Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Lerøy Seafood Group - mot nye rekordresultater
Lerøy Seafood Group - mot nye rekordresultater
OldNick
08:43 13.04.2018
#20031

Lerøy Seafood med produksjonstall for Q1-2018:


LSG: Lerøy Seafood Group ASA - Q1-2018 Trading update

Børsmelding
13.04.2018

Volum første kvartal:

Høstet volum laks og ørret (GWT) Q1-2018, Q1-2017
Lerøy Aurora 8 979, 6 014
Lerøy Midt 12 092, 21 932
Lerøy Sjøtroll 16 504, 15 361

Totalt 37 575, 43 307


Fangstvolum Havfisk (tonn), Q1-2018, Q1-2017
Totalt fangstvolum 22 268, 20 586
Herav volum torsk 9 275, 9 425

En komplett rapport for første kvartal 2018 blir offentliggjort den 8. mai 2018 klokken 06.30.
highlander
10:22 17.04.2018
#9205

Kepler Cheuvreux nedgraderer sine anbefalinger på Austevoll Seafood og Lerøy Seafood til hold fra kjøp. Kursmålet på førstnevnte oppjusteres til 91 kroner pr aksje (83), mens kursmålet for Lerøy-aksjen oppjusteres til 55 kroner pr aksje (52).

Det går frem av oppdateringer fra meglerhuset tirsdag.

Meglerhuset tror første kvartal vil vise et negativt ebitda-resultat i Austevolls datterselskap Austral, men at dette vil snu i andre kvartal ettersom ansjovetakvoten for første fiskesesong i Peru ble satt til overraskende høye 3,3 millioner tonn.

Når det gjelder Lerøy, som Austevoll eier 52,69 prosent av, trekker Kepler Cheuvreux frem forrige ukes oppdatering som viste et lavere slaktevolum enn ventet.

Kostnadene vil trolig komme ned etter at slaktingen på 2017-generasjonen starter. Dette vil imidlertid mest sannsynlig materialisere seg etter første kvartal, så vi venter ikke kostnadsforbedringer for kvartalet, skriver meglerhuset videre, og anslår en kostnad på 41,0 kroner pr kilo, sammenlignet med 40,8 kroner kiloen forrige kvartal.

Kepler Cheuvreux er bullish på laksemarkedet på lang sikt, men tror lakseprisen vil komme ned i mai/juni/juli, og dermed føre til svakere aksjekurser. (TDN)
chateau
11:32 17.04.2018
#8078

En bra kjøpsanledning ville jeg tro......?
highlander
11:37 17.04.2018
#9215

Re. chateau #8078

Tja... Kepler Cheuvreux regner med fallende aksjekurser de tre kommende månedene, i takt med ventet fall i lakseprisen, så kjøp bør vel da helst gjøres i juli om man skal følge anbefalingen...?
highlander
19:45 18.04.2018
#9241

Folketrygdfondet er nå over flaggegrensen i LSG:

18/04-2018 15:41:02: (LSG) Flagging i Lerøy Seafood Group ASA
Folketrygdfondet har i dag, 18. april 2018, kjøpt 157.154 aksjer i Lerøy Seafood
Group ASA og eier etter dette 1.654.712 aksjer i selskapet, tilsvarende en
eierandel på 5,01%.
delta
22:29 18.04.2018
#22436

Iht. investtech.com ligger LSG kursen nå nå inne i en rektangelformasjon påbegynt i 2015, og taket i rektangelet er nå kr 58. investtech.com angir ikke kursmål ved evt. brudd opp. Det vil være noen kr opp over 58 i target, ja. Noen her som kan føle seg kallet til å anslå teknisk kursmål dersom kursen bryter opp gjennom rektanglet?
Det er iht. investtech.com et rektangel hvor avstanden mellom bunn- og topplinjen i rektanglet øker svakt over tid, og nå er det ca. 20 kr mellom dem mens det ved starten av rektangelbyggingen i 2015 var avstand på ca. kr. 7 mellom bunn- og topplinjen (dvs. ved kursnivåer hhv. ca. kr. 35 og kr. 42).

investtech.com sier iht. deres forskning bl.a.: "Jo lengre formasjonen utvikler seg, jo høyere trykk bygges det opp blant investorene. Når formasjonen brytes, kan det gjerne følges av en kraftig kursbevegelse i samme retning.

Kjøpssignal fra slike formasjoner har gitt statistisk gode signaler, i følge Investtechs forskningsrapporter for flere børser. Følg med når rektangelformasjoner utvikles. Spesielt dersom kursen samtidig ligger i en stigende trend og volumutviklingen er positiv, gis sterke kjøpssignaler."

Det investtech.com skriver overfor i den siste siterte setningen, synes å være tilfelle for LSG hvis den bryter ut av formasjonen.


-----
Jeg trenger visst å friske opp mine kunnskaper om TA. Jeg leser et sted at target ved brudd av en rektangelformasjon settes til avstanden mellom topp- og bunnlinjen i rektanglet på utbruddstidspunktet. Hvis så er tilfelle og utbrudd skulle komme nå, vil target i så fall kunne bli ca. kr. 78 dersom man legger ca. 20 kr oppå topplinjenivå kr. 58. Jeg husker ikke om man regner proporsjonalt for å beregne target. I så tilfelle er topplinjen på kr. 58 50% over bunnlinjen på ca. kr. 39 -, og i så tilfelle kan target bli kr. 87. Formasjonen er bygd opp over lang tid, og det kan vel også ta en del tid før man evt. når target i formasjonen hvis det bryter opp av topplinjen. Men det vil jo trende opp i alle fall over tid hvis target skal nås.
delta
11:15 24.04.2018
#22439

Referanse til artikkellink jeg postet på tråden "Sjømat på Oslo Børs" i dag kl. 10:38 hvor Rabobanks bullish syn langsiktig på lakseoppdrett er omtalt og hvor det bl.a. står: "That said, coastal salmon farming is now much more tightly regulated and the big production swings of recent years are probably a thing of the past, he said. Nikolik predicted supply growth demand of 5% a year between 2018-2020, dropping to 4% in 2021 and 3% in 2020."

Jeg tar med min verdibetraktning mht. LSG:
I mitt base case mener jeg LSG er verdt kr. 62,50 i øyeblikket samt at verdien øker med 9% for hver 12. mnd framover. Da har jeg antatt superprofitt i år og neste år og deretter "normalisert" EBIT pr. kg. Hvis vi tenker som Rabobank mht. framtidig vekst i global slakting på et lavere enn prisnøytralt nivå (dvs. slaktevekst lavere enn 7% p.a.), kan man tenke seg at realprisnivået for laks i år minst holder seg i framtiden. Hvis samme realpris på laks i alle år i framtiden, øker mitt verdiestimat av LSG fra kr. 62,50 til kr. 80 pr aksje - og med 9% p.a. verdivekst pr. 12. mnd framover.
highlander
10:37 02.05.2018
#9662

Som nevnt i sjømat-tråden på StockTalk har ABG Sundal Collier i dag nedjustert flere lakseaksjer (se begrunnelse i sjømat-tråden).

Meglerhuset har i denne sammenheng nedgradert LSG fra kjøp til hold, kursmål 61 kr.
OldNick
08:45 08.05.2018
#20104

LSG: Lerøy Seafood Group ASA - Q1-2018 Results

Børsmelding
08.05.2018

STRONG DEMAND FOR SEAFOOD

In Q1-2018, Lerøy Seafood Group (LSG) reported revenue of NOK 5,000 million, compared with NOK 5,459 million in the same period in 2017. Operating profit before fair value adjustment related to biological assets was NOK 960 million in Q1-2018, compared with NOK 1,277 million in Q1 2017. The decline in profit in Q1-2018 when compared with the same quarter in 2017 is mainly attributed to a lower harvest volume and lower prices realised for salmon and trout. Exclusive of earnings from the Wild Catch segment, this corresponds to an EBIT per kilo before value adjustment related to biological asset in Q1-2018 of NOK 20.8 compared to NOK 25.8 for the same period in 2017.

"I am satisfied with the result we have achieved in the first quarter of 2018," confirms CEO Henning Beltestad. He continues: "There is a strong demand for seafood and this has produced a positive development in prices in the first quarter of 2018."

"The process of developing Lerøy into a fully integrated company with both whitefish and redfish in our value chain continues at full pace," explains CEO Henning Beltestad. "I am proud of the Group's highly skilled employees who work towards targets in every part of the value chain and who constantly have to adapt to developments in line with customer requirements," confirms CEO Henning Beltestad.

The Group's associates play an important role and have successful operations. Income, before fair value adjustment related to biological assets, from associates were NOK 84 million in Q1 2018, compared with NOK 63 million in Q1-2017.

The Group's profit before tax and fair value adjustment related to biological assets was NOK 1,018 million in Q1-2018, compared with NOK 1,294 million in Q1-2017.

At 31 March 2018, net interest-bearing debt was NOK 2,293 million and the equity ratio was 57.5%.

mer på link


LSG: Q1-2018 Report (PDF)

LSG: Q1-2018 Presentation (PDF)
delta
10:40 08.05.2018
#22445

LSG: SER UT TIL Å VÆRE MULIG MED GOD VOLUMVEKST MED PRISER RUNDT 60/KG -BELTESTAD

Oslo (TDN Direkt): Ved fjerdekvartalsrapporteringen i februar sa konsernsjef Henning Beltestad at Lerøy Seafood var mer optimistiske med hensyn til lakseprisen enn det markedet la til grunn. Nå sier han at prisøkningen muligens har vært i overkant av hva selskapet ventet, men forblir positiv til prisutsiktene fremover, og forventer en fortsatt "god" laksepris.

-Prisutviklingen har kanskje vært i overkant av det vi ventet i februar, men i det korte bildet tror jeg prisen vil holde seg rimelig bra og at markedet vil være bra utover i andre halvår, sier han til TDN Direkt etter selskapets kvartalspresentasjon tirsdag, men legger til at det trolig vil fortsette å være store svingninger.

Hva en "god" pris er varierer naturligvis over tid, sier Beltestad.

-Når man ser 60-tallet er det klart at det er veldig gode priser. 50-tallet også. Det ser ut til at markedet har blitt mer vant til et høyere prisnivå etter hvert. På det prisnivået som har vært i første kvartal ser det ut til at vi kan ha en god vekst i volum rundt 60 kroner pr kilo, sier han.

Konsernsjefen indikerer i så måte at etterspørselssiden også er sterk, og la under selve presentasjonen vekt på at det ikke bare er lavere tilbud av fisk som har drevet prisene den seneste tiden.

-Man ser disse "other markets" komme, og det er enorm vekst der med mellom 40 og 50 prosent vekst. Og det kommer bare til å fortsette, sier han til TDN Direkt.

Ifølge Beltestad er disse markedene mindre sensitive for høye priser.

-Spesielt i Europa-markedet og kanskje USA er det sånn at hvis prisen blir for høy så stopper det opp og man må rygge ut. Men de andre markedene takler en høyere spotpris enn det Europa gjør, slik vi ser det, sier han.

------------
LSG:KOMFORTABEL MED LAV KONTRAKTSDEKNING -BELTESTAD

Oslo (TDN Direkt): Lerøy Seafood hadde en kontraktsandel på rundt 22 prosent av volumene for første kvartal og har pr dags dato sikret om lag 25 prosent av volumene for andre kvartal, hvilket selskapet er komfortabel med.

-Vi er komfortable med det kontraktsnivået vi har i dag. Med de spotprisene man ser nå er det greit å ikke ha en kontraktsandel på 50 prosent, sier konsernsjef Henning Beltestad i Lerøy Seafood i forbindelse med selskapets kvartalspresentasjon tirsdag.

Knyttet til den raske prisoppgangen i spotmarkedet sier Beltestad at utsiktene har vært litt uforutsigbare, og at selskapet derfor har vært noe avventende til kontraktsinngåelser, men at man begynner å nærme seg et "fornuftig" nivå.

-Vi har ikke gjort veldig mye, men vi får se hvordan mai utvikler seg, sier han til TDN Direkt, og legger til at det har tatt tid før markedet har begynt å tilvenne seg de høye prisene, spesielt etter at mange i fjor høst estimerte vesentlig lavere priser enn det man ser nå.

Selskapet vil ikke si nøyaktig hvilke priser kontraktene inngås på, men finansdirektør Sjur Malm viste under presentasjonen til Fish Pool-priser, og at det vil være naturlig å anta at nivåene ikke er "way off" fra disse.

-----------
LSG:VENTER LAVERE KOSTNADER I ALLE SEGMENTER UT 2018 -MALM

Oslo (TDN Direkt): Lerøy Seafood venter at kostnadsnivået i alle selskapets tre norske segmenter vil falle i løpet av 2018. Kostnadene i Lerøy Sjøtroll vil imidlertid fortsette å være høyere enn i Lerøy Aurora og Lerøy Midt.

Det sier finansdirektør Sjur Malm i Lerøy Seafood på selskapets kvartalspresentasjon tirsdag.

-Lerøy Aurora leverte utrolig sterke resultater i første kvartal, og vi mener selskapet er industriledende på kost i verden og tror det skal fortsette med det gjennom 2018, sier han.

Videre ventes det at kostnadene skal videre ned i Lerøy Midt, mens i Lerøy Sjøtroll er ikke selskapet fornøyd med resultatet, selv om den underliggende kostnadsutviklingen viser bedring fra tredje og fjerde kvartal i første kvartal 2018.

-Vi investerer nå i nytt smoltanlegg. Der legger vi inn egg i løpet av denne måneden, og neste år kommer fisken ut. Vi har veldig tro på denne investeringen, sier han.

Endret 08.05.2018 10:41 av delta
delta
14:44 08.05.2018
#22446

En Q-rapport i dag fra LSG som forventet. LSG Aurora og LSG Midt med meget gode EBIT-marginer, hhv. NOK 28,40/kg og NOK 21,75/kg. Meget god prisoppnåelse i Aurora og god også i Midt. EBIT-kostnad marginalt opp fra Q4'17 for Aurora til kr. 37/kg på 21% volumreduksjon fra Q4. Sterkt av Midt på 35% volumfall fra Q4 å få kostnadene ned 4% til kr. 39/kg. LSG Sjøtroll fortsetter å levere under pari. Dog positivt at EBIT-kostnaden faller 6% fra Q4 til kr. 42,90/kg på 36% volumøkning fra Q4. Meget svak prisoppnåelse for Sjøtroll i Q1 med snittpris pr. kg for laks og ørret som er over 10% lavere enn snittet for Aurora og Midt. Det skyldes høy andel nedklassifisering av fisk med dertil lavere prisoppnåelse. For ørret oppnådde LSG i snitt 6 kr pr kg lavere pris enn for laks. LSG Sjøtroll synes å ha vedvarende utfordringer i forhold til hva Aurora og Midt presterer. Jeg forstår ikke helt hva de grunnleggende årsakene til det er etter å ha lest årsrapport og kvartalsrapporter. Selskapet tror de skal kunne bedre situasjonen i LSG Sjøtroll når de er kommet i god drift med laks produsert av større smolt fra anlegg som de har under bygging, noe som ligger litt fram i tid. LSG eier 50,7% av selskapet Sjøtroll og 100% av LSG Vest slik at LSG har eierandel på "bare" ca. 75% av det samlede LSG Sjøtroll. Dermed "tas" ca. 25% av problembarnet LSG Sjøtroll ut av resultatregnskapet til LSG konsernet (gjennom posten minoritetsinteresser i resultatregnskapet).

Kontraktsandel i Q1 var 22% til kontraktspriser svakt over snittspotpris.

EBIT fra hvitfisk var sterkt i Q1 og omtrentlig som ventet.
EBIT-margin fra VAP var svakere enn normalt pga. marginpress pga. sterkt økende spotpriser mot slutten av Q1.

EBIT fra Norskott (Skottland) meget bra i Q1, kr. 26,60/kg på 6,5kt hvorav LSG har eienandel 50% (Salmar eier resten). Kontraktsandel 32% i Q1.

Sammenligning EBIT med MHG Q1'18:
MHG Norway incl. VAP og fôr: NOK 21,67/kg på 51kt
LSG all incl. EBIT i Norge fordelt på volum laks og ørret: NOK 25,55/kg på 37,6kt

MHG Scotland incl. VAP: NOK 17,82/kg på 8,5kt
Norskott NOK 26,62/kg på 6,5kt (hvorav 50% tilhører LSG)

Volumguidingen for 2018 er grei den. For Norge tas den ned til 166kt fra 169kt etter kald sjø en periode nylig. 166kt er 5,2% høyere enn slaktet volum i 2017. Pr. 31.3.18 er biommassen 10% høyere enn for 12 mnd siden. For Norskott er guidingen uendret på 13kt (50% tilhører LSG). 13kt er 16% lavere enn i 2017 fordi mye fisk ble tatt ut av biomassen i fjor. Kostnadsutviklingen innen LSGs oppdrett i Norge i er positiv utvikling, og LSG guider at trenden vil fortsette, særlig i 2. halvår.

Endret 08.05.2018 14:52 av delta
highlander
11:38 09.05.2018
#9858

Etter kvartalsrapporten har DNB Markets valgt å nedgradere LSG fra kjøp til hold, fordi de mener at markedet allerede har diskontert mye av de positive nyhetene i aksjen.

Imidlertid oppjusterer meglerhuset kursmålet fra 57 til 65 kr.

Endret 09.05.2018 11:52 av highlander
highlander
16:25 09.05.2018
#9893

Carnegie har nedgradert flere lakseaksjer i en oppdatering. Dette som følge av kursoppgangen i det siste:

Lerøy får samme nedgraderes fra kjøp til hold. Her flyttes kursmålet fra 57 til 61 kr.
highlander
16:35 09.05.2018
#9897

Pareto Securities, derimot opprettholder kjøpsanbefalingen på Lerøy i en oppdatering.

Samtidig foretar meglerhuset en mindre oppjustering av kursmålet - fra 64 til 66 kr.
highlander
15:50 20.06.2018
#10626

Nordea Markets antar en ekstra lakseskatt med NOK 2 per kilo fra 2021, og kutter kursmålene i lakseselskapene i en fersk oppdatering (forrige kursmål i parentes):

NRS 215 (230), MHG 180 (190), AUSS 112 (120), GSF 95 (110), LSG 61 (65)
OldNick
08:16 06.07.2018
#20367

Lerøy har kommet med produksjonstall for Q2-2018.

De ser jo solide ut.

LSG: Trading update for Q2-2018 - Lerøy Seafood Group ASA

Børsmelding
06.07.2018

Harvest volumes Q2-2018

Harvest volumes, salmon and trout (GWT) Q2-2018, Q2-2017
Lerøy Aurora 6 807, 8 017
Lerøy Midt 16 047, 5 341
Lerøy Sjøtroll 14 968, 12 798

Total 37 822, 26 156

Catch volume Havfisk Q2-2018, Q2-2017
Total volume 18 190, 16 769
Of which volume cod 3 817, 4 067


The complete Q2-2018 report will be released on 22 August at 06:30 CET.
highlander
11:05 10.08.2018
#11611

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
OldNick
07:38 23.08.2018
#20565

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
09:17 24.09.2018
#12567

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
22:06 01.10.2018
#12723

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
14:13 08.10.2018
#12810

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
OldNick
08:23 09.10.2018
#20776

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
15:02 10.10.2018
#12864

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
12:49 11.10.2018
#12901

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
13:02 11.10.2018
#12905

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter