Du er her: Forside > Skatt, Trading og Utbytte > Ny skattereform i emning - gunstig for aksjeinvestering
Ny skattereform i emning - gunstig for aksjeinvestering
Provence
03.05.2016 21:03
#9165

Mot enighet om ny skattereform på Stortinget

Om jeg forstår saken rett:

- Aksjeinvesteringer vil ligninsmessig settes til 80% av markedsverdi.

- Selsskapskatten settes til 23% ned fra 27%

Regjeringen måtte gi slipp på tanken om at formuesskatten skulle fases ut helt. For å få med arbeiderpartiet og et forlik i denne saken måtte man altså inngå en hestenhandel.


Likevel i sum en god forbedring
Fanatic
03.05.2016 21:37
#27819

Gunstig? De legger jo til en faktor. F.eks i år så påstår de at de har senket skatten fra 27 til 25, men du må gange aksjefortjenesten med 1.1, så skatten er økt fra 27 til 28,75. Med videre reduksjon i satsen vil de øke denne faktoren.
Provence
03.05.2016 21:43
#9166

.. men da tror jeg du må skille mellom aksjer man eier på privat hånd vs. aksjer man eier i et investeringsselskap. Skatt på aksjeavkastning i et AS har ikke uttellende effekt før man tar ut avkastning i form av et utbytte til privat forbruk.
Provence
03.05.2016 22:18
#9167

Sverige får mest risikokapital i Europa; på tide med en skattereform i Norge?

I Sverige går arbeidsledigheten ned. I nabolandet skaper man nye arbeidsplasser. BNP har en vekst på 4,5%

Jeg innledet her med et ord "gunstig" og det var ut fra forståelsen av at man ikke kan forvente så mye i det politiske landskapet man har her på berget. Slik jeg ser det, er det virkelig tungt å få til skatteincentiver til nyskapende teknologier.

Om man konsentrerer seg om aksjeinvesteringer i et AS, så beholder man den operativ kapital så lenge pengene går til re-investering. Og trenden går i retning opprettelse av et AS.
Provence
03.05.2016 23:35
#9168

Her fra duellen mellom Erna Solberg og Jonas Støre med inngang til kommunevalget i 2015


Ut i sendingen, ca. 11 minutter, kommer man inn på formuesskatten og Jonas Støre forteller om et besøk i Haugesund og et selskap som utvikler dypvannsteknologi og han spurte (folket på gølvet?) "Hva er de største utfordringene?". Hvorpå han fikk svar, formuesskatten var ikke det viktigste. Og Erna bryter inn, hvem er eierne i dette selskapet? Svaret, utlendinger. Og Jonas repliserte, ja men folket som jobber der er norske. Erna, ja men de betaler ikke formuseskatt ..

Ganske avslørende og det forteller meg noe om hvor lavpannet argumentasjonen kan være fra en AP leder og hvor vanskelig det kan være å få konsensus for de virkelige utfordringene ..
OldNick
10.10.2016 08:21
#18404

Skattegrep som gjør sparing i aksjer og fond gunstigere

To punkter i statsbudsjettet det er verdt å merke seg


Odd S. Parr, Hegnar.no
9.10.2016

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017, lagt frem torsdag denne uken, var det særlig to punkter å merke seg for sparere i aksjer og aksjefond.

- Skjermingsrenten økes med 0,5 prosentpoeng før skatt (med virkning fra og med inntektsåret 2017)

--Innføring av aksjesparekonto

Skjermer mer av avkastningen

For å begynne med skjermingsrenten, beskattes personlige skattytere kun for den delen av avkastningen på aksjer og aksjefond som overstiger denne. At skjermingsrenten økes, betyr altså en mindre del av avkastningen skal beskattes.

Dagens skjermingsrente følger renten på statskasseveksler, og er for 2016 fastsatt til 0,6 prosent.

Regjeringen skriver at økningen på 0,5 prosentpoeng omtrent vil tilsvare en langsiktig differanse mellom NIBOR og renten på statskasseveksler.

- Med tanke på skattemessig likebehandling er det positivt at skjermingsrenten økes, men det er skuffende at den foreslåtte økningen kun er halvparten av det foreningen har tilrådd. Vi mener skjermingsrenten burde økes med minimum ett prosentpoeng, sier administrerende direktør Bernt S. Zakariassen i Verdipapirfondenes Forening.

- Den økningen regjeringen foreslår er for liten til å sikre Stortingets ønske om skattemessig nøytralitet på ulike plasseringsformer, fortsetter han.

For deg som lurer, er NIBOR (Norwegian Interbank Offered Rate) en samlebetegnelse på norske pengemarkedsrenter med ulike løpetider, som skal gjenspeile rentenivået långiver krever for et usikret utlån i norske kroner med levering om to dager, "spot".

Ingen gevinstskatt før uttak

For det andre foreslår altså regjeringen å innføre en ordning med aksjesparekonto for børsnoterte aksjer og aksjefond.

Ordningen går ut på at gevinster ikke beskattes løpende, men først når du tar pengene ut av kontoen.

Av forenklingshensyn foreslår regjeringen at det kun er verdipapirfond med over 80 prosent aksjeandel som kan inngå i den nye ordningen, og at kun gevinster (ikke utbytter) ikke skal beskattes løpende.

- Dette er en ordning vi er positive til. En aksjesparekonto gjør det enklere og mer gunstig for privatpersoner å investere i aksjer og aksjefond. Vi ser at departementet skriver at det ut fra konkurransemessige hensyn er en fordel med flest mulig kontotilbydere. Det er vi enig i, sier Zakariassen.

- Hvem som kan tilby den nye ordningen, vil bli fastsatt i forskrift, og vi forventer at fondsforvaltningsselskaper vil stå på denne listen, avslutter han.

Verdipapirfondenes Forening minner til slutt om at Finansdepartementet foreslår en overgangsregel som åpner for at den enkelte i inntektsåret 2017 kan overføre aksjer og aksjefond til den nye ordningen med skattemessig kontinuitet - hvilket innebærer at overføringen ikke beskattes.
Savepig
10.10.2016 10:34
#59

Positivt om en kan spare i aksjer med utsatt gevinst uten at en trenger å bruke Unit Link, som vel egentlig er en litt kunstig greie.
Remy Martin
26.12.2016 17:53
#335

Kan jeg overføre/gi som gave aksjer eller aksjefondsandeler til mine barn uten at dette blir realisering?
mvh remy

Endret 26.12.2016 17:56 av Remy Martin
yemaya 2
26.12.2016 18:21
#7800

Ifølge en kilde i DNB så er forskriftene ikke klare og ordningen kommer neppe i gang før utpå våren.
yemaya 2
26.12.2016 18:24
#7801

For arv og gave skal arving eller gavemottaker overta arvelaters/givers inngangsverdi mv. (kontinuitetsprinsipp). Hvis dødsfallet skjedde eller gaven ble ytet i 2013 eller tidligere, kan inngangsverdien og skjermingsgrunnlaget ikke settes høyere enn den verdien som ble lagt til grunn ved beregning av arveavgiften jfr. tidligere § 9-7 fjerde ledd i skatteloven.
Fra og med 2014 skal det ikke lenger ilegges arveavgift, og inngangsverdien skal nå videreføres med full kontinuitet
OldNick
01.09.2017 13:24
#19447

Noe info lagt ut på Hegnar.no idag og tidligere ang. Aksjesparekonto

Alt du trenger å vite om aksjesparekonto

En skattegave du nesten ikke kan si nei til


Odd S. Parr, Hegnar.no
28.06.2017

Onsdag i forrige uke ble den etterlengtede forskriften om aksjesparekonto vedtatt. Reglene trer i kraft fra 1. september i år.

I denne kontoen kan du samle alle dine aksjer, aksjefond og egenkapitalbevis. Og så lenge du holder deg innenfor denne kontoen, kan du kjøpe og selge uten å utløse skatt.

Dyrt å sove i timen her

Med vedtaket følger også et skatteamnesti.

Aksjer, aksjefond og egenkapitalbevis utløser egentlig skatt ved realisasjon. Men fra 1. september og ut 2017 kan du flytte dette inn i en aksjesparekonto uten å pådra deg skatt.

Vi vet at veldig mange kunder har store gevinster i aksjefond, etter å ha spart lenge og tålmodig. Men de har ikke realisert, nettopp på grunn av skatteregningen de da får. Nå kan disse flytte over, realisere og reinvestere uten skatt, og uansett størrelse på beløpet, sa Ronny Kiss, Storebrands leder for pensjon og sparing i privatmarkedet da han gjestet HegnarTV-studio i forrige uke.

Dette er kjempegunstig. Sover du i timen her, og ikke bruker dette amnestiet, blir det dyrt for deg. Så her har vi en folkeopplysningsjobb å gjøre, fortsatte han.

Hvorfor er vinduet så lite?

Det må du nesten spørre dem som har gjort vedtaket om. Bransjen ba om å forlenge vinduet utover de fire månedene som er gitt. Venter du til over nyttår, er amnestiet over, og da må du forholde deg til reglene som gjelder, svarte Kiss på programleder Stein Ove Haugens spørsmål.

Vanlig gevinstskatt

Men før eller siden vil du gjerne ha gleden av pengene du sparer.

Hva skjer med pengene du tar ut av aksjesparekontoen?

I første omgang kan du ta ut den innskutte egenkapitalen, det opprinnelige beløpet du har satt inn, uten å pådra deg skatt. Men tar du ut avkastningen, blir det gevinstskatt på vanlig måte, fortalte Kiss.

I 2017 medfører det at du ganger gevinsten med en justeringsfaktor på 1,24, og ilegger 24 prosent skatt. Effektiv skattesats på gevinsten vil da være 29,76 prosent.

Du vil også få fradrag for tap når kontoen oppløses.

Har du et innskudd på 100.000 kroner ved etablering av kontoen, og aksjeinvesteringene ikke har gått slik du hadde håpet og du får ut 80.000 kroner ved oppløsning av kontoen, vil dette være gjenstand for tapsfradrag, sa advokat Trond Erik Andersen i Andersenlaw til Finansavisen tidligere i år.

24.800 kroner (20.000 x 1,24) kommer til fradrag i alminnelig inntekt, men merk at kontoen må avvikles for å få dette fradraget.

Merk dog at du ikke vil få fradrag i alminnelig inntekt for innskuddene du gjør i en aksjesparekonto, slik tilfellet vil være i en annen ny spareordning av året, IPS (individuell pensjonssparing).

Store tap? Ikke flytt

Det er derimot ikke slik at alt du har av aksjer, aksjefond og egenkapitalbevis bør måkes inn i en aksjesparekonto.

- Dette er ikke helt svart-hvitt. Unntaket som bekrefter regelen er hvis du har urealiserte tap. Da er det en helt annen vurdering du må gjøre, sa Kiss i Storebrand til HegnarTV i forrige uke.

Det vi sier til kunder som sitter på urealiserte tap, er at de må vurdere å realisere disse. Har du store beholdninger med tap, er det mest sannsynlig smart ikke å flytte dem inn i en aksjesparekonto. Har du et mindre tap, blir det en vurderingssak, la han til.

Omfanget av kunder som sitter med tap i aksjefond er derimot begrenset - iallfall i Storebrand.

En undersøkelse vi nylig gjorde blant våre 42.000 aksjefondskunder, viste at kun to prosent av porteføljen har tap, fortalte Kiss.

Endret 01.09.2017 13:24 av OldNick
OldNick
01.09.2017 13:25
#19448

Løpende utbytteskatt

Ifølge forskriften som ble fastsatt i forrige kommer det blant annet frem at det er banker, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond som kan tilby aksjesparekonto.

Endringene fra det opprinnelige forskriftsforslaget var relativt små.

Da forskriften ble sendt på høring, uttrykte svært mange i sine høringssvar - deriblant Finans Norge og AksjeNorge - et ønske om at også utbytte skulle omfattes av fritaksmetoden, og ikke beskattes løpende slik regjeringen foreslo.

Ønsket ble ikke hørt.

At utbytte ikke inngår på kontoen bryter med prinsippet om at aksjesparekonto skal gi privatpersoner de samme mulighetene som aksjonærene i et aksjeselskap, der utbytte omfattes av fritaksmetoden. Spesielt for enkeltaksjer kan dette bli en stor ulempe for aksjesparerne, sa Erik Johansen i Finans Norge til Finansavisen tidligere i år.

Utbytte på aksjene som ligger på aksjesparekontoen vil bli tilordnet eieren av aksjesparekontoen personlig, og du vil altså bli fortløpende skattlagt for dette.

Innskuddet på kontoen gir også grunnlag for skjerming og beregning av et årlig skjermingsbeløp. Dette skjermingsbeløpet kan regulere skattepliktig utbytte ned, og ubenyttet skjermingsbeløp vil også redusere en eventuell gevinst ved oppløsning av kontoen, men ikke et tap, sa advokat Andersen i Andersenlaw.

Mer om reglene for skjermingsrente her.

Kan tape på hyppig bytte

En aksjesparekonto passer for deg som sparer i flere aksjer/fond, og som kjøper og selger hyppig.

Men fondsbransjen advarer mot at aksjesparere kan bli altfor kortsiktige, og bytte fond for hyppig.

- Hvis to like gode forvaltere velger hver sine selskaper, er det min erfaring at den ene av dem i en periode vil få relativt mange selskaper som slår inn med positiv utvikling samtidig. Fondet vil dermed få en formidabel avkastning det ene året, før det begynner å lugge og avkastningen bremser opp, sa Odin-sjef Rune Selmar til Finansavisen tidligere i år.

For den andre forvalteren vil situasjonen være stikk motsatt. Hos ham vil det lugge litt i begynnelsen, før den positive utviklingen slår inn og avkastningen øker. Men over tid vil disse fondene ha lik avkastning, la han til.

Utfordringen er ifølge Odins investeringsdirektør at det er en høy risiko for å bomme systematisk hvis kunden bytter fond ut fra hvem som har hatt best avkastning det siste året.

Fondsanalytiker Thomas Furuseth i Morningstar mener også hyppige skifter kan slå uheldig ut.

Hvis man bytter fond hyppig, er det en sjanse for at man ender opp med å kjøpe på topp og selge på bunn, fordi man ikke klarer å reagere raskt nok. Dette handlemønsteret er nok verst i markeder med store svingninger, slik det for eksempel var under finanskrisen, sa han til Finansavisen tidligere i år.
______

Skatte-etaten: Regler for skjermingsrente
______

For disse er en aksjesparekonto spesielt godt egnet

Rådgiver mener aksjesparekonto passer for mange, men ikke alle


Odd S. Parr, Hegnar.no
19.07.2017

For noen uker siden hadde vi en større sak om aksjesparekontoen som kommer 1. september i år.

Partner Christian Kallevig Arnesen i Finansco Rådgivning synes informasjonsflyten rundt kontoen har vært ukritisk positiv.

Dessverre kommer nok en del til å tråkke feil her, sier han til Hegnar.no.

I begynnelsen av juni tok Arnesen opp temaet i et innlegg på det frittstående rådgivningsselskapets hjemmesider.

Vi er langt på vei enige i at aksjesparekontoen kommer til å være et positivt tilskudd for mange, men ikke for alle. Og det er den siste delen - «ikke for alle» - som bekymrer oss litt. Det er nok mange av dem som ikke er tjent med aksjesparekontoen som likevel kommer til å opprette denne - dessverre,

Endret 01.09.2017 13:25 av OldNick
OldNick
01.09.2017 13:26
#19449

skriver han.

Et punkt å merke seg

Arnesens anbefaling til den enkelte er å velge en investeringsrådgiver som kjenner alle fordeler og ulemper med alle sparekontotyper (VPS, Unit Link fondskonto og aksjesparekonto).

Rådgiveren skal ikke ha noen inntektsforskjell i valget mellom de ulike kontoene for sine kunder, og skal ikke minst ha alle tre kontotyper tilgjengelig. Særlig på det siste punktet lønner det seg å være oppmerksom, advarer han.

Ifølge Arnesen er det, selv blant rådgivningsselskaper som er nøytrale i valg av ulike fond og forvaltere, ikke alle som har alle de tre kontotypene tilgjengelig for sine kunder.

Og har de ikke det, kan jo rådene fra disse om valg av kontotype gis med større fokus på selskapets egen inntjening enn kundenes beste. Forhåpentlig ikke, men kanskje. Antakelig, skriver han i innlegget sitt.

Store tap? Ikke flytt

I vår sak for noen uker siden advarte vi også mot at alt du har av aksjer, aksjefond og egenkapitalbevis bør måkes ukritisk inn i en aksjesparekonto.

Dette er ikke helt svart-hvitt. Unntaket som bekrefter regelen er hvis du har urealiserte tap. Da er det en helt annen vurdering du må gjøre, sa Ronny Kiss, Storebrands leder for pensjon og sparing i privatmarkedet, da han gjestet HegnarTV-studio i slutten av juni.

Det vi sier til kunder som sitter på urealiserte tap, er at de må vurdere å realisere disse. Har du store beholdninger med tap, er det mest sannsynlig smart ikke å flytte dem inn i en aksjesparekonto. Har du et mindre tap, blir det en vurderingssak, la han til.

Det som nemlig er viktig å merke seg, er at investeringer på aksjesparekonto som realiseres med tap ikke utløser direkte fradragsrett for tapet.

Fradragsrett for tap vil først foreligge ved avslutning av konto og bare dersom det kontohaver får utbetalt er lavere enn innskuddet på konto (etter at det er gjort fradrag for tidligere utbetalinger), skrev advokat/partner Camilla Fiskevoll i Bing Hodneland i en artikkel her på Hegnar.no i fjor høst.

Spesielt godt egnet

Arnesen i Finansco er uansett med på at aksjesparekontoen har mange fordeler.

Man får fordelen av utsatt skatt, skjermingsfradrag og kan ta ut opprinnelig investert beløp fra kontoen uten å få gevinstbeskatning på uttaket. I tillegg kan man i overgangsperioden overføre eksisterende aksjer/aksjefond uten å komme i skatteposisjon, skriver han i sitt innlegg.

For deg som har aksjer/aksjefond med gevinst, men hvor en «gevinstskattesmell» nå hindrer deg i å endre plasseringer som ikke lenger leverer slik de bør, er denne kontoen spesielt godt egnet, legger partneren til.
______

Dette putter du IKKE inn i aksjesparekontoen

Snart kommer aksjesparekontoen. Den passer ikke for alle (presisert)


Redaksjonen, Hegnar.no
28.08.2017

Etter sommerens heftige markedsføring har vel de fleste nå fått med seg at aksjesparekontoen lanseres fredag førstkommende, altså 1. september.

I denne kontoen kan du samle alle dine aksjer, aksjefond (fond med minimum 80 prosent aksjeandel) og egenkapitalbevis. Og så lenge du holder deg innenfor denne kontoen, kan du kjøpe og selge uten å utløse skatt. Uttak av innskutt beløp fra kontoen er også skattefritt.

Videre følger det med et skatteamnesti.

Aksjer, aksjefond og egenkapitalbevis utløser egentlig skatt ved realisasjon. Men fra 1. september og ut 2017 kan du flytte dette inn i en aksjesparekonto uten å pådra deg skatt.

Vi vet at veldig mange kunder har store gevinster i aksjefond, etter å ha spart lenge og tålmodig. Men de har ikke realisert, nettopp på grunn av skatteregningen de da får. Nå kan disse flytte over, realisere og reinvestere uten skatt, og uansett størrelse på beløpet, sa Ronny Kiss, Storebrands leder for pensjon og sparing i privatmarkedet da han gjestet HegnarTV-studio før sommerferien.

Endret 01.09.2017 13:27 av OldNick
OldNick
01.09.2017 13:28
#19450

Dette er kjempegunstig. Sover du i timen her, og ikke bruker dette amnestiet, blir det dyrt for deg, fortsatte han.

Mye bør holdes unna

Omtalen av aksjesparekontoen har gjennomgående vært positiv, men det er mye som bør holdes unna kontoen, skriver Finansavisen mandag.

Først og fremst gjelder dette aksjer og fond med tap.

Har man poster med latent tap vil det være logisk å realisere dette for å kunne få fradrag, og heller flytte kontanter inn, sier Karl Oscar Strøm i Pareto.

Merk også at aksjene og aksjefondene du kan overføre til kontoen må være EU/EØS-registrert.

Børsnoterte selskaper uten EU/EØS-registrering faller eksempelvis utenfor ordningen. Og det er ikke bare snakk om Frontline, men godt over 20 slike aksjer på Oslo Børs, sier leder Lene Refvik i AksjeNorge (som har informasjonsspredning som sin fremste oppgave) til avisen.

Amerikanske aksjer, som Apple og Tesla, faller naturligvis også utenfor.

Arv og fondskonto

Fond eller aksjer du i nær fremtid vurderer å gi eller arve bort bør disse heller ikke flyttes inn på aksjesparekontoen.

Forklaringen er ifølge avisen at verken aksjesparekontoen eller andelen på aksjesparekontoen kan gis bort uten at du realiserer verdien.

Videre bør du merke deg at fond eid gjennom fondskonto (også kalt investeringskonto eller pensjonspar) ikke kan flyttes til en aksjesparekonto uten at du realiserer.

Sannsynligvis vil det heller ikke lønne seg å avslutte fondskontoen, for så å flytte kontantene inn i aksjesparekontoen.

Finansavisen viser til at fondskonto skattemessig behandles på samme måte som kapitalforsikringer. Det vil (for 2017) si 24 prosent skatt på gevinster fra fondskonto, og 29,76 prosent skatt på gevinster fra investeringer eid direkte eller via aksjesparekonto.

Så lenge skattesatsen er 24 prosent, og dette ikke blir endret fra 1. januar, forventer vi minimalt med overgang til aksjesparekonto. Dersom, eller når, skattereglene for investeringskonto blir likt som aksjesparekonto, venter vi at en del av kundene ønsker å flytte til aksjesparekonto, sier Anders Skar i Nordnet til avisen.

Skatt på utbytte

Husk også at vi her snakker om en aksjesparekonto. Ønsker du ikke høy risiko, men heller en fordeling mellom aksjer og renter (for eksempel i et kombinasjonsfond), er aksjesparekontoen uegnet.

Partner Christian Kallevig Arnesen i Finansco Rådgivning kommer så med en påminnelse til alle som er investert i aksjer som betaler utbytte.

Ved bruk av aksjesparekonto vil du bli beskattet løpende ved slike utbetalinger. Dette er ikke tilfellet om man benytter en (unit link) fondskonto, og kjenner man sin algebra godt vet man det er god verdi i å dra nytte av rentesrenteeffekten som medfølger det å betale utbytteskatten senere heller enn før, skriver han i en kommentar publisert tidligere i august.

Arnesen legger overfor Hegnar.no til at nedsiden ved å ha aksjer på en fondskonto ligger i at det ikke er investor selv som eier aksjene.

Aksjene eies av forsikringsselskapet. Man frasier seg altså noen aksjonærrettigheter. Vi anbefaler normalt ikke enkeltaksjer på (unit link) fondskonto nettopp av den grunn, men man må altså bare være oppmerksom på at man blir beskattet løpende på utbytter, skriver han i en e-post.

Alt på én gang

Avslutningsvis anbefaler Karl Oscar Strøm i Pareto at alt av aksjer og aksjefond som skal inn på aksjesparekontoen overføres på én gang.

Slik reglene er beskrevet nå, ser det ut som det lønner seg å flytte hele beholdningen av aksjer, fond og kontanter inn på aksjesparekontoen samtidig, altså samme dag, sier han til Finansavisen.

Årsaken er ifølge avisen at det skattemessige skjermingsfradraget beregnes ut fra minste innskudd på kontoen i inneværende år.

Merk til slutt at det ikke er mulig å opparbeide seg renter på kontanter du har stående på aksjesparekontoen. Derfor kan det lønne seg å investere disse pengene.

Endret 01.09.2017 13:28 av OldNick
OldNick
01.09.2017 13:28
#19451

Kun aksjer og aksje-fond registrert i land i EU/EØS-området kan legges over i aksjesparekonto.

Åpne aksjesparekonto? Disse aksjene kan du IKKE handle

Listen på 22 aksjer inneholder flere av børsens mest populære. Samtidig legger en offensiv Anders Skar i Nordnet hodet på blokka


Odd S. Parr, Hegnar.no
01.09.2017

I dag, 1. september, lanseres aksjesparekontoen, noe vi har omtalt i flere artikler tidligere denne uken.

I denne kontoen kan du samle alle dine aksjer, aksjefond (fond med minimum 80 prosent aksjeandel) og egenkapitalbevis. Og så lenge du holder deg innenfor denne kontoen, kan du kjøpe og selge uten å utløse skatt.

Uttak av innskutt beløp fra kontoen er også skattefritt.

Dette kan for eksempel gjøre det lettere å skifte ut fondet du er misfornøyd med.

Nordnet tilbyr flest fond

Ifølge en oversikt Finansavisen presenterte tidligere denne uken, kom Nordnet ut med det største utvalget av fond.

Jeg legger hodet på blokka, og lover at vi alltid skal tilby norske sparere den mest komplette verktøykassen, sier en offensiv Norge-sjef Anders Skar i en pressemelding fredag.

Han trekker også frem handel på en rekke utenlandske børser, «noe ikke alle andre aktører har».

Vi vil ha 522 tradisjonelle fond fra 44 ulike forvaltere, og 840 børsnoterte fond tilgjengelig på aksjesparekonto fra 1. september. Og vi har fleksibilitet til å kunne legge til flere fond, dersom kunder ønsker å flytte fond til oss som ikke er blant de vi har, sa Skar til Finansavisen.

Siden vi heller ikke tar noe gebyr på aksjesparekontoen, betyr det at du hos oss kan spare absolutt gratis på aksjesparekonto. Det er det så langt ingen andre som tilbyr, fastslår han i dag.

I den nevnte oversikten fra Finansavisen har Storebrand, Pareto og Danske Bank færrest fond å velge mellom.

Hos oss finner ikke kundene flest fond, men de skal finne de beste fondene. Vi har valgt å gjøre aksjesparekonto så enkel som mulig for kundene, og har tatt noen svært bevisste valg i hvilket fondsutvalg vi tilbyr, forklarte Lars Alstrup, leder av personmarkedet i Danske Bank.

Vil utvide skatteamnestiet

Med aksjesparekonto-ordningen følger også et skatteamnesti.

Aksjer, aksjefond og egenkapitalbevis utløser egentlig skatt ved realisasjon. Men fra i dag kan du flytte dette inn i en aksjesparekonto uten å pådra deg skatt.

Ifølge reglene som gjelder nå, vil amnestiet kun vare ut 2017.

Men dette kan det bli en endring på.

Regjeringen vil nemlig foreslå i statsbudsjettet at overgangsordningen skal utvides til å gjelde ut 2018, opplyste Finansdepartementet til Hegnar.no i går.

Aksjer du ikke kan handle

Videre er det verdt å merke seg at aksjene og aksjefondene du overfører til kontoen må være EU/EØS-registrert.

Det betyr at flere av de større og mest populære aksjene på Oslo Børs verken kan flyttes inn, eller handles på aksjesparekonto.

Ønsker du å handle i aksjer registrert utenfor EU/EØS, kan du gjøre dette på en tradisjonelle verdipapirkonto eller på en investeringskonto.

På en tradisjonell verdipapirkonto betaler du skatt løpende og når du realiserer, mens du på en investeringskonto får utsatt skatt.

Nordnet har satt opp en oversikt over hvilke aksjer på Oslo Børs/Oslo Axess som ikke kan handles på aksjesparekonto.

Oversikten

Archer
Avance Gas
Bakkafrost
Borr Drilling
BW LPG
BW Offshore
EMAS Offshore
Frontline
Golar LNG
Golden Ocean
Høegh LNG
Jinhui
Odfjell Drilling
Polarcus
Questerre
Scottish Salmon Company
Seadrill
Siem Shipping
Stolt-Nielsen
Tanker Investments
Team Tankers
Wentworth Resources

ISIN avgjør

For ordens skyld minner vi til slutt om at VPS har en komplett liste over aksjene på Oslo Børs/Oslo Axess som kan handles i aksje

Endret 01.09.2017 13:28 av OldNick
yemaya 2
16.09.2017 19:53
#8677

En del ulemper med denne ASK. Innenfor kontoen kan jeg for eksempel ikke selge DNO og kjøpe Archer.
Gevinstskatt unngås heller ikke, den bare utsettes. Om da ikke FRP kommer med et utvidet skatteamnesti en gang i fremtiden.
Og om en er dyktig eller heldig og opparbeider en stor gevinst for hvilken gevinstskatten utsettes , så må man betale formueskatt av den utsatte gevinstskatten.
Det er heller ikke rente på innestående kontantbeløp.

Jeg tror jeg holder meg unna og betaler skatt hvert år som før.

Endret 16.09.2017 19:56 av yemaya 2
oge
16.09.2017 20:24
#17914

Utsskatt har jeg kjent på pungen. Og det er ok, men man må få kaptitalen til å øke mer med ved å utsette enn ta ut. Dagens renter er marginale. Skattesatsen for utbytte øker.

Jeg er lei av alt som forandres uten at man kan gjøre noe uten at Staten skal ta sin ufortjente del. For noen år siden var holdingselskap lønnsomt. Jeg heller til at det ikke er tilfellet lenger.

Betal skatten og vær ferdig med den med en gang, yema, men det må ikke stå på en konto som gir nesten null rente og gir formuesskatt. Den irriterer meg noe forferdelig.
dr. Stockman
17.09.2017 22:12
#17251

Viktig å være oppmerksom på muligheten til å opprette flere ASP-kontoer. Satser man f.eks. stort på frem forskjellige selskap plasserer man dem på fem forskjellige ASP. La oss si at tre av dem innfrir og gir stor fortjeneste mens de to andre blir en flopp. Da likviderer man de to som har gått med tap og kan bruke tapene til å redusere lønnsinntekter eller gevinst fra aksjer man ikke kan legge inn på ASP-kontoene, og får nytte av tapene med det samme, mens gevinstene pløyes videre inn i fremtiden. På sikt vil dette optimalisere ordningen betraktelig. Åpenbart en omgåelse av intensjonen med ordningen, men et resultat av at meglerne fikk mast seg til muligheten av å kunne opprette flere ASP uten at politikerne forstod rekkevidden av dette.
Harry
19.09.2017 10:22
#6892

La oss si at en har andeler i et aksjefond med kostpris kr 10 000. Verdien er nå kr 25 000. Gevinst altså kr 15 000.
Andelene legges inn i ASK. Kan en deretter realisere andelene og ta ut gevinsten skattefritt?
Takker for svar, god formiddag fra Harry.
Stockamateur
19.09.2017 10:31
#12157

Harry

Så vidt jeg skjønner det må du betale skatt i ditt eksempel. Men hvis du realiserer og lar kronene stå på ASK kontoen, eller reinvesterer i aksjer eller fond, blir skatten utsatt til du tar ut gevinst fra kontoen.
yemaya 2
19.09.2017 12:31
#8682

Chang er en av 5!
Beins
19.09.2017 13:38
#11165

Harry

Jeg deler Stocks oppfatning og kan legge til at du kan ta ut 10 000 kr (kostprisen) fra kontoen uten å bli trukket skatt. De 10 000 kan du bruke på en vanlig aksjekonto og kjøpe aksjer for der, eller overføre til en bankkonto.

Som OldNick påpeker ovenfor er det flere "utenlandske" aksjer som ikke kan innehas på en ASK-konto, spesielt shipping.

ASK er en konto hvor du kan kjøpe og selge aksjer og aksjefond skattefritt. Gevinster blir ikke skattlagt og det gis ikke fradrag for tap. Du kan når som helst ta ut (uttak) kostprisen din skattefritt (innskutt beløp). Tar du ut (uttak) mer enn kostprisen blir det overskytende skattlagt med 29,76 % etter fradrag for eventuelt skjermingsfradrag. Utbytte du mottar på aksjene eller aksjefondsandelene (som står på aksjesparekontoen) skattlegges som tidligere, på det tidspunkt generalforsamlingen vedtar utdeling. Eventuelt tap kommer først til fradrag ved opphør av aksjesparekontoen.
OldNick
19.12.2017 16:25
#19764

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Provence
19.12.2017 16:41
#9897

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter