Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Kongsberg gruppen - et gullegg
Kongsberg gruppen - et gullegg
oge
15.04.2015 21:46
#14968

Takk Synteg! Jeg har tenkt alt for lenge over KOG. Var i SIT for noen år sidne det ble solgt ut av børs. Men noe av teknologien gikk et annet sted. Jeg kan litt.
Synteg
15.04.2015 22:12
#20

Det kommer et fantastisk utbytte snart også på hele 9,25 kr.

Tror selskapet er overkapitalisert. Men ikke regn med like bra utbytte hvert år.
oge
15.04.2015 22:57
#14971

Kanksje jeg plukker litt utbytte. Så er horisonten min noen år. Og da kan kanskje tidpunktet være inne. Jeg tar trolig en såkalt lyttepost i morgen.

WQ har jeg jobbet med som undersott. Han har jeg tro på. Det er en veldig god leder!
Synteg
17.04.2015 17:07
#22

Aksjen har fallt litt nå. God mulighet for inngang.

Mener jeg så at Berntsen hadde denne inne med kursmål på 210 kr i NetfondsXtra.
Synteg
26.04.2015 11:35
#33

Interessant artikkel om KPS delen av KOG.

Jeg ser for meg at dette er bare starten på en liten revolusjon. Snart kan alt fjernestyres fra en trygg bunker akkurat som droner...

http://www.tu.no/industri/2015/04/23/kremen-av-norsk-forsvarsindustri-og-batbygging-har-gatt-sammen.-dette-er-resultatet
highlander
30.04.2015 09:16
#4258

Gode kvartalstall:

Klar bedring fra Kongsberg Gruppen, men fortsatt utfordrende i olje og gass...

Kongsberg Gruppen kan vise til bedring i årets tre første måneder, samtidig som ordrereserven aldri har vært høyere.

- Vi rapporterer en meget høy ordreinngang og fortsetter veksten. Det gir oss en god start på 2015. Konsernets rekordhøye ordrereserve styrker forutsigbarheten i en tid hvor olje og gassmarkedet er utfordrende, sier konsernsjef Walter Qvam.

Økt overskudd
For kvartalet fikk konsernet driftsinntekter på 4.234 millioner kroner, opp fra 3.941 millioner i tilsvarende kvartal i fjor, mens driftsresultatet steg til 360 fra 332 millioner kroner.

Samtidig økte overskuddet før skatt til 378 fra 329 millioner kroner.

Inngangen av nye ordre falt med 42 prosent til 4,97 milliarder kroner. Sammenlignet med utløpet av 2014 steg likevel ordrereserven til rekordhøye 22,03 milliarder kroner.

Utfordrende i olje og gass
Omsetningen innen virksomheten i Kongsberg Maritime var rekordhøy, mens konsernets nest største forretningsområde, Kongsberg Defence Systems, hadde et godt kvartal.

- Kongsberg Maritime fortsetter den solide utviklingen med rekordhøy omsetning og tidenes nest høyeste ordreinngang for et kvartal. I tillegg er det spesielt gledelig å se hvor diversifisert den høye ordreinngangen er. Ingen enkelt fartøysklasse utgjør alene mer enn sju prosent av ordreinngangen, sier Qvam.

Innen Kongsberg Oil & Gas Technologies kan konsernet vise til bedring i resultatet i et vanskelig marked.

- Det er fortsatt en utfordrende markedssituasjon innen olje og gass, og vi vurderer fortløpende nye tiltak for å tilpasse oss markedet, sier Qvam.
highlander
26.05.2015 10:55
#4421

Johan Sverdrup-ordre til Kongsberg Gruppen

Kongsberg Gruppens maritime virksomhet sikrer en avtale for teknologileveranser til Johan Sverdrup-feltet til en verdi av rundt 200 millioner kroner.

Kongsberg Maritime skal blant annet levere sikkerhet- og automatiseringssystem og livssyklussimulator til feltsenteret for Johan Sverdrups fire plattformer, opplyser konsernet.

Ordren er basert på en avtale inngått i mai 2014.

- Denne avtalen viser Kongsberg Maritimes sterke kapasitet og vår solide posisjon innen topside automasjon for offshore olje- og gassenheter, bevist gjennom en rekke signifikante kontrakter vi har vunnet, sier administrerende direktør Geir Håøy i Kongsberg Maritime.
highlander
16.06.2015 16:06
#4533

Ny nedbemanning etter svikt i markedet:

Kongsberg kutter 90 stillinger i olje og gass

Kongsberg Oil & Gas Technologies kutter antall fast ansatte med rundt 90 personer som følge av det sviktende olje- og gassmarkedet.

De ansatte ble tirsdag informert om nedbemanningen, som kommer i tillegg til tidligere justeringer og naturlig avgang det siste året, opplyser selskapet i en pressemelding.

- Forretningsområdet har vært gjennom en utfordrende periode med et sviktende olje- og gassmarked. Det har det siste året vært flere restruktureringer som har inkludert nedbemanninger i forretningsområdet på grunn av et lavere aktivitetsnivå. Ytterligere svekkelser av markedet i 2. kvartal har gjort det nødvendig med nye tilpasninger, sier administrerende direktør Pål Helsing i Kongsberg Oil & Gas Technologies.

Kongsberg Oil & Gas Technologies er et heleid datterselskap av Kongsberg Gruppen. I fjor var driftsinntektene på 1.044 millioner kroner, tilsvarende 6,5 prosent av konsernets driftsinntekter.
oge
16.06.2015 21:20
#15260

Det er ekstremt i oljå nå. Og ja, jeg vet og kjenner det på kroppen!

Så er KOG mer. Våpendelen forventer jeg kommer til å levere så det holder.

Og de har en veldig god leder i Walter Q.

Han ansatte meg en gang for lenge siden i et annet selskap. Bare en leder med antenner!
highlander
25.08.2015 17:11
#4868

25/08-2015 14:45:04: (KOG) Avinor og KONGSBERG inngår avtale om verdens største satsing på fjernstyrte tårn

Kongsberg Defence Systems (KONGSBERG) og Avinor
Flysikring AS har inngått en kontrakt for leveranse
av et antall fjernstyrte tårn verdt 400 MNOK.
KONGSBERG er hovedleverandør i tett samarbeid med
partner Indra Navia AS.

Leveransen inneholder en komplett løsning for
fjernstyring av tårntjenesten ved flere lufthavner
fra ett kontrollsenter. Avinor har tidligere
besluttet å investere i fjernstyrt tårntjeneste for
opp til 15 lufthavner, fra et tårnsenter lokalisert
i Bodø. En videre satsing forventes å omfatte flere
av Avinors lufthavner. Avtalen mellom Avinor og
KONGSBERG er den mest omfattende satsing på
fjernstyrte tårn som noensinne er lansert innenfor
internasjonal luftfart.

KONGSBERG anvender teknologi fra militære
prosjekter og knytter dette sammen med Indra Navias
avanserte og modne tårndriftløsninger. I denne
teknologien inngår bl.a. robuste og avanserte
sensorer, sikre og redundante nettverksløsninger
for fjernstyring av flyplasser, samt kontroll av
sanntidsdata og datalagring.

Indra Navia vil levere det integrerte
fremvisersystemene basert på deres ledende Nova
tårn systemer levert verden over, bl.a. til London
Heathrow, Paris Charles De Gaulle, Dubai, Beijing
og mange andre flyplasser.

- Vi ser fram til et tett og godt samarbeid med
KONGSBERG og Indra Navia fremover. Selskapene har
vist at de leverer den samlet sett beste løsningen
for Avinor, i hard konkurranse med andre
internasjonale aktører. Nå starter jobben for fullt
med å etablere tårnsenteret og innføre framtidens
tårntjeneste, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i
Avinor.

- Denne kontrakten med Avinor er av stor betydning
med høy fokus i KONGSBERG, og et eksempel på
potensialet i vårt teknologispenn og mulighetene
for å hente ut synergier. Fjernstyrte tårn-
løsninger er et marked i startfasen internasjonalt,
sier administrerende direktør i Kongsberg Defence
Systems, Harald Ånnestad.

- Indra Navia er stolt over å være en del av denne
viktige og banebrytende kontrakten, som innebærer
en ny anvendelse av vårt Nova-system. Med over 95%
eksport av tårnsystemer fra Norge til verdens
ledende flysikringsorganisasjoner og flyplasser,
ser vi frem til samarbeidet med Avinor og
KONGSBERG, for deretter å tilby denne unike
løsningen til et voksende internasjonalt marked,
sier administrerende direktør i Indra Navia, Eldar
Hauge.
highlander
06.01.2016 13:32
#5297

Sparebank1 Markets tar i dag inn Kongsberg gruppen i ukesporteføljen (kursmål: 165 kr).
highlander
11.02.2016 21:53
#5632

Kongsberg omsatte for 17 milliarder

Kongsbergs Gruppens foreløpige årsresultatet for 2015 viser driftsinntekter på MNOK 17.032, som er en økning på 2,5 prosent fra 2014. Det skriver selskapet i en pressemelding torsdag.

EBITDA er MNOK 1.784, hvilket gir en EBITDA-margin på 10,5 prosent. Ordrereserven ved utgangen av 2015 er MNOK 19.597.

Konsernet har driftsinntekter på MNOK 4.567 i kvartalet, 3,4 prosent høyere enn tilsvarende kvartal i 2014. EBITDA-marginen er 10,8 prosent.

- 2015 har vært et år med både god utvikling og utfordringer for Kongsberg Gruppen. Vår forsvarsvirksomhet fortsetter den positive utviklingen, og et høydepunkt i 4. kvartal var valget av vår medium caliber-tårnløsning til General Dynamics' Stryker-kjøretøy. Vi går inn i et 2016 som kjennetegnes av både store muligheter for konsernet, men også utfordrende markedsforhold. Konsernet har en god ordrereserve og solide posisjoner i alle våre kjernemarkeder, sier Walter Qvam, konsernsjef i Kongsberg Gruppen.

God drift og lovende utsikter innen forsvar
Konsernets nest største forretningsområde, Kongsberg Defence Systems, har hatt et godt 2015 med driftsinntekter på MNOK 4.149 og EBITDA på MNOK 695, noe som gir en margin på 16,8 prosent. I kvartalet ble omsetningen på MNOK 1.083 og EBITDA på MNOK 283.

Kongsberg Protech Systems økte driftsinntektene i 2015 med 13 prosent, og i kvartalet leverte forretningsområdet de høyeste driftsinntektene siden 4. kvartal 2013.

- Kongsberg Defence Systems leverer et sterkt kvartal og har hatt positiv utvikling gjennom hele året. Kongsberg Protech Systems har hatt et år med økende aktivitet, og sikret på tampen av året det svært viktige gjennombruddet for MCRWS. Utsiktene for konsernets forsvarsvirksomhet er gode, oppsummerer konsernsjef Walter Qvam.

Fortsatt vekst og god ordrereserve i Kongsberg Maritime
Kongsberg Maritimes driftsinntekter øker med 7,6 prosent sammenlignet med 2014, en økning som er innen alle divisjoner. EBITDA for 2015 er på MNOK 1.116, mens ordreinngangen er på MNOK 9.756 for året. 4. kvartal har høy aktivitet med omsetning på MNOK 2.777 og EBITDA på MNOK 235.

- Kongsberg Maritime har et år med god vekst og går inn i 2016 med en solid ordrereserve. Driftsmarginen er påvirket negativt av intensivert produktutvikling, engangseffekter og endret prosjektsammensetning, sier Qvam.

Restrukturering og samling av konsernets olje- og gassrelaterte virksomheter
Kongsberg Oil & Gas Technologies' driftsinntekter falt med 24 prosent fra 2014 til 2015, og det har gjennom året blitt gjennomført kostnadsbesparende tiltak som relokaliseringer og kapasitetsreduksjoner. Styret har besluttet å nedskrive goodwill og immaterielle eiendeler med MNOK 300 i 4. kvartal.

Konsernets olje og gass-relaterte ingeniørtjenester samles og videreutvikles med øvrige olje- og gasstjenester i Kongsberg Maritime. Kongsberg Oil & Gas Technologies' største enhet, Software & Services, vil inngå som en sentral del av Kongsberg Digital. Som følge av dette vil Kongsberg Oil & Gas Technologies fra 2016 ikke lenger være et eget forretningsområde.
highlander
18.03.2016 08:03
#5889

I går ettermiddag ble det meldt at Kongsberg Gruppen kjøper halvparten av finske Patria, og sikrer seg dermed indirekte kontroll over den norske ammunisjonsprodusenten Nammo:

Skaper nordisk forsvarskjempe gjennom milliardoppkjøp

Kongsberg Gruppen har inngått en avtale med den finske stat om kjøp av 49,9 prosent av aksjene i det statseide forsvarskonsernet Patria for 272 millioner euro, tilsvarende snaut 2,6 milliarder norske kroner.

Kjøpet på 2,6 milliarder kroner gjøres opp i kontanter, finansiert med en brofasilitet fra DNB. Finland beholder de resterende 50,1 prosentene av Patria.

Dermed sikrer ikke bare Kongsberg Gruppen seg en stor eierposisjon i det finske forsvarskonsernet, men også en indirekte eierpost i den norske ammunisjonsprodusenten Nammo.

Den norske staten eier halvparten av Nammo, mens Patria altså eier den siste halvparten.

Med kjøpet blir Kongsberg Gruppen dermed en betydelig aktør innen europeisk forsvarsindustri. Det sammenslåtte konsernet vil ha en samlet bruttoomsetning fra forsvarsvirksomhetene på drøye 13 milliarder kroner, basert på 2015-tallene.

- Dette er en milepæl og vi etablerer nå et partnerskap i forsvarsindustrien på tvers av Norden, sier konsernsjef Walter Qvam i Kongsberg Gruppen på telefon fra Finland til E24.

Han mener oppkjøpet er et viktig steg for å møte konsolideringen han ser i næringen, særlig i den europeiske forsvarsindustrien.

- Hvor viktig er det i seg selv å bli større i forsvarsmarkedet?

- Det er ikke en uvesentlig faktor, sier Qvam.

- Hvor viktig er norske Nammo for dere i dette oppkjøpet?

- Det er definitivt en viktig del av transaksjonen. Nammo er et veldig viktig og solid selskap, sier Qvam

Nammo lager blant annet avansert ammunisjon som kan brukes av kampflyet F35, som Norge skal kjøpe. Kongsberg Gruppen lager på sin side deler av skroget og andre komponenter, samt missilet Joint Strike Missile til flyet.

Slipper til i Øst-Europa
Patria har omtrent 2.800 ansatte og omsatte i fjor for 428 millioner euro, tilsvarende 3,8 milliarder kroner. Nammo har omtrent 2.200 ansatte, og omsatte også for 3,8 milliarder kroner i samme periode.

Patria produserer blant annet våpenstasjoner, komponenter til fly, og har i tillegg en omfattende virksomhet innen service og vedlikehold.

Selv om Kongsberg Gruppen også lager produkter innenfor disse segmentene, mener Walter Qvam de to selskapene utfyller hverandre godt.

- De står sterkt i disse segmentene og der ser vi muligheter. I tillegg har de en del andre geografiske posisjoner enn oss, så vi ser også synergier der.

- Hvilke markeder er det spesifikt du nå ser at dere får tilgang til i større grad?

- Særlig Øst-Europa, der Patria i mange år har hatt en god virksomhet, sier Qvam.

Kongsberg Gruppen har også satset på regionen, og har solgt utstyr til Polen i nyere tid, men de er ikke like store som Patria.

- Når vi snakker om forsvarsvirksomheten vår, så er det Nord-Europa og USA som er viktigst for oss. Så jeg føler egentlig at vi annonserte denne satsingen allerede i 2013, sier Qvam.

Kongsberg-sjefen påpeker at de og Patria allerede kjenner hverandre godt, blant annet gjennom samarbeidet på luftvern og missiler, og at dette nå vil styrkes ytterligere. Han ser også vekstmuligheter innen flydeler og servicemarkedet.

- Er det snakk om en full fusjon eller vil selskapene drives separat?

- Patria vil fortsette som et selvstendig finsk selskap, men ifølge avtalen vi har med dem skal vi integrere virksomhetene våre ganske tett når det kommer til produkter og marked. Det er ønsket av alle parter.

[fortsetter]
highlander
18.03.2016 08:05
#5890

[fortsatt]

Forsvarsministre på banen
Helt siden industrikonsernet Airbus solgte sin eierandel av Patria på 26,8 prosent tilbake til den finske staten i desember 2014, har finnene jaktet etter det de beskrev som «en ny industriell partner» som kunne være minoritetsaksjonær.

Den har de nå funnet i norske Kongsberg Gruppen.

- Vi har vært mye her og forhandlet de siste månedene, forteller Walter Qvam på telefon fra Finland, og bekrefter at de har jobbet med et mulig oppkjøp siden finnene annonserte at de ville selge seg ned for et drøyt år siden.

På grunn av nasjonale sikkerhetsinteresser og andre politiske forhold er forsvarsindustrien alltid litt spesiell sammenlignet med mange andre aktører i næringslivet.

Walter Qvam bekrefter at både det norske og finske forsvarsdepartementet, samt det norske næringsdepartementet har vært orientert om prosessen.

- Det er fordi dette griper inn i forsvarspolitikken, sier Qvam og viser til at båndene mellom Norge og Finland ble styrket i fjor da forsvaret i de to landene undertegnet en ny samarbeidsavtale.

Ifølge Qvam er det «ingen utfordring» for den nye alliansen at Finland ikke er med i Nato.

Det er ventet at oppkjøpet skal gjennomføres i andre kvartal i år, men det avhenger av myndighetenes godkjenning.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide trekker i en uttalelse frem muligheter for ytterligere forbedring av forsvarssamarbeidet mellom Norge og Finland:

- Fra norsk forsvar sin side skal vi utnytte dette til det beste for begge parter i tråd med den reviderte bilaterale samarbeidsavtalen om forsvarsmateriell- og industrisamarbeid fra juli 2015, sier Søreide.

Næringsminister Monica Mæland er også begeistret for avtalen:

- Kongsberg Gruppen har lykkes med å bli verdensledende innenfor en rekke teknologier. Det selskapet og den finske stat å er enige om vil skape mange muligheter for både Kongsberg Gruppen og Patria. Dette vil styrke grunnlaget for mer samarbeid og videre lønnsom vekst for begge parter. Avtalen vil styrke nordisk forsvarsindustri sin konkurranseevne i det europeiske og internasjonale forsvarsmarkedet, sier næringsminister Monica Mæland i en uttalelse.
highlander
15.08.2016 10:24
#6337

Sparebank 1 Markets har kommet med en analyseoppdatering på Kongsberg-Gruppen:

Meglerhuset oppgraderer aksjen fra nøytral til kjøp, samtidig som kursmålet økes fra 150 til 160 kr pr aksje.
highlander
05.12.2016 14:48
#6653

Kongsberg-gruppen kastes i dag ut av Dovreporteføljen, i forbindelse med "julerengjøring" i porteføljen.
highlander
09.01.2017 15:43
#6784

Kongsberggruppen tas inn i Dovreporteføljen igjen i dag med følgende begrunnelse:

"Kongsberg Gruppen slippes denne uken inn i varmen. Med Trump som president vil europeiske NATO-land tvinges til å bruke mer på forsvar, noe som skaper et gunstig bakteppe for forsvarsvirksomheten. Videre er den sivile virksomheten nær bunnen og et spennende recovery-case."

Dette hadde for så vidt også gyldighet da KOG ble kastet ut av Dovreporteføljen i begynnelsen av desember, men da anså kanskje Myreth andre aksjer for å være mer attraktive...?
highlander
13.03.2017 08:22
#7043

KOG kastes i dag ut av Dovreporteføljen, etter 5 uker i varmen...
highlander
27.10.2017 14:18
#7581

ABG Sundal Collier har oppgradert sin anbefaling på Kongsberg Gruppen fra hold til kjøp.

Meglerhuset løfter samtidig kursmålet fra 125 til 165 kr.
highlander
08.12.2017 16:42
#7724

08/12-2017 16:33:03: (KOG) Styremedlem kjøper aksjer

Kold Invest AS eid 50% av Martha Kold Bakkevig, styremedlem i Kongsberg Gruppen
har i dag kjøpt 1400 aksjer i Kongsberg Gruppen til gjennomsnittskurs 147
kroner. Kold Invest AS eier etter kjøpet 1400 aksjer i Kongsberg Gruppen.

-----------------------------

Dette innsidekjøpet skjer for øvrig samme dag som våpenaksjen American Outdoor får juling på børs etter at selskapet justerte ned fremtidsprognosene grunnet «utfordrende markedsforhold», skriver Marketwatch og viser til uttalelser fra selskapet.

American Outdoor meldte om fall i inntjening og salg torsdag. Det, sammen med svake fremtidsutsikter, sender ifølge nettstedet aksjen ned i New York.

American Outdoor, som er morselskapet til Smith & Wesson, fikk et resultat på 3,2 millioner dollar i forrige kvartal, av en omsetning på 148,4 millioner, ned fra 233,5 millioner samme periode i fjor.

Aksjen er i skrivende stund ned over 10 % på Wall Street.
highlander
07.02.2018 14:00
#8147

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
07.02.2018 14:01
#8148

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
13.03.2018 10:55
#8574

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
16.03.2018 09:57
#8620

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
17.04.2018 11:04
#9206

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter