Du er her: Forside > Meglerhus - tips og erfaringer > Nordic Securities AS
Nordic Securities AS
MERLOT
08:07
10.01.2017
#68

Tilbakekall av tillatelser til å yte investeringstjenester

I medhold av verdipapirhandelloven (vphl.) § 9-4 (1) nr. 4 kaller Finanstilsynet herved tilbake Nordic Securities AS' tillatelser til å yte investeringstjenestene 1, 2, 5 og 6 som nevnt i vphl. § 2-1 (1), samt tilknyttede tjenester 3 og 5 som nevnt i vphl. § 2-1 (2).

Følgende vilkår gjelder:
1. Frem til 7. april 2017 (avviklingsperioden) kan Nordic Securities AS likevel yte investeringstjenestene 1, 2
og 5 i den utstrekning det er nødvendig for en forsvarlig avvikling av kundeforhold, og investeringstjeneste 6 i den utstrekning det er nødvendig for å fullføre eksisterende
tilretteleggingsoppdrag.

2. Nordic Securities AS kan i avviklingsperioden ikke etablere nye kundeforhold eller påta seg nye tilretteleggingsoppdrag.

3. Nordic Securities AS kan i avviklingsperioden ikke yte tjenester til eksisterende kunder utover hva som er
nødvendig for en forsvarlig avvikling av kundeforhold eller en forsvarlig fullføring av tilretteleggingsoppdrag.

Dette vedtaket kan påklages til Finansdepartementet innen tre uker etter at vedtaket er mottatt, jf.forvaltningsloven (fvl.) kap. VI. Klage sendes Finanstilsynet. Reglene i fvl. §§ 18 til 19 om partenes adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter, gjelder. Det kan søkes om utsatt iverksettelse av vedtaket, jf. fvl. § 42.
Beins
15:20
19.02.2018
#11687

Ifølge TV 2 er flere personer siktet for økonomisk kriminalitet etter at Økokrim aksjonerte mot meglerhuset Nordic Securities.
(BA.no): Det har blitt foretatt ransakelser i Bergen og Oslo i forrige uke.

Det bekrefter førstestatsadvokat Trude Stanghelle overfor TV 2.

Hun vil ikke si noe om hvor mange som er siktet, eller hvilke stillinger i selskapet disse hadde.
OldNick
23:03
22.02.2018
#19924

Nordic Securities - et skrekkens eksempel.


Det skled helt ut

I årene som ledet opp til forrige ukes Økokrim-pågripelser rådet en kultur som gradvis ble mer kynisk og rå i Nordic Securities, ifølge personer som jobbet der.

Karl Wig og Eirik Billingsø Elvevold, E24.no
22.02.2018
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter