Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Ekornes. Stormskritt mot 130 +
Ekornes. Stormskritt mot 130 +
Jørn O
13:28 18.05.2006
#1075

Ekornes har fått i overkant for hard medfart de siste dagene. Hvis dollaren snur litt opp, så kommer denne fort tilbake.114 nå. Dagens bunn på 108,75 er også LOY.


[Endret 18.05.06 13:28 av Jørn O]
[Endret 18.05.06 13:31 av Jørn O]
Jørn O
10:57 20.05.2006
#1077

Den spratt opp igjen til ca. 122.

:o))
highlander
14:04 10.11.2009
#1717

Q3: Bedre i Ekornes; gjør det bra i et tøft møbel-marked.
highlander
17:43 22.12.2009
#2083

Ekornes omsetter for ca 2,55 milliarder i 2009; omsetningen faller litt fra 2008 til 2009, men ordre-inngangen og -reserven er bedre.
highlander
23:33 21.02.2010
#2505

hever kursmål på Ekornes
OldNick
16:00 04.07.2013
#14717

Ekornes sliter litt for tiden.

Overkjøres av IKEA?
Mange etablerere som sliter med å lånefinansiere, bolig, innbo (og feriereiser) må kanskje ned et par prishakk for å møblere den nye leiligheten og må forsake Ekornes høykvalitetsmøbler for IKEA's billigvarianter?

EKO: Sommermelding fra Ekornes

Børsmelding
02.07.2013

Ekornes sender i dag ut en sommermelding til alle ansatte i konsernet hvor det bl.a. gis en oppdatering vedr. ordreinngang og produksjon i 2. kvartal 2013 og hittil i år. Hovedpunktene i denne informasjonen er følgende:

Markedssituasjonen fortsetter å være utfordrende. Imidlertid viser ordreinngangen for Ekornes en liten økning (+3 %) i 2. kvartal forhold til samme kvartal i fjor (i faste valutakurser). Møbelområdet viser svak fremgang, mens det er en tilbakegang for madrasser (i Norge).

Omstillingsprosessen for Svane (madrasser) går etter planen, med omlegginger i produksjonen, markedsaktiviteter og stor innsats innenfor produktutvikling. Disse investeringene kostnadsføres løpende, og vil pr. Q2 framstå som kostnadsøkninger.

Ordreinngangen siste 2 måneder i Q2 har vært svakere enn forventet, og lavere enn den løpende kapasitet. Noe som har ført til at ordrereserven ved utgangen av juni er på NOK 205 mill., mot 302 mill. til samme tid i fjor. Avhengig av ordreinngang i løpet av sommeren, kan det bli nødvendig med kapasitets- tilpasninger i løpet av høsten. Omsetningen pr. 1. halvår er på nivå med
fjoråret.

Selskapets fabrikker i Norge vil som normalt ta 4 ukers sommerferie, og vil starte opp igjen 05.08.2013. Selskapets ordrekontorer i de forskjellige markeder er åpne for service og ordreregistrering gjennom hele denne perioden.

Eventuelle spørsmål kan rettes til CEO Nils-Fredrik Drabløs på tlf. +47 900 17 892, eller
CFO Robert Svendsen, tlf + 47 918 95 024.
highlander
21:21 14.08.2014
#3548

Svakere fra Ekornes

Fortsatt krevende markedssituasjon for møbelprodusenten...
highlander
19:28 07.12.2014
#3607

Ekornes tas nå inn i Dovreporteføljen. Ettersom aksjen er relativt illikvid, kommer det nok en merkbar "Myrseth-effekt" de nærmeste dagene...

Endret 07.12.2014 19:32 av highlander
highlander
16:50 08.12.2014
#3610

Myrseth-effekten ble "bare" 5 % i dag, men må nok ses i lys av generelt fall på børsen...
highlander
23:11 20.05.2015
#4384

Ekornes-aksjen gikk ex utbytte med 4 kr i går. I dag kom det gode tall, men aksjen hadde en veldig volatil oppførsel: fra minus 2 kr på åpningen endte aksjen opp hele 7 kr (7 %) og endte på 107.

Oppkjøp løfter Ekornes

Møbelprodusenten Ekornes kan vise til bedring på bunnlinjen i årets tre første måneder etter solid salg og bidrag fra oppkjøp.

Spesielt bidro store markeder som USA og Norge til de økte inntektene, opplyser Ekornes.

- Vi er tilfredse med omsetningsutviklingen i kvartalet. Økningen i omsetning kommer både fra viktige marked for Stressless og fra IMG, sier konsernsjef Olav Holst-Dyrnes. Møbelprodusenten IMG ble kjøpt av Ekornes i fjor, og leverte en omsetning på 107 millioner kroner i kvartalet.

Samlet sett fikk Ekornes et driftsresultat på 83 millioner kroner, opp fra 67 millioner i tilsvarende kvartal i fjor, mens inntektene steg til 899 fra 672 millioner kroner.

Lønnsomhetene, målt ved driftsmarginen, falt dermed til 9,2 fra 10 prosent.

- Driftsresultatet har ikke utviklet seg i takt med omsetningsøkningen. Det er vi ikke fornøyde med og det er iverksatt tiltak for å effektivisere den samlede driften i konsernet, sier Holst-Dyrnes.

Før skatt steg overskuddet til 102 millioner kroner fra 63 millioner i fjor, etter positive bidrag fra de finansielle postene.

Endret 21.05.2015 15:36 av highlander
highlander
15:39 21.05.2015
#4395

Teknisk analyse fra Aksjeanalyser.com:"Ekornes viser en sterk utvikling innenfor en stigende trend som er etablert siden slutten av 2014, og hvor videre oppgang for aksjen signaliseres i tiden fremover.

Både RSI og Stochastics momentum-indikatorer signaliserer nå videre oppgang for aksjen i tiden fremover.

Aksjen har nå også brutt opp gjennom, og etablert seg over, et viktig teknisk motstandsnivå i overkant av 100,00 kroner.

Det er nå begrenset med motstand for videre oppgang for aksjen før opp mot øvre trendlinje i den stigende trenden, rundt 130,00 kroner på 3-6 måneders sikt.

Vi har kursmål for Ekornes ved 130,00 kroner på 3-6 måneders sikt. Vi ser altså en oppside for Ekornes på rundt 20 prosent opp fra dagens kursnivå på 3-6 måneders sikt. "
highlander
09:17 04.01.2016
#5274

Ekornes tas i dag inn i Dovreporteføljen med følgende begrunnelse:

"Vi starter året med å slippe Ekornes inn i Dovre-porteføljen. I en verden med fallende råvarepriser er konsumenten vinneren, og dette sammen med den svake kronen skaper et gunstig makroklima for møbelprodusenten."
highlander
09:00 18.01.2016
#5392

Etter kun to uker inne i varmen, kastes Ekornes ut av Dovreporteføljen i dag...
highlander
07:56 17.02.2016
#5685

Møbelprodusenten Ekornes kunne i dag rapportere om at deres foreløpige driftsresultat for 2015 ble på hele 311,3 millioner kroner. Det er en opptur på 45,4 millioner kroner fra 2014. I fjerde kvartal regner selskapet med at driftsresultatet vil ende på 70,6 millioner kroner, ned fra 73,1 millioner i samme kvartal året før.

Selskapet er imidlertid ikke helt fornøyd med resultatet og understreker i børsmeldingen at de vil fortsette arbeidet med å forbedre lønnsomheten i selskapet.

"Vi leverer omsetningsvekst både i fjerde kvartal isolert og for året som helhet sammenlignet med 2014. Det er i hovedsak kjøpet av IMG og valutaendringer som driver veksten i omsetning. I vårt viktigste forretningsområde, Stressless er den underliggende omsetningen stabil. Lønnsomheten innenfor Stressless-området er for lav, særlig i kvartalet, sier konsernsjef Olav Holst-Dyrnes i børsmeldingen.
OldNick
20:37 04.04.2017
#18967

Ekornes sliter med å øke lønnsomheten og gi aksjonærene avkastning (i form av kurs-stigning, som kurstrenden under viser).

Styret foreslår å endre kapitalstrukturen, og ta en "Fredriksen".

Øke opplåningen og senke EH-andelen fra min 50% til min. 30%, og utbetale "overskudds-kapitalen" til aksjonærene i form av ekstrautbytte.

Pr. idag et EK-andel ca. 71%.

Styret har foreslått et ordinært utbytte ved ordinær GF i vår på NOK 6/aksje.

Den siste meldingen i ettermiddag foreslår de å utbetale et ekstraordinært utbytte til høsten på NOK 19/aksje.

EKO: Foreslår utbytte med senere utbetaling på NOK 19 per aksje, endrer utbyttepolitikk

Børsmelding
04.04.2017

I resultatrapporten for fjerde kvartal 2016 publisert 16. februar 2017 annonserte styret i Ekornes ASA at det vil foreslå et utbytte på NOK 6,00 per aksje for 2016, tilsvarende en utbytteutbetaling på NOK 221 millioner. Styret opplyste videre at det ville arbeide videre med selskapets utbyttepolitikk og kapitalstruktur frem mot generalforsamlingen i mai i år.

Ekornes har over tid iverksatt en rekke tiltak for å bedre selskapets drift, lønnsomhet og vekst. Dette er viktig for selskapets konkurransekraft og økonomiske bærekraft, men også for evnen til å levere attraktiv avkastning til selskapets eiere.

Inn i 2017 har Ekornes en sterk finansiell stiling og kontantstrøm og forbedringsprogrammet som har pågått gjennom 2015 og 2016 begynner å gi positive resultater, som kommunisert ved fremleggelsen av fjerdekvartalsresultatet. Styret har derfor besluttet å foreslå utbetaling av ytterligere utbytte, med senere utbetaling, på NOK 19,00 per aksje, tilsvarende 700 millioner kroner. Planlagt utbetaling er tredje kvartal 2017.

Videre har styret beslutte å endre selskapets utbyttepolitikk. Intensjonen framover er å utbetale minst 50 % av selskapets resultat etter skatt (tidligere 30-50 %), og samtidig opprettholde en egenkapital på minst 30 % (tidligere 50 %). Selskapet har videre en ambisjon om å utbetale stabilt og stigende utbytte. Ved fastsettelse av utbytte vil styret ta hensyn til selskapets vekstplaner og finansielle fleksibilitet, samt sikre selskapets kapasitet til å utnytte gode forretningsmuligheter.

«Våre prioriteringer har være tydelige over tid. For det første må vi styrke Ekornes' lønnsomhet, konkurransekraft og vekst for å sikre at vi har nødvendig kapasitet til å forvalte og videreutvikle våre merkevarer og markedsposisjoner. For det andre ønsker vi å tilpasse vår kapitalstruktur og levere attraktiv avkastning til våre eiere over tid. Samtidig opprettholder vi god fleksibilitet til å investere i fortsatte driftsforbedringer, innovasjon, merkevarebygging, samt til å forfølge andre vekstmuligheter», sier styreleder Nora Förisdal Larssen i Ekornes.

For helåret 2016 rapporterte Ekornes samlede driftsinntekter på NOK 3 143,4 millioner, et resultat etter skatt på NOK 320,3 millioner og en netto kontantstrøm fra driften på NOK 494,8 millioner. Ved utgangen av året var selskapets samlede rentebærende gjeld NOK 11,8 millioner, mens beholdningen av kontanter og kontantekvivalenter utgjorde NOK 230,2 millioner. Konsernets egenkapitalandel per 31. desember 2016 var på 70,1%.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Olav Holst-Dyrnes, konsernsjef, Tlf: +47 7025 5200

20 års historikk for OSE:EKO
highlander
13:49 04.12.2017
#7707

Stig Myrseth har i dag tatt inn Ekornes i Dovreporteføljen med følgende begrunnelse:

"Eksportindustri i medvind
På den positive siden nyter alt av eksportindustri og internasjonalt konkurranseutsatt næringsliv godt av sterke valutamedvinder.

Av vinnere kan nevnes møbelprodusenten Ekornes som slippes inn i Dovre-porteføljen denne uken. Med en P/E på 17 for i år fallende til 11-tallet neste år er oppsiden stor om analytikernes forventninger slår til."
highlander
13:26 15.01.2018
#7906

Stig Myrseth hoppet i dag ut av stresslessen og kastet Ekornes ut av Dovreporteføljen.
highlander
21:33 24.04.2018
#9402

Ekornes meldte etter at børsen stengte på tirsdag om vekst både på topp- og bunnlinjen i årets første kvartal.

Ekornes hadde en omsetning på 828,9 millioner kroner i kvartalet, opp fra 804,5 millioner kroner samme kvartal i fjor.

Omsetningshoppet kommer fra lavere tap fra valutasikringer og periodiseringer, ifølge selskapet.

Brutto driftsresultat (ebidta) endte på 162,4 millioner kroner i perioden, en økning fra 105 millioner kroner i første kvartal 2017.

Bunnlinjen var på 87,7 millioner kroner i kvartalet, mot 60,0 millioner kroner i samme periode i fjor.
Kostnadskutt bidro til resultathoppet, ifølge selskapet.
highlander
08:50 26.04.2018
#9476

Norne Securities hever kursmålet på Ekornes-aksjen med 10 kroner til 140 kroner per aksje. Hevingen kommer etter at Ekornes onsdag la frem tall for første kvartal.

Samtidig beholder meglerhuset kjøpsanbefalingen- Ekornes-aksjen stengte til 108,2 kroner onsdag, noe som betyr at Norne ser en oppside på 29,4 prosent.

– Ekornes leverte imponerende økte marginer i første kvartal (...) Forbedringen i lønnsomheten er oppløftende og at selskapet leverer inntektsvekst hjelper snu den skeptiske innstillingen til aksjen, skriver analytikerne Tomas Skeivys og Karl Johan Molnes, ifølge E24.
highlander
08:49 23.05.2018
#10152

Onsdag morgen har det kinesiske selskapet Qumei Home Furnishing Group Co Ltd kommet med et oppkjøpstilbud på 139 kr pr aksje.

Styret i Ekornes anbefaler budet, hvilket verdsetter selskapet til rundt 5,1 milliarder norske kroner.

Tilbudskursen innebærer en premie på 28,4 prosent over det volumvektede snittet de siste 60 handelsdagene.
Budet er betinget en akseptgrad på minst 55,57 prosent. Aksjonærer som kontrollerer 25,65 prosent av aksjene i selskapet har allerede sagt ja.

Ved en eventuell overtagelse vil Ekornes fortsette som egen virksomhet med hovedkontor i Sykkylven. Planen er å fortsette produksjonen av de kjente merkevarene Stressless, IMG og Svane.

– Dette vil åpne for helt nye vekstmuligheter for Ekornes. Dersom kjøpet blir gjennomført vil vi styrke vår tilstedeværelse i det raskt voksende kinesiske markedet. I tillegg til økt markedstilgang i Kina, vil Ekornes også nyte godt av Qumeis inngående kunnskap om kinesiske forbruksvaner, sier konsernsjef Olav Holst-Dyrnes i en kommentar.
highlander
15:58 20.06.2018
#10629

23. mai ble det ble kjent at kinesiske Qumei Home Furnishings Group ønsker å kjøpe den norske møbelprodusenten Ekornes.

I en melding onsdag skriver Ekornes at aksjonærer som kontrollerer 29,05 prosent av aksjene i selskapet har takket ja til kinesernes bud.

Budet er betinget en akseptgrad på minst 55,57 prosent på fullt utvannet basis.

Av meldingen fremgår det forøvrig at flere av de andre betingelsene for oppkjøpet er oppfylt. Dette inkluderer godkjennelse fra Qumeis aksjonærer, samt oppfyllelse av krav fra børsen i Shanghai.
highlander
16:21 12.07.2018
#11036

Kinesiske Qumei skriver i en børsmelding at fristen for å akseptere budet på alle aksjene i Ekornes er utvidet med to uker, til 30. juli.

Tidligere i dag ble det ifølge E24 kjent at Folketrygdfondet har akseptert budet på deres eierandel på 10,50 prosent i møbelprodusenten.

Det var den 23. mai det ble kjent at Qumei Home Furnishings Group ønsker å kjøpe den norske møbelprodusenten Ekornes.

I torsdagens melding skriver Qumei at de til sammen har fått aksept og aksjerettigheter tilsvarende 50,52 prosent. For at oppkjøpet skal gå gjennom må 55,57 prosent av aksjonærene akseptere budet.
Forrige uke ble oppkjøpet godkjent av kinesiske myndigheter (NDRC).
highlander
13:21 24.07.2018
#11240

Qumei opplyser at betingelsen for kjøpet av alle aksjene i Ekornes om fullført søknad til det kinesiske handelsdepartementet (Mofcom) er oppfylt.

Det skriver Ekornes i en børsmelding tirsdag.

Tilbudet er også betinget av at akseptgraden fører til en eierandel for Qumei og tilknyttede parter på minst 55,57 prosent. Så langt har Qumei mottatt aksepter tilsvarende en eierandel på 52,63 prosent. Tilbudsperioden gjelder til 30. juli 2018.
highlander
09:28 31.07.2018
#11384

Det kinesiske konsernet sier oppkjøpet av Ekornes er fullført, og at Qumei sammen med sitt datterselskap Qunei Runto til sammen kontrollerer 98,36 prosent av stemmene i selskapet og 36.288.572 aksjer, ifølge en børsmelding tirsdag.
highlander
10:38 19.09.2018
#12476

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter