted for Amber Alert child-abduction messages.

In August 1998, the City Council denied an appeal of the commission's approval by two Folsom residents. At that time, the sign was expected to be 55 feet tall. It was never built. The permit expired.

About three years later, Crossan came back to the commission proposing a sign that would be either 42 or 55 feet tall. The project was denied again. The dealers association filed an appeal to the council in August 2001 but later asked that it be withdrawn.

Each time, opponents cited the sign's potential to ruin the views of homeowners and users of Lake Natoma and distract drivers from the road ahead.

Many of the same arguments were made Wednesday. Folsom resident Joy Reese, one of two residents who filed the 1998 appeal, asked that guidelines be adopted so "people can't get around" city code and have even more reader boards approved along the highway.

Jim Micheaels, who works in the Gold Fields District of the state Department of Parks and Recreation, worried how the sign's glow might mar the view from the lake overlook off Hazel Avenue.

And Frank Cirill of the Lake Natoma Community Task Force warned that Folsom could be sued by people involved in vehicle accidents after the sign is built.


Recon
[Endret 26.08.03 17:26 av Recon]
fjellbonde
26.08.2003 17:28
#5022

Endre
hva ligger kursen på nå?

har 1k aksjer.Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS