Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > AUSS - Austevoll Seafood ASA
AUSS - Austevoll Seafood ASA
yemaya 2
21:17 17.08.2015
#6622

Det er jo varslet ekstraordinær el Nino i vinter, så kvoten kan bli satt ned.
skipper*
09:32 11.11.2015
#11829

Austevoll Seafood mangedoblet bunnlinjen

Austevoll Seafood melder om et resultat etter skatt på 269,12 millioner kroner i 3. kvartal 2015, mot 33,65 millioner kroner i samme periode året før.

Resultat per aksje ble 0,87 kroner, mot 0,24 kroner ved samme korsvei i fjor.

Resultatet før skatt ble 331,21 millioner kroner, sammenlignet med 14,21 millioner kroner i fjor.

Driftsresultatet ble 331,03 millioner kroner, mot 27,74 millioner kroner året før.

Driftsinntektene beløp seg til 3.791,29 millioner kroner, sammenlignet med 3.391,34 millioner kroner i 3. kvartal 2014.

Endret 11.11.2015 09:32 av skipper*
skipper*
23:14 20.12.2015
#11919

.

Endret 20.12.2015 23:17 av skipper*
skipper*
23:17 20.12.2015
#11920

5,3 milliarder kroner i skjulte verdier

De underliggende verdiene i Lerøy-eier Austevoll Seafood reflekteres ikke i dagens aksjekurs, mener DNB-analytiker Alexander Aukner. Samtidig kan det hardtprøvede supplyrederiet DOF bli en joker for selskapets eiere.


Store sjulte verdier

Endret 20.12.2015 23:18 av skipper*
skipper*
16:30 04.01.2016
#11938

Austevoll Seafood stiger på en knallrød Oslo Børs.
**

Indikativ selskapsverdi for denne virksomheten, som er sammenlignbar med Austevoll-eide Austral, er ifølge TDN Finans på 1,7 milliarder dollar.
chateau
18:09 04.01.2016
#7831

AUSS fikk også drahjelp fra DNB i form av anbefaling og inn i bankens ukeportefølje.
skipper*
09:39 23.02.2016
#12048

Utbytte Kr 2,20

FINANSIELL RAPPORT 4. KVARTAL OG FORELØPIGE TALL FOR 2015
Tekst
Konsernet hadde driftsinntekter på MNOK 3 829 i
kvartalet, mot MNOK 3 705 i fjerde kvartal 2014.

Det har vært en økning i omsetning innenfor laks og
ørret og en nedgang i omsetning innenfor pelagisk
virksomhet sammenlignet med samme periode i 2014.

Oppnådd EBITDA i fjerde kvartal var MNOK 503, en
nedgang fra MNOK 578 i samme kvartal 2014.

EBIT før verdijustering av biomasse i kvartalet var
MNOK 178 (Q4 2014 MNOK 374). EBIT etter
verdijustering av biomasse i kvartalet var MNOK 942
(Q4 2014 MNOK 991). IFRS biomassejustering i kvartalet
var positiv med MNOK 764 (Q4 2014 MNOK 617). Det er
foretatt nedskriving på MNOK 116 knyttet til goodwill
på virksomheten i Chile.

Inntekt fra tilknyttet virksomhet var i fjerde kvartal
MNOK 94 (Q4 2014 MNOK 86). De største tilknyttede
selskapene er Norskott Havbruk AS (eier av det Skotske
oppdrettsselskapet Scottish Sea Farms Ltd.) og Pelagia
AS.

Konsernets netto rentekostnader utgjorde i fjerde
kvartal 2015 MNOK 53 (Q4 2014 MNOK 49).

Resultat før skatt og IFRS biomassejustering var i
fjerde kvartal MNOK 169, mot MNOK 249 i samme kvartal
2014.

Resultat før skatt var i kvartalet MNOK 941 (Q4 2014
MNOK 885). Resultat etter skatt var MNOK 809 (Q4 2014
MNOK 616).

Konsernet er solid med 53 % egenkapitalandel.
Konsernet hadde en netto rentebærende gjeld ved
utgangen av fjerde kvartal på MNOK 4 838, mot MNOK
3 959 ved utgangen av samme kvartal i fjor.

Styret vil foreslå for den ordinære
generalforsamlingen i 2016 at det vedtas et utbytte
for regnskapsåret 2015 på kr 2,20 per aksje. Dette
tilsvarer 40% av netto resultat justert for biomasse.
Tilsvarende ble det i 2015 utbetalt kr 2,00 per aksje
og dette tilsvarte 32% av netto resultat justert for
biomasse.

For ytterligere informasjon, se vedlagt rapport og
presentasjon.

Eventuelle spørsmål eller kommentarer kan rettes
til administrerende direktør Arne Møgster eller
finansdirektør Britt Kathrine Drivenes.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter
verdipapirhandelloven §5-12.
highlander
08:36 25.02.2016
#5741

Nordea Markets og Pareto likte tallene fra Austevoll, og øker kursmålene til hhv. 75 og 68 kr pr aksje (tidligere hhv. 72 og 63 kr).
skipper*
15:13 18.03.2016
#12086

Salg av aksjer i Lærøy

Styret i Austevoll Seafood foreslår ifølge en børsmelding fredag et utbytte på 7,00 kroner per aksje for 2015.

Det er en kraftig oppjustering fra tidligere foreslåtte 2,20 kroner per aksje.
Bakgrunnen for at styret vil øke utbyttet er nettoprovenyet fra salget av aksjer i Lerøy Seafood Group.

Selskapet meldte fredag morgen at det har solgt 2.750.000 aksjer i Lerøy.
*******

Cash i AUSS- kassen : 2 750 000 x 355 = kr 976 250 000

Med kr 7 i utbytte på dagens AUSS Kr 67,80 så blir jo det over 10 %

(En liten Fredriksen kopi av Harvest)
...

Endret 18.03.2016 15:28 av skipper*
walkingtall
18:12 18.03.2016
#6

meget hyggelig! nå må det vel komme noen flere oppjusteringer av kursmål om ikke lenge.
tenfour
02:23 19.03.2016
#2840

Berre lækkert!
skipper*
08:53 18.08.2016
#12249

Austevoll Seafood doblet bunnlinjen

Driftsresultatet ble 639,41 millioner kroner, mot 379,96 millioner kroner året før.

Driftsinntektene beløp seg til 4.558,23 millioner kroner, sammenlignet med 4.107,80 millioner kroner i 2. kvartal 2015.

Her er rapporten og presentasjonen.
highlander
07:42 24.08.2016
#6376

Til tross for de gode tallene har Nordea Markets kuttet kursmålet i Austevoll Seafood fra 75 til 65 kr pr aksje.
highlander
09:03 23.02.2018
#8356

Det har vært god fart i lakseaksjen den siste tiden, og neste tirsdag slipper Lerøy og Austevoll sine kvartalstall for fjerde kvartal.

DNB Markets skriver i fredagens morgenrapport at de har kjøpsanbefaling på begge oppdretterne med følgende kursmål:

Lerøy: 52 kroner per aksje
Austevoll: 90 kroner per aksje

Det gir en premie på henholdsvis 9,70 prosent og 23,63 prosent.

– Lerøy kunne med hjelp av lavere fôrkostnader og økt volum legge frem reduserte produksjonskostnader for tredje kvartal og spørsmålet blir dermed i hvor stor grad dette er en trend som fortsatte inn i fjerde kvartal, skriver DNB.

– Et usikkerhetsmoment er i hvilken grad ledelsen ved forrige oppdatering tok høyde for at lakseprisene i mellomtiden ville være ned med 3–4 kroner per kilo fra tredje til fjerde kvartal, skriver de.

Meglerhuset har et estimert driftsresultat på 686 millioner kroner noe som er litt lavere enn konsensus på 742 millioner kroner.

Lerøy er hovedaksjonær i Austevoll med en eierandel på rundt 53 prosent. (Kilde: E24)
Harry
22:48 26.02.2018
#6909

DNB er gode på sjømat. Selv om de bommet noe tidligere i vinter. Men har fulgt deres kjøpsanbefaling på AUSS. God aften fra Harry.
yemaya 2
23:09 26.02.2018
#8999

LSG og AUSS er solide selskaper, og DNB bør berømmes for å promotere det beste Norge kan by på.
Men når ble LSG hovedaksjonær i AUSS?
highlander
12:58 06.03.2018
#8501

Etter at Austevoll Seafood i forrige uke kom med sin Q4-rapport har DNB Markets gjentatt sin kjøpsanbefaling på aksjen, og den er fortsatt en av aksjene i meglerhusets anbefalte ukesportefølje.

Imidlertd har meglerhuset nedjustert kursmålet fra 90 til 86 kr pr aksje.
highlander
11:46 14.03.2018
#8590

I likhet med flere lakseaksjer har Austevoll Seafood lagt bak seg en ganske solid opptur side slutten av januar. Aksjen er opp rundt 25 prosent de siste seks ukene. Det får Investtech til å anbefale salg av aksjen.

Investtech skriver at aksjen har brutt ut av en fallende trend og har reagert kraftig opp siden.
« Det er foreløpig vanskelig å si noe om den fremtidige trendretningen. Aksjen tester motstanden ved ca. 76.50 kroner, noe som kan gi en reaksjon ned. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. RSI er overkjøpt.»

Investtech har en svak salgsanbefaling på aksjen. (E24)
highlander
09:40 05.04.2018
#8831

Oppdrettsselskapene har begynt å slippe slaktetall for første kvartal og onsdag informerte Salmar om totalt 31.900 slaktetonn i kvartalet, noe som er ned fra 39.950 tonn i fjerde kvartal i fjor, og fra 33.950 tonn i tredje kvartal.

- Dette var fortsatt 7 prosent over konsensus, skriver DNB Markets, som påpeker at kursutslaget, der Salmar falt 1,82 prosent på Oslo Børs, er en illustrasjon på «hva som kan skje når verdsettelsen og forventningene løper foran en underliggende positiv utvikling.»

– Når det gjelder utsiktene for hele 2018 gjenstår det å se om denne volumøkningen i hovedsak skyldes en forskyvning mellom kvartalene eller om den impliserer at vi får en oppjustering av guidingen for hele inneværende år, skriver meglerhuset, som opererer med en hold-anbefaling og kursmål på 320 kroner per aksje.

Blant de største selskapene innen oppdrett ser DNB Markets på Austevoll og Lerøy som de foretrukne kandidatene.

– For sektoren samlet sett mener at Grieg Seafood tilbyr den beste kombinasjonen av blant annet attraktiv verdsettelse og potensial knyttet til driftsmessig forbedring, skriver DNB.

Meglerhuset har kjøpsanbefaling på Austevoll og Grieg Seafood med kursmål på henholdsvis 92 og 90 kroner per aksje.
highlander
10:22 17.04.2018
#9204

Kepler Cheuvreux nedgraderer sine anbefalinger på Austevoll Seafood og Lerøy Seafood til hold fra kjøp. Kursmålet på førstnevnte oppjusteres til 91 kroner pr aksje (83), mens kursmålet for Lerøy-aksjen oppjusteres til 55 kroner pr aksje (52).

Det går frem av oppdateringer fra meglerhuset tirsdag.

Meglerhuset tror første kvartal vil vise et negativt ebitda-resultat i Austevolls datterselskap Austral, men at dette vil snu i andre kvartal ettersom ansjovetakvoten for første fiskesesong i Peru ble satt til overraskende høye 3,3 millioner tonn.

Når det gjelder Lerøy, som Austevoll eier 52,69 prosent av, trekker Kepler Cheuvreux frem forrige ukes oppdatering som viste et lavere slaktevolum enn ventet.

Kostnadene vil trolig komme ned etter at slaktingen på 2017-generasjonen starter. Dette vil imidlertid mest sannsynlig materialisere seg etter første kvartal, så vi venter ikke kostnadsforbedringer for kvartalet, skriver meglerhuset videre, og anslår en kostnad på 41,0 kroner pr kilo, sammenlignet med 40,8 kroner kiloen forrige kvartal.

Kepler Cheuvreux er bullish på laksemarkedet på lang sikt, men tror lakseprisen vil komme ned i mai/juni/juli, og dermed føre til svakere aksjekurser. (TDN)
highlander
10:41 02.05.2018
#9665

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
OldNick
08:49 08.05.2018
#20105

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
16:25 09.05.2018
#9892

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
16:31 09.05.2018
#9895

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
15:48 20.06.2018
#10624

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter