Du er her: Forside > Skatt, Trading og Utbytte > Skattemeldingen og skatt
Skattemeldingen og skatt
delta
16:06
28.04.2014
#21171

Ligningsetaten har vel laget forslag til tap eller gevinst ved aksjesalg? Der inngår skjermingsfradraget allerede sammen med kostpris for aksjene slik at skattepliktig gevinst skal bli korrekt. Det er jo kun skattepliktig gevint eller tap som skal føres på egen post i selvangivelsen. Normalt er forslaget korrekt for aksjer handlet på OSE.

Endret 28.04.2014 16:08 av delta
gasupa
09:43
29.04.2014
#105

Delta
Tusen takk da forstod jeg det hele...trodde dette var noe jeg måtte føre inn selv.
gorwell
18:02
03.05.2014
#21626

Overføring av fradrag til ektefelle er en bastardløsning (joda, den skal skje automatisk enten du vil eller ei).

For om Skatteetaten finner ut at fradraget var feil, skal du ikke gjøre regning med at Skatteetaten hanker tilbake feil utbetalte penger til ektefellen, den skal du pent selv måtte tilbakebetale.

Det er mulig å kreve "særskilt likning".

gorwell
javelda
18:44
03.12.2014
#5353

Hva blir skatten på aksjegevinst og utbytte(i forhold til i dag) dersom Scheel-utvalget sitt forslag slår gjennom?
javelda
10:37
18.04.2015
#5687

Jeg har handlet(Solgt og Kjøpt) aksjer for millioner av kroner fra min hjenme-pc) i flere år her i stavanger. Jeg abonnenerer ikke på de forskjellige økonomosiske tids-skriftene jeg leser for å holde med oppdatert fordi jeg ikke leser de hver dag, bare 2-3 ganger i uken (tar derfor ikke vare på alle hundre kvitteringene,). Dette gjelder kapital, finansavisen, Dagens Næringsliv, PC , printer og faks. De siste kan jo også brukes privat sel vom min pc bare brukes til aksjehandel mens jeg har en annen pc som barnebarna osv kan bruke så mye de vil. Er det noen som kan sette opp en rimelig oversikt som ligningskontoret kan godta. Har holdt på med aksjehandel i årevis, men ligningskontoret her i Stavanger mener visst det ikke følger utgifter til denne kjøp/salg av aktiviteten og jeg har aldri brydd meg om å protestere mot overmakten. Tenker ikke på provisjon, men på utgifter til "inntekts erverv" tror jeg det heter.

Antar det er noen glupe hoder som har et forslag til hvordan dette kan gjøres uten å måtte sende inn flere konvolutter med kvitteringer.
gorwell
21:16
18.04.2015
#21853

Burde være nært nok for deg, nært nok for ligningskontoret å anslå 15000 for "heile driden" uten å spesifisere enkeltposter (tele, data, lektyre, realtime etc).

gorwell
gorwell
21:27
18.04.2015
#21854

Re Scheel, "Utvalget anbefaler at dagens modell for skattlegging av selskaper beholdes, men at satsen reduseres fra 27 prosent til 20 prosent. Videre foreslås det en ny progressiv skatt som skal erstatte dagens toppskatt."

Det er sterke krefter som vil ha oss tilbake til progresjonsskatt med 90% skatt på siste 1000-lappen for lønnstakere med skattefrihet for selskapene.

Farlig.

"Utvalget forslår også at det innføres en egen skatt på eierinntekter fra aksjeselskaper (utbytte og aksjegevinster). Utvalget har ikke vurdert endringer i skattemodellen for enkeltpersonforetak."

Med skatte-beskyttelse av kun de multi-corporative selskapene, dvs alle de store "systemkritiske" børsnoterte selskapene som har et øre både her og der.

Noen som får tanker om Franco og Mussolini? Vel, Stalin og Hitler kan tas med i samme åndedrag.

gorwell

Endret 18.04.2015 21:32 av gorwell
Dividenten
23:19
18.04.2015
#15726

Javelda.

Før opp det du har dekning for.

Så blir det opp til makta å bevise at det er feil.

Har du ren sti ellers skulle det ikke være noe problem.
Synteg
20:23
19.04.2015
#27

Jeg skriver opp det jeg har kvittering på. Deretter ansår jeg et beløp på noen hundre kroner i måneden til diverse kostnader og begrunner godt hvorfor og hva slags kostnader det er snakk om. Tilsammen utgjør det ca. 15 k faktisk. Men da har jeg også en ganske stor portefølje til å handle privat.

Norwegian wolf
20:13
20.04.2015
#912

Hei..
jeg er usikker på føring av noen poster i selvangivelsen.
Jeg var våren gjennom et samlivsbrudd.
Vi hadde felles eie av flere eiendommer.
Jeg overtok og har blitt boende i vår felles bolig, og min eks. har overtatt og bor nå i en felles utleieleilighet som vi hadde.
Overflytting og tinglysning av nytt eierskap av eiendommene ble gjort i 2014, og dette er også korrekt ført i våre mottatte selvangivelsene.
Min eks. har ikke mottatt krav om dokumentavgift for den halvdel av leiligheten som jeg har overdratt til henne.

Er det noen som har erfaring med hvordan dette nå skal føres i selvangivelsen?

Jeg er klar over at jeg først må fylle ut utleieskjema for de første 6 mnd, og rapportere dette. Dette vil bl gjort.

Når det gjelder leiligheten så har jeg en liten gevinst på den 1/2-delen av leiligheten jeg overdrar til min eks. i vårt skillsmisseoppjør.
Er dette å anse som skattefritt på samme måte som felles bolig, eller skal gevinsten på denne leiligheten beskattes? Min eks bor nå i boligen.
Hvis dette skal beskattes, er det et eget skjema for dette?

Setter pris på tips for hvordan dette best kan håndteres.

På forhånd takk. :)


NW

Synteg
15:15
21.04.2015
#28Dokumentavgiftsfritaket gjeld ikkje for sambuarar som ønskjer å overføre eigedom i løpet av samlivet. Det er berre ved samlivsbrot fritaket er aktuelt. Med "samlivsbrot" er meint eit endeleg opphøyr av sambuarskapet, medrekna når samlivet er avslutta på grunn av dødsfall.

http://kartverket.no/Eiendom-og-areal/Tinglysing-av-eiendom/Hvordan-tinglyse/Dokumentavgift/Dokumentavgift-ved-samlivsbrudd/
gorwell
21:35
21.04.2015
#21855

Dokumentavgift skal ikke ilegges ved hjemmelsoverføring mellom ektefeller (eller til barn).

Du har ingen gevinst på utleieleiligheten. Denne er ifm samlivsbruddet, begynt bebodd av din nåværende ektefelle som fortsatt felles formue (til skilmissen er et faktum, som Synteg skriver "samlivsbrot" er konstatert. I mellomtiden tjener hun samstundes opp botid der).

At du slipper å kjøpe ut din tidligere ektefelle fra "felles bustad" når samlivsbruddet er konstatert og tidligere ektefelle ifm samlivsbruddet overtar enerett til en formuespost (leiligheten), er ikke inntekt.

Skattefritak betinger at hun bor der i minst 12 måneder! Fuck'er hun opp dette, vil både hun og du kunne havne i kverna!

Eh, retting: Hun vil havne i kverne, no doubt. Ettersom du har avgitt formue ifm konstatert samlivsbrudd er jeg i tvil om du vil havne i kverna.

Jeg ville ikke gjort noe med det annet enn kanskje å varsle at eiendomsrett er blitt overført til ektefellens særeie (og fått det registrert). Det er ingen grunn til å gå i dybden og forklare allverden (Staten) hvorfor dette er blitt gjort (og derved for Staten erklære at det eksisterer ekteskaplige problemer før disse er konstatert ved "konstatert samlivsbrudd").

gorwell

Endret 21.04.2015 21:43 av gorwell
Norwegian wolf
12:22
23.04.2015
#913

Re: gorwell. Takk for svar. Vi var ikke gifte, men samboere med felles barn. Dvs. Samlivsbruddet ble endelig når dette ble registrert vis familevernkontor. Min eks. vil dermed ikke kunne opparbeide noe botid mens vi venter på endelig opphør av samlivet, tilsvarende som ektepar gjør. Dette vil vel utgjøre en viss forskjell ut i fra det scenario som du nevner med hensyn til skattefritak? Mvh NW
gorwell
15:42
25.04.2015
#21858

Tror du kan legge til grunn at registrerte partnere vil være å anse som gifte, dvs hun begynner likevel å opptjene botid på egen hånd fra innflyttingsdato. Så 12-måneders regelen står.

Det gjør utdeling av formue også, dette er ikke skattbar inntekt for deg og i alle fall ikke om hun etterlever 12-måneders'en. Ettersom du ikke skal lide skattebyrde av hennes privatrettslige handlinger (som du ikke har innvirkning på) etter at samlivsbruddet er registrert, jeg ville nok hevdet at du ikke skal bli skadelidende (gevinst-beskattet) selv om hun tabber seg ut og selger før 12-måneders'en.

Ville kanskje sett på om jeg skulle formalisert den "før samlivsbruddet ble et faktum eksisterende muntlige avtale" at ex'en overtok formuesgodet som ene-eie.

Dvs antedatert en kontrakt herom. Du bør kanskje se på timingen for samlivsbruddet og inneværende selvangivelsesfrist og sette dato til 1. januar 2014?

If you get my drift.

gorwell

Endret 25.04.2015 15:43 av gorwell
andy30
16:55
25.04.2015
#641

Topp skatt er noe ufyselige greier!
andy30
16:58
25.04.2015
#642

Men det må betales og skatte skyldige penger blir mange kr. du helst vil få vekk så fort som mulig !
andy30
17:04
25.04.2015
#643

Har egen revisor som er vant med min fusterasjon hvert år.

Ekstra inntekter som han ikke kjenner til før nå gjør han like forbanna hvert år.
gorwell
19:40
02.05.2015
#21880

Noen med kunnskap om skattestrategier ved utenlands-arbeid?

gorwell
Stockamateur
10:29
26.04.2017
#11847

Hei.

Helt sikkert et banalt spørsmål, men...: Skal gevinst/tap på utenlandsregistrerte selskaper rapporteres i selvangivelsen/RF1088? De er handlet på Oslo Børs.

Alltin har mottatt oversikt over alle mine handler fra min (nett)megler. De har konsekvent unnlatt å føre opp aksjer/ETNer registrert i US (f.eks. GIG = US4593781051) eller Tyskland (f.eks. ETN Bear SDRL X3 VON2 = DE000VS0GQB3 utstedt av Vontobel). Jeg kunne skjønt dette hvis jeg hadde hatt inntekt og måtte levere selvangivelse i disse landene, men det gjør jeg ikke.

Jeg har også funnet flere direkte feil i selvangivelsen, så det anbefales å sjekke nøye! Selv om det betyr mange timers jobb og minimum ei halvflaske å styrke seg på. Så langt har vår nye vidunderlige elektroniske verden kommet...
Stockamateur
10:33
26.04.2017
#11848

gorwell #21880

To år senere...

Jeg passet på å betale trygdeavgift til Norge når jeg jobbet utenlands.
Stockamateur
16:34
26.04.2017
#11858

Skatteetaten får ikke opplysninger om handel i utenlandsregistrerte aksjer/papirer fra VPS.
Apophis
13:57
15.04.2018
#218

Hei.

Jeg jeg har noen utenlandske aksjer jeg oppgir som formue i utlandet.
Disse er altså ikke inkludert i den tilsendte skattemeldingen.
Når dette legges inn, regner de ut verdisettningsrabatten og ting er ordnet på skatte oppgjøret?
Eller må jeg trekke fra selv, før jeg legger det inn i selvangivelsen?

Noen som vet?

Mvh
Apophis
Apophis
14:18
15.04.2018
#219

Edit: Fant litt informasjon på selve skattemeldingen, det ser ut som det blir beregnet på nytt etter at vi har lagt inn nye tall.
highlander
15:48
15.04.2018
#9127

Re. Apophis

Takk for spørsmål og info.

Mitt inntrykk fra tidligere er at utenlandske aksjer (men ikke utenlandske derivater) handlet på Oslo Børs og registrert på norsk VPS-konto har kommet opp automatisk både på realisasjonsoppgaver og som formue i utlandet i den grad det var beholdninger pr. årsskiftet. Aksjer handlet direkte på eksempelvis New York Stock Exchange har jeg vært nødt til å føre opp selv i tillegg, selv om det har vært brukt norsk nettmegler.

Endret 15.04.2018 15:53 av highlander
Apophis
16:09
15.04.2018
#220

Hei, like så.

Disse er kjøpt med Engelsk megler, og er helt utenom systemet.

«I oppstillingen nedenfor ser du bare verdsettingsrabatt av eiendeler som er forhåndsutfylt i din skattemelding, og som reduserer gjelden ved formuesfastsettelsen. Tilføyer du nye poster eller endrer de forhåndsutfylte postene for formue og gjeld, vil gjeldsreduksjonen endres. Den endelige beregningen framgår av skatteoppgjøret. Les mer om dette på skatteetaten.no»
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter