Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Norwegian Finans Holding ASA
Norwegian Finans Holding ASA
highlander
15.02.2017 15:42
#6924

Sparebank 1 Markets har gjentatt kjøpsanbefalingen på Bank Norwegian, og samtidig økt kursmålet fra 125 til 130 kr.

Meglerhuset peker på at Q4-resultat kom inn i tråd med forventningene, samt det faktum at den rettede emisjonen ble gjennomført til tilnærmet børskurs på angjeldende tidspunkt.
highlander
27.02.2017 09:50
#6972

Stig Myrseth kaster i dag NOFI ut av Dovreporteføljen, etter 4 uker inne i varmen...
Ypsilon
27.02.2017 10:30
#3887

Ser ikke ut til at disse bankene er så attraktive på børsen. Se bare B2H i dag som viser rekordresultat, men er så langt i minus. Personlig ville jeg ha satset på NOFI, men denne banken vil vel følge moderselskapet sitt og inntil videre er det ikke særlig høyde over der heller ...
highlander
23.03.2017 15:48
#7072

DNB Markets har initiert analysedekning av Bank Norwegian.

Meglerhuset konkluderte med en kjøpsanbefaling og kursmål 110 kr.
highlander
29.03.2017 16:31
#7092

Sparebank 1 Markets antar at forslaget til Finanstilsynet vil innebære lavere lånevekst som reduserer antatt inntjening.

Som en følge av dette kutter meglerhuset inntjeningsestimatene med 8 % i 2017 for forbrukslånbankene.

Meglerhuset reduserer kursmålet i Bank Norwegian fra 130 til 115 kr.
Ypsilon
29.03.2017 20:36
#3925

Norwegian Finans Holding, morselskapet til Bank Norwegian, falt 6,47 prosent onsdag, og har dermed falt 11,26 prosent de siste to dagene.

Fallet til Bank Norwegian kommer i kjølvannet av at Finanstilsynet tirsdag foreslo maksgrenser på forbrukslån.

Forslaget kan bety lavere utlånsvekst for forbruksbankene, ifølge analytiker.

- Det som fremkommer av forslaget gjør at vi tror veksten kan bli lavere og mer krevende for de forbruksbankene som opererer i Norge. I vårt anslag har vi antatt nullvekst i utlån fra andre kvartal 2017, noe som vil slå ut cirka fire prosent for aksjen til Bank Norwegian, sier analytiker Jan Erik Gjerland, i ABG Sundal Collier til nyhetsbyrået TDN Finans.

At det kommer reguleringer er ikke uventet, men Gjerland mener implementeringen av disse kan gå fortere enn markedet hadde forventet.

- Forventninger om reguleringer som skulle ta ned veksten har ligget i kursen, men dette materialiserer seg i et forslag som kan implementeres ganske fort, tror vi. Dette er en retningslinje, som kan innføres raskere enn en forskrift. Dermed vil du få effekt kanskje allerede fra annet kvartal 2017, sier han.

Gjerland tror ikke at forslaget vil få så store konsekvenser for de etablerte bankene som Bank Norwegian.

Han tror det blir verre for nykommerne som Monobank.

- Monobank har en lavere inntjening pr aksje, og da vil et tilbakeslag slå desto sterkere ut, sier han.

Kjøpsmulighet

Gjerland påpeker overfor nyhetsbyrået at det sikkert er mange aksjonærer i Bank Norwegian som har en bra gevinst og dermed vil vurdere å selge.

ABG-analytikeren mener imidlertid at kursfallet er en god kjøpsmulighet, og viser til at banken har en høy utlånsbase, som folk faktisk betaler tilbake.

Endret 29.03.2017 20:38 av Ypsilon
highlander
18.04.2017 13:33
#7126

Bank Norwegian tas i dag inn i Dovreporteføljen. Stig Myrseths begrunnelse:

"P/E er på 8,8 og pris/bok på 2,5 for 2017. Det er lavt for en bank med ekstremlønnsomhet og -vekst i tillegg til skandinavisk markedslederskap innen forbrukslån."
oya4
08.05.2017 03:14
#344

NOFI er sist omsatt på 66,00 kr/aksje og tjente 1,80 pr aksje i k1-17, 1,61 kr pr aksje i k4-16, 1,36 kr pr aksje i k3-16, 1,48 kr pr aksje i k2-16, 95 øre pr aksje i k1-16, 97 øre i k4-15, 74 øre i k3-15, 74 øre i k2-15, og 65 øre i k1-15.

NOFI har nå passert 1 million kunder.

NOFI er en billig vekstaksje, og fortjenesten tikker oppover, i en bransje som har fremtiden foran seg.
oya4
16.07.2017 06:08
#356

NOFI vokser fortsatt godt, og har planlagt å begynne med utbytte fra k1 2018:Endret 16.07.2017 06:14 av oya4
OldNick
15.08.2017 11:02
#19418

Norwgian Finans Holding (Bank Norwegian) kom med Q2-2017 rapport idag.

OK saker.

NOFI: Norwegian Finans Holding ASA - STRONG GROWTH AND EARNINGS IN BANK NORWEGIAN

Børsmelding
15.08.2017

The group's comprehensive income amounted to NOK 400 million in the second quarter of 2017, corresponding to an earnings growth of NOK 71 million compared with the first quarter of 2017. The earnings growth is explained by loan growth, stable margins, good cost control and stable credit quality. The results are characterized by improvements in all markets and is impacted by a gain of SEK 42 million from the sale of non-performing loans in Sweden.

The strong customer and loan growth continued in the second quarter, with a loan growth of NOK 1.7 billion, while deposits increased NOK 2.7 billion. The bank recruited 83,000 customers in the second quarter. At the end of the second quarter the bank had a customer base of 1,101,000 customers, which can be broken down into 788,500 credit card customers, 160,800 loan customers and 151,700 deposit customers.

The Bank Norwegian credit card was recently awarded "Best Affinity Credit Card for the Europe/Africa region" by the Freddie Awards.

The bank has a broad Nordic platform and lending volumes grow faster outside Norway. Enacted regulations from the Norwegian regulators are estimated to have a more limited impact on the bank's development going forward.

The bank has attained the current minimum capital requirements and is well positioned for further growth.

Bank Norwegian is a wholly owned subsidiary of the listed company Norwegian Finans Holding ASA. Bank Norwegian started its operations in November 2007 and offers consumer loans, credit cards and deposit accounts to retail customers distributed through the Internet in the Nordic market. The bank offers, in cooperation with the airline Norwegian, a combined credit card and reward card. The bank started operations in Sweden in May 2013. In December 2015 the bank launched operations in Denmark and Finland, where it initially offered consumer loans and deposit accounts, while credit cards were launched in June 2016.

Bank Norwegian is a digital bank offering simple and competitive products to the retail market. The operations are based on leading digital solutions, synergies with the airline Norwegian, attractive terms for our customers, cost-effective operations and effective risk selection.

For further information, see the report for the second quarter 2017 and the investor presentation for the second quarter 2017 available at:

https://www.banknorwegian.no/OmOss/InvestorRelations

If you have questions you may call;
CFO Pål Svenkerud; phone: +47 9340 3904
CEO Tine Wollebekk; phone: +47 4080 5557


NOFI: Q2-2017 Report (PDF)

NOFI: Q2-2017 Presentation (PDF)
OldNick
31.10.2017 09:11
#19632

Norwgian Finans Holding (m/Bank Norwegian) kom med Q3-2017 rapport idag.

Igjen meget bra rapport. Men markedet ville hatt mer, og sender aksjen ned -5%.

NOFI: Norwegian Finans Holding ASA - STERK VEKST OG RESULTATFREMGANG I BANK NORWEGIAN

Børsmelding
31.10.2017

Konsernets totalresultat etter skatt i 3. kvartal utgjorde 434 millioner kroner, en økning på 34 millioner kroner fra 2. kvartal samt en økning på 187 millioner kroner siden 3. kvartal 2016. Resultatet pr. 3. kvartal 2017 utgjorde 1.162 millioner kroner, sammenlignet med 634 millioner kroner i samme periode i fjor.

Den fortsatt sterke resultatfremgangen forklares av utlånsvekst, stabile marginer, god kostnadskontroll og stabil kredittkvalitet. Resultatet inkluderer en gevinst på 50 millioner kroner fra salg av misligholdte lån i Norge, sammenlignet med en tilsvarende gevinst på 43 millioner svenske kroner i 2. kvartal.

Den sterke kunde- og utlånsveksten fortsatte i 3. kvartal, med en utlånsvekst på 1,2 milliarder kroner, mens innskuddene økte med 1,1 milliarder kroner. Banken rekrutterte 73.800 nye kunder i 3. kvartal. Banken har ved utgangen av 3. kvartal 2017 en kundemasse på 1.167.000 kunder, fordelt på 843.900 kredittkortkunder, 164.200 lånekunder og 158.900 innskuddskunder.

Banken har en bred nordisk plattform, og utlånsvolumene vokser raskere utenfor Norge. De nylig implementerte reguleringene fra norske myndigheter anslås derfor å ha en begrenset innvirkning på bankens totale utvikling fremover.

Bankens rammeverk for IFRS 9 finansielle instrumenter er under implementering. Regnskapsstandarden forventes generelt å medføre økte nedskrivninger på utlån, da man under IFRS 9 skal avsette for forventet tap på rapporteringstidspunktet. Foreløpige beregninger tilsier en moderat endring i nedskrivningsbehovet.

Bankens kjernekapitaldekning på 16,6 % overstiger minstekravet på 15,3 % med god margin og banken er godt posisjonert for videre vekst samtidig som målsetningen om utbetaling av utbytte i 2018 opprettholdes.

Bank Norwegian startet driften i november 2007 og tilbyr forbrukslån, kredittkort og innskudd til personkunder gjennom internett i det nordiske markedet. Bank Norwegian tilbyr, i samarbeid med flyselskapet Norwegian, et kombinert kredittkort og fordelskort. Banken startet virksomheten i Sverige i mai 2013. I desember 2015 lanserte banken lån og innskudd i Danmark og Finland, mens kredittkort ble lansert i juni 2016.

Bank Norwegian skal være en digital bank som leverer enkle og konkurransedyktige produkter i personkundemarkedet. Virksomheten baseres på ledende digitale løsninger, synergier med flyselskapet Norwegian, attraktive betingelser til kundene, kostnadseffektiv drift og effektiv risikoseleksjon.

For ytterligere informasjon, se delårsrapport for 3. kvartal 2017 og investorpresentasjon for 3. kvartal 2017 som ligger tilgjengelig på:

https://www.banknorwegian.no/OmOss/InvestorRelations

For eventuelle spørsmål kan du ringe;
Adm.dir. Tine Wollebekk; tlf: +47 4080 5557
Finansdirektør Pål Svenkerud; tlf: +47 9340 3904

NOFI: Q3-2017 Report (PDF)

NOFI: Q3-2017 Presentation (PDF)

Bank Norwegian AS: Q3-2017 Rapport (PDF)

Endret 31.10.2017 09:12 av OldNick
highlander
13.12.2017 15:58
#7745

Det ble i går kjent at Norwegian Finans Holding (Bank Norwegian) tas inn i OBX-indeksen med virkning fra og med 22. desember. Normalt vil det medføre ekstra etterspørsel fra fond og investorer som følger OBX-indeksen i dagene rundt effektiviseringsdatoen (i dette tilfelle 22. desember).
highlander
15.01.2018 14:03
#7918

Mandag formiddag ble det kjent at den nye blågrønne regjeringen er bekymret for nordmenns forbruksgjeld, og vurderer nye tiltak mot skyhøy rente og aggressiv markedsføring.

Bank Norwegian-aksjen er rett før klokken 14.00 ned 4,71 prosent, til 90,95 kroner per aksje, og ifølge Carnegie-analytiker Johan Ström er det forslaget i regjeringsplattformen om å vurdere et tak på renter på forbrukslån trekker Norwegian Finans Holding-aksjen ned, skriver DN Investor.

– Et rentetak vil kunne gi en direkte effekt på forbruksbanker, det blir som å sette et tak på lønnsomheten, sier Ström til TDN Direkt.

– Selskaper priset på så lave multipler burde egentlig ikke reagere så kraftig som Nofi (Bank Norwegian) gjør i dag. Men forbruksbanker har høy churn, og trenger et høyt nettosalg for å holde topplinjen stabil. Hvis man ikke opprettholder det sterke salget med god lønnsomhet så blir det nedside, sier Ström til TDN Direkt. (Kilde: TDN/E24)
highlander
25.01.2018 16:12
#8006

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
29.01.2018 16:00
#8040

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
15.02.2018 13:01
#8268

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
26.02.2018 10:17
#8377

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
28.02.2018 09:21
#8407

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
01.03.2018 08:57
#8433

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
oya4
05.03.2018 04:04
#365

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
12.03.2018 07:48
#8545

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
14.03.2018 13:36
#8592

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
15.03.2018 21:33
#8607

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
16.03.2018 09:16
#8615

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
17.04.2018 09:08
#9198

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter