Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Norwegian Finans Holding ASA
Norwegian Finans Holding ASA
oya4
03:14 08.05.2017
#344

NOFI er sist omsatt på 66,00 kr/aksje og tjente 1,80 pr aksje i k1-17, 1,61 kr pr aksje i k4-16, 1,36 kr pr aksje i k3-16, 1,48 kr pr aksje i k2-16, 95 øre pr aksje i k1-16, 97 øre i k4-15, 74 øre i k3-15, 74 øre i k2-15, og 65 øre i k1-15.

NOFI har nå passert 1 million kunder.

NOFI er en billig vekstaksje, og fortjenesten tikker oppover, i en bransje som har fremtiden foran seg.
oya4
06:08 16.07.2017
#356

NOFI vokser fortsatt godt, og har planlagt å begynne med utbytte fra k1 2018:Endret 16.07.2017 06:14 av oya4
OldNick
11:02 15.08.2017
#19418

Norwgian Finans Holding (Bank Norwegian) kom med Q2-2017 rapport idag.

OK saker.

NOFI: Norwegian Finans Holding ASA - STRONG GROWTH AND EARNINGS IN BANK NORWEGIAN

Børsmelding
15.08.2017

The group's comprehensive income amounted to NOK 400 million in the second quarter of 2017, corresponding to an earnings growth of NOK 71 million compared with the first quarter of 2017. The earnings growth is explained by loan growth, stable margins, good cost control and stable credit quality. The results are characterized by improvements in all markets and is impacted by a gain of SEK 42 million from the sale of non-performing loans in Sweden.

The strong customer and loan growth continued in the second quarter, with a loan growth of NOK 1.7 billion, while deposits increased NOK 2.7 billion. The bank recruited 83,000 customers in the second quarter. At the end of the second quarter the bank had a customer base of 1,101,000 customers, which can be broken down into 788,500 credit card customers, 160,800 loan customers and 151,700 deposit customers.

The Bank Norwegian credit card was recently awarded "Best Affinity Credit Card for the Europe/Africa region" by the Freddie Awards.

The bank has a broad Nordic platform and lending volumes grow faster outside Norway. Enacted regulations from the Norwegian regulators are estimated to have a more limited impact on the bank's development going forward.

The bank has attained the current minimum capital requirements and is well positioned for further growth.

Bank Norwegian is a wholly owned subsidiary of the listed company Norwegian Finans Holding ASA. Bank Norwegian started its operations in November 2007 and offers consumer loans, credit cards and deposit accounts to retail customers distributed through the Internet in the Nordic market. The bank offers, in cooperation with the airline Norwegian, a combined credit card and reward card. The bank started operations in Sweden in May 2013. In December 2015 the bank launched operations in Denmark and Finland, where it initially offered consumer loans and deposit accounts, while credit cards were launched in June 2016.

Bank Norwegian is a digital bank offering simple and competitive products to the retail market. The operations are based on leading digital solutions, synergies with the airline Norwegian, attractive terms for our customers, cost-effective operations and effective risk selection.

For further information, see the report for the second quarter 2017 and the investor presentation for the second quarter 2017 available at:

https://www.banknorwegian.no/OmOss/InvestorRelations

If you have questions you may call;
CFO Pål Svenkerud; phone: +47 9340 3904
CEO Tine Wollebekk; phone: +47 4080 5557


NOFI: Q2-2017 Report (PDF)

NOFI: Q2-2017 Presentation (PDF)
OldNick
09:11 31.10.2017
#19632

Norwgian Finans Holding (m/Bank Norwegian) kom med Q3-2017 rapport idag.

Igjen meget bra rapport. Men markedet ville hatt mer, og sender aksjen ned -5%.

NOFI: Norwegian Finans Holding ASA - STERK VEKST OG RESULTATFREMGANG I BANK NORWEGIAN

Børsmelding
31.10.2017

Konsernets totalresultat etter skatt i 3. kvartal utgjorde 434 millioner kroner, en økning på 34 millioner kroner fra 2. kvartal samt en økning på 187 millioner kroner siden 3. kvartal 2016. Resultatet pr. 3. kvartal 2017 utgjorde 1.162 millioner kroner, sammenlignet med 634 millioner kroner i samme periode i fjor.

Den fortsatt sterke resultatfremgangen forklares av utlånsvekst, stabile marginer, god kostnadskontroll og stabil kredittkvalitet. Resultatet inkluderer en gevinst på 50 millioner kroner fra salg av misligholdte lån i Norge, sammenlignet med en tilsvarende gevinst på 43 millioner svenske kroner i 2. kvartal.

Den sterke kunde- og utlånsveksten fortsatte i 3. kvartal, med en utlånsvekst på 1,2 milliarder kroner, mens innskuddene økte med 1,1 milliarder kroner. Banken rekrutterte 73.800 nye kunder i 3. kvartal. Banken har ved utgangen av 3. kvartal 2017 en kundemasse på 1.167.000 kunder, fordelt på 843.900 kredittkortkunder, 164.200 lånekunder og 158.900 innskuddskunder.

Banken har en bred nordisk plattform, og utlånsvolumene vokser raskere utenfor Norge. De nylig implementerte reguleringene fra norske myndigheter anslås derfor å ha en begrenset innvirkning på bankens totale utvikling fremover.

Bankens rammeverk for IFRS 9 finansielle instrumenter er under implementering. Regnskapsstandarden forventes generelt å medføre økte nedskrivninger på utlån, da man under IFRS 9 skal avsette for forventet tap på rapporteringstidspunktet. Foreløpige beregninger tilsier en moderat endring i nedskrivningsbehovet.

Bankens kjernekapitaldekning på 16,6 % overstiger minstekravet på 15,3 % med god margin og banken er godt posisjonert for videre vekst samtidig som målsetningen om utbetaling av utbytte i 2018 opprettholdes.

Bank Norwegian startet driften i november 2007 og tilbyr forbrukslån, kredittkort og innskudd til personkunder gjennom internett i det nordiske markedet. Bank Norwegian tilbyr, i samarbeid med flyselskapet Norwegian, et kombinert kredittkort og fordelskort. Banken startet virksomheten i Sverige i mai 2013. I desember 2015 lanserte banken lån og innskudd i Danmark og Finland, mens kredittkort ble lansert i juni 2016.

Bank Norwegian skal være en digital bank som leverer enkle og konkurransedyktige produkter i personkundemarkedet. Virksomheten baseres på ledende digitale løsninger, synergier med flyselskapet Norwegian, attraktive betingelser til kundene, kostnadseffektiv drift og effektiv risikoseleksjon.

For ytterligere informasjon, se delårsrapport for 3. kvartal 2017 og investorpresentasjon for 3. kvartal 2017 som ligger tilgjengelig på:

https://www.banknorwegian.no/OmOss/InvestorRelations

For eventuelle spørsmål kan du ringe;
Adm.dir. Tine Wollebekk; tlf: +47 4080 5557
Finansdirektør Pål Svenkerud; tlf: +47 9340 3904

NOFI: Q3-2017 Report (PDF)

NOFI: Q3-2017 Presentation (PDF)

Bank Norwegian AS: Q3-2017 Rapport (PDF)

Endret 31.10.2017 09:12 av OldNick
highlander
15:58 13.12.2017
#7745

Det ble i går kjent at Norwegian Finans Holding (Bank Norwegian) tas inn i OBX-indeksen med virkning fra og med 22. desember. Normalt vil det medføre ekstra etterspørsel fra fond og investorer som følger OBX-indeksen i dagene rundt effektiviseringsdatoen (i dette tilfelle 22. desember).
highlander
14:03 15.01.2018
#7918

Mandag formiddag ble det kjent at den nye blågrønne regjeringen er bekymret for nordmenns forbruksgjeld, og vurderer nye tiltak mot skyhøy rente og aggressiv markedsføring.

Bank Norwegian-aksjen er rett før klokken 14.00 ned 4,71 prosent, til 90,95 kroner per aksje, og ifølge Carnegie-analytiker Johan Ström er det forslaget i regjeringsplattformen om å vurdere et tak på renter på forbrukslån trekker Norwegian Finans Holding-aksjen ned, skriver DN Investor.

– Et rentetak vil kunne gi en direkte effekt på forbruksbanker, det blir som å sette et tak på lønnsomheten, sier Ström til TDN Direkt.

– Selskaper priset på så lave multipler burde egentlig ikke reagere så kraftig som Nofi (Bank Norwegian) gjør i dag. Men forbruksbanker har høy churn, og trenger et høyt nettosalg for å holde topplinjen stabil. Hvis man ikke opprettholder det sterke salget med god lønnsomhet så blir det nedside, sier Ström til TDN Direkt. (Kilde: TDN/E24)
highlander
16:12 25.01.2018
#8006

Det har kommet en flaggemelding i dag:

25/01-2018 14:43:12: (NOFI) Major shareholder disclosure in Norwegian Finans Holding ASA
Pursuant to the Securities Trading Act, Danske Bank the 20th December 2017 has
bought 9,325,608 shares in Norwegian Finans Holding ASA representing 4.99527
percent of the total numbers of shares and voting rights in the company.

After this transaction Danske Bank Group holds a total aggregated holding of
9,342,958 shares in Norwegian Finans Holding ASA representing 5.00456 percent of
the total numbers of shares and voting rights in the company.

Voting rights given by proxy are included in this number.
highlander
16:00 29.01.2018
#8040

NOFI tas i dag inn i Dovreporteføljen. Stig Myrseth oppgir følgende begrunnelse:

«Frykt for nye innstramninger i adgangen til å yte forbrukslån, har sendt aksjekursene i forbruksbanknæringen ned. Markedsleder Bank Norwegian har falt fire prosent hittil i år. Denne svakheten er trolig en kjøpsmulighet.

En grunn er at nye tall viser at boligmarkedet har stabilisert seg. Eiendom Norge reviderte nylig statistikkene sine, og konklusjonen nå er at boligprisene faktisk har vært stabile de fire siste månedene. Dette reduserer faren for tapsbomber i utlånsporteføljen.

Dernest har Bank Norwegian solid verdsettelsesstøtte. En P/E på 8,7 for inneværende år for et selskap som har en egenkapitalrentabilitet rundt 30 prosent og vokser friskt, er billig. Til sist kan rapporten for fjerde kvartal overraske positivt, blant annet på grunn av valutamedvinder.

Hovedrisikoen er at høy lønnsomhet har stimulert til sterk nyetablering, noe som fører til stadig mer intens konkurranse og marginpress. Jeg blir ikke overrasket om noen av de sist ankomne forbruksbankene «brenner» fordi de har lånt ut for mye penger for raskt basert på for dårlige kredittmodeller.»

Her er jeg uenig i Stig Myrseths optimisme. Selv har jeg shortet NOFI i aksjekonkurransen, men ikke IRL.

Hyggelig at boligmarkedet synes å ha stabilisert seg, men den største risikoen i NOFI, slik jeg ser det, er stor andel av usikrede forbrukslån (som altså ikke har sikkerhet i bolig), «voksesyke» og nettopp dette marginpresset som Myrseth oppgir som risikofaktor i slutten av sin begrunnelse.
highlander
13:01 15.02.2018
#8268

En nyhet som lå gjemt i Norwegians kvartalsregnskap som ble offentliggjort i dag var at selskapet i desember i fjor begynte å få spørsmål om måten de fører regnskapet på.

En av de viktigste punktene som Finanstilsynet lurer på er verdsettelsen av Bank Norwegian (Norwegian Finans Holding) der Norwegian tidligere eide 20 prosent. I tillegg er Finanstilsynet interessert i hvor stor innflytelse selskapene har innbyrdes.

Styreleder i Norwegian, Bjørn Kise, er også styreleder i Bank Norwegian (Norwegian Finans Holding). Han ønsket ikke å kommentere noe rundt dialogen med Finanstilsynet overfor E24, og ønsket heller ikke si om han ville fortsette som styreleder i banken gitt spørsmålene som nå er stilt.

Finanstilsynet vil foreløpig ikke si når de regner med å konkludere i saken:

– Vi kan bekrefte at vi har under behandling en sak knyttet til Norwegians regnskap, men har ikke kommentarer til sakens innhold eller prosess. Finanstilsynet offentliggjør tilsynets konklusjoner når saken er ferdig behandlet, sier direktør for markedstilsyn, Anne Merethe Bellamy, i en uttalelse.

I tillegg kom dette:

15/02-2018 12:10:28: (NOFI) Norwegian Finans Holding ASA : Styreleder, Bjørn H. Kise, vil fratre

Styrets leder i Bank Norwegian AS og Norwegian Finans Holding ASA, Bjørn H. Kise, vil fratre. Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i selskapene snarest mulig for å velge nye styremedlemmer.

...og NOFI-aksjen er så langt i dag ned 3,7 %
highlander
10:17 26.02.2018
#8377

26/02-2018 09:00:37: (NOFI) VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL VALG AV STYRELEDER I NORWEGIAN FINANS HOLDING ASA

Det vises til børsmelding 15. februar 2018 samt innkalling til ekstraordinær generalforsamling publisert 20. februar 2018.

Valgkomiteen innstiller på at generalforsamlingen velger Bjørn Østbø som leder av styret i Norwegian Finans Holding for en periode frem til ordinær generalforsamling 2020.
Bjørn Østbø (53) har sin utdannelse fra Norges Handelshøyskole. Østbø er styremedlem bl.a. i Folketrygdfondet, Helse Bergen og Universitetet i Bergen. Han var midlertidig administrerende direktør i Silver Pensjonsforsikring AS under offentlig administrasjon 2017-18. Han har tidligere bl.a. vært konserndirektør i DNB, administrerende direktør i Vital Forsikring og Vital Eiendom samt direktør i First Securities og Elcon Securities.
highlander
09:21 28.02.2018
#8407

NOFI har kommet med rapporten for fjerde kvartal.

"Konsernets totalresultat etter skatt i 4. kvartal utgjorde 443 millioner kroner, en økning på 9 millioner kroner fra 3. kvartal. Resultatfremgangen forklares av sterk utlånsvekst, stabile marginer, god kostnadskontroll og stabil kredittkvalitet. Resultatutviklingen må også ses i sammenheng med en gevinst på 50 millioner kroner fra salg av misligholdte lån i Norge i 3. kvartal.

Den sterke kunde- og utlånsveksten fortsatte i 4. kvartal, med en utlånsvekst på 2,5 milliarder kroner, mens innskuddene økte med 1,7 milliarder kroner. Banken rekrutterte 66.000 nye kunder i 4. kvartal."

Jeg har shortet NOFI i aksjekonkurransen, ikke pga fjorårets tall men på grunn av at jeg forventer at renteoppgang og problemer for flere kunder etter hvert vil gi selskapet problemer på bunnlinjen...
highlander
08:57 01.03.2018
#8433

Etter offentliggjøringen av kvartalstallene i går hadde Bank Norwegians børsnoterte moderselskap Norwegian Finans sin beste børsdag siden august 2017, ved at aksjen steg 7 prosent til 92 kr.

I dag har DNB Markets oppjustert kursmålet for aksjen fra 115 til 120 kr, samtidig som meglerhuset gjentar kjøpsanbefalingen og oppgir følgende begrunnelse:

«Totalt venter vi at selskapet vil kunne utbetale et utbytte på 4 kroner per aksje for hele 2018. Med en P/E på 9x basert på våre estimater for 2018, utsikter for fortsatt utlånsvekst på attraktive marginer og en forventet direkteavkasting på rundt 4 prosent.»
oya4
04:04 05.03.2018
#365

Aksjen kommer til å øke mye når de kvartalsvise utbyttene begynner, da utbytteinvestorer kjøper seg inn i aksjen. En aksje med en lønnsom vekst på ca 8% i kvartalet fortjener en høy PE.
highlander
07:48 12.03.2018
#8545

NOFI kastes i dag ut av Dovreporteføljen...
highlander
13:36 14.03.2018
#8592

Norwegian Finans Holding, selskapet som eier Bank Norwegian, har valgt Bjørn Østbø som ny styreleder for en periode frem til 2020.

Det skjedde på en ekstraordinær generalforsamling tirsdag, og valget var i tråd med valgkomiteens innstilling, ifølge protokollen.

Østbø tar over etter at Bjørn H. Kise i midten av februar varslet at han trakk seg. Kise er også styreleder og aksjonær i flyselskapet Norwegian som igjen er storaksjonær i forbrukslånbanken Bank Norwegian.

Kise trakk seg etter en diskusjon mellom Norwegian og Finanstilsynet om hvorvidt flyselskapet har bestemmende innflytelse over forbrukslånbanken, noe som igjen har betydning for Norwegian bokføring av eierandelen i banken.

Det ble dermed innkalt til ekstraordinær generalforsamling for å velge ny styreleder. Østbø er i tillegg styremedlem i blant annet Folketrygdfondet, Helse Bergen og Universitetet i Bergen. (E24)
highlander
21:33 15.03.2018
#8607

Norwegian gjør en helomvending etter at Finanstilsynet begynte å grave i regnskapene. Dermed blir 2017-regnskapet betydelig svakere enn først rapportert.
Dette ble kjent kl 15:55 i dag - og jeg mener at markedet bare til en viss grad rakk å reagere på den negative nyheten før stengetid:

I andre kvartal i fjor gjorde flyselskapet to grep som etterhvert fattet Finanstilsynets interesse.

Flyselskapet solgte seg nemlig ned i Bank Norwegian fra 20 til 17,5 prosents eierskap (mens de inngikk en aksjelånsavtale som beholdt den økonomiske eksponeringen). Aksjesalget ga en gevinst på like under to milliarder kroner på bunnlinjen.

I tillegg endret Norwegian måten de bokfører aksjene i banken på, noe som økte Norwegians bokførte egenkapital med snaue to milliarder.

Etter at Finanstilsynet banket på døren i desember i fjor, har Norwegian nå valgt å føye seg etter anbefalingen fra tilsynet. Det kommer frem i en børsmelding.

Norwegian vil nå starte «den nye» bokføringen av banken fra første kvartal 2018, og dette sørger for at flyselskapet må endre regnskapene for 2017:

For det første reverseres endringen i balansen med 1,993 milliarder, noe som fører til at balansen ved årsslutt er halvert fra 4,1 til 2,1 milliarder.

Det fører til at Norwegians resultat etter skatt ikke ble -298,6 millioner, men hele -2,3 milliarder kroner.

– Dette vil ikke ha noen effekt på Norwegians bokførte egenkapital per 31. mars 2018, ettersom investeringen i Norwegian Finans Holding (Bank Norwegian, journ.anm.) vil bli bokført på markedsverdi fra første kvartal 2018, fremfor fra andre kvartal 2017 som tidligere annonsert, skriver flyselskapet i meldingen.

Norwegian-aksjen har foreløpig ikke reagert på nyheten, men da Finanstilsynets undersøkelser og resultatene for fjerde kvartal ble kjent falt aksjen markant.

Med en balanse på to milliarder ved årsslutt, og ikke fire, er Norwegian dermed mye nærmere den grensen kreditorene har satt i flyselskapets lånevilkår om at de til enhver tid må ha 1,5 milliarder i bokført egenkapital. (E24)

Endret 15.03.2018 21:34 av highlander
highlander
09:16 16.03.2018
#8615

Norwegian Finans Holding, som er morselskapet til Bank Norwegian, stengte til 92 kroner torsdag ettermiddag. DNB Markets har kjøpsanbefaling på aksjen med et kursmål på 120 kroner per aksje.

Meglerhuset tror dermed på en oppside på drøye 30 prosent...

DNB Markets skriver:

«Bank Norwegian er blant selskapene som presenterer seg på DNB Markets konferansen neste uke. Etter at selskapet har hatt fokus på økning i kapitalbufferen en periode er utlånsvekst igjen øverst på prioriteringslisten. Vi venter vekst på gode marginer fremover og mener at aksjen ser attraktiv ut på under P/E 9x basert på våre estimater for 2018.»

Jeg tror dette sprekker en dag, men utelukker ikke at meglerhuset i mellomtiden kan få rett. Norwegian bank er veldig aggressive og "pusher ut" sekssifrede kredittlån til personer som leier bolig [les: overhode ikke har sikkerhet] og før eller siden kan få redusert inntekt.

Vel, de vil jo selvsagt tjene en del på alle dem som betaler "ågerrentene" på kredittkortgjelden sin, men etter hvert som mislighold gjør seg gjeldende, f.eks. under dårligere konjunkturer/arbeidsledighet så kan de "pushe" de misligholdte lånene til AXA eller tilsvarende "gribber" men får da bare en brøkdel tilbake på andelen av misligholdt gjeld, som jeg altså tror blir økende. Tidshorisonten - om det er snakk om måneder eller år - tør jeg imidlertid ikke å si så mye om.

Endret 16.03.2018 09:16 av highlander
highlander
09:08 17.04.2018
#9198

Dagens Næringsliv, nettutgaven, har i dag en artikkel med overskriften "Bank Norwegians merkelige regnskaper". Der fremgår følgende uttalelse:

- Jeg kan ikke skjønne annet enn at Bank Norwegian underrapporterer tapsutsatte lån. Det har den gjort i to år, skriver kapitalforvalter Sigmund Håland. (DN.no)
highlander
07:53 28.04.2018
#9579

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
07:48 04.05.2018
#9791

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
18:23 24.05.2018
#10203

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
13:19 06.06.2018
#10360

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
13:17 19.06.2018
#10584

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
13:08 28.06.2018
#10761

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
12:59 05.07.2018
#10891

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter