"
Du er her: Forside > Oslo Axess - Unoterte - Warrants - Derivater > Det nye A-Viral
Det nye A-Viral
joker@forum
27.10.2003 00:10
#328

Endre
Det nye A-Viral er under oppbygging. , men merk deg at det ligger litt info tilgjengelig nå. Se under menyene på toppen av siden.
Etter at Danielsen kom inn i selskapet i fjor så er det tatt mange grep for å effektivisere selskapets framdrift mot lisens salg. For at dere utenforstående skal få ett lite inntrykk av de siste valg som er tatt så har jeg lagt ved ett lite klipp fra det siste prospektet. Selskapet har ikke noen fast ansatte, lav burn rate.

Klippet fra prospekt som ble utarbeidet ifm A-Viral`s emisjon som ble tegnet den 18 September 2003. Selskapets 2 største aksjonærer garanterte for denne emisjonen.
Dette er ett spennende "lodd", og en enorm oppside hvis dette går veien. Ta deg tid til å lese dette.

A-Viral ASA har siden 1997 søkt å utvikle AV-1101 som en medisin mot HIV/AIDS. AV 1101 er et derivat av Oxyphenbutasone, som igjen er et derivat av Phenylbutasone, som er en kjent anti-inflammatorisk medisin som nå er tatt av markedet. Dette arbeidet har ledet frem til et klinisk fase II studie av HIV infiserte mennesker på Filippinene.

Resultatene fra klinisk studie fase II som ble fullført høsten 2002, hvor man studerte HIV smittede pasienter, var ikke entydige. På den ene side var pasientene, myndighetene på Filippinene og San Lazaro sykehus, fornøyde med de effektene som ble observert og målt i pasientene. Spesifikt var disse effektene:
 25% av pasientene hadde nedgang i antall HIV virus etter 6 mnd.
 antallet hvite blodlegemer forandret seg ikke vesentlig, men falt litt.
 pasientene hadde under behandlingen få infeksjoner, byller og andre HIV symptomer
 Pasientene hadde ikke søvnproblemer i behandlingsperioden
 De fleste pasientene øket sin kroppsvekt i behandlingsperioden.

Disse effektene representerer viktige livskvalitetsparametere i livet til en HIV infisert person. Det var samtidig ikke statistisk bevist at AV1101 hadde noen effekt som reduserte virusmengden i HIV-pasienter. Men det er indikasjoner på at AV-1101 er en anti-inflammatorisk medisin som også fungerer godt som støtteterapi for HIV infiserte pasienter.

Styret og ledelsen søkte i fjor høst å få en vitenskapelig konsensus om hva effektene av AV-1101 betyr for videre utvikling, før man i A-Viral igangsatte nye kliniske studier. Gjennom første halvår 2003 har det vært arbeidet meget med å studere AV-1101’s effekt på menneskekroppen. Forskerne har i dag følgende konsensus, som danner grunnlag for retningen A-Viral skal kjøre videre:

 AV-1101 ser ut til å være en meget effektivt anti-inflammatorisk medisin. Forskerne i Holland mener at det er god grunn til å håpe at AV-1101 kan konkurrere med Methotrexate, Cortisone og andre medisiner mot leddgikt og andre inflammasjoner. Historisk markedsomsetningen for noen av disse medisinene er vist i kapittel 3.8.
 AV-1101 ser ut til å ha en bivirkningsprofil som er mer attraktiv enn de ovennevnte produkter, og man antar at heller ikke de spesifikke problemene med Phenylbutasone hefter ved AV 1101, siden AV 1101 bare utgjør en av mange spaltingsprodukter for Phenylbutasone.
 Hypotesen om virkningsmekanismen for AV-1101 er at medisinen bremser produksjonen av visse cytokiner, noe som igjen demper inflammasjoner. Dette ses blant annet ved at akutt fase proteiner som CRP har et lavere nivå hos HIV-pasienter mens de får AV 1101, mens CRP synes å stige etter at pasientene tas av AV 1101. Dette betyr at AV-1101 er en kandidat som behandlende preparat i sykdomstilstander hvor kroppens immunforsvar overreagerer. Selskapet fokuserer nå først og fremst på leddgikt, som er en slik sykdom.
 Den anti-inflammatoriske responsen pasientene har til AV-1101 er også grunnlag for de effektene som er observert i HIV infiserte pasienter.

Nå som A-Viral har en bedre forståelse av hva man kan forvente at AV-1101 gjør i menneskekroppen, er det nødvendig at denne forståelsen blir dokumentert klinisk. Klinisk dokumentasjon av de effekter vi tror AV-1101 har, er helt nødvendig for at Farmasøytisk industri skal vurdere A-Viral sin teknologi til en høyere verdi enn dagens finansmarked.
Anvendelse
A-Viral trenger på ovennevnte grunnlag tilførsel av kapital for å finansiere selskapets videre aktiviteter, som overordnet er å forberede selskapets teknologi for utlisensiering. Disse hovedaktivitetene vil være:

1. Utføre klinisk fase II forsøk innen leddgikt (RA) ved Medisinsk Fakultet, Amsterdam Frie Universitet. Dette forventes igangsatt i løpet av året. Studiene har 3 mnd. varighet.
2. Utføre klinisk provokasjonsstudie på 8+8 pasienter i et dobbelt blindt forsøk ved Akademisk Medisinsk Senter, Amsterdam, for å dokumentere virkningsmekanismen i menneske. Denne studien vil belyse AV 1101s evne til å dempe immunreaksjoner generelt, og gir mer generell kunnskap enn et rent leddgikt-studie. Denne studien forventes ferdigstilt i 4. kvartal i år.
3. Begynnende dialog med farmasiselskap(er) for å starte lisensieringsarbeidet.
4. Starte utviklingen av en salve basert på AV 1101.

De ovennevnte aktiviteter vil bringe større grad av klarhet i hvor effektivt AV 1101 er mot leddgikt, og hvilken signalstoffer i kroppen som påvirkes. Finansieringen er en forutsetning for videre drift.

A-Viral ønsker også å gjennomføre et avsluttende Fase2-forsøk på HIV-pasienter på Filippinene med det formål å få godkjent AV 1101 for salg og markedsføring i Fase 3, og dette kan bli aktuelt igangsatt i begynnelsen av 2004.[Endret 27.10.03 00:10 av joker@forum]
Sorbus
03.11.2003 14:52
#70

Endre
Ja A-viral er spennende, men virker som omsetningen i aksjen har vært død en stund. Fått et par handler på 14 Øre som er 40% over siste emisjonskurs. Ikke værst, men volumet er ganske beskjedent. Tror en melding vil kunne få fart i omsetningen igjen.
Tigern2
03.11.2003 14:59
#967

Endre
Tror neppe vi skal regne med noe stort volum her med det nærmeste. Innsidere og vi som deltok i de siste emisjonene, sitter på mesteparten av aksjene. Ingen av oss har nok tenkt a selge aksjer i A-Viral før vi er i mål.
joker@forum
03.11.2003 15:05
#354

Endre
Det ligger 100k på 0,14 og 300k på 0,15. Melding må vi regne med rundt årsskiftet. Provokasjonsstudiene skal være ferdige i år hvis jeg har skjønt riktig.
joker@forum
04.11.2003 08:59
#358

Endre
A-Viral med patent i USA
Mandag 03. november 2003 kl. 08:49
Skrevet av: Are Slettan - iMarkedet


Unoterte A-Viral har fått patent på substansen AV 1101 i USA, og betegner dette som et betydelig gjennombrudd.
Patetet dekker bruk av AV 1101 til å bekjempe betennelsessykdommer, autoimmune sykdommer og vevsavvisning.

I en melding fra A-Viral betegnes dette som et betydelig gjennombrudd.

AV 1101 har nå patentbeskyttelse i verdens viktigste marked for de viktigste tilstandene for fremtidig anvendelse.

Tidligere var HIV/AIDS hovedfokus for A-Viral og AV1101, men fokus er nå satt på andre anvendelser.

Det opplyses at man fortsatt har en patentsøknad for AV 1001 for anti-virus-formål, men at man ikke vil presse på for dette med mindre man ser relevante anvendelser på dette området.

Det meldes også at A-Viral har flere patenter for relaterte preparater og anvendelser, men disse kan ikke offentliggjøres uten å skade arbeidet.


PS! det burde være ett potensial med tanke på dagens prising av selskapet


[Endret 04.11.03 09:00 av joker@forum]
Tigern2
04.11.2003 10:57
#968

Endre
Flere og flere brikker faller på plass :-)
joker@forum
11.11.2003 10:40
#387

Endre
I disse dager skal vel selskapet få klarsignal til å starte de kliniske studiene som legges til rette for å dokumentere AV1101 gode egenskaper innenfor bl.a. anti inflamatoriske lidelser. Har Du hørt noe i det siste tigern2?
joker@forum
11.11.2003 18:32
#391

Endre
Klikk deg inn her, deretter uke 35

A-VIRAL ASA is a Norwegian biotech company specializing in development of, as its name suggests, novel antiviral compounds. It has now filed two initial applications claiming novel compounds, which may well be related to AV-1101, the phase II HIV/AIDS candidate that is the company’s first clinical lead. There is collaboration in this discovery work with Dutch and Scandinavian research institutes, and Professor Frank Miedema of Amsterdam is know to be involved; clinical studies are reported to be located in the Philippines. An April 2000 press release noted the filing of a PCT application covering AV-1101, through the services of London law firm Frank B Dehn; there is also a Norwegian application from February 17 2003 entitled “Phenyl derivative A”.
joker@forum
11.11.2003 18:39
#392

Endre
Har ser man også dette omtalt(patent 2003)

Hva er Phenyl derivative A ? Kan det være salven som skal utvikles, føler at jeg har sett herpes omtalt under phenyl derivate?????????


[Endret 11.11.03 18:54 av joker@forum]
[Endret 11.11.03 18:58 av joker@forum]
joker@forum
14.11.2003 11:40
#405

Endre
Nå er hjemmesiden åpnet, og den begynner å ta form. Jeg har stor tro på at Danielsen og Karlsen vil få avkastning på alle pengene de har brukt og sannsynligvis i fremtiden er villige til å bruke på selskapet. Danielsen og Karlsen har garantert de siste to emisjonene, Danielsen kom inn i selskapet for ca. 1 år siden. Ikke så lenge til vi får høre at de kliniske testene for å dokumentere av1101 evne innenfor anti infl. lidelser etc. er godkjent av estetisk råd og igangsatt. Gleder meg til å se utviklingen. Dette er som ett helt nytt selskap å regne, men med flere års forskning i baggasjen. Mesteparten av risikoen er tatt ut, nå gjelder de bare å dokumentere noe klinisk for å starte salg av lisenser til store internationale selskaper som utfører fase 3.
Tigern2
24.11.2003 09:39
#972

Endre
Go ahead for A-Virals fist human study in Europe. (24.11.03 kl. 09.17.)

Følg med i media i løpet av dagen!

Søren at jeg ikke lastet mer på siste emisjon :-(
(Jeg har heldigvis rett til å kjøpe 1 aksje for hver 10. jeg kjøpte under nest siste emison.)
joker@forum
24.11.2003 10:03
#438

Endre
Jeg har plukket litt i ny og ne, har nesten klart å høste 200k med ett snitt på 0,13 etter siste emisjon.
Sorbus
24.11.2003 10:39
#256

Endre
Hva sjer?
joker@forum
24.11.2003 11:03
#441

Endre
re sorbus
Vet ikke hva Du vet om A-viral, men for å få ett helhetlig innblikk så er det klokt å lese prospekt fra den 18 September.
Men jeg kan fortelle litt i enkle ord. Bjørn I. Danielsen(tidligere Accenture sjef) kjøpte seg inn i A-Viral for litt over ett år siden. Han og Jørgen Karlsen har tatt en snuoperasjon av selskapet og lagt om fokus for AV1101 virkeområder. Selskapet har tidligere fokusert på HIV/AIDS, men det viser seg at medisinen har meget gode egenskaper innenfor bl.a. anti inflamatoriske lidelser, de er ikke i tvil om egenskapene. Men dette må/skal dokumenteres klinisk før lisenser kan selges til de store. Danielsen og Karlsen har selv garantert i de siste to emisjonene, det forteller litt om hvor stor troen er. De kliniske forsøkene tar ikke lang tid, vi snakker bare om 3-4mnd. Vi har her ett unotert selskap som er lavt priset, vi er nært opptil gode nyheter som f.eks. at de kliniske studiene bekrefter det man har antatt. Vi har her ett enormt potensiale hvis de kliniske testene blir positive, og det virker de veldig sikre på.
Tigern2
24.11.2003 11:40
#973

Endre
Her er meldingen!

A-Viral ASA (NO) - Go ahead for A-Virals first human study in Europe. A-Viral ASA(http://www.huginonline.no/AVIR/logo.gif)(http://www.a-viral.com) Published: 09:17 24.11.2003 GMT+1 /HUGIN /
Source: A-Viral ASA Go ahead for A-Virals first human study in Europe.

A-Virals first human study in Europe is approved by the Ethics Committee at The Academical Medical Centre, Amsterdam. The study will be carried out under the supervision of Professor Dr. Med. Tom van der Poll at AMC, which is one of Amsterdam's larger hospitals, and also one of the city's largest medical research centres. Having passed the Ethics Committee, only the formal approval from AMC remains before they can start screening volunteers for testing. Insurance is already paid. We expect the study to start in about 2 weeks, and all data should be in by week 2 in 2004.  A-Viral will thereafter receive a report, probably in February. The study approved is a phase 2 double blind study with 16 volunteers who will all receive an injection with LPS which will provoke an immune reaction for a few hours, the symptoms are much like a strong flu. Two hours prior to the LPS injection, half the patients will receive AV 1101, and the other half will receive placebo. Before and under the study, blood samples from the patients will be taken, and numerous relevant parameters will be checked, to see in which way AV 1101 influence the immune response. Blood from patients will also be tested ex vivo. And general parameters like fever, headache, etc will be observed systematically. This type of study has been successfully carried out for numerous anti-inflammatory drugs. The protocol is well known and acknowledged as a good method for gathering information about new drugs. The study will give good indications for which direction we should go in our next study. The following persons are involved in the study, the protocol and/or the analysis.           
Marieke van Zoelen, MD (study leader)           
Tom van der Poll, MD, Professor (in charge of all LPS trials)            Lucien Aarden, PhD, Professor in immunology(A-Viral research leader)           
Dave Dekkers PhD (mikrobiology, lab. analysis)           
Anja ten Brinke PhD (mikrobiology, lab. analysis)           
Jørgen Karlsen (director R & D, A-Viral) Lysaker Nov. 21st  2003
Jørgen KarlsenDirector R & D

Denne pressemeldingen er sendt til deg av Hugin Online, distributør av elektroniske pressemeldinger for selskaper notert på utvalgte europeiske børser. Adresse: http://www.huginonline.no/AVIR(http://www.huginonline.no/AVIR)
Sorbus
24.11.2003 12:01
#259

Endre
Jo vet noe, har hatt noen aksjer i er par år nå. Har lest tilsendt info. Tidligere har det virket som om ledelsen febrilsk har prøvd å snakke opp kursen uten å lykkes. Men virker mer seriøst i dag. Er det noen som vet hvor mye kapital selskapet sitter med i dag? Vil de trenge en ny emisjon før en mulig lansering?

Sjønner at det er vanskelig å spå, men all info og meninger mottas med takk.
joker@forum
24.11.2003 12:11
#443

Endre
Da de sist hentet inn kapital så var dette for å gjennomføre disse kliniske testene, antar at de skal ha ny kapital mot sommeren 2004. Som Du sier så ble denne aksjen snakket opp av selskapet med Stokke som leder, slik er det ikke nå. Dagens store eiere har skutt inn kapital det siste året, de har ikke bestrebet seg for at andre skal delta på emisjoner, tvert om. Selskapet har nesten vært usynlig etter at de store investorene tok kontrollen.


[Endret 24.11.03 12:11 av joker@forum]
Sorbus
24.11.2003 13:39
#263

Endre
Re: joker

Har du en aksjonæroversikt?
Hvor mange aksjer er det i selskapet etter siste emisjon?
joker@forum
24.11.2003 14:55
#446

Endre
Her er oversikten
men etter siste emisjon kan man plusse på ca. 40mill aksjer
joker@forum
26.11.2003 18:24
#466

Endre
En kort innledning: Bakgrunnen for veivalget A-Viral har tatt med å fokusere på auto immune og anti inflamatoriske lidelser er en oppdagelse som ble gjordt i samarbeid med CLB i Amsterdam, derfor denne teksten:
in cooperation with A-viral Norway it was found that a compound developed by this company, is a very potent inhibitor of cytokine production.

Nå skal dette dokumenteres klinisk, selv om det er oppdaget så krever de store farmasøytiske selskapene klinisk dokumentasjon før lisensiering og fase 3.
Her er noen viktige linjer for å se hva/hvorfor A-Viral er meget spennende for tiden: A-Viral hjemmeside


http://www.sanquin.nl/sanquin-eng/sqn_businessopportunities_eng.nsf/p-WebFSStart!OpenPage&h=0&body=6C20DFD2BE4880D5C1256C610048FE01

http://www.a-viral.com/main/

Dette er en oppdagelse som danner fundamentet for den nye veien for A-Viral, leddgikt er ett viktig tema.

in cooperation with A-viral Norway it was found that a compound developed by this company, is a very potent inhibitor of cytokine production.

Go ahead for A-Virals first human study in Europe
A-Virals first human study in Europe is approved by the Ethics Committee at The Academical Medical Centre, Amsterdam. The study will be carried out under the supervision of Professor Dr. Med. Tom van der Poll at AMC, which is one of Amsterdam’s larger hospitals, and also one of the city’s largest medical research centres.
Having passed the Ethics Committee, only the formal approval from AMC remains before they can start screening volunteers for testing. Insurance is already paid. We expect the study to start in about 2 weeks, and all data should be in by week 2 in 2004. A-Viral will thereafter receive a report, probably in February.
The study approved is a phase 2 double blind study with 16 volunteers who will all receive an injection with LPS which will provoke an immune reaction for a few hours, the symptoms are much like a strong flu. Two hours prior to the LPS injection, half the patients will receive AV 1101, and the other half will receive placebo. Before and under the study, blood samples from the patients will be taken, and numerous relevant parameters will be checked, to see in which way AV 1101 influence the immune response. Blood from patients will also be tested ex vivo. And general parameters like fever, headache, etc will be observed systematically.
This type of study has been successfully carried out for numerous anti-inflammatory drugs. The protocol is well known and acknowledged as a good method for gathering information about new drugs. The study will give good indications for which direction we should go in our next study.
The following persons are involved in the study, the protocol and/or the analysis.

Marieke van Zoelen, MD (study leader)
Tom van der Poll, MD, Professor (in charge of all LPS trials)
Lucien Aarden, PhD, Professor in immunology(A-Viral research leader)
Dave Dekkers PhD (mikrobiology, lab. analysis)
Anja ten Brinke PhD (mikrobiology, lab. analysis)
Jørgen Karlsen (director R & D, A-Viral)
Lysaker Nov. 21st 2003
Jørgen Karlsen
Director R & D

Rheumatic Diseases
Sanquin CLB's department of Autoimmune Diseases has a longstanding record in researching various aspects of rheumatic diseases, both in cellular immunology (e.g. cytokines) and in serology (e.g. autoantibodies). Through this research, know-how of serological tests as well as of immunoregulatory mechanisms is abundantly present. The lasting collaboration with major Rheumatology clinics has facilitated numerous (clinical) studies of immunological concepts in rheumatic patients.
New therapeutic principles in rheumatic diseases specifically aim at intervention in the immune regulation of these diseases (e.g. anti-TNFa and soluble TNFa-receptors). Measurements of the cytokine/interleukine repertoire is an essential aspect in the development and application of such new therapeutical interventions.
Sanquin CLB's department has an extensive portfolio of advanced tests available to this field. In addition, scientific specialists are avail-able for the design and implementation of
tailor-made test-systems for specific clinical trial objectives.[Endret 26.11.03 19:02 av joker@forum]
Krøkke
27.11.2003 11:19
#502

Endre
Hva er korrekt markedsverdi på A-viral etter siste emisjonen? Ser de er priset til rundt 4 mill på 0,14, men det stemmer vel ikke helt?
joker@forum
29.11.2003 16:39
#476

Endre
Før siste emisjon var det ca. 109mill aksjer, siste emisjon var på rett over 4mill nok à 0,10. DVS at det er ca. 150mill aksjer i selskapet. Danielsen og Karlsen sitter sikkert med nærmere 100mill av disse aksjene etter siste emisjon. At Danielsen og Karlsen er så på offensiven med å garantere emisjoner tilsier at de har troen på at verdier kan skapes. De kliniske testene som nå settes i gang er på bakgrunn av sikre oppdagelser, men den spesifikke kliniske dokumentasjonen må foreligge før utlisensiering. Jeg har stor tro på det de driver med for tiden.
joker@forum
01.12.2003 13:51
#481

Endre
Ny pressemelding fra A-Viral se her
joker@forum
05.12.2003 09:01
#498

Endre
Det skjer mye for tiden, dette er bare en liten innledning av hva vi kan vente av det "nye" A-Viral

Welcome to A-Viral
AV 1101 cream formulation ready for testing against skin inflammations.
Press release Dec. 1st 2003

A-Virals patented drug AV 1101 is under development as a cream, which for testing will come in different formulations and different concentrations. AV 1101 will be ready for testing in an animal model for skin inflammation within a few weeks at NIPH department of laboratory animal services.
(read more)

Go ahead for A-Virals first human study in Europe.
Press release Nov. 21st 2003

A-Virals first human study in Europe is approved by the Ethics Committee at The Academical Medical Centre, Amsterdam. The study will be carried out under the supervision of Professor Dr. Med. Tom van der Poll at AMC, which is one of Amsterdam’s larger hospitals, and also one of the city’s largest medical research centres.
(read more)

A-Viral’s main patent approved in USA.
Press Release Nov. 1st 2003

A-Viral’s patent for AV 1101 is approved by the United States Patent and Trademark Office. The patent covers the use of AV 1101 to combat inflammatory diseases, autoimmune diseases or tissue rejection. The Notice of Allowance says: “the application identified above has been examined and is allowed for issuance as a patent. Prosecution on the merits is closed”
(read more)
joker@forum
11.12.2003 11:23
#531

Endre
Allerede i Januar får vi de første resultatene, aksjen kan bli kraftig repriset. Dagens ledelse/storaksjonærer gjør en tilsynelatende bra jobb, føler at de rette personene er på plass for å skape verdier. De har vært i kontakt med store internationale selskaper som er klar for a-virals patenter hvis de kliniske forsøkende bekrefter registrerte virkninger innen anti innflamatoriske og auto immune lidelser. Med en positiv virkning på salven som skal testes ut så får vi gode indikasjoner/nyheter i jan.
xiggy
13.12.2003 15:40
#48

Endre
Det er all grunn til å tro at AV 1101 vil kunne dokumentere antiinflammatoriske egenskaper, i likhet med modersubstansen (fenylbutazon). Problemet er at man ikke har noen som helst oversikt over potensielle bivirkninger av AV 1101. Tatt i betraktning de alvorlige bivirkningene av fenylbutazon, bør man ikke ha store forhåpninger om at 'big pharma' vil kjøpe AV 1101.
joker@forum
13.12.2003 15:56
#544

Endre
Du stoler tydeligvis ikke på innhold i prospekt fra den 18 september, her er ett lite utdrag.

Styret og ledelsen søkte i fjor høst å få en vitenskapelig konsensus om hva effektene av AV-1101 betyr for videre utvikling, før man i A-Viral igangsatte nye kliniske studier. Gjennom første halvår 2003 har det vært arbeidet meget med å studere AV-1101’s effekt på menneskekroppen. Forskerne har i dag følgende konsensus, som danner grunnlag for retningen A-Viral skal kjøre videre:

AV-1101 ser ut til å være en meget effektivt anti-inflammatorisk medisin. Forskerne i Holland mener at det er god grunn til å håpe at AV-1101 kan konkurrere med Methotrexate, Cortisone og andre medisiner mot leddgikt og andre inflammasjoner. Historisk markedsomsetningen for noen av disse medisinene er vist i kapittel 3.8.
AV-1101 ser ut til å ha en bivirkningsprofil som er mer attraktiv enn de ovennevnte produkter,

og man antar at heller ikke de spesifikke problemene med Phenylbutasone hefter ved AV 1101, siden AV 1101 bare utgjør en av mange spaltingsprodukter for Phenylbutasone.


Hypotesen om virkningsmekanismen for AV-1101 er at medisinen bremser produksjonen av visse cytokiner, noe som igjen demper inflammasjoner. Dette ses blant annet ved at akutt fase proteiner som CRP har et lavere nivå hos HIV-pasienter mens de får AV 1101, mens CRP synes å stige etter at pasientene tas av AV 1101. Dette betyr at AV-1101 er en kandidat som behandlende preparat i sykdomstilstander hvor kroppens immunforsvar overreagerer. Selskapet fokuserer nå først og fremst på leddgikt, som er en slik sykdom.
Den anti-inflammatoriske responsen pasientene har til AV-1101 er også grunnlag for de effektene som er observert i HIV infiserte pasienter.

Nå som A-Viral har en bedre forståelse av hva man kan forvente at AV-1101 gjør i menneskekroppen, er det nødvendig at denne forståelsen blir dokumentert klinisk.


[Endret 13.12.03 15:58 av joker@forum]
joker@forum
13.12.2003 16:29
#545

Endre
re xiggy
Litt mer "dokumentasjon" på det Du sikter til, og som Du ser ble dette evaluert før testene i 2000 fant sted. Etter denne artikkelen er medisinen testet på mennesker.

HEALTH DEPT OKAYS TESTING OF ANTI-AIDS DRUG
Manila, March 27, 2000 - The search for a miracle cure AIDS will soon take another big step when a very promising drug is tested in the Philippines.
Dr. Eric Tayag, chief of the Department of Health's Infectious Disease Cluster, said the clinical trial for "A-viral" will start soon after the safety experiment on the drug is completed.
The drug, which has undergone reformulation, is now being tested by government medical experts for safety among healthy subjects as a prerequisite for the six-month clinical trial.
"The search for a miracle cure is a race against time, so the clinical trial for A-viral will start as soon as safety of the medicine has been proven," Tayag said.
Tayag earlier had reported that the DOH had recruited 50 patients who would undergo the clinical trial.
A-viral, also known by its genetic name Oxyphenylbutazone, is an anti-rheumatic drug and pain killer which has long been pulled out from the market due to its side-effects.
But Tayag said a study conducted in West Africa three years ago showed that A-viral was "beneficial for patients with HIV infection whose CD4 count or level of immune cells increased after taking the medication."
However, Tayag said the first clinical trial on A-viral failed to show its benefits in reducing the viral load of HIV patients, mainly because there was no technology available then that would determine this.
In order for a medicine to be declared an anti-AIDS drug, Tayag said it should be proven first that the virus in the patient's body decreases to an undetectable level after taking the drug.
According to Tayag, the study done in West Africa showed the potential of A-viral as an anti-AIDS cure, but there was yet no conclusive finding because the mechanism on how it worked in destroying the AIDS-causing virus was not determined.
The San Lazaro Hospital, in coordination with a Norwegian pharmaceutical company, will conduct the clinical trial on A-viral.
Tayag admitted that A-viral was initially introduced as a pain reliever but was pulled out of the market following complaints of considerable side-effects like body pain and slight abnormality in blood count.
But Tayag said the first study showed that, if taken in different dosages, the drug will have no side-effects.
Sorbus
13.12.2003 19:01
#351

Endre
Re Jokerforum.

Er enig i det du skriver. Har fulgt Avir en stund. Potensialet er enormt, men risikoen for at de ikke lykkes er også stor. Kjøpte noen flere aksjer denne uka. Ser ut som aksjen begynner og bli mer likvid enn tidligere i år.

Tror det er viktig at vi holder en lav profil,ikke noe hausing. Kunne ønske meg noen flere før toget går. Går utifra at også du ønsker flere. Det har trossalt vært begrensede mengder som har vært omsatt etter emisjonen. Kan vi forvente oss en ny emisjon i nærmeste fremtid?

Har ev. største aksjonær mulighet til å opprettholde sin eierandel i en eventuell ny emisjon?
joker@forum
14.12.2003 07:47
#547

Endre
Enig i at det ikke er behov for noe haussing, kan gjerne plukke noen flere selv. Klart det er stor risiko i unoterte selskaper, men jeg føler meg veldig sikker på at de kliniske testene dokumenterer de de er ute etter å få dokumentert. Selskapet har ikke noen fast ansatte, ikke langsiktig gjeld. De kliniske testene skal gjennomføres for siste emisjonsbeløp, når de kliniske testene er dokumentert så er vi delvis i havn. Hvis de kliniske testene er positive så er det meste av risiko tatt ut, og de store selskapene står klar til å overta. Bjørn Ivar Danielsen fulgte med selskapet i lang tid før han gikk inn som stor investor, det er bare det siste året han virkelig har vært med. Han tok over når Stokke hadde kjørt seg inn i en blindgate, hadde ikke blikket rettet mot anti infl. lidelser, leddgikt etc. Ved å fokusere denne retningen så vet de at medisinen har meget positive egenskaper. Dette er også dokumenter ved CLB (Sanguin) i Amsterdam. Derfor er jeg helt sikker på at vi vil få gode kliniske dokumentasjoner på dette, og hvis bivirkningsprofiler er mer attraktiv enn andre produkter på markedet(noe de allerede har uttalt) så er jeg meget optimist. Husk, det er en grunn til at Danielsen og Karlsen investerer penger i selskapet, det er en grunn til at de garanterte for siste emisjon.
xiggy
14.12.2003 09:40
#49

Endre
I presseklippet fra mars 2000 står det bl.a. "A-viral, also known by its genetic name Oxyphenylbutazone, is an anti-rheumatic drug and pain killer which has long been pulled out from the market due to its side-effects." Oxyphenylbutazone har tidligere vært registrerti Norge under handelsnavnet Tanderil, men ble altså avregistrert pga alvorlige bivirkninger. Så vidt jeg har forstått er AV 1101 en annen substans. Og denne har bare blitt testet på en håndfull mennesker på Filippinene.


[Endret 14.12.03 09:40 av xiggy]
joker@forum
14.12.2003 09:58
#548

Endre
og man antar at heller ikke de spesifikke problemene med Phenylbutasone hefter ved AV 1101, siden AV 1101 bare utgjør en av mange spaltingsprodukter for Phenylbutasone.
xiggy
14.12.2003 10:10
#50

Endre
Selvsagt må man "anta" dette - ellers ville jo hele prosjektet vært dødfødt i utgangspunktet. Poenget er at denne antakelsen verken kan bekreftes eller avkreftes av A-Viral. Det vil kreve enorme ressurser, trolig av en slik størrelse at heller ikke et stort legemiddelselskap vil ta sjansen.
Tigern2
14.12.2003 11:56
#976

Endre
RE: Sorbus
Pengene fra siste emisjon skal holde til engang ut på våren. De av dere som som deltok i emisjonen før jul i fjor har rett til å kjøpe en aksje for hver femte man tegnet til kr. 0.10 pr. stykk. Jeg kjøpte selv en del under denne emisjonen og sitter på mellom 1 og 2 millioner aksjer. Angrer som en hund på at jeg ikke har lastet opp mer under de siste emisjonene. Det er relativt håpløst å få kjøpt et større volum aksjer via gråmarkedet nå siden innsidere og de som to deltok i de siste emisjonene sitter på mesteparten av aksjene. Tviler på at noen av disse er interessert i å tømme seg.

Som det er nevnt flere ganger på denne topicen, er risikoen skyhøy. Rewarden likeså. 1 lisens kan være verdt flere titalls millioner dollar.

Flere og flere biter faller på plass, og Danielsen er i kjempehumør hver gang jeg prater med ham :-)
Det overrasker meg at ikke flere tar tak denne aksjen.


[Endret 14.12.03 11:59 av Tigern2]
[Endret 14.12.03 11:59 av Tigern2]
[Endret 14.12.03 11:59 av Tigern2]
joker@forum
14.12.2003 12:16
#549

Endre
Ja, jeg angrer også som en hund på at jeg ikke kjøpte flere aksjer ved siste emisjon. Sitter "bare" på ca 500K, blir ikke fattig hvis det ikke skulle slå til -BLIR RIK HVIS DET SKULLE SLÅ TIL- det er derfor vi går inn i gråmarkedet med en liten spekulasjonspott.

re Tigern2
At Danielsen bruker sin tid og formue på A-Viral sier i seg selv mye. Det er ikke ofte at en ny stor investor "kupper" selskapet, ofte er det grunderne som melker de små investorene. Tror dette blir en hyggelig opplevelse.
joker@forum
14.12.2003 15:07
#550

Endre
Historikk

Selskapet ble formelt etablert i 1986, men drev begrenset virksomhet frem til 1997, da Selskapet fikk de første rettighetene til forløperen for dagens patentsøkte teknologi. Selskapets første vesentlige kapitaltilførsel fant sted høsten 1998, samtidig som Einar Stokke, tidligere adm. dir, tiltrådte som Selskapets adm. dir.
Ved Statens Institutt for Folkehelse ble det i 1998 utført en rekke studier for å teste ut ulike stoffers evne til å blokkere HIV. Blant de uttestede stoffene var AV-1101 som er A-Viral’s eiendom. AV- 1101 så ut til å stimulere deler av immunforsvaret og samtidig blokkere HIV direkte. Sikkerhetsstudier viste at AV-1101 ikke så ut til å ha vesentlige bivirkninger.
I perioden 1998-2003 har Selskapet investert over. NOK 60 mill. i forskning og utvikling. Status i dag er at AV-1101 har gjennomgått grunnleggende kjemiske karakteriseringer, stabilitetsstudier, sikkerhets- og effektstudier, samt prekliniske studier i henhold til vestlig farmasøytisk industrinorm. I tillegg til dette er AV-1101 testet ut i klinisk fase I (sikkerhet) og pilot fase II (effekt) studier på Filippinene. Alle disse studiene er utført ved internasjonalt anerkjente institusjoner.

Her starter det, dette fikk meg til å kaste øynene på selskapet.
Langsiktig investor inn i A-VIRAL
(Oslo den 21. juni 2002) A-VIRAL har gjort en rettet emisjon på 5 mill. mot Bjørn Ivar Danielsen. Danielsen tar sikte på å arbeide tett med A-Viral ledelsen, og vil blant annet bli foreslått som ny styreformann i A-Viral Nederland. Danielsen har hatt en dialog med A-Viral over lengre tid. Danielsen er mest kjent som daglig leder i Accenture hvor han hær vært med på å bygge opp virksomheten til Norges ledende. Danielsens satsing på A-VIRAL er et ledd i hans planer om å engasjere seg aktivt i teknologiselskaper med langsiktig potensial.

"Vi er svært fornøyde med at en kapasitet som Danielsen fatter så stor interesse for selskapet. At han nå signaliserer at han vil bidra aktivt i den videre byggingen av selskapet er en tillitserklæring til det vi driver med og tilfører samtidig selskapet en ny dimensjon. Danielsen er mest kjent for sin evne til å gjennomføre store og komplekse prosjektoppgaver, og vi ser frem til å trekke på hans kompetanse i vårt arbeid med å ferdigstille vår første medisin,
AV-1101. Vi gleder oss til å kunne dra nytte av hans ressurser og nettverk"
Einar Stokke fratrer sin stilling i A-VIRAL
(Oslo den 4. september 2002) Einar Stokke, som har ledet A-VIRAL i 4 år, har meddelt styret i selskapet at han fratrer sin stilling som daglig leder i A-VIRAL.

Ola Røthe, som p.t. er konstituert som styrets leder, vil inntil videre fungere som arbeidende styreleder. Einar Stokke vil stå til disposisjon for A-VIRAL i en overgangsperiode.

Einar Stokkes fratreden skyldes ulike syn på veivalg fremover. Styret ønsker å foreta en grundig gjennomgang, ny evaluering og ytterligere optimalisering av dagens forsknings- og utviklingsprogram, samt selskapets øvrige kostnadsstruktur. Arbeidet er allerede igangsatt i regi av styret, og motivert ut i fra dagens forutsetninger for å hente inn ytterligere kapital på akseptable vilkår for selskapet og aksjonærene
Cardinal Science & Finance ved Hans Petter Danielsen og Dag Oscar Oppen-Berntsen ble innleid til A-Viral fra 1. oktober 2002 som henholdsvis Adm.Dir. og Forskningssjef. Cardinal’s oppgave har vært å foreta en teknologievaluering, gå igjennom patentporteføljen, utarbeide ny strategi og implementere den første fasen av den nye strategien samt forestå den dagelig drift.

Ny ledelse i A-Viral
03. september 2003
Første delen av dette arbeidet har bestått i å få en overordnet oversikt over hva som er gjort på forskningsfronten og etablere en faglig konsensus om fremkomne data og tolkning av disse. Forskningssamarbeid som ikke har passet inn i den nye strategien har i denne perioden blitt terminert. Cardinal har sammen med de involverte forskningsmiljøer utarbeidet en omforent forståelse av hvordan kliniske data kan sammenholdes med laboratoriedata. En strategisk plan for den videre satsing er også staket ut for den videre forskning.
På patent siden har det vært gjort ulike grep som har styrket selskapets patent sidts betraktelig. Dessuten er det gjort oppdagelser med hensyn til kjemisk stabilitet og omkonfigurering av det bioaktive prinsipp som har ledet frem til nye patenter.
Selskapets nye strategi har ført frem til en serie nye kliniske forsøk i Holland som har som mål å gi selskapet et solid ”proof of concept”. Selskapet satser videre innen autoimmune sykdommer, anti inflammatoriske medisiner og HIV.
Den første delen av dette løpet er nå utført, og det er i løpet av sommeren utarbeidet protokoller for å utføre de nevnte kliniske forsøk.
Cardinal har nå sluttført sin del av en snuoperasjon som nå naturlig overtas av selskapets to største aksjonærer Bjørn Ivar Danielsen (Adm.dir) og Jørgen Karlsen (Forskningssjef), slik intensjonen hele tiden har vært. Cardinal takker av for en spennende tid i et spennende selskap med et interessant potensial.

Visjon og misjon
A-Viral utvikler medisiner innen områdene autoimmune lidelser og HIV/AIDS, for å selge teknologi-lisenser til internasjonale farmasiselskaper. Selskapet skal skape inntekter gjennom milepælsbetalinger og royalties.

Selskapet skal skape verdier for aksjonærene med basis i farmasøytisk forskning og utvikling.
Strategi
Selskapet utvikler teknologi gjennom kompetansenettverk med ledende forskere, og fokuserer på utvikling frem til og med Fase II forsøk. Internasjonale farmasiselskaper skal utføre fase III og fase IV.

Patentene kommer, og resultatet av de nye eiernes store snuoperasjon har visualisert seg.

http://www.patentstyret.no/innhold/tidende/patent/2003/ir-patent14-2003.pdf
Se side 4av66

1. November kom den første pressemeldingen fra det ”nye” selskapet, siste melding kom 1. Desember.

Se hjemmesiden: http://www.a-viral.com


[Endret 14.12.03 15:08 av joker@forum]
joker@forum
23.12.2003 18:23
#581

Endre
Utrolig nok var det noen som slapp ut 50k på 8 øre i dag, deretter ble det kjøpt 50k på 20 øre. Variasjonene er store i det unoterte markedet, men hvis det er flere som vil selge billig før jul så ligger det relativt store poster på kjøpersiden. 1mill kjøper på 8 øre, ca. 200k på 10 øre. Fikk 46 av de 50K som ble solgt på 8øre i dag, fin julegave sett i mine øyne.

God jul til de få A-Viral tilhengerne på forum.
Kjelll
24.12.2003 03:02
#43

Endre

Re Joker

Fint at du holder liv i tråden, håper vi venter på noe stort.

Riktig God Jul til deg alle andre A-virale.

joker@forum
14.01.2004 22:39
#623

Endre
Er Du her Tigern2 ?
Regner med at vi nærmer oss noen test resultater, det er tidligere sagt at det skal komme noe nå i januar. Har Du vært i kontakt med selskapet i det siste, er det mye :-) ?
Tigern2
18.01.2004 11:54
#982

Endre
Jepp, jeg er her fremdeles.

Jeg vet ikke så mye mer enn det som allerede er kommunisert i media, men dersom alt går etter planen bør vi vel få litt info på slutten av måneden.


[Endret 18.01.04 11:54 av Tigern2]
[Endret 18.01.04 11:54 av Tigern2]
joker@forum
18.01.2004 20:41
#631

Endre
Vi kan vente noen resultater i Februar, resultatet av disse vil gi oss en god pekepinn for veien videre.
joker@forum
20.01.2004 20:08
#633

Endre
http://www.a-viral.com/Research/Programs.asp

Mye ny info på hjemmesiden, og som dere ser av program så venter vi nyheter i Februar.
Tigern2
21.01.2004 09:52
#984

Endre
Mye spennende på gang. Personlig hadde jeg håpet at det hadde blitt en "billig" emisjon til til kr. 0.10. Tror imidlertid at neste emisjon kommer til å ligge betydelig høyere enn dette.
joker@forum
21.01.2004 11:17
#637

Endre
De trenger ikke penger før testene er ferdige, selskapet har penger fram til sommeren. Når testene er ferdige så blir jeg ikke overrasket om de selger hele selskapet til en meget hyggelig pris.
Tigern2
26.01.2004 08:51
#989

Endre
Mottok nettopp et brev fra Danielsen vedr. tegningsrettighetene fra emisjonen før jul 2002. Disse måtte innløses i desember 2003. Jeg kan opplyse om at nesten samtlige tegningrettigheter er innløst :-)

(Tror ikke man behøver å være ansatt i NASA for å forstå hvorfor.)
joker@forum
26.01.2004 12:52
#652

Endre
Ja, jeg har gode følelser for tiden. At hjemmesiden ble oppdatert med mye god info i forrige uke legger ikke noen demper på dette. Man kan spekulere i oppsiden ved ett eventuelt oppkjøp, som man ser utelukker ikke Danielsen & Co ett salg av hele selskapet når proof of concept foreligger. Har Du noen gang fablet over hva prisen kan bli Tigern2?
joker@forum
30.01.2004 17:23
#669

Endre
Bjørn Ivar Danielsen kom inn som stor investor for litt over ett år siden. Ser at Lars Laier Henriksen troner høyt oppe på aksjonærlisten, og ved å klikke seg inn på linken Gode partnere så skjønner man kanskje sammenhengen ? Noen må ha troen på dette;-)

Gammel artikkel, men kamerater er de muligens?


[Endret 30.01.04 17:24 av joker@forum]
Tigern2
01.02.2004 11:14
#995

Endre
RE: joker@forum

"Har Du noen gang fablet over hva prisen kan bli Tigern2?"

Fablet har man jo selvfølgelig gjort. Jeg er ikke kjent med hvilke lisenspriser man kan oppnå når det gjelder autoimmune sykdommer, men innen AIDS/HIV selges lisenser for mellom 50 og 100 mill. dollar. Markedet for autoimmune sykdommer er betydelig større i rene kroner. Hva dette betyr for prisingen av selskapet er vanskelig å anslå, men gitt et vellykket forskningsresultat med dertil tilhørende lisenssalg kan vi med stor sannsynlighet regne med at kursen stiger mange ganger. Danielsen er en "ringrev". Hadde passet bra med et kurs på mellom 2 og 5 kroner;-)
[Endret 01.02.04 11:14 av Tigern2]
[Endret 01.02.04 11:15 av Tigern2]
joker@forum
01.02.2004 15:50
#670

Endre
re tigern2
Lars Laier Henriksen og Bjørn Ivar Danielsen drev Andersen consulting sammen, som deretter skiftet navn til Accenture. Lars ligger som nr. 3 blandt de største aksjonærene, har ikke lagt merke til dette før. Men dette er utvilsomt positivt om disse gutta satser sammen, da er nok troen sterk. Har Du lagt merke til dette tidligere, er Henriksen ny aksjonær etter siste emisjon?
Sorbus
01.02.2004 19:24
#573

Endre
Det kommer stadig nye selgere. Har dere en formening om hvem som selger? Det har ikke vært den store handelen men allikevel. Jeg har plukket litt til og vurderer og kjøpe noe mere. Mulig det kun er småaksjonærer som er lei. Det har jo ikke skjedd noe på lenge. Taktisk spill fra ledelsen? er det noen av de som også plukker?

Håper vi snart får meldingen, men tar det for lang tid kan det jo tyde på at ledelsen ikke er helt fornøyde med resultatet. Har de kommet med noen tidsfrist?
joker@forum
02.02.2004 00:00
#671

Endre
re sorbus
Enkelte av de som selger i områder 15-20øre har tjent penger på sine emisjonsaksjer til 0,10 øre. Noen er utålmodige, og vil frigjøre kapitalen for å ta del i oppgangen i det noterte markedet.

Fikk (pr mail) antydet at de kunne ha noen testresultater å pressemelde i Februar. Hjemmesiden er oppdatert med mye info. Her kan man se kommentarer om de forskjellige testene, når de er forventet ferdig etc. Jeg vurderer selv å kjøpe mer, sist jeg sjekket lå det 100k til salgs på 0,17 og 100k på 0,18. Ser at det kom noe på 0,15, men kjenner ikke volumet. Ledelsen kjøper/selger neppe i det unoterte markedet, de benytter seg av tegningsretter etc(noe de også kommenterer påhjemmesiden). Jeg tror på dette, og regner med/håper at mine aksjer selges til ett større legemiddel firma til sommeren :-), tror Danielsen`s & co. satsing baserer seg på noe. De virker veldig målrettet, som skreddersydd etter kundens krav før eventuell avtale signeres....(er jeg gal?)


[Endret 02.02.04 00:02 av joker@forum]
Sorbus
02.02.2004 19:58
#576

Endre
Nei du er nok ikke gal. Potensialet er jo stort her. Tror vi gjør lurt i å holde lavest mulig aktivitet på dette forum, dersom det skal bli mulig å plukke noe mere før resultatene eventuelt kommer. Det er nok den svært lave fokuseringen som er grunnen for dagens lave prising av selskapet. Og det er jo bra så lenge man ikke har lastet ferdig. Sitter igjenn med noe gevinst etter salg i mec og tilbake kjøp av aksjene nå. Vurderer sterkt å putte noe av dette i Aviral. Risikoen er skyhøy, potensialet er enormt.
joker@forum
02.02.2004 21:41
#677

Endre
Sjekket hva som lå på 0,15, det var 130k. Deretter lå det ca. 100k på 0,17, 0,18 og 0,19. Jeg er sugen på litt mer, avventer litt pga realisering i notert selskap.
joker@forum
09.02.2004 11:21
#688

Endre
Mange kan være på vei mot notering på Oslo Børs.


Av:Fredrik Horn Eriksen - Stocklink - 09.02.2004 10:26


Etter kraftig børsoppgang, og en stadig lysere økonomi, er det nå flere selskaper som er på vei mot en notering på Oslo Børs. I tillegg til Yara, ble det i dag kjent at Opera vil søke om notering.

-Det er en helt annen interesse for børsnotering nå, enn bare for et halvt år siden, sier pressetalsmann Tor Arne Olsen ved Oslo Børs til Dagens Næringsliv.

Avisen mener i tillegg at Mamut, Catch Communications, Cermaq, Plantasjen og Axxessit er sikre kandidater.

Dynapel, Bluewater Insurance, Idex, Telitas, A-Viral, Questerre Energy, Marine Harvest og Norwegian Energy & Marine Insurance nevnes som noe mer usikre børskandidater.Tigern2
09.02.2004 16:56
#997

Endre
Ovenstående tema var også belyst i en artikkel i enten FA eller DN på lørdag. Her var det også viet noen linjer om A-Viral og til uttalelser fra Danielsen. En børsnotering er bare ett av mange mulige spor man kan ta framover.

Kan forøvrig opplyse om at TriPep, den svenske "rivalen" til A-Viral, er en av børvinnerene de siste månedene på den svenske "onoterade" listen. (Denne listen må ikke forveksles med vår "unoterte" liste hvor det omtrent ikke er omsetning.)

Svenske biotech-investorer er langt mer på hugget enn sidrumpa norske investorer. Skulle ikke forundre meg om et utenlandsk selskap sluker hele A-Viral og stikker av med godsakene rett før vi er i mål!


[Endret 09.02.04 16:58 av Tigern2]
[Endret 09.02.04 16:59 av Tigern2]
joker@forum
09.02.2004 17:04
#690

Endre
At opsjoner til min. strike 0,20 og tegningsretter er benyttet den senere tiden sier vel litt om hvor innsiderne tror veien går.


PS! Hvis noen sluker A-Viral rett før vi er i mål så tror jeg prisen blir hyggelig, styret sitter med halvparten av aksjene og jeg regner med at Danielsen & Co vet hva de skal ha.


[Endret 09.02.04 17:07 av joker@forum]
[Endret 09.02.04 18:16 av joker@forum]
joker@forum
12.02.2004 19:52
#692

Endre
Som dere ser, A-Viral mottar rapporten i Februar og vi får nyheter(spennende)kort tid etter.

LPS induced immune response study at AMC

We expect the study to start in the middle of December, and all data should be in by week 2 in 2004. A-Viral expects to receive a report by February.

joker@forum
26.02.2004 22:16
#698

Endre
Det gikk en relativt stor post i dag på 600k, er det opprulling til nyhetene? Jeg sitter med en god følelse, det kommer noe en av de nærmeste dagene.
millenium
27.02.2004 13:01
#6

Endre
Det var en med nick 'Pettersen' som var meget aktiv på A-Viral sine diskusjonssider tidligere. Han hadde en del god info om selskapet. Er du aksjonær fortsatt?
joker@forum
27.02.2004 19:39
#699

Endre
Er det noe spesielt Du lurer på millenium? Kanskje jeg har svaret?


[Endret 27.02.04 23:36 av joker@forum]
millenium
01.03.2004 11:03
#7

Endre
Nei ikke noe spesielt egentlig. Men har registrert at du sittet med en del info. Og det er kjempebra. Er det noen som har hørt noe nærmere om det kommer noen pressemelding snart?
Okki
01.03.2004 18:55
#67

Endre
Ikke så mye å rope hurra for enda:

Update on skin testing of AV 1101 cream in a skin provocation model on mice.

A-Viral’s patented drug AV 1101 has been tested in a skin model on mice for efficacy on inflammations that simulated skin damage after mild chemical burns. In this provocation model we could not prove significant effects of our present cream formulations. The results can have several reasons other than lack of potency of AV 1101 as a cream against burns, and while doing new trials within the framework of the present setup, we will also start looking for more long term effects of AV 1101 on chronic skin diseases. This new approach has also been encouraged by recent findings in Holland.

We could see no sign of necrosis or other side effects of the cream.

The following key persons are involved in the study, the protocols and the analysis.
• Eva Ahlfors, PhD, Rikshospitalet, dep. of Oral Biology, specialist in oral pathology (study leader)
• Dag Marcus Eide, PhD in veterinarian medicine (DVM), head of the department of laboratory animal services at NIPH (Folkehelsa), a GLP certified laboratory.
• Jørgen Karlsen, Director R & D, A-Viral

joker@forum
02.03.2004 00:55
#700

Endre
Det er testene som utføres i Holland det knyttes mest forventninger til, tror vi kan se en eller to meldinger til allerede denne uken. Vi roper hurra før helgen ;-)
Tigern2
02.03.2004 08:47
#999

Endre
RE: joker
Du kan rope hurra nå!
Testene ved AMC underbygger de positive laboratorieresultatene.

Dette ser ut til å gå etter planen! Melding følger senere i dag ;-)
millenium
02.03.2004 08:49
#8

Endre
Og her kom enda en melding!!

Results from volunteer study support A-Viral's lab trials.

A placebo controlled study at AMC, Amsterdam, shows results that support existing in vitro results, indicating that AV 1101 has an important effect on regulatory functions in the immune system.


The Academic Medical Centre is the hospital of the University of Amsterdam and the city's largest medical research centre. A team headed by Professor MD Tom van der Poll, with MD Marieke van Zoelen as study leader, has performed a placebo controlled study with 16 volunteers who all received an injection with LPS which induced an immune reaction. Two hours prior to the LPS injection, half the volunteers received AV 1101, and the other half received placebo.

With small groups of 8 + 8 volunteers, to get a statistically significant results would require very clear differences between the group receiving AV 1101 and the group receiving placebo. Seeing the study as a separate source of information, the results were inconclusive from a statistical point of view. However, between the two volunteer groups there were some clear differences that supported our existing in-vitro results, indicating that AV 1101 has an important effect on regulatory functions in the immune system.

"For A-Viral these are very important and encouraging findings," says Jorgen Karlsen, director R&D at A-Viral. "Now we have clear indications to follow when we plan our next study"

There were no side effects reported that could in any way be linked to AV 1101.

This type of study has been successfully carried out for numerous anti-inflammatory drugs. The protocol is well known and acknowledged as a good method for gathering information about new drugs. The study has given good indications for which direction A-Viral should go in the next study.

The following persons were in charge of the study
Marieke van Zoelen, MD, study leader
Tom van der Poll, MD, Professor (in charge of all LPS trials)

For more information: www.a-viral.comLysaker March 2nd 2004
Jørgen Karlsen
Director R & D
A-Viral ASA
Tel +47 6754 0040,
Cell +47 9510 1570


[Endret 02.03.04 08:49 av millenium]
xiggy
02.03.2004 09:18
#90

Endre
Dette er nok relativt skuffende resultater. Jeg vil tro at man har gjort styrkeberegninger ut fra forventet effekt og ville ha fått statistisk signifikante resultater om forventningene var blitt innfridd.
joker@forum
02.03.2004 14:56
#701

Endre
Det er tydeligvis mange måter å tolke en nyhet/melding på. Jeg velger å sortere positivt fra negativt for å få ett overblikk. Jeg vet at ledelsen tror på dette, mesteparten av pengene som finansierer disse testene er skutt inn av de 2 største aksjonærene. Viktig å merke seg at det ikke er grundere som melker småaksjonærene. Jeg har satt på noen kommentarer mellom linjene.

POSITIVT
A placebo controlled study at AMC, Amsterdam, shows results that support existing in vitro results, indicating that AV 1101 has an important effect on regulatory functions in the immune system.
Kommentar: Viktig effekt på immune systemet, noe som er viktig å kunne regulere der immune systemet overreagerer.

Between the two volunteer groups there were some clear differences that supported our existing in-vitro results, indicating that AV 1101 has an important effect on regulatory functions in the immune system.
Kommentar: Noen klare forskjeller mellom de to gruppene, dvs at det finnes en virkning som må kartlegges.

"For A-Viral these are very important and encouraging findings," says Jorgen Karlsen, director R&D at A-Viral. "Now we have clear indications to follow when we plan our next study"
Kommentar: Formålet med denne testen. Neste studie er den det fokuseres mest på, innledende studie var nødvendig for å se hvilken retning neste test skulle fokuseres mot.

There were no side effects reported that could in any way be linked to AV 1101.
Kommentar: Veldig positivt at det ikke er bivirkninger

The study has given good indications for which direction A-Viral should go in the next study.
Kommentar: Dette var formålet med testen, neste melding vi nå får er at det trolig settes i gang RA test. Denne melding kan komme allerede denne uken.

NEGATIVT
With small groups of 8 + 8 volunteers, to get a statistically significant results would require very clear differences between the group receiving AV 1101 and the group receiving placebo. Seeing the study as a separate source of information, the results were inconclusive from a statistical point of view.
Kommentar: For å kunne lage statistiske klare resultater så trengs det mer enn 8+8, ikke akkurat noen krise etter mitt syn. Hadde dette vært en endelig studie så hadde de brukt flere personer, men dette var kun en innledende test for å optimalisere RA studie.
Tigern2
02.03.2004 16:46
#1001

Endre
Fin oppsummering, Joker!
joker@forum
06.03.2004 08:50
#703

Endre
Har etterlyst kursmål hvis de skulle lykkes, og antydninger jeg har hørt virker helt ........ Det er så mange ganger dagens kurs at jeg nesten ikke tør å nevne det her av frykt for å virke helt useriøs. Men det er ikke tvil om at potensialet er der, har sjekket litt, f.eks. ett lisenssalg for "pain killer" medisin, Elan fikk ca. 109mill. dollar. Hva får man da for en medisin som virker på anti infl./auto immune lidelser? Hvis de nå får "døråpner" signaler fra testene i Amsterdam så kan eventyret se en start. Hva sier Du da til ett salg på 300mill dollar Tigern2? Virker det helt fjernt;-)

Ta det for det det er, jeg bare drømmer foreløpig. Er realist, mye skal klaffe.
Tigern2
07.03.2004 11:54
#1002

Endre
Re: joker
"...Hva sier Du da til ett salg på 300mill dollar Tigern2? Virker det helt fjernt;-)"

Det finnes en rekke eksempler på lisenser i 100 mill dollar klassen. Vi skal vel være litt forsiktige med anslå kursmål - i frykt for å bli tatt som idioter av de uinnvidde ;)
Med et par lisenser i lommen skal vi ikke se bort i fra at selskapet kan være verdt mellom 1 og 2 milliarder ved et oppkjøp. Amerikanske legemiddelselskaper har vannvitting store lommebøker når det gjelder oppkjøp![Endret 07.03.04 11:54 av Tigern2]
Kjelll
08.03.2004 07:33
#61

Endre

A-Viral's drug approved for a study on 30 RA-patients in Amsterdam.
A-Virals study on RA is approved by the Ethics Committee at Jan van
Breemen's Intitute (JBI) in Amsterdam. JBI is the Dutch national
centre for rheumatoid diseases. The study will be carried out by MD
Gert-Jan Wolbink under the supervision of
Professor MD Ben Dijkmans

Í
A-Viral has reached its most important milestone, says Jorgen
Karlsen, director R&D at A-Viral. It is a very important study, and
we are pleased that it will be carried out in a clinic specialized in
RA, and that the team performing
the study keeps to the highest
standards in this field. With the study's double blind design, the
results will be as close to reality as a 30 patient study can be.

We expect the first RA-patients to be enrolled this week, and the
whole study
shall consist of 30 patients, all with a moderately
active disease. This is a phase 2, double blind study, meaning that
15 patients will receive the active drug, while 15 patients will
receive placebo daily for 12 weeks, and there will be an extra
control
at 16 weeks.

The first results will come 4 months after the last patient is
enrolled, because the code will not be broken during the study.
Therefore we will get our first report in September if enrolment goes
quickly.

The following persons are in charge
of the study:
* Gert-Jan Wolbink, MD (study leader)
* Ben Dijkmans, MD, Professor, (principal investigator)

My expectations are high, Karlsen says, our drug seems very
potent, and our hopes are that AV 1101 alone or in
combination with
existing drugs shall provide a cure for RA. But it has taken some
time to get started, because you must substantiate that your drug can
have a positive effect to be allowed to do a study on patients. First
the Scientific Board of
Amsterdam's experts on autoimmune diseases
had our drug up for discussion. Then it was at the Ethics Committee
for formal review of the protocol, and after some amendments we got
the approval, and the study is now running.

For more information:
www.a-viral.com


Lysaker March 8th 2004
Jørgen Karlsen
Director R & D
A-Viral ASA
Tel. +47 6754 0040,
Cell. +47 9510 1570
joker@forum
08.03.2004 08:22
#704

Endre
Gode nyheter, dette er "døråpneren" for A-Viral`s RA forskning og ett eventuelt gjennombrudd.
Tigern2
08.03.2004 08:34
#1003

Endre
En meget hyggelig melding. Tipper at det allerede nå er selskaper som følger A-Virals tester med argusøyne. Skulle det vise seg at AV-1101 fungerer slik A-Viral mener den skal, vil verdien av selskapet mangedobles over natten.
Kjelll
08.03.2004 12:32
#62

Endre

Det var ikke mye rykk på OTC listen - enda.

Kjøper 0,10 og selger 0,13.

Jeg venter på kronen +++

Kan vel ikke drømme om å få dekt opp mitt første kjøp i
A-viral på 14,96 sept. 2000 huff huff huff. ( gratulerer til selgeren )

Men nå er det nye muligheter, og nytt håp.
Sorbus
08.03.2004 12:36
#688

Endre
Ja den er rimelig nå. Men risikoen er veldig stor. Er vel vinn eller forsvinn. Gevinsten gan bli bra om dette slår til.
joker@forum
08.03.2004 13:59
#705

Endre
Dette er døråpneren A-Viral har ventet på. Dette er ett gjennombrudd for A-Viral`s forskning rettet mot RA. Mye skal dokumenteres for å få tillatelse, det betyr at de har tydelige inikasjoner på at medisinen har en virkning innenfor denne pasientgruppen. En helside i DN i dag om A-Viral, siste avsnitt forteller hva "parhestene" mener. De er godt fornøyd, men påpeker at det er liten kunnskap i markedet om hva selskapet driver med for tiden. Resultatet kommer ikke før alt er ferdig testet/evaluert, vi får derfor ikke noen forhåndsindikasjoner vedr. test. Som lyn fra klar himmel vil resultatet komme på ettersommeren/høsten, i mellomtiden vil vi kunne få nye oppdateringer på "skin test".
joker@forum
08.04.2004 06:28
#709

Endre
Svenskene følger med ;-)
joker@forum
11.04.2004 01:29
#710

Endre
A-Viral ble presantert Tirsdag den 6 April ifm Biocapital Europe 2004 i Barbizon Palace hotel, Amsterdam. Nå overlater jeg resten til fantasien, klikk inn på denne link:
http://www.biocapitaleurope.com/programme.php


The 2nd Annual BioCapital Europe Expands To Include non-Benelux Companies
BioCapital Europe, the Biotechnology Investor Conference organised by Fortis Bank and Life Sciences Partners, to take place at the Barbizon Palace Hotel, Amsterdam on 6 April 2004

Companies will present to an invited audience of venture capitalists, institutions, and biotech and pharmaceutical companies. There will be keynote speakers from the pharmaceutical, biotechnology and financial industries.


BioCapital Europe is a one-day conference offering a unique opportunity to view the pick of Benelux-based Biotechnology companies complemented with leading Life Sciences firms from Germany , France and the UK . Attendees - by personal invitation only – will include venture capitalists and biotech/pharmaceutical executives, all looking to find the best investment opportunities within the biotechnology market.
www.biocapitaleurope.com

Fortis Bank is a member of the Fortis Group, an international financial services provider active in the fields of insurance, banking and investments. With a market capitalisation of EUR 20 billion and around 68,000 employees, Fortis ranks in the top 20 European financial institutions. Fortis Bank offers a full range of investment banking services, including private placements, public equity offerings and mergers & acquisitions. Within biotechnology, Fortis Bank has created a research-driven, global approach to its investment banking and brokerage activities. Our dedicated biotech team operates from Amsterdam , New York and Boston . www.investmentbanking.fortisbank.com

Life Sciences Partners was one of the first European private equity funds with a dedicated human life science focus. LSP was founded by Martijn Kleijwegt, Frits van der Have and Tom Schwarz in 1998. Previously, Martijn Kleijwegt and Frits van der Have were responsible for developing the life science portfolio at Euroventures Benelux since 1988. Tom Schwarz co-founded U-Gene Research, a biotech/clinical research company, which he successfully sold to a major research organization. Presently LSP has invested in over twenty early and later stage biotech companies in the Benelux , Germany , France , UK and the USA . LSP has offices in Amsterdam and Munich . www.lsp.nl[Endret 12.04.04 06:03 av joker@forum]
[Endret 12.04.04 06:04 av joker@forum]
Tigern2
13.04.2004 14:03
#1004

Endre
RE: joker
(Ref. innlegget ovenfor.)
Dette må være et perfekt sted å vise seg fram med tanke på å markedsføre seg overfor kapitalsterke investorer og andre legemiddelselskaper :-)


[Endret 13.04.04 14:03 av Tigern2]
joker@forum
13.04.2004 14:26
#712

Endre
Ja Tigern, jeg liker framstøtet. Det tyder på at de har fått noe å selge (slik jeg ser det). A-Viral markedsføres sannsynligvis ikke i disse kretser uten at det foreligger noen spennende funn.
Sorbus
09.05.2004 22:34
#785

Endre
Har det skjedd noe den siste tiden? Er jo helt tørke i omsetningen iallefall. Det er vel bare å vente. Vinn eller forsvinn i denne.
joker@forum
10.05.2004 14:36
#713

Endre
Omsetningen gir etter min mening ikke noe bilde på hva som skjer i A-Viral for tiden. Veldig få vet hva som skjer. Forskningen pågår, innsiderne benytter seg av tegningsretter og opsjoner etter hva jeg kjenner til. RA testen er litt over halvveis for de første som ble innrulert, resultatene får vi ikke vite om før til høsten. Info tørke/stillhet mens testene pågår er nok en faktor, sjefen sjøl er full av forventning er det siste jeg har hørt.
Tigern2
16.06.2004 08:53
#1010

Endre
Mottok nettopp innkallelse til generalforsamling samt en del annen tilleggsinfo.

A-Viral vil trenge "påfyll" i september for å sluttføre arbeidet. Det kom vel ikke akkurat som en bombe. Det er imidlertid meget positivt at Danielsen og Karlsen vil låne A-Viral nærmere 1 mill. totalt med tilbakebetaling en gang i siste halvdel av 2005! Disse karene er de som kjenner status best, og de ville neppe kastet penger ut av vinduet.

Jeg håper at det også vil bli mulighet for å tegne seg i en fortrinnsrettet emisjon samtidig.
joker@forum
16.06.2004 23:19
#723

Endre
Lånet forfaller 31 Jan 2005.
Styret antar at A-Viral vil kunne få 1,6mill fra skattefunn senere dette året, de største aksjonærene er derfor anmodet om å gi selskapet ett lån på nok 840K for å dekke løpende drift. Lånet skal tilbakebetales 31/1-2005. Långiverne gis rett til å konvertere lånet til aksjer ved fremtidige emisjoner og til den kurs som fastsettes.


[Endret 16.06.04 23:18 av joker@forum]
joker@forum
30.06.2004 01:39
#726

Endre
Store gutter ser på A-Viral

Dette kan bli meget spennende, er meget komfortabel med å sitte godt lastet.
Er Du kommet inn som topp 20 tigern2? ;-)
Tigern2
04.07.2004 14:40
#1011

Endre
Re: joker
Har ikke sjekket hvilken plass jeg ligger på nå, men det er relativt høyt oppe og trolig fremdeles blant de 20.
Vurderer å laste opp mer nå. Jeg anser risikoen for å bli mindre for hver dag som går, og rewarden er skyhøyt over alt annet på OSE og gråmarkedslisten dersom dette går i boks. Som du sikkert så i papirene du nettopp fikk, er også oppkjøp en mulighet. A-viral er priset til 15 mill i dag. En lisens er verdt det mangedobbelte. Det er ikke uvanlig at lisenser selges for mellom
100 og 500 millioner NOK. Ytterligere kommentar skulle være overflødig ;-)


[Endret 04.07.04 14:40 av Tigern2]
[Endret 04.07.04 14:41 av Tigern2]
joker@forum
04.07.2004 20:33
#727

Endre
Når du snakker om lisenser så er RA lisenser sannsynligvis verdsatt langt høyere, vanlig painkiller lisenspakke ble solgt for ca. 700mill(Elan). Men, jeg er fornøyd med 500mill jeg(over 3kr aksjen;-) Det er spennende at selskapet er i samtaler med både investorer og pharm. selskap, mulig vi får verdifulle nyheter snart alikavel? Hadde ventet meg at det ble nyhetstørke resten av året, men...
Registrerer at det er minimalt med aksjer til salgs. Sist jeg sjekket var det 20k på 0,12 og 400k på 0,14. Kjøpte selv over 300k av de som kom til salgs på 0,08 . Sitter godt lastet nå, men fingeren er delvis på kjøp knappen ennå.
Tigern2
06.07.2004 16:50
#1012

Endre
Forsøker forgjeves å få tak i noen 100K aksjer til, men det ser ut til å være umulig. Egentlig ikke så rart, siden det er vi som har deltatt i emisjonene som sitter på det store antallet aksjer. Jeg tviler på at det er noen av oss som har tenkt å selge oss ut nå.
joker@forum
06.07.2004 18:06
#728

Endre
Nei, det er ikke mye å få tak på. Tror det ligger ca. 400k på 0,14 og 100k på 0,15. Når disse er vekk så er det lite til salgs under 0,30 tror jeg. Det er lite aksjer som er omsatt under 1krone. Mange sitter med aksjer til langt over 1 krone i snitt, og det er ikke mange som har tegnet seg på de siste 2 emisjonene. De 2 største aksjonærene har så og si tatt hele tegningen, det er derfor veldig attraktivt å gå inn på disse nivåene hvis det kommer triggere. Ser av siste aksjonærutskrift at de store langsiktige kjøper mer, de små selger sine poster. Hvis dette blir vellykket så spiller det vel liten rolle om man gir 0,10 eller 0,20 for aksjene sett i forhold til den potensielle oppsiden.
Tigern2
07.07.2004 13:50
#1013

Endre
RE: joker
"Er Du kommet inn som topp 20 tigern2? ;-)"

Har sjekket nå. Kan bekrefte at jeg er på topp 20 listen og at jeg ikke ligger i bunnen ;-)

Tror det skal bli vanskelig å krype noe særlig høyere opp på listen nå, siden det er så få aksjer tilgjengelig.
joker@forum
07.07.2004 14:16
#729

Endre
Ja, det er lite aksjer tilgjengelig, totalt 500K . 400 000 på 0,14 og 100 000 på 0,15. Totalt 670k på kjøp mellom 0,10 og 0,12, dvs 50k på 0,10, 550k på 0,11 og 70k på 0,12


[Endret 07.07.04 14:17 av joker@forum]
[Endret 07.07.04 14:17 av joker@forum]
[Endret 09.07.04 08:19 av joker@forum]
joker@forum
09.07.2004 10:48
#730

Endre
Ett sammendrag for nye investorer.

Har laget en oversikt for A-Viral`s ”bevegelser” de siste årene, klippet litt fra hjemmeside, nyheter og andre artikler. Tilført noen kommentarer innimellom, kanskje en liten veileder for de som skulle velge å investere i litt risiko med høyt potensiale på relativt kort sikt. Kan tilføre at selskapet ikke skal ha noen emisjon, de trenger litt penger i September som Danielsen og Karlsen skal låne selskapet(ca. 850 000) i påvente av skattefunn utbetaling på 1,6mill senere i år. Men selskapet er i samtaler med store biotec selskaper og investorer, noe kan skje i nær framtid. Ett av de største pharmasøytiske selskapene i verden følger A-Viral`s RA tester med avtale om konfidensialitet. Hvis du er nysgjerrig, ta deg tid til å skumme igjennom alt. (Se forøvrig www.a-viral.com)

The company was formally registered in 1986, but there were little activity until 1997. Then the company acquired its first patent application. The company had its first major public offering in the fall of 1998, at the same time when Einar Stokke became CEO. Since then more than 7 million Euros has been used for research, by far the major part of it on AV 1101.

Numerous laboratory tests took place at the National Institute of Public Health in Oslo from 1998.

Endelig, i 2001 blir det litt mer ordnete forhold, dvs ledende forskere innenfor auto immune lidelser etc. griper tak i A-Viral`s medisin for å finne ut mer om egenskapene. Hvor egener medisinen seg best?

In 2001 A-Viral started to have its lab research done at CLB – Sanquin. A research group under professor Lucien Aarden (specialist in cellular immunology) started the work to find the basic functions of AV 1101. They perform a lot of testing with AV 1101, and measures how various blood cells react to AV 1101 under different conditions, measuring cell activation, proliferation and cytokine production. In the beginning they also tested on how HIV would propagate in the presence of AV 1101. They have also checked out metabolites of and conjugates from AV 1101, and tested which are still active. Assays for measuring AV 1101 in blood have been developed. New related substances are synthesized and tested, etc. This research is the basis for our understanding of AV 1101, and it is the platform on which we build our clinical research. And our team at CLB does additional analysis with blood samples from our clinical studies, retrieving important information about the function of AV 1101.

I 2001/2002 finner forskerne i Amsterdam spennende egenskaper ved A-Viral`s AV1101.
In vitro AV 1101 is a very potent inhibitor of cytokine production. Our main hypothesis is that the level of AV 1101 in the body will be sufficient to suppress a number of cytokines such as TNF. In this way AV 1101 will decrease the activity of several autoimmune diseases like Rheumatoid Arthritis.
For å finne ut litt mer om dette har jeg utført litt research på nettet, fant følgende avhandling som støtter A-Viral`s forskningsteam`s påstander om at en meget potent cytokine hemmende medisin kan løse RA gåten..
Based on new knowledge on the importance of IL-1 and TNF-a in inflammation and tissue destruction in many human diseases, new therapeutic approaches have been developed to block the production or effects of these cytokines (9). Existing therapeutic agents such as corticosteroids, gold injections, and methotrexate may all work at least in part by blocking the production of IL-1 and TNF-a. However, the recent development of more potent anti-cytokine biologic agents has lead to dramatic clinical responses, particularly in RA.
http://www.arthritis-symptom.com/Rheumatoid-arthritis-symptoms/Cytokines.htm

In 2002 A-Viral ASA (85%) and CLB Sanquin (15%) entered into a joint venture company, A-Viral BV Nl, which shall focus on applying AV 1101 against auto-immune and inflammatory diseases, but also develop and test new drugs. So far the company has not been active.

Nå begynner det å bli spennende, en av de få som legger merke til selskapets nye funn ifm testene ved lab i Amsterdam er Danielsen.

(Oslo den 21. juni 2002) A-VIRAL har gjort en rettet emisjon på 5 mill. mot Bjørn Ivar Danielsen. Danielsen tar sikte på å arbeide tett med A-Viral ledelsen, og vil blant annet bli foreslått som ny styreformann i A-Viral Nederland.
Danielsen har hatt en dialog med A-Viral over lengre tid. Danielsen er mest kjent som daglig leder i Accenture hvor han hær vært med på å bygge opp virksomheten til Norges ledende. Danielsens satsing på A-VIRAL er et ledd i hans planer om å engasjere seg aktivt i teknologiselskaper med langsiktig potensial. Administrerende direktør Einar Stokke uttaler: "Vi er svært fornøyde med at en kapasitet som Danielsen fatter så stor interesse for selskapet. At han nå signaliserer at han vil bidra aktivt i den videre byggingen av selskapet er en tillitserklæring til det vi driver med og tilfører samtidig selskapet en ny dimensjon. Danielsen er mest kjent for sin evne til å gjennomføre store og komplekse prosjektoppgaver, og vi ser frem til å trekke på hans kompetanse i vårt arbeid med å ferdigstille vår første medisin, AV-1101. Vi gleder oss til å kunne dra nytte av hans ressurser og nettverk"

At the beginning of 2003, A-Viral was at a crossroad. Our drug seemed to have certain positive effects on HIV/AIDS patients, but laboratory tests showed much better hope for a cure against autoimmune and inflammatory diseases. Therefore the course was changed, and this leads up to today's status on research

6 November 2003 Patent approval in USA
A-Viral's patent for AV 1101 is approved by the United States Patent and Trademark Office. The patent covers the use of AV 1101 to combat inflammatory diseases, autoimmune diseases or tissue rejection. The Notice of Allowance says: "the application identified above has been examined and is allowed for issuance as a patent.

8 March 2004
A-Virals study on RA is approved by the Ethics Committee at Jan van Breemen's Intitute (JBI) in Amsterdam. JBI is the Dutch national centre for
joker@forum
09.07.2004 10:51
#731

Endre
Var ikke plass til alt, her kommer fortsettelsen

8 March 2004
A-Virals study on RA is approved by the Ethics Committee at Jan van Breemen's Intitute (JBI) in Amsterdam. JBI is the Dutch national centre for rheumatoid diseases. The study will be carried out by MD Gert-Jan Wolbink under the supervision of Professor MD Ben Dijkmans
"A-Viral has reached its most important milestone," says Jorgen Karlsen, director R&D at A-Viral. "It is a very important study, and we are pleased that it will be carried out in a clinic specialized in RA, and that the team performing the study keeps to the highest standards in this field. With the study's double blind design, the results will be as close to reality as a 30 patient study can be."

I April ble A-Viral plukket ut til å delta på Biocapital europe. Dette var sannsynligvis en medvirkende faktor til nyheten vi fikk høre den 28 Juni, ”store gutter ser på A-Viral”

http://www.biocapitaleurope.com/presenting.php
The 2nd BioCapital Europe 2004 was held on 6th April 2004 in Amsterdam and was organised by Fortis Bank and Life Sciences Partners.
The invite only conference is open to delegates that are pharmaceutical industrialists, life sciences entrepreneurs, or investment professionals, such as venture capitalists, asset managers, and research analysts, to ensure that all interactions at the meeting are productive.

28 June 2004
A-Viral's phase 2 study on RA is progressing well, and has attracted attention from several of the world's major pharmaceutical companies, who has asked for meetings to evaluate our technology. Also biotech investors ask for presentations.
The study on Rheumatoid Arthritis at Jan van Breemen's Intitute (JBI) in Amsterdam is a double blind study with 30 patients who will receive either AV 1101 or placebo daily for 12 weeks, with a last medical check after 16 weeks. The main success criterion is lowering of the Disease Activity Score. By mid June one fourth of the patients were enrolled. Due to scientific requirements, no data will be available before the study is ended, thus the first results from the study will appear in the first part of 2005.

The study has attracted attention from several of the world's major pharmaceutical companies, who has asked for meetings to evaluate our technology. So far one of the top 10 companies is reviewing A-Viral's research under a Confidentiality Agreement after a meeting mid June. A-Viral's management will also present the company to investors specialized in biotech. No further press release will be issued until we have an agreement on cooperation either with a pharmaceutical company or a biotech investor.

For the time being there are few smaller companies that have reached phase 2 with a drug for autoimmune diseases. This places A-Viral in a favourable position, because larger pharmaceutical companies are facing a revenue problem since their patents on existing drugs expire faster than they can replace them with new drugs from their own pipeline of potential drugs. Hence they are interested in making licensing agreements for successful drugs from smaller companies. Buy-out is another strategy some pharmaceutical companies use for meeting this demand.Tigern2
09.07.2004 11:20
#1014

Endre
Fint innlegg joker.

(Forsøker forøvrig å fiske noen 100k på 0,12. Har forsøkt med 0,11 helt siden mandag uten hell, og forsøker nå på 0,12.)
joker@forum
09.07.2004 12:42
#732

Endre
Selger på 0,14 og 0,15 har lagt med samme volum i ett par mnd nå, tror ikke man får respons ved at de går ned for å møte kjøper. Det eneste måtte være om det kommer en ny selger.
joker@forum
10.07.2004 14:48
#734

Endre
Astrazeneca bruker mer enn 14 millioner dollar hver dag på R&D, og de er ikke alene om å satse store beløp på produkt utvikling. På flere av selskapenes hjemmesider finner man at de søker kontakt eller tips om potensielle produkter. Om Amgen kan man lese dette i vedlagte link:

Prospects for Amgen's portfolio remain strong, but continued success depends on the impact of patent expiry. Biogeneric erosion of Enbrel, the first biologic DMARD to go off patent in the US, in 2009, would force Amgen to push new candidates

I denne bransjen er det mye penger i omløp, og hvis A-Viral nå kan komme med en lovende RA medisin så er det enorme summer man kan snakke om. Dagens prising av A-Viral er latterlig lav hvis de skulle lykkes, og det tror jeg faktisk de gjør.

http://www.datamonitor.com/~4ab66337c91c4a69b037bfd1981474e0~/industries/research/?pid=DMHC1991&type=Report


http://www.amgentrials.com/patients/arthritis/about_arthritis_rheumatoid_arthritis.htm

About Rheumatoid Arthritis (RA)
In RA, the inflamed joint lining may invade and damage bone and cartilage, while components of inflammatory proteins stimulate the release of enzymes that actually digest bone and cartilage. This results in loss of shape and alignment of the joint, pain, and reduced mobility. X-rays of patients with rheumatoid arthritis show that the most rapid deterioration of joint function often occurs within the first few years of the disease, leaving a small window of opportunity for intervention before irreversible damage may occur.

While there is no cure for this disease, doctors traditionally have used drugs originally developed for use in other therapeutic areas —such as cancer treatment and organ transplantation— to reduce swelling, alleviate pain and stiffness, and preserve joint function for patients with RA. Still, it remains a clear unmet medical need. Many doctors say that now is a promising time to be treating patients with RA given the potential of new biological therapies. Nonetheless, fewer than 10 percent of patients with RA receive these newer drugs, and many may suffer the progression of RA.


http://www.astrazeneca.com/article/10846.aspx

Our products are all the result of successful science - which is why we continue to make significant investment and have over 11,500 people dedicated to maintaining a flow of new medicines that make a difference.
We spend over $14 million each working day on R&D at sites in seven countries: the UK, the US, Sweden, France, Canada, India and Japan. We have a range of exciting prospects in our pipeline, many of which are significant innovations.
One of our key priorities is continuous improvement in our overall productivity and efficiency to enable us to meet our target of delivering new, medically important and commercially successful medicines to market every year.
We also look at all the ways our existing products can be used or improved and to strengthen our in-house capabilities, we continue to set up partnerships with leading academic centres and biotechnology companies.
We are committed not only to delivering top quality science but also to high ethical standards in doing so. Our Bioethics Policy reflects this commitment and it is widely communicated within the company to ensure that we continue to live up to the standards set out within it.
Our investment in R&D is an important contribution to the combined commitment of the pharmaceutical industry, which is the source of the vast majority of medical innovation. Over 90% of new medicines are researched and developed by the pharmaceutical industry.
joker@forum
11.07.2004 07:45
#735

Endre
PS! min mail : jokerforum@hotmail.com

Blir sikkert ikke å finne på dette forum på en stund, fornyer ikke mitt abonnement med det første. Men jeg tror vi kan vente noe positivt fra A-Viral om relativt kort tid;-)


[Endret 11.07.04 07:45 av joker@forum]
joker@forum
13.07.2004 07:25
#740

Endre
Fremdeles noen dager igjen;-) Som A-Viral har uttalt, de får 1,6mill fra skattefunn senere dette året.

Skattefunn

Innovasjon Norge og Norges forskningsråd etterlyser flere søknader fra næringslivet til skattefradragsordningen SkatteFUNN.

Morten Gisle Johnsen
Bare en liten prosent av bedriftene i Akershus benytter seg av SkatteFUNN-ordningen, som er en finansieringsordning for utviklingsarbeid og forskning i norske foretak. SkatteFUNN er åpen for alle virksomheter som vil skape verdier av nye ideer. Det gis opp til 20 prosent skattefradrag for kostnader til godkjente forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU).
- Akershus har for tiden 450 godkjente FoU-prosjekter med en verdi på nærmere 850 millioner kroner. Det kunne vært mange flere, sier avdelingssjef Ragnhild Rønneberg i Norges forskningsråd, som forvalter ordningen i samarbeid med Innovasjon Norge.
Ni eksempler
Ni bedrifter fra Asker og Bærum fremheves som gode eksempler på bruk av SkatteFUNN:
* Norconsult AS i Sandvika med FoU-prosjektet "Metodeutvikling - dynamisk broanalyse for fagverksbroer".
* Idex AS på Fornebu med "Kostnadseffektiv teknologi for fingeravtrykkleser".
* A-Viral ASA på Lysaker med "Utvikling av medisiner til bruk mot betennelser, autoimmune sykdommer og HIV/AIDS".
* Thrane & Thrane Teknikk AS på Hvalstad med "Miljøforbedring innen betongindustrien".
* Read AS på Nesbru med "Seismikk under boring".
* Caretaker AS på Lysaker med "Nødlys for fluktvei og evakuering".
* Nobel Catering Østerås AS med "Selskapsmat til alle".
* Hultin Elektronikk AS i Sandvika med "Trådløs temperaturovervåkning av barn".
* Telenor Communications II AS på Fornebu med "Den mobile student - Sikkerhet".
Publisert: 06.07.2004 10:47


Tigern2
13.07.2004 08:50
#1015

Endre
Synd at du forsvinner fra Stocktalk, joker :-(

Har registrert innleggene dine på hegnar.no, men føler vel at seriøsiteten på dette forumet generelt ligger langt under det vi ser på Stocktalk.
joker@forum
13.07.2004 09:37
#741

Endre
Når det blir litt mer aktivitet så kommer jeg muligens tilbake, men å betale for å legge inn info blir for meg litt rart. Det er ikke så mye innlegg på denne topicen, setter pris på at du er innom i ny og ne. Har registrert meg på aksjeforumet.no som er mer seriøst enn hegnar. Vil legge inn info der. Registrer deg med en hotmail og vi kan mailes anonymt, gjentar min adresse: jokerforum@hotmail.com. Prøv å etabler en adresse som spores i din bruker på forum, f.eks. tigern@hotmail.com

PS! jeg syntes dette forumet blir sløvere, de følger ikke opp unoterte selskaper. Unoterte aksjekurser er ikke oppdatert på evigheter. Meldinger fra selskapet er ikke oppdatert på 1,5 år. Hva tar de betalt for, er det bare vi som skal yte service til stocktalk? På hegnar får man i det minste riktig info vedr. aksjekurser for unoterte.


[Endret 13.07.04 09:43 av joker@forum]Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS