Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Kongsberg gruppen - et gullegg
Kongsberg gruppen - et gullegg
highlander
08:03 18.03.2016
#5889

I går ettermiddag ble det meldt at Kongsberg Gruppen kjøper halvparten av finske Patria, og sikrer seg dermed indirekte kontroll over den norske ammunisjonsprodusenten Nammo:

Skaper nordisk forsvarskjempe gjennom milliardoppkjøp

Kongsberg Gruppen har inngått en avtale med den finske stat om kjøp av 49,9 prosent av aksjene i det statseide forsvarskonsernet Patria for 272 millioner euro, tilsvarende snaut 2,6 milliarder norske kroner.

Kjøpet på 2,6 milliarder kroner gjøres opp i kontanter, finansiert med en brofasilitet fra DNB. Finland beholder de resterende 50,1 prosentene av Patria.

Dermed sikrer ikke bare Kongsberg Gruppen seg en stor eierposisjon i det finske forsvarskonsernet, men også en indirekte eierpost i den norske ammunisjonsprodusenten Nammo.

Den norske staten eier halvparten av Nammo, mens Patria altså eier den siste halvparten.

Med kjøpet blir Kongsberg Gruppen dermed en betydelig aktør innen europeisk forsvarsindustri. Det sammenslåtte konsernet vil ha en samlet bruttoomsetning fra forsvarsvirksomhetene på drøye 13 milliarder kroner, basert på 2015-tallene.

- Dette er en milepæl og vi etablerer nå et partnerskap i forsvarsindustrien på tvers av Norden, sier konsernsjef Walter Qvam i Kongsberg Gruppen på telefon fra Finland til E24.

Han mener oppkjøpet er et viktig steg for å møte konsolideringen han ser i næringen, særlig i den europeiske forsvarsindustrien.

- Hvor viktig er det i seg selv å bli større i forsvarsmarkedet?

- Det er ikke en uvesentlig faktor, sier Qvam.

- Hvor viktig er norske Nammo for dere i dette oppkjøpet?

- Det er definitivt en viktig del av transaksjonen. Nammo er et veldig viktig og solid selskap, sier Qvam

Nammo lager blant annet avansert ammunisjon som kan brukes av kampflyet F35, som Norge skal kjøpe. Kongsberg Gruppen lager på sin side deler av skroget og andre komponenter, samt missilet Joint Strike Missile til flyet.

Slipper til i Øst-Europa
Patria har omtrent 2.800 ansatte og omsatte i fjor for 428 millioner euro, tilsvarende 3,8 milliarder kroner. Nammo har omtrent 2.200 ansatte, og omsatte også for 3,8 milliarder kroner i samme periode.

Patria produserer blant annet våpenstasjoner, komponenter til fly, og har i tillegg en omfattende virksomhet innen service og vedlikehold.

Selv om Kongsberg Gruppen også lager produkter innenfor disse segmentene, mener Walter Qvam de to selskapene utfyller hverandre godt.

- De står sterkt i disse segmentene og der ser vi muligheter. I tillegg har de en del andre geografiske posisjoner enn oss, så vi ser også synergier der.

- Hvilke markeder er det spesifikt du nå ser at dere får tilgang til i større grad?

- Særlig Øst-Europa, der Patria i mange år har hatt en god virksomhet, sier Qvam.

Kongsberg Gruppen har også satset på regionen, og har solgt utstyr til Polen i nyere tid, men de er ikke like store som Patria.

- Når vi snakker om forsvarsvirksomheten vår, så er det Nord-Europa og USA som er viktigst for oss. Så jeg føler egentlig at vi annonserte denne satsingen allerede i 2013, sier Qvam.

Kongsberg-sjefen påpeker at de og Patria allerede kjenner hverandre godt, blant annet gjennom samarbeidet på luftvern og missiler, og at dette nå vil styrkes ytterligere. Han ser også vekstmuligheter innen flydeler og servicemarkedet.

- Er det snakk om en full fusjon eller vil selskapene drives separat?

- Patria vil fortsette som et selvstendig finsk selskap, men ifølge avtalen vi har med dem skal vi integrere virksomhetene våre ganske tett når det kommer til produkter og marked. Det er ønsket av alle parter.

[fortsetter]
highlander
08:05 18.03.2016
#5890

[fortsatt]

Forsvarsministre på banen
Helt siden industrikonsernet Airbus solgte sin eierandel av Patria på 26,8 prosent tilbake til den finske staten i desember 2014, har finnene jaktet etter det de beskrev som «en ny industriell partner» som kunne være minoritetsaksjonær.

Den har de nå funnet i norske Kongsberg Gruppen.

- Vi har vært mye her og forhandlet de siste månedene, forteller Walter Qvam på telefon fra Finland, og bekrefter at de har jobbet med et mulig oppkjøp siden finnene annonserte at de ville selge seg ned for et drøyt år siden.

På grunn av nasjonale sikkerhetsinteresser og andre politiske forhold er forsvarsindustrien alltid litt spesiell sammenlignet med mange andre aktører i næringslivet.

Walter Qvam bekrefter at både det norske og finske forsvarsdepartementet, samt det norske næringsdepartementet har vært orientert om prosessen.

- Det er fordi dette griper inn i forsvarspolitikken, sier Qvam og viser til at båndene mellom Norge og Finland ble styrket i fjor da forsvaret i de to landene undertegnet en ny samarbeidsavtale.

Ifølge Qvam er det «ingen utfordring» for den nye alliansen at Finland ikke er med i Nato.

Det er ventet at oppkjøpet skal gjennomføres i andre kvartal i år, men det avhenger av myndighetenes godkjenning.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide trekker i en uttalelse frem muligheter for ytterligere forbedring av forsvarssamarbeidet mellom Norge og Finland:

- Fra norsk forsvar sin side skal vi utnytte dette til det beste for begge parter i tråd med den reviderte bilaterale samarbeidsavtalen om forsvarsmateriell- og industrisamarbeid fra juli 2015, sier Søreide.

Næringsminister Monica Mæland er også begeistret for avtalen:

- Kongsberg Gruppen har lykkes med å bli verdensledende innenfor en rekke teknologier. Det selskapet og den finske stat å er enige om vil skape mange muligheter for både Kongsberg Gruppen og Patria. Dette vil styrke grunnlaget for mer samarbeid og videre lønnsom vekst for begge parter. Avtalen vil styrke nordisk forsvarsindustri sin konkurranseevne i det europeiske og internasjonale forsvarsmarkedet, sier næringsminister Monica Mæland i en uttalelse.
highlander
10:24 15.08.2016
#6337

Sparebank 1 Markets har kommet med en analyseoppdatering på Kongsberg-Gruppen:

Meglerhuset oppgraderer aksjen fra nøytral til kjøp, samtidig som kursmålet økes fra 150 til 160 kr pr aksje.
highlander
14:48 05.12.2016
#6653

Kongsberg-gruppen kastes i dag ut av Dovreporteføljen, i forbindelse med "julerengjøring" i porteføljen.
highlander
15:43 09.01.2017
#6784

Kongsberggruppen tas inn i Dovreporteføljen igjen i dag med følgende begrunnelse:

"Kongsberg Gruppen slippes denne uken inn i varmen. Med Trump som president vil europeiske NATO-land tvinges til å bruke mer på forsvar, noe som skaper et gunstig bakteppe for forsvarsvirksomheten. Videre er den sivile virksomheten nær bunnen og et spennende recovery-case."

Dette hadde for så vidt også gyldighet da KOG ble kastet ut av Dovreporteføljen i begynnelsen av desember, men da anså kanskje Myreth andre aksjer for å være mer attraktive...?
highlander
08:22 13.03.2017
#7043

KOG kastes i dag ut av Dovreporteføljen, etter 5 uker i varmen...
highlander
14:18 27.10.2017
#7581

ABG Sundal Collier har oppgradert sin anbefaling på Kongsberg Gruppen fra hold til kjøp.

Meglerhuset løfter samtidig kursmålet fra 125 til 165 kr.
highlander
16:42 08.12.2017
#7724

08/12-2017 16:33:03: (KOG) Styremedlem kjøper aksjer

Kold Invest AS eid 50% av Martha Kold Bakkevig, styremedlem i Kongsberg Gruppen
har i dag kjøpt 1400 aksjer i Kongsberg Gruppen til gjennomsnittskurs 147
kroner. Kold Invest AS eier etter kjøpet 1400 aksjer i Kongsberg Gruppen.

-----------------------------

Dette innsidekjøpet skjer for øvrig samme dag som våpenaksjen American Outdoor får juling på børs etter at selskapet justerte ned fremtidsprognosene grunnet «utfordrende markedsforhold», skriver Marketwatch og viser til uttalelser fra selskapet.

American Outdoor meldte om fall i inntjening og salg torsdag. Det, sammen med svake fremtidsutsikter, sender ifølge nettstedet aksjen ned i New York.

American Outdoor, som er morselskapet til Smith & Wesson, fikk et resultat på 3,2 millioner dollar i forrige kvartal, av en omsetning på 148,4 millioner, ned fra 233,5 millioner samme periode i fjor.

Aksjen er i skrivende stund ned over 10 % på Wall Street.
highlander
14:00 07.02.2018
#8147

KOG melder om god ordreinngang og kontantstrøm i fjerde kvartal:

Kongsberg Gruppen signerte nye ordre for NOK 5.015 millioner i fjerde kvartal,
og hadde kontantstrøm på NOK 1.317 millioner. Akkumulert for 2017 har konsernet
driftsinntekter på NOK 14.490 millioner, og EBITDA på NOK 1.279 millioner.
Styret foreslår et utbytte på NOK 3,75 per aksje for regnskapsåret 2017.

Kongsberg Gruppen har i 4. kvartal driftsinntekter på NOK 3.757 millioner, 4,9
prosent lavere enn samme kvartal i 2016. EBITDA for kvartalet er på NOK 459
millioner, noe som gir en margin på 12,2 prosent, en økning fra 8,5 prosent for
tilsvarende periode i 2016. Ordreinngangen i 4. kvartal er NOK 5.015 millioner,
som gir en ordrereserve ved utgangen av 2017 på NOK 15.629 millioner.

Akkumulert i 2017 er driftsinntektene på NOK 14.490 millioner, 8,6 prosent
lavere enn 2016. Konsernets forsvarsområde har driftsinntekter på linje med
fjoråret. Reduksjonen i driftsinntekter er i hovedsak knyttet til Kongsberg
Maritime og et svakt offshoremarked. EBITDA-marginen for konsernet er 8,8
prosent, sammenlignet med 7,7 prosent i 2016.

- 2017 har vært et år som kan beskrives med tre ord: tilpasning, leveranse og
posisjonering. Vi har gjennomført store organisasjonsendringer både i de sivile
og forsvarsrelaterte delene av Kongsberg Gruppen. I en periode med til dels
store omstillinger har hovedfokuset vært å levere til kundens forventninger.
Dette har vi lykkes med. Gjennomførte tiltak viser allerede resultateffekter i
siste halvdel av 2017. Vi har også posisjonert oss inn mot både konkrete
prosjekter og fremtidsrettede teknologier som vil være viktige for inntjeningen,
spesielt på lengre sikt. Vi har gode ordreutsikter både i et kort og lengre
tidsperspektiv. Samlet sett har vi bygget et godt grunnlag for solid og
langsiktig vekst, sier Geir Håøy, konsernsjef i Kongsberg Gruppen.

NASAMS-ordre gir sterk ordreinngang for Kongsberg Defence & Aerospace
Kongsberg Defence & Aerospace har i 4. kvartal inntekter på NOK 1.683 millioner
og en EBITDA-margin på 14,2 prosent. Ordreinngangen i kvartalet er på NOK 3.168
millioner, hvorav avtaler for luftvernsystemet NASAMS med Indonesia og Litauen
stod for henholdsvis NOK 600 millioner og NOK 1.000 millioner. Akkumulert for
året er inntektene på NOK 6.333 millioner og en EBITDA-margin på 11,1 prosent
for konsernets forsvarsområde.

- Kongsberg Defence & Aerospace leverer et godt år resultatmessig, samtidig som
vi har fått bekreftelser på flere av våre sterke posisjoner. Luftvernsystemer,
missiler, fjernstyrte våpenstasjonsløsninger og kommando- og kontrollsystemer er
eksempler på områder hvor vi er godt posisjonert for fremtidige muligheter, sier
Håøy.

Styrket lønnsomhet og god ordreinngang i Kongsberg Maritime
Kongsberg Maritime har i 4. kvartal inntekter på NOK 1.877 millioner,
EBITDA-margin på 13 prosent og ordreinngang på NOK 1.693 millioner. Akkumulert
for året har forretningsområdet driftsinntekter på NOK 7.429 millioner og
EBITDA-margin på 8,6 prosent.

- Inntektene for både kvartalet og året er lavere, men trenden med styrket
lønnsomhet fortsetter. Vi har de siste to årene gjennomført betydelige
organisasjonsjusteringer og kapasitetstilpasninger, og utviklingen i 4. kvartal
og 2. halvår som helhet viser at tiltakene begynner å gi positive effekter.
Enkelte markeder er fortsatt utfordrende, men ny organisasjon og
forretningsmodell har gjort Kongsberg Maritime mer robust, og bedre tilpasset
dagens marked og forventet utvikling fremover, sier Håøy.
highlander
14:01 07.02.2018
#8148

Samme dag som kvartalstallene slippes melder selskapet om nok en stor kontrakt:

07/02-2018 08:00:01: (KOG) Ordre verdt MNOK 320 for leveranser til F-35 Joint Strike Fighter

Kongsberg Defence & Aerospace (KONGSBERG) har mottatt to ordre med en totalverdi
på MNOK 320 for leveranser til F-35 Joint Strike Fighter-programmet. Ordrene
sikrer videre produksjon og leveranser av «Air-to-Air Pylons» til Marvin
Engineering for produksjonsfase (LRIP) 10, og leveranse av strukturelle deler i
kompositt til midtseksjonen («Center Fuselage) av flyet til Northrop Grummans
produksjonsfase (LRIP) 11. Ordrene omfatter leveranser av deler til om lag 157
fly.
highlander
10:55 13.03.2018
#8574

Aksjen løfter seg kraftig i dag etter at denne meldingen ble sendt ut:

13/03-2018 10:32:08: (KOG) Stort potensiale for Kongsberg Gruppen i Qatar

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) har inngått en samarbeidsavtale i Qatar om
langsiktige teknologiutviklingsprogrammer innen forsvar, maritim industri og
digitalisering. Det første programmet i forbindelse med samarbeidet vil bli
leveranse av kommunikasjon, digitalisering og tårnløsninger for militære
kjøretøyer, et program med et potensial i størrelsesorden NOK 15 milliarder over
de neste åtte årene. Programmet vil bli det største i KONGSBERGs historie og
medføre 15 000 norske årsverk og involvere over 170 norske underleverandører.


KONGSBERG har sammen med Qatars myndigheter etablert et eget selskap for
teknologiutviklingsprogrammer. Selskapet, BK Systems, vil ha hovedkontor i Qatar
Science & Technology Park og administrerende direktør fra KONGSBERG. Parken er
et innovasjonsnav for ledende internasjonal industri og universiteter.

- BK Systems blir et viktig selskap for utviklingen av teknologi og løsninger
innen forsvar, digitalisering og maritim industri i Qatar, og etableringen av
dette samarbeidet viser at norsk høyteknologiindustri er verdensledende og
etterspurt. Vi ser betydelige muligheter og potensial for norsk industri og
teknologiutvikling med denne etableringen, sier Geir Håøy, konsernsjef i
KONGSBERG.

I dag annonserte Qatars myndigheter selskapene som skal levere til landets
kommende kjøretøysprogram som går over de neste åtte årene. KONGSBERG skal
levere tårnløsninger, og digitaliserings- og kommunikasjonsløsninger til 490
pansrede kjøretøyer levert av franske Nexter. Den videre prosessen vil nå være
detaljering og sluttforhandlinger før endelig kontrakt inngås for programmet.

- Kjøretøysprogrammet vil bli KONGSBERGs største enkeltavtale noensinne og
medfører omfattende norsk verdiskapning og høyteknologiske arbeidsplasser i
mange år fremover. Potensialet er i størrelsesorden 15 milliarder kroner for
KONGSBERG. Om lag 15 000 norske årsverk og mer enn 170 norske små- og
mellomstore virksomheter vil bli involvert i programmet over de neste åtte
årene, sier Håøy.

Til kjøretøysprogrammet skal KONGSBERG levere løsningene «PROTECTOR Remote
Weapon Station» og «Medium Caliber Turret», tårnløsninger utviklet for økt
personellbeskyttelse. PROTECTOR Remote Weapon Station er et system som ble
utviklet i samarbeid med det norske forsvaret mot slutten av 1990-tallet og som
i etterkant har blitt kontinuerlig videreutviklet og er verdensledende med nær
20.000 systemer levert til 19 nasjoner. Medium Caliber Turret er en
videreutviklet større løsning som for tiden er under leveranse til det
amerikanske forsvaret. I tillegg til tårnløsningene innbefatter avtalen også
leveranse av integrerte digitaliserings- og kommunikasjonsløsninger for
kjøretøyene.

- KONGSBERG har sammen med norsk teknologiindustri gjennom flere tiår bygget opp
verdensledende kompetanse på systemintegrasjon, beslutningsstøtteverktøy og
digitaliseringsløsninger som skal leveres til dette kjøretøysprogrammet. Vi er i
dag den verdensledende leverandøren av denne typen systemer, og er svært
tilfredse med at myndighetene i Qatar velger våre løsninger, teknologi og
kompetanse, sier Håøy.
highlander
09:57 16.03.2018
#8620

Etter meldingen om ovennevnte gigantkontrakt og tilsvarende kursløft i aksjen har det kommet noen endringer av anbefalinger og kursmål:

SEB har nedgradert aksjen fra kjøp til hold på bakgrunn av kursoppgangen. Imidlertid har meglerhuset justert kursmålet fra 175 til 190 kr.

Nordea Markets lot seg imponere av kontrakten, gjenar kjøp og har hevet kursmålet fra 175 til 200 kr pr aksje.

Christiania Securities - som i større grad vektlegger tenkisk analyse enn fundamentale forhold - anbefaler kjøp med kursmål 205 kr. Sistnevnte meglerhus peker særlig på at aksjen har gått i ny ATH og således ikke har definerte motstandsnivåer å forholde seg til.
highlander
11:04 17.04.2018
#9206

OutSmart BV og Kongsberg Gruppen inngår samarbeid om å tilby effektive løsninger for drift av vindparker, ifølge en melding tirsdag.

OutSmart optimerer administrasjon og drift for vindparkeiere, fondsforvaltere og virksomheter som er involvert i vindprosjekter, og er en del av Deutsche Windtechnik Offshore og Consulting og drifter onshore og offshore vind- og solcelleparker (1,8 GW totalt) i Tyskland, Nederland og Storbritannia, opplyses det.

OutSmart har samarbeidet med Kongsberg Digital om å etablere et fullintegrert administrasjons- og driftssystem for vindparker.

Ved å kombinere OutSmarts omfattende erfaring som uavhengig leverandør til den europeiske vindindustrien og Kongsberg Digitals ekspertise og teknologi har partene etablert en rekke applikasjoner på Kognifai. (TDN)
highlander
07:32 16.05.2018
#10020

Kongsberg Gruppen stupte 7,32 % og sluttet på 184,80 kr i går, etter at selskapet kom med sin førstekvartalsrapport.

Kongsberg Gruppen fikk et resultat før skatt på 144 millioner kroner i første kvartal 2018, mot 188 millioner kroner samme periode året før.

Ebitda utgjorde 286 millioner kroner (339) av driftsinntekter på 3.554 millioner kroner (3.721).

Ordreinngangen i kvartalet var 2.939 millioner. Ved utgangen av kvartalet var ordrereserven på 14.814 millioner kroner, mot 15.629 ved utgangen av første kvartal 2017.

- altså svakere på alle punkter enn første kvartal i fjor.
highlander
13:41 12.06.2018
#10457

KOG har meldt om en betydelig ordre i dag:

12/06-2018 08:54:24: (KOG) KONGSBERG mottar ordre for leveranser til F-35 Joint Strike Fighter til verdi av MNOK 525

Kongsberg Defence & Aerospace AS (KONGSBERG) har i dag mottatt en ordre fra
Lockheed Martin til en verdi av 525 MNOK for leveranser til mer enn 150 F-35
Joint Strike Fighter jagerfly.

Ordren består av leveranser til haledeler i kompositt («rudders & vertical
leading edges») til produksjonslot 11 (Low Rate Initial Production, LRIP 11), og
er en videreføring av tidligere ordrer til F-35 hvor KONGSBERG har vært
leverandør siden produksjonslot 3 (LRIP 3).

Denne ordren viser KONGSBERGs videre konkurranseevne for avansert produksjon til
F-35-programmet. Vi er også tilfreds med å se at programmet øker
produksjonstakten med tilhørende økt årlig produksjonsmengde, sier Terje
Bråthen, Executive Vice President, Kongsberg Defence & Aerospace.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Terje Bråthen, Executive Vice President, Kongsberg Defence & Aerospace, Mob
(+47) 905 57 641.

KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som
leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og
gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har 7 000
medarbeidere i mer enn 25 land og hadde i 2017 driftsinntekter på 14,5
milliarder kroner. Følg oss på Twitter: @kongsbergasa.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
highlander
14:15 28.06.2018
#10772

Carnegie har nedgradert Kongsberg Gruppen fra kjøp til hold i en fersk analyseoppdatering.

Samtidig reduserte meglerhuset kursmålet til 185 kr.

Endret 19:15 28.06.2018 av highlander
highlander
13:35 06.07.2018
#10926

Kongsberg Gruppen har inngått avtale med Rolls-Royce om å kjøpe Rolls-Royce Commercial Marine til en verdi på 500 millioner britiske pund. Kjøpet vil finansieres gjennom en kombinasjon av ny egenkapital og et nytt obligasjonslån. Den nye egenkapitalen vil bli reist gjennom en garantert fortrinnsrettsemisjon på fem milliarder kroner, ifølge en børsmelding fredag.

Fra presentasjonsmaterialet for transaksjonen kommer det frem at det forventes run-rate kostnadssynnergier på over 500 millioner kroner gjennom optimering av infrastruktur og strømlinjeforming. Synnergiene ventes å nå run-rate innen 2022, med om lag 75 oppnåelse innen slutten av 2020.

Kongsberg Gruppen ser også potensial for omsetningssynnergier gjennom kryss-salg, integrerte pakkeløsninger og tjenester, opplyses det.

Transaksjonen er strukturert som et kjøp av Rolls-Royces virksomhet knyttet til maritime produkter, systemer og tjenester, som drives av datterselskaper av Rolls-Royce. Transaksjonen omfatter ikke Bergen Engines eller Rolls-Royces Naval Business.

Verdien er beregnet på kontant og gjeldfri basis og med arbeidskapital på et omforent nivå, heter det i meldingen.

- Maritim industri har de siste årene opplevd krevende markedsforhold og selv om det fortsatt er usikkerhet forventer vi at markedet står overfor vekst hvor teknologi og innovasjon vil være sentrale drivere. I over 200 år har Kongsberg Gruppen vært en pioner for høyteknologisk industriutvikling med et langsiktig perspektiv. Kjøpet av Rolls-Royce Commercial Marine er i tråd med våre vekstambisjoner, sier Eivind Reiten, styreleder i Kongsberg Gruppen ASA.

Kongsberg Gruppen vil finansiere kjøpet av Rolls-Royce Commercial Marine gjennom en kombinasjon av ny egenkapital og et nytt obligasjonslån. Kjøpesummen vil bli betalt ved gjennomføring av transaksjonen.

Den nye egenkapitalen vil bli reist gjennom en garantert fortrinnsrettsemisjon på fem milliarder kroner. Kapitalutvidelsen forutsetter vedtak med to tredjedels flertall i Kongsberg Gruppens generalforsamling. Regjeringen har formidlet at den er positiv til at staten som eier deltar med sin eierandel på 50 prosent i fortrinnsrettsemisjonen, med forbehold om Stortingets samtykke og at emisjonsvilkårene er akseptable og markedsmessige.

De øvrige 50 prosent av fortrinnsrettsemisjonen er garantert tegnet av et syndikat bestående av DNB Markets og Danske Bank A/S og større forhåndstegnede aksjonærer.

Aksjonærer som nå representerer 19,7 prosent av aksjene har forpliktet seg til å stemme for emisjonen i Kongsberg Gruppens generalforsamling. Sammen med staten representerer disse aksjonærene 69,7 prosent av aksjene i selskapet.

Kongsberg Gruppen planlegger å utstede et nytt obligasjonslån. For det tilfellet at obligasjonslånet ikke er utstedt før gjennomføringen av kjøpet av Rolls-Royce Commercial Marine har Kongsberg Gruppen fått tilsagn om et bro-lån på samme beløp fra Nordea Bank AB (publ) filial i Norge.

Et informasjonsdokument som gir mer utfyllende informasjon vedrørende kjøpet av Rolls-Royce Commercial Marine vil bli offentliggjort innen 30 virkedager.

Fortrinnsrettsemisjonen er forventet å finne sted i fjerde kvartal 2018, og Kongsberg Gruppen vil i forkant av tegningsperioden for emisjonen utstede et emisjonsprospekt.

Forutsatt godkjenning fra relevante konkurransemyndigheter forventes transaksjonen å bli gjennomført i første kvartal 2019.
highlander
13:37 06.07.2018
#10927

Finansdirektør i Kongsberggruppen Gyrid Skalleberg Ingerø sier emisjonen selskapet skal gjøre på fem milliarder kroner er knyttet til prisen på Rolls Royce Commercial Marine, men at selskapet også trenger lånefinansiering til driften i selskapet.

Kongsberggruppen opplyser i investorpresentasjonen til kjøpet at de vil hente ny egenkapital gjennom en garantert fortrinnsrettsemisjon på fem milliarder kroner, samt 2 milliarder kroner gjennom obligasjonsutstedelse.

Kongsberg skriver i meldingen fredag at Rolls-Royce Commercial Marine har hatt en betydelig reduksjon i aktivitetsnivå som følge av krevende markedsforhold innen offshorerelatert virksomhet. RRCM hadde en justert ebitda på -18 millinoer pund i 2017 og -16 millioner pund i 2016, opplyser Kongsberg.

- Driften går negativt og den kommer til å fortsette å gå negativt, og tallene fra første kvartal viser at det fortsetter å falle. Vi trenger penger til å drifte, og dette er business-caset: hvor raskt vi klarer å snu det, sier Gry Skalleberg Ingerø til TDN Direkt i etterkant av presentasjonen av transaksjonen fredag.

Hun sier Kongsberggruppen har en solid balanse i dag fra forskudd på forsvarskontrakter, men at mye av dette er forskudd fra forsvarskontrakter som det ikke kan brukes midler fra.

- Vi kan ikke bruke av disse som andre land har betalt, til maritime sektor, og dette følges med på av finansdepartementene rundt i landene med hensyn til soliditet. Av hensyn til forsvarssiden valgte vi å gjøre det på denne måten, sier finansdirektøren.

Hun meddeler at Kongsberggruppen har mulighet til å se på andre- og tredjekvartalstallene fra Rolls Royce før de må ta en beslutning på hva selskaper henter og hva de låner.

- Det var viktig at markedet var sikre på at vi hadde kredibilitet nok til å gjøre en snuoperasjon etterpå, så vi har råd til å restrukturere. Jeg tror ikke vi kommer til å ende opp på syv milliarder totalt, men det var viktig for å vise at vi kan løfte dette. Vi har banker og eiere som støtter oss, sier hun videre og poengterer at flere av de store aksjonærene i selskapet uttalte at de kunne garantere for mer midler. (TDN)
highlander
13:45 06.07.2018
#10930

Konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg Gruppen (KOG) mener kjøpet av Rolls Royce Commercial Marine (RRCM) er det det riktige steget å ta mot selskapets vekstmål, og at det nå er riktig tidspunkt å gjøre kjøp i maritime-industrien. Ordrene har begynt å komme inn til RRCM, men selskapet mener de vil klare å snu selskapet selv med flat topplinje.

- Kongsberg har hatt en ambisjon om å være verdensledende i den maritime industrien. Ved å ta ut kostnadssynergiene vil vi gjøre dette solid. Når ting er på topp er det ofte dyrt, men når ting er på et litt lavere volum blir prisen deretter. Det er timingen og troen på fremtiden som er bakgrunnen for kjøpet, sier Håøy til TDN Direkt i forbindelse med investorpresentasjonen om oppkjøpet fredag.

Kongsberggruppen legger ikke skjul på at det blir en snu-jobb å gjøre RRCM lønnsomt, men selskapet er positive til å snu den negative trenden i selskapet.

- Vi ser at ordrene begynner å komme inn. Vi har fått følge ordrebacklogen til Rolls Royce over en periode og vi ser at ordrene begynner å komme inn. Vi har brukt mye tid på å spørre oss om vi klarer oss med dette dersom ikke markedet henter seg opp og brukt mye tid på å regne ut synergier. Dersom markedet ikke kommer og topplinjen ligger helt flatt, klarer vi likevel å ta ut kostnader for å snu dette, sier finansdirektør Gyrid Skalleberg Ingerø til TDN Direkt i etterkant av presentasjonen.

Konsernsjef Håøy meddeler til at KOG i flere år har snakket med Rolls Royce om muligheter for samarbeid.

- Dette har pågått i flere år. Når Rolls Royce bestemte seg for å gå ut med den maritime delen var det naturlig for oss å ser på det. Vi har respekt for størrelsen, men det er en organisasjon vi kjenner og et marked vi kjenner, sier han til TDN Direkt.

Håøy sier selskapene var i forhandlinger om prisen, men at begge selskaper hadde en vilje om å få til en avtale. Under presentasjonen gjorde han publikum oppmerksom på at det var konkurranse fra andre interesserte selskaper.

- Begge parter mener dette er industrielt riktig. Vi mener vi har fått en god avtale basert på det markedet vi ser nå. Så får fremtiden vise om vi har rett, men vi tror at det er betydelige oppside, sier han. (TDN)
highlander
08:04 13.08.2018
#11658

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
11:00 13.08.2018
#11666

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
11:32 13.08.2018
#11671

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
21:54 14.08.2018
#11702

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
09:41 26.09.2018
#12635

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
14:38 02.10.2018
#12745

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter