"
Du er her: Forside > > Formueskatt
Formueskatt
tea
15.05.2011 12:18
#6193

Endre
Jeg sitter i et par unoterte eiendomsselskaper som nå har en ligningsverdi på ca 5 ganger verdien jeg er blitt tilbudt å kjøpe aksjer for. Med andre ord blir formueskatten på rundt 5 % av omsetningskursen.
Jeg vet det har vært innstramninger i verdsettelse på eiendom, men jeg synes dette går over alle støvleskaft.
Et unotert konsulentselskap vil til sammenligning ha nær 0 i ligningsverdi, da hjernekraft vanskelig kan verdsettes.
Formueskatten er og blir tilfeldig og det er umulig å få satt "riktig" ligningsverdi.
Den eneste løsningen jeg kan se er å fjerne hele formueskatten, slik som nesten alle andre land har gjort, inkludert den forrige sosialdemokratiske regjeringen i Sverige.
Ypsilon
20.10.2012 10:25
#1737

Endre
Sier som Spetalen:
- Vi burde øke formueskatten til 40 prosent

Investor Øystein Stray Spetalen raljerer over regjeringens bruk av skattepenger.

- Jeg mener vi burde øke formueskatten til 40 prosent, sier Spetalen til Dagens Næringsliv, og fortsetter;
- Da blir det nok penger til de viktigste samfunnsoppgavene i Norge som er å dekke høye lederlønninger i statsbedrifter, øke vårt bidrag til IMF for å hjelpe land i EU med total mangel på finansiell disiplin på statsfinansene sine, mer penger til CO2-rensing som ikke fungerer, øke antall kjøp av nye jagerfly til 200 slik at Barth Eide er sikret jobb i NATO etter valget i 2013, mer konsulenthjelp fra McKinsey til å løse problemene i Helse Øst og viktigst av alt enda mer penger til å øke dagens altfor lave budsjett, ca. én milliard kroner, for regjeringen til bruk av eksterne medierådgivere slik at avisene kan tredoble antall bilder av statsråder på en nyvasket sykkel og med en stygg hjelm på hodet, sier Spetalen.

Endret 20.10.2012 10:25 av Ypsilon
blink
20.10.2012 17:40
#23232

Endre
Det er på høy tid å oppjustere likningsverdiene på eiendom.

Samtidig må selvsagt også fradragsbeløpet for formue før beskatning heves.

Ypsilon
21.10.2012 20:20
#1739

Endre
Tja. Et lite tankekors her:

Uten formuesskatt får Røkke 99,5 prosent i skattelette

Hvis det ikke var for den omstridte formuesskatten, ville milliardæren Kjell Inge Røkkes skatteregning for 2011 vært på 411.215 kroner og ikke de 87,35 millionene han står oppført med i skattelistene.

Røkke er bare en av mange milliardærer og mangemillionærer som så godt som bare betaler formuesskatt. En skatt som er utskjelt blant mange i næringslivet og som NHO vil ha bort.
SBB
22.10.2012 13:37
#3724

Endre
tea,
Da bør du be ledelsen i disse eiendomsselskapene om å føre regnskapet sitt bedre.
Ypsilon
27.10.2012 18:02
#1756

Endre
Sigbjørn har talt:
- Jeg kommer aldri til å fjerne formuesskatten

Finansministeren kommer ikke med julegave på forskudd til landets rikinger.
Changes
27.10.2012 18:39
#19714

Endre
Sigbjørn er fornuftig.

Formue og arveskatt, er særs viktig for å omfordele rikdom.

Changes
27.10.2012 18:40
#19715

Endre
Sjå på Loffen.

Han panter 100 flasker hver dag, og tjener 100 kroner.

Etter noen år er han filthy rich. Då må han bidra til samfunnet. Alle skal yte etter evne. Det er en god regel.
Provence
27.10.2012 20:27
#7456

Endre
Jeg kommer aldri til å fjerne formuesskatten

For meg sier dette litt om det politiske estabishment

Initiativ til ny virksomhet skal drepes i utgangpunktet.

Sigbjørn har grå hår men dette vekker ingen tillitt, et demonstrativt eksempel på ungdommer som har vokst opp i en skole på utøya fjernt fra det praktiske arbeidsliv.


Alt skal bestemmes ved valgurnene, AP har en fasittforståese på hva som er rett og riktig og fnyser av andre sine forslag. Sånn er det...

Endret 27.10.2012 20:38 av Provence
Provence
27.10.2012 21:26
#7457

Endre
Zuckerberg fenoment og Facebook ville aldri hatt grobunnn i det norske systemet. Har man spinnville ideer så rammer moderlandet med en fashback - formuesbeskatningen.

Det politiske establishemt forbyr alle sånne eksperiemter.

Et kvelende system og status quo og i steinrøysa må vi leve.

Endret 27.10.2012 21:27 av Provence
tea
31.10.2012 20:10
#6298

Endre
Med den nyeste skattereformen skulle uttak av utbytte fra aksjeselskaper beskattes med 28% på aksjonærenes hånd (i tillegg til skatten som allerede er betalt i selskapet). Denne beskatningsmodellen kalles "uttaksmodellen" for å indikere at denne siste beskatningen først betales av aksjonærene når de mottar utbytte.

Slik det er nå må aksjonærene i tillegg betale formueskatt hvert år. I løpet av en tiårsperiode vil aksjonærene ha betalt omlag en tidel (1,1% * 10) av selskapets verdi i formueskatt.
Uansett om selskapet går med overskudd eller underskudd.

Endret 31.10.2012 20:15 av tea
Provence
31.10.2012 20:53
#7482

Endre
Ja tea, for mange er saken den at man må ta ut utbytte og da slår 28% realisasjonsskatt inn i første omgang og det man står igjen med går med til å betale inn selve formuesskatten. Men gå til Sigbjørn og fortell han det, tror du han forstår problemet ?

I APs verden er ligningsutskrifter enbetydende med bankinnskudd så bevare meg vel, usle 1,1% i formuesskatt er da vel ikke noe problem. Dette er det vi lærte i den politiske skolen vi gikk på. Arbeidende kapital, hva er det ?

I en spørretime i Stortinget, prosederte han på at de høye skatteinntektene er en målestokk på at det går veldig bra i norsk næringsliv.
Provence
03.11.2012 23:22
#7487

Endre
En ny skrulling melder seg på, Lys i bakken
SV-Lysbakken nekter å fjerne formuesskatten
.. fordi det vil være en katastrofe for likestillingen

I annerledes Norge er alle problemstillinger relevante ...

Endret 03.11.2012 23:34 av Provence
oge
04.11.2012 00:14
#13005

Endre
Klarer SV å komme over sperregrenen med misunnelse. Og er det noen som har tenkt på at de formuende trolig i utgangspunktet gir mer tilbake til sammfunnet med sitt forbruk. Moms, avgifter og alt annet. Og det er ok! Den eneste nesten nullskatteyter blir vel Thon. Og han unnerj eg det med alt han gjør og bidrar med. Kanskje Mohn er der også. Han bidrar ihvertfall så det virkelig monner.

Jeg har Lysbakken oppover ørene. Under 4% neste år er håpet. Så er valg anonymt, men jeg stemmer ikke SV som de færreste her på ST, I presume.
Provence
04.11.2012 00:35
#7488

Endre
Thon betaler rikelig til samfunnet. Skatteandelen er langt over de 1,1% mht. formuesbeskatningen, store andeler går på realisasjoner på utbytte, andelen som står igjen for å finansiere selve formuesbeskatingen.

Søkelyset må rettes mot Røkke, en aktør som evner å sno seg i de indre sirkler, arbeiderklassen. Røkke har stor tillit innenfor det proletære, staten satte inn på konto 4,8 mrd ifbm. AKSO og truslene mht. å selge selskapet til utlendinger.

Han yter kun de 1,1% overfor staten mht. formuesskatt og intet annet. Hvordan får han dette til ?

Fiskeren som vet å sno seg ?

Endret 04.11.2012 00:36 av Provence
Verbier
04.11.2012 12:49
#2243

Endre
Såvidt jeg kan forstå er det enkelt å løse dette på en akseptabel måte for alle politiske ståsted:

Sett bunnfradrag på ligningsformue til f.eks. 50 mill.

På den måten fjernes de negative sidene ved formueskatten (alle småbedriftseiere slipper å tappe bedriftene sine for kapital hvert år) samtidig som større private formuer fremdeles må bidra til felleskassen.

Burde være politisk akseptabelt for alle parter.
Loffen
04.11.2012 14:27
#10366

Endre
Enig med Verbier her.

Et bunnfradrag som dekker alle vanlige menneskers behov - uten å tallfeste summen nå - og samtidig dekker eiere av småbedrifter - burde være en grei løsning.

Det har vel aldri vært meningen å gjøre landets milliardærer helt skattefrie?
- de som opererer i den klassen, har saktens råd til såpass gode økonomiske rådgivere at de greier seg godt, uansett..
tea
04.11.2012 15:11
#6301

Endre
"Sett bunnfradraget så høyt at det ikke rammer meg og deg". Det er denne oppskriften de rød-grønne har fulgt.
Formueskatten blir ikke prinsipielt riktigere av den grunn. At aksjonærene i løpet av en tiårsperiode skal betale ca 1/10 av bedriftens verdi i formueskatt uavhengig av inntjeningen i selskapet er uansett betenkelig.
Provence
04.11.2012 15:42
#7489

Endre
Når det gjelder Røkke, så kan forklaringen på at han kun betaler formuesskatt være den at han i 2003-4 var nesten konkurs og fremførbare underskudd fra den perioden benyttes nå til å ta ut utbytte uten at dette skattlegges. Det trenger ikke være mer komplisert enn som så. Men dette kommer aldri frem i media som sauser på med løgnen om at fjernes formuesskatten så blir rikingene nullskatteytere. Rikingene har et AS så mye samles opp der som fremskutte skatteforpliktelser. Man kommer aldri unna den forpliktelsen nå regnskapet en gang skal gjøres opp.

Et bunnfradrag på 50 mill. kan være en akseptabel løsning på problemet. Men Sverige har kvittet seg med formuesbeskatningen så hvorfor ikke her ? Vi har jo ellers like samfunnsstrukturer.

Innenfor legemiddelindustrien tar det lang tid å utvikle nye medisiner/løsninger. Selskapene er ikke i utbyttemodus så langsiktig investering i slike selskaper kan tære på mtp. formuesbeskatning. Aksjonæroversikten i slike selskaper bekles da også i høy grad av utenlandske banker/investorer. Norske investorer stiller med et handicap. Jeg ser det grunnleggende viktig at vi som bor i dette landet her også må få muligheter til å være medeiere i verdiskapningen her.
Loffen
04.11.2012 19:50
#10367

Endre
Det er lett å være prinsipiell, med andres penger..:-)

- husk at formuesskatten utgjør friske 16 milliarder på årets statsbudsjett..

- skal du skaffe inndekning for dette beløpet i statsbudsjettet, bør du nok i beste fall bruke noen år på å få det til..

- jeg tror derfor løsningen må bli å heve innslagsgrensen for formuesskatt kraftig, men ikke fjerne den helt..

- det raske alternativet vil selvsagt være å ta nye 16 milliarder fra oljefondet hvert år, men de fleste vil vel mene at det er en uklok løsning?..
Loffen
04.11.2012 19:53
#10368

Endre
..og Sverige har altså - for stadig å minne om dette - betydelig høyere personskatt og marginalskatt enn Norge. Så der har man tatt kostnaden ved å fjerne formuesskatten, ved å la alle betale via personskatten for dette.

For å være litt grov i formuleringen: Man tar fra de fattige og gir til de rike..
tea
04.11.2012 21:06
#6302

Endre
Norge har mellom 300 og 400 mrd i overskudd på statsbudsjettet og har dermed langt større handlefrihet enn de fleste andre land.
Nå var det vel også slik at utbytteskatten (ekstra beskatning på utbyttemottakers hånd) opprinnelig var tenkt å erstatte formueskatten. Utbytteskatten kom, men formueskatten ble ikke fjernet. Formueskatten er fjernet i de fleste land, inkludert Sverige, hvor den sosialdemokratiske regjeringen fjernet den for noen år siden.
Jeg tror at mye kapital i Norge er feilallokert for å slippe unna/redusere formueskatten.

Endret 04.11.2012 21:07 av tea
engam64
04.11.2012 22:22
#4156

Endre
Man tar fra de fattige og gir til de rike..

Skal man premiere de som sløser bort sin formue på tull og tøys?

Skal folket ha tillit til skattlegging så er det et prinsipp som er viktig sa min gamle lærer i skatterett. Skatten må oppfattes som rettferdig.

Formueskatten er urettferdig rett og slett fordi man ikke kan verdsette formuesobjekter på riktig måte. Politikerne har da valgt å gi kjemperabatter til huseiere.

Stoltenberg: 5 millioner i fast eiendom. Formuesskatt. 10 000?
Min gamle tante. 5 millioner i banken. Formuesskatt: 75 000

Med andre ord. To personer med lik formue betaler den ene skattyteren syv ganger mer enn en annen.

Dette kan ikke bli annet enn en komisk og blodig urettferdig skatt.
Loffen
05.11.2012 09:44
#10370

Endre
"I september i år varslet både Høyre og Fremskrittspartiet at de ville fjerne både formuesskatten og arveavgiften i sine nye partiprogram. Dette skulle skje før 2017.

I Fremskrittspartiets alternative budsjett for 2013 gjør de likevel kun minimale endringer i formuesskatten, melder NRK.

Årsaken skal være at de ikke hadde råd til å kutte mer i budsjettet.

- Vi gjør en moderat endring i formuesskatten. Det er mange av de tingene vi ønsker å gjøre noe med, som vi ikke gjør noe med, rett og slett fordi pengene ikke strekker til, sier finanspolitisk talsmann i Frp Ketil Solvik-Olsen.

Frp foreslår å øke innslagspunktet for formuesskatten fra regjeringens foreslåtte 870.000 kroner til én millioner kroner. Det betyr ifølge NRK at færre må betale formuesskatt, og at de som må betale får avgiften senket med rundt 1.000 kroner.

Formuesskatten og arveavgiften utgjør nærmere 18 milliarder kroner årlig i statlige inntekter. (©NTB)"

*****************************************************************************

Jaja. Virkeligheten banker på døra hos alle finanspolitikere?
Loffen
05.11.2012 09:49
#10371

Endre
For ordens skyld: Jeg er selvsagt enig med engam64 i at det er helt feil å beregne fast eiendom med en lavere verdi enn 100 %. Dette gir et skadelig incentiv for å investere i fast eiendom, og er til skade for næringslivet generelt.
tea
05.11.2012 21:54
#6303

Endre
Loffen
05.11.2012 09:49
#10371
Formueskatten blir aldri rettferdig.
Hva er spillertroppen til Brann eller LSK verdt? Kanskje får de solgt et par spillere for 20 mill kr, kanskje ikke.
Hva er en gjeng sivilingeniører som arbeider med utvikling av et operativsystem for mobiltelfoner verdt? Kanskje blir det en kjempesuksess, kanskje blir det en fiasko.
Mange typer eiendom er ofte også vanskelig å verdsette.

Formueskatten er en ren misunnelsesskatt som bør fjernes for å unngå at personer gjør uheldige skattemotiverte tilpasninger. Hvis det er tvingende nødvendig for at skatteprovenyet ikke skal påvirkes: Øk heller kapitalskatten fra 28% til 29% eller 30%.
Så får man heller tåle at kapitalister som går med underskudd ett eller flere år ikke betaler skatt disse årene.
Loffen
05.11.2012 22:43
#10374

Endre
Ja, jeg har ikke noe imot at formuesskatten fases ut. Det ville jo også forenkle mang en ligningsbehandling. Sånn sett er det greit for meg!

Men noe helt rettferdig skattesystem får man neppe, så spørsmålet er vel hvordan man skal fordele denne tapte inntekten på budsjettet i fremtiden.

I virkelighetens verden blir det nok uansett snakk om en gradvis endring.
- vi som lever - og betaler skatt - får se!
blink
11.11.2012 16:48
#23311

Endre
Problemet m/Formueskatten er at den ikke virker for boligspekulantene.

Metoden for å beskatte formue likeverdig er å oppjustere likningsverdiene for bolig.
Samtidig må fradragsbeløpet høynes kraftig.

Det er relativt normalt med boligverdi rundt 4 millioner i dag. Mange av oss har også hytte med tilsvarende verdi.

Hvis vi tenker oss at likningsverdi minimum skla være 80 % av markedsverdi, så bør fradragsgrensen løftes til 5 millioner før formuebeskatning.

Jeg tror presset i boligmarkedet vil avta hvis eiendom beskattes likt som kapital
Verbier
11.11.2012 17:08
#2250

Endre
blink
Da tenker du i samme baner IMF og OECD. Som konkluderte med at skjevhetene i skattesystemet gir insentiver til å plassere kapital i eiendom fremfor andre aktiva. Både IMF og OECD konkluderte med redusert formueskatt og økt boligskatt. Problemet med det er at få politikere ønsker å støte velgerne fra seg ved å heve boligskatten.

Og tilliten til at politikerne skal klare å gjennomføre en slik endring betinget av symmetri er vel ikke stor. Sist gang de skulle gjennomføre en skatteendring med symmetri (redusert formueskatt kombinert med innføring av utbytteskatt) gikk det galt. Da innførte de utbytteskatt, men gjorde ikke noe med formueskatten.

Endret 11.11.2012 17:09 av Verbier
blink
11.11.2012 17:53
#23313

Endre
Verbier

Politikerne bør lære seg å bruke skattesystemet aktivt for å dyrke fram ønsket samfunnutvikling.

De bør også skatte/avgiftslegge utbyggere/finanshus som forskutterer utbyggingen for boligkjøper.

Det er forunderlig at det ikke skjer endringer i lovverket når verden fortsatt slikker såra etter den amerikanske boligboomen som ledet til Sub-prime og Finanskrise, børskrakk, eiendomskrakk og statlig gjeldskrise i det meste av den vestlige verden.
tea
12.11.2012 08:44
#6305

Endre
Ved å fjerne formueskatten, så vil incentivene til å investere i eiendom på bekostning av andre formuegjenstander forsvinne.
Ganske enkelt.
blink
12.11.2012 18:55
#23320

Endre
Hvis vi i utgangspunktet sier at totalsum av skatt og avgifter skal være lik, så synes jeg formueskatt er OK.
FORUTSATT at formue i eiendom likestilles m/ formue i kapital.

Mitt forslag er derfor å høyne fritaksbeløpet til f.eks. 5 millioner og oppjustere likningsverdiene for bolig til tilnærmet markedsverdi.

tea
18.11.2012 15:41
#6307

Endre
Løpende vurdering av markedsverdi av mindre omsettbare eiendommer er en umulig oppgave. I den siste skattereformen var utbytteskatt (28 prosent skatt på mottakers hånd av allerede beskattet kapital i aksjeselskapet) ment å erstatte formueskatten. Vi fikk utbytteskatt, men formueskatten ble ikke trappet ned.
Høyt bunnfradrag gjør riktignok at de fleste av oss slipper unna formueskatten og ikke gidder kjempe mot den, men skattens skadevirkninger blir ikke særlig mindre av den grunn.
Skattesystemet i Norge er etter min mening bra og gjør det vanskelig å sno seg unna skatt.
Formueskatten har en rekke skadevirkninger og bør bort fortest mulig.
Formueskatten utgjør ca 1,5% (17 mrd) av Statens inntekter. Norge er i en unik statsfinansiell posisjon (overskuddet på statsbudsjettet ca 350 mrd kr) og man må ikke være veldig kreativ for å kunne fase ut denne skatten.

Endret 18.11.2012 15:45 av tea
blink
18.11.2012 16:37
#23347

Endre
Min forutsetning med oppjusterte eiendomsverdier, er at bunnfradraget høynes til f.eks. 5 millioner.
Hensikten er å beskatte eiendoms-spekulanter.

Finanskrisa i 2008 var forårsaket av ekstrem boom innen eiendom i US som ble etterfulgt av boligkrakk.
De fleste finanskrakk har blitt forårsaket av boligboom som utløser boligkrakk. Boomen er ofte giret opp av spekulanter.

Dermed blir eiendomsspekulantene "samfunns-nedbrytere".
Det blir tullete at disse skal subsidieres med gunstigere beskattning enn annen formue.
blink
18.11.2012 17:32
#23348

Endre
Utfordringen for myndighetene er å skaffe seg et verktøy for å begrense/motvirke spekulative boliginvesteringer.
Loffen
18.11.2012 20:09
#10399

Endre
For ordens skyld får vi notere oss at verken H eller Frp legger opp til vesentlig endring i formuesskatten i sine alternative statsbudsjett...det er kun kosmetiske endringer som er lagt inn, med ønske om "på sikt å avvikle formuesskatten"...

Slike formuleringer betyr i praksis at man forbereder seg på å løpe fra sine tidligere valgløfter fortere enn det går å få satt seg på regjeringstaburettene neste år...

- oppsiktsvekkende defensiv holdning fra den kanten allerede nå, altså..
tea
18.11.2012 22:42
#6308

Endre
Loffen
Ikke så veldig overraskende vel?
Det var jo Bondevik 2-regjeringen som fikk æren av å innføre skatt på utbytte. Da burde de umiddelbart fjernet formueskatten, men de valgte altså å fjerne den "på sikt".
Vi ser i ettertid hvordan det har gått.

blink
Hvis man er opptatt av å ramme "eiendomsspekulantene", så gjøres dette mer målrettet ved eiendomsskatt.
blink
12.12.2012 08:02
#23489

Endre
I dag propper det opp med milliardærer som inrømmer at de er likegyldige til formueskatt.

Jeg synes formueskatten kan bestå, men den bør revideres.

Fradragsbeløpet bør høynes til 5 millioner.
Og eiendomsverdiene bør oppjusteres kraftig.

Slik at Stordalen, Ringnes, Thon og andre eiendoms-investorer også må ta sin del.

Det er uheldig for boom-risikoen i boligmarkedet at skatteflyktninger investere i eiendom

Tea
Jeg er ikke opptatt av å ramme noen.
Men skattesystemet bør fungere slik at det blir et verktøy for politikerne til styring.
I denne sammenheng bør politikerne styre boligbygging slik at det ikke utvikler seg til å bli finansielle risiko for storsamfunnet (ref. Eiendomsboom i US/Sub-prime/Finanskrise).
Den mest vanlige starten på finanskriser er boom i eiendom.

Endret 12.12.2012 08:11 av blink
Kjell T. Ringen
12.12.2012 08:17
#10783

Endre
blink

da har du ikke forstått noe som helst av problemstillingen.
Det er ikke for at milliardærene skal betale mindre skatt man evt vil fjerne formueskatten!

Det er for de mindre småbedriftseierne dette har betydning. De har all sin formue knyttet opp i en livslang bedrift.
blink
12.12.2012 08:40
#23492

Endre
Kjell.T

Riktig det.
Disse vil med mitt forslag nyte godt av at grunnbeløpet høynes til f.eks. 5 mill.
Kjell T. Ringen
12.12.2012 08:52
#10785

Endre
blink

noen av de vil nok det. Men fremdeles mange familiebedrifter med en del anleggsmidler som glatt overstiger dette beløpet.

Kanskje er det ikke så veldig mange 100 el. 1000 personer/bedrifter dette vil gjelde for. Men skal vi ikke legge forholdene til rette for at vi skal leve av andre jobber enn statsansatte i fremtiden....?

"Ulempen" blir at milliardærene som Stordalen, Ringnes, Thon og noen til slipper unna formuesskatten. Men er det så fordømt farlig?
blink
13.12.2012 08:07
#23508

Endre
Kjell.T

Som sagt så er mitt motiv for å videreføre en revidert formueskatt, et ønske om motarbeide spekulative eiendomsinvesteringer. ("revidert formueskatt" betyr oppjustert likningsverdi (tilnærmet markedsverdi) for eiendom og kraftig oppjustert grunnverdi før beskattning)

Pr.dato opplever vi en eksplosiv prisvekst innen bolig som kan ende med krakk.
Det er dumt at skattesystemet trigger slik utvikling.

Endret 13.12.2012 08:18 av blink
Kjell T. Ringen
13.12.2012 08:19
#10787

Endre
blink

så ditt resonement er altså at en formueskatt på ~1% med eiendom vurdert til markedsverdi vil medføre at man ikke får eiendomsinvesteringer? Og hva oppnår en med det? At det bygges endra færre boliger? Eller hva tenkte du effekten skulle bli?

Forøvrig lurer jeg på hva du mener med å kalle det spekulative (eiendomsinv)? Er det fordi man har intensjon om å tjene penger? Er ikke det meste isåfall spekulativt?
blink
13.12.2012 08:21
#23509

Endre
Boble i boligmarkedet
blink
13.12.2012 08:28
#23510

Endre
Kjell T. Ringen

Spekulativ boliginvestering er når man bestiller leilighet for å selge denne med gevinst før innflytting.

Både entreprenører, banker og skatte-lovverk tilrettelegger for slik spekulasjon.

Endret 13.12.2012 08:31 av blink
Kjell T. Ringen
13.12.2012 08:30
#10788

Endre
blink

men mener du at 1% formueskatt skal hindre investering på den spekulative måten? Her er jo intensjonen å tjene 20-30% eller mer pga prisoppgang. Om det blir 19-29% så vil du vel fortsatt ha slik investering?
blink
13.12.2012 08:36
#23511

Endre
Kjell.T.

Formueskatt på markedsverdi av eiendom vil selvsagt ikke stoppe spekulativ boliginvestering, men man unngår at skattesystemet tilrettelegger for dette.

Jeg tror kanskje også at det er mye grå/svarte penger i denne type investeringer.
Jeg tror også det er enkelt å unnlate innrapportering av handelen hvis man selger før innflytting.

Endret 13.12.2012 08:41 av blink
Kjell T. Ringen
13.12.2012 08:42
#10789

Endre
Mulig dette beveger seg litt bort fra temaet, men om det er spekulativ boliginvestering man vil til livs så må det være mer effektive måter å gjøre det på enn ved formuesskatt.
Hva med gevinstbeskatning? Ingen grunn til at du ikke kunne sette den "høyt" dersom man vil redusere/bli kvitt "problemet".
Kjell T. Ringen
13.12.2012 08:44
#10790

Endre
forøvrig så er jo forslagene fra linken din dette:
Virkemidler regjeringen ifølge Manifest Analyse bør bruke, er fjerning av rentefradraget for boliger, ulike former for boligskatt og at stat og kommune sitter med regien når boliger bygges.
blink
13.12.2012 09:01
#23512

Endre
I Norge er alle renter fradragsberettinget.

Jeg er sterkt i mot å gruppere rentene i fradragsberettiget og ikke fradragsberettiget.
Slikt vil bare føre til juks og fanteri.

Jeg misliker også kommunal eiendomsskatt, fordi det virker som dette blir tilfeldig fra kommune til kommune.
Kjell T. Ringen
13.12.2012 09:28
#10791

Endre
blink

men du hadde ingen kommentar mhp dette:
Mulig dette beveger seg litt bort fra temaet, men om det er spekulativ boliginvestering man vil til livs så må det være mer effektive måter å gjøre det på enn ved formuesskatt.
Hva med gevinstbeskatning? Ingen grunn til at du ikke kunne sette den "høyt" dersom man vil redusere/bli kvitt "problemet".
blink
13.12.2012 12:05
#23514

Endre
Man kan ikke ha ulik gevinstbeskatning og gevinsten hentes fra Aksjer eller Eiendom.

Kjell T. Ringen
13.12.2012 12:12
#10793

Endre
hvem bestemmer at man ikke kan ha ulik gevinstbeskatning?
Pr i dag så er det jo som du selv nevner stor forskjell på verdibeskatningen (formue) av de nevnte aktiva.

Endret 13.12.2012 12:12 av Kjell T. Ringen
blink
13.12.2012 12:21
#23515

Endre
Fort gjort at man tilrettelegger for svart økonomi hvis det er særskatter.

Kjell T. Ringen
13.12.2012 12:38
#10794

Endre
særskatter som formueskatt da? Tilrettelegger ikke den for svart økonomi...?

Poenget mitt er bare at det er et veldig dårlig argument for formueskatt at det er spekulativ eiendomsinvesteringer du vil til livs. Det blir skivebom, rett og slett.
gehe
13.12.2012 13:27
#3703

Endre
Fjern formueskatten, og innfør gevinstskatt på bolig.

Skatt på gevinst er ok, da har man tjent penger. Skatt på en formue man har skattet av under oppbyggingen av den samme formuen, er helt håpløst!

blink
Det er vel ikke tilfeldigvis slik at om man setter bunnfradraget til nvente 5 mill, så slipper blink fomueskatt...?
blink
13.12.2012 16:24
#23517

Endre
GeHe

Neida.
Det er ikke slik.

Det oppjusterte bunnfradrag vil "fordunste" i oppjustert eiendomsverdi.
Hensikten er å likestille formue i eiendom med annen formue.
Verbier
13.12.2012 17:07
#2281

Endre
Det er IMF og OECD som i rapporter peker på at Norge bør fjerne formueskatt og og øke skattene på å eie eiendom.

IMF og OECD viser til at den norske kombinasjonen av formueskatt og fordelaktig lav beskatning av eiendom, er en medvirkende drivkraft til å dreie investeringer og kapital mot skattegunstige investeringer i eiendom (boligeiendom og næringseiendom) fremfor andre investeringer (det være seg bankinskudd, aksjer, obligasjoner osv), og dermed en medvirkende faktor til økende boligprisene (selvsagt er det flere faktor som driver boligprisene).
Verbier
13.12.2012 17:14
#2282

Endre
Minner også om hva Aftenposten skrev om hvilken forskjell det utgjør å gjøre norske boligskatter opp på OECD snitt:

"Norges Bank anslo i 2010 at å bringe norske boligskatter opp på nivå med OECD-snittet ville gitt nok penger i statskassen til å fjerne toppskatten, hele formuesskatten samt å kutte minstefradraget med 6000 kroner. "
blink
13.12.2012 17:15
#23521

Endre
Verbier

Da har IMF og OECD forstått hva jeg mener.
Verbier
13.12.2012 17:19
#2283

Endre
OECD - Fjern formueskatten, øk skatten på boliger!

Anbefaler forøvrig å lese arktikkel på linken. OECD har tydeligvis fått med seg noen andre særnorske skjevheter også...

Endret 13.12.2012 17:24 av Verbier
Kjell T. Ringen
13.12.2012 18:08
#10795

Endre
blink

nå henger jeg virkelig ikke med!

IMF og OECD peker i rapporter på at Norge bør fjerne formueskatt og og øke skattene på å eie eiendom.

Du vil IKKE fjerne formueskatten - men likevel så mener du at IMF og OECD er enig med deg?
blink
13.12.2012 18:37
#23522

Endre
Kjell T.

Jeg anser "min" revidering av formueskatten for å beskatte eiendom, til å bli likeverdig med IMF/OECD sitt forslag.
Kjell T. Ringen
13.12.2012 18:41
#10796

Endre
blink

ja det er jo en egen kunst å være helt uenige og likevel konkludere med at man er enig....

Må jo si at IMF og OECD er nærmere mitt forslag da... men men.
blink
13.12.2012 19:14
#23523

Endre
Kjell T.

Javisst.

Det viktigste er å få et skattesystem som motvirker uheldig pengeplassering.

Vi bør ha et skattesystem som kan være et vektøy for politikerne til styring.

Finanskrisa ble forårsaket av hinsides eiendoms-boom i US sammen med evneveik bankhåndtverk.
De fleste økonomiske krakk starter med galopperende prisvekst i eiendom.
Finans-næringen dokumenterer hver gang at de ikke evner å bremse når galskapen tar overhånd. Heller tverrt i mot. Desto mer eiendomsprisene stiger jo mer penger kaster de etter oss.

Derfor er det påkrevd at myndighetene skaffer seg verktøy til å kunne styre

skipper*
14.12.2012 12:36
#10441

Endre
.
Ved å avskaffe formueskatten og innføre skatt på eiendom, vil denne nullskatte problematikken forsvinne..

Jeg har skrevet om det tidligere også og en skal ikke være ekspert for å finne løsningen

Ved å innføre skatt på bolig og eiendom i hele norge og la denne boligskatten bli et fradrag på skatteseddelen, så forsvinner nullskatteyterne og vanlige folk kommer ut med samme skatt som før....

Her er selvfølgelig også anledning til å sette taksten slik at boligskatten ikke slår inn før taksten er f.eks over NOK 2 3 mill...
og her er store muligheter for justeringer fremover i tiden...

Det gode med boligskatten er at pengene forblir i kommunen hvor boligen er så dette vil være en meget god distriktspolitikk også...

Oslo f.eks, vil bli en rik kommune og slipper å "snyltre " på vestlandsgrynderne som må betale formueskatt i milliardklassen...

Kommuner med store "hyttebyer " vil også få penger i kasssen ved boligskatten...og selvfølgelig blli mer attraktive for kommuner å få flere hytter

Ta f.eks Røkkes bedrifter i Nordnorge , ved å innføre eiendomsskatt på eiendommene og anleggene vil han betale skatt til kommunen og ikke til staten som han må gjøre i dag med formueskatten...

Kan ikke se at dette skal være noen stor sak for politikerne å få til..... men jeg er jo klar over at gutta som Thon ... ikke ønsker slik beskatning...

Men formueskatten er en uting for nye og grynderbedrifter er helt klart...
og er ikke i tråd med andre lands skattesystemer..

Endret 14.12.2012 12:55 av skipper*
blink
15.12.2012 09:23
#23531

Endre
Eiendomsskatt er også en formueskatt.

Ett av problemene med dagens formueskatt er at eiendoms-formuen er likningsmessig verdsatt urimelig lavt, slik at den i stor grad ikke blir formuebeskattet.

Det ugunstige med dette er at staten gjør det atraktivt å investere i eiendom, og på den måten styrer risiko-villig kapital inn i boligmarkedet. Dette er ikke ønskelig og kan være direkte skadelig.

Det er selvsagt ugunstig at bedriftseiere betaler formueskatt basert på egenkapitalen i selskapet sitt, på samme måte som vi aksjonærer betaler formueskatt basert på våre aksjeverdier.
Men dette er en politisk (sosialistisk) ønsket skatt som overfører verdier fra de rike til samfunnet som gir til "de fattige".
Selv om jeg "rammes" av denne fordelingspolitikken, så innser jeg at formueskatten er hensiktsmessig.
Jeg ser det ekstra tydelig hvis man sitter i Monaco og samtidig stiller TV'n inn på et nyhetsklipp fra Somalia, Cuba eller annet "lav-kost-land".
Kontrasten er så ekstrem at man nesten mister matlysta.

Jeg har aldri stemt AP eller sosialistisk.
Det er de som må ta hovedansvaret for norsk skatte- og fordelingspolitikk.
Men jeg er faktisk litt stolt av å tilhøre et samfunn tilnærmet uten klasse-forskjeller mellom fattig og rik.

Verbier
15.12.2012 09:45
#2290

Endre
blink
Forsåvidt riktig at eiendomsskatt en form for formueskatt, men husk å ikke blande begrepene. Da blir det fort dobbel beskatning... Vi snakker om 2 ulike skatter her:

Vi har
1. Formueskatt på ligningsverdien av fast eiendom (bolig og næring)
og vi har
2. Eiendomsskatt på fast eiendom (mange kommuner ihvertfall).

Ønsker du dobbel beskatning av eiendom? Både formueseskatt på fast eiendom og eiendomskatt?

Endret 15.12.2012 09:46 av Verbier
blink
15.12.2012 14:28
#23533

Endre
Verbier

Jeg er enig med IMF og OECD som fokuserer på "galskapen" i norsk skattepolitikk, der man favoriserer investering i eiendom.

Bakgrunnen for min reaksjon på dette er det faktum at alle (tror jeg) finanskriser og økonomiske krakk, starter med krakk i boligmarkedet.
Det er tragisk at "kunstig" verdistigning på boligen gir tilgang på mer lån, og dermed høyere forbruk enn man "har godt av"

Politikerne må skaffe seg "verktøy" som kan bidra til å motvirke prisgaloppene i eiendom, for dermed å motvirke nye finanskrakk.

Om man kaller skatten for eiendomsskatt eller formueskatt er underordnet.

Endret 15.12.2012 14:29 av blink
tea
15.12.2012 20:58
#6316

Endre
Ved å fjerne formueskatten fjerner man skattemotiverte boliginvesteringer. Økt eiendomsskatt vil ytterligere kunne dempe etterspørselen i boligmarkedet.
skipper*
16.12.2012 13:39
#10451

Endre
Hegnar og Jesus... litt artig den der

Endret 16.12.2012 13:40 av skipper*
oge
19.12.2014 00:09
#14553

Endre
Formuesskatten dreper de som virkleig kan bidra!En skam! Formuesskatten Norges største dreper av det å få til noe og ikke ta fortjenesten med en gang. Formuesskatten kan drepe mange som bygger opp selskaper.
FysteamuniensisSigurdSløvåg
19.12.2014 10:55
#1155

Endre
Jeg hart ikke bygd opp en dritt, men jeg vil heller ikke betale formueskatt.
68791
11.01.2015 21:22
#134

Endre
Formueskatt er en styggedom. Tenk deg at du har bygget opp et bilverksted eller for den del en liten butikk og lånt ale pengene. Du eier ingenting. Det er banken som eier alt. Formuen er 0 og du tjener nesten ikke til livets opphold. Men verdien er 20 mill kr.

Du slipper inntektsskatt fordi du ikke har tjent noe, men må likevel betale 200000 i formueskatt. Det er mange som har prøvd dette. Deler av verkstedet eller butikken må selges. Formueskatten er udiskutabel.

Slike skatter har vi ikke bruk for.
tea
06.02.2015 18:49
#6354

Endre
Så er vi i 2015 og formueskatten består. Riktignok er den redusert til 0,85% for året 2015 og skadevirkningene er litt mindre.
Selv ikke Høyre og Frp i regjering klarer å fjerne den, i hvert fall ikke så lenge flertallet må sikres med Venstre og KrF.
Jeg tror neppe de klarer å redusere den under 0,5% i denne regjeringsperioden. På 0,5% tror jeg riktignok skadevirkningene er til å leve med for de fleste næringsdrivende. Belastningen i opinionen ved å fjerne den helt er kanskje umulig å leve med?
Synteg
29.03.2015 22:41
#9

Endre
Formueskatten er bare 0.85%. Men når innskuddsrenten er på 1-2% spiser den en historisk høy andel av kapitalinntektene.

Da denne formueskatten ble innført var vel rente på minst 7-8%. 1% formueskatt da var vel mer overkommelig.

Bunnfradraget bør opp vesentlig, til minst 20 mill. Og ingen rabatt på boliginvesteringer.
gorwell
22.04.2015 09:28
#21856

Endre
Bunnfradraget opp til 20 mill på formue men ikke på boliger? Er ikke bolig å regne som formue da?

Vil du tvangsselge alle enker i landet ut av sitt uskifte-bo? Skal de bo på gata eller tvangs-innlegges på omsorgsbolig slik at offentlig sektor kan vokse og få inndratt salgssummen ifm betaling for tvangs-innleggelsen også da?

Den blir feil.

gorwell
Provence
22.04.2015 10:14
#8661

Endre
gorwell, du sier: "Den blir feil". Hva slags problemstilling prøver du å konstruere ?

Hva Synteg sier er: Ingen rabatt på boliginvesteringer, mao. boliger lignes iht. markedspris (eller etter en modell som reflekterer markedsverdien for ikke å komplisere dette). Med et generelt bunnfradrag for alle skatteytere på 20 mill og formuesbeskatningsmodellen intakt, rammer dette ikke den jevne borger som trenger tak over hodet. Da fjerner man "kunstige" boliginvesteringer ut fra et motiv om å redusere formue og beskatning.
Provence
22.04.2015 12:43
#8662

Endre
Boligmarkedet kan være "the place to be", stimulert ut fra skattemessige forhold og lave renter i uoverskuelig fremtid. Bærekrafig utvikling ?

Finanstilsynet frykter langvarig lav rente

Scenarioet frem til 2020 er oppgang i sektoren på 40%. Lave renter som igjen stimulerer til høyere boligpriser som igjen bygger egenkapitalandel som igjen stimulerer til enda høyere vekst.

Tilbake til selve formuesbeskatningsmodellen, en svøpe som hindrer nyskaping

Norske gründere om deres største utfordring:

- Ingen grunn til å bo i Norge, hvis man vil skape noe

I artikkelen er der mange annexer men til selve svøpen, sitat:

Kinkig formuesskatt

Flere av gründerne peker på et problem som ligger på finansminister Siv Jensens bord, nemlig formuesskatten.

- Formuesskatt gjør det veldig vanskelig å være gründer i Norge, sier Systad.
Fakta: Formuesskatten

Sammen med inntektsskatten er skatt på formue en av de aller eldste og mest innbringende skatteformene i Norge.

Skatten baseres på verdien av det du eier, som penger, aksjer og fast eiendom, men hvor det gis fradrag for gjeld.

I 2013 ga formuesskatten statens inntekter på rundt 15,4 milliarder kroner.

Samme syn har Döderlein ved Mcash.

- Dette er en skattemodell som i beste fall er skrekkelig urettferdig for entreprenører og i verste fall er direkte hemmende for folks vilje til å bygge verdifulle bedrifter, sier Döderlein, og legger til:

- Jeg hever en normal lønn, men blir skattet for markedsverdien på aksjene jeg eier. Jeg blir altså straffet med skatt for en verdi jeg har bygget på papiret, lenge før jeg har realisert verdien. Og for alle praktiske formål kan hele verdien gå tapt.

Han mener dette er svært uheldig.

- En slik modell stimulerer til rask exit fra vekstselskap med stort markedspotensial. Er det rart at man flytter ut eller selger, kanskje for tidlig, til utenlandske investorer, spør han.


Norge på billigsalg overfor utlendinger med gunstigere skatteforhold. Biotekselskapet Algeta ble solgt til utlandet og Bayer. Et fundament borte vekk som ellers kunne skape grobunn for et miljø her i landet med nye tanker og ideer. Chain of events
Synteg
22.04.2015 22:17
#29

Endre
Takk Provence. De færreste enker blir tvanggsolgt med bunnfradrag på 20 mill (selv uten rabatt på primærbolig).Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS