Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Norwegian Finans Holding ASA
Norwegian Finans Holding ASA
highlander
13:01 15.02.2018
#8268

En nyhet som lå gjemt i Norwegians kvartalsregnskap som ble offentliggjort i dag var at selskapet i desember i fjor begynte å få spørsmål om måten de fører regnskapet på.

En av de viktigste punktene som Finanstilsynet lurer på er verdsettelsen av Bank Norwegian (Norwegian Finans Holding) der Norwegian tidligere eide 20 prosent. I tillegg er Finanstilsynet interessert i hvor stor innflytelse selskapene har innbyrdes.

Styreleder i Norwegian, Bjørn Kise, er også styreleder i Bank Norwegian (Norwegian Finans Holding). Han ønsket ikke å kommentere noe rundt dialogen med Finanstilsynet overfor E24, og ønsket heller ikke si om han ville fortsette som styreleder i banken gitt spørsmålene som nå er stilt.

Finanstilsynet vil foreløpig ikke si når de regner med å konkludere i saken:

– Vi kan bekrefte at vi har under behandling en sak knyttet til Norwegians regnskap, men har ikke kommentarer til sakens innhold eller prosess. Finanstilsynet offentliggjør tilsynets konklusjoner når saken er ferdig behandlet, sier direktør for markedstilsyn, Anne Merethe Bellamy, i en uttalelse.

I tillegg kom dette:

15/02-2018 12:10:28: (NOFI) Norwegian Finans Holding ASA : Styreleder, Bjørn H. Kise, vil fratre

Styrets leder i Bank Norwegian AS og Norwegian Finans Holding ASA, Bjørn H. Kise, vil fratre. Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i selskapene snarest mulig for å velge nye styremedlemmer.

...og NOFI-aksjen er så langt i dag ned 3,7 %
highlander
10:17 26.02.2018
#8377

26/02-2018 09:00:37: (NOFI) VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL VALG AV STYRELEDER I NORWEGIAN FINANS HOLDING ASA

Det vises til børsmelding 15. februar 2018 samt innkalling til ekstraordinær generalforsamling publisert 20. februar 2018.

Valgkomiteen innstiller på at generalforsamlingen velger Bjørn Østbø som leder av styret i Norwegian Finans Holding for en periode frem til ordinær generalforsamling 2020.
Bjørn Østbø (53) har sin utdannelse fra Norges Handelshøyskole. Østbø er styremedlem bl.a. i Folketrygdfondet, Helse Bergen og Universitetet i Bergen. Han var midlertidig administrerende direktør i Silver Pensjonsforsikring AS under offentlig administrasjon 2017-18. Han har tidligere bl.a. vært konserndirektør i DNB, administrerende direktør i Vital Forsikring og Vital Eiendom samt direktør i First Securities og Elcon Securities.
highlander
09:21 28.02.2018
#8407

NOFI har kommet med rapporten for fjerde kvartal.

"Konsernets totalresultat etter skatt i 4. kvartal utgjorde 443 millioner kroner, en økning på 9 millioner kroner fra 3. kvartal. Resultatfremgangen forklares av sterk utlånsvekst, stabile marginer, god kostnadskontroll og stabil kredittkvalitet. Resultatutviklingen må også ses i sammenheng med en gevinst på 50 millioner kroner fra salg av misligholdte lån i Norge i 3. kvartal.

Den sterke kunde- og utlånsveksten fortsatte i 4. kvartal, med en utlånsvekst på 2,5 milliarder kroner, mens innskuddene økte med 1,7 milliarder kroner. Banken rekrutterte 66.000 nye kunder i 4. kvartal."

Jeg har shortet NOFI i aksjekonkurransen, ikke pga fjorårets tall men på grunn av at jeg forventer at renteoppgang og problemer for flere kunder etter hvert vil gi selskapet problemer på bunnlinjen...
highlander
08:57 01.03.2018
#8433

Etter offentliggjøringen av kvartalstallene i går hadde Bank Norwegians børsnoterte moderselskap Norwegian Finans sin beste børsdag siden august 2017, ved at aksjen steg 7 prosent til 92 kr.

I dag har DNB Markets oppjustert kursmålet for aksjen fra 115 til 120 kr, samtidig som meglerhuset gjentar kjøpsanbefalingen og oppgir følgende begrunnelse:

«Totalt venter vi at selskapet vil kunne utbetale et utbytte på 4 kroner per aksje for hele 2018. Med en P/E på 9x basert på våre estimater for 2018, utsikter for fortsatt utlånsvekst på attraktive marginer og en forventet direkteavkasting på rundt 4 prosent.»
oya4
04:04 05.03.2018
#365

Aksjen kommer til å øke mye når de kvartalsvise utbyttene begynner, da utbytteinvestorer kjøper seg inn i aksjen. En aksje med en lønnsom vekst på ca 8% i kvartalet fortjener en høy PE.
highlander
07:48 12.03.2018
#8545

NOFI kastes i dag ut av Dovreporteføljen...
highlander
13:36 14.03.2018
#8592

Norwegian Finans Holding, selskapet som eier Bank Norwegian, har valgt Bjørn Østbø som ny styreleder for en periode frem til 2020.

Det skjedde på en ekstraordinær generalforsamling tirsdag, og valget var i tråd med valgkomiteens innstilling, ifølge protokollen.

Østbø tar over etter at Bjørn H. Kise i midten av februar varslet at han trakk seg. Kise er også styreleder og aksjonær i flyselskapet Norwegian som igjen er storaksjonær i forbrukslånbanken Bank Norwegian.

Kise trakk seg etter en diskusjon mellom Norwegian og Finanstilsynet om hvorvidt flyselskapet har bestemmende innflytelse over forbrukslånbanken, noe som igjen har betydning for Norwegian bokføring av eierandelen i banken.

Det ble dermed innkalt til ekstraordinær generalforsamling for å velge ny styreleder. Østbø er i tillegg styremedlem i blant annet Folketrygdfondet, Helse Bergen og Universitetet i Bergen. (E24)
highlander
21:33 15.03.2018
#8607

Norwegian gjør en helomvending etter at Finanstilsynet begynte å grave i regnskapene. Dermed blir 2017-regnskapet betydelig svakere enn først rapportert.
Dette ble kjent kl 15:55 i dag - og jeg mener at markedet bare til en viss grad rakk å reagere på den negative nyheten før stengetid:

I andre kvartal i fjor gjorde flyselskapet to grep som etterhvert fattet Finanstilsynets interesse.

Flyselskapet solgte seg nemlig ned i Bank Norwegian fra 20 til 17,5 prosents eierskap (mens de inngikk en aksjelånsavtale som beholdt den økonomiske eksponeringen). Aksjesalget ga en gevinst på like under to milliarder kroner på bunnlinjen.

I tillegg endret Norwegian måten de bokfører aksjene i banken på, noe som økte Norwegians bokførte egenkapital med snaue to milliarder.

Etter at Finanstilsynet banket på døren i desember i fjor, har Norwegian nå valgt å føye seg etter anbefalingen fra tilsynet. Det kommer frem i en børsmelding.

Norwegian vil nå starte «den nye» bokføringen av banken fra første kvartal 2018, og dette sørger for at flyselskapet må endre regnskapene for 2017:

For det første reverseres endringen i balansen med 1,993 milliarder, noe som fører til at balansen ved årsslutt er halvert fra 4,1 til 2,1 milliarder.

Det fører til at Norwegians resultat etter skatt ikke ble -298,6 millioner, men hele -2,3 milliarder kroner.

– Dette vil ikke ha noen effekt på Norwegians bokførte egenkapital per 31. mars 2018, ettersom investeringen i Norwegian Finans Holding (Bank Norwegian, journ.anm.) vil bli bokført på markedsverdi fra første kvartal 2018, fremfor fra andre kvartal 2017 som tidligere annonsert, skriver flyselskapet i meldingen.

Norwegian-aksjen har foreløpig ikke reagert på nyheten, men da Finanstilsynets undersøkelser og resultatene for fjerde kvartal ble kjent falt aksjen markant.

Med en balanse på to milliarder ved årsslutt, og ikke fire, er Norwegian dermed mye nærmere den grensen kreditorene har satt i flyselskapets lånevilkår om at de til enhver tid må ha 1,5 milliarder i bokført egenkapital. (E24)

Endret 15.03.2018 21:34 av highlander
highlander
09:16 16.03.2018
#8615

Norwegian Finans Holding, som er morselskapet til Bank Norwegian, stengte til 92 kroner torsdag ettermiddag. DNB Markets har kjøpsanbefaling på aksjen med et kursmål på 120 kroner per aksje.

Meglerhuset tror dermed på en oppside på drøye 30 prosent...

DNB Markets skriver:

«Bank Norwegian er blant selskapene som presenterer seg på DNB Markets konferansen neste uke. Etter at selskapet har hatt fokus på økning i kapitalbufferen en periode er utlånsvekst igjen øverst på prioriteringslisten. Vi venter vekst på gode marginer fremover og mener at aksjen ser attraktiv ut på under P/E 9x basert på våre estimater for 2018.»

Jeg tror dette sprekker en dag, men utelukker ikke at meglerhuset i mellomtiden kan få rett. Norwegian bank er veldig aggressive og "pusher ut" sekssifrede kredittlån til personer som leier bolig [les: overhode ikke har sikkerhet] og før eller siden kan få redusert inntekt.

Vel, de vil jo selvsagt tjene en del på alle dem som betaler "ågerrentene" på kredittkortgjelden sin, men etter hvert som mislighold gjør seg gjeldende, f.eks. under dårligere konjunkturer/arbeidsledighet så kan de "pushe" de misligholdte lånene til AXA eller tilsvarende "gribber" men får da bare en brøkdel tilbake på andelen av misligholdt gjeld, som jeg altså tror blir økende. Tidshorisonten - om det er snakk om måneder eller år - tør jeg imidlertid ikke å si så mye om.

Endret 16.03.2018 09:16 av highlander
highlander
09:08 17.04.2018
#9198

Dagens Næringsliv, nettutgaven, har i dag en artikkel med overskriften "Bank Norwegians merkelige regnskaper". Der fremgår følgende uttalelse:

- Jeg kan ikke skjønne annet enn at Bank Norwegian underrapporterer tapsutsatte lån. Det har den gjort i to år, skriver kapitalforvalter Sigmund Håland. (DN.no)
highlander
07:53 28.04.2018
#9579

Finansminister Siv Jensen sier det kan bli aktuelt med rentetak på forbrukslån. Samtidig opplyses det at regjeringen vil gi Stortinget en oppdatert orientering om markedsutviklingen i neste års finansmarkedsmelding

Det går frem av Finansmarkedsmeldingen 2018, offentliggjort fredag.

-Jeg har tro på at regjeringens tiltak kan løse de fleste utfordringene i forbrukslånmarkedet, men flere av dem har kun virket i kort tid eller ikke ennå kommet ordentlig på plass. Et tak på effektiv rente kan bli aktuelt dersom det skulle bli vanligere med små og svært dyre forbrukslån, men det vil være inngripende og bør først vurderes dersom andre tiltak ikke har tilstrekkelig effekt, sier finansministeren.

I Finansmarkedsmeldingen 2018 skriver regjeringen at rentetak kan være et aktuelt, særlig dersom små forbrukslån med kort løpetid skulle få et visst omfang i Norge, men vil altså vurdere andre tiltak først. Regjeringen vil gi Stortinget en oppdatert orientering om markedsutviklingen i neste års finansmarkedsmelding, opplyses det.

Selv om regjeringen legger til grunn at de gjennomførte og planlagte tiltakene kan ha kraft i seg til å løse opp i de fleste problematiske sidene i markedet for forbrukslån, følger regjeringen nøye med på markedet for å vurdere behovet for ytterligere regulering, heter det i meldingen. (TDN)
highlander
07:48 04.05.2018
#9791

Norwegian Finans Holding fikk et driftsresultat før skatt på 547 millioner kroner i første kvartal 2018, mot 434 millioner kroner i samme kvartal året før, opplyser selskapet i førstekvartalsrapporten fredag.

Selskapet hade netto renteinntekter på 1.029 millioner kroner i kvartalet, mot netto renteinntekter på 826 millioner i samme periode året før.

Norwegian Finans Holding hadde nedskrivninger på utlån var 209 millioner kroner i kvartalet, mot 177 millioner kroner i samme kvartal 2017.

Implementeringen av konsernets rammeverk for IFRS 9 viser en reversering av tapsnedskrivninger på 72,8 mill.kr ved årsskiftet, som resulterte i en 54,6 mill.kr økning i egenkapitalen pr. 1.1.2018. Det er ingen resultateffekt, heter det i rapporten.

*) Selskapet fikk et resultat etter skatt på 411 millioner kroner i kvartalet, opp fra 326 millioner kroner i samme kvartal året før.

Konsernet hadde ved utgangen av første kvartal 2018 en kundemasse på 1.316.100 kunder, fordelt på 959.400 kredittkortkunder, 179.200 lånekunder og 177.500 innskuddskunder.

Konsernets forvaltningskapital utgjorde 45,37 millioner kroner ved kvartalets utløp, en oppgang på 2,37 millioner kroner i perioden. Kjernekapitaldekning var på 19,0 prosent for konsernet og 18,5 prosent for banken. (TDN)

*) Om man isteden velger å fokusere på utviklingen sammenliknet med fjerde kvartal 2017 er det ikke like hyggelig lesning: Resultatet var nemlig 32 millioner kroner lavere sammenlignet med fjorårets fjerde kvartal.

Utviklingen i resultatet er preget av sesong- og engangseffekter i fjorårets siste kvartal og årets første kvartal, ifølge selskapet. Det forventes fortsatt relativt høye tap i Danmark i en periode fremover

Endret 04.05.2018 07:54 av highlander
highlander
18:23 24.05.2018
#10203

Det har kommet en melding om innsidekjøp i NOFI torsdag ettermiddag:

24/05-2018 17:07:14: (NOFI) Meldepliktig handel - primærinsider

John Høsteland (Styreleder Bank Norwegian AS) har i dag 24.05.2018 kjøpt 20 000 aksjer i Norwegian Finans Holding (NOFI) til kurs 86,7202. Etter kjøpet er aksjebeholdningen 20 000 aksjer.
highlander
13:19 06.06.2018
#10360

Det har i løpet av det siste året blitt vedtatt flere tiltak for å regulere forbrukslån. Finanstilsynet fastsatte i juni 2017 retningslinjer for utlånspraksis for forbrukslån. En kartlegging av foretakenes gjennomføring per fjerde kvartal 2017, viser at det fortsatt var mange banker som ikke har innrettet utlånsvirksomheten i tråd med retningslinjene.

- Dette er ikke tilfredsstillende, og Finanstilsynet vil følge opp bankenes etterlevelse i tiden framover. Tilsynet har økt tilsynsaktiviteten mot forbrukslånsbanker og har skjerpet kapitalkravene for disse bankene, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen i en pressmelding i forbindelse med fremleggelsen av Finansielt utsyn - juni 2018-rapporten onsdag. (TDN)
highlander
13:17 19.06.2018
#10584

Finansminister Siv Jensen har tirsdag bedt Finanstilsynet om å foreslå forskriftsfestede krav til utlånspraksis for forbrukslån.

Det går frem av en pressekonferanse i forbindelse med fremleggelsen av den nye boliglånsforskriften.

- Bankene som tilbyr forbrukslån må etterleve kravene som stilles. På et område ser vi allerede nå at det er behov for å stramme til. Vi ser at det dessverre er enkelte som ikke etterlever Finanstilsynets retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån godt nok, sier Jensen ifølge TDN.
highlander
13:08 28.06.2018
#10761

SEB tar opp dekning på Norwegian Finans Holding-aksjen, med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 110 kroner, ifølge en oppdatering torsdag.

- Vi tror overlegen kostnadseffektivitet og et sterkt merkevarenavn vil gi Bank Norwegian et konkurransemessig fortrinn. Selv om banken går inn i en mer moden fase venter vi fortsatt sterk inntjeningsvekst med en justert eps-vekst på 20 prosent i 2018, 12 prosent i 2019 og 11 prosent i 2020, og vi ser derfor verdsettelsen som attraktiv, skriver meglerhuset ifølge TDN.
highlander
12:59 05.07.2018
#10891

NOFI faller i dag etter at denne meldingen ble sendt ut sent i går kveld - etter instruksjon fra Finanstilsynet kan ikke selskapet betale ut utbytte i 2018:

04/07-2018 21:25:55: (NOFI) Norwegian Finans Holding ASA : Norwegian Finans Holding ASA - update on acquisition of own shares and dividend based on interim accounts

Norwegian Finans Holding ASA refers to earlier communication to the market regarding payments to the shareholders in the form of acquisition of own shares and dividend payments. NOFI does not, after instruction from the Financial Supervisory Authority of Norway, expect to pay dividend based on interim financial accounts for 2018. Any dividend payments based on interim financial accounts must await legal clarification on whether a financial institution being a Norwegian public limited liability company is free to use of the option under the Norwegian Public Limited Liability Companies Act to pay dividend based on interim accounts, since this matter is not clarified under the Financial Institutions Act 2015.

Any distributions to the shareholders before the said legal issue has been solved, depends on the result of a current dialogue between NOFI and the Financial Supervisory Authority with respect to any capital buffer requirements above the current requirement for common equity tier 1 capital for Bank Norwegian at 15.7 %.

This information is subject to disclosure requirements pursuant to the Norwegian Securities Trading Act section 5-12.

Endret 12:59 05.07.2018 av highlander
highlander
12:59 31.08.2018
#12004

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
14:10 31.08.2018
#12011

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
15:59 02.09.2018
#12021

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
11:39 05.09.2018
#12123

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Supermann1
13:45 11.09.2018
#402

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
oya4
18:51 12.09.2018
#369

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
16:01 27.09.2018
#12671

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
14:17 15.10.2018
#12967

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter