Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Fred Olsen Energy
Fred Olsen Energy
highlander
13:23 19.06.2018
#10589

Fred. Olsen Energy søker å forlenge dispensasjonen fra eksisterende låneforpliktelser utover den eksisterende avtalen som utløper 30. juni 2018:

19/06-2018 12:00:22: (FOE) Fred Olsen Energy ASA - Update

As informed in the Q1 2018 report Fred Olsen Energy ASA (the "Company") has,
together with its financial and legal advisors, continued the dialogue with its
stakeholders, including representatives of the secured and unsecured financial
creditors and their advisors, with a view to evaluate alternatives to improve
the financial situation of the Company.

The Company's financial creditors have waived the financial covenants of the
Company's financing agreements up until 30th June 2018. The Company is seeking
an extension to the existing waivers. A waiver request for the FOE05 bond loan
will be sent to Nordic Trustee as soon as a waiver from the secured lenders is
obtained.

It is expected that a long term solution may require new equity and amendments
to the Company's bank and bond facilities, potentially implying impairments of
debt, in order to secure a viable financial foundation for the purpose of
safeguarding the Company's position in the market.
highlander
14:23 20.06.2018
#10618

Kepler Cheuvreux nedjusterer kursmålet på Fred. Olsen Energy-aksjen til 5 kroner fra tidligere 18, og fastholder hold-anbefalingen, ifølge en oppdatering onsdag.

Meglerhuset mener selskapets pågående samtaler med kreditorene for å finne en langsiktig løsning kan vare utover waiver-perioden, men venter at en løsning vil være på plass innen utgangen av tredje kvartal. (TDN)
OldNick
19:55 21.06.2018
#20269

Fred Olsen Energy avholdt sin GF idag.

Seks (6) aksje-eiere stilte på GF! Det tilsvarte 52.9% av utestående FOE-aksjer.

Bonheur ASA eier jo 34 628 764 aksjer, hvilket gjør at det var 403 102 andre stemmeberettige aksjer tilstede.

Tydeligvis stilte 1 av de 6 som eier av en (1) aksje. Må ha vært morsomt.

Alt ble vedtatt ihht. innkalling.

FOE: Annual General Meeting

Børsmelding
21.06.2018

The Annual General Meeting (AGM) of Fred. Olsen Energy ASA was held today, 21 June 2018. All proposals on the agenda were adopted in accordance with the Summons for the Annual General Meeting, which was sent to the Oslo Stock Exchange on 31 May 2018. Please find enclosed the protocol from the AGM.

FOE: Protokoll fra GF (PDF)
______

Nå blir det spennende hva de kan få til irestruktureringen.

Det hadde hjulpet hvis de kunne kommet opp med 1 eller flere kontrakter de nærmeste dagene, men det ser tørt ut for FOE.

Endret 20:01 21.06.2018 av OldNick
OldNick
14:28 30.06.2018
#20313

FOE melder at selskapet ikke har fått til en ny avtale om å forlenge unntaket fra selskapets långivere på akseptable betingelser.

Det går mot restrukturering som innebærer nedskrivning, emisjon og konvertering av obl.gjeld til ny aksjekapital.

FOE: Fred. Olsen Energy ASA - Expiry of waiver period

Børsmelding
30.06.2018

Reference is made to previous stock exchange notices by Fred. Olsen Energy ASA (the "Company") in which it was informed that the Company's financial creditors have waived the financial covenants of the Company's financing agreements (including the FRN Fred. Olsen Energy ASA senior unsecured bond issue 2014/2019) up until 30th June 2018 (not inclusive).

The waiver period has expired and as of today no extension has been granted by the Company's financial creditors on terms acceptable to the Company. The financial covenants of the Company will be tested on 20 July 2018.

The Company is continuing the dialogue between its stakeholders, including representatives of the secured and unsecured financial creditors and their advisors, with a view to evaluate alternatives to improve the financial situation of the Company. It is expected that a long term solution will require new equity and amendments to the Company's bank and bond facilities, potentially implying impairments of debt, in order to secure a viable financial foundation for the purpose of safeguarding the Company's position in the market.

The Fred. Olsen Energy group's operations will continue in their ordinary course.

Contact:
Ivar Brandvold, CEO, (+47) 22 34 10 00
Hjalmar Krogseth Moe, CFO, (+47) 22 34 10 00
highlander
14:16 03.07.2018
#10853

I en fersk sektorrapport for olje- og offshoreaksjene dumper Sparebank1 Markets kursmålet på Fred Olsen Energy fra 5 til 1 kr.

Meglerhuset fremholder FOE som sin salgsfavoritt innen bransjen.
OldNick
08:53 04.07.2018
#20354

re. highlander #10853,

Husene kappes om å økse kursmålene, snart kommer de med negativt kursmål :-)


Fred. Olsen Energy stopper å betale renter og avdrag

Selskapet ønsker å bevare likviditetsreservene


John I. Seljehaug, Hegnar.no
04.07.2018

Fred. Olsen Energy stanser betaling av renter og avdrag til finansielle kreditorer fra og med i dag, tirsdag 3. juli.

Dette er for å bevare likviditetsreservene, skriver selskapet i en oppdatering onsdag kveld.

Beslutningen fører til blant annet at selskapet ikke vil betale et skyldig avdrag på en seniorfasilitet.

Selskapet gjentar at det er i dialog med kreditorene, men at en langsiktig løsning vil kreve ny egenkapital og endringer i selskapets bank- og obligasjonsfasiliteter, samt potensiell nedskrivning av gjeld for å sikre en levelig finansielt fundament for å sikre selskapets posisjon i markedet.

Selskapets drift vil ellers fortsette som normalt, og det går frem av meldingen at "alle leverandører og handelskreditorer vil bli betalt i virksomhetens ordinære løp".

I helgen ble det kjent at selskapets waiver-periode er utgått, og det ikke har blitt enighet om en forlengelse av betalingsutsettelsen.
Beins
14:03 06.07.2018
#12141

5,35 nå. Håpet er vel ute for egenkapitalen i dette selskapet her. Kanskje litt smuler igjen.

Vi husker med vemod da FOE gikk fra 7 kr til over 200 kr sist gang de var alvorlig ute og kjøre.
Men restrukturering knuser alle slike muligheter nå.
highlander
13:33 11.07.2018
#11002

Fred. Olsen Energy fikk en ebitda på -51,4 millioner dollar i andre kvartal 2018, mot 28,5 millioner dollar i samme periode året før. Det opplyser selskapet i sin kvartalsrapport onsdag.

Selskapets driftsresultat i kvartalet ble -202 millioner dollar (-104), mens resultat før skatt ble -208 millioner dollar (-116), av en total omsetning på 17 millioner dollar (55).

Selskapet tok nedskrivninger på 97 millioner dollar i andre kvartal 2018 (75).

Fred. Olsen Energy har fortsatt konstruktive samtaler med de finansielle kreditorene, opplyses det i rapporten.

Videre gjentar selskapet at det forventet at en langsiktig løsning vil kreve ny egenkapital og endringer i bank- og obligasjonsfasiliteter, inkludert nedskrivninger av gjeld, for å kunne sikre et finansielt fundament for å sikre selskapets posisjon i markedet.

Det fremheves fortsatt at den positive markedstrenden har fortsatt i løpet kvartalet med nye forespørsel og kontrakter ventet å materialisere seg.

Med økte investeringer fra oljeproduserende selskaper, venter vi at ubalansen mellom etterspørselen og det aktive tilbudet vil bedre seg i Nordsjøen gjennom 2019, hvorav ubalansen i det internasjonale ultradypvannsmarkedet vil fortsette gjennom 2019, heter det i rapporten.

For det norske flytermarkedet pekes det fortsatt på at nye kontrakter er tildelt for arbeid i 2019 og 2020, i hovedsak for feltutviklingsaktiviteter. Ytterligere sanksjonering av feltutviklingsprosjekter ventes de neste årene, og dette har ført til høyere dagrater i markedet i Nordsjøen.

Lete- og avgrensingsaktivitet ventes også å øke inn i 2019.

For flytermarkedet i Storbritannia er flere kontrakter tildelt de seneste kvartalene og fokuset har nå endret seg til arbeid for 2019.

Blackford Dolphin påbegynte kontrakt med BP Exploration Operating Company i mai, og varigheten på den faste kontrakten er estimert til midten av oktober, opplyses det.

Riggen er på en dagrate lik 98.900 britiske pund.

Ultradypvannsriggen Bolette Dolphin er for tiden i varmt opplag, og markedsføres for nye kontraktsmuligheter internasjonalt, opplyses det. (TDN)
highlander
13:34 11.07.2018
#11003

Fred. Olsen Energy er i brudd med lånebetingelsene selskapet har med finansielle kreditorer.

Det sier finansdirektør Hjalmar Krogseth Moe i Fred. Olsen Energy under selskapets kvartalspresentasjon, onsdag.

- Vi har ingen lettelser i lånebetingelser pr i dag, og er i brudd med lånebetingelsene.

30. juni 2018 meldte selskapet at lånebetingelsene vil testes 20. juli.

Knyttet til driften av Harland & Wolff-verftet sier finansdirektøren at de venter et mindre underskudd fra virksomheten i andre halvår 2018. (TDN)
highlander
13:38 11.07.2018
#11004

Fred. Olsen Energy har gjennomført 75 prosent av klassingen av Blackford Dolphin, og har nå tatt på seg 12 millioner dollar knyttet til neste klassesyklus, ifølge konsernsjef Ivar Brandvold.

- Gjenværende del av klassingen vil bli gjennomført offshore innen andre kvartal 2020, og vil koste rundt 5 millioner dollar, så totalt ender vi på 17 millioner dollar, sier han under selskapets kvartalspresentasjon, onsdag.

Han sier videre at klassekostnaden for Bideford Dolphin vil være på om lag det samme.

Fred. Olsen Energy ser flere forespørsler i India, Sør-Amerika, Vest-Afrika og Mexico som er ute nå, med lengre varighet.

- Her er det flere åpne anbud som er ute nå, og Bolette Dolphin passer godt inn mot disse, sier Brandvold.

Han sier videre at felles for disse anbudene er at det etterspørres high-spec-enheter.

Fred. Olsen Energy tror semi-rigg-markedet vil hente seg gradvis inn, og venter en markedsbedring i 2019.

- Vi mener innhentingen har startet, men jeg tror ikke vi får en veldig dramatisk bedring. Vi vil ikke se en repetisjon av forrige syklus, da oljeselskapene er forsiktige med investeringene og ønsker kontroll på kostnadsutviklingen. Derfor tror jeg på en gradvis økning, og at investeringsnivået i forhold til tilbud og etterspørsel vil være for lavt en periode fremover, sier han til TDN Direkt i forbindelse med selskapets kvartalspresentasjon onsdag.

Knyttet til forhandlingene selskapet nå er inne i med kreditorene sier han at nettopp når markedsinnhentingen vil komme er en del av diskusjonsgrunnlaget.

- Fokus for oss er å få på plass en langsiktig løsning, og vårt syn er at dette vil kreve ny egenkapital, endringer i lånekapitalen og nedskriving av gjeld, sier konsernsjefen.

På spørsmål om kundene er redde for å slutte inn selskapets rigger grunnet den finansielle situasjonen, sier Brandvold at man må regne med at kunder overvåker situasjonen.

- Slik sitasjonen er pr i dag, når det gjelder totaliteten, driver vi som normalt. Både i forhold til operatørene, men også i forhold til leverandører, sier han.

Han sier videre at man i Norge fremover kan vente at sjettegenerasjonsrigger blir foretrukket, slik man tidligere har sett, da disse er utstyrt for arbeid i Barentshavet.

- Men når disse etter hvert blir sluttet vil markedsbildet endre seg, sier han. (TDN)
OldNick
13:55 11.07.2018
#20393

re. high. #11002,

Satt og skrev på dette, men ser du har lagt inn flere oppsummerende artikler.
Legger det allikevel inn.
______

FOE kom med Q2-2018 rapporten i formiddag.

Selskapet har avskrivninger på USD53 mill, men tar og ekstraordinære nedskrivninger på USD97 mill. Hele avskrivningsbeløpet går kun på Belford Dolphin.

Rentebærende gjeld er nå USD737 mill., og alt er, pga. de sluttet å betjene den (renter + avdrag), klassifisert som kortsiktig. Det var forfall (og renter) på banklånet på ca. USD96 mill. i Q2, et beløp som ville fortært 1/2-parten av gjenværende cash-beholdning. Selskapet sier dette vil testes 20 juli.

Cash-beholdning pr. Q2-2018: USD193 mill., og den sank ca. USD59 mill. gjennom kvartalet, 26.7 mill. av disse gikk til å dekke operative kostnader, 16 mill. til investeringer (det meste til Blackford).

Bokført egenkapital er ca. USD 345 mill.

De sier i rapporten de greide å re-ansette tidligere Dolphin-ansatte til Blackford-kontrakten, hvilket er positivt. Det er viktig å holde kjerne-bemanningen i arbeid, skal de kunne konkurrere i denne bransjen.

De har også gjort mye av det arbeidet som er påkrevd for neste 5-års klassing for Blackford, til en kostnad til ca. USD12 mill. (hoved-delen av investeringskapitalen nevnt over). Resten må gjøres ved neste CRS, deadline Q2-2020.

Ellers ingen nye uttalelser om restruktureringen (som ikke er sagt før).

Det er bare en ting å si om FOE: De trenger nye kontrakter, og det ganske raskt.

Report for the 2nd quarter 2018 and the 1st half year 2018

Børsmelding
11.07.2018

Figures in USD

Fred. Olsen Energy ASA (FOE) reports operating profit before depreciation (EBITDA) of -51 million for the 2nd quarter and -20 million for the 1st half year 2018.

Highlights for the Q2-2018

·
- Revenues were 17 million
- EBITDA was negative 51 million
- Impairment of 97 million
- Operating profit (EBIT) was negative 202 million
- Profit before tax was negative 208 million
- Earnings per share were negative 3.12
- Blackford Dolphin commenced contract in May
- The waiver with financial creditors expired end June

Post quarter event

- The Company stops its service of interest and amortizations to its financial creditors to preserve liquidity


FOE: Q2-2018 Report (PDF)

FOE: Q2-2018 Presentation (PDF)
______

Noen grafer, tatt fra pres.filen:
______

Media:

E24.no: Underskuddene vokser i Fred Olsen Energy. Riggselskapet Fred Olsen Energy står midt oppe i gjeldsforhandlinger med kreditorene, og selskapets kontantbeholdning krymper for kvartal for kvartal

Hegnar.no: Fred. Olsen rapporterer kraftig underskudd. Kvartalstallene og halvårrapport er sluppet

Hegnar.no: Meglerhus advarer: Aksjen kan halvere seg!
highlander
08:58 07.08.2018
#11519

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
OldNick
08:59 07.08.2018
#20489

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
09:08 07.08.2018
#11521

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
OldNick
09:39 07.08.2018
#20490

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
08:07 08.08.2018
#11543

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
gorwell
10:37 22.08.2018
#22799

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Stockamateur
11:29 07.09.2018
#12456

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
15:10 07.09.2018
#12202

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
gorwell
19:15 09.09.2018
#22812

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Stockamateur
13:43 28.09.2018
#12479

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
12:27 30.09.2018
#12695

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Stockamateur
09:53 02.10.2018
#12481

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
15:18 10.10.2018
#12878

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
14:04 15.10.2018
#12965

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter