"
Du er her: Forside > Oslo Axess - Unoterte - Warrants - Derivater > Nordic Mining- ting tar tid
Nordic Mining- ting tar tid
Gamle Erik
06.08.2009 12:50
#4696

Endre
Mangler kjøpere til Lithium...
http://www.tu.no/industri/article212342.ece
tjuagutt
06.08.2009 17:35
#1366

Endre
Står til nicket ditt ;0) Gammelt nytt, Gamle Erik ;)

Synes forøvrig du kunne funnet en bedre tittel på tråden?, med Engebø avgjørelse like rundt hjørnet.

Endret 06.08.2009 17:36 av tjuagutt
chris8
06.08.2009 17:59
#69

Endre
Enig - hvorfor ikke bruke den NOM-tråden vi allerede har?
tjuagutt
06.08.2009 23:24
#1367

Endre
chris8, den gamle tråden er stengt pga. vi nærmet oss 1000 innlegg, hvilket medfører at ny tråd opprettes :)
chris8
07.08.2009 00:02
#72

Endre
å.. da så ;)
junior-trader
08.08.2009 13:31
#225

Endre

Nå er Engebø faktisk like rundt hjørnet og Keliber kan jo komme når som helst. Spennende tider for nom, jeg håper de klarer å få prosjektene igang. Det hadde isåfall vært veldig lukrativt for oss aksjonærer.
Eira
25.08.2009 13:42
#1

Endre
http://cws.huginonline.com/N/136569/PR/200908/1336407_5_2.html
Eira
25.08.2009 13:52
#2

Endre
Jeg ser at styreleder Dag Dvergsten i dag gikk av som styreleder i RGT, for å oppfylle kravene til god corporate governance i selskapet.
http://www.stocklink.no/Article.aspx?id=58260

Det er vel naturlig å stille spørsmål ved Dvergsten sin framtid i Nordic Mining. I dag er Dvergsten (både direkte og gjennom sitt heleide selskap Dag Dvergsten AS), inne i Nordic Mining som konsulent, styreleder, største aksjonær, i tillegg til å leie ut administrative tjenester til selskapet.
SBB
25.08.2009 15:32
#1872

Endre
Fra Hegnar:

"Nordic Mining har i samarbeid med EMTEK AS gjennomført EM-måling (elektromagnetisk) ved selskapets litiumholdige pegmatittforekomster i Finland. Nordic Minings mineralrettigheter i Finland eies gjennom datterselskapet Keliber Oy. Forekomstene utgjør ressursbasis for selskapets planlagte produksjon av litiumkarbonat i Finland.

Formålet med kartleggingen har vært å evaluere omfang og eventuelle nye forekomster innenfor Nordic Minings lisensområder, samt å verifisere EMTEKs teknologier i kommersielle prosjekter.

Målingene viser gode resultater og verifiserer at EM-teknologi er velegnet for å kartlegge litiumholdige pegmatittforekomster, heter det i en melding. Det er påvist god kontrast mellom pegmatitt og omkringliggende bergarter.

Målingene er i god overenstemmelse med resultatene fra det omfattende boreprogrammet som tidligere er gjennomført, og både dybde, størrelser og lokalisering stemmer med faktiske boringer. Videre indikerer EM-målingene viktige tilleggsressurser i deler av området som ikke tidligere har vært boret. "

garmin
09.09.2009 17:39
#460

Endre
Ser ut for at flere kjente sin besøkelsestid idag. Utrolig morsomt å se selgersiden nesten radert bort.
Blir spennende å se hvilken kurs evt nye selgere legger seg på imorgen.
Hadde en magefølelse idag, som nesten fikk meg til å redusere i DNO, og vekte meg opp i NOM, men gjorde jeg det? ;O(
Gamle Erik
10.09.2009 04:53
#4716

Endre
Orientering og synfaring på Engebø
Planane om uttak av rutil på Engebøfeltet er så omfattande at det har vore behov for konsekvensutgreiing. Torsdag 10. september skal Fylkesutvalet og Hovudutval for Plan og Næring til Naustdal på orienteringsmøte og synfaring på feltet.

http://www.sfj.no/cmssff/cmspublish.nsf/($All)/4E00E5DE9349F691C125762B004C7962?OpenDocument
tjuagutt
10.09.2009 16:21
#1446

Endre
10/09-2009 16:09:00: (NOM.OAX) Toksisitetstester av sediment- og vannprøver for Engebøprosjektet
På oppdrag fra Nordic Mining har NIVA (Norsk institutt for
vannforskning) gjennomført toksisitetstester av sedimentprøver og
vannprøver i forbindelse med Engebøprosjektet. Testarbeidet er en
videreføring av konsekvensutredningsarbeid som Nordic Mining har
utført i forbindelse med forslag til reguleringsplan og
utslippssøknad for Engebøprosjektet.

Hensikten med testarbeidet har vært å undersøke om tilsetning av
flokkuleringsmiddelet Magnafloc 155 kan ha uheldige effekter på
marine organismer ved deponering av restmasser i Førdefjorden.
Magnafloc 155 er et biologisk nedbrytbart kjemikalie som tilsettes
for å gjenvinne vann i prosessen og for å hindre spredning av fine
partikler ved deponering på fjordbunnen. Testarbeidet er utført i
hht. internasjonal standard ISO 10253.

Toksisitetstestene viser at algeveksten i sediment- og vannprøvene
ikke påvirkes ved tilsetning av Magnafloc 155. Testene kunne ikke
påvise noen toksisk effekt (giftighet) av flokkuleringsmiddelet ved
de konsentrasjoner som det er aktuelt å benytte ved Engebø.

"Toksisitetstestene understøtter Nordic Minings deponiløsning for
avgangsmateriale fra Engebø", sier geolog Mona Schanche i Nordic
Mining. "Dette er viktig fordi bruk av flokkuleringsmiddelet sikrer
effektiv sedimentering av fine partikler og god kontroll med
avgangsmassene. Nordic Mining legger vekt på å utvikle
Engebøprosjektet på en miljømessig forsvarlig måte.
Toksisitetstestene underbygger at de foreslåtte løsningene er godt
forankret."

Rapporten fra NIVA vil bli publisert på Nordic Minings hjemmeside
(www.nordicmining.com).

For spørsmål vennligst kontakt geolog Mona Schanche, telefon 22 94 77
04.

chris8
10.09.2009 18:53
#102

Endre
Elveeierlaget ber om utsettelse av uttalelse:
http://innsyn.e-kommune.no/innsyn_naustdal/wfdocument.aspx?journalpostid=2009002792&dokid=11991&versjon=1&variant=A&ct=RA-PDF

NHO Sogn og Fjordane uttaler seg, og gir (som ventet) NOM full støtte:
http://innsyn.e-kommune.no/innsyn_naustdal/wfdocument.aspx?journalpostid=2009002821&dokid=12011&versjon=1&variant=A&ct=RA-PDF
garmin
10.09.2009 23:30
#462

Endre
Veldig bra oppdatert hjemmeside nå.
Gamle Erik
11.09.2009 00:32
#4717

Endre
re garmin
Helt enig, mye info der nå. Godt å få den skikkelig opp og gå med den spennende tiden selskapet har foran seg. Her er forresten en interessant bit avg info fra Q2-presentasjonen:
The joint pre-project with
StatoilHydro New Energy and IFE is
scheduled to be reported in
September

Og for de som ikke husker hva dette prosjektet gikk ut på:
Nordic Mining og StatoilHydro har inngått en samarbeidsavtale for å utvikle ny teknologi for å binde CO2 i mineraler, går det frem av en børsmelding.

- Avtalen omfatter et felles program for å utvikle og teste bruk av CO2 til foredling av ulike mineralforekomster for derved å øke verdien av mineralutvinningen. Sekundært kan dette bidra til å redusere utslipp av CO2 i atmosfæren. Teknologiutviklingen kan føre til nye kommersialiserbare mineralprodukter, heter det.

I første omgang vil det bli iverksatt forsøk med bruk av Nordic Minings anortosittforekomst i Gudvangen i Sogn og Fjordane. Dernest vil selskapene utprøve mulighetene for binding av CO2 i mineralet eklogitt fra forekomsten i Engebøfjellet i samme fylke.
Gamle Erik
15.09.2009 13:20
#4719

Endre

Intervju med den nyvalgte AP-representanten Tor Bremer:
3. Kva vil du gjere for få slutt på fråflyttinga frå fylket?

- Vi treng ein politikk som gjev oss høve til å nytte dei store og rike naturressursane våre
tjuagutt
15.09.2009 14:01
#1454

Endre
Gamle Erik, tror denne kan hinte om hvordan det går. Hvor mange er det som jobber med lagring og fangst av Co2?


Søker om 1,2 milliard til CO2- og energiforskning
Forskningsrådet har mottatt 130 søknader på til sammen over 1,2 milliard kroner til nye forskningsprosjekter innen miljøvennlig energi og CO2-håndtering.

Artikkel av: NTB (HegnarOnline - 14.9.09 06:32)
Tips en venn Skriv ut

Det er Forskningsrådets programmer for fornybar energi og CO2-håndtering, RENERGI og CLIMIT, som har fått søknadene. Det er søkt om 830 millioner kroner innen RENERGI-programmet og 448 millioner kroner innen CLIMIT.

Antallet søknader er langt over det de to programmene fikk før klimaforliket i fjor, opplyser Forskningsrådet i en pressemelding.

- Klimaforliket på Stortinget har utløst en kraftig mobilisering av forskningsinnsatsen på miljøvennlig energi, sier Fridtjof Unander, avdelingsdirektør for energi og petroleum i Forskningsrådet.

Unander mener den store responsen lover godt for norske forskningsmiljøer.

Søknadene som Forskningsrådet har mottatt handler blant annet om forskning på fornybar energiproduksjon, energisystemer, miljøvennlig transport, samt lagring og fangst av CO2. (©NTB)
Gamle Erik
15.09.2009 14:12
#4720

Endre
Med stikkord som Keliber, Engebø, StatoilHydro-samarbeid, Ecuador og evt annet så ligger det an til en nyhetsflow utover høsten som savner sidestykke i selskapets historie. Til nå har det vært venting og til dels skuffelser, men det virkelig store potensialet er fortsatt intakt.
chateau
02.10.2009 07:49
#4276

Endre
Deponering i Førdefjorden

Trur ikkje på havforskarane
junior-trader
02.10.2009 09:50
#227

Endre


Kan ikke skjønne noe annet nå enn at aksjekursen skal stige jevnt og trutt de neste månedene. Nå begynner Engebø å materialisere seg og prosjektet kommer til å bli gjennomført!
Gamle Erik
02.10.2009 10:07
#4724

Endre
Det jeg først og fremst venter på nå er rapporten fra StatoilHydro/Nordic Mining om Co2-fangst, noe som kan medføre industrielt samarbeid og store salgsvolum fra Gudvangen Stein.Dernest Keliber Oy, og med tanke på det sterke fokus på lithium i bilindustrien og signaler fra NOM-ledelsen så skulle ikke det ta lang tid. Og så rosinen i pølsa, Engebø, avklaringer der fram mot jul.
chateau
07.10.2009 07:53
#4283

Endre
Fylkesmiljøvernsjefen er positiv til rutilgruve - men skyver deponi-spørsmålet foran seg.

Sier ja til gruve i Engebøfjellet


KAN BLI TIL GRUVE OG DEPONI: Toppen av Engebøfjellet ( i forgrunnen) skal sprenges ut og store deler av Førdefjorden bli deponi, om gruveselskapet Nordic Mining får det som de vil.
chateau
15.10.2009 14:33
#4290

Endre
SFT tek over Engebø-saka


Foto Kjell Aga Ulvestad
Utsleppssaka ved gruvedrift i Engebøfjellet vert løfta opp til eit høgare nivå når SFT tek over saka frå Fylkesmannen.
Gamle Erik
15.10.2009 15:12
#4726

Endre
Its the final countdown...
garmin
15.10.2009 17:43
#465

Endre
Hva er vel mer spennende enn NOM i disse dager? Om bare ett prosjekt går inn, så bør det være nok til en verdiøkning av selskapet. Om det tar litt tid med de store, så hadde det vært utrolig kjekt med et plussregnskap for Gudvangen.
Gamle Erik
22.10.2009 10:11
#4728

Endre
Veldig gøy når meldinger som vi egentlig ikke hadde kalkulert med. Den STORE Engebø-meldingen sparer vi til senere.....
22/10-2009 09:25:00: (NOM.OAX) Avtale med internasjonalt energiservice-selskap
Nordic Mining har inngått avtale ("Memorandum of Understanding") med
et internasjonalt energiservice-selskap ("Selskapet"). Formålet er å
utrede muligheter for fremstilling av eklogittprodukter fra
mineralforekomsten i Engebøfjellet til bruk i spesielle
betongprodukter/-anvendelser.

Nordic Mining og Selskapet skal samarbeide for å utvikle
produksjonsprosess og logistikk for eklogittprodukter i henhold til
Selskapets spesifikasjoner. Innledende testarbeid er gjennomført med
gode resultater, og videre mineral- og materialtesting med
utgangspunkt i Selskapets produktspesifikasjoner vil være aktiviteter
i samarbeidet fremover.

Forutsatt at Engebøprosjektet utvikles positivt og at man kommer frem
til produkter med egenskaper som egner seg for bruk i spesialbetong,
skal partene diskutere betingelser for en leveranseavtale.
uncas
26.10.2009 15:42
#816

Endre
Innkommet 26.10.2009 15:27 - TDN
Oslo (TDN Finans): Resultater av et forprosjekt Nordic Mining og
StatoilHydro har gjennomført viser at reaksjonsraten ved oppgradering av
mineraler på Gibbsitt foreløpig er for lav til at teknologien kan
oppskaleres til industriell skala.

Det opplyses i en melding mandag.

"Forsøkene viser at det er mulig å produsere aluminiumsråstoff (gibbsitt)
av tilfredsstillende kvalitet fra anortosittforekomst i Gudvangen, men at
reaksjonsraten foreløpig er for lav til at teknologien kan oppskaleres til
industriell skala", heter det.

Forprosjektet er gjort for å utvikle ny teknologi og oppgradering av
mineraler.
--
TDN Finans
CT
22 00 11 55
finans@tdn.no
uncas
26.10.2009 15:49
#817

Endre
26/10-2009 15:12:00: (NOM.OAX) Ferdigstillelse av forprosjekt, CO2 og mineraler, og annet utviklingsarbeid for anortositt
Nordic Mining og StatoilHydro har i samarbeid med Institutt for
Energiteknikk (IFE) ferdigstilt et forprosjekt for å utvikle og
utprøve ny teknologi for oppgradering av mineraler, samt å binde CO2.
Forprosjektet er gjennomført ved IFE på Kjeller og har bestått av
mineralkarakterisering, analyse og eksperimenter med ulike typer
reaksjonsprinsipper.

Forsøkene viser at det er mulig å produsere aluminiumsråstoff
(gibbsitt) av tilfredsstillende kvalitet fra Nordic Minings
anortosittforekomst i Gudvangen. Samtidig viser resultatene at
reaksjonsraten foreløpig er for lav til at teknologien kan
oppskaleres til industriell skala. Forprosjektet har gitt betydelig
kunnskap om mulige reaksjoner med bruk av CO2 og vil være av stor
viktighet for videreføring av utviklingsarbeidet.

I tillegg til oppgradering av anortositt med CO2 er Nordic Minings
datterselskap Gudvangen Stein AS i gang med å utvikle konsentrater av
anortositt som kan benyttes i ulike industrier, bl.a. innen
glassrelatert og keramisk virksomhet. Selskapet har etablert kontakt
med fagmiljøer i inn- og utland som deltar i utviklingsarbeidet. En
rekke tester med optisk, magnetisk og kjemisk separasjon er
gjennomført, og målsettingen er blant annet å redusere innhold av
jern og alkalier. Nordic Mining vurderer resultatene som så positive
at samtaler med mulige industrielle samarbeidspartnere og avtakere er
innledet.


Nordic Mining ASA (www.nordicmining.com) er et mineralselskap med
undersøkelsesaktivitet og produksjon av høyverdige mineraler og
metaller. Nordic Mining har rettigheter til en rutilforekomst i
Engebøfjellet i Naustdal kommune i Sogn og Fjordane. Nordic Mining
ønsker å utvikle forekomsten og starte gruvedrift og produksjon av
høyverdig rutilkonsentrat, samt utvikle anvendelsesområder for ulike
bi-produkter med basis i mineralforekomsten. Videre har Nordic Mining
produksjon av anortositt i Gudvangen i Aurland kommune. Nordic Mining
har et utviklingsprosjekt for litium i Finland og planlegger
produksjon av litiumkarbonat av høy kvalitet.

For spørsmål vennligst kontakt administrerende direktør Ivar S.
Fossum, telefon 930 96 850.


Oslo, 26. oktober 2009
Nordic Mining ASA
tesma
06.11.2009 12:15
#921

Endre
Da kom tallene!

SELG for det er for sent!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

NOM har ca NOk 12 mill i cash og brenner 2 mill i mnd bare i lønn og MANAGEMENT FEE!!! Og NOM skal drive prosjektutvikling a Engebø og Keliber og brenner cash i Ecuador. Dessuten funde opp Gudvangen som har vært og fortsatt er en katastrofe for NOM!

Her går vi mot styrt avvikling.

Gjetter på at potensialle partnere til Engebø sitter klare til å plukke opp restene av boet.

garmin
07.11.2009 01:46
#466

Endre
tesma:

Virkelig rørende å se hvor stor omtanke du har for oss AKSJONÆRER!
Kan ikke se at du har meldt din tilstedeværelse tidligere, så inntil du har satt deg inn i potensialet som dette selskapet har, så er det like godt at du fortsetter å være fraværende.
2 mill/mnd vil si at det fremdeles er penger til ut Q2, og da er det ikke medregnet cash-flow fra GS.
Innen den tid regner jeg med at et eller annet har skjedd mht samarbeidspartnere, så om en emisjon blir aktuell, så blir den over dagens kurser.
Så du får enten krype til korset og handle på dagens tilbud, eller fortsette å baisse i håp om å få billige aksjer.
Tror nemlig ikke at du noen gang vil kunne bli aksjonær, og like greit er det, for maken til kunnskapsløshet som du viser , skal en lete lenge etter.

BYE BYE...!

Endret 07.11.2009 01:46 av garmin
tesma
10.11.2009 22:40
#924

Endre
garmin

Close to Zero cash, negativ cash flow, fortsatt finanskrise, og 2 major green field prosjekter- trenger ikke være Einstein for å skjønne at dette kommer til å gå galt for dagens aksjonærer- dessverre.

tesma
16.11.2009 07:51
#934

Endre

Mulige partnere vil nå sannsynligvis komme på banen, innlede diskusjoner og forhandlinger og imens nærmer NOM seg stupet - og hvor er forhandlingsstyrken da??? Mener fortsatt at aksjen er grovt overpriset. Selg dere som kan.
tjuagutt
16.11.2009 09:42
#1543

Endre
tesma, hold deg til RGT og bruk heller HO til baissingen din. Men du gjør vel det allerede...
tesma
16.11.2009 09:48
#935

Endre
tjuagutt

Hei,

Med 16 mill i kassa og 2 milliard prosjekter som MULIGENS kan komme på banen- jeg tror jeg er den mest edruelige av oss når jeg forslår salg før selskapet kommer med en kriseemisjon. Bare ytterligere borring som må til for å verifisere hhvor mye malm det er i Engebø kommer til å koste 2-4 ganger så mye som selskapet har i cash i dag. og hvem vil kjøpe seg inn i et prosjekt hvor ressurstilgangen er usikker?

Skal ikke ha deltatt i mange forhandlinger før du skjønner at NOM har en særdeles dårlig case. Industrimineraler er et vanskelig oligopolmarked!

Selg på disse nivåene Tjuagutt!!

tesma
23.11.2009 09:18
#954

Endre

NOM - markedets største shortekandidat.
tjuagutt
23.11.2009 09:45
#1556

Endre
Ja du har jo truffet ganske bra på din investering i RGT, tesma. Sett fra det ståstedet så bør jo man viiiirkelig lytte til deg.
Som sagt, bruk HO til spammingen din..
tesma
23.11.2009 09:59
#955

Endre
Så sant så sant!:-) ( EM rettighetene til NOM er sannsynligvis det eneste av salgsverdi i NOM p.t- EM i leting etter mineraler har jeg stor tro på!)

Er likevel redd jeg får rett tjuagutt.

Hva hvis det blir en utsettelse på utslippstillatelsen fra SFT? Hva hvis evt partner ønsker å vite ressursgrunnlaget i Engebø? Hvor mye vil en oppborring koste da? Jeg il tro i størrelsesorden NOK 50 mill+++

Gudvangen har negativ cash flow- tenger fart i europa for å kunne øke prisene. Er vel ikke sikkert det kommer til å skje det nærmeste året.

Keliber- vet vi lite om. Ihvertfall riktig miljømessig mineral. Men hvilke partnere vil betale mye for en ressurs når de ser at selskapet er teknisk konkurs i 1Q/2Q 2010. Sannsynligvis heller ikke greier å ordne en prosjektfinansiering.

Både Engebø og Keliber er såpass spesielle at det er vanskelig å se for seg at NOM klarer å skape reell konkurranse mellom potensielle bydere(partnere).

Ecuador er cold stacked under nåværende president.

Er ikke mye igjen da- bortsett fra å gjennomføre en kriseemisjon- og den blir IKKE på NOK 1,50 pr aksje.

Svak hovedaksjonær uten industriell forankring som tar NOK 1 mill fra selskapet hvert kvartal. Må ha dyrere lokaler enn Arctic Securities.

I mine øyne er altfor høyt priset aksje og derigjennom en klar shortekandidat.

Føler ikke dette spamming tjuagutt.


tjuagutt
23.11.2009 12:22
#1557

Endre
Innlegget ditt #954 var :)
#955 er ikke, for her begrunner du hvorfor. Jeg tror vi bare får vente å se her også. Vi er jo vant med det med RGT ;)
Forøvrig er du tøff om du shorter NOM, så liten bevegelse som det er i aksjen og med forventninger om snarlig melding ;)

Endret 23.11.2009 12:22 av tjuagutt
chris8
23.11.2009 17:24
#169

Endre
At jeg gidder dette er litt utrolig, men vi kan jo se på sak for sak:

Jeg deler ikke oppfatningen om at EM-rettighetene er den største verdien i NOM. EM-delen av NOM er jeg faktisk foreløpig uinteressert i; det er et risiko-hightech-prosjekt som vil ta lang tid å utvikle til det har kommersiell verdi.

Et boreprogram for et såpass lite område som Engebø koster ikke NOK 50 millioner. (Til sammenligning koster London Minings boreprogram som skal oppgradere til alle ressursene til M&I JORC USD 5 millioner, og de har et langt større boreprogram enn NOM).

Gudvangen er allerede i kraftig bedring.

Keliber - vel, selskapet er ikke teknisk konkurs, så derfor faller argumentet sammen. At de gjør en emisjon (som er worst-case) er ikke det samme som at de er konkurs. Mange selskaper gjør emisjoner daglig og er ikke konkurs av den grunn. De har partnere som vil være med til en bra pris gitt at de utvider ressursen. Noe de holder på med as we speak.

Hverken rutil eller lithiumindustrien kan anses for å være utrolig spesiell? Hvor får du dette fra? Høyverdige mineraler, ja, men det er mange firmaer som kan bli partnere her, inkludert feks. Rio Tinto som produserer rutil.

Ecuador anser jeg også ikke for å være særlig viktig.

Til slutt så skjønner jeg ikke at tesma tør å skrive noe her i det hele tatt ;) I januar i år sa han at NOM skulle til 10 øre i løpet av året; etter dette har aksjen altså steget 160%. Det må vel kalles årets bom :)
tesma
23.11.2009 19:39
#957

Endre
chris8
EM- SALGSverdi, ikke verdi.

Mulig USD 5 mill = 27 mill = ca 200% av selskapets nåværende kontantbeholdning.

Gudvangen- men fortsatt langt fra pluss og med dystre markedsutsikter

Mulig- men emisjonen blir ikke i nærheten av dagens børskurs!

Hvor mange produserer Hard rock rutil? Ihvertfall ikke Rio Tinto. 1 produsent i verden! Industrimineraler er for de spesielt interesserte! Spesielt green field prosjekter!

Enig i Ecuador- av liten, men fortsatt negativ betydning

Tok helt feil mht aksjekurs- håper jeg gjør det igjen!chris8
23.11.2009 20:59
#170

Endre
EM - det finnes andre enn NOM som driver med EM for mineraler, så jeg tror fortsatt ikke at salgsverdien er spesielt stor akkurat nå, men det har såklart potensiale på sikt.

Boreprogram - prisen er 6-7 mill iflg. ledelsen - altså mindre enn 1/7 av ditt eget estimat på 50 mill+. Nei, de har ikke råd til det i dag, men det er heller ikke planen å gjøre det nå. Det ville faktisk vært ganske dumt å bore mer før de har fått permits.

Gudvangen - de har mange potensielle nye anvendelser på kort og lang sikt som bør kunne drive salget i 2010 selv om hovedmarkedet for produktene ikke holder seg (men p.t. er produksjonen i full gang)

Emisjon - det kan være at du får rett, men det kan også hende at du tar feil - det kommer helt an på newsflowen frem til emisjonen. Men jeg er enig i at det er høy risiko i aksjen nå.

Engebø - nå finnes det forskjell på greenfieldprosjekter. Det har allerede blitt foretatt veldig mye boring (15000 meter), og de har ressursrer i både indicated/inferred JORC-kategoriene, så ressursrisikoen er liten. Oppredningsprosessen har de testet og den virker, så om de skal klare å utvinne rutilen er ikke en stor risiko.

Men egentlig tror jeg ikke at du er så veldig redd for å være med i greenfield-typeprosjekter hvis du er med i RGT (tar du vekk "uncertain" og pure exploration-prosjekter fra RGT, står du, i følge Pareto forrige uke, igjen med en negativ NAV på -0.3 NOK/aksje hvilket gjør RGT til den mest risikable olje/gassexplorationaksjen i deres univers). ;)
tesma
24.11.2009 00:12
#958

Endre
Ting tar tid og koster mye mer enn du(vi) tror!! Jmf RGT:-)
fallitt
24.11.2009 02:30
#1518

Endre
Jeg sitter i både NOM og RGT ,har faktisk størst tru på Nom av disse 2.
tjuagutt
24.11.2009 14:13
#1559

Endre
Da er vi to, fallitt :)
SBB
24.11.2009 16:10
#1973

Endre
Det begynner å haste med en avklaring på den finansielle situasjonen til NOM. Dersom ikke selskapet selger noen eiendeler i løpet av kort tid, tror jeg det går mot en emisjon.
Om de lykkes med å sette en rettet emisjon, bør det ikke nødvendigvis bli så ødeleggende for kursutviklingen (på sikt).
kjorda
16.12.2009 01:10
#9

Endre
Per dags dato.
Er det kun GS som er håpet for å holde skuta flytende ?

Finnes det eventuelt noen triggere der som er realiserbare innan kort tid ?

Volum , pris nye produkter ?

Hilsen blakk kirkerotte .
tesma
16.12.2009 10:46
#1020

Endre
GS går med underskudd
Absolutt ingen vil kjøpe Keliber eller Engebø nå.
Konkurs eller emisjon er trolig eneste alternativer. og da blir det emisjon. Tipper kurs ned mot 50 øre i 1q 2010.
Gamle Erik
16.12.2009 15:41
#4733

Endre
Baade Keliber og Engeboe er et langt steg videre mot realisering innen tidsrommet (1-90 dager). Keliber naar som helst, Engeboe-SFT naar som helst.
vassenden1
16.12.2009 17:28
#1

Endre
engebø skal opp i kommunestyre i Naustadal for godkjenning nokre månader ut i 2010. etter det skal saken ut på høyring (normalt 6veker).
e verfall sann eg har forstått det.
Gamle Erik
17.12.2009 14:46
#4734

Endre
Hoering, det har jo vaert hoering. Det er etter behandlingern av innkomne innvendinger at avgjoerlse skal tas. Men Keliber ligger nok forAN I KOEN AV godbiter.
tesma
18.12.2009 15:56
#1033

Endre
Oj oj oj- fritt fall nå. Bare å selge- og kjøpe seg inn på lavere nivåer- etter at emisjonen er satt!
fallitt
18.12.2009 16:38
#1520

Endre
tesma,du bør holde deg til Rgt tråden,eller kansje gå tilbake til Hegnar Online.
vassenden1
18.12.2009 17:55
#2

Endre
stemme det gamle erik. engebø va ute på høring i haust. men saken skal vell ikkje behandlast før nokere månader ut i 2010 i naustdal kommune?. og etter det skal den ut på høyring. men kan godt hende eg misforstod. men her er oppslaget so du kan lese det sjølv under bellona: http://bygdasframtid.com/files/101109_bellona_nei_til_gruvedrift.pdf

tesma: går gudvangen stein so dårlig som du skal ha det til? det står noke anna her:
http://bygdasframtid.com/files/131109_83_lokale_aksjonarar_i_nordic_mining.pdf
kjorda
18.12.2009 21:09
#11

Endre
les på ho. Att eventuell emisjonskurs ikkje kan bli under 1.50 stemmer dette ?
chris8
18.12.2009 21:35
#190

Endre
Det er vel et GF-vedtak om at emisjonen skal være >= 1.50, men hvis kursen er det den er i dag på emisjonstidspunktet må

(1) emisjonen droppes og selskapet må selge assets.
(2) et nytt vedtak fattes.

...og av disse er (2) det mest sannsynlige. "Garantien" om emisjon på minst 1.50 er med andre ord lite verdt.

To triggere for NOM:

1) Godkjennelse av Engebø => vil stille selskapet i en helt annen posisjon. Ivar Fossum trodde i Q2 at godkjennelsen ville skje "på denne siden av året", noe jeg var skeptisk til på det tidspunktet. Dessverre fikk jeg rett. Det er riktig at høringsrunden har blitt foretatt, men kommunen har tidligere sagt at det kan bli aktuelt med en 2. høringsrunde dersom det er behov for det (det vet vi ikke før de har behandlet saken). _I tillegg_ skal SFT vurdere utslippssøknaden, og det skjer først etter at reguleringsplanen er godkjent av kommunen. _I tillegg_ kan alle vedtak klages inn til Miljøverndepartementet (riktignok kan ikke alle klage, men slik jeg forstår loven kan det se ut som om enkelte i VFM kan ha rett). Dette kan medføre ytterligere utsettelser. Noe jeg ikke hadde brydd meg om hadde det ikke vært for NOMs cashbeholdning. Men tatt den i betraktning finner jeg at risk/reward i NOM akkurat nå er for høyt.

2) Keliber. Det er åpenbart at det kun er EN grunn til at NOM nå prøver å ekspandere ressursen i prosjektet, og det er at de trenger større ressurser for å få en god partnerdeal. Det er nettopp det NOM holder på med nå, men det spørs om det er nok med flyover EM-mapping (det beviser absolutt ingenting om en ressurs). De må kanskje bore mer for å overbevise partneren og det har de ikke råd til uten ytterligere finansering.

Jeg solgte derfor 2/3 av beholdningen min i NOM når kursen var rundt 1.40-1.50 . Trigger nummer en for at jeg kjøper det tilbake er et kvartal der de går i pluss, en emisjon, eller en annen løsning på finansieringsproblemene.

Endret 18.12.2009 21:36 av chris8
kjorda
18.12.2009 21:40
#12

Endre
chris8 Takk for seriøst svar
tesma
19.12.2009 09:53
#1038

Endre
Er dessverre helt overbeist om at jeg får rett mht kursutvikling i NOM. Har utdypet min argumentasjon i et svært langt innlegg for en god stund siden. Gidder ikke gjenta det.

Men kursrisikoen i NOM er skyhøy. Jeg gjentar, ingen, absolutt ingen, kommer til å inngå partnerdealer med NOM slik selskapets finansielle situasjon er nå. Det er beinhard business! Og for hver dag som går minker en allerede svært slunken cashbeholdning. Det er mao bare å vente ut NOM. Og beilerne står ikke i kø. Vil anta at de snakker med f.eks Sibelco- men som sagt, dette er beinhard business- oligopol lignende tilstander. NOm er en mikropknott med 2 gigantiske greenfield prosjekter.

Stay away og kjøp dere heller inn igjen når selskapet har fått finansiering på plass.

Det ingen av dere snakker om er NOMs EM avtale med Rocksource( EM i mining!). Den kan ha en verdi! Men blåruss , som de fleste av dere her inne, skjønner jo nada av det ( også!)
chris8
19.12.2009 10:45
#191

Endre
tesma, vel, nå skal du ikke stigmatisere alle ST-brukere til å være blåruss ;) Har du noengang jobbet med seismikk eller EM-surveys? I så fall kan vi gjerne snakke teknisk.

Tror du at RGT er de eneste som driver med EM? Da tar du ganske feil. Se feks. på Sclumberger/WesternGeco har flere patenter på EM og har brukt den type undersøkelser nesten før Johnny Hesthammer ble født. Tilsvarende funksjonalitet som er i Rocksource Discover er under utvikling av andre og feks. Blueback Reservoir har allerede en EM-plugin til en softwarepakke eid av Schlumberger som totalt sett gjør langt mer enn det jeg har lest at Rocksource Discover gjør. Så nei, jeg tror faktisk ikke Rocksources EM-teknologi er så skyhøyt verdt som alle RGT-fans sier. Hadde det vært den endelige løsningen for å finne olje som hadde gjort alt annet obsolete, hadde det vært langt lurere av RGT å selge teknologien kommersielt (markedet for slik software er enormt og per år ca. 3-4x av RGTs markedsverdi i dag).

I mining er denne teknologien på et enda tidligere stadium og mye research trengs før de kan kommersiallisere den. Og det gjøres ikke av NOM. Faktum er at per i dag har EM-rettighetene deres liten verdi og kan hjelpe gruveindustri med jack shit, og sånn kommer det til å forbli i flere år fremover, men det kan selvsagt ha potensiale på veldig lang sikt, gitt at ingen konkurrenter (og de finnes det mange av) utvikler tilsvarende teknologi raskere. Sånn sett har du her det samme problemet som med gruveprosjektene: De trenger mer kapital.
tesma
19.12.2009 15:58
#1039

Endre
chris 8
NOM kan selge de rettigheter de har til EM i mining- RGT kan utvikle og NOM sitte rolig og få tilgang på produktene. Igjen- risikoen oi aksjne er skyhøy på disse nivåer. NOM MÅ hente penger, det vet ALLE, og hva gjør investorene da? Hovedaksjonæren er finaislet svak og mange topp 20 er priatpersoner uten kapital. Derfor: Emisjon til rock bottom kurs. Banna Bein. Dessverre!

2dje avsnitt, siste setning: Jeg tror det er akkurat det som kommer til å skje! Men det kan vi kanskje ta på RGT strengen. Rocksource mangler parallell prosessering og TD - det har TechnoImaging- derfor er jeg så keen på at RGT kjøper TechnoImaging! Men igjen- LUVA viser meg at RGT har det desidert beste analyseverktøy/tolkningskompetansen. Prof Zhdanov+ prof Hesthammer= Verdenskompetanse!

Blueback er sanne amatører - ref EM presentasjonen deres på Holmenkollen seminaret. Dog hyggelige karer:-).

chris8
20.12.2009 03:54
#192

Endre
tesma: jeg anser ikke det scenariet du presenterer for å være helt i det blå - nettopp derfor solgte jeg meg ut. Vi er altså utrolig nok enige om en ting.

Ref. RGT - riktignok er Hesthammer & co berømte innen området, men de er bare en del av en mengde andre eksperter som jobber på de samme problemene i andre firmaer. At de har det beste analyseverktøyet - mulig, men jeg tror det når jeg får se det. Det er dessuten langt mer krevende å lage kommersiell software enn "in-house"-software, og andre leverandører med mye større ressurser enn RGT utvikler seg videre i rekordfart. Men vi får se.

Blueback er ikke amatører (hvis du tror det vet du ikke hvem som står bak og hva de tidligere har utført), men de er riktignok ikke EM/seismikkeksperter. Som sagt. hvis RGT slipper en kommersiell versjon av Discover kan det bli interessant. Det er imidlertid lite sannsynlig at det blir et standalone-produkt og heller en form for plugin, da det vil for deres del lønne seg å være integrert med eksisterende produktpakker (RGT's plugin vil kun dekke en bitteliten del av prosessen fra EM/seismikk => boring), i tillegg til at det generelt vil koste mindre - jf. Blueback-modellen. Men det kan selvsagt bli lønnsomt.
kjorda
21.12.2009 23:02
#13

Endre
Partner i sikte , elle bare løse rykter ?
Les på ho att sjødeponi er ok

Vanlig hausing muligens
junior-trader
22.12.2009 12:27
#228

Endre


Sjødeponi er ikke formelt i orden ennå, men det er lov å lese de offentlige dokumentene om prosjektet og vite hvem som har ansvar for hva i denne prossessen. Utfra offentlige opplysninger så er Engebø nærmest godkjent og det er fakta og ikke haussing. Spørsmålet er om dere baissere er istand til å lese et helt dokument.
tesma
22.12.2009 19:24
#1045

Endre
Engebø hindre:
1) SFT
2) Masiv borring for å fastslå hvor mye malm det er i Engebø
3) Finansieringsbehov 2-3 MRD NOK

Å selge før oppborring er umulig
Å borre før man får inn cash er umulig
Partner før oppborring er umulig- eller delsalg av Engebø for peanuts
= emisjon Banna Bein.

Vil none av hauserne kjøpe aksjer i selskapet NÅ når dere et at kassa er tom i 1q/2q - eller vil dere vente til emisjonen?

Vi vet nada om hvor mange aksjer NOM må utstede for å bringe Engebø videre. Derfor er det galematias å kjøpe NOM aksjer selv på disse nivåer. Kursen skal godt under 50 øre i løpet av 3-6 mnd.

Veldig veldig synd at Rana Gruber glapp!!


tjuagutt
22.12.2009 20:54
#1595

Endre
Mange bastante påstander her tesma. Det er forskjell på hva som KOMMER til å skje og hva du TROR vil skje. Mulig du får rett, men var jeg deg ville jeg konsentrert meg om RGT, siden du jo åpenbart ikke har aksjer i NOM...vi har ikke akkurat vært heldige med RGT. Emisjonen i RGT i sommer forutså du jo ikke...
fallitt
23.12.2009 02:33
#1523

Endre
Tesma bør holde seg til Rgt.
Jeg har vært med i både Nom og Rgt siden "tidenes morgen" utviklingen i Rgt har nå ikke vært noe bedre en i Nom.
Har fremdeles endel aksjer i begge selskaper,men har større tro for bra stigning i aksjekursen for nom en Rgt i det korte bildet.

Endret 23.12.2009 02:33 av fallitt
tesma
23.12.2009 08:15
#1047

Endre
Har vel fått frem mitt budskap nå - høy risiko!! Selvsagt har jeg aksjer- men mikro i forhold hva jeg har hatt. Sjekk overheadkostandene- nesten umoralsk å se hvor mye Dvergsten AS tar/får betalt- for hva?. Han ble kastet på hodet ut av RGT i sommer -ikke tilfeldig.

God jul!
ytsira
23.12.2009 10:17
#3422

Endre
Ja Har sjekket litt i gamle innlegg. Hvis jeg hadde de samme forventninger i aksjen hadde jeg IKKE eid aksjer her
labtec
06.01.2010 21:02
#839

Endre
http://www.hegnar.no/bors/article405825.ece
vassenden1
08.01.2010 12:19
#4

Endre
Finansdirektør Lars K. Grøndahl har 7. januar 2010 kjøpt 50.000 aksjer i Nordic
Mining ASA til gjennomsnittskurs NOK 1,109. Grøndahls aksjeinnehav i Nordic
Mining etter kjøpet er 2.149.851 aksjer. I tillegg har Grøndahl opsjon til å
kjøpe til sammen 550.000 aksjer i Nordic Mining; herav 275.000 aksjer til kurs
NOK 2,625 og 275.000 aksjer til kurs NOK 1,60. Opsjonene er gyldig til juni
2010.

Oslo, 8. januar 2010
Nordic Mining ASA

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


[HUG#1371539]
Url: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId252249

vassenden1
11.01.2010 16:43
#5

Endre
Kommersiell direktør Ottar Nakken har i dag kjøpt 45.000 aksjer i Nordic Mining
ASA til gjennomsnittskurs NOK 1,317. Nakkens aksjeinnehav i Nordic Mining etter
kjøpet er 972.851 aksjer. I tillegg har Nakken opsjon til å kjøpe til sammen
550.000 aksjer i Nordic Mining; herav 215.000 aksjer til kurs NOK 3,15, 60.000
aksjer til kurs NOK 2,625 og 275.000 aksjer til kurs NOK 1,60. Opsjonene er
gyldig til juni 2010.


Oslo, 11. januar 2010
Nordic Mining ASA

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


[HUG#1372311]
Url: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId252337
kjorda
15.01.2010 23:43
#17

Endre
http://www.gudvangenstein.com/getfile.php/Gudvangen%20Stein/20100111145135864.pdf


labtec
18.01.2010 00:43
#841

Endre
http://www.hegnar.no/okonomi/article407007.ece
tjuagutt
18.01.2010 10:54
#1630

Endre
gammelt nytt det der, labtec, for oss som har fulgt aksjen en stund.

Her er en reportasje NRK hadde 16.01.10, om saken.

Legg merke til at han som intervjues ang. samme tema, som du har i linken, nå sier Sitat: "hva vet vi"

http://www1.nrk.no/nett-tv/indeks/197663

Endret 18.01.2010 10:58 av tjuagutt
tjuagutt
19.01.2010 15:22
#1632

Endre
Tredje innside kjøpet på kort tid. Noen har tydeligvis troen på det de driver med!

19/01-2010 09:33:47: (NOM.OAX) Meldepliktig handel
VP Mining operations Paul I. Norkyn har 18. januar 2010 kjøpt 50.000 aksjer i
Nordic Mining ASA til kurs NOK 1,24. Norkyns aksjeinnehav i Nordic Mining etter
kjøpet er 142.851 aksjer. I tillegg har Norkyn opsjon til å kjøpe 275.000 aksjer
til kurs NOK 1,60. Opsjonen er gyldig til juni 2010.

Oslo, 19. januar 2010
Nordic Mining ASA

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

ytsira
19.01.2010 21:49
#3425

Endre
Kunne tenkt mig en kommentar fra ekspertene chris8 Tesma eller andre som kjenner godt til NOM
chris8
19.01.2010 22:52
#231

Endre
Ekspert schmekspert...men vil du ha mine 2 cents så skal du få dem:

Det kan hende at de har noe på gang og da er det sannsynligvis en Keliber-avtale - samtidig skal det sies at samtlige som kjøper nå har både bommet kraftig og av og til truffet på tidligere kjøp. Det er ikke de helt store summene de kjøper for, og gitt at jeg visste at en emisjon kom så ville jeg gjort nøyaktig det samme: Å kjøpe 50k aksjer for å prøve å drive opp kursen før en emisjon er en liten pris for å prøve å redde verdiene dine når du har hhv. ca. 2M (Lars), 1M (Ottar) og ~140k aksjer+275k opsjoner med strike 1.60.

Holdningen min til selskapet er den samme (potensiale på sikt, men finner risk/reward bedre andre steder akkurat nå (LOND,NAUR,QEC)), og jeg har tidligere sagt hvilke triggere som må slå til for at jeg går kraftig inn igjen (og innsidekjøp er ikke en av dem).
Gamle Erik
02.02.2010 09:51
#4735

Endre
Fortsatt noen som tror at dagens regjering vil stoppe Engebø-prosjektet? Think again...
http://www.nordlys.no/kronikk/article4831141.ece
Gamle Erik
02.02.2010 09:51
#4736

Endre
...men jeg står ved tittelen på tråden...ting tar tid...
tjuagutt
02.02.2010 10:24
#1650

Endre
Ja vi får vel innrømme at tittelen var mer treffende enn man hadde ønsket ;-)
Gamle Erik
05.02.2010 12:57
#4738

Endre
Fra presentasjonen ifm emisjon på kr 1 i dag:

Short term potential triggers
�� Commercial cooperation agreement for Engebø garnet
�� Cooperation agreement for Keliber lithium battery material development
�� Upgrade of lithium mineral resources
�� Political approval for Engebø development
�� Off-take agreement for Engebø rutile
�� Off-take agreement for Keliber lithium
�� Industrial market agreements Gudvangen Stein
Gamle Erik
05.02.2010 13:16
#4739

Endre
 In discussions with large industrial partner
for high-end battery chemical production....
Gamle Erik
05.02.2010 13:28
#4740

Endre
Her indikerer NOM at det går mot videreforedling av Lithium til batterikjemikalie i egen/partner-regi. Og med tanke på følgende:
-vanlig lithium salgspris: 9-12 USD pr kg
-batterikjemikalie salgspris: 50-200 USD
...så skjønner vi at det kommer nye oppsiktsvekkende analyser av NOM snart...
chris8
05.02.2010 16:53
#259

Endre
... og da var jeg inne igjen
Gamle Erik
08.02.2010 09:35
#4741

Endre
08/02-2010 09:29:00: (NOM.OAX) Avtale med ledende industrimineralselskap
Nordic Mining har signert en avtale (Memorandum of Understanding) med en ledende
internasjonal produsent av industrimineraler. Partene vil inngå et langsiktig
samarbeid innen utvikling, produksjon, salg, markedsføring og distribusjon av
granatprodukter fra Nordic Minings mineralforekomst i Engebøfjellet.


Teknologisk samarbeid

Partene vil etablere et teknologisk samarbeid for utvikling av granatprodukter
av høy kvalitet. Samarbeidet vil bestå av tester, analyser og prosessanalyser og
prosessdesign for å verifisere og optimalisere produksjonsprosessen for granat
fra Engebøfjellet. Arbeidet kan også inkludere planlegging, design og
spesifikasjon av et pilotanlegg for granatproduksjon.

Leveranse og distribusjon

Forutsatt en vellykket utvikling av Engebøprosjektet og etablering av
produksjonsprosesser som tilfredsstillende nødvendige forutsetninger, ønsker
partene å etablere et eksklusivt kommersielt samarbeid om levering og
distribusjon av all granat produsert fra Engebøfjellet. Dette vil kunne innebære
felles aktiviteter for markedsføring, salg og distribusjon av granatprodukter
til internasjonale markeder.

"Avtalen er en viktig bekreftelse på betydningen og potensialet for granat som
et verdifullt biprodukt fra Engebø," sier administrerende direktør Ivar S.
Fossum i Nordic Mining. "Vi vet allerede at granatprodukter fra Engebø har gitt
gode testresultater i forhold til høy-kvalitets produkter for avanserte
anvendelser. Markedsposisjonen, erfaringen og spesialkompetansen til vår partner
vil være verdifull for den tekniske og kommersielle videreføringen av
prosjektet, og vi ser frem til å utvikle samarbeidet videre."

Anvendelser av granatprodukter

Granat er et industrimineral som i hovedsak benyttes til ulike slipe- og
sandblåsingsformål, samt som mineral innen vannjet-skjæring. Markedet for
granatprodukter er voksende og pt. på ca. 1 million tonn pr. år. Granat er et
miljøvennlig mineral som i økende grad erstatter bruk av kvartsholdig sand i
ulike industrielle anvendelser.

Foreløpige tester har vist at det kan produseres 96% granatkonsentrat fra
Engebøforekomsten. Nordic Minings mål for videre optimalisering av
produksjonsprosessen er å oppnå et produkt med 98% granatinnhold.

Gamle Erik
08.02.2010 09:49
#4742

Endre
Nå har vi tre avtaler om bi-produkter fra Engebø, og fortsatt venter vi på den STORE...her er de to eksisterende avtalene før dagens
-------------------------------------------
22/10-2009 09:25:00: (NOM.OAX) Avtale med internasjonalt energiservice-selskap
Nordic Mining har inngått avtale ("Memorandum of Understanding") med
et internasjonalt energiservice-selskap ("Selskapet"). Formålet er å
utrede muligheter for fremstilling av eklogittprodukter fra
mineralforekomsten i Engebøfjellet til bruk i spesielle
betongprodukter/-anvendelser.

Nordic Mining og Selskapet skal samarbeide for å utvikle
produksjonsprosess og logistikk for eklogittprodukter i henhold til
Selskapets spesifikasjoner. Innledende testarbeid er gjennomført med
gode resultater, og videre mineral- og materialtesting med
utgangspunkt i Selskapets produktspesifikasjoner vil være aktiviteter
i samarbeidet fremover.

Forutsatt at Engebøprosjektet utvikles positivt og at man kommer frem
til produkter med egenskaper som egner seg for bruk i spesialbetong,
skal partene diskutere betingelser for en leveranseavtale.
-----------------------------------------------------------------
06/01-2010 16:39:00: (NOM.OAX) Avtale med internasjonal partner om bruk av mineraler til landbruksformål
Nordic Mining har signert avtale (Memorandum of Understanding) med Arcadis
Nederland BV ("Arcadis"), et internasjonalt konsulent- og
prosjektledelsesselskap. Formålet med avtalen er å undersøke bruk av eklogitt og
anortositt som steinmel til jordforbedring i landbruket.

Nordic Mining har eklogittressurser i Engebøfjellet og arbeider med å utvikle
forekomsten for fremstilling av rutil og granat. Betydelige mengder eklogitt vil
bli tilgjengelig gjennom prosjektet. Nordic Mining opererer i tillegg en
anortosittgruve i Gudvangen og har en rekke anortosittprodukter tilgjengelig
derfra.

Arcadis driver for tiden prosjekter for jordforbedring i Nederland. Formålet er
å vise at gjødsling med steinmel er et egnet verktøy for jordforbedring og
restaurering av mineralogien i jorda. Nordic Mining har levert mineraler for
prøveformål for det første pilotprosjektet.

Nordic Mining og Arcadis ser begge et interessant internasjonalt
markedspotensiale for anvendelse av steinmel i landbruket og vil sammen utforske
potensialet i samarbeid med andre kommersielle partnere.


tjuagutt
08.02.2010 11:21
#1659

Endre
chris8, fikk du tilbake troen ;-)

Jeg kan ikke skjønne annet enn at Engebø går i orden? De har partnerne på plass, driften er så miljøvennlig så den kan bli, Naustdal Kommune er for drift og det er langsiktige arbeidsplasser. Skal se den som tør å si nei til dette, når NOM i tillegg har svart og imøtekommet alle spørsmål ang. konsekvensutredningen.

I tillegg er de aller fleste av emisjonsaksjene i langsiktige hender og den finske stat har gått inn som aksjonær.

Endret 08.02.2010 11:22 av tjuagutt
tjuagutt
08.02.2010 11:24
#1660

Endre
Blir det vedtak for en rep. emi, så overtegner jeg meg, hvis jeg ikke får kjøpt via børs.
chris8
09.02.2010 11:44
#262

Endre
http://www.tu.no/industri/article234817.ece
vassenden1
11.02.2010 17:01
#6

Endre
http://bygdasframtid.com/files/180110_ventar_deponi_ja_fra_sft.pdf
vassenden1
24.02.2010 22:55
#7

Endre
Oslo (TDN Finans): Nordic Mining venter en avklaring på reguleringsplane på kommunalt nivå i forbindelse med oppstart av Engebø-prosjektet i løpet av våren 2010. Det sier administrerende direktør Ivar Fossum i selskapet til TDN Finans på kvartalspresentasjonen onsdag.
Vi går inn i selskapets mest spennende periode. Dette kan bli et industrieventyr. Jeg er overbevist om at dette prosjektet går gjennom, men
det er vanskelig å si akkurat når vi får grønt lys fra kommunen, sier Fossum. Etter en avklaring på kommunalt nivå må selskapet få tillatelse fra Klima og forurensingsdirektoratet. Det er noen som setter spørsmålstegn ved at vi skal lagre avfallsmineraler på havbunnen i fjorden, sier Fossum. Selskapet har fått flere henvendelser fra større selskaper som vil komme inn på eiersiden på Engebø-prosjektet og hjelpe selskapet med å finansiere prosjektet.
Nordic Mining venter at produksjonen kan starte i 2014 hvis de fårt illatelse til å starte. De venter en ebitda-margin på minst 50 prosent fra
prosjektet etter hvert. De som vi har vært i kontakt med oss har prøvd å utnytte den situasjonen vi er i, men vi skal beskytte interessene til våre aksjonærer og vi vil ha en stor eierandel i prosjektet, sier Fossum.
Gamle Erik
03.03.2010 01:42
#4764

Endre
Ny analyse fra Orion...
http://www.nordicmining.com/getfile.php/Filer/Investors/Analysis/Orion%20Securities/NOM_2010-03-01_Orion.pdf
vassenden1
18.03.2010 11:14
#8

Endre
ka slaks forventinga har folk til dinna aksjen?
Aske6pot
18.03.2010 19:51
#1

Endre
Hva er grunnen til at NOM fortsetter videre ned? Det har vel ikke kommet så mange dårlige nyheter siden analysen ble lagt ut og den steg til 1.80?
garmin
19.03.2010 06:31
#477

Endre
Tror nok det skyldes usikkerhet pga nyhetstørke og usikkerhet vedr den videre beslutningsprosess.
Gamle Erik
23.03.2010 08:44
#4770

Endre
Det blir nok ikke mange aksjene utover rettighetene er jeg redd for....
23/03-2010 08:01:00: (NOM.OAX) Etterfølgende reparasjonsemisjon overtegnet
Nordic Mining kan meddele at den etterfølgende reparasjonsemisjonen av opptil
10.000.000 aksjer til en tegningskurs på NOK 1,00 pr. aksje er blitt overtegnet.

Det vises til pressemelding av 5. mars 2010. Nordic Mining har i perioden fra
8. mars 2010 til 22. mars 2010 17:30 CET gjennomført en reparasjonsemisjon av
opptil 10.000.000 aksjer til en tegningskurs på NOK 1,00 rettet mot aksjonærer
som eide aksjer i selskapet den 4. februar 2010, og som ikke fikk tilbud om å
delta i den rettede emisjonen som ble gjennomført 5. februar 2010.
Tegningsperioden for reparasjonsemisjonen er nå avsluttet, og
reparasjonsemisjonen er blitt overtegnet. Reparasjonsemisjonen vil gi NOK 10
millioner i bruttoproveny.

Tildeling av aksjene som skal utstedes i reparasjonsemisjonen, er forventet å
skje senest 25. mars 2010. Tildelingsbrev vil bli sendt straks tildelingen er
besluttet av styret i Nordic Mining. Bankkontiene til tegnerne vil bli belastet
den 26. mars 2010.
tjuagutt
23.03.2010 09:17
#1715

Endre
Jeg hadde krav på ca 33K, tegnet meg for 35K og satser på at jeg får dette. Vet det er mange som har overtegnet med flere 100K og de får nok bare det de har krav på ja :-)
Gamle Erik
23.03.2010 11:45
#4771

Endre
re tjuagutt
solgte du noe under emisjonsprosessen? Jeg hadde drøye 12K tegningsretter, men tegnet meg for 50K.
tjuagutt
23.03.2010 13:24
#1716

Endre
Nei jeg solgte ikke. Sett i etterkant, så burde jeg jo gjort det, men jeg er av den oppfatning at er man langsiktig, så sitter man på aksjene :-)
Gamle Erik
24.03.2010 08:06
#4772

Endre
Verdier for milliarder...fersk artikkel fra Aftenposten. Vi er med på kartet.
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3578209.ece
tjuagutt
25.03.2010 15:20
#1718

Endre
Da fikk jeg de 35K jeg ønsket :-)Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS